Internet izdanje - 18. avgust 2006. godine

  Ibarske novosti - e-mail

Naslovna strana novog broja "Ibarskih novosti" - klik za vecu sliku! Bliže građanima i njihovim zahtevima
Politička dešavanja
Pešaci brvnom - ostali naokolo
Rezoluciju o nezavisnosti Kosmeta Rusija će odbiti u Savetu bezbednosti
Bez slobode kretanja - geto
Još da nam je parking!
Na vreme otkriti faktore rizika
Porodice pate, svedoci ih ne prepoznaju
Deci vratiti osmeh na lica
Umetnost, kultura, obrazovanje
Sport: košarka, vaterpolo, fudbal


LJILJANA NEGOJEVIĆ, NAČELNICA OPŠTINSKE UPRAVE KRALJEVO - piše Slobodan Rajić
Bliže građanima i njihovim zahtevima

   - Opštinska uprava u Kraljevu je organizovana u skladu sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, i to tako da ima sedam odeljenja koja su podeljena na odseke (18) i grupe poslova (10). Na čelu odeljenja su načelnici, na čelu odseka šefovi. Funkcionisanje Uprave se odvija u skladu sa zakonskim odredbama i svi poslovi se izvršavaju redovno. Međutim, u radu Opštinske uprave postoje izvesni problemi koji su uslovljeni mnogim razlozima i koje pokušavamo da otklonimo u svakodnevnom radu - kaže u razgovoru za ,,Ibarske novosti” Ljiljana Negojević, načelnica Opštinske uprave Kraljevo, koja je na ovu dužnost postavljena na 21. sednici Skupštine opštine krajem juna.

• Gospođo Negojević, jedno od „uskih grla” je i nedostatak prostora. Šta ćemo dobiti dogradnjom, koja je u toku?
- Opštinska uprava je smeštena u zgradu opštine u kojoj je adaptiran četvrti sprat prvobitno za smeštaj arhivskog materijala. Ali, kasnije, adaptirane prostorije upotrebljene su za smeštaj pojedinih službi i njihovih radnika. Ovu opštinsku zgradu, bez obzira koliko ona spolja izgleda velika, koriste i drugi organi, a ne samo Opštinska uprava. Preciznije, Opštinska uprava koristi manje od polovine zgrade, jer su tu smešteni i Raški upravni okrug, Ministarstvo odbrane, neki drugi inspektorati, Republički zavod za statistiku i drugi republički organi i sudije za prekršaje. Od ukupno 188 kancelarija, opština koristi samo 74, a 114 ostali korisnici.

NOVA ŠALTER-SALA
Zbog toga smo posle sprovedene procedure, krajem februara, počeli dogradnju jednog prostora u prizemlju zgrade opštine, što su građani mogli da vide. Adaptacija i dogradnja su još uvek u toku. Osnovna ideja je da se dobiju nove kancelarije u koje bi mogla da se smeste ona odeljenja i službe koji po prirodi stvari imaju mnogo poslova sa strankama da bi se građani poštedeli hodanja po spratovima i da bi zaposleni u ovim organima dobili adekvatne uslove za rad. Istovremeno, u prizemlju je neophodno urediti modernu šalter salu, odnosno deo na ulasku u opštinu gde su prijemne kancelarije. Cilj je da građani podnesu zahteve i ostvare svoja prava na jednom mestu, bez nepotrebnog hodanja od kancelarije do kancelarije i lutanja po zgradi. Dakle, ovo proširenje i adaptacija prostora namenjeni su da budu pre svega po meri građana, da oni brže, kvalitetnije i lakše dobiju neku potvrdu, uverenje ili drugi dokument i da tom prilikom budu primljeni i usluženi onako kako to i zaslužuju. Sadašnja situacija je takva da su i oprema u prizemlju, gde je prijemna kancelarija, a i oprema po kancelarijama, kao i uslovi rada, ispod željenog i potrebnog nivoa i za zaposlene i za građane.
Kako će ta šalter sala izgledati, u ovom trenutku još uvek ne znamo. Imamo neke ideje i prikupljamo iskustva sličnih opština. Potrudićemo se da bude u skladu sa modernim prostorom koji treba pre svega da odgovara svim građanima i gde će oni moći da se osećaju i prijatno i na kvalitetan način obave svoje poslove. Očekujemo skori završetak radova na dogradnji zgrade i uređivanju šalter sale i da ona bude u funkciji za nekoliko meseci. Naravno, to ne zavisi samo od opštine, već i od izvođača radova i drugih faktora, ali ćemo se svi zajedno potruditi da to bude što pre.
• Pored poboljšanja prostornih uslova, šta ćete preduzeti u vezi sa većim korišćenjem savremenih informacionih i drugih sistema u radu organa uprave?
- Modernizacija Uprave je imperativ. Već je u toku izrada projekta kompletne modernizacije, uz odgovarajuću obuku kadrova za rad na kompjuterima i korišćenje drugih savremenih tehnologija u radu. Modernizacija rada, međutim, nije samo korišćenje kompjutera, već drugačija organizacija u celini, koja će da omogući građanima lakše i brže ostvarivanje prava, ali i lakše sprovođenje zakonitosti u radu, ne samo organa Uprave, nego i drugih organa poseredno povezanih sa njima. Ona podrazumeva i drugačiji pristup radu, drugačiju svest o neophodnosti poštovanja svih zakona i povećanje kvaliteta rada svakog pojedinog izvršioca posla.

KRAĆI ROKOVI
Cilj je da u krajnjoj liniji svaki građanin u najkraćem periodu sazna šta je to na šta on ima pravo i ako je njegov zahtev opravdan, da bude rešen u što kraćem roku, a ako nije opravdan ili nisu ispunjeni svi zakonski uslovi, da mu se daju uputstva za dalje ili dugačije ostvarivanje njegovog prava.
U ovom trenutku u organima Uprave opštine Kraljevo, iako se poštuju zakonske odredbe, prava građana se ostvaruju u nekim segmentima mnogo sporije nego što to zakon zahteva. Nadamo se da ćemo u veoma kratkom periodu neke ideje modernizacije da sprovedemo u delo tako da će građani vrlo brzo da osete da su rokovi za rešavanje njihovih zahteva skraćeni na realnu meru koja je u ovom trenutku moguća. Zaposleni u Upravi su i sada opremljeni personalnim računarima i koristili su ih i koriste ih u radu. Cilj nam je, međutim, da projekat obuhvati i uvođenje informacionog sistema u Opštinskoj upravi tako da cela opština bude povezana tim sistemom. On bi sa jedne strane omogućio efikasnije i brže rešavanje po zahtevima građana, a s druge strane pružio građanima lakši i kvalitetniji uvid u rad organa Uprave. U tom cilju je predsednik opštine obrazovao savet za pitanja informatike, on već radi i „snima” postojeće stanje i očekujemo vrlo brzo prve smernice za dalju informatičku modernizaciju.
Naravno, ovaj projekat mora da obuhvati i modernizaciju rada u mesnim kancelarijama, jer će to na bitan način da popravi kvalitet života građana u mesnim zajednicama, na područjima koje one pokrivaju, da te poslove približimo građanima što je više moguće.
• Da li Opštinska uprava u Kraljevu u ovom trenutku ima kadrove koji su sposobni da iznesu takvu modernizaciju u radu?
- U Opštinskoj upravi u ovom trenutku radi 280 zaposlenih, od kojih je četrdesetoro na određeno vreme ili po ugovoru o radu na kraći vremenski period. Kadrovska struktura u celini ne zadovoljava. Pre svega, ne zadovoljava što se tiče kvalifikacione strukture, jer smatram da su ovoj opštini potrebni visokoobrazovani kadrovi koji bi doprineli pravoj, suštinskoj modernizaciji rada Uprave. Takođe, ni starosna struktura zaposlenih ne zadovoljava, jer je prosečna starost 47-48 godina. Naša Opštinska uprava će sigurno morati da preduzme neke mere da podmladi svoje redove, ali pre svega visokoobrazovanim kadrovima. Ovo je trajni zadatak i nije ga lako ostvariti.

PREDLOZI GRAĐANA
Ne možemo da povećavamo broj zaposlenih, a i sa ovim brojem zaposlenih imamo u svakom odeljenju određeni broj nepopunjenih radnih mesta po sistematizaciji. Zato ta odeljenja ostvaruju teže svoje radne zadatke. U narednom periodu ćemo se potruditi da kvalitete koji postoje u organima Uprave iskoristimo na pravi način. Svi zaposleni biće obavezni da rade na svom usavršavanju. S druge strane, svi će morati da postanu svesni da je Uprava ne samo servis građana, nego i radno mesto koje treba da omogući ovoj zajednici da posluje i živi u skladu sa postojećim propisima.
Da bismo sproveli modernizaciju i povećali efikasnost u radu naše Opštinske uprave, veoma je važno da čujemo i mišljenja, predloge i sugestije građana. Svi predlozi koji su usmereni u pravcu boljeg funkcionisanja Opštinske uprave i lakšeg ostvarivanja prava građana - dobrodošli su. To je ujedno i poziv građanima da sve primedbe i predloge koji se odnose na rad organa Uprave saopšte meni i mojim saradnicima ili da ih dostave u pisanoj formi, kako bi njihovi stavovi bili pažljivo saslušani. Naravno, to ne znači da sve želje građana mogu da budu sprovedene. U ovom trenutku možda nema dovoljno materijalnih mogućnosti za to, a možda i neka zakonska rešenja ne dozvoljavaju lako i brzo ispunjenje svih tih želja, ali sve što doprinosi efikasnijem i ažurnijem radu u skladu sa važećim propisima uvek će biti rado prihvaćeno.
• Kad već pominjete propise, da li se očekuju neke promene u procesu decentralizacije koji se odnose na delokrug Opštinske uprave?
- Izmene propisa su takve da se neki delovi poslova koji su do sada pripadali republičkim organima poveravaju opštinskim upravama. Ove promene će stupiti na snagu već početkom 2007. godine. Opštinska uprava se već priprema za preuzimanje ovih poslova i zadataka i za njihovo stručno i kvalitetno obavljanje, s tim da se opet mora imati u vidu da Opštinska uprava ne može da povećava broj zaposlenih, ali da svoju kadrovsku strukturu mora da prilagođava novim zahtevima i da je popravlja u narednom periodu.Povratak na vrh strane


POLITIČKA DEŠAVANJA

KONFERENCIJA ZA NOVINARE DEMOKRATSKE STRANKE U KRALJEVU - piše Slobodan Rajić
Zabrinjavajući odnos vlasti prema građanima


