Internet izdanje - 22. decembar 2006. godine

  Ibarske novosti - e-mail

Naslovna strana novog broja "Ibarskih novosti" - klik za vecu sliku! Budžet opštine za iduću godinu - 1,79 milijardi dinara
Izbor između dva politička puta
„Kad smo postavili dobre temelje, dozvolite da postavimo i dobar krov“
„Da Srbiju preuzmu dobri domaćini“
Od mladih zavisi budućnost Srbije
“Kraljevačke novine”
Saradnja unutar “Štajerske zajednice” sve jača
Spremno dočekuju zimu
Investicije i razvoj, uz probleme
Umetnost, kultura, obrazovanje
Sport: košarka, odbojka, atletika, rukomet


ZAPOČELA DVADESET TREĆA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE KRALJEVO - piše Slobodan Rajić
Budžet opštine za iduću godinu - 1,79 milijardi dinara
   
   • Odlukom o budžetu opštine Kraljevo za 2007. godinu planirano povećanje prihoda za 11,1 milion dinara ili 0,6 odsto • Programom uređivanja javnog i ostalog građevinskog zemljišta planirana sredstavu iznosu od 1,2 milijarde dinara • Nastavak sednice u petak, 22. decembra, sa početkom u devet sati, sa razmatranjem još 19 tačaka dnevnog reda

   Odbornici Skupštine opštine Kraljevo, na 23. sednici koja je započela u sredu, 20. decembra, usvojili su posle Statuta opštine dva najvažnija dokumenta iz svoje nadležnosti: Odluku o budžetu opštine Kraljevo i Program uređenja javnog i ostalog građevinskog zemljišta za 2007. godinu.
Odlukom o budžetu opštine Kraljevo za 2007. godinu planirani su ukupni prihodi i primanja u iznosu od 1.790.037.590 dinara, ili blizu 23 miliona evra, što je u odnosu na budžet u 2006. godini povećanje od samo 11,1 milion dinara ili 0,6 odsto. Kako je u obrazloženju istanuto, projekcija prihoda i primanja budžeta opštine za iduću godinu izvršena je na osnovu postojećih zakonskih propisa, zakona koji će se primenjivati od 1. januara 2007. godine i ostvarenih prihoda i primanja u dosadašnjem periodu (januar-septembar 2006. godine).
U strukturi prihoda i primanja budžeta opštine Kraljevo za narednu godinu najveće učešće imaju prihodi od poreza - 911 miliona ili 50,91 odsto i donacije i transferi - 569 miliona dinara ili 31,79 odsto, dok na ostale izvore prihoda otpada oko 18 odsto ukupnih budžetskih sredstava. Planirani tekući prihodi iznose 1,776 milijardi, prilivi od prodaje i zaduživanja 13,2 miliona i sopstveni prihodi korisnika budžetskih sredstava 74,3 miliona dinara. Za tekuću budžetsku rezervu planirana su sredstva u iznosu od 22 miliona, a za stalnu budžetsku rezervu od 15 miliona dinara.

NA NIVOU IZ 2006.
I prilikom utvrđivanja visine rashoda i izdataka (u istom iznosu kao i prihodi), direktnih i indireknih, kako je obnrazloženo, pošlo se od obaveza utvrđenih zakonom, visine budžetske potrošnje u prethodnom periodu i zahteva budžetskih korisnika. Ograničavajući faktor je dozvoljeni rast budžetske potrošnje u idućoj godini revidiranim Memorandumom o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2007. godinu. U strukturi budžetskih rashoda najveće učešće imaju sredstva za Program uređenja građevinskog zemljišta - 44,95 odsto i finansiranje opštinskih organa - 21,9 odsto. Na nivou konsolidovanih podataka najveće učešće imaju plate i dodaci zaposlenih - 17,04 odsto, zatim kapitalna ulaganja u zgrade i druge građevinske objekte - 16,8 odsto i donacije i transferi ostalim nivoima vlasti - 14,38 odsto. Pored zarada i direktnih materijalnih troškova korisnika, planirana su i sredstva za finansiranje redovnih lokalnih izbora, kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje i subvencije u poljoprivredi, naknade za socijalnu zaštitu i naknade odbornicima i skupštinskim komisijama. U obrazloženju se ističe i da je i strukturno plan rashoda zadržao nivo iz 2006. godine, s tim što su za kapitalna ulaganja u okviru Programa uređivanja građevinskog zemljišta, u Predškolskoj ustanovi, osnovnom i srednjem obrazovanju i Turističkoj organizaciji planirana sredstva od 338,7 miliona dinara ili 18,9 odsto. Značajna sredstva u iznosu od 227,8 miliona dinara planirana su za tekuće popravke i održavanje u iznosu od 227,8 miliona dinara tako da ukupno učešće kapitalnog i investicionog dela u budžetu za 2007. godinu iznosi 31,6 odsto.
U raspravi, za razliku od predlagača, odbornici Demokratske stranke su ocenili da će planirani opštinski budžet završiti više u potrošnji, nego u investicijama, što je izazvalo oštru polemiku, naročito sa opštinskim menadžerom mr Jovanom Nešovićem. Ipak, po završetku rasprave budžet za 2007. usvojen je većinom sa 43 glasa, protiv je glasalo 7, a uzdržalo se šestoro odbornika, dok amandmana na predlog budžeta nije bilo.

PROGRAM - UZ PRIMEDBE
Usvojenim Programom uređivanja javnog i ostalog građevinskog zemljišta za 2007. godinu planirani su prihodi za ovu namenu u ukupnom iznosu od 1.200.591.084 dinara. U tom iznosu sadržana su sredstva budžeta opštine od 804,7 miliona, prihodi od republičkih ministarstava i institucija od 392 miliona i sopstveni prihodi Direkcije za planiranje i izgradnju „Kraljevo“ od 3,34 miliona dinara.
U strukturi rashoda, u istom ukupnom iznosu, za program obavljanja komunalnih delatnosti planirana su 183 miliona, za održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva 69 miliona, pripremu građevinskog zemljišta 69,8 miliona, opremanje građevinskog zemljišta 815 miliona i materijalne troškove poslovanja Direkcije za planiranje i izgradnju 74,69 miliona dinara.
U opširnom obrazloženju u materijalu i na samoj sednici taksativno su navedene namene pojedinih prihoda i rashoda po oblastima. U dugoj i polemičnoj raspravi, međutim, odbornici opozicije su stavili brojne primedbe na visinu i namenu sredstava za pojedine delatnosti. Najviše primedbi bilo je na iznos planiranih sredstava za uređivanje trgova, ulica i trotoara, parkova, gradske plaže i drugih površina u gradu Kraljevu, izgradnju komunalne infrastrukture na selu, pristupnih saobraćajnica ka novom mostu na Ibru i za kraljevačku obilaznicu i uređenje Trga Svetog Save, ali i na veliki iznos sredstava za troškove Direkcije i neprecizno razvrstavanje novca za izradu planske dokumentacije. Od jednog broja opozicionih odbornika kritikovan je nedovoljan iznos sredstava koji kraljevačka opština kao devastirano područje sa velikim brojem izbeglica i raseljenih lica za ovu namenu treba da dobije iz Republike. Predlagači odluke i odbornici vladajuće koalicije odbacili su obve primedbe kao neutemenjene, a bilo je i pohvala poput one da su za Mesnu zajednicu Konarevo konačno planirana znatno veća sredstva za izgradnju komunalne infrastrukture nego u 2006. godinu.
Posle rasprave najpre je odbijeno nekoliko amandmana Odborničke grupe „Slobodni radikali“, usvojena dva amandmana (OG SPO i Dane Košanin, odbornika SPO), a Program je u celini usvojen većinom od 37 glasova, uz radni zaključak koji je predložila Komisija za rad i razvoj mesnih zajednica.
Sednica je, na zahtev jednog broja odbornika prekinuta zbog drugog dana slave Sveti Nikola, a u nastavku, koji je sazvan za petak, 22. decembra sa početkom u devet sati , preostalo je da se razmotri još devetnaest tačaka dnevnog reda.

VEĆE JEDINSTVO
Tokom rasprave i u završnoj reči pred zaključenje sednice dr Miloš Babić, predsednik opštine Kraljevo, pored ostalog izrazio je zadovoljstvo što su ove godine, za razliku od prošle, budžet opštine i Program uređivanja građevinskog zemljišta usvojeni na vreme i uz veće skupštinsko jedinstvo, izrazivši nadu da će i Kraljevo uskoro, uz još veće jedinstvo, „uhvatiti priključak sa Čačkom i Kragujevcem, koji, iako imaju razlike u mišljenjima, one ostaju među njima, i zato se ne mogu prepoznati kako se brzo razvijaju“. Zato je apelovao na još veće jedinstvo, jer, kako je rekao, „nije važno odakle su pare i ko ih i kako donosi u Kraljevo, već da da se brzo i efikasno radi“.

UČEŠĆE MZ - 25 ODSTO
Odbornici su na predlog Komisije za rad i razvoj mesnih zajednica usvojili radni zaključak da predsednik opštine da za prvu sledeću sednicu SO Kraljevo predloži „rebalans“ Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2007. godinu u delu koji se odnosi na učešće mesnih zajednica, tako da taj iznos umesto 50 odsto (50:50%) ubuduće u svim tačkama koje se realizuju sufinasiranjem bude 25 odsto (25:75%).


KULTURNO-PROSVETNA ZAJEDNICA SRBIJE
Manastiru Žiči specijalna Vukova nagrada


   Kulturno-prosvetna zajednica Srbije, dodelila je manastiru Žiči specijalnu Vukovu nagradu za izuzetan doprinos stvaralaštvu u oblasti kulture, umetnosti i nauke i razvoju celog ovog kraja i Republike Srbije u kontinuitetu od osamstotina godina.


IZGRADNJA PUTNE MREŽE NA SELU
Asfalt od Lasca do Kačulica


   Krajem prošle sedmice asfaltiran je put u dužini od 3.100 metara koji povezuje nekoliko sela u dve susedne opštine: Samaila i Lazac u kraljevačkoj i Petnicu i Kačulice u čačanskoj opštini. Put je asfaltiran u rekordniom roku, a vrednost investicije je 12,5 miliona dinara.
Izgradnja i asfaltiranje ovog puta, po rečima meštana, imaće ogroman značaj za razvoj sela i opstanak stanovništva na ovim područjima.
- Mladi su ostali duž ove deonice puta, a sada sa ovom investicijom imaju još veći razlog da se ne sele u grad, pa da se čak većina onih koji su se odselili ponovo vrate da žive na selu - istakao je Milan Milenković, odbornik i predsednik Mesne zajednice Lazac.
Dr Miloš Babić, predsednik opštine Kraljevo, na otvaranju puta u Lascu, rekao je da je ovo samo još jedno ispunjeno obećanje Vlade Srbije, Ministarstva za kapitalne investicije i lokalne samouprave, dato na prošlim lokalnim predsedničkim izborima u opštini Kraljevo.
- U 30 mesnih zajednica u opštini Kraljevo urađena su 32 puta. Ukupna dužina putne mreže koja je u opštini Kraljevo urađena u ovoj godini iznosi preko 100 kilometara, tako da imamo vrlo zadovoljavajuće rezultate. Preko dve milijarde dinara uloženo je u magistralnu, regionalnu i lokalnu putnu mrežu na našem području - naglasio je dr Babić.
Inače, duž novoasfaltiranog puta Samaila-Kačulice ima više od 40 seoskih domaćinstava.Povratak na vrh strane


PREDIZBORNA TRIBINA DEMOKRATSKE STRANKE U KRALJEVU - piše Slobodan Rajić
Izbor između dva politička puta


