Internet izdanje - 15. septembar 2006. godine

  Ibarske novosti - e-mail

Naslovna strana novog broja "Ibarskih novosti" - klik za vecu sliku! Priključak mora biti jeftiniji!
Tri grada veže dugogodišnje prijateljstvo
Prvo Ustav pa onda izbori
Voda će uskoro biti vrednija od zlata
Internacionalna razmena mišljenja
Novosadski hibridi na svim meridijanima
Svetkovina uz molitve i pričest
Radost za mališane
Nosio krst na svojoj sahrani...
Umetnost, kultura, obrazovanje
Sport: košarka, fudbal, šah, kajak


OPŠTINSKO VEĆE O IZGRADNJI GASOVODNE MREŽE - piše Rajko Sarić
Priključak mora biti jeftiniji!

   • Opštinsko veće traži preispitivanje ponude Srbijagasa po kojoj bi građani naše opštine priključak na gasovod plaćali 1.000 EUR-a • Desetogodišnji lovostaj u Gazdinskoj jedinici ,,Stolovi Ibar”


   Posle letnje pauze, u ponedeljak je održana sednica Opštinskog veća. Predsednik opštine Kraljevo dr Miloš Babić zatražio je od članova Veća mišljenje o daljoj saradnji sa novosadskim ,,Srbijagasom” na daljoj izgradnji primarne gasovodne mreže i priključaka za domaćinstva. Doneta je odluka da se formira tročlana komisija, koju čine zamenik predsednika opštine te direktori Direkcije za planiranje i izgradnju i JKP ,,Toplana” kojima je zadatak da sačine po građane što povoljniji ugovor o gasifikaciji. U ugovoru o poslovno-tehničkoj saradnji koji je opštini Kraljevo ponudilo preduzeće ,,Srbijagas”, a koji se odnosi na izgradnju distributivne gasovodne mreže i kućnih gasnih priključaka u Staroj čaršiji, dužine 13.098 metara za 1.560 kućnih priključaka, predračunska vrednost radova iznosi 1.294.800 EUR-a. Priključna taksa koju plaća budući korisnik zasnovana je na iznosu od 1.000 EUR-a u dinarskoj protivuvrednosti, što je, ocena je članova Veća ali i struke, znatno više nego u drugim gradovima u Srbiji. Predstavnici lokalne samouprave traže da se uvaže neke veoma bitne specifičnosti kako po pitanju cene priključka, tako i na planu određivanja izvođača i podizvođača radova koji bi se, svakako, u velikom procentu mogli poveriti ovdašnjim preduzećima.
Opštinsko veće je donelo i odluku da ,,Vodovod” napravi tehničko rešenje sa svim potrebnim predračunima i uradi studiju o stanju atmosferske kanalizacije u gradu. Ovo pitanje došlo je na dnevni red Veća nakon informacije o priključenju fekalnih kanalizacija na atmosfersku zbog čega dolazi do problema u oticanju atmosferske kanalizacije, kako u perifernim tako i u naseljima u samom centru grada. Krajem prošlog meseca ,,Vodovod” Opštinskom veću uputio dopis u kome se kaže da da se ,,na potezu Stara čaršija - gradska plaža, nalaze dva izliva atmosferske kanalizacije i to kod Doma tehnike i ispod Ibarskog mosta, a priključenja fekalnih voda na atmosferske na ovom potezu nema.”
Opštinko veće se pozitivno izjasnilo o inicijativi načelnika Raškog upravnog okruga, dr Ljubiše Jovaševića, da se uvede lovostaj na području Gazdinske jedinice ,,Stolovi Ibar” što bi omogućilo Ministarstvu za ekologiju i zaštitu životne sredine da ovo područje proglasi zaštićenom zonom za sve vrste lova narednih deset godina. Lovostaj bi se odnosio na područje Kotline Ibar od Sokolja - Kamenice, manastira Žiča uz rečni tok Ibra preko Bresnika, Troglava, Radočela do Ušća a imao bi za cilj oporavak životiljskog sveta kao jednog od preduslova za sprovođenje projekta visokog lovnog turizma (puštanja matičnih stada divokoza i jelena lopatara) i zaustavljanje postojećeg krivolova.
Opštinska organizacija Crvenog krsta, odlukom članova Veća, na korišćenje od pet godina, bez nadoknade dobila je magacinski prostor na starom aerodromu, dok je PSD ,,Gvozdac” dobilo kancelariju u Drugoj MZ. Zgrada Stare mužičke škole, koju je SO od JP ,,Ibarske novosti” raskidom ugovora, vratila u svoje vlasništvo, data je Direkciji za planiranje i izgradnju na korišćenje u periodu od pet godina.
Veće je obrazovalo i petočlanu komisiju za davanje mišljenja o ostvarivanju prava iz oblasti boračko - invalidske zaštite a dato je i pozitivno mišljenje za promenu granica jednog broja katastarskih parcela.
Prema izveštaju Zavoda za zaštitu zdravlja, Kraljevčani su u junu i julu pili bakteriološki i hemijski ispravnu vodu.Povratak na vrh strane


INTERVJU: BORIS SOVIČ, GRADONAČELNIK MARIBORA
Tri grada veže dugogodišnje prijateljstvo


   • Gospodine Soviču, šta možete da savetujete žiteljima srpskih gradova po pitanju što bržeg približavanja evropskim integracijama.
Ne krijem čvrsto ubeđenje, da imaju sve države nastale na tlu nekadašnje Jugoslavije evropsku perspektivu i to ne samo zbog geografskih i istorijskih razloga, već, takođe zbog privrednih i kulturnih. Te države su bile uvek satavni deo Evrope i verujem, da će tako biti i ubuduće.
Moramo biti svesni, da nažalost, trenutno raspoloženje u Evropskoj uniji nije svuda naklonjeno novom širenju. Moguće je čak, da će razpoloženje sa svakim širenjem biti manje.To znači, da moraju države kandidati uložiti mnogo truda u brzo prilagođavanje pravnog reda evropskom i uspešno rešavanje problema u svojoj regiji. Evropska unija ima takođe svoje probleme i ne želi da preuzima i mnogo novih. Brzina uključivanja novih država biće zbog toga ovisna od njihove vlastite sposobnosti prilagođavanja i brzine rešavanja problema. Uključivanje u Evropsku uniju nije samo politički čin, već zahtevan proces preuzimanja evropskog pravnog reda i načela.
Preuzimanje evropskih normi pozitivno utiče na kvalitet života, naročito zaštita i standard okoline. Za opštine i gradove je najznačajnije, da sa državom postignu korektan dogovor o raspodeli tereta. Države se najčešće trude za to, da bi prenele većinu tereta preuzimanja evropskog pravnog reda na opštine i gradove, ne da bi im obezbedile dovoljno sredstava za to. To može da znači preveliki teret za građanke i građane.
• Poznajemo Vaš rad na povezivanju Maribora sa nekim evropskim gradovima. Da li kao gradonačelnik svih slovenačkih gradonačelnika dajete inicijative takođe ostalim slovenačkim gradovima, da slede vaš uzor?
Da, Zajednica opština Slovenije kojoj predsedavam, svakako podupire saradnju među evropskim opštinama. Trudimo se, da bi se to odnosilo tako na drčave, koje su već članice Evropske unije kao i na države, kojeć sigurno postati.
• Po Vašoj zasluzi je stiglo Kraljevo preko partnerstva sa Mariborom takođe do prijateljskih partnerskih odnosa sa nekim evropskim gradovima, koja su povezana sa Mariborom po sistemu, partner mog partnera je takođe moj partner.
Veoma sam ponosan na to da je bilo moguće uspostaviti saradnju u trouglu među Mariborom, Marburgom i Kraljevom. To je bilo moguće zbog tradicionalnih kontakata, koje je slovenački Maribor gajio kako sa srpskim Kraljevom tako i sa nemačkim Marburgom. Sa ovim gradovima nas povezuje dugogodišnje prijateljstvo, koje nisu mogla pokvariti nikakva vremena.
Mislim, da je veoma značajno, da bi i u buduće osnovu ovog partnerstva predstavljale brojne prijateljske veze među građankama i građanima i među izabranim predstavnicima lokalnih zajednica, i čvrste privredne veze. Sa ovim se je Kraljevo dosada svakako iskazalo, tako da mu gledajući na to nije potrebno davati nikakvih saveta.
Setimo se na primer izvanrednog prijema velikog broja Mariborčanki i Mariborčana 2004. godine u Kraljevu. Sigurno ste opazili, da su bili pored mnogih, koji nose sa sobom iskustvo sarađivanja iz prošlosti takođe mnogi mladi, koji su prvi put boravili u lepom Kraljevu.
Mladi Kraljevčani su prošle godine učestvovali u projektu "Ljuadrille Dance Festival 2005" i zajedno sa mladima iz Slovenije, Austrije, Hrvatske, Mađarske i Italije postigli nov svetski rekord, koji je upisan u poznatu Ginisovu knjigu rekorda.
• U Mariboru je veliki broj žitelja srpskog porekla. Kakav je Vaš savet za još bolje uključivanje tih ljudi u tu sredinu?
Koliko poznajem žitelje srpskog porekla, su takođe oni ugledni i uspešni ljudi i aktivni članovi naše zajednice. Jednako sam ubeđen takođe za žitelje, koji su poreklom iz drugih država nekadašnje Jugoslavije. Trudimo se za zajedničko bivanje u suživotu i verujem, da nas multikulturnost obogaćuje.
Moje čvrsto ubeđenje je, da ko istinski voli svoj narod, taj poštuje i sve druge, jer u srcu nema više prostora za mržnju.
Razgovarao: Rade BakračevićPovratak na vrh strane


ALEKSANDAR ČOTRIĆ, DRŽAVNI SEKRETAR MINISTARSTVA ZA DIJASPORU - piše Rajko Sarić
Prvo Ustav pa onda izbori