   Vladajuća lokalna koalicija u kraljevačkoj opštini se dramatično neozbiljno odnosi prema građanima i rešavanju njihovih životnih problema, a budžetska sredstva se koriste neselektivno i neravnomerno, rečeno je na konferenciji za novinare Demokratske stranke u Kraljevu, održanoj u utorak, 15. avgusta.
- Očekivali smo da će vladajuća koalicija, kao što je i obećala, vrlo brzo sazvati novu sednicu Skupštine opštine kako bi se neke urgentne tačke, pre svega iz programa uređivanja građevinskog zemljišta, detaljne regulacije i komunalnog uređenja, koje su skinute sa dnevnog reda ili nisu izglasane, ponovo stavile na razmatranje. Svedoci smo, međutim, da neke od tih stranka sredinom avgusta čak i pismenim putem obaveštavaju da su na godišnjem odmoru. Mogli ste da vidite u prizemlju ove zgrade da jedna stranka iz vladajuće koalicije obaveštava građane da neće raditi jer je na godišnjem odmoru od 7. do 21. avgusta - rekao je Milan Vuković, odbornik DS u Skupštini opštine Kraljevo.
Vuković je posebno kritikovao nefunkcionisanje Direkcije za planiranje i izgradnju i javna komunalna preduzeća. Upozorio je da se može desiti „da Republika dodeli opštini Kraljevo milione evra, ali da, pošto se bliži kraj građevinske sezone a ne postoje validni urbanistički planovi i projekti, ne sprovodi se procedura javnih nabavki (tenderi) i ne ugovaraju poslovi, ta sredstva odu na neku drugu stranu”. Posebno je izrazio nezadovoljstvo neefikasnim rešavanjem komunalnih problema i naveo kao primer gradsku Mesnu zajednicu Stara čaršija, koju kao odbornik na neki način direktno zastupa u Skupštini opštine.
- Lično, kao odbornik, sprovodim akciju u svojoj mesnoj zajednici da organizujemo građansku neposlušnost u vidu neplaćanja naknade za građevinsko zemljište. Jer, na području MZ Stara čaršija ništa se ne radi, u mnogim kvartovima nema javne rasvete, po ulicama su rupe i gazimo blato, nema urednog čišćenja i održavanja javne higijene... Kao odbornik, pozvaću građane da traže ostvarivanje svojih prava i ne plaćaju naknade za građevinsko zemljište dok im Direkcija ne obezbedi sve ono što podrazumeva normalne uslove za život u urbanoj sredini. Nisam protiv ravnomernog razvoja opštine, ali onima koji redovno i najviše plaćaju treba to i da se vrati - naglasio je Vuković.
On je istakao da se porezi i doprinosi građana redovno ubiraju i da ta sredstva treba iskoristiti u njihovu korist, ali da ni odbornici, a kamoli građani, još uvek ne znaju da li će se i kako ta sredstva, kao i ona iz Nacionalnog investicionog plana, utrošiti. On je naglasio da vladajuća koalicija, koju čine DSS, SPO, G 17 plus, DHSS, Nova Srbija i grupa samostalnih odbornika, snosi političku odgovornost za sve što se dešava od kada je na vlasti u Kraljevu, posebno da skupštinskom većinom obezbede zakonitost donetih odluka i njihovu realizaciju. Upitao je „zašto posle par stotina dana od kad je postavljen predsednik opštine još nije formirao svoj tim”, koji po zakonu i Statutu opštine podrazumeva i kompletno Opštinsko veće sa propisanim brojem članova, zatim gradskog arhitektu, koji pokreće inicijative pri izradi urbanističkih planova i daje mišljenja za projekte od velikog značaja, i građanskog branioca (ombudsmana) o kome je Skupština opštine donela odluku krajem 2004. godine, a čijim bi se radom smanjili redovi građana pred kabinetom „gradonačelnika”. Vuković je istakao da Kraljevo ima opštinskog menadžera koji po zakonu i Statutu opštine ima jasno određene funkcije i dužnosti (koje je citirao) i rekao da je opštinski menadžer „njegov lični poznanik i prijatelj, ali da se ljuti kada mu on nešto kaže na skupštinskom zasedanju i da će verovatno i posle ove konferencije smatrati to za vid neprijateljstva”.
- Zaista hoću da pitam i njega i predsednika opštine da li on lično ima sukob interesa ponovo, da je šef jedne odborničke grupe, znači odbornik je u skupštini opštine po definiciji, po zakonu je čovek koji izglasava zakonske propise. S druge strane, sa opštinskim menadžerom predsednik opštine potpisuje ugovor i pošto je predsednik opštine izvršni organ, on se u tom slučaju kao njegov prvi saradnik pojavljuje u izvršnom organu opštine koji bi trebalo da političke konotacije vladajuće koalicije koja donosi zakonske projekte i ostale odluke kroz opštinu realizuje. S druge strane, kao građanin opštine Kraljevo, čitam u poslednjem broju ,,Ibarskih novosti” da je on u Upravnom odboru Fabrike vagona AD Kraljevo. Ne želim da sumnjam, ali neko ko obavlja vlast mora da kaže ima li tu sukoba interesa ili nema. Kao odbornik, hoću da vidim u završnim računima budžeta opštine za 2004. i 2005. godinu koliko me je kao građanina koštao opštinski menadžer - rekao je pored ostalog Vuković.
Naglasivši i da bi opštinska i republička vlast mnogo efikasnije funkcionisale kada bi stručni i školovani ljudi bili na pravim mestima i odgovorno radili svoj posao, on je istakao da se u praksi događa suprotno i kao primer naveo da se mnogi lekari bave građevinarstvom, pravom, prosvetom, kao i da je na otvaranju radova na mostu u Kraljevu najmanje bilo građevinaca. Po Vukovićevim rečima, Demokratska stranka je sposobna da efikasno rešava društvene probleme jer ima stručne timove i resorne odbore sa kratkoročnom i dugoročnom vizijom razvoja, i političku odgovornost koju će dokazati posle narednih izbora kada bude na vlasti. Kritikovao je i lokalne i centralne informativne medije što ne poklanjaju više pažnje rešavanju životnih problema građana Kraljeva i ocenama i predlozima Demokratske stranke kao političke organizacije.
Ivan Jovanović, poverenik DS za Kraljevo, posebno je pohvalio prošlonedeljnu akciju Demokratske omladine u vezi sa radovima na novom mostu u Kraljevu koja je, kako je rekao, dala efekte, jer su radovi na ovom projektu, zahvaljujući pritisku javnosti i toj akciji, konačno započeli. Naglasio je i da je taj slučaj primer neviđene centralizacije u Srbiji.
- Na otvaranju mosta bio je ministar Velimir Ilić, koji je tu došao da se slika. Ali, građani Kraljeva treba da znaju da se most finansira iz opštinskog budžeta, od naših para, i da nećemo dozvoliti da ti radovi stoje, već ćemo uporno insistirati da se radi. Ponovićemo akciju ako bude zastoja u radovima. a tražićemo i da se kaže, ako radovi budu kasnili, koliko će novca da se vrati u opštinski budžet u vidu plaćanja penala za neblagovremeno završeni posao - zaključio je Jovanović.


REAGOVANJE OPŠTINSKOG MENADŽERA MR JOVANA NEŠOVIĆA POVODOM PRES KONFERENCIJE DS KRALJEVO
Zamrznut status u UO FV


   Povodom izveštaja sa konferencije za novinare Demokratske stranke Kraljevo, objavljenom u informativnoj emisiji „Danas“ Televizije Kraljevo u utorak, 15. avgusta, menadžer opštine Kraljevo mr Jovan Nešović dementovao je da je član Upravnog odbora Fabrike vagona i našoj redakciji dostavio faksom kopiju pisma koje je povodom izbora za člana UO Fabrike vagona na Skupštini akcionara poslao direktoru Fabrike, iz kojeg se vidi da je upravo zbog mogućnosti postojanja sukoba interesa zamrzao svoj status u Upravnom odboru FV dok obavlja poslove menadžera Opštine.
Pismo, koje je napisano i poslato direktoru Fabrike vagona 7. avgusta, objavljujemo u celini.


NACIONALNI INVESTICIONI PLAN
Sredstva za proširenje i opremanje „Šeovca”


   Konkurišući za sredstva iz Nacionalnog investicionog plana Republike Srbije, lokalna samouprava u Kraljevu odabrala je da jedan od projekata bude proširenje i infrastrukturno opremanje industrijske zone „Šeovac”, lokacije na kojoj radi 17 preduzeća sa oko 1.150 zaposlenih.
Pomoć preduzetnicima koji posluju na ovom području predstavnici lokalne samouprave u Kraljevu videli su upravo u sredstvima Nacionalnog investicionog plana. Za realizaciju projekta koji podrazumeva izgradnju puta unutar zone, rešavanje problema atmosferske kanalizacije, gasifikaciju i otkup još oko sedam hektara zemljišta traženo je tačno milion evra.
- Ne očekujem zaista da sav taj novac dobijemo, ali očekujem da dobar deo tog novca ipak bude odobren iz Nacionalnog investicionog plana. Posebno je važno da postoji potrebna projektna dokumentacija, tako da, čim budu odobrena sredstva, možemo da krenemo u postupak javnih nabavki, a samim tim vrlo brzo i u realizaciju ovih projekata - kaže mr Jovan Nešović, opštinski menadžer u Kraljevu.
Za izgradnju puta predviđeno je oko 22 miliona dinara, za gasifikaciju takođe 22, nešto manje od šest miliona dinara za projekat kanalizacije, a ostatak sredstava bio bi iskorišćen za otkup zemljišta koje bi kasnije moglo infrastrukturno da se opremi i ponudi potencijalnim investitorima. Lokalna samouprava je sa privrednicima iz „Šeovca” već krenula u izgradnju kanalizacione mreže. Sada je najbitnije da ovaj projekat bude odobren Nacionalnim investicionim planom, kaže Nešović i objašnjava:
- Ovime bismo potpuno zaokružili industrijsku zonu što se tiče infrastrukturnog opremanja. To znači da će investitori imati uslove za lakše poslovanje, energente i druge inpute mnogo bolje nego što su sada i moći će da budu konkurentniji na tržištu. Sve to dovodi do otvaranja novih radnih mesta, koja su najvažnija lokalnoj samoupravi, jer je to jedan od najvećih problema, ako ne i najveći, i opštine Kraljevo i države Srbije.


GODIŠNJA SKUPŠTINA SRPSKE RADIKALNE STRANKE U KRALJEVU
Vanrednim izborima do odgovorne vlasti


   Na redovnoj godišnjoj skupštini Srpske radikalne stranke u Kraljevu, održanoj krajem prošle sedmice, usvojeni su izveštaj o radu u proteklom periodu i plan rada stranke za naredni period, a delegati su izabrali i deset članova Opštinskog odbora SRS Kraljevo.

   Posle dužeg vremena bilo je to prvo pojavljivanje članova ove stranke u javnosti, a narodni poslanik Miljko Četrović, predsednik OO SRS Kraljevo, to objašnjava željom „da se sačeka da prođe neko vreme od prevremenih predsedničkih izbora u Kraljevu i vidi hoće li predizborna obećanja kandidata koji je pobedio na tim izborima biti ostvarena”.
- Vidimo da nema tih obećanih investicija, nema puteva, nema mostova, nema novih infrastrukturnih objekata... Evo, sada mi krećemo u jednu političku akciju i borbu, i kao stranka, i kao politička grupa, da ovu vlast koja ne funkcioniše, sa predsednikom opštine na čelu, na vanrednim lokalnim izborima smenimo i da građani izaberu jednu odgovornu vlast koja će raditi u interesu svih građana Kraljeva - naglasio je s tim u vezi Miljko Četrović.
„Srpska mi truba zatrubi” himna je s kojom je započela redovna godišnja skupština Srpske radikalne stranke u Kraljevu. U usvojenom izveštaju u radu za proteklih godinu dana navedeno je da je zadatak koji je podrazumevao sprovođenje programa i ciljeva postavljenih od najvišeg rukovodstva stranke u potpunosti izvršen, uz nezadovoljstvo postignutim rezultatima u koordinacionom smislu, ali da su na to uticali teški uslovi u protekloj godini. Loša ekonomska i socijalna situacija, međutim, zahtevaju od srpskih radikala borbu ne za golu vlast, već pre svega za ostvarivanje cilja da svakom građaninu bude bolje - istaknuto je na skupštini.
Pored delegata, skupštini SRS u Kraljevu prisustvovalo je osamdesetak gostiju, među kojima su bili i narodni poslanici te stranke Vjerica Radeta i Branislav Janković.
- Mi idemo po Srbiji, pričamo sa građanima i, naravno, očekujem da će građani da nam poveruju, jer je već izvesno da većina u Srbiji veruje Srpskoj radikalnoj stranci i da će to da pokaže već na narednim izborima - istakla je Vjerica Radeta, koja je i koordinator SRS za Raški okrug.
Zadatak novoizabranih deset članova Opštinskog odbora SRS Kraljevo, ali i svih drugih funkcionera i članova ove stranke u Kraljevu, u naredna dva meseca biće jačanje stranačke infrastrukture, pre svega mesnih odbora, ali i kadrovsko osnaživanje samog Opštinskog odbora i njegovih organa i tela - zaključeno je na godišnjoj skupštini SRS održanoj u Kraljevu.


