Internet izdanje - 28. decembar 2007. godine

  Ibarske novosti - e-mail

Naslovna strana novog broja "Ibarskih novosti" - klik za vecu sliku! Novi pravni status i organi preduzeća
Kraljevo je snažno krenulo napred i ništa ne može da ga zaustavi na tom putu
Ne verujemo da je voda za piće bila ispravna
Potvrđena kandidatura Borisa Tadića
Vladimir Bogavac - predsednik Opštinskog odbora
Omogućavali bogaćenje za dzabe
Nagrađen Zoran Maksimović, saradnik ,,Ibarskih”
Treći tradicionalni međunarodni festival šaha
Planski i ravnomeran razvoj
Umetnost, kultura, obrazovanje
Sport: košarka, odbojka, tenis, fudbal


ODRŽANA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA PRIVATIZOVANOG JP "IBARSKE NOVOSTI" KRALJEVO - piše Slobodan Rajić
Novi pravni status i organi preduzeća

   • Umesto Javnog preduzeća za informisanje ,,Ibarske novosti", novi skraćeni naziv preduzeća ,,Ibarske novosti” AD Kraljevo • Predsednik Skupštine akcionara LJubiša Lešević, a izabrani i petočlani Upravni odbor i tročlani Nadzorni odbor Akcionarskog društva • Naredna sednica Skupštine akcionara najavljena u aprilu iduće godine

   Na prvoj sednici Skupštine akcionara JP ,,Ibarske novosti" Kraljevo, održanoj prošle nedelje, 23. decembra, kojoj su prisustvovali većinski i manjinski akcionari (radnici i penzioneri preduzeća), doneto je više značajnih odluka o promeni pravnog statusa, novom načinu organizovanja, razrešenju dosadašnjih i izboru novih organa uprave ovog preduzeća. Sednica je održana u skladu sa zakonom, posle privatizacije JP koja je izvršena na javnoj aukciji 16. novembra, a zatim i potpisivanjem Kupoprodajnog ugovora novog vlasnika Dragice Tomić, 22. novembra ove godine.
Akcionari su najpre doneli Odluku o promeni pravne forme ,,Ibarskih novosti" iz Javnog preduzeća u Otvoreno akcionarsko društvo. Prema predlogu Ugovora o organizovanju preduzeća za informisanje ,,Ibarske novosti" AD Kraljevo, koji je zatim usvojen, a potpisaće ga novi vlasnik Dragica Tomić i dosadašnji direktor Javnog preduzeća Dragan Rajičić, biće izvršeno usklađivanje novog Akcionarskog društva sa Zakonom o privrednim društvima i izmene osnivačkog akta i prestaće da važi odluka o osnivanju dosadašnjeg javnog preduzeća za informisanje ,,Ibarske novosti" Kraljevo. Skraćeno poslovno ime novog privatizovanog preduzeća sa istim sedištem u Kraljevu biće ,,Ibarske novosti" AD Kraljevo. Pretežne delatnosti AD biće "radio i televizijske aktivnosti", ali AD može obavljati i druge delatnosti kao sporedne, u skladu sa zakonom i pod uslovom da se ne ugrozi kontinuitet poslovanja u okviru pretežne delatnosti za koju je preduzeće registrovano na dan održavanja aukcije". Društvo se može organizovati i kao zatvoreno AD ako se za to steknu zakonski uslovi i za sve obaveze prema trećim licima odgovara celokupnom svojom imovinom. Može takođe obrazovati ogranke u zemlji i inostranstvu.
   Prema tekstu predloga Ugovora, Društvo zastupa generalni direktor sa neograničenim ovlašćenjima, a može pisanim punomoćjem ovlastiti drugo lice da ga privremeno zastupa, a u slučaju odsutnosti zamenjuje ga predsednik Upravnog odbora. Osnovni kapital Društva na dan održavanja aukcije procenjen je na 12.169.000 dinara, podeljen u 19.108 akcija, svaka nominalne vrednosti od 500 dinara, koje se upisuju u Centralni registar za hartije od vrednosti. Akcionari pored ostalog imaju pravo učešća u radu Skupštine akcionara, pravo na isplatu dividende, pravo pristupa pravnim aktima, raspolaganja akcijama i druga prava u skladu sa zakonom. Dobit AD se raspoređuje za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina i učešće akcionara u raspodeli prilikom usvajanja godišnjeg finansijskog izveštaja. Obaveze akcionara su da poštuju pravila, čuvaju poslovnu tajnu, unapređuju poslovanje, ne konkurišu Društvu, da se trude da uvećaju kapital, da akcijama raspolažu u skladu sa zakonom itd. Organi Društva su Skupština, Upravni odbor, generalni direktor, Izvršni odbor i Nadzorni odbor. Predlogom ugovora su detaljno razrađeni prava i način rada i donošenja odluka svakog od organa Akcionarskog društva. Prema tekstu Ugovora, Duštvo je osnovano na neodređeno vreme, a o promeni oblika Društva odlučuje Skupština akcionara dvotrećinskom većinom. Sve ove i druge odredbe biće sadržane u novom Statutu ,,Ibarskih novosti", koji će doneti novoizabrani Upravni odbor Akcionarskog društva.
   Pored Odluke o promeni pravne forme ,,Ibarskih novosti", većinom glasova donete su odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara, razrešenju dosadašnjih i izboru novih organa uprave preduzeća i odluka da izbor revizora izvrši Upravni odbor po prikupljanju kvalitetnih ponuda registrovanih revizorskih kuća. Inače, prvom sednicom Skupštine akcionara predsedavala je novi vlasnik preduzeća Dragica Tomić, koja je zahvalila članovima dosadašnjih upravnih organa i najavila novu sednicu Skupštine akcionara u aprilu 2008. godine, kada će biti razmatran Završni račun preduzeća za 2007. godinu i Izveštaj revizora.