   Ministarstvo za dijasporu postoji dve i po godine i zadatak mu je da radi na zbližavanju matice i dijaspore, da pomaže na očuvanju nacionalnog, verskog i kulturnog entiteta našeg stanovništva u svetu, da pomaže u uključivanju dijaspore u društveno - politički i ekonomski život Srbije kao i da omogući povratak naših iseljenika i njihovo investiranje u Srbiju. Ovo ministarstvo je zaduženo za kontakt sa oko četiri miliona Srba koji žive na svih pet kontinenata u više od stotinu zemalja a koji su organizovani u oko 1.500 organizacija, klubova i udruženja, kaže Aleksandar Čotrić, predstavljajući u najkraćim crtama Ministarstvo za dijasporu u kom obavlja funkciju državnog sekretara.
• Šta je Ministarstvo za dijasporu do sada uradilo kako bi izašlo u susret zahtevima Srba iz rasejanja?
Naše ministarstvo se trudilo da ispuni bar neke od osnovnih ciljeva postojanja, urađeno je dosta ali ima dosta i da se uradi. Našim iseljenicima koji žive i rade u inostranstvu je 2004. po prvi put omogućeno da glasaju u diplomatsko - konzularnim predstavništvima čime je i tim ljudima omogućeno ostvarenje Ustavom zagarantovano pravo. Prošle godine je donet i na snagu je stupio Zakon o državljanstvu koji je veoma liberalan i omogućava velikom broju naših ljudi u dijaspori da dobiju državljanstvo Srbije koje ili nisu imali ili im je oduzeto. Donet je i Zakon o amnestiji koji se u većini slučajeva odnosi na vojne obveznike koji se nisu odazvali vojnom pozivu ili su se samovoljno udaljili iz vojske što ne znači da su naši građani u dijaspori oslobođeni vojne obaveze. Takođe, od prošle godine, dopunska škola na srpskom jeziku je besplatna. To su, rekao bih, neke od najvažnijih aktivnosti ovog ministarstva. Trenutno radimo na donošenju Zakona o popisu jer, kao odgovorna država želimo da utvrdimo zemlje i mesta u kojima živi dijaspora, da dobijemo podatke o njihovoj starosnoj, polnoj, obrazovnoj, verskoj i socijalnoj strukturi. Podaci će biti tajni i neće se koristiti ni u koje druge svrhe.
• Recite nam, gospodine Čotriću, nešto o odnosu političkih snaga u Skupštini Srbije. Opozicija je sve glasnija, kažu prevremeni izbori su neminovnost, a koalicija na vlasti čas oduzima, a čas vraća mandate.
Danas skupštinsku većinu čini 131 poslanik, a svemu je kumovala pogrešna odluka Ustavnog suda koji je odlučio da mandati pripadaju poslanicima a ne strankama. To je potpuno pogrešna odluka jer u proporcionalnom izbornom sistemu birači se opredeljuju za stranačke programe a ne za pojedince. SPO je bio najveća žrtva i takve odluke i i nezakonitog postupanja. I pored toga podržavamo Vladu Srbije i smatramo da ne bi bilo dobro da Vlada sada padne, da se sada raspišu izbori jer bi to bio povratak na vlast radikala i socijalista. Potrebno je da se najpre donese novi Ustav, da se nastave razgovori sa EU i da se postigne što veće jedinstvo unutar demokratskog bloka koji bi na izborima nastupi sa jednom ili najviše dve liste. Samo na taj način postojala bi garancija da će pobediti demokratske snage, da će Srbija da nastavi put ka Evropi, put daljeg razvoja i jačanja demokratskih institucija i reformu političkog sistema.
• Nezaobilazno pitanje je, svakako, saradnja sa Tribunalom u Hagu. Donet je Akcioni plan, ali, u Tribunalu i dalje tvrde da pomaka na planu hapšenja generala Ratka Mladića nema. Da li je to tačno?
Višegodišnja nedovoljna saradnja sa Haškim tribunalom mnogo usporava napredak Srbije. Kada bi Mladić danas bio uhapšen u roku od petnaest dana Srbija bi postala član Partnerstva za mir što je pola koraka od članstva u NATO paktu i EU. Sve zemlje su prošle taj put i laže svako ko tvrdi da Srbija ima neki alternativni put koji je vodi do evropskog društva. Ne radi se o tome šta mi mislimo, da li je Mladić ili neko drugi sa Haške optužnice, kriv ili ne, već se radi o obavezi Srbije da ispuni međunarodne norme. To je ono na čemu insistiraju svi međunarodni predstavnici sa kojima razgovaram u Beogradu ili nekoj drugoj svetskoj destinaciji. Svi podvlače da Srbija, ako želi da bude deo Evrope, mora da ispuni evropske norme a jedna od njih je i saradnja sa Tribunalom. Još je Slobodan Milošević stavio potpis na dokument kojim se Srbija obavezuje na saradnju sa Tribunalom. U SPO smo uvek bili otvoreni i zagovarali tu saradnju jer smatramo da će na taj način Srbija doći u mnogo bolju poziciju i kada se radi o Kosovu i Metohiji. Dakle, međunarodni krugovi koji nisu naklonjeni Srbiji otvoreno i sve glasnije navijaju za to da ne ispunimo obaveze prema Hagu kako bi nas mogli i dalje ucenjivati, dok iskreni prijatelji očekuju da tu obavezu ispunimo još danas. Ako to pitanje skinemo sa dnevnog reda otkloniće se i pitanje nastavka pregovora o priključenju EU. Ako ne bude nastavka tih pregovora može se desiti da G 17 plus napusti Vladu čime bi bio otvoren put novim, prevremenim i veoma štetnim izborima. Prekid započetih programa ove vlade, raspisivanje prevremnih izbora vodilo bi povratku na staro, odnosno oporavku snaga prošlosti, snaga koje su poražene 5. oktobra ali koje još uvek imaju snažan uticaj.
• Imali smo situaciju da Karla Del Ponte tvrdi da je Mladić u Beogradu, da ga štite vojska i tajne službe, dok je vlast iz dana u dan govorila kako se Mladić ne krije u Srbiji, kako, u stvari, niko ne zna gde bi on mogao da bude. Kako će aktuelna vlast dokazati da Mladić nije u Srbiji, ako zaista nije iako znamo da je jedno vreme bio?
U ovom trenutku ne mogu da kažem da li je general Mladić u Srbiji. Znam jedino da Srbija kroz Akcioni plan treba da dokaže da sve čini na njegovom lociranju i hapšenju. Uveren sam da jek u poslednja dva - tri meseca policija, BIA i vojne službe bezbednosti čine napor na tom planu. Imamo jasne dokaze da je Mladić do pre dve godine bio u Srbiji, znamo i koje službe su ga štitile i mi, kao što je to bio slučaj sa Hrvatskom u slučaju Gotovina, moramo da pokažemo da radimo sve na njegovom haPŠenju i transferu u Hag. Ako ga i ne uhapsimo do polovine oktobra, jer i pored svih napora ne znamo gde se krije, očekujem pozitivan izveštaj Karle Del Ponte što bi značilo nastavak razgovora sa EU. Ako se pregovori ne nastave desiće se pad vlade, novi izbori, konstituisanje nove vlasti zašta će nam, objektivno trebati godinu dana. Bila bi to uludo izgubljena godina za Srbiju, godina koja bi značila zaustavljanje potrage za haškim optuženicima, godina u kojoj bi se oblaci izolacije i sankcija ponovo nadvili nad nas. Moglo bi se desiti da na vlast dođu snage koje ne bi ni tragale za njima, snage koje optuženicima poručuju da je bolje da se ubiju nego da se predaju, a jedan od lidera tih snaga, Vojislav Šešelj je u Hag otišao dobrovoljno, uz trubače.
• Ako se ipak dogodi da Vuk Drašković ne dobije podršku, koje poteze će povući SPO?
U tom slučaju svi funkcioneri u Vladi i drugim organima vlasti iz SPO podneće ostavke. O tome ni Predsedništvo ni Glavni odbor stranke neće zauzimati posebne stavove jer ćemo povući samo logične poteze. Nepoverenje Draškoviću, koji je i predsednik SPO, značio bi nepoverenje SPo kao političkom faktoru.
• Ne tako davno imali smo, bar prema pisanju medija, značajniji raskol između Vuka i Danice Drašković koji je, čini mi se, naneo dosta štete SPO. Da li su ta razmimoilaženja prevaziđena?
Ja sam u SPO od 14. marta 1990. godine, bio sam na raznim funkcijama u stranci i tvrdim da nikakvih razmimoilaženja, na relaciji Vuk - Danica, nema. Mi gospođu Drašković uvažavamo, ali ona nema niti je ikada imala bilo kakav uticaj u stranci. Zbog ličnih obaveza ona već šest-sedam godina nije ušla u stranačke prostorije, nije uticala na donošenje bilo kakvih odluka, na imenovanje kadrova naše stranke. Dakle, priče o raskolu u vrhu SPO lansirane su iz poraženih stranaka uz pomoć pojedinih medija. SPO je bio i ostao pojedinačno najjača stranka demokratskog bloka. Na političkoj sceni Srbije, na žalost, radikali su i dalje najjača stranka ali nikada neće biti toliko jaki da ugroze demokratske snage ako im mi sami to ne budemo dozvolili.


SRPSKI POKRET OBNOVE KRALJEVO
Nećemo moliti DS da uđe u Vladu Srbije


   • Demokratskoj stranci je mesto i u Narodnoj skupštini i u Vladi Srbije • Premijer Koštunica, koji je pravio sporazum o podršci socijalista ima problem ako socijalisti ne podrže Draškovića za ministra • Rusija i možda Kina će staviti veto ako se u Savetu bezbednosti bude glasalo za nezavisno Kosovo

   Na prošlonedeljnim lokalnim izborima u Blacu i Žitištu, SPO je nastupio u koaliciji sa DS i G 17 plus a ostvareni rezultati su više nego dobri jer je dobijena podrška više od 20 odsto glasač što znači da ćemo imati značajan procenat učešća u vlasti. Isto tako ostvareni rezultati pokazuju da demokratska opcija ima većinu u Srbiji, pa se stoga dobrim rezultatima nadamo i na parlamentarnim izborima kada budu raspisani, rekao je Aleksandar Čotrić, državni sekretar Ministarstva za dijasporu.
NA konferenciji za novinare održanoj u OO SPO Kraljevo, Čotrić, koji je i predsednik IO ove stranke, je naglasio da pre raspisivanja izbora treba doneti novi Ustav Srbije i nastaviti razgovore o asocijaciji i pridruženju Evropskoj uniji.
- Sada, kad je Srbija nezavisna, je pravi trenutak, da dobijemo novi Ustav i tako promenimo važeći koji je zaostavština jednostranačke skupštine i Miloševićevih socijalista. Novi Ustav Srbije potreban nam je i zbog toga što je to jedan od uslova za nastavak razgovora o priključenju EU. SPO će biti kooperativan u procesu donošenja novog Ustava iako smo smatrali da je bolji put raspisivanje izbora za ustavotvornu skupštinu gde bi jedno od izjašnjavanja građana bio oblik državnog uređenja. SPO je stranka koja se zalaže za obnovu monarhije koji bi nas pre uveo u EU i podigao standard građana. Ali, podržaćemo i ovakav parlament koji treba dvotrećinskom većinom da donese novi Ustav sa kojim bi se išlo na referndum - rekao je Čotrić.
SPO očekuje da najesen budu nastavljeni razgovori sa EU o asocijaciji i pridruženju i u tom pravcu, rekao je visoki funkcioner SPO-a, u ovoj stranci se očekuje pozitivan izveštaj Karle Del Ponte o obavezi Srbije prema Haškom tribunalu, odnosno, da se čine svi potrebni koraci na lociranju i hapšenju generala Mladića koji je, trenutno, najveća prepreka napretku Srbije, ali i na polju pozitivnog rešenja statusa Kosova i na polju prijema Srbije u Partnerstvo za mir.
- Uveren sam da sve državne službe, pre svih policija i službe bezbednosti čine sve na tom planu i da će to uvažiti Haški sud, ali i Evropska unija i njen komesar Oli Ren. U očekivanju pozitivnog odgovora iz Brisela smatram da nema potrebe za raspisivanjem vanrednih izbora, da bi se time zaustavila sva pozitivna politička, privredna, ekonomska i sva druga kretanja. Smatram, dakle, da će na redovnim izborima, posle donošenja novog Ustava, ubedljivo pobediti demokratske snage i da će Srbija nastaviti put reformi i udaljavanje od prošlosti koja se ogledala u politici izolacije i svađe sa celim svetom - smatra Čotrić.
Na novinarsko pitanje kako to da se na lokalnom nivou ostvaruje dobra saradnja sa DS dok te saradnje nema na državnom vrhu, Čotrić kaže da je demokratama mesto ne samo u parlamentu Srbije već i u Vladi jer njeno odsustvovanje iz tih nivoa vlasti nije dobro za Srbiju.
- Mi smo DS više puta upućivali poziv da se vrati u Parlament, da joj je mesto i u Vladi, ali ona to odbija od proleća 2004. i sada zavisimo od socijalista, a to nije dobro ni za vladu ni za Srbiju. Svoj demokratski kapacitett DS će pokazati na taj način što će podržati izbor dva ministra, ali ni ako to ne bude učinila mi je nećemo moliti. Mi, takođe, ni SPS ne molimo da podrži našeg kandidata jer je to pitanje koje mora da reši predsednik vlade, dr Vojislav Koštunica koji je i pravio sporazum sa SPS-om o podršci manjinskoj vladi - rekao je Čotrić, podsećajući da su socijalisti podržali i izbor potpredsednice Vlade, Ivane Dulić Marković iako su prethodno najavljivali da to neće učiniti zbog čega je SPO-u drago što Draškovića ne podržavaju socijalisti.
- Mi bi bili daleko zabrinutiji da nas socijalisti podržavaju. To bi bio očit dokaz da nešto nije u redu sa našom politkom i našim stavovima - procenjuje Čotrić izražavajući očekivanje da će u poslaničkim klupama biti dovoljno onih koji će podržati predloge za izbor dva ministra.
Govoreći o Kosovu i Metohiji, Čotrić je rekao da SPO nije zadovoljan dosadašnjim tokom pregovora o statusu pokrajine, da građanima Srbije treba otvoreno reći da u međunarodnoj zajednici postoje snažni krugovi koji zagovaraju nezavisnost Kosova, a što se moglo vodeti i tokom poslednje runde pregovora u Beču. Prema Čotrićvom mišljenju niko nema pravo da ,,građane Srbije uljuljkuje lažnim optimizmom”, da se mora jasno reći da je stav Kontakt grupe takav da se teži nezavisnom Kosovu, da se teži ka tome da sami građani Kosova, na referendumu, kažu šta žele.
- Sobzirom na sadašnju strukturu stanovništva na Kosovu, sprovođenje referenduma bi išlo na ruku snagama koje zagovaraju samostalnost. Međutim, to ne znači da će takva biti i Rezolucija SB zbog čega nas ohrabruje izjava Vladimira Putina da će Rusija, najverovatnije staviti veto ukoliko se u SB bude išlo na odluku kojom se Kosovu priznaje samostalnost. I Kina bi, najverovatnije, u takvom sklopu događaja, stavila veto, tako da Kosovo, bar preko SB neće dobiti samostalnost. SPO će sa svoje strane poštovati odluke Vlade i Parlamenta Srbije. Da li će neke zemlje priznati nezavisnost Kosova to je u ovom trenutku neizvesno, ali je najbitnije da Srbija nikada ne prihvati eventualno takvu odluku - podvukao je Aleksandar Čotrić koji je, nakon konferencije za novinare, prisustvovao sastanku Opštinskog odbora SPO Kraljevo.