PRES KONFERENCIJA OMLADINE DSS KRALJEVO
Nesnalaženje u tranziciji


   „Mladi u Srbiji, pa i u Kraljevu, teško se snalaze u procesu tranzicije, a na to posebno utiču mas-mediji i masovna kultura, koji kreiraju njihovu svest koju treba promeniti”, rečeno je na prvoj konferenciji za novinare Omladine DSS-a Kraljeva. Kako je tom prilikom istaknuto, mladi u Kraljevu imaju izuzetan stvaralački potencijal, ali upravo sadašnji proces tranzicije i njihovo nesnalaženje u njemu utiču i na njihov nepovoljan status u društvu. Zbog toga što im se ne poklanja dovoljno pažnje, mladi i dalje odlaze iz zemlje. Mada, u 21. veku o pravima mladih, kako je rečeno, ne bi trebalo ni raspravljati, jer se njihovo ostvarivanje podrazumeva.
- Činjenica je da je globalizacija opšti proces socijalizacije u društvu i da je poslednjih godina velika liberalizacija samih mladih ljudi i njihovog ponašanja dovela do toga da se regulišu mnogobrojna pitanja koja su dugi niz godina mučila ovu kategoriju društva - istakao je Milan Beloica, član Omladine DSS, na konferenciji za novinare.
S obzirom na to da mas-mediji i masovna kultura iskrivljuju svest mladih u našem društvu, Omladina DSS Kraljevo će u narednom periodu, kako je najavljeno, organizovati niz seminara i predavanja na kojima će biti reči o pravim vrednostima građanskog društva.
- Ono što je veoma bitno i što želimo i ovog puta da naglasimo jeste da je mladost najveće bogatstvo Kraljeva, bogatstvo svih nas i da ona poseduje raskošnu lepotu, ali i da odiše raskošnim i svežim planovima od kojih svaki izgleda bezmeran, ali i verovatan i kad je nemoguć - naglasila je Lidija Knežević, predsednik Omladine DSS Kraljevo, čestitajući u ime ove organizacije mladima 12. avgust, Međunarodni dan mladih.Povratak na vrh strane


ZBOG ODRONA ZEMLJE, MLANČA ODSEČENA OD KRALJEVA - piše Dragan Bajović
Pešaci brvnom - ostali naokolo


   Pre dva meseca na putu Studenica - Mlanča - Ivanjica čitavo brdo survalo se u reku. Od tada je taj put zatvoren za saobraćaj. U preduzeću AD ,,Novi Pazar put" kažu da nema izgleda da ova deonica uskoro bude osposobljena.
Mlanča, ionako najudeljenije mesto u kraljevačkoj opštini, sada je potpuno odsečena. Meštani tog i drugih sela u tom kraju moraju da putuju preko Ivanjice do Kraljeva. Ipak, ima i onih koji se odlučuju na pešačenje i preskakanje brda koje se obrušilo na put.
Brdo koje je skliznulo u reku sa sobom je odnelo i put. Oštećenje je takvih razmera da u Preduzeću AD ,,Novi Pazar put" u ovom trenutku ne mogu precizno da odrede rok do kojeg će ova saobraćajnica biti osposobljena.
Put Studenica - Mlanča - Ivanjica, baš u trenutku kada su na njemu započeti opsežni radovi, sada je u potpunom prekidu. Milan Andrijašević, šef Sekcije za puteve u Kraljevu, koja posluje u okviru preduzeća AD ,,Novi Pazar put", kaže da je to najveće klizište na putevima za koje je zadužena ta sekcija.
- Procenjuje se - rekao nam je Andrijašević - da je 250.000 kubika mase krenulo sa brda prema reci Studenici. Republička Direkcija za puteve formirala je ekspertski tim. Očekujemo ovih dana samo projekat prelaska preko brda koje se preprečilo na putu, a oko definitivne sanacije se i sami ekspreti dvoume. Dobili smo, međutim, projekat za deo puta na 500 metara od manastira Studenice prema Mlanči i ovih dana tamo smo počeli radove.
Početkom ove godine, kod Dobrih strana, odron je ozbiljno ugrozio bezbednost saobraćaja. Tamo je brdo počelo da se ,,cepa", a klizište je na 600 metara nadmorske visine, pa se i za taj deo ne može pouzdano reći kada će biti saniran.
- Ako na vrhu brda ne izvedemo radove do početka zime, bojim se da će se ono obrušiti sve do Ibra i potpuno onemogućiti saobraćaj - kaže Andrijašević. - U ovom trenutku ne znamo kako da gore transportujemo neophodne mašine za izvođenje radova - naglašava on.

POŠTUJTE SEMAFOR
Retki su vozači koji imaju primedbe na kvalitet puta od Kraljeva do Ušća. Sada je ovaj put proširen, ima potpuno novi asfalt, urađene su zaštitne ograde i mreže koje ne dozvoljavaju da se kamenje sa brda kojih ovde ima u popriličnom broju, obrušava na kolovoz. Ipak, kod mesta Maglič, nedavno je brdo krenulo ka putu, pa se sada na tom mestu saobraćaj reguliše pomoću semafora.
U Preduzeću ,,Novi Pazar put”, koje je zaduženo za jednu od najugrežijih deonica u Srbiji, očekuju da će put Kraljevo - Ušće uskoro biti osposobljen za saobraćaj, a vozačima preporučuju da do tada poštuju komande sa semafora. Nažalost, naši su vozači nestrpljivi, pa prolaze i kroz crveno svetlo.


INVESTICIJE U PUTNOJ PRIVREDI U OPŠTINI KRALJEVO
Asfalt na deonici puta prema Rudnu


   Srednjovekovni zemljani put Gradac - Rudno, koji su još Nemanjići gradili, konačno bi do početka ove jeseni trebalo da u celini bude presvučen asfaltom. Naime, već su asfaltirani prvih 1.700 metara, a ako sve bude teklo po planu, deonica od devet kilometara na pravcu Gradac - Rudno biće uskoro u celini asfaltirana i puštena u saobraćaj. Najkraći put od Kraljeva do Rudna je, inače, preko Tepeča - 67 km, preko Studenice razdaljina je 75 km, a najduži (96 km), ali i najbolji put je preko Brvenika.
Zbog nesfaltirane deonice Gradac - Rudno od devet kilometara, pak, čitav ovaj kraj je godinama nazadovao, mladi su se iseljavali, a na ovom predivnom području, kako reče jedan meštanin „lepšem i od Kopaonika”, sve je veći broj staračkih domaćinstava. Prošlog meseca, konačno, počeli su radovi i na toj deonici i već je postavljen prvi kilometar asfalta, čime se ispunjava obećanje koje su meštanima zimus dali ministar Velimir Ilić i dr Miško Babić, tada kandidat za predsednika opštine Kraljevo. Dr Babić je prošle sedmice sa saradnicima posetio radove na ovoj deonici i tom prilikom u razgovoru sa meštanima i novinarima pored ostalog istakao:
- Ova investicija je vredna više od 80 miliona dinara. Nadamo se da ćemo do kraja avgusta završiti ovaj put i da ćemo ga početkom septembra otvoriti za saobraćaj, a da ćemo se zatim dogovoriti šta nam valja dalje raditi u ovom kraju.
Investitor radova je JP „Putevi Srbije”, a izvođač Preduzeće za puteve Beograd. Meštani su zadovoljni činjenicom da je već 1,7 kilometara deonice puta asfaltirano i stavljeno u funkciju, dok su na preostalom delu u toku obimni zemljani radovi. Na neke primedbe meštana da put nije odgovarajućih dimenzija i kvaliteta, izvođač radova ističe da se ni u čemu nije odstupilo od projekta. Asfalt je, kako kažu, dobre debljine, nosivi sloj je nehabajući i namerno hrapav, jer je u pitanju planinski kraj, a iz istih razloga nisu rađeni ivičnjaci, dok će odvodne cevi u kanalima pored puta biti stavljene u rizlu, a za neku skuplju varijantu, kako kažu, nedeostaje novac.
- Ovo je neki „plafon” koji u ovom trenutku možete da dobijete - asfaltni put četiri i po metra širine, sa kanalima i propustima sa obe strane, da vozila mogu normalno da se mimoiđu - rekao je u razgovoru sa meštanima dr Babić.
Takođe je naglašeno da će sredstva za puteve Rudno - Bzovik i Rudno - Studenica biti stavke u budžetima za narednu godinu.Povratak na vrh strane


MILOVAN DRECUN, VOJNO-POLITIČKI KOMENTATOR O TRENUTNOJ SITUACIJI U BOSNI I HERCEGOVINI I KONAČNOM STATUSU KOSMETA - piše Dragan Vukićević
Rezoluciju o nezavisnosti Kosmeta Rusija će odbiti u Savetu bezbednosti


   • Zaboravlja se i minimizuje najveći zločin u Bosni po broju žrtava, koji je sigurno mnogo teži od onog u Srebrenici, a to je stradanje Srba u Sarajevu. Kada neko ubije pet hiljada na najzverskiji način u Sarajevu - onda to nije ni malo težak zločin, ali kada se ubije oko dve hiljade muslimana u Srebrenici onda je to mnogo teži zločin od onog koji je počinjen nad Srbima u Sarajevu Snimak stradanja srpskih civila u akciji Oluja, koji je početkom avgusta prikazan na gotovo svim televizijama u Srbiji, posele 11 godina pobudio je interesovanje javnosti, ali ne i Haga, mada su prikazani zločini jasni koliko i prošlogodišnji, kada je uoči godišnjice Srebrenice prikazano streljanje šest muslimana. Povodom ondašnjih snimaka zločina pripadnika srpske paramilitarne jedinice „Škorpioni” oglasio se osudama na adresu Srba gotovo ceo nevladin sektor, pogotovo one tri organizacije koje su tradicionalno najbučnije kada je potrebno da se Srbi etiketiraju kao zločinci. Ovoga avgusta, međutim, povodom snimaka maltretiranja i streljanja Srba te organizacije su ćutale... Upravo o dva aršina povodom dva zločina govori za „IN” vojno-politički komentator Milovan Drecun.