IZABRAN UPRAVNI ODBOR
Za predsednika Skupštine akcionara ,,Ibarskih novosti" AD Kraljevo izabran je Ljubiša Lešević. Doneta je odluka da se broj članova Upravnog odbora smanji sa devet na pet, a Nadzorni će, kao do sada, imati tri člana. U novi Upravni odbor izabrani su Dragica Tomić (predsednik), Ostoja Tegeltija, Dragan Rajičić, Đorđe Janković i Sonja Đalić (članovi), a u Nadzorni odbor Branko Smiljanić, Jelka Vukadinović i Slobodan Rajić.


“PRIJATELJSTVO ZA NOVA VREMENA” U BOSNI I HERCEGOVINI - piše Ivan Rajović
Obnovljeni bratski odnosi sa Novim Goraždem


   Prošle nedelje, prvo 19. decembra u Sarajevu, a potom 20. u Novom Goraždu, održana je završna svečanost povodom maturskog plesa Kvadril 2007. Ovaj skup je održan u prisustvu predstavnika svih gradova koji su imali svoje učesnike na pomenutoj manifestaciji, a pod pokroviteljstvom uprave Sarajeva. Skupu su prisustvovali zamenici gradonačelnika Sarajeva i Maribora, domaćin Plesnog saveza Sarajeva i ostalih 30 gradova učesnika. Tom prilikom su dodeljene i zahvalnice učesnicima, a u ime našeg grada ovom svečanom činu je prisustvovao Hadzi Momir Bakračević, predsednik Prijateljstva za nova vremena i čovek koji je maturski ples, koji je kasnije ušao i u Ginsovu knjigu rekorda, preneo na ove prostore sa kojih se on raširio po mnogim gradovima nekadašnje Jugoslavije, ali i nekih evropskih država. Pored ostalog, zaključeno je da je posao oko organizovanja plesa obavljen uspešno i postignut je dogovor za Kvadril 2008. godine, kojem će se priključiti Slovačka i Ukrajina, a pregovara se i sa još nekim evropskim zemljama.
   Potom je u Goraždu, sa kojim je Kraljeva nekada bilo u bratskim odnosima, obavljen razgovor sa njihovim predsednikom opštine Ivicom Jagodićem, koji je bio oduševljen idejom kojom se bavi ,,Prijateljstvo za nova vremena”, a i sam je naglasio kako je i on pokušavao da nađe način da to pitanje obnavljanja pokidanih veza pokrene. O tome, kako kaže Momo Bakračević, najslikovitije i najupečatljivije govori akvarel našeg slikara Stevana Arsića Stiva, koji se nalazi u njegovom kabinetu, a na kojem je panorama centra Kraljeva. U skladu s tim, moglo bi se slobodno reći da je ponovno uspostavljanje bratskih odnosa sa Goraždem praktično okončano, budući da postoji obostrana saglasnost i inicijativa. Već je dogovoreno da predstavnici ovoga grada, sa kojim je Kraljevo imalo izuzetno prisne odnose, budu gosti na ,,Veselom spustu”. U ,,Prijateljstvu” planiraju da za tu priliku pozovu i čelnike ostalih nekada bratskih gradova sa kojima su se ponovo uspostavili prijateljski odnosi baš zahvaljujući inicijativi ove organizacije, koja je po onome što radi, ali i po rezultatima koji iz tog delovanja proističu, jedinstvena u Srbiji i koja Kraljevo svrstava u red onih gradova koji prednjače u nadasve humanoj ideji bratstva i tolerancije među ljudima, gradovima i državama.Povratak na vrh strane