KRALJEVAČKI LIBERALI U AKCIJI KREČENJA NACISTIČKIH GRAFITA
Poruke nisu bezazlene


   Članovi Opštinskog odbora Liberalno demokratske partije ovih dana objavili su pravi rat grafitima koji sadrže preteće poruke, nacističke simbole ili vređaju čast i nacionalnu pripadnost. Naoružani bojama, četkama i valjcima, aktivisti najmlađe opozicione partije, najpre su prekrečili grafite na fasadama zgrada u centru grada, ali su najavili nastavak akcije.
- Grafiti ,,Ustaše”, ,,Nož-žica-Srebrenica”, ,,Smrt dosmanlijskom režimu”, ili nacistički kukasti krstovi, daleko su više od bezazlenog ispisivanja po fasadama zgrada. Oni govore o samim autorima, sadržina pretnje ih raksrinkava, ali govore i o tome da u Srbiji još postoje elementi međunacionalne mržnje sa kojim se, to je definitivno, ne može u demokratski svet, ponajmanje u Evropsku uniju - smatraju funkcioneri lokalnog odbora LDP-a čije prostorije su nedavno bile meta pisaca pretećih grafita.
Liberali su zamerili lokalnoj vlasti što ništa ne preduzima na planu uklanjanja grafita kojih je u poslednje vreme sve više, ako ni zbog čega, a ono zbog toga što se ispisivanjem sprejom po fasadama zgrada, centar grada pretvara u šaroliko ruglo, koji, kao takav ne služi kao dobar reprezent delegacijama iz zemlje i inostranstva koje posećuju naš grad.Povratak na vrh strane


VODOSNABDEVANJE - piše Rajko Sarić
Voda će uskoro biti vrednija od zlata


   • Stanje u oblasti vodosnabdevanja u Srbiji je veoma nepovoljno, jer sve veći broj korisnika vodovodnih sistema, pije vodu lošeg kvaliteta • U Srbiji veoma retko rade ispitivanja prisustva teških metala, pesticida, trihalometana i fenola • Izgradnja vodosistema ,,Lopatnica” je trajno rešenje, ali Kraljevo i njegovi građani ne mogu sami obezbediti oko 75.000.000 evra

Sava Petkovic   S obzirom da je širom sveta prihvaćeno uverenje da je voda najznačajniji strateški resurs XXI veka, gazdovanje vodnim resursima i upravljanje sistemima za korišćenje i zaštitu voda dobija sve veći značaj. U tom smislu od primarnog su interesa delatnosti vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda, imajući u vidu njihov presudan uticaj na zdravlje stanovništva, čulo se, između ostalog, na sastanku koji je u Čačku organizovao Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID), a kome su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava, javnih preduzeća koja se bave proizvodnjom i distribucijom vode, ekoloških pokreta i nevladinog sektora iz Čačka, Loznice i Kraljeva. Koordinator projekta, Marijana Simić je zamerila što se na sastanku, iako su pozvani, nije pojavio niko iz Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Ministarstva za nauku i životnu sredinu, Ministarstva za upravu i lokalnu samoupravu, Direkcije za vode i brojnih instituta.

OD MUTNOĆE DO ARSENA
- Aktuelno stanje u oblasti vodosnabdevanja u Srbiji je veoma nepovoljno. I pored velikih napora učinjenih na izgradnji objekata i sistema za vodosnabdevanje, veliki broj stanovnika naše zemlje i dalje nema rešeno pitanje vodosnabdevanja. Otežavajuća okolnost je da sve veći broj korisnika vodovodnih sistema, pije vodu lošeg kvaliteta - rekao je doktor Sava Petković, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu i podvukao da je stanje kvaliteta vode u nekim okruzima krajnje alarmantno.
- Na primer, u Srednjebanatskom i Severnobanatskom okrugu, ni jedan od ispitanih uzoraka vode ne ispunjava dozvoljene granice u pogledu fizičko-hemijskog kvaliteta. Procenat neispravnih uzoraka u Južnobačkom regionu iznosi 59,3 odsto, u Šumadijskom 61,8, u Topličkom 56,6 a u Pčinjskom 56 odsto. U 1991. godini, na nivou cele Srbije, od 52.500 uzoraka, 12.267 ili 23,4 odsto, po fizičko-hemijskim kriterijumima nije zadovoljilo gornje granice propisane Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće.
Vode u Vojvodini nisu ništa boljeg kvaliteta ni po osnovu mikrobioloških nalaza. Od 73.331 ispitana uzorka u 1991. godini, 6.856 ili 9,3 odsto je bilo neispravno. Najčešći uzroci fizičko-hemijske neispravnosti vode bili su nedostatk hlora, povećan sadržaj gvožđa, mangana, nitrata i nitrita, boja, povećana mutnoća i organske materije. Potrebno je naglasiti da svaki od navedenih parametara na direktan ili indirektan način može da ugrozi zdravlje ljudi. Mora se, takođe, naglasiti, da se u Srbiji veoma retko rade ispitivanja prisustva teških metala, pesticida, trihalometana i fenola. Takva ispitivanja bi pružila potpuniju sliku kvaliteta vode za piće.
- Osnovni uzrok lošeg kvaliteta vode u Srbiji leži u nedovoljnoj opremljenosti vodovoda uređajima za prečišćavanje vode za piće. Taj problem se ne može lako rešiti jer su uređaji za prečišćavanje vode za piće skupi, a cena vode u Srbiji izuzetno niska. Najniža cena vode je u Jagodini, 9,45 dinara po kubiku za fizička lica. U drugim gradovima, pa i Kraljevu, cena vode je između 20 i 30 dinara. U razvijenom svetu voda ima pravu ekonomsku cenu, u Berlinu, primera radi, kubik vode je 4 evra, u Beču 2,5, a u Sarajevu i Zagrebu pola evra. Naši vodovodi bi pokrili troškove proizvodnje tek sa cenom od minimalno pola evra, naglasio je prof Petković.
Prečišćavanje gradskih otpadnih voda vrši se tek u 19 opština u Srbiji. Zbog toga i imamo podatke da se u čačanskom ili pirotskom vodovodu redovno registruje prisustvo fekalnih materija, u Smederevu prisustvo mangana, u Somboru i Zrenjaninu gvožđe, amonijak i arsen, a u Kraljevu fenol kao posledica spiranja deponija u Obiliću.

LOPATNICA REŠENJE
Kraljevačka delegacija na ovom sastanku, je ukazala na konstantan problem sa nedostatkom kvalitetne vode i merama koje su preduzete na zaštiti postojećih izvorišta, povećanju njihovok kapaciteta, smanjenju gubitaka u transportu vode do potrošača i planovima za konačno rešavanje ovog višedecenijskog problema.
- Izgradnja vodosistema ,,Lopatnica” je trajno rešenje, ali Kraljevo i njegovi građani ne mogu sami obezbediti oko 75.000.000 evra, koliko će, prema sadašnjim proračunima, koštati izgradnja ovakvog sistema. Stoga se u proteklih dve - tri godine dosta uradilo na zaštiti postojećih izvorišta u Konarevskom i Žičkom polju, a radi se i na projektu izgradnje fabrike za prečišćavanje voda - rekao je Dragan Ivanović, potpredsednik SO Kraljevo.
Ljiljana Jemuović, glavni koordinator LEAP-a je potencirala problem seoskih vodovoda, kojih u našoj opštini ima 1.307 od kojih je tek pet legalizovano.
- Tokom jedne analize vode u 45 seoskih osnovnih škola od kojih se 25 snabdeva iz seoskog vodovoda, 14 iz bunara za hridroforom, a šest iz lokalnih vodovoda, u šest škola voda je bakteriološki i hemijski bila neispravna. Ipak, i pored toga što je situacija u pogledu vodosnabdevanja alarmantna, što se najveći broj izvorišta ne kontroliše, ovo pitanje tri godine ne uspevamo uvrstiti u dnevni red opštinske skupštine, rekla je Muovićeva i naglasila da se voda u Kraljevu enormno ne troši već se enormno rasipa jer se u razvijenim zemljama dnevno troši 120 - 150 litara po stanovniku, a kod nas 250, pa čak i 500 litara tokom letnjih meseci kada se zalivaju bašte i travnjaci.
Zamenik direktora JKP ,,Vodovod”, Radoš Trnavac je protestvovao što Vlada Srbije nije formirala posebno ministarstvo za vode, sada se ovim pitanjem delimično bavi pet ministarstava ali pozitivnih efekata nema.

RECEPT IZ MARIBORA
- U Kraljevu bi se morao primeniti model iz Maribora gde se kubik utroš ene vode plaća jedan evro, ali se za prečišćavanje otpadnih voda plaća tri puta više. Naš ,,Vodovod” posluje sa gubitkom, kao i drugi vodovodi u Srbiji, a jedan od razloga je i taj što smo nemoćni da od privrednih sistema naplatimo višegodišnja potraživanja. Proteklih godina uradilo smo dosta na zaštiti postojećih izvorišta, ali je jedino pravo rešenje izgradnja vodosistema ,,Lopatnica” i efikasnija naplata dugovanja građana i privrednih subjekata - rekao je Trnavac.
Zbog činjenice da se analiza kvaliteta vode vrši samo na osnovne parametre, to se dolazi do podatka da Kraljevčani piju kvalitetnu vodu. Ako bi analize bile detaljnije, što bi bilo daleko skuplje, istina bi verovatno bila sasvim drugačija. Rešenje problema kvaliteta vode i problema njenog nedostatka ogleda se u izgradnji regionalnih vodosistema gde bi kontrola kvaliteta bila sveobuhvatnija, finansijski pomognuta od strane države, a ne prepuštena ,,moći” opštinske kase. Prof. dr Sava Petković na kraju svog izlaganja zaključio je da će se, u veoma bliskoj budućnosti, zbog nedostatka vode, za nju voditi ratovi većih razmera. Voda će, kaže on, biti vrednija od zlata, nuklearnih bombi ili nepovratnih karti za putovanje svemirom. Na nama je da pred problemom ne zatvaramo oči, da rezultate analiza ne guramo pod tepih kao da se tiču nekog drugog a ne nas i našeg potomstva.

DELEGACIJA
U delegaciji iz Kraljeva, na sastanku u Čačku bili su: Dragan Ivanović, potpredsednik SO, Danijela Grahovac, sekretar SO, Sunčica Nikolić, referent za informisanje u SO, Radoš Trnavac, zamenik direktora JKP ,,Vodovod”, Vukosav Konjikušić, koordinator CeSID-a, Ljiljana Jemuović, koordinator LEAP-a i Miki Andonov iz Ekološkog pokreta ,,Ibar”.
Sastav delegacije dovoljno pokazuje ozbiljnost problema, ali i nameru lokalne vlasti da se sa problemom uhvati u koštac kako bi se počelo sa njegovim rešavanjem.Povratak na vrh strane


MLADI KRALJEVČANI BORAVILI U ITALIJANSKOM ROVERETU - piše Rajko Sarić
Internacionalna razmena mišljenja

   Od 5. do 11. avgusta, u italijanskom gradu Rovereto održan je internacionalni kamp kome su, pored mladih iz Maroka, Albanije, Bugarske, domaćina Italije, prisustvovali i mladi iz Kraljeva. Milica Dukić, Vladimir Pajić, Tamara Marjanović, Slobodanka Milićević, Tomica Polumirac i Vlado Petrović, u organizaciji italijanske Agencije lokalna demokratija (LDA), koja u našem gradu deluje tri-četiri godine, imali su tu čast da mladim Italijanima predstave naš grad, njegove istorijske, kulturne i druge znamenite vrednosti.
- U Roveretu smo boravili u porodicama gde smo imali obezbeđen smeštaj i hranu, a domaćini su organizovali posete brojnim spomenicima kulture, kulturnim događanjima, od posete filmskim i pozorišnim predstavama, do posete jezerima, planinama i velikim gradovima Veneciji i Milanu - kaže za Ibarske novosti Vlado Petrović, koordinator Omladinske organizacije ,,Kvart”.
Vreme između obilazaka zanimljivosti, korišćeno je za izvođenje radionica timskog rada na temu identiteta i nacionalnog identiteta sa akcentom na razbijanje stereotipa o drugim nacijama i prihvatanju različi-tosti.
- Koliko se u Italiji značaja daje razmeni mladih, govori i podatak da je sve troškove snosio organizator. Takav slučaj nije kod nas, iako delujemo već nekoliko godina organizovanjem kampova na Magliču gde dolaze i mladi iz Italije, nismo naišli na podršku kod lokalnih vlasti, nikako ne možemo da dobijemo finansijsku pomoć, kaže Petrović.
   Najnoviji sporazumi srpske i italijanske diplomatije u budućnosti će omogućiti jednostavnije, brže i jeftinije dobijanje viza tako da će i taj problem, sa kojim su se mladi iz Kraljeva sada susreli, biti prevaziđen.