   „Na parlamentarnim izborima 21. januara građani treba da izaberu između dva puta i dve politike za budućnost Srbije, evropskog i demokratskog koji zastupa Demokratska stranka i puta povratka u prošlost i izolaciju Srbije koju zastupa Srpska radikalna stranka“ - rečeno je na tribini koju je prošle nedelje organizovao Opštinski odbor Demokratske stranke u Kraljevu.
   - Dakle, 21. januara su izbori veoma značajni, ali, čini se, nikad lakša odluka za birače. Zaista imamo potpuno jednostavnu odluku, jer građani treba da izaberu između dve politike, dve političke filozofije, dva pogleda na život, jednostavno dva puta za budućnost Srbije. Jedan put je kao povratak u prošlost. To je put koji zastupa Srpska radikalna stranka, to je put koji je zasnovan na vrednostima koje su krasile, ne krasile nego ružile, ovu zemlju 90-tih godina. I oni to ne kriju, oni vrlo otvoreno kažu da su oni za to, oni smatraju da mi na neki način treba da se samoizolujemo, oni smatraju da je Evropska unija „satanistička organizacija“ i ne samo što smatraju, oni čak i knjige pišu koje počivaju na tome. Mi ne mislimo tako. Mi smo ovaj drugi put. Mi mislimo da EU nije „satanistička organizacija“, mi mislimo da je EU mesto gde mi i kao država i kao narod treba da ostvarimo naš ekonomski interes. Mi mislimo da UN takođe nisu satanistička organizacija, već mesto gde treba da ostvarimo svoje političke interese. Mi jednostavno mislimo da je ceo svet jedno lepo mesto za život, mesto u kome svako od nas, svaki pojedinac, i svaka država treba da ostvari svoje interese i da živi normalno kako zaslužuje čovek u 21. veku. I zbog toga je vrlo jednostavno odlučiti se: na jednoj strani imamo SRS, a na drugoj strani imamo evropski put i evropsku budućnost Srbije i to persinifikuje Demokratska stranka. Dilema nema, treće stranke u ovoj priči nisu bitne jer one same kažu da mogu sa svakim - istakao je Milan Marković, član Glavnog odbora Demokratske stranke i kandidat DS za poslanika.
On je rekao i da birači ne treba da rasipaju svoje glasove onima koji nisu sigurni kuda će i da li će preći cenzus, kao i da će svojim neizlaskom na izbore nezadovoljni neće ništa promeniti - i dalje će ostati nezadovoljni. Razlozi zašto birači treba da glasaju za program DS jesu, po njemu, impresivni rezultati koje je Vlada pokojnog pemijera Zorana Đinđića postigla u periodu 2000-2003. kada je bruto-nacionalni proizod povećan tri puta kao i ostali ekonomski parametri. Takođe, i zbog ponašanja DS u parlamentu od 2003. do 2006. godine kada je DS bila jedina parlamentarna stranka i glasala za 97 zakona koji su bili korisni za Srbiju, od kojih su neki nasleđeni od Vlade Zorana Živkovića, a izašla iz Skupštine kada su počele „političke igre“ i nezakonitosti. Takođe, aduti su i uspešna međunardona i ukupna politika predsednika Srbije Borisa Tadića i najkvalitetniji ljudi na izbornoj listi DS, kao garant da će se nastaviti dobrim putem ka evropskoj budućnosti Srbije.

MORAMO BITI REALNI
Prof. dr Dragoljub Mićunović, jedan od osnivača i prvi predsednik DS, najpre je rekao da se sa pijetetom seća kada su pre 16 godina u Kraljevu osnovana DS i da Kraljevo treba i dalje da bude jedan od vodećih demokratskih gradova u Srbiji. On je zatim istakao da „moramo biti realni da je Srbija danas mala zemlja, zaostala, siromašna, pod raznim pritiscima velikih sila, zemlja u kojoj 50 odsto stanovništva nema elementarnu pismenost, a samo 5,7 odsto je fakultetski obrazovano“. „Takvo stanovništvo je podložno manipulacijama, posebno SRS, koja je marginalizovana u Crnoj Gori i BiH, pa će uskoro i u Srbiji“, kazao je Mićunović i dodao da se „svi slažu da je teritorijalno Srbija jedna, ali u njoj postoje siromašni i bogati, obespravljeni i moćnici, ljudi različitih političkih pogleda. Zato DS hoće Srbiju koja će da brine o svakom čoveku, svakoj porodici, državu sa osgovornom socijalnom politikom. „Neke stranke bi da u Srbiju vrate jednoumlje u ime patriotizma sa kojim se ne može živeti u višestranačkom društvu“, podvukao je Mićunović, i naglasio da DS, za razliku od drugih, od početka, svih ovih 16 godina, nije menjala svoj program čiji su principi demokratija, vladavina prava, mir, ekonomski razvoj, socijalna solidarnost, saradnja sa razvijenim svetom... „ Dans svi kažu da su za Evropu, to kažu i naši politički rivali, pa čak i SRS, ali oni Mladiću savetuju da se ubije i da ne ide u Hag, a Evropa kaže da Mladić mora ići u Hag, a to ne ide jedno sa drugim“. „To je retrogradna politika koja se prvo zalagala za dobrovoljnu kapitulaciju, a sada za dobrovoljnu izolaciju i u vreme dok je Evropa išla u tehnološku revoluciju, mi smo kroz ratove i pogrešnu politiku išli unazad“ - rekao je Miđunović.
- Za DS je 21. januar ogroman izazov, a veliki izazovi daju velika dela. Ja podržavam mlade kolegei stalno ih bodrim i hoću da se borim sa njima protiv nazadovanja i propadanja Srbije. Mi na ovim izborima moramo probuditi ljude koji žive u bedi i opravdano su razočarani, jer mnoge stvari nisu rešene, da ih ohrabrimo da će nepravdi i bede biti sve manje i šansi za Srbiju sve više, jer nema dobre drržave bez dobrih građana i obrnuto... Ne može biti dobar građanin neko koga je baš briga šta će se dogoditi sa njegovom državom, ko će je sutra voditi i u kom pravcu!? Jer, kada bi svako bio kovač svoje sreće svi bismo bili srećni, ali sreću nam kuju neki drugi i ako građani ne glasaju, dopustiće da im sreću kuju neki drugi,lošiji od njih. Zato, pamet u glavu, ozbiljno se zamislimo nad svojom sudbinom i objasnimo ljudima da treba da budu odgovorni građani i da svojim glasovima omoguće najbolju vladu i prosperitet svoje zemlje jer drugu zemlju nemaju - rekao je pored ostalog prof. Mićunović.

DA ŽIVIMO BOLJE
Na tribini su govorili i poslanički kandidati DS iz Kraljeva. Milan Vuković je pored ostalog rekao da ni Kraljevo ne može da čeka bolji život već da ga stvara zajedno sa susednim opštinama u regionu, „ne da bi nam cilj bio EU, već da već sada stavramo visok, evropski životni standard i da živimo kao sav normalni svet“. Ivan Jovanović je rekao da će DS posle 21. januara preuzeti ključnu ulogu u Srbiji i posebno govorio o rešavanju problema mladih, kao što su školovanje, zapošljavanje, borba protiv narkomanije i maloletničkje delikvencije, stvaranje ekonomskih i socijalnih uslova za bolji život. Danijela Miletić Miladinović je, kao klinički psiholog, rekla da postoje četiri tipa ljudi: Oni koji posmatraju sa strane, oni koji su stvari prepustili slučaju, oni koji ne znaju šta se događa i oni koji čine sve da se stvari događaju po njihovoj viziji kao ljudi iz DS. Ona je posebno obrazložila principe iz izbornog programa DS, kao što su briga o porodici, njenom boljem ekonomskom i socijalnom statusu i zdravlju, posebšto su briga o deci i starim osobama, briga o natalitetu tako što će porodilje umesto 65 dobijati 100 odsto naknade za platu, nagrađivanje i stipendiranje studenata, rešavanje stambenih i zdravstvenih problema, podsticanje privrede i poljoprivrede i veća društvena solidarnost i beskompromisna borba protiv korupcije u čitavom sistemu.
- Na kraju, samo bih da vam kažem da socijalna pravda i ekonomski razvoj moraju ići ruku pod ruku i da ljudima teško pada siromaštvo, a najteže im pada nejednakost i nepravda i zato moramo da budemo solidarni i da se zajednički borimo za bolji život - zaključila je Danijela Miletić Miladinović.
Poslanički kandidati DS su odgovarali i na pitanja učesnika tribine. Pored ostalog, rečeno je da će se DS u Skupštini založiti za hitno donošenje Zakona o denacionalizaciji i antimonopolskih propisa, za novi koncept decentralizacije vlasti i ravnomernog regionalnog razvoja po evropskim načelima. Odgovarajući na pitanje, prof. Mićunović je rekao da do sada nije bilo pregovora sa DSS o eventualnom sastavljanju nove Vlade „jer ko posle izbora bude imao najviše poslanika daće i mandatara buduće vlade Srbije, a DS očekuje da dobije najviše glasova na predstojećim izborima“.Povratak na vrh strane


U HALI SPORTOVA U KRALJEVU ODRŽANA PREDIZBORNA KONVENCIJA ZA RAŠKI OKRUG KOALICIJE „DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE - NOVA SRBIJA - DR VOJISLAV KOŠTUNICA“ - piše Slobodan Rajić
„Kad smo postavili dobre temelje, dozvolite da postavimo i dobar krov“


   • Istakao premijer i nosilac liste Dr Vojislav Koštunica, pozivajući građane da daju poverenje ovoj koaliciji i naglasio da su predstojeći izbori „izuzetno značajni i državotvorni“ • Ministar Velimir Ilić : „Imamo kapitena jednog tima koji je dobro vodio Srbiju i koji će, uz vašu podršku, nastaviti dobro da je vodi“ • Na predizbornoj konvenciji govorili i ministri Predrag Bubalo i Slobodan Vuksanović i drugi kandidati za poslanike sa izborne liste • Ugledne goste i prisutne članove i simpatizere stranaka koalicije i građane, u ime domaćina pozdravio dr Miloš Babić, predsednik opštine Kraljevo

  „ Svaki put kad doćem u naše Kraljevo, grad koji s pravom nosi ovo lepo i slavno ime, osetim i sedmovratu Žiču i kada vidim vas, ponosne ljude ovog kraja, još snažnije osetim da je naša velika zajednička dužnost da izgradimo mirnu, stabilnu, naprednu, složnu i iznad svega snažnu Srbiju“, istakao je dr Vojislav Koštunica, premijer Srbije i nosilac liste „Demokratska stranka Srbije - Nova Srbija - dr Vojislav Koštunica“, na predizbornoj konvenciji za Raški okrug ove koalicije, koja je pod sloganom „Živela Srbija!“ održana u prepunoj hali sportova u Kraljevu, u ponedeljak, 18. decembra.
Dr Vojislav Koštunica je u dužem izlaganju najpre naglasio da je stabilna i snažna Srbija jedina pobeda koju ova koalicija, zajedno sa građanima, želi na predstojećim parlamentarnim izborima i da za razliku od nekih drugih ne želi da deli narod i Srbiju.

SRBIJA JE NEDELjIVA
- Građani Kraljnjeva, vi znate da svako onaj ko deli naš narod na dve Srbije taj kao da hoće da nema nijedne Srbije. Ima na svetu deset miliona Srba, ali samo je jedna i nedeljiva Srbija!? Sve druge priče o dve i više Srbija imaju za cilj da od građana naprave dve nepomirljivo suprostavljene Srbije. To nije i nikada neće biti naša politika! Nemamo mi nijednog građanina viška. Mi se možemo razlikovati u političkim metodama i stranačkim interesima, ali postoje ciljevi veći od svih nas i značajniji od svake razlike među nama. Naš poziv svim strankama jeste da stanemo pred te ciljeve, da vidimo koje će poslove kome dodeliti građani i da svako svoj deo posla radi u ujedinjenoj, jedinstvenoj, našoj Srbiji. To je zalog naroda i narod će dati dostojan odgovor svim zastupnicima ideje o podeljenoj i trajno zavađenoj Srbiji. Šta je Srbija? Srbija je jedinstvo različitosti. Mi verujemo da ljudi imaju pravo na različitost, ali verujemo da razlike nisu razlog za mržnju nego za međusobno razumevanje. Zbog toga mi, ova koalicija, narodna koalicija, ne rugamo se svom narodu, ne preziremo i ne ružimo svoj narod ako on ne misli kao mi. Naprotiv, mi otvoreno iznosimo svoje stavove i rezultate koje smo postigli za narod i državu, jer verujemo da nema višeg cilja od suda naroda i građana. Ako mi ne razumemo narod, kako će narod razumeti nas!? - rekao je dr Vojislav Koštunica.
On je naglasio da je ova koalicija „primer kako se može graditi narodna sloga jer veruje da „moramo biti složni u cilju koji se zove napredak Srbije i njenog naroda“ i da razlike ne mogu razjedati državno i narodno jedinstvo. „Kao što se Ibar i Raška ne potiru nego ulivaju u Moravu, i naše razlike treba da vode jednom cilju a taj cilj je budućnost naše Srbije“, naglasio je dr Koštunica.

VIDAN NAPREDAK
- Mi ne tražimo ništa više od toga nego da pogledate šta smo u ove tri godine uradili i da nas uporedite sa drugim vladama i sami procenite i odgovorite na vrlo jednostavna pitanja. Da li ima napretka, da li je Srbija postala stabilnija i mirnija nego što je bila, da li se građani osećaju sigurnije nego što su bili, da li su kriminalci svih boja nesigurniji nego što su bili, da li se zakoni više poštuju nego što su se poštovali, da li se u Srbiji gradi više nego što se gradilo, da li je ekonomski rast veći, da li je izvoz veći, da li je životni standard veći nego što je bio, da li je tačno da se u Srbiji živi bolje nego što se živelo? Jeste! Svaki naš građanin je video kako smo kao srpska Vlada upravljali poslovima koje nam je narod poverio. Uspeli smo držeći nepokolebljivi patriotski kurs u spoljnoj politici, reformski kurs u ekonomiji, ostvarujući pravnu državu i pokazujući spremnost na saradnju sa svima u međunarodnoj zajednici, da dobijemo i saveznike i partnere u svetu i otvorena priznanja i direktan poziv da se pridružimo ujedinjenoj Evropi - istakao je dr Koštunica.
Po njegovim rečima, „Srbija je prva među zemljama ovog regiona po rastu ukupne privrede, proizvodnje i količine stranih ulaganja, prva po brzini reformi i to nije naša ocena već ocena Evropske banke za obnovu i razvoj i svih važnih evropskih institucija koje ne sude „ni po babu ni po stričevima“. Naglasio je da je takav napredak postignut jer sve velike svetske firme imaju poverenje u stabilnu Srbiju i svoj kapital ulažu samo u zemlje koje su stabilne, a Srbija je upravo takva, jer je „ova Vlada postepeno gradila i gradi pravnu, ekonomsku i socijalnu sigurnost u zemlji u skladu sa najvišim evropskim standardima“.