NOVOGODIŠNJI INTERVJU: DR MILOŠ BABIĆ, PREDSEDNIK OPŠTINE KRALJEVO O DOSADAŠNJIM REZULTATIMA I PLANOVIMA RAZVOJA KRALJEVAČKE OPŠTINE - piše slobodan Rajić
Kraljevo je snažno krenulo napred i ništa ne može da ga zaustavi na tom putu


   • “Nadam se da ćemo uskoro Vojni aerodrom u Lađevcima osposobiti i za civilni prvo avio-kargo saobraćaj, što će imati veliki značaj za našu opštinu i čitav ovaj region”

   Dr Miloš Babić za predsednika opštine Kraljevo ubedljivo je izabran pre nepune dve godine i dužnost je preuzeo početkom februara 2006. godine. Za ovaj prednovogodišnji broj ,,Ibarskih novosti" govori o ostvarenim rezultatima, ali i problemima u tekućoj godini i planovima razvoja opštine za narednu, 2008. godinu.
IN: Gospodine Babiću, molim Vas za početak razgovora za jednu generalnu ocenu o funkcionisanju opštine Kraljevo u 2007. godini?
- Ovo je bila uspešna godina za opštinu Kraljevo. Urađeno je puno novih investicija, posebno u pogledu infrastrukture. Što se tiče onih generalnih problema koji prate ne samo opštinu Kraljevo, već uopšte državu Srbiju, pokušano je, i nešto je urađeno, da se narod uposli, da sve privredne i poljoprivredne poteškoće, koje trenutno prate naše građane, budu ublažene. Mislim da tu ima mnogo prostora da se mnogo više uradi. Dobro je što je jedna neuspešna privatizacija, kao što je u ,,Magnohromu”, raskinuta na štetu kupca. Nadam se da ćemo u 2008. godini ovu nepovoljnu privatizaciju, pre svega, preokrenuti u jednu povoljnu situaciju i da će taj nekada veliki jugoslovenski privredni gigant opet ,,stati na noge". Trebaće nam malo strpljenja, malo tolerancije, da ,,Magnohrom” krene laganim koracima napred, kao što je to već uradila Fabrika vagona, kao što to radi ,,Jasen", za koji smo svedoci da je na Sajmu nameštaja dobio i nagradu. Nadam se da će se ljudi koji imaju ideju, koji su vredni, ohrabriti i krenuti svojim putem napred, jer ne može se više čekati i ljudi moraju da počnu pre svega da rade. Ne može se više očekivati da će se povećavati broj administrativnih radnika, već da se pokrene proizvodnja.
Imam utisak da i država sa značajnim sredstvima, koja iznose tri milijarde dinara u budzetu za 2008. godinu, želi da ohrabri i pospeši male preduzetnike da krenu svojim putem i da polako naprave zdrava, dobra preduzeća, u kojima će upošljavati svoje drugare sa kojima su radili u društvenim preduzećima i na taj način napraviti bolji ,,milje" za privredni razvoj. Kada je u pitanju poljoprivreda, nadam se da će i tu doći do poboljšanja preko agrarnog budzeta i drugih mera i da ćemo vrlo brzo sa razvojem infrastrukture rešiti i probleme sa sitnim posedima, koji će morati da se ukrupne zbog jeftinije proizvodnje.