XIV SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA SRBIJE - piše Ivan Rajović
U Kraljevu treći put zaredom


   Članovi Izvršnog odbora Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije, zaključili su da je sve spremno za početak Igara koje će zvanično biti otvorene u četvrtak i trajati do nedelje.
Ovo je četrnaesti put da se najmasovnija republička sportska manifestacija paraplegičara i kvadriplegičara održava pod pokroviteljstvom Ministarstva za socijalna i invalidska pitanja. Zbog uslova koji su, kako se pokazalo, najbolji i do sada neprevaziđeni, organizacija RSI po reći put je pripala Kraljevčanima koji zbog ovako ukazane počasti i nisu presrećni imajući u vidu sve poslove oko organizovanja i održavanja jedne ovako velike sportske manifestacije.
Troškove oko organizovanja ovogodišnjih igara u potpunosti će snositi Ministarstvo za socijalna i invalidska pitanja.
I ovoga puta na igrama učestvuju takmičari iz skoro svih gradova Srbije, ukupno 210 do sada prijavljenih učesnika, a sigurno je da će ih biti i više. Takmičenje će se održati u četiri discipline: pikadu, streljaštvu, šahu i atletskom višeboju, a najboljima će, naravno, na kraju takmičenja biti uručeni pehari i priznanja.
Čitava manifestacija će biti u duhu obeležavanja 800 godina manastira Žiča.Povratak na vrh strane


DANI POLJA U RIMSKIM ŠANČEVIMA - piše sonja Cvetković
Novosadski hibridi na svim meridijanima


   Na manifestaciji Dani polja kukuruza, suncokreta, soje i šećerne repe Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada prošlog petka okupilo se blizu 4.000 ljudi. I ove godine bio je primetan veliki broj stranih gostiju iz Rusije, Italije, Španije, Mađarske, Ukrajine, Italije , Slovenije i i drugih zemalja, jer Institut danas ostvaruje saradnju sa 23 zemlje u svetu. Dani polja jesu pre svega značajni da se razmene iskustva, pohvali sa postignutim rezultatima i eventualno koriguje propust u ovoj sezoni. Novi direktor Instituta prof. dr Petar Sekulić je istakao da prioritet njegovih saradnika i dalje da se prati i očuva trend u semenarstvu ali i prošire oblasti praćenja u poljoprivrednoj proizvodnji što će naročito biti vidljivo u oblasti zaštite i kontrole kvaliteta zemljišta.
- Cilj ovakvih manifestacija je da se u praksi predoče prednosti gajenja novosadskih sorti i hibrida i da stručnjaci na licu mesta posavetuju proizvođače kako da unaprede proizvodnju i eventualno reše nedoumice koje imaju u pogledu izbora hibrida za setvu, tehnologije njihovog gajenja ili upotrebe hemijskih zaštitnih sredstava, naglasio je Sekulić.
Bogatsvo Instituta su već poznate sorte ratarskih, povrtarskih, krmnih i lekovitih kultura, različite tehnologije gajenja, visok kvalitet semena, ali iznad svega ljudi. Upravo ti ljudi su stvorili svojim znanjem i radom svo bogatstvo Instituta koje danas naša država ima. Koliko danas institut znači van granica naše zemlje potvrdio je i jedan od gostiju, gospodin Morineli.
- Ovo je trideset osmi put da prisustvujem ovom veličanstvenom skupu. Ja sam sada ovde sa 30 mladih saradnika i novim vlasnikom i nadam se da će ljudi kada upoznaju stanje ovde uspeti da nastave sjajnu saradnju sa institutom. Najviše smo licencirali seme suncokreta i mogu da kažem da su semena ovog instituta izuzetno dobra ne samo u Italiji već i u svetu što je najbolje dokazala sorta Glorija gold koja je i posle 20 godina aktuelna.
I Ukrajina je veliki uvoznik semena iz Novog Sada kako kukuruza tako i uljanih kultura
- Pre dve nedelje imali smo u Ukrajini dane polja. Izvanredno su prošli i prihvaćeni, jer mi smo u ovom poslu relativno mladi i puno učimo od drugih, a dragoceno iskustvo nam je pružio Naučni Institut iz Novog Sada. Imati sigurnog i priznatog partnera je pola obavljenog posla ukoliko posao smatrate ozbiljno. Trideset odsto ukupne površine obradive zemlje u Ukrajini zasejano je novosadskim hibridima koji su se pokazali kao daleko produktivniji. Na pojedinim parcelama davali su i duplo veći prinos od ostalih hibrida. Time je ekonomska računica naše zemlje bila jednostavna jer smo zaradili 100 miliona dolara. Svake godine iz tog razloga povećavamo površine zasejane semenima novosadskih hibrida i to suncokreta, kukuruza, soje, pšenice. Glasno želim da zahvalim na dugogodišnjoj saradnji svim naučnim radnicima instituta iz Novog Sada i na savetodavnom polju jer bez njihove stručne pomoći ne bi postigli rezultate koje danas imamo u Ukrajini, rekao nam je Aleksej Zajcev vlasnik firme iz Ukrajine.
Ni na ovom skupu nije bilo moguće sakriti nezadovoljstvo proizvođača na kompletnu sliku naše poljoprivrede , ali je vrlo bitno naglasiti da su promene neminovne i sa određenim posledicama. Ministarstvo poljoprivrede je poslednjih godina ušlo u veliki posao reorganizacije u poljoprivredi.
Prisustvujući godišnjoj smotri rodu, ministar poljoprivrede mr Goran Živkov je istakao, da samo dobro poznavanje prošlosti i prihvatanje sadašnjosti će omogućiti da ispravno projektujemo budućnost.
- Ono što je u sadašnjem trenutku trenutku važno jeste da znamo kako i kuda dalje. Današnjost poljoprivrede Srbije onakva je kakvu smo je svi mi stvorili činjenjem i nečinjenjem. Pred nama su promene koje moraju biti sveobuhvatne, jer poljoprivredu ne čini samo Ministar, poljoprivredu činimo svi mi, kao karike u velikom lancu. Zato treba da stvorimo uslove u kojima će nam uzori biti dobri primeri. Da bi smo bili bolji i da bi smo pobedili potrebni su nam učenje i znanje i zbog toga su nam potrebni instituti koji će stvoriti seme, fakulteti koji će stvoriti stručnjake, stručnjaci koji će znati da prenesu znanje i proizvođači koji će biti spremni da primene novo znanje. Jedino na taj način možemo biti uspešni i konkurisati svetskom znanju i proizvodu, istakao je ministar Živkov.
Kukuruz je naša najvažnija biljna vrsta. Prema podacima ministarstva za poljoprivredu i najizvoznija. Na oranicama naše zemlje se svake godine zaseje oko 1.300.00 hektara. Od toga NS hibridi pokrivaju oko 70 odsto.
Generalno gledajući po oceni dr Đorđa Jockovića dir. zavoda za kukuruz bez obzira na brojne probleme koji su pratili ovogodišnju setvu pri čemu se posebno naglašava kasna setva uslovljena lošim vremenom i plavljenima, kukuruz će prema stanju na njivama imati ipak solidan prinos.
Ovogodišnjoj žetvi će se po prinosu verovatno radovati i proizvođači šećerne repe, suncokreta i soje, mada su ove biljne vrste manje zastupljene. Prerađivači već trljaju ruke a od čelnika ove industrije čuli smo da će imati dovoljno i ulja i šećera čak i za izvoz. Kada su cene u pitanju ostalo je obećanje da se one neće menjati, ali poučeni iskustvom iz prethodnih godina teško da je moguće u to i poverovati.Povratak na vrh strane


 TRADICIONALNA SLAVA NA SAVINIM VODAMA U DRAGOSINJCIMA - piše Slobodan Rajić
Svetkovina uz molitve i pričest

  Meštani Dragosinjaca i okolnih sela i ove godine, 11. septembra, pored Savinih voda u ovom selu okupili su se u velikom broju, od najmlađih do najstarijih, da proslave svoju seosku slavu Usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja. Tradicionalno, onako kako se u Srbiji oduvek svetkovalo, uz službu sveštenika Dobrinka Topalovića i mesnog crkvenog hora, slavsko žito, sveću, kolač i druge običaje molili su se za pokajanje, oprost grehova, pokoj duše umrlih i bolji život i dobro zdravlje živih. Bila je to prilika i da se obavi pričest vernika koji su se za taj čin pripremili, među njima i najmlađih Miloša (7) i Marka (8) Radunovića koji su na pričest došli u društvu oca Miroslava. Usledio je zatim i tradicionalni slavski ručak uz posna jela, kolače, piće i druge đakonije koje su ovdašnje vredne žene pripremile. Oficijalni domaćin slave ove godine bio je Aleksandar Krsmanović, a pored njega goste su domaćinski dočekali i Rada i Ljiljana Pešić, odbornik Skupštine opštine Kraljevo Milan Stevanović sa suprugom Dobrilom i drugi gostoprimljivi meštani.
Slavska ceremonija i gostoprimstvo bili su na vruhunskom nivou, kako i dolikuje, a gosti koji su pristizali sa svih strana iskoristili su priliku i da umivanjem i ispijanjem svete Savine vode potraže lek za slab vid i druge boljke koje ova voda, kako kažu, uspešno leči. Mnogi su je zbog toga u plastičnim i drugim bocama poneli i svojim kućama u velikim količinama za svojevrsnu narodnu medicinsku terapiju. Pored glavnog slavlja u dolini pored Savinih voda, jedan broj gostiju iskoristio je lep sunčani dan i za šetnju i odmor na proplanku iznad svetog mesta, pored velikog drvenog krsta odakle u nedogled „puca“ predivan pogled na grad Kraljevo, ibarsko-moravsku dolinu i krajolik iznad nje, sve tamo do Stubla, Vitanovca, Adrana, Cvetaka i okolnih brda i planina.
Inače, ovogodišnju seosku jovanjdansku slavu Savine vode dočekale su lepo uređene i doterane. Naime, od vremena kada je pre osam vekova ovuda Sveti Sava prolazio i vekovima kasnije, kada je ovo sveto mesto bilo tako reći nepristupačno, da bi ga decenijama unazad po tradiciji održavala i uređivala porodica Mijatović, sada su Savine vode dobile sasvim drugačiji i lepši izgled. Doduše, put do Savinih voda je iz pravca Kraljeva asfaltiran samo do najbližih kuća svetom mestu, a dva poslednja kilometra su makadmski kolovoz i dalje „lakšim“ kolima teško prohodan. Međutim, uz pomoć pre svega Skupštine opštine Kraljevo, Mesne zajednice i Zavoda za zaštitu spomenika u Kraljevu, sveto mesto je prošle i ove godine dobrim delom rekonstruisano. U samoj dolini pored planinskog potoka izgrađene su lepe pristupne staze i mostići, a plato ispred savinih voda proširen, betoniran i popločan, izvori, česme i spomenici lepo uređeni. Što je najvažnije, na ovim radovima neće se stati, jer postoje i planovi za dalje investicije.
- Opština Kraljevo i pored velikih ulaganja za infrastrukturu u gradu, kao što su most, obilaznica, gasifikacija, iznašla je mogućnopsti i za ulaganja u sakralna mesta na seoskom području. U prošloj i ovoj godini rekonstruisali smo crkvu brvnaru u Mrsaću, Savino koleno u Brezni, Savine vode ovde u Dragosinjcima, a u planu su i radovi na crkvi brvnari u Vrbi, tako da nismo zaboravili ni taj deo srpske duše i tradicije. Pored daljeg uređenja Savine vode, za koje smo dosta izdvojili i doveli je u solidno stanje, očekujem da u Mesnoj zajednici Dragosinjci i okolini nastavimo u pravcu razvoja i jednog novog segmenta koji je u opštini Kraljevo u povoju - sektora usluga. Mi ćemo iz opštine uložiti maksimum što se tiče izgradnje infrastrukture, edukacije stanovništva i stvaranja drugih uslova da bi domaćinstva sa ovog područja sutra mogla da dočekaju veliki broj gostiju, naročito sa strane, koji su zainteresovani za posetu ovim predivnim predelima - istakao je Dragan Ivanović, zamenik predsednika SO Kraljevo, koji je prosustvovao seoskoj slavi.
Inače, na Savinim vodama, pored seoske slave Usekovanje glave sv. Jova Krstitelja, predstoji i tradicionalna glavna proslava na ovom mestu - Savindana, 27. januara 2007. godine, a meštani se ovde tradicionalno okuljaju i na Vidovdan.

POKAJANJE
Sveštenik Dobrinko Topalović upoznao je prisutne meštane i goste na Savinim vodama u kratkim crtama sa životom i propovedima svetog Jovana Krstitelja zabeleženim u Bibliji, pre svega na deo koji se odnosi na darivanje, oproštaj grehova i pokajanje. Tako je okupljenom narodu, vlastodršcima i vojnicima na jednoj propovedi pored ostalog sv. Jovan Krstitelj rekao: „ Koji ima dve haljine neka dade jednu onome koji nema i koji ima hrane neka čini isto tako... Porodi Apsidini, ko vam kaza da bežite od gneva koji ide? Rodite, dakle, prvo plodove pokajanja i ne počinjite govoriti u sebi „Imamo oca Avrama“; jer kažem vam da Bog može i od kamenja ovog podignuti decu Avramovu. A već i sekira stoji drveću kod korena i svako drvo koje dobra roda ne rađa seče se i u oganj baca“ (Sveto jevanđelje po Luki, glava Preteča - Propoved Jovana Krstitelja).