KORAK PO KORAK
- Pokazali smo da to možemo i spremni smo da to radimo, uz vašu podršku, i sutra, ali mi, naravno, kažemo da to još nije dovoljno. Mi smo započeli veliki posao uređivanja naše zajedničke i jedine kuće Srbije i to činimo korak po korak, planski, smireno i temeljno. Kad smo postavili dobre temelje, dozvolite nam da postavimo i dobar krov - podvukao je dr Koštunica.
U nastavku izlaganja on je istakao i da narod Srbije „ne traba da se odrekne sebe i svojih tradicionalnih vrednosti da bi se pridružio zajednici evropskih naroda“, već naprotiv, „da vrednosti srpskog naroda nisu suprotne vrednostima u Evropi“, da „narod nije nezreo da ga treba menjati, pa tek onda voditi u Evropu“. Kako je naglasio, „naš narod je zreo i spreman i „ima dostojanstvo da se takmiči i da ravnopravno uđe u zajednicu sa ostalim evropskim narodima, a ova narodnjačka koalicija, kao što samo ime kaže, izvire iz svog naroda i od njega traži podršku da nastavi putem uspešnog i sigurnog razvoja Srbije“.

DRŽAVOTVORNI IZBORI
- Oni koji Srbiju dele, zaboravljaju da smo prvi put posle nekoliko godina ostvarili jedinstvo, da smo novi Ustav Srbije voljom i snagom naroda nedavno izglasali, da sada pravimo prvi parlament države Srbije, Vladu države Srbije. Zato ovo nisu obični izbori kao bilo koji drugi. Ovo su državotvorni izbori na kojima se grade institucije i zaokružuje državnost Srbije, zato je odgovornost na svakom građaninu da svoj glas poveri u prave ruke, onih koji su u teškim vremenima sposobni da izaberu prava rešenja za građane i našu državu Srbiju... Nema dostojanstva bez lične sigurnosti i slobode građana, bez radnih mesta, bez pristojnih uslova života, ali svega toga nema bez ravnomernog razvoja Srbije, svih njenih delova. Srbija kakvu želimo jeste Srbija u kojoj se u svakom njenom delu može živeti jednako dobro kao u svakom drugom: u Kraljevu kao i u Beogradu, u Novom pazaru kao i u Kragujevcu, u Jagodini kao i u Leskovcu, u Kruševcu kao i u Subotici, u Boru kao i u Novom Sadu, u Kosovskoj Mitrovici kao i u Šapcu...- podvukao je dr Koštunica uz aplauze i skandiranje „Vojo, Vojo“.
- Zbog toga smo započeli a sutra ćemo nastaviti, uz vašu podršku, da gradimo i povezujemo Srbiju od istoka do zapada, od severa do juga. To je posao koji traži vreme i zato tražimo za ono što ste videli da smo započeli i što smo pokazali da znamo da uradimo. Građani Srbije, budimo ponosni i volimo našu Srbiju, našu zastavu, našu himnu, naš grb. Boreći se uvek za dobro Srbije, da zajednički pobeđujemo i gradimo ekonomski snažnu, mirnu, stabilnu, sliožnu i snažnu Srbiju. Takvoj Srbiji mi zajedno sa našim precima i našim potomcima, ponosni kličemo: Živela Srbija!“ - zaključio je svoje izlaganje dr Vojislav Koštunica.

ISPUNjENA OBEĆANjA
Ministar za kapitalne investicije Velimir Ilić, predsednik Nove Srbije, najpre je podsetio da su se Nova Srbija i DSS okupili sa građanima u Kraljevu da se dogovore kako da pobede na lokalnim izborima i kako da kraljevačka opština krene putem razvoja i dogovoreno je ispoštovano i ostvareno, ali da je ova koalicija sada pojačana za još jednog našeg prijatelja dr Vojislava Koštunicu“ koji je „prijatelj svake srpske porodice, svakog grada i opštine“ i da ga zato treba podržati.
- Kada smo mi došli neki koji samo pričaju odmah su nas napali: „Nema od toga ništa, dadoše obećanja i odoše“. Međutim, ja bih voleo da sada odu na Rudno, Gokčanicu, Sirču, Adrane, Godačicu... da pitaju i vide da li je urađeno ono što smo se dogovorili, da vide da li je u Vrbi završeno što smo se dogovorili, da li je pružni prelaz završen, jedan, drugi, radi se i treći i, hvala Bogu, sve će biti završeno. Vidim ovde traže da dođemo i u Kaonu, i tako će doći put na proleće, već smo krenuli i došli do Verigove bare, a onda za Kaonu. Želimo da spojimo ivanjičku, kraljevačku i čačansku opštinu mrežom dobrih puteva. Krenuli smo i od Ravnog gaja ka Kraljevu, od Kragujevca do Batočine, prema Kopaoniku, počeli sada da radimo i stari put Čačak-Kraljevo, Preljina-Kraljevo, sa svih strana dovodimo moderan saobraćaj u ovaj prelepi grad. Ali i ovde u Kraljevu se gradi. Videli ste gradi se novi most na Ibru, most na Moravi, kraljevačka obilaznica ide punom parom i sve ćemo završiti što smo obećali. Mi znamo i da je ova hala sportova mala, da je Kraljevo grad sporta i da traži novu, veliku halu i napravićemo je sigurno iduće godine. Znamo da Kraljevu treba zatvoren zimski bazeni dali smo da se projektuje i to ćemo napraviti - rekao je Velimir Ilić.

DRŽAVA - OZBILjAN POSAO
On je kritikovao „neke koji svako veče pljuju po lokalnim medijima, a ne znaju šta je Srbija i zaboravljaju da je država ozbiljna stvar i da tu trebaju ozbiljni ljudi“, a zatim predložio da na takve neozbiljne priče građani ne obraćaju pažnju.

“Svi oni koji žele dobro Srbiji moraju da shvate da ljudi koji bi dali sve za Srbiju su u ovoj našoj koaliciji”
- Prema tome, mi treba da završimo ono što smo obećali da se živi bolje, da svako dete oseti da je u Srbiji bolje. I mi iduće godine imamo jedan veliki posao, a to je da zaposlimo veliki broj ljudi. Mi to znamo i radimo programe i strategije da se ljudi brže zapošljavaju. Znači, prva faza je urađena - napravljeni su infrastruktura i uslovi za otvaranje novih firmi i zapošljavanje, a sada dolazi druga faza da kroz NIP, kroz velike investicije dođemo do velikog broja novih radnih mesta. I to je naš cilj, kao i izgradnja stanova za beskućnike, izbeglice, invalide, jer čovek i porodica bez krova nad glavom ne mogu biti srećni, i videli ste koliko smo sredstava za te poslove opredelili. Mi znamo i da naše selo mora da krene i kreće, hvala Bogu, ali mora da ima asfaltni put, u 21. veku ne može čovek da gazi blato!? Ako može kompletna infrastruktura da se izgradi u gradovima, mora i u selima - naglasio je Ilić.
I on je naglasio da je „Kosovo srce Srbije i da Srbija kao složeni organizam ne može bez svog srca i da se zato nećemo odreći njega i činimo sve da ostane naše“.

„SVE ZA SRBIJU“
- I zato, nemojte se mnogo bojati. Imamo kapitena jednog dobrog tima koji je dobro vodio Srbiju i koji će nastaviti, uz vašu podršku, da je vodi. Dr Vojislav Koštunica i ova koalicija moraju pobediti. Mi imamo domaćine, i „Verka“, i „Palmu“, i „Voju“, svi smo mi zajedno i Srbija mora biti zajedno ako misli da napravi jedan dobar posao. I jedan je posao jedini: Svi pod jedan barjak i nema podela.. Sve za Srbiju, živela Srbija, podržite nas da pobedimo“ - završio je svoje izlaganje Velimir Ilić, uz česte ovacije i povike „Veljo, Veljo“.
Inače, pored lidera DSS-a i Nove Srbije, na predizbornoj konvenciji su govorili u ime domaćina dr Miloš Babić, predsednik opštine Kraljevo, i Biljana Knežević, kandidat DSS za narodnog poslanika koja je predstavila i ostale poslanike ove koalicije sa područja Raškog okruga. Govorili su takođe i ministri i kandidati za poslanike Predrag Bubalo i Slobodan Vuksanović, predsednica Koordinacionog odbora za Kosovo i Metohiju Sandra Rašković Ivić, Veroljub Stevanović, gradonačelnik Kragujevca i kopresednik SDPO, Dragan Marković Palma, predsednik opštine Jagodina i Jedinstvene Srbije, Dubravka Filipovski, potpresednik Nove Srbije, Branko Jocić, potpresednik NS i direktor JP Putevi Srbije i Marko Jakšić, kandidat za poslanika iz Kosovske Mitrovice.

„NASKUPLJA SRPSKA REČ“
- Ima jedan deo Srbije o kome brine svaki građanin, svaki Srbin ma gde živeo i još nije bilo jednog Srbina koji ne zna zašto je Kosovo „najskuplja srpska reč“. Ko smo i šta smo bez Kosova!? Bez Kosova bi iznova morali da napišemo celu našu istoriju. Mi takvu istoriju ne smemo i nećemo da pišemo. Jednom je Kosovo, dobro znamo, bilo oteto, ali tu otimačinu pet vekova nije priznao nijedan jedini Srbin. Svaki je Srbin nepokolebljivo znao da će oteto biti vraćeno, da oteto mora biti vraćeno, jer nikada i niko ne može oteti narodu njegovu dušu, a Srbiji njeno srce. Zato, ono što naša koalicija poručuje jeste da dok postoji Srbija i Kosovo će biti naše. Mi nudimo sporazum, nudimo kompromis, nudimo istorijski pravedno rešenje, ali odbacujemo svaku pomisao da damo ono što je naše. To je Kosovo i Metohija - rekao je dr Vojislav Koštunica.

„MUDROM GLAVOM I PUNIM SRCEM“
- Kosovo ćemo sačuvati i braniti, ali to nećemo činiti minobacačima i krvlju, već svim diplomatskim i pravnim sredstvima, mudrom glavom i punim srcem“, rekla je pored ostalog Sandra Rašković Ivić, dok je dr Marko Jakšić naglasio da će „Srbija ići u budućnost sa Kosmetom u svom sastavu, jer ne možemo graditi budućnost ako zaboravimo prošlost“

KANDIDATI ZA POSLANIKE
Na početku predizborne konvencije „DSS-NS-dr Vojislav Koštunica“ u hali sportova u Kraljevu predstavljeni su kandidati za poslanike ove koalicije sa područja Rakog upravnog okruga. To su dr Ljubiša Jovašević, dr Ljubiša Đoković, Biljana Knežević, mr Zora Simović, dr Radoslav Jović i Srđan Spasojević iz opštine Kraljevo, Dane Stanojčić i Rodoljub Džamić iz opštine Vrnjačka banja, Dragan Karović iz Raške, Goran Zarić i Vujica Tiosavljević iz Novog Pazara.