IZGRADNJA INFRASTRUKTURE
Mi smo upravo zato u 2007. godini, kao nikada do sada, radili da saobraćajnu infrastrukturu poboljšamo. Zato smo napravili ova dva nova mosta na Ibru, poluobilaznicu i asfaltirali mnogo malih seoskih puteva. Faktički smo završili stari put Kraljevo-Čačak kroz našu opštinu. Još ima nekih devet kilometara da se završi put Kraljevo-Kragujevac i dva kilometra da se završi put od Ušća preko Studenice i Mlanče do Ivanjice. Svi ti veliki regionalni i magistralni putevi su doprineli da se uradi mnogo malih bočnih seoskih puteva. Normalno, ima još puno makadama u našoj opštini. Mnoga dobra poljoprivredna domaćinstva u našoj opštini nisu povezana dobrim asfaltom sa glavnim putevima i u predstojećem periodu ćemo se pre svega truditi da tim dobrim proizvođačim obezbedimo put, da lakše mogu svoj proizvod da plasiraju prvo na kraljevačku, a onda i beogradsku i evropsku pijacu. Jer, Kraljevo je jedna od retkih opština koja ima zdravu zemlju, zdrav proizvod koji može da se plasira na bilo koje tržište. Imamo svoj brend, kao što je kraljevački kajmak, po kome smo poznati ne samo u Srbiji, već i u Evropi, koji se prodaje u mnogim nemačkim robnim kućama i restoranima. Smatram da su velike razvojne mogućnosti opštine Kraljevo, samo moramo da na tome svi konstantno radimo, a ne da to bude samo kampanjski.
IN: U opštini je tokom ove godine bilo i drugih brojnih kapitalnih investicija. Koliko ste zadovoljni radom opštinskih javnih komunalnih preduzeća?
- Opštinska javna komunalna preduzeća su ove godine shvatila da je tržište vrlo blizu. Imam utisak da se sva pripremaju za jednu uspešnu privatizaciju i da su želela da pokažu da dosadašnja ulaganja u njih nisu bila bezvredna. Prvo bih istakao ,,Vodovod", koji je u vrlo teškim uslovima one letnje žege snabdevao građane Kraljeva adekvatno vodom i, sem nekih solitera i viših delova Kraljeva, svi su imali vodu 24 sata. Jako sam zahvalan svim radnicima ,,Vodovoda”. Nadam se da će ,,Vodovod" biti isto uspešan kao što je bio i u ovoj godini i da ćemo proširiti postojeća izvorišta i da će Kraljevo imati mnogo više zdrave pijaće vode. Moram da pomenem i Zavod za javno zdravlje, koji je adekvatno kontrolisao ispravnost vode za piće, vrlo često kontrolisao vodu i znamo da danas Kraljevčani piju dobru i zdravu vodu. Posebno je mnogo učinjeno na zaštiti reni bunara u Žičkom i Konarevskom polju. Nadam se da ćemo u narednom periodu završiti zaštitu svih reni bunara, kanalizaciju i kolektor Kraljevo - M. Banja kroz Konarevo i da će izgradnja fabrike vode, za koju trenutno nemamo sredstava, omogućiti još bolji kvalitet vode.
Takođe, znamo da su u našoj ,,Čistoći" niske plate, ali da ljudi maksimalno korektno rade svoj posao i da korektno obavljaju sve svoje delatnosti, da grad bude čistiji i uređeniji. ,,Toplana" je jedno od onih preduzeća sa kojim Kraljevo, što se tiče organizacije posla i distribucije toplotne energije, nije imalo nikakvih problema, koje uspeva da se modernizuje i da širi svoje kapacitete. Nadam se da će u 2008. godini i sam centar grada snabdeti kompletno toplotnom energijom i da će većinu svojih podstanica preurediti na gas, da zaboravimo skup i prljav energent kao što je mazut.