PREDANJE O USEKOVANJU
Prema tekstu iz Biblije, u vreme cara Iroda Antipe, sina starog Iroda, ubice vitlejemske dece, u Galileji je propovedao sveti Jovan Krstitelj. Pošto je car oterao svoju zakonitu ženu i uzeo ženu svog blata Filipa Irodijadu, sveti Jovan je ustao protiv tog bezakonja i bezbožništva i zbog toga dospeo u tamnicu. Na jednoj svečanosti car Irod je, zanesen igrom Irodijine kćeri Salomije, obećao je da će joj ispuniti svaku želju. Ona je po nagovoru svoje zle majke zatražila svetiteljevu glavu, a pijani car joj je ispunio želju i posekao svetog Jovana Krstitelja. Njegovi učenici su noću uzeli Jovanovo telo i časno ga sahranili, a besna Irodijada je izbola iglom Jovanov jezik i glavu zakopala na neko nečisto mesto. Uskoro je, pak, sve Jovanove zlotvore stigla zaslužena kazna i skončali su svoj život u bedi i poniženju. Smrt Jovana Krstitelja dogodila se pred Pashu, a praznovanje 11. septembra ustanovljeno je zato što je toga dana osvećena crkva koju su nad Jovanovim moštima u Sevastiji podigli car Konstantin i carica Jelena.Povratak na vrh strane
 ZAHVALJUJUĆI RAIFFEISEN BANCI I CENTRU ZA BRIGU O DECI - piše Ivan Rajović
Radost za mališane

  • U svakom gradu gde se otvori filijala ove banke praksa je da mališani tog grada dobiju i jedno lepo igralište. Ona je iskoristila priliku da apeluje na druge privredne i društvene subjekte iz Kraljeva da se uključe u ovakve akcije i donacije koje za cilj imaju lepše i srećnije odrastanje mališana

   Prošlog petka je u kraljevačkom naselju Higijenski zavod održana prigodna svečanost povodom otvaranja Raiffeisen dečjeg igrališta u Kraljevu koje je izgrađeno u okviru Nacionalnog programa Centra za brigu o deci, uz angažovanje i saradnju opštine Kraljevo.
Novo igralište je postavljeno na platou kod vrtića "Petar Pan" u Ulici Solunskih ratnika br. 1 u Naselju Higijenski zavod i sastoji se od kombinovaniih ljuljaški, klackalica sa motivom i modifikovanog poligona za kolektivnu igru dece. Sva oprema je poklon Raiffaisen banke deci u Kraljevu. Novo igralište je, posle sličnih u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Čačku, Šapcu, Vršcu, Požarevcu, Smederevu, Kragujevcu, Kruševcu, Vranju, Novom Pazaru, Kikindi, Zrenjaninu, Bačkoj Palanci i Pirotu već sedamnaesto po redu koje je ova banka izgradila za decu u Srbiji.
Zahvaljujući odličnoj saradnji Raiffeisen banke i opštine Kraljevo ovo dečje igralište će obradovati najmlađe stanovnike grada i dati pozitivan primer ulaganja u budućnost naše dece.
Zbog značaja ovog događaja, kako za sve mališane iz Kraljeva tako i zbog njegovih širih implikacija veseloj priredbi je pored predstavnika Raiffeisen banke, velikog broja dece i roditelja, predstavnika Centra za brigu o deci iz Beograda prisustvovao i predsedenik opštine dr Miloš Babić, koji je i zvanično otvorio igralište.
Ovom prilikom su najavljeni i dalji planovi Raiffeisen banke i centra za brigu o deci u pogledu otvaranja dečjih igrališta u našoj zemlji.
Milica Stajkovac iz Centra za brigu o deci, koji se već pet godina bavi aktivnostima koje za cilj imaju srećnije i lepše odrastanje naše dece pozdravljajući prisutne rekla je kako oni rade na projektu izgradnje igrališta po Srbiji, a glavni donator tog projekta je Raiffeisen banka zahvaljujuću kojoj je otvoreo i ovo igralište u Kraljevu. U svakom gradu gde se otvori filijala ove banke praksa je da mališani tog grada dobiju i jedno lepo igralište. Ona je iskoristila priliku da apeluje na druge privredne i društvene subjekte iz Kraljeva da se uključe u ovakve akcije i donacije koje za cilj imaju lepše i srećnije odrastanje mališana. Gospođa Stajkovac je posebno istakla angažovanje dr Babića, odnosno kraljevačke opštine, na izgradnji ovog igrališta za koje je odlučeno da bude u pomenutom naselju kako bi najbolje bilo sačuvano od uništavanja i kako bi poslužilo ne samo deci iz vrtića, već i mališanima iz okolnih naselja.
Dr Miloš Babić je, pored ostalog rekao kako dečja graja najbolje govori o zadovoljstvu poklonom i zahvalio se donatoru Raiffeisen banci, čiji su predstavnici istog dana kada su došli u ovaj grad obećali da će napraviti jedan ovakva objekat i to obećanje su ispunili. I dr Babić je, takođe, pozvao, kako je rekao, sve ljude dobrih namera da pomognu srećnijem odrastanju dece, a opština će, kako je obećao njen prvi čovek, u sličnim projektima i dalje učestvovati svim srcem.
Dragoslav Duškić, direktor Raiffeisen banke u Kraljevu je, pored ostalog, rekao:
- Dragi prijatelji, kao što smo i obećali prilikom otvaranja naše banke ovde krajem aprila meseca da ćemo ovo igralište pokloniti ovoj opštini, to smo i učinili u skladu sa našim običajem da to radimo u svakom gradu u kojem otvorimo poslovnu jednicu. Velika je stvar i veliko zadovoljstvo poklanjati, a naročito kada poklanjate deci. Želim da ovaj parkić i ovaj prostor služi za odmor i za igru i da uvek bude veseo od dečje graje i da deca uvek imaju osmeh na licu. Želim starijim žiteljima da sačuvaju ovo igralište i da daju primer mladima kako bi to trebalo činiti.
Gopodine predsedniče, ovo je samo jedan deo saradnje naše banke i opštine, a kada kažem opština pri tom mislim na učešće u privredi sa građanima i sa lokalnom samoupravom, rekao je Duškić.
Prisutnima se obratila i gospođa Snežana Mandić, direktorka Predškolske ustanove koja je podsetila građane Kraljeva kako je došlo do ostvarenja ovog projekta i zahvalila se predsedniku opštine i direktoru Dragoslavu Duškiću izražavajući nadu da se na ovome neće stati i da će u ovom gradu biti još sličnih objekata. Potom se u skladu sa idejom odragaizatora ovog skupa u nebo podiglo na desetine žutih balona kao simbola draži odrastanja i verovatno, brige o deci u boji koja je dominantna na logotipu donatora, Raiffeisen banke koja je, zaista, na ovaj način značajno unapredila život mališana u našem gradu.Povratak na vrh strane

NEOBIČNA ODLUKA MILOŠA - MIŠA MARKOVIĆA IZ VRANEŠA
Nosio krst na svojoj sahrani, povorka sa ražnjem vesela, samo pop falio!


   • A sahrana Miloševa, pripoveda, bila lepa. Dan sunčan. Zaklao ovna i na ražnju sa povorkom odneo do svoje rake. Pre obreda ovna uzaslonili uz stablo, pod šljivu.Sahrana, uz sveće, iće i piće, prigodnu salatu i šeretluk, trajala od podneva do pet popodne, a onda se veselje prenelo i u dvorište vikendice... A za onu koja predstoji već je bezecovao i kaparisao šatru za tu priliku, muziku narodnu i pevačicu (da na astalu peva) naručio, da to bude vesela sahrana o kojoj će nadaleko i zadugo da se pripoveda

   Smrt je logičan produžetak života ili kraj, ako je nekome tako volja da je vidi, i smrti se ne treba plašiti niti od nje zazirati. Za smrt čovek samo za života valja da se pripremi i opremi, da ne izazove taj čas frku i pometnju u porodici i komšiluku. Ovim rečima ovog toplog Miholja, o dvogodišnjici svoje sahrane, u dvorištu sveže ošišanog travnjaka i uređenog dvorišta svoje vikendice na čuki poviše najviših kuća negde iznad Vraneša, uz domaću („ima tačno dva’es godina”, veli) i šumski med u saću, a nedaleko od starog groblja (novo granulo niže, nedavno, kod novosagrađene crkve neka meštanka, kažu, bez naknade za tu svrhu ustupila zamašnu parcelu), filozofski na svoj način i za svoj groš, o smrti i životu i odnosima među ljudima govori Miloš Marković, već 16 godina penzioner, bivši paker opeka u „Magnohromu”. Greška: ne Miloš, nego Miša!
- Dobar dan - rekao je, šeretski, pri upoznavanju - ja sam Miša Marković, a Miloša Markovića eno tamo, gde sam ga pre dve godine ožalio i sahranio i spomenik mu podigao!
Ona maksima - u osnovi svega je strah, pokazala se i u Miloševom primeru kao primerena i ispravna. U njegovom - strah od samoće.
- Verujem u Boga, verujem u ljude, sa svojom sahranom se ne šegačim - veli - nikada nisam opsovao, nikada se nisam potukao, nikome nikada zlo nisam poželeo, deveto sam dete u roditelja, a danas sam, eto - sam na vascelom svetu.

ŽIVOT
Ergo, Miloš je, rođen 1937, u sve tri smene na pakovanju opeka (najviše) proveo 38,5 godina u „Magnohromu”, odakle je s januarom 1991. otišao u penziju. Život je, kaže, proveo u radu, a od rada lepo živeo, pa i stekao.
Kao mladić upoznao je i Vericu, naočitu radnicu „Jasena”, zaljubio se, pa i oženio. Verica u brak, osim ljubavi ’unela’ i kćer iz prethodnog braka, a pošto je Bog tako hteo, pa njih dvoje nisu imali svoga poroda, Miloš prihvatio Veričinu kćerku kao svoju. I sa Vericom vredno štedeo i sticao 36 godina, bez svađe ili, ne daj Bože, skandala, kako kaže, sve dok poslednjeg dana oktobra 2004, posle duže bolesti („one bolesti”), nije preminula, dva meseca pošto je prisustvovala njegovom ukopu...
Imali oni najpre stan na Senjaku u Kraljevu, koji su Miloš i Verica dali svojoj kćerci kada se ova udala i od koje ima dva unuka, a koja već nekoliko godina živi u Italiji. („Sve sam njoj prepisao, na sahrani svojoj majci nije bila, a kako će tek meni?”).
U međuvremenu, sagradili su i kuću kod Gradske pijace u Kraljevu koju su 2000. prodali, pa kupili stan u Vrnjačkoj Banji, da bi tu starili uz dobar vazduh, lekovitu vodu i očiju pune prirode, a potom i vikendicu u Vranešima,„ gde se tako lepo spava da ujutru moraš kapke prstima da podigneš”. I novu „škodu”. Sada, i u samoći, dobar deo godine provodi u Vranešima, u vikendici, tu gaji pčele i redovno ide u lov. Na fazane mahom, a namerio se ovih dana i na jednu divlju svinju, jer ga izaziva oko kuće gotovo... A o smrti, koja mu je opsesija godinama unazad i dalje razmišlja.
Čitav vek, kaže, a naročito posle dve operacije i operacije kuka, o svojoj smrti je često govorio i predosećao je. O tome je najčešće i govorio svojoj ženi. A verovao je da će on pre pod zemlju, jer je Verica bila i dve godine mlađa...
Prestao je pred njom da o tome kazuje tek pošto je shvatio da je njen kraj izvestan i da o svojoj smrti nije umesno da je podseća.
I kaže, tek pre par meseci otkrio je da mu je pokojna a voljena Verica kupila svu opremu za ukop, toliko je o svojoj smrti bio ubedljiv. Čak je kupio i sanduk za sebe, od prohroma, nerđajući... I nedavno je taj sanduk preneo iz vikendice u podrum stana u Banji. Obilazi ga, briše prašinu i održava ga redovno.