   - Evidentna je razlika u tretmanu snimka kada pripadnici „Škorpiona” ubijaju jednu grupu muslimana u BiH i snimaka elitnih hrvatskih i muslimanskih jedinica kada ubijaju Srbe iz izbegličke kolone. Dok je napravljena zaista izuzetna propagandna kampanja, jedan strahovit medijski pritisak na javnost Srbije i uopšte svetsku javnost sa slikom „Šorpiona”, dotle ovi poslednji snimci zločina nad Srbima nigde u svetu nisu objevljeni, sem u Rusiji i možda u par štampanih medija na Zapadu, a da su žestoko negirani od strane hrvatskog rukovodstva i od strane Sulejmana Tihića, predsednika predsedništva Bosne i Hrcegovine.
Treba imati u vidu da taj snimak Hag ima već godinama i da ništa nije hteo da preduzme, zatim da je taj već snimak postojao ovde, ja ga imam tri-četiri godine, ja sam ga u svom TV serijalu „Izazovi istine” prikazivao kroz delovanje jedinice Hamza. To je materijal od 180 minuta. Oni su snimali svoje akcije zarobljavanja naših i vojnika i civila, kojima se posle gubi svaki trag, ali se vidi kako zarobljavaju na prevaru četiri naša borca i onda i jedan mudžahedin kako ih ubija. Taj smimak sam prikazao u serijalu „Izazovi istine” i sada sam dodatno emitovao i snimke kako pale kuće, uništavaju srpska sela, kako jednog Srbina, starca, maltretiraju, a posle se ne zna šta se dešava s njim.
• Na tim snimcima zločinci su lako prepoznatljivi, ali oni nisu, za razliku od „Škorpiona”, uhapšeni?
- Svi likovi se vide veoma dobro i jasno, onda se vidi kako se dele odlikovanja za te zločine, sve je jasno i očigledno, ali tretman tih zločina je neprihvatljiv i to nas onda upućuje na nešto što se zove teška politizacija zločina, istine i Haškog tribunala. Mislim da bismo posle ove ovakve reakcije trebalo konačno kao građani Srbije da shvatimo da pravde kada su u pitanju Srbi u Haškom tribunalu nikad neće biti. Haški tribunal treba da stvori privid da se svim zločincima, ma koje nacionalnosti bili, sudi, a u stvari je potpuno drugačija priča, jer za ovaj težak zločin - teško etničko čišćenje, koji je planiran, treba da se sudi kompletnom rukovodstvu u BiH. Optužnica protiv rukovodstva, kao što je opšte poznato, nije podignuta, niti je podignita protiv hrvatskog rukovodstva, već su samo pojedinci u Hagu na tapetu, i to najviše zato što su se Hrvati i muslimani međusobno klali. Pri tome se zaboravlja i minimizuje najveći zločin u Bosni po broju žrtava, koji je sigurno mnogo teži od onog u Srebrenici, a to je stradanje Srba u Sarajevu. Kada neko ubije pet hiljada na najzverskiji način u Sarajevu - onda to nije ni malo težak zločin, ali kada se ubije oko dve hiljade muslimana u Srebrenici onda je to mnogo teži zločin od onog koji je počinjen nad Srbima u Sarajevu.
• Nevladine organizacije u Srbiji povodom snimaka iz Oluje nisu se oglasile, rekao bih, nijednom, mada su pre godinu dana bile i te kako glasne?
- Tu se ne radi o kompletnom nevladinom sektoru. Ima izuzetno dobrih organizacija u tom nevladinom sektoru, koje se zaista bave humanitarnim i edukativnim radom i pomažu ljudima. Ali radi se o nekoliko ključnih, koje predvode osobe kao što su Nataša Kandić, Sonja Biserko, onda ona Biljana Kovačević Vučo, i koje nanose strahovitu štetu Srbiji i građanima Srbije na taj način što jednostavno jednostrano i netačno prikazuju neke događaje i što je deo istine uvek skriven. I to je dovoljan razlog da one budu zabranjene, a bilo bi to da nisu pod zaštitom i da nisu samo produžena ruka nekih tuđih interesa ovde.
• Prošle sedmice u Zagrebu su se sastali, na insistiranje Beograda, tužioci za ratne zločine iz Srbije Bosne i Hrvatske. Da li oni mogu da iniciraju pokretanje postupaka protiv ratnih zločinaca na svim stranama?
- Ako postoji takva volja kod Hrvata i kod muslimana, kao što postoji volja kod našeg specijalnog tužioca, onda se mogu očekivati određeni rezultati do određenog nivoa. Celo hrvatsko tadašnje rukovodstvo ili muslimansko, treba da bude optuženo zbog evidentnog zločinačkoh poduhvata i pokušaja kompletnog istrebljenja srpskog naroda u Hrvatskoj i u većem delu BiH. Onda će se sigurno to spolja stopirati, jer ako ljudi iz Haškog tribunala kažu da oni više ne mogu da podižu optužnice, a da namerno nisu podigli optužnice protiv Alije Iztebegovića, protiv Tuđmana i svih ostalih, navodno zato što nisu više živi, onda mislim da će sve to biti svedeno na jedan okvir koji konačno treba da pokaže - jeste bilo je nekih zločina prema Srbima, ali u mnogo manjoj meri. Ali to uopšte ne može da stvori situaciju u kojoj bi se ispravila velika, velika nepravda naneta srpskom narodu, kojom se pokušava reći da je srpski narod zločinački narod u poslednjih 15 godina i da su zločinačke tvorevine Republika Srpska Krajina i Republika Srpska. Mislim da je to prag koji ovi spolja neće dozvoliti da se pređe u saradnji ova tri tužioca.
• Pregovori o Kosmetu ulaze u završnu fazu. Do kraja godine trebalo bi da se odredi status te srpske pokrajine. Sa kakvom perspektivom se približavamo tom trenutku?
- Sada već imamo iskristalisane stavove. Sad su Šiptari pod velikom zaštitom SAD i nekih drugih zemalja poput Engleske, na žalost i Nemačke, koje insistiraju na nezavisnosti. Svi prete nasiljem ako ne dobiju nezavisnost i pozivaju ih da se pripreme za rat, što ne znači da to treba da bude opravdanje da im se da nezavisnost, jer je lako zaustaviti šiptarsko nasilje ako se to želi. S druge strane, Srbija sada ima jedan jak stav koji bi morao da bude iskreno ojačan od strane nekih političkih činilaca u Srbiji koji su deklarativno protiv nezavisnosti, ali bojim se da u odsudnom trenutku ne budu nešto drugo. Stav Vlade Srbije, gde ipak prevažu stavovi Koštunice i DSS i najveće opozicione stranka SRS, da samo u okviru Srbije može da se razgovara o modalitetima nezavisnosti, koja bi čak ličila na neku državnost unutar države, samo bez promene granica - to je dobar srpski stav. Treba ga malo zaoštriti, kao što to radi Koštunica i prema onima iz međunarodne zajednice koji treba da daju nezavisnost Kosmetu.
• Nezavisnost Kosmetu uzrokovala bi potrese ne samo na Balkanu, nego i šire. Kakvo je Vaše viđenje raspleta kosmetskog čvora?
- Ono što je važno jeste Kontakt grupa i mešanje karata među najjačima u svetu. Nama su najinteresantnije zemlje koje imaju pravo veta - SAD, Engleska, Francuska, Rusija i Kina. Tu imamo iskristalisane stavove Ruske Fderacije i Kine o tome da su protiv nezavisnosti i da se ne može primenjivati totalno rešenje i nasilno nametanje rešenja, a da to ne bude presedan i za ostala područja. I imamo potpuno jasne stavove SAD, koja deklarativno nije za nametanje rešenja, ali otvoreno zagovara nezavisnost. Mislim da je to sad i deci u kolevkama jasno, taj stav podržava Engleska, a mislim i da Francuska ima sličan stav. Ono što je jedno vreme bilo prisutno jeste strahovit propagandni rat koji je vođen u medijima preko informacija i izjava koje su davani od strane američkih, zapadnih zvaničnika i analitičara, da će Rusija u ključnim trenutku popustiti i da će prihvatiti manju Srbiju i da ona sada samo obmanjuje Srbiju. Međutim, ja sam u to vreme tvrdio da je to propaganda i da Rusija čvrsto stoji na stavu da neće prihvatiti da glasa za nezavisnost Kosmeta, što se sada potvrđuje. Već su počele izjave pojedinih zvaničnika na Zapadu i analitičara da se lako može desiti da Rusija bude protiv nezavisnosti Kosmeta, da ne prihvati tu rezoluciju, osim ako Srbija sama ne prihvati neko drugo rešenje. Mislim da oni sada zaista imaju veliki problem u stavu Ruske Federacije, da oni neće prihvatiti nametanje nezavisnosti i u tom smislu su sada karte apsolutno otvorene i ostaje da se vidi šta će biti. Jasno je da se Amerikancima žuri, jer oni znaju da vreme ne radi u korist nezavisnosti Kosmeta, a da se Srbija polako vraća, da Srbija polako uspostavlja političko jedinstvo. Da se Ruska Federacija sve više vraća na svetsku scenu i da se dosta zemalja u međunarodnoj zajednici pribojava tog presedana koji bi bio napravljen sa Kosmetom. I da je gotovo svima već potpuno jasno da bi Kosmet kao nezavisna nazovi država bila ne nova Kolumbija nego takva opasnost kakvu svet do sada nije video - jedna kriminalno terorističko zločinačka organizacija i teritorija koja bi ugrozila i same temelje opstanka ne samo država u regionu već i same Evrope. Jer ta šiptarska mafija je već među pet, šest najjačih mafija u svetu.
• Ipak: krajnji ishod?
– Ja mislim da se u ovom trenutku radi sledeće: Kosmetu će biti data neka vrsta uslovne nezavisnosti na period od možda dve godine, da će se posle toga, kada oni kao ispune standarde, rešiti konačan status. To zato da bi se u međuvremenu slomili neki otpori, što zavisi od unutrašnjih razvoja događaja u Srbiji, pri čemu mislim na predstojeće parlamentarne izbore i promenu vlasti. I svakako od stava Ruske Federacije, a da će se za sever Kosmeta tražiti specijalno rešenje.

PODMETAČINA
• Da li je slučajnost što se svega par dana po objavljivanju snimaka masakra nad Srbima „minira” grob Alije Izetbegovića?
- Nemam nikakvu dilemu da to nije već dobro oproban pokušaj da se skrene pažnja sa snimaka zločina nad Srbima. Ako se setimo Markala i šta se dešavalo povodom toga, kakva je to bila podmetačina da su samo to muslimani odradili i da je sve svaljeno na Srbe, mislim da je sada isti pokušaj. Da se tom insceniranom terorističkom rabotom, kako kažu muslimanski predstavnici, skrene pažnja i da se kaže: „eto, opet ti Srbi”. Sad nije bitno što se vidi da su pobijeni srpski civili, sad je ovo mnogo teži zločin, da se sruši spomenik Aliji Izetbegoviću, a da se pri tome zaboravlja da je najveći zločinac u Bosni upravo on, da je pravi terorista i islamista i čovek koji je hteo etnički čistu Bosnu i Hercegovinu, da stvori islamističku BiH. I da je upravo on stajao iza svih strašno teških zločina i pokolja, neviđenih u ovom periodu na kraju 20. veka, koji su se nad Srbima desili u Podrinju od strane muslimana srebreničkih, pa onda u Sarajevu i mnogim drugim delovima BiH. Pri čemu je on kao takozvani predsednik BiH delio novčane nagrade svojim komandantima da daju vojnicima za ubijanje Srba, o čemu svedoče bivši pripadnici muslimanske vojske. Prema tome, ako je neko zločinac u BiH onda je to Alija Izetbegović i kompletna rukovodeća struktura u to vreme .Povratak na vrh strane


PORODICE IZ KOLEKTIVNOG CENTRA U ,,VILI MARIČIĆ” UPOZORAVAJU - piše Rajko Sarić
Bez slobode kretanja - geto

   • Trideset sedam porodica iz Kline već sedam godina živi u uslovima koji su ispod svakog dostojanstva. Povratak na Kosmet je moguć samo ako se stvore uslovi za slobodu kretanja

   Pre sedam godina ,,Vila Maričić” u Mataruškoj Banji postala je privremeno utočište za gotovo 200 beskućnika iz Metohije. Danas u ovom kolektivnom centru boravi 37 porodica sa 126 članova.
- Svi smo iz opštine Klina, iz sela Mlečane, Kijevo, Berkovo i Klinavac. Jedan broj porodica vratio se u Vidanje sa namerom da se vrati u Klinavac. Ali, sve to ide veoma sporo, naša država je na nas zaboravila, a Albanci na Kosovu nemaju nameru da nam omoguće slobodu kretanja. Povratak bez slobode kretanja i nije povratak, to je odlazak u geto - kazuje starina Nedeljko Janković, koji je, za proteklih sedam godina, jednom, daleke 2002, sa udaljenosti od tridesetak metara, video ostatke spaljene kuće.