SAOBRAĆAJNICE I PARKIRANJE
Istakao bih i JKP ,,Puteve" Kraljevo, koji su imali izuzetno uspešnu godinu, sa mnogo posla. Trudili su se da dobiju poslove i pokazali zrelost da se uhvate u koštac sa svim nagomilanim problemima u putnoj delatnosti u Srbiji, koja 2007. godine za putare nije bila baš dobra. Moram da kažem da su u ovoj godini ,,Putevi" bili jedno od najuspešnijih putarskih preduzeća u Srbiji i čestitam im na tome. Uostalom, dosta su kratki i nepovoljni bili rokovi za izgradnju pristupnih saobraćajnica mostu i, evo, oni su sada, iako nisu nikad radili takvu vrstu posla, vrlo uspešno to odradili i sada imamo otvoren novi most iz pravca Kraljeva ka Mataruškoj Banji. A čim se sneg otopi, imaćemo završene saobraćajnice i ka Vrnjačkoj Banji. Smatram da će, sa postojećom zaobilaznicom, ovim delom koji ide kroz Ratinu, saobraćajna gužva preko Ibra i nerviranja građana oko toga biti ,,pluskvamperfekat". Naravno, i ostala JKP su uspešno radila i tu nije bilo nikakvih problema.
IN: Problem parkiranja je veliki i treba da se brže rešava?
- Trenutna situacija je takva da je ova Skupština donela odluku o ukidanju ,,pauka", što je rezultiralo haosom u parkiranju i zbog velikog broja vozila, pored ostalog, sa kojima su došla raseljena lica. Zato se mnoge zelene površine koriste za parkiranje, poput parka Pljakin šanac i kod Doma društvenih organizacija, zatim mnogi trotoari, kao u Čika LJubinoj itd. Zato sada moramo brzo i efikasno da rešavamo taj problem, pre svega izgradnjom jedne velike parking-garaže, koja je planirana iza zgrade opštine, za koju imamo zainteresovane investitore. Međutim, smatram da ona neće biti dovoljna i, nadam se da će, ako bude bilo sreće, iduće godine početi radovi na lokaciji ,,Stari Jasen", gde je predviđeno da se radi i Hala sportova sa velikim parkingom, zatim par parkinga u prigradskim naseljima.
IN: Šta Vam je najžalije što u toku 2007. godine u opštini Kraljevo nije urađeno?
- Žao mi je što neke dobre stvari nisu prihvaćene na Skupštini opštine. Žao mi je najviše što nije prihvaćena inicijativa o investiciji na lokaciji ,,Stari Jasen". Ipak, smatram da ćemo mi vrlo brzo doneti pozitivne odluke i da o tako velikim investicijama, jer sigurno je da će investicija na lokaciji ,,Stari Jasen", gde se očekuje između 50 i 70 miliona evra ulaganja, uposliti mnoga kraljevačka preduzeća koja trenutno tavore jer nemaju dovoljno posla.

VELIKA ŠANSA ZA KRALJEVO
Mnogi radnici će tokom izgradnje tog sportsko-poslovno-stambenog centra dobiti posao. Dobićemo u Kraljevu jedan prelep deo grada kao što je Novi Beograd, koji se toliko proširio, iako u to niko nije verovao.
Mi bismo sa tim u Kraljevu dobili ono što je naša preka potreba, a to je prvo nova hala sportova. Investitor ima želju da tu napravi i hotel, dva hiper ili supermarketa, modernu pivnicu, modernu marinu, kojom želi da pokaže kako je naš Ibar lep, da uredi plažu i da zaštiti taj deo reke, jer ćemo iduće godine ionako morati da zaštićujemo levu obalu Ibra od urušavanja. Investitor želi da tu napravi i između 400 i 500 stanova. Nadam se da ćemo naći sa njim zajednički jezik i da ćemo neke stanove faktički, u delu što su naša ulaganja u projekat, postići u dogovoru sa vojnim vlastima da te stanove kompenziramo za deo vojne imovine za koju smo u Kraljevu zainteresovani.
IN: Dokle je stigla kompletna izgradnja industrijske zone ,,Šeovac" i da li se planiraju još neke takve zone, posebno za grinfild investicije?
- Planirano je da zona ,,Šeovac" bude završena ove godine, ali je NIP u jednom periodu bio zaustavljen pa nismo mogli dalje da je razvijamo. Već su faktički pri završetku nedostajuća infrastruktura, vodovod, kanalizacija i put. Očekuje nas ono što je najskuplje, eksproprijacija, i onda ćemo moći da ponudimo i grinfild investicije potencijalnim, dobrim partnerima, bilo iz Srbije, bilo iz inostranstva, jer smatram da grinfild investiciju ne moramo da dajemo samo stranim ulagačima i da ima i naših ljudi sa dobrim poslovnim idejama.
Pored ,,Šeovca", sigurno će, kada bude početa da se radi ,,spojnica" između autoputa Horgoš-Požega i ,,Koridora 10", na toj saobraćajnici nići jedna nova velika industrijska zona. Investitori će sami tražiti da naprave proizvodne i druge pogone pored brze saobraćajnice, jer će svi oni koji dolaze ne malim putničkim, već većim teretnim vozilima, moći da lakše dođu tu i sigurno će onda i taj deo koji je trenutno poljoprivredno zemljište prerasti u jednu industrijsku zonu i moći ćemo mnogo više ljudi da upošljavamo. Mi, uostalom, nećemo čekati da autoput Horgoš-Požega bude završen za nekoliko godina, već ćemo ići u susret, izgradnjom dela te obilaznice od Kamidzore do Miločajskog mosta, uz ispravljanje krivina na Moravi.
IN: Dokle su stigli planovi za izgradnju zatvorenog plivačkog bazena?
- Za njega je gotov projekat i tražili smo novac iz NIP-a. Kraljevo, kao jedan veliki plivački centar koji ima ne samo dobre vaterpoliste nego i dobre plivače, zaslužuje jedan moderan zatvoreni bazen u kojem će građani moći da se rekreiraju, a oni koji žele da se bave vrhunskim plivačkim sportom moći da upravo tu da treniraju i igraju, a ne da idu u Kruševac ili druge gradove. Jako sam zahvalan Miloradu Čaviću što je došao i što nam je pomogao, Nenadu Zimonjiću, Urošu Maroviću, pok. Mirku Sandiću… Svi su oni dali podršku i nadam se da je državni sekretar Aleksandar Šoštar zainteresovan i nadam se da ćemo vrlo brzo dobiti sredstva i krenuti u izgradnju zatvorenog bazena.