OBRAĆANJE DR MILOŠA BABIĆA
Od Kraljeva - do pobede


   • Ugledne goste i prisutne članove i simpatizere stranaka koalicije i građane, u ime domaćina pozdravio dr Miloš Babić, predsednik opštine Kraljevo

   - Srbija je postala ozbiljna država. Dobila je Ustav kojim je definisala svoje granice, dobila je svoju himnu, svoj grb i svoju zastavu. Danas je Srbija prva u svetu po brzini reformi koje sprovodi, a ovaj region se sa sigurnošću može pohvaliti da je da je prvi u Srbiji po razvitku infrastrukture. Sa ovog mesta početkom februara dali smo snažnu podršku ovoj Vladi i njenom premijeru, ministru za kapitalne investicije, ubedljivom pobedom na lokalnim izborima. Kako najbolje ne treba menjati, ovde smo i danas da im damo još snažniju podršku. Zaokruživanjem broja pet 21. januara pomoći ćemo da se započeto nastavi. neka Srbija nastavi ravnomeran razvoj u svim njenim opštinama i regionima, neka se razvija snažna i složna, pravedna, poštovana, bogata i uspešna. Da otvara već u sledećoj godini nova radna mesta i u ovom gradu i u ovoj zemlji. Srbija za mlade, Srbija za sve građane, Srbija za Kraljevo, Kraljevo za Srbiju.Povratak na vrh strane


MILANKA KARIĆ, PRVA SA LISTE POKRET SNAGA SRBIJE, POSETILA KRALJEVAČKI „TRGOMEN“ - piše Slobodan Rajić
„Da Srbiju preuzmu dobri domaćini“


   • „U politiku sam ušla ne kao političar, već kao žena koja želi da doprinese da žene, kao stub porodice, zauzmu pravio mesto u našem društvu - izjavila Milanka karić • „Pokret snaga srbije - Bogoljub Karić“ očekuje dobre rezultate na predstojećim izborima

   „Pokret snaga Srbije - Bogoljub Karić ne odstupa od svojih principa i ideja da Srbija treba da počiva na malim i srednjim preduzećima, a država je ta koja treba stvori uslove za njihov rad i razvoj“ - istakla je Milanka Karić, prvi kandidat za poslanika sa ove liste, prilikom prošlonedeljne posete uspešnom kraljevačkom preduzeću „Trgomen“.
- U kampanju sam ušla ne kao profesionalni političar, već kao žena koja u politici može da doprinese da žene zauzmu pravo mesto u našem društvu. Žene su stub porodice, preduzimljive i profesionalne i treba im dati šansu da to dokažu u parlamentu. Verujem da ćemo mi u ovoj kampanji uspeti da animiramo žene da nam se priključe jer u parlamentu se odlučuje o budućnosti naše dece i tu smo svi zajedno pre svega da u ovoj državi živimo normalno i da živimo od svog rada - naglasila je tom prilikom Milanka Karić.
Po njenim rečima, Pokret snaga Srbije okuplja poslovne i preduzimljive ljude i zalaže se za otvaranje novih radnih mesta, za razvoj domaće proizvodnje i nacionalnu ekonomiju kao osnovni stub države. Ova stranka se zalaže „da Srbija bude zemlja u kojoj će ljudi prevashodno živeti od svog rada, rekla je gospođa Karić i izrazila uverenje da će Pokret snaga Srbije na izborima ostvariti dobre rezultate.
- Očekujemo dobre izborne rezultate pre svega što je vreme da Srbiju stvarno preuzmu dobri domaćini, ljudi koji imaju ogromne, ogromne rezultate i koji se na taj način preporučuju građanima Srbije da su oni ti pravi koji mogu da izvuku Srbiju iz ove sveopšte krize - kazala je Milanka Karić.
U tom smislu, Pokret snaga Srbije namerava da kod građana „probudi veru i nadu da postoji neko ko može i hoće da da promeni postojeće stanje u Srbiji, da ga poboljša, i zato građani treba da izađu na izbore i samo odluče o svojoj i sudbini svoje dece“ - zaključila je Milanka Karić prilikom posete preduzeću „Trgomen“ u Kraljevu.
Izborna lista „Pokret snaga Srbije - Bogoljub Karić“, inače, na zbirnoj izbornoj listi za predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji nalazi se na šestom mestu.


JOVAN NEŠOVIĆ NA KONFERENCIJI ZA NOVINARE OO G 17 PLUS - piše Slobodan Rajić
Sa demokratama argumentovan dijalog


   „Za nas iz G 17 plus jako važna stvar da imamo ravnomeran regionalni razvoj i Nacionalni investicioni plan mora da dovede do toga. Njegov idejni tvorac je Mlađan Dinkić, predsednik G 17 plus,. Mnogi danas kritikuju NIP. Međutim, da bi se država ravnomerno ekonomski razvijala, NIP mora da se poštuje i mi ćemo uraditi sve da se on poštuje - rekao je mr Jovan Nešović, poslanički kandidat G 17 plus, na konferenciji za novinare Opštinskog odbora te stranke u Kraljevu.
   Po njegovim rečima,pored sprovođenja NIP-a koji će omogućiti jaču ekonomiju i veću zaposlenost, bolje puteve, moderne škole i bolnice, stranka G 17 plus će se u novoj Vladi Srbije truditi da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji već nakon prve godine mandata.
   U osvrtu na prošlonedeljnu pres konferenciju OO DS Kraljevo i neke optužbe iz te stranke protiv G 17 plus, Nešović je poručio da je „žalosno da Demokratska stranka u nemanju kreativnih ideja napada G 17 plus da bi ubrala jeftine političke poene“
   - Mi nikada nećemo odgovarati na primitivne i neargumentovane optužbe iz Demokratske stranke, niti smo odgovarali niti ćemo odgovarati. Mi pozivamo i njih i sve ostale da razgovaramo, za sučeljavamo zajednički mišljenja i stavove, da sučeljavamo programe, da kažemo šta je ko uradio za Kraljevo i Srbiju. Za nas su uvek bili stručnost, rad i rezultati najvažnija stvar - naglasio je mr Jovan Nešović.Povratak na vrh strane


INTERVJU: BUDIMIR MILIĆ, LDP KRALJEVO - piše Dragan Bajović
Od mladih zavisi budućnost Srbije

   • Već nedeljama se u medijima čuje slogan LDP-a "OD NAS ZAVISI". Mislite li da će vam ovo pozivanje građana na odgovornost pomoći da pređete cenzus na januarskim parlamentarnim izborima?
Prelazak cenzusa više niko ozbiljan ne dovodi u pitanje. Po poslednjim istraživanjima koja su sprovodile nezavisne agencije za potrebe naših političkih protivnika, LDP trenutno ima izmeu 6 i 9 odsto. Zastrašivanjem birača pričom o bačenom glasu, politički protivnici bi želeli da zadrže LDP ispod cenzusa, kako bi naši glasovi otišli njima. Već mesecima je svima jasno da LDP prelazi cenzus, i da će u budućem parlamentu biti nemoguće formirati demokratsku Vladu bez LDP-a.

• Kakva je to politika za koju se LDP zalaže?
Program LDP-a se oslanja na tri tačke: efikasna država, moderna privreda i mladi u prvi plan. Međutim, da ne ulazimo u svaki pojam pojedinačno, suština je da LDP želi da raskine sa politikom neodgovornih i nesposobnih ljudi, sa politikom koja drži Srbiju kao taoca nekoliko zlih ljudi u nekoliko zlih službi. Sa politikom koja nikako ne želi da se distancira od politike Slobodana Miloševića i da prizna da su određeni ljudi u naše ime, u ime građana Srbije, činili zločine. Naša politika je politika odgovornosti. Ne želimo vlast radi vlasti, već želimo da postavimo naše živote, živote građana u prvi plan, a ne istoriju, lažne heroje, mitove ili teritorije. Ključnu ulogu u dostizanju građanskih vrednosti imaju mladi ljudi. Od našeg aktivizma zavisi naša budućnost. Mladi ljudi moraju da shvate da svojim odsustvom iz političkih tokova, zapravo prepuštaju nemoralnim i nekvalitetnim ljudima da upravljaju našim životima. Svaki napredak društva zavisi samo od nas i našeg angažmana.

• Da li moderna politika znači i priznavanje nezavisnosti Kosova?
U slučaju Kosova, moderna politika znači odgovornost prema građanima koji na Kosovu žive. Kosovo je suštinski nezavisno od 1999. godine. Đinđićevom metaforom rečeno, od akvarijuma smo napravili riblju čorbu. Sada ne možemo od riblje čorbe napraviti akvarijum. Ako Koštunica i Tadić misle da je Kosovo srce i duša Srbije, zašto lepo ne presele Vladu i Predsedništvo u Prištinu ili K. Mitrovicu. Ili bar u Rašku, kako bi bili bliže srcu i duši. Ne, oni rade ono isto što je radio Milošević 90tih godina. Ustavom su odbranili Kosovo, kao što je 1999. Milošević pobedio NATO. Iz topline beogradskih kancelarija i stanova huškaju ljude na mržnju i rat. To je neodgovorna politika. Da li je važniji ljudski život od formalnih granica? Da li biste vi voleli da u 21. veku pošaljete svoju decu u rat zbog teritorije? Pa Srbi su kroz istoriju promenili toliko teritorija. Od Karpata do Grčke. Ništa nije svetlije od ljudskog života. Budućnost Kosova nije u mržnji i neodgovornosti beogradskih i prištinskih političara, već u dijalogu i saradnji između Srba i Albanaca. Danas, posle onolike mržnje i žrtava, Srbi su ministri u Vladi Hrvatske. Ne vidim razlog da se to ne desi i na Kosovu.

• LDP karakteriše mladost. Da li imate dovoljno iskustva za učešće u vlasti?
To što smo mladi ne znači da nemamo znanje. Naprotiv, mi, koji danas imamo tridesetak godina, smo pored završenih škola i stručnog znanja, zapravo više od pola života proveli posmatrajući politički haos. Kao kad dete, koje godinama gleda roditelje koji se svađaju, jednostavno odluči da u svom braku ne pravi iste greške, tako smo i mi na neki način iz svega lošeg što se dešavalo poslednjih 17 godina, zapravo naučili najveću lekciju, da nema zdravog života bez poštenja, rada i odgovornosti. A to što ste vi iskusni, tj. to što je političar iskusan ne znači i da je pošten. Upravo suprotno, u našem narodu, a pre svega u našem gradu, iskusan političar zapravo znači nepošten čovek. Što su stariji, i što su duže u vlasti, to su nepošteniji. Retki su primeri političara kao što su recimo Branislav Cole Kovačević, Vesna Pešić ili Žarko Korać.

• Da li očekujete saradnju sa ideološki srodnim partijama na lokalnom nivou?
Ovo su parlamentarni izbori i mi smo koncentrisani pre svega na što kvalitetniji ulazak u parlament. Na talasu ulaska u parlament, čekaćemo opštinske izbore. Kraljevački odbor LDP-a je okupljen oko ideje sređivanja svog dvorišta, tj. svog grada. Ta ideja podrazumeva totalni raskid sa dosadašnjim načinom vođenja politike. U našem gradu je postalo opšte prihvaćeno da političari najpre gledaju svoj interes, zatim interes partije, pa tek onda interes grada. Čak i partije koje su imale dobre namere, kao recimo G17+ ili DS, nisu uspele da se odupru izazovu, već su pristajale da učestvuju u vlasti u kojoj ništa ne mogu da promene, osim svog imovinskog stanja. Napravili su niz kompromisa sa najgorima. Sa onima sa kojima se kompromisi ne prave. Upravo zbog toga mi sebe i ne smatramo političarima, već običnim građanima koji više ne žele da trpe neodgovornost političara. Što nam se više građana pridruži, pre ćemo stići do cilja. Brzina uspeha samo od nas zavisi.


PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA SRBIJE I SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA
Povećanje najnižih penzija


   U nedelju 17. decembra 2006. godine, pod sloganom ,,Iskustvo i energija", počela je kampanja izborne koalicije Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) - dr Jobav Krkobabić i Socijaldemokratska partija (SDP) - dr Nebojša Čović, predstavljanjem izbornog programa koalicije i kandidata za narodne poslanike.
Odmah po ulasku u parlament poslanici PUPS-SDP će po hitnom postupku inicirati usvajanje novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, duplo povećanje najnižih penzija, ali i seta zakona iz oblasti radnih odnosa i socijalne zaštite.
,,Poslednji je čas da sami učinimo nešto za sebe, jer naš vapaj, da ne možemo više da stežemo kaiš, niko ne čuje. U proteklih pet godina, država nam je otela 170 milijardi dinara, odnosno devet penzija po penzioneru. Sistem usklađivanja penzija u skladu sa kretanjem troškova života i zarada je bezobziran prema penzionerima, a od 2008. godine preti opasnost da usklađivanje penzija prema visini prosečnog ličnog dohotka više ne bude", naglasio je nosilac liste dr Jovan Krkobabić.
,,Ideja socijalne pravde, tolerancije i solidarnosti su iskreno opredeljenje Socijaldemokratske partije što portvđuje i naše punopravno članstvo u Socijalističkoj internacionali", istakao je Čović i podsetio da je njegova partija i u praksi pokazala solidarnost sa penzionerima kada su poslanici SDP odbili da glasaju za katastrofalan Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Kandidati za poslanike koalicije PUPS - SDP iz Kraljeva su prim dr Nikola Krpić, Milana Šponja, Aleksandar Erac i Živorad Dražović.
Informativna služba PUPS - SDP KraljevoPovratak na vrh strane


ISTINA O PROTESTIMA U KRALJEVU 1996-1997. GODINE (3)
“Kraljevačke novine”