BEZ NAS - ČIJE JE KOSOVO?
Ponovo je u pregovorima sa UNHCR-om da im se omogući poseta selu u okviru projekta ,,Idi vidi” pre zime. Seća se Janković ambulante, pošte i javnog prevoza u Kijevu. Nedeljko živi sa suprugom, dva sina, sestrom i snahom koja ima troje dece. Sin Miloš se nedavno sa suprugom i decom preselio u ,,Vilu Karajović”, gde su uslovi smeštaja mnogo bolji.
- A sad, gde sam? Ovde, u ovoj zgradi, u kojoj je puno vlage, na pola vekne hleba dnevno i tanjiru lošeg variva. Očajno! Niti nas ko posećuje, niti nas ko pita treba li nam šta. A onima gore, u Beogradu, mora biti jasno da je, ako ne nateraju Šiptare da nam garantuju bezbednost i povratak, priča o našem Kosovu završena. Kosovo ne može biti naše bez nas. Dakle, mi moramo da se vratimo. A da bismo se vratili, moramo da imamo od čega da živimo, gde da radimo - promišlja Janković i zaključuje da bi bilo bolje da im se, umesto hrane, mesečno da novčana naknada za koju bi sami sebi pribavili namirnice.
Dragomir Vučićević u ,,Vili Maričić” živi sa suprugom, babom Petkanom i sinom Obradom, koji prima minimalac od Zavoda za zapošljavanje.
- Tih 4.000 dinara mesečno ne može da pokrije ništa. I on i mlađi sin Radovan radili su u fabrici za doradu semena u Klini. Radovan se oženio ovde u Kraljevu i otišao kod žene samo da se iščupa iz kolektivnog centra. Verujemo da postoji neka mogućnost povratka, ali teško da ćemo to moji ispisnici i ja dočekati. Mlađi možda - smatra Vučićević.

PET SINOVA U TRI KVADRATA
Težak je život raseljenika sa kolektivnim krovom nad glavom. Do posla se teško dolazi, gotovo nikako, primanja su bedna ili nikakva. Pravi su srećnici svi koji uspeju da prodaju nešto od imovine na Kosovu i kupe plac ili stan u Kraljevu. Iz ,,Vile Maričić” neke porodice su se smestile u prazne sobe u hotelu ,,Žiča” i vili ,,Kozara”. Takve sreće nije i Momir Rakić, čijih sedam članova porodice živi u dva sobička od ukupno osamnaest kvadrata.
- U dve sobice živim sa suprugom i pet sinova. Mesečni prihod je 4.600 dinara, što nije dovoljno ni za hleb i mleko. U ovdašnjoj kancelariji Komesarijata za izbeglice nisu imali sluha i nikada mi nisu izašli u susret kako bi moja porodica dobila bolji smeštaj. Nisam čovek koji ide od vrata do vrata i moli. U Komesarijatu postoji evidencija iz koje se vidi koliko članova broji ova porodica, a koliki prostor za smeštaj koristi - razočaran je Rakić, koji bezuspešno pokušava da okupi sinove da se fotografišu.
U ,,Vili Maričić” s pažnjom se prate pregovori o konačnom statusu Kosova. Burno se reaguje na sve izjave međunarodnih predstavnika kojima se prejudicira budućnost pokrajine. Negoduje se i na tvrdnje da su Srbi nacionalna manjina na Kosovu i da kao manjina imaju i prava koja se odnose na manjinske zajednice. Tvrde - da se u Pokrajinu vrate svi proterani i da iz Pokrajine odu Albanci koji su nezakonito došli iz Albanije i prisvojili srpsku napuštenu imovinu, Srbi bi bili većina, a ne manjina. U suprotnom, ako se teror nastavi, Srbi neće biti ni manjina.Povratak na vrh strane


DR DRAGAN ARSIĆ, DIREKTOR ZDRAVSTVENOG CENTRA „STUDENICA” - piše Anđelka Milošević
Još da nam je parking!


   • U toku je realizacija projekta „Razvoj zdra-vstva Srbije”, koji se odnosi na četiri bolnice. Među njima je i naš Zdravstveni centar.

   - Rekonstrukcija bolnice se odvija u nekoliko segmenata. Jedan od značajnih je rekonstrukcija zgrade zadnjeg Grudnog odeljenja, gde će biti smešten Dispanzer. Drugi segment je potkrovlje Internističke bolnice, gde će biti smešteno Grudno odeljenje. Treći segment je najvažniji - dijagnostički sektor. To su Laboratorija i Rendgen dijagnostika. Obe službe dobijaju novi prostor i praktično najveći deo nove opreme. Važno je da u sklopu rekonstrukcije pravimo jednu celinu koja podrazumeva izgradnju dve tople veze. Jedna je već izgrađena između Poliklinike i već postojeće tople veze između Hirurške i Internističke bolnice, a druga topla veza je u izgradnji i nalazi se između budućeg Dečjeg doma zdravlja i Hirurške bolnice. Završetkom radova na te dve tople veze dobijamo jednu potpunu celinu. Pacijenti i osoblje neće morati da izlaze u dvorište. To je posebno važno kada je u pitanju premeštanje pacijenata zbog određene dijagnostike.

• Šta je sve, od onoga što je projektom predviđeno, do sada urađeno?
- Nešto manje od polovine radova je odrađeno. Još nije izvršen prijem nijednog tehničkog segmenta, ali vršimo fizičke prijeme određenih segmenata na kojima su radovi završeni. Jedan od novih su i nove prostorije za apoteku. Centralnu apoteku smo praktično izmestili u te nove prostorije i obezbedili smo mesto za Dijagnostički centar.
Devedeset odsto radova je završeno u potkrovlju Poliklinike i ovih dana treba da izvršimo klinički prijem Grudnog odeljenja. Već danas je premešteno nešto nameštaja. Tu sad nastaje problem koji je uzrokovan nepotpunim projektovanjem. Ne znam kako se to dogodilo projektantu koga je izabrao tim Ministarstva zdravlja u saradnji sa Svetskom bankom, ali nije predvideo veliki lift koji treba da funkcioniše do potkrovlja Internističke bolnice. Sada tu nastaje problem na relaciji izvođač - Ministarstvo zdravlja. Trebalo bi što pre da se dogovore oko lifta - da li će to moći da ide kao dodatni radovi ili će se raspisivati novi tender za izgradnju lifta. Nadam se, mada kažu da ne bi bilo pogodno, da ćemo se preseliti i pre izgradnje lifta.

• Znači, ipak planirate preseljenje?
- Preseljenje je planirano do kraja avgusta, ali čekamo da vidimo kakav će dogovor biti između izvođača radova i Ministarstva zdravlja. Ako bi sadašnjim izvođačima bili povereni radovi, oni bi odmah počeli da grade lift, što bi samo malo odložilo preseljenje. Bude li se raspisivao tender, bićemo prinuđeni da se preselimo na Grudno odeljenje i da koristimo mali lift, jer će procedura sigurno potrajati.

• Da li ima problema, zastoja, da li će vrednost radova biti premašena?
- Obavešten sam da je izvođač nakon ovog perioda izvođenja radova, postavio zahtev za prihvatanje naknadnih radova više od 15 odsto. Problem je što je po pravilima Svetske banke opravdana reklamacija do 15 odsto, a sve iznad toga znači da će tražiti supernadzor. Po sadašnjem pravilu, mi imamo tzv. projekt menadžera, koji nadzoriše i zaposlene kod nas. On nadzoriše i izvođenje radova. Međutim, pravi nadzor vrši projektant. Mislim da to nije najbolji način, jer se pokazuje da projekat nije baš najbolji i da nije obuhvatio sve naše zahteve. Na primer, u laboratoriji projektant nije predvideo vodootporne zidove (pločice), već su zidovi porozni, a izvođač tvrdi da je to tako u projektu. To su prostorije koje zahtevaju izuzetnu higijenu, zbog materijala sa kojim se tu radi, tako da tu mora da se održava vrhunska higijena koju je teško postići ako zidovi nisu vodootporni ili obloženi pločicama. Zbog primedbi, radovi su stopirani. Očekujem da će nas posetiti direktor tog tima i da će sve primedbe koje imamo mi kao korisnici biti ispravljene u hodu. I do sada smo manje detalje, koji nisu bitno uticali na visinu ulaganja, ispravljali u hodu, ali ovo je krupnija stvar.

• U kojoj su fazi radovi na zgradi ATD-a?
- Što se tiče ATD-a, tu smo još u fazi grubih radova, ali izvođači kažu da će svi radovi biti završeni u roku. Siguran sam da se tu detaljno pristupilo izradi, tako da početkom iduće godine možemo da očekujemo preseljenje. Naravno, ako i tehnički prijem bude završen.

• Veliki posao predstoji i u izgradnji Dijagnostičkog centra?
- To je nekako i najvažniji segment. Poznato je da su nam trenutno i Laboratorija i Rendgen služba smeštene u najneuslovnijim prostorijama. To su uska grla, ali smo i pored toga, zbog novih aparata, poboljšali kvalitet rada. Sve to, naravno, predstavlja teret i za osoblje i za pacijente.
Pre nekoliko dana smo premestili apoteku i oslobodili to mesto za Radiološku i Gastroenterološku dijagnostiku. Ali, tu je nastao problem, jer prostor nije projektovan prema našim zahtevima, pa ćemo pokušati da to u hodu ispravimo.

• Kako funkcionišu službe koje su obuhvaćene ovim projektom?
- Rekao bih da funkcionišu u mnogo težim uslovima nego pre. Moram da im odam priznanje što su se adaptirali na ove uslove i izuzetno dobro funkcionišu. Tim pre, naša obaveza je da što pre završimo radove i omogućimo preseljenje Grudnog odeljenja. I lekari i sestre imaju puno strpljenja, a posebno zahvaljujem pacijentima koji imaju razumevanja. Zbog toga to dobro funkcioniše.

• Šta ako radovi ne budu završeni na vreme?
- Izvođač se obavezao da će preseljenje biti u martu, ali se zadržava pravo da godinu dana posle prijema objekta mogu biti pozvani, zbog nečega što nije dobro ili dovoljno kvalitetno odrađeno, da to saniraju. U takvim slučajevima mi smo obezbeđeni bančinim garancijama, to jest zadržavanjem jednog dela ugovornog iznosa za neko vreme, da bismo mogli da predupredimo loš kvalitet.

• Da li se nešto planira i mimo ovog projekta?
- Raspisuje se tender za pokrivanje Poliklinike. To nije u vezi sa ovim projektom, ali smo od Ministarstva zdravlja dobili 9.700.000 dinara za Dom zdravlja, za centralnu zgradu Doma zdravlja. Mi smo taj novac preusmerili za pokrivanje Poliklinike, jer imamo mnogo problema zbog ravnog krova i prokišnjavanja. Radovi će početi 1. septembra i moraćemo da dodamo nešto sredstava, jer najpovljniji izvođač je nešto skuplji od onoga što smo dobili. Ali, ne smemo zbog toga da propustimo priliku da odradimo ovaj posao.

• A prostor za parking?
- Mi smo trenutno jedna od najkvalitetnijih bolnica u zemlji, ali imamo najgori mogući prilaz bolnici. Konkurisali smo kod Ministarstva finansija da u sklopu Nacionalnog investicionog plana izdvoji sredstva za raščišćavanje te sporne lokacije. Prema gruboj proceni koju smo napravili, to bi koštalo oko 50 milona dinara. Konkurisali smo i očekujemo povoljan ishod. Ako bi Ministarstvo finansija imalo razumevanja, a nadam se da ima, bili bismo potpuno zadovoljni i zaista bismo imali najbolju bolnicu. Ona, naravno, mora da bude dostupna i onima koji ne žive i ne poznaju Kraljevo.
To znači da iz svih pravaca lokalna samouprava treba da postavi jasno obeležen znak bolnice i putokaze. Kao u Zrenjaninu i Valjevu, jer je njihova lokalna samouprava imala sluha za tako nešto. Ako oni ne budu želeli da nam izađu u susret, mi ćemo izdvojiti sredstava kako znamo i umemo i, uz njihovu saglasnost, postavićemo te znake.Povratak na vrh strane


CENTAR ZA PREVENTIVNO OTKRIVANJE HRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI - piše Rajko Sarić
Na vreme otkriti faktore rizika

   • Do kraja avgusta u Savetovalištu za mlade Dečjeg dispanzera biće otvoren Preventivni centar • Preventivnom kontrolom zdravlja treba da se spreče oboljenja koja najčešće izazivaju hipertenzija, gojaznost i dijabetes

   Kraljevački Dom zdravlja je među dvadeset pet domova zdravlja u Srbiji koji, u organizaciji republičkog Ministarstva zdravlja i Evropske agencije za razvoj i strategiju zdravstva, imaju tu privilegiju da osnuju Centar za preventivno otkrivanje hroničnih nezaraznih bolesti. Zvanično otvaranje prostorija Centra predstoji do kraja ovog meseca, ali njegove ekipe su već dva meseca na terenu.
Specijalista opšte medicine i direktor Doma zdravlja dr Mirjana Krčevinac kaže da su ekipe preventivnog centra na terenu startovale zajedno sa mobilnim ekipama.
- Preventivni centar privremeno će biti smešten u objektu sadašnjeg Školskog dispanzera, u prostorijama Savetovališta za mlade - kaže dr Mirjana Krčevinac. - Zbog radova na restauraciji bolnice, koje finansira Svetska banka, neke službe su izmeštene u prostor koji je namenjen za prvenetivni centar, a to je objekat stare Hitne službe u savetovališta za dijabetes.