MODERNIZACIJA UPRAVE
IN: Koliko ste zadovoljni funkcionisanjem i efikasnošću Opštinske uprave, s obzirom na loše prostorne uslove i niske plate službenika koji sada štrajkuju?
- Mislim da su ti ljudi oni ,,heroji" za koje mnogi u gradu i ne znaju, i to odgovorno tvrdim, jer mnogi ne znaju da ovde rade tri organa. LJudi u Opštinskoj upravi za jako niska primanja rade jako obiman i odgovoran posao. Ja sam, znajući kakva su im primanja a koliko imaju posla, zadovoljan. Ima, naravno, mesta da to bude još bolje. Puno toga smo renovirali i modernizovali. Imamo u tome odličnu saradnju sa NVO, posebno sa švajcarskom MSP. Krenulo se napred, ali ne može sve preko noći. Dugo se ovde ,,skupljala prašina" na određenim policama i fiokama, i sada sve to pokrećemo napred.
LJudi su svesni da ima pomaka, iako je teška situacija. Drago mi je da su osetili da ovi ljudi koji trenutno ovde u opštini vrše vlast žele da sve to unaprede i da su prepoznali da je problem u nedonošenju pozitivnih zakona i usklađivanju njihovih plata na nivou Republike i da nije bio problem u lokalnoj samoupravi. Mislim da to i država sigurno zna i da će ovi pregovori vrlo brzo biti uspešno završeni. Ova naša uprava već se modernizovala, već je sa nekog mesta na začelju krenula ka onim opštinskim upravama u gornjem delu. Modernizacija uprave je u toku i građani su svesni da će brže ostvarivati svoja prava.
IN: Koliko ste zadovoljni dosadašnjom saradnjom sa Vladom Srbije i republičkim institucijama?
- Ovaj grad i opština su imali i od ove i od prethodne Vlade značajnu pomoć i podršku. u poslednje dve godine iz Republike u Kraljevo dolazilo je mnogo više sredstava nego u ranijem i kad je u pitanju vodosnabdevanje, putna privreda, infrastruktura, kad su u pitanju sportske hale u školama. Nadam se da će ona u 2008. godini biti još veća. Uostalom, Kraljevo je jedna od opština koja ima najveći broj poslanika - sedam, i znam da svi oni ,,lobiraju" da se što je moguće više sredstava prikupi da ova, nekada jedna od najrazvijenijih opština, sada pređe put od devastirane u srednje razvijenu opštinu. Specijalno, zbog nagomilanih privrednih problema, propadanja velikih preduzeća i velikog priliva izbeglica i raseljenih, da nam makar sav onaj nedostajući novac stiže na vreme. Jer, naš budzet, bez obzira koliko se nekome činilo da je 1,8 milijardi dinara (oko 22 miliona evra) mnogo, to nije dovoljno. Moram da kažem da naša bratska opština Sen Foa iz Liona ima 21.000 stanovnika, a država im ulaže sve u infrastrukturu i njihov opštinski budzet je 25 miliona evra. Naša druga bratska opština Maribor ima budzet veći od 400 miliona evra! Mi sa ovih dvadesetak miliona evra možemo da pokrijemo pre svega svoja javna preduzeća i javne ustanove i opet se trudimo da svake godine više od 50 odsto sredstava iz tog budzeta uložimo u infrastrukturu i da zaštitimo ono što je urađeno da ne propada. Osim toga, ima mnogo problema i u ,,socijali", mnogo je siromašnih. Trudimo se i tu da pomognemo i mislim da je naš Centar za socijalni rad izvanredan i mnoge probleme, koji bi kulminirali, oni svojim radom uspevaju da ,,amortizuju".
IN: Trenutno je na skupštinskoj raspravi budzet opštine za narednu godinu. Koja bi Vaša osnovna poruka bila građanima Kraljeva za narednu, 2008. godinu.
- Pre svega, sugrađanima čestitam predstojeće novogodišnje i božićne praznike. Osnovna poruka je da svi na svom radnom mestu, u svojoj porodici, urade što više mogu za preporod Kraljeva, za preporod Srbije i da se ponovo nađemo u žiži srpskih i evropskih zbivanja. Da se ne plaše budućnosti! Srbija je u Evropi, Srbija tamo ima svoje mesto. Treba nam malo tolerancije, malo više sloge, da se međusobno ,,čujemo" i neće biti problema. Kraljevo je snažno krenulo napred i teško može, sem nekih unutrašnjih svađa, da ga nešto zaustavi na tom putu i vrati nazad.