   Nikako ne sme da se izuzme iz vida jedan jako značajan momenat, a to su “Kraljevačke novine”. Kad već nismo imali nikakav pristup medijima, kad nas je satanizovala Kraljevačka lokalna televizija, o tome neka se zamisle svi oni koji su u to vreme pisali, potpisivali i davali komentare na Kraljevačkoj televiziji , došli smo na ideju da sami osnujemo novine koje smo nazvali “Kraljevačke novine”. Moj utisak je bio da su u to vreme “Kraljevačke novine” bile kud i kamo bolje od “Ibarskih novosti”. Ako ne po opremi, sigurno po kvalitetu tekstova. Ja se ne sećam tačno, ali mislim da su štampane u tiražu od najmanje 3.000 komada i da je svaki tiraž bio razgrabljen i išao od ruke do ruke. Da bi pokrili nešto troškova oko ozvučenja, nešto kasnije smo počeli da prodajemo jedan deo tiraža. Mislim da su to bile prve i jedine novine u Kraljevu bez remitende, na šta bi trebalo da smo ponosni svi mi koji smo učestvovali u stvaranju i koji smo pisali u tim novinama. Na kraju krajeva, pažljivom analizom rada, odnosno pisanja u ovim novinama, može se videti tačan doprinos pojedinih ljudi s te strane demokratskim promenama u Kraljevu. To bi bio taj okvir u kome su se kretali kraljevački protesti. Dakle, prvih 10 dana trg, onda počinju šetnje, počinju dolasci gostiju iz Beograda, “Kraljevačke novine” i počinje jedan paralelni politički život u Kraljevu koji se odvija kod Milutina. Tad je Kraljevo imalo dva prepoznatljiva simbola, Milutina u svakom slučaju, žao mi je što Milutin nije ostao kraljevački simbol, i Ivana Rajovića koji je, na žalost, evo baš na desetogodišnjicu protesta, kako čujem, osuđen zbog novinarskog stava od strane sudija koji kroje pravdu na način kako su to radili u vreme kad su bili aktuelni, postavljeni od režima Slobodana Miloševića. Ali i to je znak demokratije, makar i naopake u Kraljevu, makar i nesprovedene demokratije i mislim da to Rajoviću ne bi trebalo da smeta, već da bude ponosan što je baš on u jednoj paradoksalnoj situaciji da mu posle deset godina od demokratskih protesta u Kraljevu sude režimlije i presuđuju mu, čak i pretnjom zatvorom.
Sa druge strane, ono štoje bitno i pored svih tih lepih i ružnih stvari, mnogo manje ružnih, koje su se događale na trgu, (a to su obično bile provokacije espeesovaca koji su preko trga ponekad poželeli da idu u svoje prostorije i to namerno provocirajući), protesti su počeli da dobijaju svoj okvir, prepoznatljivi okvir i Kraljevo je već bilo na listi gradova na koje se ozbiljno računa u stvaranju budućeg bloka takozvanih slobodnih gradova u Srbiji. Korišćene su neke naše lične veze, recimo moje lične veze sa nemačkim ambasadorom, da se saopšte pravi rezultati i odnese dokumentacija kojom smo mi raspolagali i koja je govorila o krađi glasova. Ali ono što je bilo najlepše u čitavoj priči i ono o čemu bih govorio sledeći put jesu građani, učesnici protesta i ono što su oni doneli protestima. Jer protesti nas nekolicine, na kraju krajeva da uzmemo samo tri odbora tri stranke, dakle oko tridesetak ljudi, ne bi doneli ništa bez građana Kraljeva koji su odlučili da svom gradu donesu demokratiju. Ne bih da izdvajam i da ovo zvuči loše što govorim o surevnjivosti između Marka Petrovića i Milomira Šljivića, o aktivnostima Mileta Korićanca...ali nemama nikakav loš stav pa ni o neslaganju između mene i Ljubiše Jovaševića. Moram da istaknem nešto što je meni bilo jako simpatično, taj dvojac koji se posle izdvojio, Marko Petrović i Mile Korićana, koji se posle nizu razdvajali i koje smo zvali “Pet do dvanaest”, pošto su sve vreme bili zajedno i pokušavali da osmišljavaju pojedine delove protesta, to je meni bilo vrlo simpatično jer su ljudi u nama manje više prepoznavali nekakve lidere protesta i ono što je bilo važno- nama su verovali. Ali to da nama veruju trebalo je da iskaže čovek koji je bio frontmen. I da nije bilo ujednačenog delovanja Ivana Rajovića i povremeno Verice Anđelković, protest u Kraljevu bi bio vrlo brzo razbijen jer su i SPS i JUL radili javnim i tajnim kanalima na razbijanju protesta, čak su i ubacivali svoje ljude, što je uobičajena stvar rada tajnih policija.
Ovo je bila druga faza u protestima i ne bih dalje to analizirao, a u trećoj fazi govorićemo o građanima i o dolasku na vlast Koalicije “Zajedno”. Zašto? Zbog toga da bih kroz ovo svoje sećanje dao materijala ljudima da ga potvrde ili ospore. Jako je važno da se u “Ibarskim novostima”, jedinom višedecenijskom, strogo kraljevačkom glasilu, nađe ono što neposredni učesnici bliže srpske istorije, mada lokalne, smatraju ispravnim, istinitim i doživljenim.
Sve bi to imalo, verovatno, sasvim drugačiji tok, a možda i završetak, da nije bilo pojedinaca i stranaka koje su na svoj način davale svoj doprinos. Pre svih, Dragojlo Bažalac, istaknuti član DS, čovek sa odličnim vezama u gradu, naročito među strukturama u JUL i SPS koje su bile bliske vlasti i jedan od najuspešnijih direktora još iz bivšeg režima. On je, po mojoj proceni, obezbeđivao informacije, naročito Demokratskoj stranci, a onda SPO i nama o tome šta se misli u SPS. Dovoljno vispreni Vladimir Ilić Denis, današnji advokat, a nekadašnji sekretar SO Kraljevo, bio je pravi virtuoz da dozna informacije iz JUL kontaktirajući u to vreme na jedan lep i kraljevački mangupski način sa Draganom Čičićem, koji je tada bio čovek koji je svojim radom na terenu JUL-u obezbedio čitavih 11 odbornika u SO Kraljevo. Da se ne zavaravamo, to je bio najznačajniji uspeh te stranke u Srbiji jer, sem Babušnice gde je Mira Marković bila proglašena za počasnog građanina, nigde nisu imali više od 2 ili 3 odbornika.

ŠTA NE SME DA SE ZABORAVI
Što se tiče radikala i njihovog rukovodstva u Kraljevu, prevashodno, oni su imali vrlo blagonaklon stav zato što smo im mi iz koalicije “Zajedno” pomogli da njihov tadašnji šef u Kraljevu, Milan Bačević, “dobije” Radmilu Vladisavljević u Ribnici na izbornom mestu 27 ili 28, ne sećam se. Tu je tek posle petog kruga i silnih peripetija , ali i glasanja glasača koalicije “Zajedno”, pobedio kandidat radikala.Bilo je naznaka, ali ne otvorenih, bilo je telefonskih poziva, bilo je izvinjavanja zbog toga što oni ne mogu otvoreno da učestvuju u protestima.Međutim, nama to ipak nije bilo od presudne važnosti. Radikali su imali svoju politiku, bili su u vlasti i nije ni nama baš išlo politički u račun da oni u Kraljevu učestvuju u protestima, jer bi to bilo paradoksalno. Ali, koliko je građana, pristalica radikala, učestvovalo u protestima, to niko ne može da zna. Verujem, makar u početku , da je stav Bačevića i ostalih radikala prema građanskim protestima u Kraljevu bio blagonaklon. Uostalom, kako su se protesti kretali, od 300 ljudi prvog dana pa do 30.000, koliko smo imali najviše na trgu, kad se vidi taj raspon ljudi ni jedna politička stranka nije luda da to ignoriše.Prema tome, mislim da su protesti u to vreme bili autentični politički izraz kraljevačke volje. Namerno ne kažem volje građana Kraljeva, jer je dolazilo na stotine ljudi iz vrlo udaljenih sela, koji su se vraćali ili ostajali da spavaju kod prijatelja, što znači da nisu samo takozvani kaldrmaši učestvovali u protestima, jesu većim delom, ali je učestvovalo stanovništvo čitave kraljevačke opštine i onda je to kraljevačka volja. A valjda je to sudbina svih tesnih pobeda jer,kad smo već kod radikala da ne zaboravimo jednu stvar, mi smo “tukli” njih i crvene sa 36:34. Aleksandar Levajac, koji je bio na listi radikala, prelomio je konačno u sebi, vratio se u SPO i onda smo imali rezultat 37: 33.Takođe vrlo tesno. S tim što moram da naglasim da tog Levajca znam kao izuzetno vrednog, poštenog i radnog čoveka. Poslove koje je obavljao i danas radi sa izuzetnim entuzijazmom i predanošću ako se ima u vidu šta, gde i u kojim uslovima radi. Prema tome, i to govori o jednom normalnom stavu radikalne stranke, barem u početku protesta i kasnije, kod formiranja Skupštine opštine Kraljevo.
Ne bi smeo da se zaboravi ni doprinos jednog čoveka, vrlo specifičnog i, ako smem da kažem, na svoju ruku, naročito kod “Kraljevačkih novina”. To je Dimitrije Mita Jovanović. On je svojim stavom, energijom i za provinciju dosta neobičnim pogledom na svet na svoj način mnogo doprineo jednom delu uspeha protesta. Njegova uloga u ovome oko “Kraljevačkih novina”, jer je on bio inicijator i jedno vreme urednik, je jako značajna i Mita jednostavno ne bi smeo da bude zaboravljen.
(nastaviće se)
Profesor dr Predrag Stojanović
Povratak na vrh strane


  PISMO IZ MARIBORA
Saradnja unutar “Štajerske zajednice” sve jača

   • Potvrđen je predlog Humanitarnog društva Manastir Dečani da se za počasne članove Štajerske zajednice proglase: dr Kurt Fleker, potpredsednik austrijske Štajerske vlade, koji već godinama podupire humanitarne akcije za srpske izbeglice, mr Siegfrid Nagl, gradonačelnik Graca, Mirjana Lišanin, Gostiljac dipl. ecc, sekretar Opštinskog saveza Crvenog krsta Kraljevo, Ivan Rajović, književnik i novinar iz Kraljeva i Hadži Momir Bakračević, predsednik Društva "Prijateljstvo za nova vremena" iz Kraljeva

   U Mariboru je 17. decembra održana skupština Internacionalnog kulturnog društva Štajerska zajednica. Glavni cilj društva je povezivanje ljudi dobre volje iz štajerskih pokrajina Slovenije i Austrije. Novonastalo kulturno društvo (ustanovljeno 17. marta 2006. u Mariboru) povezalo je sledeća društva: Srpsko kulturno društvo Maribor, Humanitarno društvo Manastir Dečani iz Graca, Srpsko humanitarno društvo "Desanka Maksimović" iz Celja, Šah klub Gornja Radgona i društvo "Prijateljstvo za nova vremena" iz Kraljeva (Srbija). Pored društava učlanjeno je je u Zajednicu i stotinu pojedinaca i deset počasnih članova. Mada relativno mlado društvo njegovi članovi su izveli veliki broj projekata u ovoj godini. Prihvatili su da njihov slogan bude: "Zajednički smo jači" i zato nije čudno da je Štajerska zajednica ocenjena od mnogih poznatih ličnosti kao najjače društvo po svojim aktivnostima od slovenačkog Celja do austrijskog Graca. Takođe su potvrđeni i projekti za 2007. godinu među kojima se ističu međunarodni festival šaha “Maribor 2007”, susreti književnika, Slikarska kolonija “Pohorje 2007”, Muzejski voz, humanitarne akcije, Dolazak tridesetoro dece iz Kraljeva u Grac na raspust.

PRIZNANJA ZA NAJISTAKNUTIJE ČLANOVE
Rade Bakračević, predsednik Štajerske zajednice, predao je specijalna priznanja najaktivnijim članovima Zajednice: Radu Živaljeviću, srpskom vitezu iz Graca i Milošu Rusiću iz Maribora, potpredsednicima i Radu Lukiću iz Graca, članu Izvršnog odbora.
Potvrđen je predlog Humanitarnog društva Manastir Dečani da se za počasne članove Štajerske zajednice proglase: dr Kurt Fleker, potpredsednik austrijske Štajerske vlade, koji već godinama podupire humanitarne akcije za srpske izbeglice, Mag. Siegfrid Nagl, gradonačelnik Graca, Mirjana Lišanin, Gostiljac dipl. ecc, sekretar Opštinskog saveza Crvenog krsta Kraljevo, Ivan Rajović, književnik i novinar iz Kraljeva i Hadži Momir Bakračević, predsednik Društva "Prijateljstvo za nova vremena" iz Kraljeva. Svi predloženi već godinama pomažu akcije Humanitarnog društva "Manastir Dečani" i kao takvi zaslužuju da budu počasni članovi krovne organizacije "Štajerska zajednica". Predsednik Rade Bakračević obavestiće sve počasne članove o njihovom imenovanju i pozvati ih da iduće godine prisustvuju Godišnjoj skupštini Internacionalnog kulturnog društva Štajerska zajednica.
Dogovoreno je da delegacija Štajerske zajednice odputuje u Beograd, gde bi se sa direktorom "Centra Tesla" i njegovim saradnicima dogovorili o podizanju spomenika Nikoli Tesli u austrijskom Gracu.