TI SI MOJE SRCE
Rukovodilac preventivnog centra je prim. dr Rada Novaković, načelnica Kućne terapije i polivalentne patronaže. U Centru za prevenciju radiće dve patronažne sestre, ginekolog, onkolog i lekar opšte medicine sa svojim timovima.
- Na republičkom nivou još uvek traje akcija ,,Ti si moje srce”, u okviru koje se promovišu zdravi stilovi života. Kraljevo je u samom vrhu gradova po broju pregleda obavljenih u okviru ove akcije, koju su promovisali sportski klubovi Sloga, Ribnica i Mašinac, kao i proslavljeni sportista Dejan Brđović. Samo u tri mesne zajednice, Centar, Sirča i Gokčanica, pregledano je 230 građana, u školi ,,Jovo Kursula” pregledana su 122 đaka, u JP ,,Ibarske novosti” četrdesetak zaposlenih, u Ekonomskoj školi 50 nastavnika i u Srednjoj tehničkoj 150 učenika i nastavnika. Ukupno je, dakle, pregledano 640 građana - kaže dr Krčevinac.
Neposredno na projekat ,,Ti si moje srce”, nadovezale su se i aktivnosti mobilnog tima preventivnog centra. Plan je bio da se mobilne ekipe približe onim stanovnicima kojima su ambulanta i izabrani lekar daleko od kuće. Ciljna grupa su građani koji za sebe veruju da su zdravi, kako bi preventivnim pregledom na vreme otkrili eventualni faktor rizika. Do tih pokazatelja dolazi se kroz dosta kratku i efikasnu proceduru otkrivanja hroničnih nezaraznih bolesti kao što su hipertenzija, srčana oboljenja, dijabetes i astma. Ovakvim pregledom pacijent na vreme dobije podatak da li postoji rizik od obolenja. Ako je već oboleo, postoji mogućnost da se preduzmu određene mere kako bi se sprečilo ispoljavanje bolesti u nekom težem obliku.

ZDRAVI - NA KOPAONIKU
- Mobilne ekipe su na prvo mesto stavile udaljena sela naše opštine. U julu je u MZ Ravanica obavljeno pedesetak preventivnih pregleda. U avgustu je pregledano šezdesetak meštana Lasca i zaposleni u hotelima ,,Grand” i ,,Konaci” na Kopaoniku. Stanovništvo je dobro prihvatilo našu akciju, odzivi na preglede su brojni. Što je najbitnije, javljaju se mladi ljudi, oni koji u tom trenutku ne ispoljavaju neko oboljenje, ali imaju želju da kontrolišu zdravlje. Preventivni lekarski pregled podrazumeva merenje telesne težine i visine, izračunavanje bodi mas indeksa, stanje glikemije, holesterola i triglicerida. Za žene je omogućen i ginekološki i onkološki pregled - kaže dr Mirjana Krčevinac. Ona naglašava da podaci pokazuju da zaposleni na Kopaoniku urednije i dosta zdravije žive nego stanopvnici koji žive i rade u gradskoj sredini.
Zbog toga što će se prostorije preventivnog centra privremeno nalaziti u Dečjem dispanzeru, a ne u Poliklinici, ženama koje žele preglede ginekologa i onkologa, omogućeno je da, dobijanjem internog uputa, preglede obave bez čekanja.
Aktivnijim delovanjem preventivnog centra, već u narednih nekoliko meseci, dobiće se prvi pokazatelji opšteg zdravlja Kraljevčana, posebno stanovništva ruralnih delova opštine koji su, i pored dobre mreže zdravstvenih ustanova, udaljeni od zdravstvenih stanica i izabranog lekara, i koji, po pravilu lekaru odlaze samo kada bolest uzme maha. Iz dosadašnjeg rada preventivnog centra može se zaključiti da su hipertenzija i gojaznost najčešći faktori rizika stanovništva naše opštine.Povratak na vrh strane


 KAKO ŽIVE PORODICE KRALJEVČANA OPTŽENIH ZA RATNI ZLOČIN U ZVORNIKU - piše Rajko Sarić
Porodice pate, svedoci ih ne prepoznaju

   Pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu u toku je sudski proces protiv sedmorice pripadnika paravojne formacije ,,Žute ose”. Oni su, navodno, 27. marta 1992. godine, sa zvorničke autobuske stanice odveli 174 meštana sela Divič, zatvorili ih u Upravnu zgradu ,,Novi izvor”, odakle su u nepoznatom pravcu odveli 11 muškaraca, dok su preostalih 163 civila prebacili u Dom kulture u Čelopeku, gde su ih zlostavljali i ubili 19 muškaraca. Jedan od optuženih, Duško Vučković, preminuo je u zatvoru, dok su se ostali našli na optuženičkoj klupi. Među njima se nalaze i dvojica Kraljevčana, Ivan Korać Zoks (33) i Dragan Slavković Toro (43).
Porodice uhapšenih su razočarane sporošću samog sudskog postupka, tim pre što, kako tvrde, tokom procesa prepoznavanja, niko od svedoka nije prepoznao Slavkovića i Koraća kao počinioce nekog zločina, kao lica koja su pomagala ili podstrekavala izvršenje zločina nad zarobljenim muslimanskim civilima.

GDE JE PRAVI ZOKS
- Svedoci su mog sina opisivali svakako, od toga da je malog rasta, mršav i žgoljav, do toga da se radi o čoveku krupne građe, velike kilaže. Ništa od toga nije tačno, što se pokazalo i na prepoznavanju, kada niko od navodnih svedoka nije prstom upro u Ivana. Više od deset godina je prošlo od rata, ali bi bar jedan svedok morao da prepozna onog ko je zlostavljao njega ili nekog drugog u njegovom prisustvu - kaže Ivanova majka Milka, dok otac Tomo s ponosom govori o sinu, potomku slavnog, brojnim ordenima odlikovanog deda Ivana, barjaktara Balkanskog rata.
U velikoj nedovršenoj kući u Karađorđevoj ulici u Kraljevu, pored Ivanovih roditelja, živi i njegova supruga Jelena sa trogodišnjom kćerkom Milicom, preživljavajući od dečjeg dodatka. Jelena je na pragu da diplomira na defektološkom fakultetu, ali je i to sada problem. Nema pomoći, a suprug je u zatvoru gde, i pored nedostatka pravih dokaza, čeka nastavak suđenja.
- Da je sin bio nekakav zločinac, valjda bi to isto radio u Hrvatskoj ili na Kosovu, gde je takođe bio - razmišlja otac Tomo koji se, kao radnik ,,Elektrona”, već tri godine nalazi na bolovanju, pa su i primanja jedva vidna, dok je majka od aprila tehnološki višak u ,,Stoteksu”.
- Ivan se tereti za zločine počinjene u vreme kada je radio u ovdašnjoj firmi. U Bosnu je otišao po dobijanju vojnog poziva i nikada nije bio u ,,Žutim osama”. Bio je pripadnik Teritorijalne odbrane, tačno se zna ko mu je bio komandant. Upravo zbog vojne mobilizacije sada ne postoje nikakve radne liste u preduzeću gde je radio, sve je tada na sebe preuzimala vojska. Danas o njemu i njegovoj porodici niko ne brine. Nije on vodio privatni rat - kažu Ivanovi roditelji pokazujući fotografije i nagrade koje je kao bas gitarista osvajao na gitarijadi sa grupom ,,Nulti čas”.
Koraći podsećaju da je Islamska zajednica objavila knjigu u kojoj se pominje izvesni Ivan Tadić, takođe sa nadimkom Zoks, ali samo u Podrinju ima petnaestak osoba sa ovim imenom i nadimkom. Neki od njih su, u međuvremenu, promenili prezime.
- Ako je činio zločine, neka odgovara, ne samo moj sin već, svi koji su to činili. Ali, za sada ne postoji nikakav dokaz. Izjave svedoka su takve da negiraju optužnicu, ali je to problem tužilaštva. Mene brine sudbina njegove porodice koja je pretrpela težak šok tokom same akcije hapšenja - jasan je otac Tomo.

TORO SE BRANI ISTINOM
U pitomom delu prigradskog naselja Donja Ratina, industrijski najrazvijenijem delu Kraljeva danas, u velikoj četvorospratnoj kući smestile se četiri familije. Na poslednjem spratu, sa tri maloletne kćerke, živi Svetlana Slavković, supruga Dragana Slavkovića zvanog Toro.
- Muž je uhapšen u spektakularnoj akciji policije 17. februara 2004. godine pred očima dece. Nisu nam dali nikakvo objašnjenje. Tek kasno popodne telefonirali su nam iz Specijalnog suda, rekli da je Dragan optužen za ratni zločin, da se nalazi u Centralnom zatvoru i da će dobiti advokata po službenoj dužnosti - kazuje Svetlana, žena bez zaposlenja, koja dva đaka i dete od dve i po godine izdržava od dečjeg dodatka i socijalne pomoći, uz veliku pomoć muževljeve braće i komšija.
A Svetlanina i Draganova ljubavna iskra planula je baš tokom rata. Svetlana se, nakon preživljavanja strahota Vukovara, našla rame uz rame sa Draganom na zvorničkom ratištu.
- Da je Dragan nekog opljačkao, pretukao ili ubio, to bih sigurno znala. Sve vreme boravka u Zvorniku bili smo zajedno. Nismo bili nikakva paravojna jedinica, bili smo u TO, a posle nepuna četiri meseca vratili smo se u Kraljevo. Početkom NATO bombardovanja mobilisan je na Kosovo, gde je bio do potpisivanja Kumanovskog sporazuma. Njegovo hapšenje je bilo šok ne samo za porodicu, već za celo selo. Svi ga znaju kao dobrog, poštenog čoveka. Videvši da nema koristi od rada u ,,Magnohromu”, preprodaje goriva na ulici i bavljenja trgovinom, rešio je da ode u Englesku. Ali, uhapšen je, a mi smo prepušteni sami sebi - kaže Svetlana i podseća da država pomaže haške optuženike, dok se porodicama optuženika za ratni zločin kojima sudi domaći sud ne pruža nikakva pomoć.
- I pored toga što ništa nije dokazano, a neće ni biti, jer Dragan to nije počinio, mi smo u položaju kao da se to stvarno dogodilo, kao da je on već osuđen. Očito da se nekome žuri da svetu pokaže kako mi sudimo svojim građanima, dok to Bošnjaci i Hrvati ne čine. Haške optuženike puštaju kućama do početka suđenja, što kod domaćih sudova ne važi. Zbog takve presije Dragan je nedavno doživeo infarkt i sada je na nekakvim ispitivanjima kako bi bio spreman za nastavak suđenja početkom septembra - kaže Svetlana.
Familije Korać i Slavković su uverene u nevinost Ivana i Dragana. Veruju, takođe, da će se pojaviti svedoci odbrane koji će reći pravu istinu, i da će, na kraju svih peripetija, pravda ugledati svetlo dana. Pitanje je samo kada će to biti i kako će njihove porodice to podneti. Greh bi bio da, ako su zaista nevini, a nevini su sve dok se ne dokaže suprotno, deo svog najboljeg života provedu iza rešetaka. To nisu, pre svih, zaslužila njihova deca.Povratak na vrh strane