LEKAR I PREDSEDNIK
- Po vokaciji sam lekar, i to je nešto što najviše volim, svoj posao anesteziologa, tako da mi to nikada nije bilo teško da radim. A posao predsednika opštine zahteva mnogo truda i mora mnogo da se uči u hodu u svim oblastima života, od privrede do sporta, o odnosima među ljudima, odbornicima, poslanicima i institucijama… Ovo mesto zahteva mnogo više energije i zbog toga dve godine nisam išao ni na godišnji odmor, jer nisam stigao od obilja posla.

PONOVNA KANDIDATURA?
IN: Da li ćete se na predstojećim lokalnim izborima kandidovati ponovo za predsednika opštine?
- Nikada nisam pobegao sa ,,bojnog polja", nikada nisam pobegao od teškog pacijenta i nikada nisam bežao od problema. Problemi moraju da se rešavaju, jer ako ih ne rešavaš dok su mali, oni se uvećavaju i usložnjavaju. Tako da i na to Vaše pitanje odgovaram afirmativno.
Ukoliko je narod bio zadovoljan mojim radom, a sada će Zakon biti promenjen i sada će se predsednik opštine - gradonačelnik birati iz redova odbornika, sigurno je da će Nova Srbija imati svog kandidata i nadam se, ako su i ljudi iz Nove Srbije i građani zadovoljni mojim radom, da ću ja biti njihov kandidat u Kraljevu.

PORUKA ODBORNICIMA
- Odbornici moraju da svoje stranačke interese ne stavljaju ispred kraljevačkih i srpskih interesa, jer i ti stranački interesi treba da posluže da Kraljevo i Srbija krenu napred, a ne da ih sapliću i usporavaju jedan ravnomeran hod. Nadam se da to svi shvataju, jer možda zbog tog saplitanja mnoge odluke i nisu donete. Ali, nadam se da će u budućem periodu i posle novih izbora doći jedna moderna i efikasna Skupština koja će, kad god je potrebno, da se brzo sastane i donese odluke na dobrobit svih građana Kraljeva.Povratak na vrh strane


PREDIZBORNA PRES KONFERENCIJA OO SRS KRALJEVO
Ne verujemo da je voda za piće bila ispravna


   • Sa Nikolićem za Srbiju dolaze bolji dani • ljudi koji su sada na vlasti ne znaju kako narod u našoj zemlji živi • Zavod za javno zdravlje u Kraljevu nema kapacitete da vodu za piće kontroliše