BRATIMLJENJE NA POHORJU
Na kraju jedna prijatna vest: Radu Bakračeviću je pripala posebna čast da iduće godine na slovenačkom Pohorju organizuje bratimljenje dva člana Štajerske zajednice. Rade Živaljevića, potpredsednik Štajerske zajednice izrazio je želju da se pobratimi sa poznatim srpskim književnikom i novinarom Ivanom Rajovićem, koji je od današnjeg sastanka počasni član Štajerske zajednice. Bratimljenje će da potvrdi Mariborski pahor Sava Kosojević.
Rade Bakračević

JUBILEJ
Osam vekova od osnivanja prve srpske bolnice


   Prvu srpsku bolnicu, 1207. godine osnovao je Sava Nemanjić u Manastiru Studenici. Naredne godine biće obeleženo 8 vekova od njenog osnivanja. Kako Zdravstveni centar Studenica nosi naziv po prvoj srpskoj bolnici, tako će ova zdravstvena ustanova biti organizator obeležavanja ovog vrednog jubileja. Prva u nizu je svečana akademija, koja će biti održana 15. januara, dok će jednom mesečno biti priređivane izložbe slika i medicinskih eksponata, zatim pesničke i poetske večeri.
   Očekuje se pokroviteljstvo Vlade Srbije, odnosno ministra kulture, finansija i zdravstva, kao i narodne kancelarije predsednika Srbije. Svi ostali zainteresovani privrednici, preduzeća i institucije, koje žele da se uključe i podrže obeležavanje ovog važnog jubileja mogu da kontaktiraju Zdravstveni centar Studenica. Jer to će biti značajna promocija kako Zdravstvenog centra, tako i Kraljeva.Povratak na vrh strane


  “ELEKTRODISTRIBUCIJA” KRALJEVO - piše Rajko Sarić
Spremno dočekuju zimu

   • Posle pravovremeno obavljenog remonta u “Elektrodistribuciji” Kraljevo procenjuju da problema sa napajanjem strujom tokom zime neće biti • Na potrošačima je da na vreme izmiruju obaveze kako bi se dug od 295 miliona dinara što pre smanjio

- Na području Elektrodistribucije Kraljevo remonti su izvršeni na vreme i prema planu koji smo imali za ovu godinu i mogu slobodno da kažem da smo potpuno spremni za zimsku sezonu, potvrdio je Milan Kojić, direktor ED Kraljevo na postavljeno pitanje da li je kraljevački ogranak *Elektrosrbije* spreman za predstojeću zimsku sezonu.
Dve 110 kilovotne trafostanice, snage od po 63 MVA službe održavanja potpuno su pregledale, podesile zaštitu i pripremile ih za nesmetano funkcionisanje u periodu povećane zimske potrošnje.
I na mreži niskog i srednjeg napona, ove godine, dosta je toga urađeno. Izuzetno velika dinamika radova i ulaganja na mreži rezultirala je ugradnjom preko 2.000 betonskih stubova i 30.000 novih savremenih provodnika, tipa samonosivog kablovskog snopa. Ovako izvedeni radovi, nema sumnje, doprineće kako sigurnom snabdevanju tako i kvalitetnijem napajanju krajnjih potrošača, ocenio je Kojić.
- Svi ovogodišnji radovi izvođeni su podjednako na teritoriji cele opštine Kraljevo, kako u samom gradu tako i na seoskom području. Mesne zajednice Vitanovac, Milavčići, Milakovac su samo neke... U Adranima je mreža potpuno rekonstruisana i vrednost tih radova je preko dva miliona dinara. Iako smo želeli da uradimo i više od planiranog, zbog vremenskih ograničenja, kao i zbog fizičke nemogućnosti, nismo uspeli da realizujemo neke od planova za ovu godinu, pa čak i neke obaveze koje prelaze iz godine u godinu već duži period. Tu pre svega mislim na one Mesne zajednice u kojima trenutno, mreža ne zadovoljava savremene principe u snabdevanju elekrtičnom energijom. Međutim, mi te delove našeg konzuma nismo zaboravili i oni će nam u predstojećem periodu biti prioritet, a mislim na Dedevce, Sirču, Samaila, Vrbu, Drakčiće... To su područja gde mi nismo zadovoljni kvalitetom mreže i gde će se ubuduće dosta raditi - ističe direktor Kojić.
U ED Kraljevo imaju dve tačke koje brzo moraju biti rešene i to su srednjenaponsko napajanje nove industrijske zone Šeovac u Adranima i deo Kovačkog polja i naselja koje se napaja antenski i gde u slučaju kvara na tim vodovima, prestanak u napajanju može da traje i više sati. Ova dva projekta su u prioritetu i sigurno će biti završeni do kraja ove godine. Ne treba zaboraviti i izgradnju novih šest distributivnih trafostanica, koje bitno utiču na poboljšanje ukupnih naponskih prilika.
- Nas sada očekuje sečenje rastinja i raskresivanje mreže, kako bi iz tih razloga izbegli eventualne kvarove na mreži tokom zime. Na kraju, jedno je sigurno, zaključuje Kojić, naši potrošači ni ove zime ne moraju da brinu za sigurno i kvalitetno napajanje električnom energijom.
Kad je reč o finansijama, odnosno, obavezama potrošača prema Elekrodistribuciji direktor Milan Kojić kaže da povećan broj ekipa na terenu obilazi, posećuje, opominje, i u krajnjem slučaju vrši permanentan pritisak i iključenje nemarnih dužnika.
Upornost da se naplate dugovanja posebno se odnose na ,,virmanace” kojima se dva puta mesečno dele opomene. Pa ipak, dug kupaca prema ED nije mali: domaćinstva duguju preko 209 miliona dinara dok je kod virmanaca dug oko 86 miliona i to je rezulatat upravo sprovedenih mera i konstatnog rada na virmanskim potrošačima.

MRAZ POVEĆAO POTROŠNJU
Potrošnja je poslednjih dana povećana i iznosi oko 1,2 miliona kilovačasova, a u Kraljevu su spremni da u toku zime, kada temperature budu padale daleko ispod nule, sistem opterete sa 1,6 miliona kilovat časova a po prekoj potrebi i nešto više.

INVESTICIJE NA ŽELEZNICI
Završen moderan pružni prelaz u Vrbi


   Krajem prošle sedmice u Vrbi je svečano otvoren novosagrađeni automatski pružni prelaz, jedan od najmodernijih po „Simensovom“ modelu i evropskim standardima. Prelaz ima vidno obeležen deo za pešake i vozače i pored automatskog spuštanja i dizanje rampe, opremljen je odgovarajućim automatskim vizuelnim, svetlosnim i zvučnim aparatima za upozorenje vozačima i pešacima o nailasku i prolasku vozova. Vrednost ove investicije je oko 14 miliona dinara.
Svečanom otvaranju pružnog prelaza, pored meštana Vrbe, prisustvovali su i predsednici kraljevačke i vržačke opštine, Milanko Šarančić, direktor Železnica Srbije, Srđan Spasojević, direktor Direkcije Železnica Srbije.
- Ovo je „Simensov“ model, model koji ima tehnički deo vrlo vredan i skup koji se odnosi na nagazni deo pruge i obezbeđuje, dakle, zvučnu i svetlosnu signalizaciju prema korisnicima prelaza, a zatim i samo automatsko spuštanje i dizanje rampe, a time i apsolutnu bezbednost - istakao je Milanko Šarančić, direktor Železnica Srbije. On je dodao da Vlada Srbije u ovoj i idućoj godini planira da modernizuje 30 pružnih prelaza u Republici Srbiji, a da je ovaj u Vrbi prvi koji je završen i pušten u rad.
Prisutni meštani i predstavnici Saveta Mesne zajednice Vrba izrazili su veliko zadovoljstvo što je ispunjeno obećanje o izgradnji ovog pružnog prelaza koji je bio „crna tačka“ i u prošlosti odnosio mnoge ljudske živote. Posebno su zadovoljni što će ubuduće prelkaz potpuno biti bezbedan za oko 400 učenika koji preko njega prelaze na putu i u povratku iz škole.
- Jeste ovo skupa investicija, košta 14 miliona dinara, ali je život svakopg građanina Srbije mnogo skuplji - rekao je dr Miloš Babić, predsednik opštine Kraljevo na otvaranju pružnog prelaza u Vrbi.
Inače, ovih dana u planu je završetak i pružnih prelaza u Konarevu i Bapskom Polju i po rečima direktora Šarančića to su novi koraci u potpunoj modernizaciji pruga centralne Srbije u narednom periodu.Povratak na vrh strane


DELEGACIJA RAŠKOG OKRUGA I SO KRALJEVO POSETILA JKP „PIJACA“
Investicije i razvoj, uz probleme


   Delegacija Skupštine opštine Kraljevo i Raškog upravnog okruga krajem prošle sedmice posetila je Javno komunalno preduzeće „Pijaca“ u Kraljevu. Cilj je bio upoznavanje sa tekućim poslovanjem i investicijama u ovoj i planovima poslovanja i razvoja ovog javnog preduzeća u idućoj godini.
Najveća investicija u ovoj, 2006. godini u Pijaci je bila pokrivanje dela robne pijace, a u planu je da se naredne godine nastavi pokrivanje preostalog dela robne, a zatim i zelene pijace - rečeno je na sastanku u „Pijaci“. Do sada je pokriveno 2.300 kvadratnih metara robne pijace, vrednost radova je 25 miliona dinara, ali još nisu postavljene, odnosno zamenjene robne tezge, onako kako je planirano.
- U sledećoj fazi sasvim sigurno će te tezge biti zamenjene. Vidite da se na njima i dalje nalaze krovovi koji su spsolutno nepotrebni, ali nismo bili u mogućnosti da podižemo dalje troškove poslovanja u ove godine u realizaciji cene te investicije imajući u vidu da smo mi tu i pravili potpuno novi javni toalet itd. - rekao je Miloš Rakić, direktor JKP „Pijaca“.
Osim toga, u razgovoru je istaknuto da je zbog izgradnje novog mosta na Ibru pored postojećeg prostor auto pijace smanjen za dve trećine pa će gubitak „Pijace“ po ovom osnovu iznositi oko 3,6 miliona dinara.
Po mišljenju dr Ljubiše Jopvaševića, naželnika Raškog upravnog okruga, „ovih dana sprovodi se sinhronizovana akcija pojedinih inspekcija i institucija protiv ovog javnog kumunalnog preduzeća“.
- Ova sinhronizovana akcija, sa jedne strane od Direkcije pravljenja putne mreže, pa zahtev Delta korporacije da joj se dozvoli podizanje objekta što je lokalna samouprava odbila, pa akcije sanitarne inspekcije, mene dovodi u poziciju da počinjem da sumnjamu sve. Nisam paranoičan, ali mislim da je potrebno da vidimo, da razlučimo o čemu se tu zapravo radi - istakao je dr Ljubiša Jovašević.
Načelnik Raškog upravnog okruga posebno je optužio Direkciju za planiranje i izgradnju „Kraljevo“ da je odstupila od genralnog urbanističkog plana Kraljeva jer će izgradnja pristupnih saobraćajnica za novi most na Ibru ugroziti poslovanje kraljevačke Pijace.Povratak na vrh strane


UMETNOST - KULTURA - OBRAZOVANJE

POVODOM DANA BIBLIOTEKARA U KRALJEVAČKOJ BIBLIOTECI URUČENE PRIGODNE NAGRADE
Zoja za primer

   • Kraljevačku Biblioteku dnevno poseti 300 čitalaca, ukupno je upisano blizu 8.000 korisnika, a najmlađoj, trogodišnjoj Zoji Adamović, uručena prigodna nagrada

Kraljevačka biblioteka ,,Stefan Prvovenčani" zaista ima mnogo razloga da se ponosi svojim radom. Na radost čitalaca, ove godine biblioteka je prinovila više od 8.000 knjiga, a pored tri broja časopisa POVELjA, objavila je 10 knjiga, što je krunisano nagradama. Na odeljenju za najmlađe kroz kreatvne radionice prođe hiljadu mališana.
Za ovaj uspeh Kraljevačke biblioteke zaslužna je i opština kao osnivač, brojni volonteri i zaljubljenici u pisana dela. Povodom Dana bibliotekara 14. decembar, najvrednijima su dodeljene nagrade. Nagrađeni su školski bibliotekari iz OŠ ,,Jovo Kursula", mladi programski saradnici, redovni posetioci odeljenja periodike, naučnog odeljenja i brojni saradnici. Biblioteka nije zaboravila da nagradi najstariju 81. godišnju čitateljku koja se sa knjigom druži 60 godina, najmlađu trogodišnju čitateljku Zoju Adamović, kojoj još uvek mama čita priče i najredovnije posetioce koji obično jednom nedeljno iznajmljuju knjige.
Bibliotekari kažu da je poseta biblioteci najmasovnija kulturna aktivnost u svetu, pa i kod nas. Ako ne verujete, posetite kraljevačku biblioteku, možda i vi postanete član čitalačke zajednice.ZAVRŠEN IVX REPUBLIČKI FESTIVAL NOVIH TEATARSKIH FORMI - piše Ivan Rajović
Zlato za “Živo blato”