SAHRANA
A sahrana Miloševa, pripoveda, bila lepa. Dan sunčan. Zaklao ovna i na ražnju sa povorkom odneo do svoje rake. Pre obreda ovna uzaslonili uz stablo, pod šljivu. Da ne remeti protokol. Sahrana, uz sveće, iće i piće, prigodnu salatu i šeretluk, trajala od podneva do pet popodne, a onda se veselje prenelo i u dvorište vikendice. Srećan je, kaže, što je njegovoj sahrani prisustvovala i Verica.
A od Miloša se Mišo oprostio rečima: „Bog da prosti čika Miloša, dabogda 200 godina proživeo”.
I danas, veli, kada obiđe njen grob, zapali njoj 20 sveća i isto toliko Milošu, pokojnom. Na čijem grobu i piše datum upokoja.
- Bilo je sve po obredu - priča Mišo. - Samo je sveštenik nedostajao. I što su ožalošćeni, njih 50, bili bučni i veseli.
Kaže da se o svemu raspitao i kod mesnog paroha i da mu je ovaj rekao da to što je učinio nije greh i da Crkva to ne brani.
A za sahranu koja će, ipak, imati i reprizu ili premijeru, kako ko to hoće, Miloš je pripremio i 200 kila meda na legeru. Kaže da je nedavno pročitao da medom ako se prekrije telo, da traje 350 godina, toliko je lekovito, pa je i on namerio da ga sahrane samo u vešu i prekriju medom. Njegovim. Mada, žali se, sada ima samo 150 kila, pojelo se podelilo, pa očekuje da će do tog trenutka ipak da mu pčele obezbede potrebna dva tovara. Uz to, već je bezecovao i kaparisao šatru za tu priliku, muziku narodnu i pevačicu (da na astalu peva) naručio, da to bude vesela sahrana o kojoj će nadaleko i zadugo da se pripoveda.
A na pitanje kako provodi vreme između dve sahrane, vali da je zapeo mrežu kod tri žene.
- Jednoj je 50, drugoj 60, a ova treća nešto je starija - 66 su joj.
I dalje strahujući da neće biti koga da ga zakopa, uporno odbijajući naš komentar da niko nesahranjen nije ostao, veli da će između njih tri da se odluči o Novoj godini koju će da prikući i koja će, valjda, medom da ga oblije.Povratak na vrh strane


UMETNOST - KULTURA - OBRAZOVANJE

INTERVJU: ALEKSANDAR MARTIĆ, MENADŽER FESTIVALA LICEM ULICE I KOORDINATOR PROGRAMA ZA KULTURU O.P. E-761 ZA KRALJEVO - piše Ivan Rajović
Licem u lice sa “Licem ulice”
 
   Poslednjeg vikenda avgusta tokom protekle dve godine (2004. i 2005), Omladinska organizacija KVART u saradnji sa opštinom Kraljevo je organizovala smotru alternativnih muzičkih grupa na centralnom trgu u Kraljevu, pod nazivom KV GITARIJADA. Po velikom interesovanju za ovaj događaj već tada se pokazala potreba za proširenijim kulturnim i umetničkim sadržajem namenjenim pre svega mladima, kao i ostalim našim zainteresovanim sugrađanima.
• Aleksandre, kako je došlo do toga da se jedna ovakva kulturna manifestacija organizuje u Kraljevu?
Omladinska organizacija KVART je i nosilac regionalnog Programa za kulturu i umetnost OTVORENI PUT E-761 i preko našeg donatora Pro Helvetia- Beograd je do sada realizovala niz projekata iz ove oblasti u saradnji sa kraljevaim institucijama culture.
Zahvaljujući toj saradnji, grupama umetnika, udruženjima i pojedincima, u planu nam je bilo da dosadašnji jednovečernji koncert alternativne muzike koncepcijski, vremenski i prostorno proširimo i uokvirimo u svojevrsni Festival umetnosti, pre svega mladih. Planirani program biće realizovan u saradnji sa Opštinom Kraljevo, bioskopom "Kvart" , galerijom "V. Maržik" i Teatrom "Sunce".
• Ko je sve učestvovao u organizaciji festivala?
Iza ovako jedne složene organizacije ne stoji samo Omladinska organizacija KVART već i Savez omladine Kraljeva (SOK) koga čine još pet organizacija (Organizacija kraljevačke omladine, Iskra, Fokus, Bounti i Mladi pravnici Srbije) koje se bave problematikom mladih u našem gradu.
• Kakvi su planovi za dalje?
STREET ART FESTIVAL bi trebalo da se održava svakog poslednjeg vikenda avgusta kao jedna nova i lepa tradicija našeg grada koja bi okupljala mlade i kreativne grupe umetnika, udruženja i pojedince iz Srbije, a u perspektivi i Evrope pa i celog sveta. Ove godine prvi STREET ART FESTIVAL pod nazivom LICE ULICE je održan 25. 26. i 27. avgusta sa sledećim sadržajem:
• Šta je to što je ovogodišnji festival ponudio kraljevačkoj omladini?
Pre svega to je KV GITARIJADA - Muzički program revijalnog karaktera gde je nastupilo jedanaest bendova. Prve večeri nastupila je muzička grupa "Neverne bebe", dok je kao predgrupa nastupio muzički sastav "Acid Rain" iz Kraljeva. Tom prilikom je festival i zvanično otvoren. Tokom ostale dve večeri na centralnom gradskom trgu nastupili su bendovi alternativne muzičke scene iz Kraljeva, Bajine Bašte, Čačka i Vrnjačke banje, dok je celokupni muzički program tokom ove tri večeri propratilo oko četiri hiljade posetilaca.
Potom REVIJA DOKUMENTARNOG FILMA koja je otvorena filmom "Istočno od raja" režisera Rajka Petrovića, a publika je imala priliku da tokom tri dana festivala pogleda još jedanaest filmova različitih autora. Filmovi su prikazivani tokom sva tri dana trajanja festivala od 18 do 20 časova u bioskopu "Kvart" koji spada u red tehnički najopremljenijih bioskopa u Srbiji danas.
U okviru manifestacije ordžan je ALT- TEATAR FEST. To je bila mala smotra srpske alternativne teatar scene . ALT- TEATAR FEST je ove godine u skladu sa mogućnostima okupio četiri glumačke trupe koje su duž glavne pešačke zone u Kraljevu izveli više predstava i performansa za okupljenu publiku. Ovaj deo festivala je takođe bio revijalnog karaktera sa porukom "teatar među ljude", a organizovan je u saradnji sa Teatrom "Sunce" iz Kraljeva.
IZLOŽBA STRIPA - je otvorena u Galeriji "Vladislav Maržik" u petak, 25. avgusta u 19 časova, a tom prilikom je promovisan i novi broj strip fanzina KV ART 09. Na ovoj grupnoj izložbi svoje radove je prezantovalo deset mladih autora od kojih većina pripada kraljevažkoj strip - underground sceni pod nazivom "Pleme Stripopata".
GRAFIT PERFORMANS "Alternativa Atraktivi"- odigrao se u subotu 26. avgusta u centru grada na glavnom gradskom trgu. Učestvovalo je petnaest mladih crtača iz Kraljeva, Čačka, Kragujevca i Beograda. Grafiti su se radili na gipsanim pločama različitih dimenzija koje su po završetku crtanja raspoređene na samu binu gde su zainteresovani posetioci mogli da ih pogledaju tokom preostalog vremena trajanja festivala.
PROMOCIJA VIDEO ART RADOVA - održane je u Galeriji "Vladislav Maržik" u subotu 26. avgust sa početkom u 20 časova. Film "Kraljevo iz moga ugla" je nastao tokom radionica rađenih u okviru Video art škole ART Kluba Kraljevo, a moderator ovih radionica bio je apsolvent filmske režije Đorđe Stajić, film su realizovali tri mlada autora: Tatjana Ječmenica, Anđelka Ječmenica i Uroš Milić.
• Koliko mi je poznato, bilo je i nečega što se može nazvati propratnim događajima.
Da, ovaj festival je zamišljen kao festival otvorenog tipa koji širom otvara prostore i svim drugim grupama umetnika i pojedinca da aktivno uzmu učešće i doprinesu na svoj način raznovrsnosti umetničke ponude festivala. Tako je grupa likovnih umetnika iz Udruženja "Vladislav Maržik" organizovala Likovnu koloniju 27. avgusta na terasi bioskopa "Kvart" i na taj način ušla u zvanični program festivala. U radu ove kolonije učestvovalo je dvanaest slikara iz Kraljeva.
Program je realizovalo Udruženje građana KVART uz pomoć Program za kulturu i umetnost OTVORENI PUT E-761 i Opštine Kraljevo.A u organizaciji su na različite načine pomogli ALT-TEATAR FEST- Zoran Savković Džeri, KV GITARIJADA- Aleksandar Marković , GRAFIT PERFORMANS "Alternativa Atraktivi"- Nikola Sretović, ULU Vladislav Maržik- Predsednica Udruženja Slađana Miljković, REVIJA DOKUMENTARNOG FILMA - Direktor bioskopa "Kvart" Bora Tošić.
• Kakave su, po tebi, kritike učesnika i posmatrača i utisci posle svega?
U jednoj anketi povodom festivala koju je organizovao Savez omladine Kraljeva, jedan mladi čovek iz našeg grada je rekao: "Nama mladim ljudima iz Kraljeva, pa i cele Srbije, teško je otputovati recimo u Amsterdam, London ili Beč, što zbog našeg standarda i nedostatka novca, to i zbog komplikovanog viznog režima. Ali mislim, ako još uvek ne možemo otići u svet, hajde da probamo da svet dovedemo ovde..."
Ono što našem gradu ( pa možemo reći i državi) nedostaje, nije kapital, nego preduzetništvo i energija koju bi ljudi uložili, kao i smelost da se upuste u bilo kakve operacije koje bi zahtevale veći stepen rizika i veći stepen odgovornosti. "STREET ART FESTIVAL LICEM U LICE" je projekat koji podrazumeva veliki rizik i odgovornost. Ta odgovornost je najviše izražena prema ljudima koje angažujemo, jer ih je zaista veliki broj.
Gradska vlada bi trebalo da prepozna značaj festivala za grad - kako sa kulturnog i sociološkog aspekta, tako i sa turističkog i naravno, finansijskog. Sa te strane posmatrano, ovakvo jedno veliko događanje, čiji bogati sadržaj i program prati brojna publika, značajno povećava potrošnju svih artikala koji su povezani s festivalom: od transporta, do prehrambenih proizvoda.
• Kako ti vidiš značaj jednog ovakvog Festivala?
On ima lokalni ali i mnogo širi značaj. Na lokalnom nivou kreira nove kulturne aktivnosti u gradu, inspiriše, motiveše, informiše građane Kraljeva i Srbije. A na regionalnom, odnosno globalnom globalnom planu svrstava Kraljevo na kartu evropskih kulturnih centara, kreira kulturne i druge veze između Kraljeva i ostatka sveta i doprinosi boljem razumevanju umetničkog stvaralaštva, estetike, otkrivanju ili podsećaju na neke danas manje konvencionalne ljudske vrednosti i sa tim saznanjem nas povezuje sa lepšim i vrednijim delom Evrope i sveta.
• Šta su to, po tvom mišljenju, pravi dometi ovog festivala?
Kreativnost, mašta, magija, saradnja, dijalog, razmena ideja, razumevanje, sloboda izraza,e , Jedinstvo i različitost. STREET ART FESTIVAL "LICEM ULICE" je ove godine okupio oko sto dvadeset umenika, izvođača - učesnika programa koji je i pored loših vremenskih uslova bio ispraćen od preko desetak hiljada poseta tokom tri dana trajanja festivala .
Nadamo se da će kulturna javnost Kraljeva, Skupština i gradska uprava za kulturu razumeti značaj ovakvog jednog Festivala za naš grad i region i ubuduće postati najve"a podrška i najznačajniji akteri u njegovoj budućoj realizaciji.
U ime organizacionog odbora Festivala, posebno se zahvaljujemo predsedniku opštine dr Milošu Babiću za razumevanje i pomoć u realizaciji ovog značajnog kulturnog događaja za naš grad i, naravno, Koreji bez čijeg ozvučenja i prisustva ni ova manifestacija nije mogla da prođe.UKINUTO ODELJENJE PRAVNOG FAKULTETA - piše Bojana Milosavljević
Studenti mogu u Pazar ili Mitrovicu

   • Još početkom jula na oglasnoj tabli Konsultativnog centra Pravnog fakulteta u Kraljevu osvanulo obaveštenje da se ovo Odeljenje ukida • Oko dve stotine studenata, upisanih 2004. godine, sada mogu da biraju - ispisnicu ili prelazak u Novi Pazar, odnosno Kosovsku Mirovicu