MLADI I CRVENI KRST
Deci vratiti osmeh na lica

   • Ovog leta Crveni krst Kraljevo je bio u znaku mladih, jer su mladi aktivisti učestvovali na svim kampovima u zemlji i na letovanjima u Italiji i Baošićima

Sto trideset godina postojanja i rada kraljevački Crveni krst je posvetio svojim volonterima, a ovo leto posvećeno je, pre svega, mladim aktivistima. U tom cilju, na šest seminara učestvovalo je oko dvadeset mladih humanista, koji ovo svoje opredeljenje pokazuju više godina kroz rad u Crvenom krstu. Oni su, na višednevnim seminarima, na kojima je primenjivan metod vršnjačke edukacije, proširili znanja o Crvenom krstu uopšte, ali i o konkretnim temama - sidi, tuberkulozi, radu sa mladima kroz klubove mladih i dr.
- Kraljevački aktivisti su i ovog puta istakli da po znanju spadaju u sam vrh mladih crvenokrstaša, a istovremeno su pokazali i spremnost da stečena znanja prenesu na mlađe drugare - naglasila je Milica Plašić, predsednica Kluba mladih ,,Darinka - Daca Petrašinović".
Pored sticanja novih znanja, Crveni krst Kraljevo nije zaboravio ni na one kojima treba pomoć. Zahvaljujući italijanskoj humanitarnoj organizaciji ,,Un ponte per…" iz Rima, i ove godine, četvrti put zaredom, u Rimu je letovalo trideset četvoro mališana iz kategorije ugrožene populacije. Oni su nastavili druženja i prijateljstva sa svojim vršnjacima kod kojih su proveli tri nezaboravne nedelje.
I dečje odmaralište Crvenog krsta Srbije ,,Krista Đorđević" u Baošićima ugostilo je devetnaestoro mališana sa područja ugroženih klizištima i iz socijalno ugroženih porodica. Zahvaljujući donaciji Crvenog krsta Srbije, mališani su proveli deset dana na moru, ali su bili veoma aktivno uključeni i u kulturno-zabavne manifestacije.
- Mnogi od njih su prvi put na moru, u ovom divnom odmaralištu prilagođenom njihovim potrebama, te će im ovaj boravak biti i od velikog značaja za psihofizički razvoj - ističe dr Zoran Miljković, predsednik Crvenog krsta Kraljevo.
- Već sada se planiraju nove aktivnosti za leto naredne godine uz pomoć škotske humanitarne organizacije ,,Blythsnjood care". Postoji nada, upućena kroz apel svim ljudima dobre volje da pomognu, kako bismo vratili osmeh na lica brojnoj deci, koja nose surov teret današnjeg života - ističe Mirjana Lišanin - Gostiljac, sekretar Crvenog krsta Kraljevo.Povratak na vrh strane


UMETNOST - KULTURA - OBRAZOVANJE

PREKSINOĆ U KRALJEVU OTVOREN DUHOVNI SABOR "PREOBRAŽENJE 2006" - piše Bojana Milosavljević
Žiča - prvi dragulj srpstva

   • U Narodnom muzeju u sredu uveče otvoren 15. Žički duhovni sabor "Preobraženje 2006" • Svetkovina prosvetiteljstva, duhovnosti i umetnosti Srba završava se sutra, uručenjem priznanja pesnikinji Zlati Kocić

   Pre deceniju i po u Književnom klubu Kraljevo nastala je zamisao o manifestaciji koju nadahnjuje i "boji" osmovekovni dragulj naše istorije - manastir Žiča. Duhovni sabor "Preobraženje" već prvih godina nadrastao je sredinu u kojoj je ponikao, a naum književnih stvaralaca našega grada zdušno su podržale sve kulturne i obrazovne institucije, kao i legitimni predstavnici lokalne uprave. Odjek svega toga dobro se čuje diljem zemlje, a laureati "Žičke hrisovulje" u svojim pesničkim biografijama sa ponosom beleže da su bili prvi i najuvaženiji gosti manifestacije u Kraljevu i Žiči.
Preksinoć je u galerijskom prostoru Narodnog muzeja, ispunjenom do poslednjeg mesta, predivan duet - Đorđe Tomić i Aleksandar Sekulić - interpretiranjem naše duhovne muzike najavio svečanost otvaranja Sabora. Uz prisustvo vladike žičkog Hrizostoma sa saradnicima, kao i ostalih zvaničnika, te građana i domaćina (Književni klub, Narodna biblioteka i Muzej), dr Miloš Babić, predsednik opštine Kraljevo, uputio je prigodne poruke sabornicima:
- U ovoj, 2006. godini, pitanje o sopstvenoj snazi preobražaja moramo postavljati upornije i češće. Na to nas obavezuje veliki datum postojanja naše Žiče, majke srpskih crkava i manastira, naše negorljive tapije na postojanstvo naroda i države… Pošten i marljiv čovek ne skreće ni levo, ni desno, već, kao svaki božji pravednik, ide putem pravo. Ako tako radi, na putu je preobražaja…"
Svečanu atmosferu u galeriji Muzeja upotpunila je izložba beogradskog grafičara Veljka Mihajlovića, inspirisana Žičom. Kustosi postavke, Suzana Novčić i Ljubiša Simović, odabrali su 50 - tak Mihajlovićevih radova, a o umetniku je, otvarajući izložbu, govorio dr Branislav Todić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu.
U Kraljevačkom pozorištu sinoć je održano tradicionalno književno veče posvećeno dobitniku najvećeg priznanja sabora ("ŽIčka hrisovulja"). Pesnikinja Zlata Kocić bila je u društvu kritičara Radivoja Mikića i Jovana Delića. Veći skup tumača književnosti, takođe posvećen Kocićevoj, održan je jutros u Narodnoj biblioteci "Stefan Prvovenčani," dok se večeras, u Narodnom muzeju, u programu nazvanom "Preobraženje, pesnici" Kraljevčanima predstavlja osam gostiju - umetnika.
Završna svečanost 15. Žičkog duhovnog sabora održaće se sutra u manastirskoj trpezariji u Žiči. Po prijemu "Hrisovulje," Zlata Kocić održaće besedu, a reč će ponovo imati književni kritičari, ali i dramski i muzički umetnici.KONFERENCIJA ZA NOVINARE U KRALJEVAČKOM POZORIŠTU
Rekonstrukcija posle četvrt veka

   Kraljevačko pozorište biće potpuno rekonstruisano i za tu namenu je iz Nacionalniog investicionog plana dobilo oko 68.000 evra ili šest miliona dinara, saopšteno je konferenciji za novinare u ovoj ustanovi, održanoj početkom sedmice. Rok za realizaciju ovog projekta je šest meseci, a radovi bi trebalo da počnu u oktobru, pa se očekuje da će Kraljevo dobiti Pozorište u novom ruhu u aprilu sledeće godine.
- Pre svega moram da vas obavestim da je Pozorište jedina ustnova u oblasti kulture koja je dobila ova sredstva iz Nacionalnog investicionog plana, tako da ćemo se truditi da ova sredstva iskoristimo i uložimo u adaptaciju i opremanje na najbolji mogući način, kako bi Kraljevačko pozorište ubuduće bilo jedno od najopremljenijih i najlepših u Srbiji, naravno van Beograda - istakla je Biljana Konstatinović, član Upravnog odbora ove ustanove.
Inače, Kraljevačko pozorište je poslednji put adaptirano osamdesetih godina prošlog veka. U okviru radova koji predstoje predviđa se nova rasveta, mokri čvor, kao i rekonstrukcija galerije, sale za čitanje, garderobe, ostave ispod bine, stepeništa i drugih delova objekta. Mašine za šivenje koje su stare dve decenije biće zamenjene novim.
- Ovim projektom je obuhvaćena kompletna rekonstrukcija Pozorišta, znači počevši od betonskih radova, molerskih, fasaderskih, zidarskih, pa do najsitnijih detalja što se tiče nameštaja i ostalih stvari - rekao je Predrag Pavlović, član UO Pozotišta.
Takođe se planira i sanacija krova koju finansira opština Kraljevo za šta je već raspisan tender. Predstavnici Pozorišta izrazili su zahvalnost na pomoći u obezbeđivanju sredstava za rekonstrukciju ministru finansija Mlađanu Dinkiću, opštinskom menadžeru Jovanu Nešoviću i stručnim službama opštine. Zbog svih ovih radova, početak naredne pozorišne sezone će malo kasniti, rečeno je na pres konferenciji.PRES KONFERENCIJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI U KRALJEVU
„Poletarac“ u novom ruhu

   Kraljevački dečji vrtić „Poletarac“ biće rekonstruisan do kraja ove godine jer su za tu namenu Predškolskoj ustanovi „Olga Jovičić Rita“, zahvaljujući ministru finansija Mlađanu Dinkiću, iz državne kase odobrena sredstva od oko sedam miliona dinara.
- Ovo je velika javna nabavka. Ukupna vrednost radova je oko dvanaest miliona dinara, znači sedam miliona će dati država, a ostatak izdvojiti lokalna samouprava. U najboljem slučaju ja očekujem da 1. oktobra otpočnu radovi na rekonstrukciji ovog vrtića, a ponuđači i izvođači radova će predložiti i odrediti konačan rok za završetak rekonstrukcije vrtića - istakao je na pres konferenciji mr Jovan Nešović, menadžer opštine Kraljevo.
On prognozira da će radovi trajati oko dva meseca i da će ovaj vrtić biti potpuno rekonstruisan do Nove godine. Radovi na rekonstrukciji neće remetiti rad vrtića.
- Mi ćemo rekonstrukciju raditi po segmentima, jer ne možemo dozvoliti kao u vrtiću u Pljakinom šancu da se radovi odugovlače. Znači deca će se premeštati i biti zbrinuta, a onda vraćati u one prostore koji budu potpuno sanirani i rekonstruisani - izjavila je Snežana Mandić, direktorka Predškolske ustanove“Olga Jovičić Rita“.
Inače, trenutno u Kraljevu ima 838-oro dece na listi čekanja za upis u dečje vrtiće. Polovina od njih neće biti upisana zbog nedovoljnih kapaciteta u objektima ove ustanove. Menadžer Nešović se nada da će ovaj problem u potpunosti biti rešen do 2008. godine i da će sva deca kojima je to neophodno moći da koriste usluge kraljevačke Predškolske ustanove, a jedan od najavljenih projekata je izgradnja dečjeg vrtića u Mataruškoj Banji.Povratak na vrh strane


   KRALJEVAČKI KOŠARKAŠKI PRVOLIGAŠI ANGAŽOVALI DVA IGRAČA NA SPOLJNIM POZICIJAMA - piše Zoran Bačarević
Zadranin u Mašincu, Beograđanin u Slogi

   • Zvonko Perić (18) potpisao četvorogodišnji ugovor sa Mašincem, Miloš Bojović (25) dvogodišnji sa Slogom SŽ