   • U duhu postdramskog vremena, afirmativnog scenskog čina, predstavom Živo blatopostiže se delatno sadejstvo svih činilaca kao elemenata označavanja aktuelnog čovekovog okruženja, kaže se, pored ostalog, u odluci žirija

   U Smederevskoj Palanci je od 12-17. decembra održan Petnaesti republički festival novih teatarskih formi na kojem je ovoga puta učestvovalo šest pozorišnih trupa po izboru selektora, a posle uvida u veliki broj kandidovanih predstava sa teritorije čitave Republike Srbije. Ocenjivačka komisija u sastavu : Zoran Popović, pzorišni kritičar i teatrolog iz Beograda, Saša Latinović, pozorišni reditelj iz Beograda i Miomir Jelić, akademski slikar i pozorišni radnik iz Palanke, odgledao je svih šest predstava i to: Zoološka priča, Narodnog pozorišta iz Bačke Palanke, Bliže, Amaterskog pozorišta iz Prokuplja, Živo blato, Teatra “Sunce” iz Kraljeva, Zvrčak ili otvarač za konzerve, Neformalne pozorišne grupe Ortododžos iz Užica, Frankenštajn, Pozorišta KPD “Đura Kiš“ iz Šida i Lekcija, Amaterskog pozorišta AKUD “Branko Krsmanović” iz Beograda. Nakon toga Ocenjivačka komisije je jednoglasno donela sledeće odluke: Da se nagrada za scenski govor dodeli ansamblu predstave LEKCIJA, Ežena Joneska u režiji Vladimira Cvejića i u izvođenju Akademskog pozorišta AKUD “Branko Krsmanović iz Beograda za usaglašenost govorne akcije i scenskog pokreta kroz stilske vežbe usmerene popularnim medijskim-kviz-takmičarskim paradigmama.
Nagrada za scenski dizajn je dodeljena predstavi Frankenštajn, nagrada za glumačko ostvarenje Igoru Greksu, za ulogu profesora Frankenštajna, Matiji Cvejić za uspešno poigravanje i promene personaliteta na različitim nivoima scenskog događanja u predstavi Zvrčak ili otvarač za konzerve, Nenadu Erečkoviću za ulogu Džerija u predstavi Zoološka priča.
Nagrada za kompoziciju zvučne slike dodeljena je autorskoj ekipi predstave Živo blato Tetra “Sunce” iz Kraljeva. Muzički citati, šumovi, udari, zveket lanaca, zvonjava zvona i zvučanje pištaljki donosi kakofoniju kao autentični eho ovdašnjih postistorijskih zbivanja, kaže se u obrazloženju žirija. Zoranu Savkoviću Džeriju, Diogenu u pomenutoj predstavi, osim nagrade za glumca večeri, tokom igranja komada, dodeljena je i nagrada za autentičnost nastupa i promišljenost performske akcije, pri čemu se paralelna stvarnost pozorišnog čina izjednačuje sa ozbiljnošću ovdašnjeg dnevnog teatra.Našem Teatru “Sunce” , odnosno Zoranu Savkoviću, je dodeljena i nagrada za to što se, kako je žiri obrazložio, njegov rad prihvata kao dosledno, čisto i čitljivo ostvareno istraživanje novih mogućnosti angažmana u izvođačkim umetnostima danas. I prva nagrada za predstavu u celini dodeljena je Teatru “Sunce” za predstavu Živo blato u režiji Zorana Savkovića Džerija iz Kraljeva. U duhu postdramskog vremena, afirmativnog scenskog čina,postiže se delatno sadejstvo svih činilaca kao elemenata označavanja aktuelnog čovekovog okruženja, kaže se, pored ostalog, u odluci žirija.
Druga nagrada je pripala predstavi Frankenštajn, a treća predstavi Lekcija.
-Predstava Živo blato je, zapravo, moje viđenje naše svakodnevice i dugogodišnje borbe za demokratiju na ovim prostorima koja, po meni, još uvek nije dala očekivane rezultate.Mada spada u red takozvanih novih teatarskih formi predstava je u pojedinim delovima gotovo autentičan prikaz višemesečnih demonstracija u Kraljevu, a potom i petooktobarskih zbivanja u Beogradu, za šta su čak korišćeni i video materijali koji svedoče o ovim istorijskim zbivanjima.Predstava je posvećena mom prijatelju Ivanu Rajoviću i njegovoj višedecenijskoj borbi za demokratiju, a uspehu koji smo postigli doprineo je i glumački ansambl Teatra “Sunce” koji je na najbolji mogući način pratio moju ideju i sproveo je u delo. A akteri ove predstave su glumci: Jasmina Radović, Milenko Simović, Magdalena Manić, Predrag Josović, Jovana Smiljanić i Ivan Novčić. Sve phvale i tehničkom vođstvu na čelu sa Milom Cvijovićem Necom, Miladinom Jevremovićem i Vukmanom Rakočevićem. Scenu je uradila mlada kraljevačka slikarka Tijana Radenković, obrada tona bila je prepuštena Radio Kraljevu, a video zapis je uradio tv snimatelj Zoran Ljubojević, kaže Zoran Savković,koji ne krije zadovoljstvo ovakvim uspehom koji je došao na desetogodišnjicu demokratskih protesta koji su i tema njegove predstave ali i desetogodišnjicu tetra “Sunce” koji je ovim priznanjima krunisao svoj uporni, tragalački i u velikoj meri osporavani rad u oblasti novih teatarskih formi.HUMANITARNA IZLOŽBA SLIKA GORDANE MIHAILOVIĆ - piše Ivan Rajović
"Zagrljaj" za Novu godinu

   Izložba slika kraljevačke slikarke Gordane Mihailović biće otvorena u subotu u 18 časova u holu Skupštine opštine Kraljevo. Najnoviji radovi poznate ovdašnje umetnice, čiju je jednu sliku nedavno otkupila i Američka ambasada, ovoga puta će biti izloženi pod zajedničkim nazivom "Zagrljaj". Izložba je, kako objašnjava slikarka, prodajnog i humanitarnog karaktera, s tim što bi sredstva prikupljena od prodaje slika trebalo da koliko-toliko ulepšaju novogodišnje praznike na bilo koji način ugroženoj i deci bez roditeljskog staranja. O kojim se mališanima i kolikom broju njih radi, u dogovoru sa kompetentnim organizacijama i pojedincima, odlučiće Gordana, čija je ideja i bila da organizuje ovu svojevrsnu slikarsko-humanitarnu manifestaciju.APELI - piše Bojana Milosavljević
Pomoć naučnim talentima

   Kraljevčani i rođena braća, Nikola i Srđan Stojiljković, studenti su druge godine Elektrotehničkog fakulteta na Univerzitetu u Beogradu. Na ovom prestižnom državnom fakultetu opredelili su se za smer - softverski inženjering. Imali su i te kako dobru osnovu: Nikola je “vukovac” i završio je Matematičku gimnaziju u Beogradu, Srđan Elektrotehničku školu u Kraljevu, a obojica su članovi MENSE, međunarodnog uduženja natprosečno inteligentnih osoba, koji čine svega dva odsto svetske populacije.
Nažalost, smer koji su ova dva izuzetna studenta upisali ne finansira se iz buyeta Republike, pa su mladići do sada bili upućeni samo na vrlo skromnu potporu roditelja, koji imaju još jednog sina, sada maturanta srednje škole. Status samofinansirajućih studenata lišava Nikolu i Srđana svake povlastice dostupne akademcima na buyetu: studentski dom, menza, krediti ili stipendije. Osim ovoga, godišnja školarina je enormno visoka - za drugu godinu 180 hiljada dinara po studentu, što za roditelje Stojiljkovića čini astronomskih 360 hiljada dinara.
Uprkos najvećim mogućim odricanjima, porodica je do sada za svoje studente uplatila 230 hiljada. Za ostatak od 130.000 dinara obraćaju se pojedincima, grupama ili preduzećima. Ovo tim više što su najpre Nikola, a potom i Srđan poodavno uključeni u projekat koji bi doneo vrhunski rezultat u elektrotehnici (a laiku je nemoguće da čak i prepriča o čemu je tu reč). Nikola već ima status pravog pronalazača. Naravno, da bi braća Stojiljković ustrajala na putu nauke i znanja potrebno je da se i dalje usavršavaju.
Na molbu pomenute MENSE - organizacije genijalaca - dr Miloš Babić, predsednik opštine Kraljevo, poklonio je Nikoli i Srđanu računar novije generacije. Njegov primer mogli bi da slede i mnogi drugi ljudi dobre volje, jer će im se, u mlade Stojiljkoviće uloženo, vratiti mnogostruko. Osim toga, prof. dr Branko Kovačević, dekan Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu (upravo izabran za rektora Univerziteta), uputio je cirkularno pismo poslovnim ljudima i raznim kompanijama u kojem moli za sredstva za školarinu budućim inženjerima Nikoli i Srđanu iz Kraljeva. Rektor Kovačević objašnjava da je Fakultet obezbedio školarine za desetoro studenata, dok je još šestoro dobilo stipendije poznatih domaćih firmi. “Stipendiranje studenata Odseka za softversko inženjerstvo - piše prof. dr Kovačević - predstavlja jedinstven način da za svoju kompaniju obezbedite kvalitetne mlade inženjere. Verujemo da će Vam se ulaganje u njihovo školovanje višestruko vratiti kroz njihovu kreativnost, entuzijazam i visoku produktivnost, koje ćemo na najbolji način negovati tokom studija. Ovom prilikom Vas molim da stipendirate naše studente, braću Nikolu i Srđana Stojiljkovića...”
Ljudima dobre volje i pravih vizija rektorovo pismo predstavlja odličnu priliku da doprinesu sebi i opštem dobru. Roditelji mladih Stojiljkovića već daju sve od sebe. Budući da su i lošijeg zdravlja, mesečni troškovi za sinove - studente iznose 500 evra; ogromna suma za njihove prilike.

VAŽNI PODACI
Za one koji su voljni da se potvrđuju delima, a ne lepim obećanjima, evo važnih podataka. Za uplatu školarine žiro račun Elektrotehničkog fakulteta - Beograd je: 840 - 1438666 - 48, svrha uplate: školarina za Nikolu i Srđana, model i poziv na broj 97 80200.
Za pomoć ili stipendiju - primalac Dragiša Stojiljković:
VISA ELECTRON 1513580474 ALPHA BANK
tekući račun 180 - 1513580474002 - 32 ALPHA BANK
žiro račun 180 - 2635551701800 - 40 ALPHA BANKPRIZNANJA
Čarolija Londona u Kraljevu

   Marta Bukumira, učenica četvrtog razreda Osnovne škole “Dimitrije Tucović” u Kraljevu, ovih dana osvojila je vredno priznanje (treće mesto) za likovni rad. Ambasada Velike Britanije u Srbiji nedavno je raspisala nagradni likovni i književni konkurs na kojem mladi treba da iskažu lični doživljaj ili neki simbol ove velike evropske države. “Čarolija Londona u Kraljevu” je rad talentovane Marte Bukumire. Između dve stotine radova pristiglih iz cele zemlje načinjen je uži izbor od deset najuspelijih. Devojčica iz Kraljeva osvojila je treću nagradu, koju je njoj i ostalim pobednicima u Beogradu uručio britanski ambasador.Povratak na vrh strane


    KOŠARKA - NAŠA SINALKO LIGA - piše Zoran Bačarević
Sumrak ne prija Kraljevčanima

   • Novi poraz kraljevačkih ligaša u završnici prvog kruga NSL: Mašinac - Vojvodina 59:66, Novi Sad - Sloga SŽ 81:78 U poslednjem kolu pred tronedeljnu pauzu Sloga domaćin Napretku, Mašinac gost Mega Ishrane