Konsultativni centar Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, otvoren je u Kraljevu školske 2004. godine. Tokom dve godine rada na ovu visokoškolsku ustanovu u Centru u Kraljevu upisano je više od dve stotine studenata. Matičnom Fakultetu u Mitrovici pripala su još dva, tako zvana, konsultativna centra - u Vranju i Novom Pazaru.
Najavljivana racionalizacija mreže viših i visokih škola u Srbiji, ukidanjem “isturenih odeljenja,” ovoga puta primenjena je na konsultativne centre prištinskog Pravnog fakulteta u Kraljevu, a po svoj prilici i Vranju. Uputstvo o njihovom ukidanju doneli su početkom jula Ministarstvo prosvete i sporta Srbije, a odluku (kako stoji u obaveštenju na oglasnoj tabli) Koordinacioni centar za Kosovo i Metohiju. Centar u Kraljevu prestaje sa radom 30. septembra. Istovremeno, oktobarski ispitni rok, čiji je raspored polaganja ispita blagovremeno objavljen, pomera se u septembar.
Posle svega ovoga, više od dve stotine studenata prava iz Kraljeva i više okolnih mesta i gradova, čeka prilična neizvesnost i znatni troškovi daljeg studiranja. Mala im je uteha što na obaveštenju o gašenju Centra stoji da “do nastale situacije nije došlo voljom dekana, profesora i zaposlenih na ovom fakultetu.”
Ministarstvo prosvete i sporta dalo je “zeleno svetlo” samo za Konultativni centar u Novom Pazaru, u kojem kraljevački studenti mogu nesmetano da nastave studije. U ponudi je, takođe, i Kosovska Mitrovica, višegodišnje “privremeno” sedište Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini. Budućim pravnicima koji su šklovanje započeli u Kraljevu nudi se i treća alternativa: ukoliko odluče da se ispišu, sleduje im besplatan obrazac za ovakav potez.
Situacija je složenija nego što može da se zamisli. Nesumnjivo je da danas postoji hiperinflacija visokih i viših škola i da su veliki centri u Srbiji izgubili kvantitativni primat u odnosu na manje gradove. Možda su ovakvi “rezovi” zaista i potrebni, ali puno opravdanje dobili bi kada bi školovanje studenata, kao u davna srećna vremena, opet bilo besplatno. Osim toga, trebalo je da se prouči isplativost tih izdvojenih odeljenja fakulteta prištinskog Univerziteta: koliko su rentabilni i sposobni da sami sebe izdržavaju. O kvalitetu studiranja takođe je trebalo da revnosnije brinu prosvetne inspekcije države, jer je baš to glavni argument Ministarstva za ovaj radikalan potez u Kraljevu i drugim gradovima.
Ovih dana u sekretarijatu Konsultativnog centra u Kraljevu koji odbrojava poslednje dane, zatekli smo samo mladog referenta. Kaže da su studenti i te kako zabrinuti i nezadovoljni, a priličan broj njih popunjava i uzima ispisnice. Očito su za buyete njihovih porodica preveliki izdaci za seobu i dalji studentski život u Novom Pazaru ili Kos. Mitrovici. Tamo bi akademci - Srbijanci verovatno trebalo da poboljšaju i multietničku statističku sliku u odnosu na Kosovo ili bošnjački region. O tome je trebalo da se brine sama država Srbija, i to još pre najmanje dvadesetak godina.U OKVIRU PROGRAMA ,,REVITALIZACIJA ZAJEDNICE KROZ DEMOKRATSKU AKCIJU"
Mašine i alati za Šumarsku školu

   U okviru ekonomskog programa ,,Revitalizacija zajednice kroz demokratsku akciju" (CRDA-E), posredstvom Agencije za međunarodni razvoj (USAID),
Šumarskoj školi su 12. septembra isporučene mašine i alati za kabinet smera finalne obrade dveta. Savet građana CRDA-E programa i učenici srednje škole, zajednički su uočili problem nedostatka opreme kojom bi unapredili praktičnu nastavu u oblasti obrade drveta.
- Na ovim mašinama učenici smera finalne obrade drveta usavršiće praktična znanja i steći neophodno radno iskustvo u obradi drveta, koje će im pomoći pri traženju posla po završetku škole, kaže predsedavajući Saveta građana, Milan Aleksić.
Školi je isporučena bušilica-tiplerica, centralni tokarski strug i kant mašine. Kroz upošljavanje dva radnika škola će proširiti svoju delatnost.
- Pored uštede u rentiranju mašina, što je do sada bila praksa, škola će obezbediti proizvodnju polugotovih i gotovih proizvoda za poznate kupce, što će poboljšati ekonomsku situaciju same škole, ističe direktor škole, Miroslav Kovačević.
Za realizaciju ovog projekta Američka agencija za međunarodni razvoj obezbedila je oko 1,7 miliona dinara.ŠKOLSKE INOVACIJE
Matematika za mališane

   Milan Samardžić, nastavnik matematike iz Knića, kod Kragujevca, u ponedeljak je u Kraljevu prezentovao jedan od svojih brojnih pronalazaka - računaljku za matematiku, za učenike nižih razreda osnovne škole. Malobrojni slušaoci i posmatrači na ovoj prezentaciji, kojoj je domaćin bila Osnovna škola “Četvrti kraljevački bataljon,” imali su priliku da upoznaju Samardžića - kolegu i inovatora, čija je računaljka, kao efikasnije nastavno učilo, njegov 12. patent po redu. Ovo pomagalo za male matematičare, rekao je, između ostalog, njegov tvorac, do sada je promovisano u nekoliko mesta i gradova Srbije. Gospodin Samardžić u međuvremenu čeka da Ministarstvo prosvete i sporta odobri za upotrebu ovo nastavno sredstvo.Povratak na vrh strane


   PREDSEDNIK FIDE ILJUMŽINOV SA DELEGACIJOM ŠSS NA BEOGRADSKOM AERODROMU - piše Zoran Bačarević
Mladi su najvažniji

   Visoka zvanica na beogradskom aerodromu ,,Nikola Tesla". Tokom povratka predsednika FIDE Krisana Iljumžinova, sa otvaranja EP za mlade u Herceg Novom, prvi čovek svetskog šaha, i predsednik ruske republike Kalmiskije, iskoristio je priliku da se sastane sa delegacijom ŠS Srbije na čelu sa predsednikom Saveza Srđanom Spasojevićem.
U srdačnom razgovoru u VIP salonu beogradskog aerodroma, prisutni su bili podpredsednik ŠS Srbije Borivoje Žarić, kao i naš proslavljeni velemajstor Aleksandar Matanović. Razgovor je trajao nešto oko sat vremena, koliko su to prilike dozvoljavale, a i Kirsan Iljumžinov je na kraju bio zadovoljan.
- Beograd i Srbija su uvek bili poklonici magične šahovske igre i rasadnik talenata i brojnih velemajstora međunarodnog značaja, rekao je predsednik ŠS Srbije, Srđan Spasojević. ponosni smo i na činjenicu da su ovde sa uspehom održavani značajni međunarodni turniri. Sada, jedan od naših strateških prioriteta je i unapeređenje interesa srpskog šaha u međunarodnim aktivnostima FIDE. Svesni smo da od neposrednog učešća i kvaliteta i podrške nacionalnih Saveza, zavisi i uspeh ambicioznih planova FIDE. U tom kontekstu, smatramo izuzetno značajnim i ostvarenje međunarodnog programa ,,Šah protiv droge:.
Ovom prilikom, predsednik ŠS Srbije Srđan Spasojević, pozvao je Iljumžinova da zvanično poseti Srbiju, čim mu to obaveze dozvole. Najverovatniji termin, kada bi prvi čovek FIDE trebalo da dođe u posetu, je otvarnje meča za titulu prvaka države između velemajstora Branka Damljanovića i Dejana Pikule. Tom prilikom Iljumžikov bi posetio i atraktivne šahovske destinacije u Srbiji, kao što su, između ostalih , Zlatibor i Vrnjačka Banja.
-Vaše prisustvo na zvaničnom otvaranju, bilo bi najbolji signal podrške i doprinos daljoj afirmaciji šaha u Srbiji, dodao je tom prilikom Spasojević.
Tokom razgovora, delegacija ŠSS, upoznala je Iljumžikova i sa upravo odobrenim programom ,,Šah u škole", čime je ovaj sport ušao u obrazovne institucije u Srbiji kao izborni predmet.
- To je odlična vest. U mnogim zemljama Evrope i sveta, šah je ušao u školski program. Biće mi drago ako budem mogao da pomognem. Ipak je osnovna politika svetske šahovske organizacije širenje šaha među mladima, istakao je Iljumžinov.
Na kraju, plan leta je bio neumoljiv. Iljumžinov se zahvalio na pozivu, koji je u načelu prihvatio. Do skorog viđenja u prijateljskoj, šahovskoj Srbiji.

ILJUMŽINOV NA OTVARANJU MEČA PIKULA-DAMLJANOVIĆ
Tokom razgovora, jedna od tema bio je i meč za titulu prvaka između Dejana Pikule i Branka Damljanovića, koji će, najverovatnije, Kirsan Iljumžinov svečano otvoriti u Kraljevu 1. oktobra.
Detalji tog meča su utanačeni, tako da je već sada poznato da će Damljanović i Pikula igrati na jednom od ekskluzivnih mesta u Kraljevu, kao uvertira ,,Oktobarskih svečanosti" tog mesta, četiri partije, a ukoliko bude nerešeno, igraće se dopunske partije po ubrzanom tempu. Organizator je za meč obezbedio i nagradni fond, sa kojim su zadovoljni velemajstori.UŠĆE: OTVORENO PRVENSTVO SRBIJE U KAJAKU NA DIVLJIM VODAMA
Trijumf braće Pavlović

   Finiš ovogodišnje sezone za kajakaše na divljim vodama bio je prošlog vikenda u Ušću na stazi Grmčić gde je održano Otvoreno prvenstvo Srbije u slalomu. Domaćin je bio KK Studenica pored učesnika iz Srbije bili su prisutni gosti iz Makedonije i Republike Srpske. Po idealnom vremenu na dobro pripremljenoj stazi dizajniranoj po standardima međunarodne kajakaške federacije startovalo je šesdesetak u juniorskoj i seniorskoj konkuremciji. Kada su pobednici u pitanju iznenađenja nije bilo. Kod juniora u disciplini kajak jednosed prvo i drugo mesto pripalo je braći Pavlović, Miroslavu i Predragu (na slici) ispred predstavnika Makedonije Kristijana kalinova. Juniorka Olja Lazarević bila je prva u ženskoj konkurenciji dok je kod jednoseda kod seniora najbolji bio Ljubomir Spasić (Makedonija). Titulom državnog prvaka okitio se Zoran Krumov iz Kraljeva ispred Gorana Jovanovića (Ibar - Kraljevo) i Gorana Pašića (Vrbas - Banjaluka).
U ekipnoj konkurenciji prva Studenica, drugi Ibar a treći Vrbas (Banjaluka).
Posle još jednog uspešno organizovanog državnog prvenstva kajak na divljim vodamaočekuju bolji dani. Na ovom takmičenju postignut je dogovor između dr Miloša Babića predsednika kraljevačke opštine i Mirka Nišovića predsednika Kajakaškog saveza Srbije o izgradnji staze koja će odgovarati za održavanje značajnih međunarodnih takmičenja u kajaku na divljim vodama.FUDBAL, SRPSKA LIGA, ZAPAD - piše Stole Petković
Od komšija ceo plen

Metalac - Radnički (KG) 2:0
Strelci: 1:0 V. Vlašić u 30. (iz penala), 2:0 Lekić u 49. Stadion kod Ložionice. Gledalaca 1.000. Sudija: Branko Jovanović (Guča) 7, pomoćnici: M. Milićević Ivanjica), M. Marković (Guča). Žuti kartoni: Barjaktarević (Metalac), Buzić (Radnički). Crveni kartoni: Mališić i Lepović (Radnički)
Metalac: Vulićevcić 7, Barjaktarević 7 (Simić -), V. Vlašić 7,5, Ivanović 7, R. Vlašić 6,5, Anđelković 7, Sazdov 7,5, Mladenović 6 (Kundović -), Lekić 8 (Belopavlović -), Pelivanović 7,5, Marković 6,5
Radnički: Karličić 6, Jovanović 6, Stojiljković 6 (Lepović -), Komatina 6,5, Mališić -, Nikitović 6, Stefanović 6,5, Buzić 6,5, Stepanović 6,5, Radosavljević 6, Jokić 6 (Živadinović 6)
Igrač utakmice: Dejan Lekić (Metalac)
Metalac je ostvario veliku pobedu u komšijskom derbiju sa Kragujevčanima. Dva gola u mreži gostiju je zapravo i pravi odnos snaga na terenu. Prvi su pripretili domaćini ali je u 5. minutu Barjaktarević iz povoljne pozicije šutrirao preko gola. Deset minuta kasnije Stepanović je uputio urarac a lopta je otišla kraj desne stative.
A onda 1:0 za Metalac. U šesnaestercu Radničkog oboren je Lekić. Siguran strelac sa bele tačke bio je Vinko Vlašić.
U drugom poluvremenu po dve lepe prilike sa obe strane a potom 2:0. Lekić se sam izborio za povoljnu poziciju za šut. Prošao je po levoj strani i matirao nemoćnog golmana Karličića.

Takovo - Sloga 0:0KK MAŠINAC U JEKU PRIPREMA ZA NAREDNU TAKMIČARSKU SEZONU
Dimitrijević za prvenstvo?