   Kraljevački košarkaški prvoligaši, Sloga Sosijete Ženeral i Mašinac, nastavljaju da angažuju igrače za narednu sezonu i u jeku tzv. bazičnih priprema za jesenji start u Prvoj ligi Srbije. Hronološki, prvi je to učinio mlađi prvoligaš Mašinac, koji je na četiri sezone angažovao Zvonka Perića (18), Zadranina koji će biti praktično prvi igrač iz Hrvatske koji će igrati za kraljevačke klubove od raspada bivše SFRJ. Reč je o momku koji igra na poziciji beka odnosno krila, a koji je zadarsku košarkašku školu prošao pod vođstvom Petra Popovića (prvotimca Zadra iz osamdesetih godina, a školom i rodbinskim vezama vezanog za Kraljevo). Zvonko Perić je rođen 1988. godine. Prošao je pretkadetsku i kadetsku selekciju Hrvatske, a u Mašinac dolazi da sa Čupkovićem i Memedovićem (,,ispisnici") potvrdi tezu da Mašinac tradicionalno daje šansu mladim igračima. Perić je bio na probi u beogradskom FMP-u, a u kraljevačkoj košarkaškoj sredini vidi šansu za uspešan nastavak karijere. Uostalom, u toj sredini, kako je mladom Zadraninu poznato i što ga je motivisalo da iz Ravnih Kotara dođe u Srbiju, ponikli su Vlade Divac i Nenad Krstić, megazvezde NBA.
Ni stariji kraljevački prvoligaš, Sloga Sosijete Ženeral, ovog leta nije sedeo skrštenih ruku. Posle angažovanja Miloša Pejića za prvog čoveka struke usledilo je stvaranje okosnice tima za predstojeću sezonu. Posle dolaska Dragoslava Markovića (Mašinac), Dejana Tomaševića (Primorka, Bar) i Dušana Vučićevića (Napredak, Kruševac), Slogi je ovih dana pristupio i Miloš Bojović (25). Ovaj već iskusni prvoligaški košarkaš (ponikao u Avala Adi, a dolazi iz Atlasa) takođe igra na spoljnim pozicijama (krilo, bek), a ugovor sa Slogom vezao je na dve sezone. Tako je u starijem kraljevačkom prvoligašu prekinuta praksa, barem u ovom slučaju, da se košarkaši angažuju na jednu odnosno ,,pola" sezone. Pored angažovanja Bojovića, u Slogi je ovih dana ,,na probi" još nekoliko mlađih košarkaša, a tim menadžer kluba Saša Pavlović najavljuje da će, koliko do kraja ove sedmice, Sloga angažovati još dva igrača na krilnim i centralnim pozicijama.JOŠ JEDNOM O USPEHU NA TURNIRU U MAĐARSKOJ - piše Stole Petković
Kapošvar lepa uspomena

   Reprezentacije Kraljeva koje su učestvovale na fudbalskom turniru u Kapošvaru ispunile su obećanja data pred polazak na dalek put. Opravdali su poverenje u svakom pogledu, i na terenu i van njega. To isto važi i za rukovodstvo i vođe ekipa.
Takva konstatacija izneta je u opširnom izveštaju koji je prezentiran u prostorijama renoviranog Fudbalskog saveza opštine Kraljevo.
- Bio je to projekat koji smo odradili velikim odricanjem. Dosta je i koštao i ovoga puta zahvaljujemo Opštinskoj upravi na razumevanju i svima koji su nam pomogli - rekao je Božidar Radovančević, predsednik FSO Kraljevo.
Još jednom treba podsetiti da su mlade selekcije Kraljeva ostvarile odličan rezultat. Pioniri su bili prvi, a kadeti treći. Ukupna gol razlika od 49:6 najbolje ilustruje igru kraljevačkih nada. Pehar za prvo mesto i dva za učešće na turniru spojeni su u jedan fudbalski reljef i krasiće vitrine Saveza. Ipak, do uspeha je bilo teško doći:
- Imali smo dosta smetnji u toku priprema. To se pre svega odnosi na traženje terena za igru. U Kraljevu ih nismo mogli pronaći. Svi su čuvali svoja igrališta za prvenstvo. Ipak, u Konarevu i Mataruškoj Banji bilo je razumevanja i hvala im - rekao je Miodrag Lazarević, glavni organizator kraljevačke ekspedicije.

PROBLEMI
Posle dva meseca priprema i sedam dana učešća na turniru u Kapošvaru planirano je da reprezentacija Kra-ljeva ubuduće nastupa kao ekipa. Nažalost, ljudi iz škola fudbala nisu tako mislili. Deca će tako i dalje igrati u svojim školama - ekipama. Do nekog novog turnira. VATERPOLO - ZAVRŠNICA DRUGE SAVEZNE LIGE
Revanš punom merom

   • Vaterpolisti Kraljeva revanširali se Spartaku za poraz u Subotici, a Senti za remi u gostima - 7:3 odnosno 19:9 za Kraljevčane

Vaterpolisti PVK Kraljevo načinili su, u dva uzastopna dana, dva značajna koraka ka plasmanu u najviši rang. Minulog vikenda bili su domaćini na Gradskom bazenu ekipama iz Vojvodine, zabeležili su dve pobede i revanširali se vojvođanskim klubovima za, do tada, jedine izgubljene bodove.
U subotu uveče na Gradskom bazenu gostovao je Spartak iz Subotice, ekipa koja je u Dubovoj šumi slavila minimalnu pobedu nad Kraljevčanima od 11:10. Dosta dugo su se učenici Tomislava Ćirića mučili da načnu mrežu veoma dobrog golmana Subotičana, Žoltija. Desilo se to u 6. minutu prve četvrine, a od tada je sve išlo mnogo lakše i jednostavnije. Pri kraju druge četvrtine domaćin je poveo sa 5:0, prvi strelac lige Igor Gočanin, Vojislav Lukić i drugovi praktično su tada obezbedili nedostižnu prednost koja im je obezbedila sigurnu pobedu. U poslednje dve četvrtine domaćin je ,,smanjio gas", Subotičani su izuzetno lepim golovima (šraubima) konačno savladali Kuveljića i tako ublažili poraz za konačnih 7:3 (2:0, 3:1, 1:1, 1:1) za PVK Kraljevo. Najbolji strelac i ovoga puta bio je eks reprezentativac Igor Gočanin sa četiri gola.
U nedelju je u 11. kolu u Kraljevu gostovao ,,fenjeraš" iz Sente, sa kojima su Kraljevčani u prvom krugu remizirali u gostima. Po kišovitom vremenu gosti su totalno ,,pokisli", jer je posle dve četvrtine domaćin vodio sa 13:0. Tada je Ćirić u bazen ,,pustio" igrače sa klupe, koji su u poslednjih 16 minuta postigli još šest golova, ali i primili devet, pa je PVK Kraljevo na kraju slavio ipak ubedljivu pobedu od 19:9 i učvrstio se na čelu tabele Druge vaterpolo lige.


POSLEDNJA VEST
“Delfini” u Prvoj ligi

   Vaterpolisti PVK Kraljevo su pobedom nad Gočom u Vrnjačkoj Banji obezbedili prvo mesto u Drugoj ligi. Rezultat 12:4 a najefikasniji u redovima Kraljevčana bio je Milićević sa četiri pogotka.
Narednog vikedna slede dva gostovanja, najpre u Pančevu a potom u Zemunu ali odluka o prvaku je već pala, jer je PVK Kraljevo odmakao pratiocima za nedostižnih šest bodova.STONI TENIS: KAMP REGIONA NIŠ
Skup talenata u gradu na Ibru

   U Kraljevu se ovih dana održava kamp mlađih selekcija u stonom tenisu. Domaćin je stonoteniski klub ,,Bekhend", a časove sporta sa celuloidnom lopticom daje selektor - instruktor ovog Regiona Dragan Sarić:
- U prvoj smeni bilo je trinaest učesnika kampa. Isto toliko ih je i u drugoj smeni. Radimo dva puta dnevno po dva sata, a glavni zadatak je rad elemenata na stolu - kaže Sarić.
U kampu su igrači u tri selekcije: juniori, kadeti i mlađi kadeti. Najbrojniji si ovi potonji, koji upijaju svaki pokret svog selektora.
Učesnici kampa su iz Kraljeva, Niša, Para-ćina, Negotina, Kragujevca, Užica, Čačka i Prokuplja. Ova imena trebalo bi zapamtiti: Dimitrije Dimić (Niš), Nikola i Marko Strugarević (Ćuprija), Pavle Pajević (Kragujevac), Milan Bosić (Užice), Andrija Miljković (Negotin), Jovan Terzić, Nikola Vulić i Dimitrije Petrović (Kraljevo) i članovi St. K. Bekhend - Darko Stanković, Miloš Đikić i Pavle Đurakić.
- Ovo su ujedno i pripreme za kup Paraćina, koji je na programu 26. avgusta. Do tada će se izvršiti selektiranje igrača, a ovaj kup će biti bodovan za rang listu niškog regiona - dodaje Sarić.
Inače, posle kampa biće selektovani najbolji, koji će biti učesnici TOP 24, u organizaciji Stonoteniskog saveza Srbije. U MRSAĆU ODRŽAN TRADICIONALNI TURNIR MLAĐIH SELEKCIJA
Domaćinima sve počasti

   U Mrsaću je u nedelju održan tradicionalni pionirski turnir. Osim Morave, ekipe domaćina, učestvovali su i Crvena zvezda iz Mataruške Banje, Bambi i Grdica.
U prvom meču Morava je savladala Grdicu sa 5:1, a Bambi je bio bolji od Crvene zvezde, rezultat 2:1.
Svoj prostor između kvalifikacija i borbe za plasman pronašli su najmlađi. Sastali su se Akademija fudbala Jankec iz Čačka i Bambi iz Kraljeva. Pehar je pripao mladim fudbalerima Bambija.
U borbi za konačan plasman Zvezda je posle 1:1 bolje izvodila penale u susretu sa Grdicom i tako osvojila treću poziciju. U finalu, Morava je, minimalnom pobedom, došla do pehara za prvoplasiranu ekipu. Bilo je 2:1, a specijalni žiri je za najboljeg fudbalera proglasio Predraga Vasovića iz Morave. I ostale dve nagrade ostale su u Mrsaću. Tako je najbolji strelac Zlatoje Pavlović, a golman broj jedan Đorđe Jevtović. Pehare je uručio Elvis Nikolić, koji je i obezbedio nagrade.


VRBA: MEMORIJALNA UTAKMICA ZA STAŠEVIĆA
Dobrica nije zaboravljen

   U Vrbi je odigrana utakmica u znak sećanja na nedavno preminulog fudbalera Dobricu Staševića.
Pred početak utakmice njegovom sinu Lazaru predstavnik Trgovačkog uručio je fudbalsku loptu.
Stašević je karijeru započeo u Partizanu iz Vrbe, a nastavio u Trgovačkom. Uvek je govorio da su to njegovi najdraži klubovi i planirao je da se na dostojan način oprosti od oba dresa. Nažalost, to mu se za života nije ostvarilo.
Ipak, njegovi drugari iz oba tabora ispunili su mu želju. Odigrali su oproštajni meč, a svi su nosili dres sa brojem jedanaest, koji je Dobrica godinama sa ponosom nosio.Povratak na vrh strane


IMPRESUM

Nedeljni list u izdanju Javnog preduzeća za informisanje: „Ibarske novosti” - Kraljevo. Adresa Redakcije: ul. Hajduk Veljkova br. 2.
Direktor i glavni i odgovorni urednik: Dragan Rajičić. Odgovorni urednik: Vladeta Stanojević. Tehnički uredio: Saša Kovačević.

Redakcija: Zoran Bačarević (sport), Dragan Vukićević (privreda), Slobodan Rajić (politika), Marko Slavković (reportaže i Stršljen), Bojana Milosavljević, Stojan Petković (sport), Ivan Rajović (urednik izdavačke delatnosti), Rajko Sarić, Milisav Radovanović (fotoreporter), Vesna Jovičić (lektor), Zorica Radunković (marketing). Poslovni sekretar Lidija Kuljača.

Predsednik Upravnog odbora: Biljana Knežević, dipl. pravnik.

Telefoni: direktor i glavni i odgovorni urednik 312-504, odgovorni urednik tel/faks 320-630, pravna i opšta služba 312-505, oglasno odeljenje 312-505. Godišnja pretplata 1.560 din. Za inostranstvo - Evropa 4.680 dinara, Amerika i Australija 6.240 din. Tekući račun: 160-14461-52 kod „Banca Intesa” Kraljevo. Kompjuterska obrada „Ibarske novosti”. Štampa “APM print”, III Bulevar 29, Beograd. Generalni distributer: “HIT-KOMERC” Žička 10, tel. 036/360-200 i 361-222.

Poštarina plaćena u Pošti 36200 Kraljevo. List izlazi petkom, rukopisi se ne vraćaju.

e-mail:webmaster@kraljevo.com, ibarskenovosti@sbb.kv.co.yu


Ibarske novosti - e-mail

Copyright © 1997-2006. Interactive.net Kraljevo. All rights reseved interactive