   Mašinac kao domaćin, a Sloga kao gost doživeli su nove poraze u minulom decembarskom košarkaškom vikendu. Sloge je ipak više izgubila jer je na gostovanju u Novom Sadu bila nadomak još jedne vredne pobede u gostima ali su u sudaru dve ,,bankarske" ekipe bodovi ipak ostavili domaćinu u 10. kolu NSL u maloj dvorani SPC ,,Vojvodina" Novi sad Panonska banka - Sloga Sosijete Ženeral 81:78 (22:26, 19:14, 13:23, 27:15). Uzlaznu formu u središnici i u drugom delu ovog ligaškog ciklusa koša-rkaši Sloge SŽ na novosa-daskom parketu demonstrirali su pre svega u neparnim čet-vrtinama, posebno u trećoj kada su došli i do devet poena pre-dnosti - bilo je 63:54 za četu Miloša Pejića. Domaćin se, ipak, relativno lako vratio u igru, stigao do ,,izjednačenja" (66:67) a zatim uspeo da prevede rezultat u svoju korist 73:70 za učenike Dragana Torbice. ,,Torba", opet Kraljevčana ostala je ipak prazna posle penala zavr-šnice u kojoj su se mnogo bolje snašli domaći košarkaši, pre svih kapiten Bjelica i Šutalo koji je uspeo da u samoj završnici četiri puta uzastopno poentira sa linije slobodnih bacanja. Gosti iz Kraljeva bili su daleko nervozniji a pokušaj Dejana Tomaševića da ,,trojkom" u poslednjem napadu obezbedi produžetak nije uspeo, lopta je završila na obruču-sve za pobedu domaćina i još jednu propuštenu šansu za pobedu Sloge SŽ u gostima.
"su bili relativno lak plen za košarkaše Vojvodine kojima je ovo bila već deseta uzastopna pobeda u ovogodišnjem takmičarskom ciklusu. Snaga protivnika ali i slab šut (ukupno 38 procenata) doneli su Mašincu ništa drugo sem još jednog poraza na svom parketu. U susretu 10. kola NSL u Kraljevu Mašinac-Vojvodina 59:66 (12:18, 20:19, 7:14, 20:15).
Ovogodišnju (kalendarsku) takmičarsku godinu kraljevački prvoligaši završavaju ovog vikenda, ponovo menjajući uloge. Sloga Sosijete Ženeral sutra u Hali sportova dočekuje ,,probuđeni" Napre-dak u komšijskom derbiju, a Mašinac će put Beograda na megdan Mega Ishrani. Beogradski ,,pekari" ušli su, posle izvanrednog starta, u seriju poraza koju će pokušati da prekinu baš protiv kraljevačkih ,,studenata".   POSLE REVANŠ UTAKMICE CEV KUPA HEMES HUMENA-RIBNICA GRAĐEVINAR
Oproštaj zbog četiri poena

   • Na gostovanju u Slovačkoj Kraljevčani poraženi identičnim rezultatom kao što su pobedili na svom parketu (3:1) a Slovaci idu dalje zbog više osvojenih poena • Hemes Humena-Ribnica Građevinar 3:1 (26:24, 23:25, 25:20, 25:18) • Todorović isključen u 4. setu

   Odbojkaši Ribnice nisu uspeli da preskoče prvi stepenk u petom učešću u evropskim takmičenjima. Ovoga puta eliminisani su u 1. kolu CEV kupa od slovačkog predstavnika, ekipe Hemes Humene, koja postoji tek 11 godina ali je uspela da na dva meča osvoji četiri poena više od Kraljevčana i plasita se na turnir koji se početkom januara igra u Kečkemetu (Mađarska).
Posle pobede u Kraljevu od 3:1 odbojkaši Ribnice na put dug 1800 kilometara otputovali su sa pritajenom nadom da mogu dalje, da jedan set izgubljen u Kraljevu može biti nadoknađen. Čak i najvaljen ,,juriš" na pobedu, kako bi se izbeglo da od plasmana u dalju fazu takmičenja odluči poen razlika-a desilo se upravo to. U Kraljevu je koban bio drugi set (po broju grešaka) a u Bardijevu, gde je odigran revanš susret, prvi, uvodni set u kome je Ribnica propustila šansu da ,,grogira" protivnika. Istina, Ribnica je osvojila jedan set ali je završnica meča pripala slovačkim odbojkašima koji su očigledno dobro analizirali prvi meč u Kraljevu i nisu dozvolili da ponove iste greške. Konačno presudio je blok odnosno igra na mreži gde su igrači Ribnice uspeli da sastave jedva četiri čestita bloka (jedan blok po setu!) a taj ,,učinak" bio je koban za četu Dragana Đorđevića. Kada se tom doda činjenica da je u četvrtom setu iz igre isključen Ivan Todorović (iznerviran je ,,razoružao" linijskog sudiju bacivši mu zastavicu na parket) boljem kolaču Ribnica se nije mogla ni nadati.
- Činjenica je da polovinu ekipe čine takoreći dojučerašnji juniori i da je ekipa koja je izborila izlazak na evropsku scenu bila jača. Ipak, razočaran sam eliminacijom, prevalili smo toliki put da bi smo napravili toliko grešaka, koje su nas eliminisale iz daljeg takmičenja. Moji igrači se nisu pridržavali dogovora u svlačionici, igrali su u grču iako za to nije bilo razloga jer smo imali solidnu prednost iz prvog meča. Slovaci, ipak, zasluženo idu dalje jer su kaznili sve naše greške, sumirao je ovogodišnje učešće Ribnice u CEV kupu trener Kraljevčana Dragan Đorđević.

DANAS U HALI SPORTOVA (19)
Ribnica - Radnički (KG)
Učešće u CEV kupu već je za Kraljevčane prošlost a već večeras Ribnica nastavlja borbu za bodove u nacionalnom šampionatu. Ovog vikenda igraju se susreti 7. kola (poslednjeg prvog kruga prvenstva) a u goste Ribnici dolazi Radnički iz Kragujevca, aktuelni lider i najprijatnije iznenađenje prvenstva. Susret u Hali sportova počinje u 19 časova. Ovu kalendarsku godinu Ribnica završava u sredu kada će se u odloženoj utakmici 6. kola u Novom Sadu sastati sa Vojvodinom.    ATLETSKI KLUB ,,KRALJEVO" NA KRAJU TAKMIČARSKE GODINE
Medaljama broja nema...

   • U ovoj 2006. godini takmičari AK ,,Kraljevo" osvojili 33 medalje - 20 u ženskoj a 13 u muškoj konkurenciji

   Izbornom skupštinom i dodelom nagrada i priznanja Atletski klub ,,Kraljevo" prošlog petka (15. decembra) na svojevrstan način ,,zatvorio je" ovogodišnju takmičarsku sezonu. Na okupu su bili praktično svi takmičari, rukovodstvo i prijatelji kluba da bi na prigodan način obeležili završetak još jedne berićetne sezone kraljevačke atletike. Tome su, pre svega, doprineli izuzetno brojni ali i uspešni nastupi takmičara AK ,,Kraljevo" (ukupno 315 puta, 220 u ženskoj a 95 u muškoj konkurenciji) na kojima su osvojene 33 medalje; na državnim prevenstvima, međunarodnim takmičenjima i ostalim takmičenjima. Po sjaju najbrojnije su bile zlatne medalje (12) zatim bronzane (11) i na kraju srebrne (10).
Proporcionalno, opet, sastavu takmičarskog ,,pogona" i broju nastupa najuspešnija je bila pionirska konkurencija (16), veterani su osvojili 11, juniori četiri a seniori dve medalje.
Atletski poslenici ,,Kraljeva" na pomenutoj svečanosti dodelili su brojna priznanja najuspešnijim takmičarima ali i ljudima i institucijama koji su pomogli u ovako berićetnoj sezoni. Najuspešniji junior u 2006. godini je Nenad Mitrović (400 i 800 m) a kod pionirki Aleksandra Marinković (1500 i 3000 m) i Adrijana Nešić (skok u vis i prepone). Posebno priznanje pripalo je Laki Terzić, najuspešnijoj takmičarki AK ,,Kraljevo" u poslednjih pet godina a koja je nastupila u sprinterskim disciplinima-100, 200 i 400 metara.
Radni deo skupa kraljevačkih atletskih poslenika obeležila je Izborna skupština AK ,,Kraljevo". Dosadašnje rukovdstvo kluba, na čijem je čelu bio Dragan Srefanović, predalo je dužnost novom Upravnom odboru. Prvi čovek kluba u narednom periodu biće Miodrag Vujović, pravnik i bivši atletičar a u najužem rukovodstvu kluba su još i Ljubodrag Simić, Ljubinko Trifunović, Dragan Urošević i Milan Matijević.RUKOMET: DRUGA LIGA ZAPAD - piše Stole Petković
Rafalno sa Ćuprijom

   • U Atenici metalac kao domaćin savladao Ćupriju rezultatom 33:30 (15:13)

ATENICA. Hala Mladost. Gledalaca 100. Sudije: Perišić i Nikolić (pobojica Kruševac).
Metalac: Radenković, Petković, Milutinović, Veljović, Obradović 2, Vuković, Arsić 9, Andrić 4, Kiković 9 (4), Bikić 1, Kanjevac, Bešević 4, Delić 2, Stamenković 2
Ćuprija: Stanković, Vučković 2, Nedeljković 4, Matić 10 (6), VasiĆ 1, Anđelković 1, Stepanović 4, Đokić 8, Obradović
Rukometaši Metalca pobedom su završili jesenji deo sezone. U poslednjem kolu Srpske lige Zapad u Atenici su savladali tim Ćurije - 33:30. Gosti su bili u vođstvu sve do pred kraj prvog poluvremena. Ta prednost je u jednom trenutku iznosila četiri poena (1:5) u 6. minutu. Kraljevački rukometaši su do odlaska na odmor najpre uspeli da izjednače ((20 minut) i ovaj deo igre reše u svoju koriost 15:13. U nastavku potpuna dominacija “domaćina”. U 5l. minutu imali su prednost od devet poena 31:22. To je bio signal treneru Toplici Petkoviću da poverenje ukaže mladim igračima. Tako se na ovoj utakmici posebno istakao golman Radenković sa nekoliko lepih odbrana. Kod Metalca vrlo dobri Kiković i Arsić sa po devet postignutih pogodakaa solidne partije pružili su Bešević, Delić, Stamenković i Obrenović. Kod gostiju najefikasniji Matić sa 10, Đokić sa 8, Stepanović i Nedeljković postigli su po 4 pogotka.KOŠARKA - PRVA A LIGA (ŽENE) - piše Stole Petković
Protutnjao Hemofarm

   ŽKKraljevo - Hemofarm 65:86 (20:16, 13:32, 17:20, 15:18)

   Hala sportova. Gledalaca 500. Sudije Juras, Ramusović (obojica Beograd)
Kraljevo: Čkovrić 14 (1-1), Ilić 9 (1-1), Jovanović 9 (3-2), Živanović, Bajić 16 (5-5), Joksimović, Mihajlović 5, Veljović, Baltić 8 (6-3), Račić, Ratković2, Belanović 2
Hemofarm: Radočaj 5, Janković 18 (2-2), Rizvić 6 (2-2), Kostić 4, Stanković 13 (2-0), Došen 9, Kovačević 13 (3-3), Savić (2-0), Čerina 8 (2-2), Ostojić, Mitov 10
Henmofarm je opravdao ulogu favorita u ovom susretu. Košarkašice domasćina su prednost imale samo na isteku prve četvrtine. Povele su gošće na startu meča ali su košarkašoice Kraljeva uspele da preokrenu rezultat i prvu četvrtinu reše u svoju korist. Sve ostalo bilo je u znaku gostujućeg tima u kome su dominirale Janković, Kovačević i Mitov. Kod domaćina pored kapitena Tamare Bajić solidnu partiju je pružila Jovana Čkovrić. Trener gostiju Antonić je u drugom delu susreta ukazao šansu i igračicama iz drugog plana.Povratak na vrh strane


IMPRESUM

Nedeljni list u izdanju Javnog preduzeća za informisanje: „Ibarske novosti” - Kraljevo. Adresa Redakcije: ul. Hajduk Veljkova br. 2.
Direktor i glavni i odgovorni urednik: Dragan Rajičić. Odgovorni urednik: Vladeta Stanojević. Tehnički uredio: Saša Kovačević.

Redakcija: Zoran Bačarević (sport), Dragan Vukićević (privreda), Slobodan Rajić (politika), Marko Slavković (reportaže i Stršljen), Bojana Milosavljević, Stojan Petković (sport), Ivan Rajović (urednik izdavačke delatnosti), Rajko Sarić, Milisav Radovanović (fotoreporter), Vesna Jovičić (lektor), Zorica Radunković (marketing). Poslovni sekretar Lidija Kuljača.

Predsednik Upravnog odbora: Biljana Knežević, dipl. pravnik.

Telefoni: direktor i glavni i odgovorni urednik 312-504, odgovorni urednik tel/faks 320-630, pravna i opšta služba 312-505, oglasno odeljenje 312-505. Godišnja pretplata 1.560 din. Za inostranstvo - Evropa 4.680 dinara, Amerika i Australija 6.240 din. Tekući račun: 160-14461-52 kod „Banca Intesa” Kraljevo. Kompjuterska obrada „Ibarske novosti”. Štampa “APM print”, III Bulevar 29, Beograd. Generalni distributer: “HIT-KOMERC” Žička 10, tel. 036/360-200 i 361-222.

Poštarina plaćena u Pošti 36200 Kraljevo. List izlazi petkom, rukopisi se ne vraćaju.

e-mail:webmaster@kraljevo.com, ibarskenovosti@sbb.co.yu


Ibarske novosti - e-mail

Copyright © 1997-2006. Interactive.net Kraljevo. All rights reseved interactive