• Kapiten ekipe još nije potpuno sanirao povredu kolena pa se povratek u redove ,,studenata" očekuje za mesec dana • Novajlije dobijaju šansu pored ,,starosedelaca"

   Ubedljivom pobedom nad komšijama iz Kruševca kraljevački ,,studenti" su okončali prvu seriju pripremnih utakmica za strt u novom prvenstvu Sinalko naše lige. Mašinac je u subotu u Hali sportova pobedio Napredak sa 79:57 (najuspešniji u ekipi ,,studenata" bio je Dušan Knežević sa 16 koševa) i bila je to četvrta u seriji od pet pripremnih utakmica na kojima su Kraljevčani pobedili. Na gostovanju u Beogradu savladan je OKK Beograd a poraz je Mašincu naneo Beovuk, dok su Ribnica i Prvapetpletka takođe ,,položili oružje" pred četom novog trenera Radenka Varagića.
Novog ,,dekana" ekipe mlađeg kraljevačkog prvoligaša, ova serija, međutim, ne zavarava:
- Tek smo izašli iz faze pripreme u kojoj smo radili na fizičkoj pripremi, a za sada, sve deluje zadovoljavajuće. Igrači imaju maksimalan prilaz prema obavezama, nemamo većih problema a i na dosadašnjih pet utakmica delujemo dosta dobro. Jedino brinu povrede mladog Čupkovića a posebno iskusnog kapitena Marka Dimitrijevića. Na povratak iskusnog plejmejkera moraćemo da još pričekamo, najverovatnije još mesec dana pa ćemona njega moći da računamo pred sam početak takmičarske sezone, kaže Varagić.
U narednu sezonu Mašinac će ući sa ,,kombinovanom" ekipom, kombinacijom mladosti i iskustva. Na dosadašnjim utakmica se pokazalo da se nije pogrešilo angažovanjem Sinadinovića, Perića, Savića i Karapandžića ali i iskusnog Razića i sada Gambirože.
- Svi će dobiti maksimalnu šansu da pokažu koliko vrede i mogu a samo će kvalitet i zalaganje odlučiti ko će biti na parketu. Imamo veliku obavezu da branimo najbolji plasman u istoriji kluba koji je ostvaren u prošloj sezoni. Čeka nas neizvesna i teška takmičarska sezona. Liga je dosta jaka jer su se svi klubovi dosta pojačali a svi imamo još gotovo mesec dana do starta prvenstva. Za to vreme imaćemo još desetak kontrolnih utakmica - revanš sa Napretkom, po dve utakmice sa Borcem i Tamišom iz Pančeva, imaćemo i međunarodnu utakmicu sa jednom ekipom iz Rumunije... Biće sasvim dovoljno utakmica za uigravanje ekipe i stvaranje takmičarske atmosfere, rezimira dosadašnji tok priprema Mašinca trener ,,studenata" Radenko Varagić.KOŠARKA - PRIJATELjSKA UTAKMICA
,,Voša” bolja u finišu

   Sloga - Vojvodina 70:74 (25:17, 11:22, 19:19, 15:16)
Košarkaši Vojvodine saladali su Slogu posle bolje igre u drugoj četvrtini i samom finišu susreta. Poveli su domaćini čak sa 12 poena razlike u 6. minutu (18:6) ali se ta prednost istopila u drugoj četvrtini. U trećoj dekadi bilo je nerešeno a poslednji čin pripao je minimalnom razlikom gostima.
U timu Sloge najefikasniji Bajić sa 23 a kod Vojvodine Ivanović sa 25 poena. Kod domaćina solidnu partiju pružio je novajlija Bojović (na slici) a kod Vojvodine Đorđević se istakao preciznim slobodniom bacanjima u završnici susreta.
.FUDBALERI ŠKOLE BUBAMARA UČESTVOVALI NA TURNIRU U ĐENOVI
Ekipa treća, Drago prvi

   Fudbalska škola Bubamara rado je viđen gost u zemljama gde je ovaj sport na vrhu popularnosti. Tako je i ove godine stigao poziv iz Đenove za turnir “Đuzepe Pikardo”. Učestvovala je generacija fudbalera rođenih 1993. godine.
- Dečacima je domaćin bio FK Papalo iz najlepšeg grada na azurnoj obali Papala. Grad je udaljen 30 km. od Đenove - referiše vođa ekspedicije Slobodan Suvočesmaković.
Na turniru je učestvovalo 16 ekipa koje su podeljene u četiri grupe. Kraljevčani su predvođeni trenerom Novicom Stančićem i direktorom Zoranom Tošićem savladali Papalo 3:1, Kapranjeze 5:0, zatim u šesnaestini finala Šojmi (Rumunija) 5:1. U osmini finala su bili bolji od Apenzana 4:1, u četvrtini od Bajara 4:0 a u polufinalu su poklekli od Sparte iz Trnave 2:0. U ukupnom skoru Bubamara je osvojila treće mesto, pehar i medalje a po oceni žirija za najboljeg igrača proglašen je Drago Anđelković. Sparta je, inače na kraju osvojila prvo mesto savladavši u finalu domaćina Đenovu.
- Svi su bili oduševljeni znanjem koje su prikazali dečaci Bubamare. Posebno lepo mišljenje stekao je koordinator fudbalske škole Đenove gosspodin Koradi - dodaje Suvočesmaković čijom zaslugom su i počele saradnje sa inostranim školama.
Kao nagradu za dobre igre vođstvo puta je častilo fudbalere ulaznicama za prvenstvenu utakmicu prve italijanske lige Samdorija - Empoli.
- Fudbaleri su dostojno predstavili svoj grad Kraljevo kako na terenu tako i van njega. To je jako bitno jer je počasni predsednik turnira bio predsednik Italije Đorđo Napolitano i senator Enriko Preciosi - rekao je na kraju Suvočesmaković.ŽKK KRALJEVO PRED START U (ŽENSKOJ) KOŠARKAŠKOJ ELITI
Rezultati bolji od igre

   • Momir Tasić, trener kraljevačkih devojaka Na dosadašnjim utakmicama smo uglavnom pobeđivali ali igra nije bila na zavidnom nivou • Traži se košarkašica ,,bliže košu"

Plasmanom u Prvu ligu za košarkašice ŽKK Kraljevo je doprineo da Kraljevo postane praktično najkošarkaškiji grad u Srbiji sa izuzetkom Beograda. Posle samo šest godina od osnivanja devojke, bolje reći devojčice, dospele su u košarkašku srpsku elitu a na treneru Momiru Tasiću, koji je praktično ,,alfa i omega" kluba je obaveza da košarkašice sa Ibra u najvišem rangu ,,ne igraju samo jedno leto".
U novu takmičarsku sezonu ilazi, odnosno premijernu utakmicu košarkaškoj eliti ŽKK Kraljevo imaće u Hali sportova, a protivnik će biti niko drugi do Crvena Zvezda. Sudeći po rezultatima na dosadašnjim kontrolnim utakmicama debitant u elitnoj konkurenciji neće imati epizodnu ulogu. Međutim...
- Ova ekipa može i mora da igra mnogo bolje. Mi smo na dosadašnjim utakmicama uglavnom pobeđivali, ali igra nije bila na zavidnom nivou. Istina, imamo mladu ekipu, a neiskustvo dnosi te oscilacije koje ćemo do početka prvenstva morati da ,,iskorenimo", direktan je u oceni dosadašnjeg toka priprema, trener ŽKK Kraljevo Momir Tasić.
Posle bazičnih priprema na terenima u Kraljevu i na Goču ušlo se u fazu kontrolnih i trening utakmica koje znače formiranje ekipe za prvenstvene okršaje. Počelo je sa utakmicom protiv ekipe Požege, potom su usledile utakmice sa Partizanom, dva puta sa makedonskom Vigrom, Jedinstvom iz Bijelog Polja (koje je Kraljevčankama jedina nanela poraz) a ekipu Stare Pazove je, kao poslednju u ovoj seriji, ŽKK Kraljevo savladao sa 82:69. Za sada su zakazane utakmice sa novosadskom Dugom i Ušćem a biće još nekoliko utakmica pred konačan start ove jeseni u Prvoj ligi za košarkašice.
- Nedostaje nam jeoš jedna košarkašica ,,bliže košu", to se i te kako oseća u našoj igri, ali radimo kao da smo kompletni i vremenom ćemo pokušati da rešimo i ovaj problem. Klub ima veliki broj mladih igračica a one koje ne izbore mesto u ,,startnih 12" biće na pozajmici u ekipama Srpske lige. U Srpskoj ligi naći će se i druga ekipa našeg kluba sastavljena od juniorki, koje na ovom regionu nemaju dostojnu konkurenciju, zaključuje ,,takmičarski deo" posla u klubu trener Momir Tasić.
U međuvremenu, dosta je urađeno na planu organizacije i finansiranja kluba. Od prošle sezone je sa klubom Ekofarm iz Ušća (,,Odmenjska voda") a tu su i Bel, Biser nekretnine a ovih dana je Amiga ,,obukla" kompletnu ekipu. Opština je obećala dodatna sredstva za finansiranje najvišeg ranga a ,,gradski oci" su rešili i problem prevoza devojaka...SVETSKO PRVENSTVO U ULIČNOM FUDBALU - piše Rajko Sarić
Kraljevčani predstavljaju boje Balkana

   Od 24. do 30. septembra u Južnoafričkom gradu Kejp Taun održava se treće Svetsko prvenstvo u uličnom fudbalu. Među 48 reprezentacija sa svih kontinenata, takmičiće se i reprezentacija Srbije koju čine rekreativni fudbalski zaljubljenici iz kolektivnog centra ,,Uzor” u Kraljevu. Prema rečima Milenka Nešovića, tim koordinatora reprezentacije, Petar Plavić, Dragan, Vesko i Ljubiša Staletić, Srđan, Dragiša i Miško Đuričić i Bogdan Radović, na prvenstvu čiji pokrovitelj su Ujedinjene nacije, predstavljaće ne samo našu, već kao jedini učesnik balkanskog poluostrva, sve zemlje Balkana.
Reprezentativci u uličnom fudbalu, od kojih najmlađi ima 17., a najstariji 26. godina, redovno treniraju u Borićima i malom igralištu OŠ Četvrti kraljevački bataljon.
- Ulični fudbal se igra na prostoru 22 puta 16 metara, nema auta i izašle lopte, slično kao u hokeju na ledu. Igraju se dva poluvremena od po sedam minuta - pojašnjava nam neka od pravila igre ovog zanimljivog takmičenja koje u našoj zemlji ima sve više poklonika, posebno u gradskim sredinama gde je majstorstvo naći slobodan prostor za igru.
Zanimljivo je naglasiti da se reprezentacija Srbije, na Svetsko prvenstvo direktno plasirala zbog odustajanja jednog broja selekcija, ali to ne umanjuje optimizam mladića kojima se ,,pikanje” lopte van travnatog terena isplatilo.
Uprava za sport u Ministarstvu obrazovanja snosiće sve troškove, sponzor iz Arilja kompletnoj ekipi darovaće dresove i patike crveno plave boje, dok će na samom takmičenju svim učesnicima prvenstva sportsku opremu darovati NAJK i UEFA, kao glavni sponzori Trećeg svetskog prvenstva u uličnom fudbalu.
- Ovih dana očekujemo dobijanje viza kako bi desetočlani karavan na put za Kejp Taun krenuo 22. septembra - kaže tim koordinator Milenko Nešović, čovek koji se nalazi na čelu Udruženja građana za promociju sporta ,,Arena”, jedine organizacije ovog tipa u Kraljevu koja se upravo bavi razvojem sporta kakav je ulični fudbal.Povratak na vrh strane
IMPRESUM

Nedeljni list u izdanju Javnog preduzeća za informisanje: „Ibarske novosti” - Kraljevo. Adresa Redakcije: ul. Hajduk Veljkova br. 2.
Direktor i glavni i odgovorni urednik: Dragan Rajičić. Odgovorni urednik: Vladeta Stanojević. Tehnički uredio: Saša Kovačević.

Redakcija: Zoran Bačarević (sport), Dragan Vukićević (privreda), Slobodan Rajić (politika), Marko Slavković (reportaže i Stršljen), Bojana Milosavljević, Stojan Petković (sport), Ivan Rajović (urednik izdavačke delatnosti), Rajko Sarić, Milisav Radovanović (fotoreporter), Vesna Jovičić (lektor), Zorica Radunković (marketing). Poslovni sekretar Lidija Kuljača.

Predsednik Upravnog odbora: Biljana Knežević, dipl. pravnik.

Telefoni: direktor i glavni i odgovorni urednik 312-504, odgovorni urednik tel/faks 320-630, pravna i opšta služba 312-505, oglasno odeljenje 312-505. Godišnja pretplata 1.560 din. Za inostranstvo - Evropa 4.680 dinara, Amerika i Australija 6.240 din. Tekući račun: 160-14461-52 kod „Banca Intesa” Kraljevo. Kompjuterska obrada „Ibarske novosti”. Štampa “APM print”, III Bulevar 29, Beograd. Generalni distributer: “HIT-KOMERC” Žička 10, tel. 036/360-200 i 361-222.

Poštarina plaćena u Pošti 36200 Kraljevo. List izlazi petkom, rukopisi se ne vraćaju.

e-mail:webmaster@kraljevo.com, ibarskenovosti@kv.sbb.co.yu


Ibarske novosti - e-mail

Copyright © 1997-2006. Interactive.net Kraljevo. All rights reseved interactive