   "Ako na predstojećim predsedničkim izborima pobedi Tomislav Nikolić, za Srbiju dolaze bolji dani, jer u sadašnjim uslovima i sa ovakvom ekonomsko-socijalnom politikom naša zemlja nalazi se na dnu i građani Srbije žive ispod svakog ljudskog dostojanstva", istakli su članovi Opštinskog odbora Srpske radikalne Stranke u Kraljevu, na pres konferenciji održanoj krajem prošle sedmice.
Kako je istaknuto, Srpska radikalna stranka nikada neće podržati nijednu ideju ni zakon koji su na štetu srpskog naroda, ali će podržati sve ideje i akcije, ma ko da je na vlasti, zarad očuvanja Kosova i Metohije u sastavu Srbije. Oni smatraju da ne treba unapred usvajati zakone ,,krojene" prema onima iz Evropske unije, jer, kako su istakli, ,,Srbija nije ni blizu partnerstva sa njom".
- Ako je moguće da rodi tikva na šljivi, moguće je i da uspeju ti zakoni kojima se bavila sve vreme Skupština Republike Srbije u smislu da donosimo sve te zakone i izglasavamo sve te zakone, ne bismo li ušli, odnosno stali u red za ulazak u Evropsku uniju, mi smo već to sada radili - rekla je narodni poslanik Vesna Nikolić-Vukajlović, predsednik OO SRS Kraljevo.
Prema njenim rečima, ,,ljudi koji su sada na vlasti ne znaju kako narod u našoj zemlji živi, ne znaju ni kako je radnicima ,,Magnohroma” koji su ostali bez posla i prihoda i za to je država jedini krivac jer je svesno dozvolila prevaru".
- U ,,Magnohromu” trenutno ima 2.205 radnika, puta četiri člana porodice, to je oko deset hiljada ljudi. Svih deset hiljada ljudi sada je ostalo bez hleba, iako je Agencija za privatizaciju raskinula taj ugovor. U redu je, ali gde je tu naknada štete? Druga stvar - njima od 1. januara automatski prestaje pravo na zdravstvenu zaštitu! - naglasila je Vesna Nikolić-Vukajlović.
Članovi Opštinskog odbora SRS Kraljevo su istakli da će se Tomislav Nikolić, kandidat te stranke, ako pobedi na predsedničkim izborima, izboriti za bolji život svih građana Srbije. Naglasili su da ,,svim srcem idu u kampanju koju je Nikolić započeo silaskom u Borski rudnik na dubinu od 500 metara i na taj način simbolično pokazao gde se Srbija u ekonomskom i socijalnom smislu nalazi”, kako je na pres konfenciji istaknuto - ,,ispod svakog dostojanstva".
Pored ocena o stanju u zemlji i predsedničkim izborima, na pres konferenciji je rečeno i da Kraljevu nedostaje kvalitetna voda za piće. Vesna Vukajlović-Nikolić je rekla i da ,,Zavod za javno zdravlje u Kraljevu nema kapacitete da vodu za piće kontroliše, a da su prethodna vlast u Kraljevu i oni koji su vodili ovu zdravstvenu ustanovu govorili da je voda za piće u Kraljevu ispravna".
- A da li je taj pio i da li je taj nosio svojoj kući, taj što vam je govorio, koji je bio na čelu ove opštine, da je voda u redu? Morao je da kaže da je voda u redu jer je on imao vlast na nivou države i onda nije smeo da ,,stavlja prst u oči" svojim pretpostavljenima gore, nego je morao da kaže ,,E, pa, sad vi, gospodo iz Kraljeva, pijte to, vi ste stoka, vi ne vredite ničemu, a ja znam šta ću da pijem - naglasila je Nikolić-Vukajlović.


REAGOVANJE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO NA STAV OO SRS O KVALITETU VODE
Nepotrebno uznemiravanje građana


   Povodom izjave predstavnika Opštinskog odbora SRS Kraljevo da je voda za piće u Kraljevu neispravna i da je kraljevački Zavod za javno zdravlje neadekvatno opremljen, na pres konferenciji Zavoda, održanoj početkom ove sedmice, rečeno je da ,,ovakve izjave izazivaju nepotrebnu paniku među građanima jer je voda za piće ispravna" i da ,,bolnu tačku Kraljeva ne treba koristiti u političke svrhe". Rukovodstvo i Kolegijum Zavoda za javno zdravlje ističu da je u novembru Zavod kontrolisao 144 uzorka iz gradskog vodovoda u Kraljevu i da su svi bili bakteriološki i fizičko-hemijski ispravni, a da su u proteklih 11 meseci ove godine analizirana 1.604 uzorka, koji su svi, osim jednog, takođe bili ispravni. Kraljevački Zavod, kako je istaknuto, ima višegodišnje iskustvo u kontroli vode i svrstava se u sam vrh takvih ustanova u Srbiji, kako po kvalitetu kadrova, tako i po savremenoj opremi. Centar za higijenu i humanu ekologiju Zavoda kontinuirano prati ispravnost vode za piće, prema zakonskim propisima kojim su određeni precizan broj uzoraka, dinamika i parametri koji se prate. Izveštaji o rezultatima analiza prezentuju se predsedniku opštine, Opštinskom veću Kraljevo, Institutu za zaštitu zdravlja Srbije, Sanitarnoj inspekciji i ,,Vodovodu". Prema Zakonu o informisanju, Zavod je dužan da u slučaju neispravnosti vode za piće o tome obavesti građane i sve institucije, a prema pravilima Svetske zdravstvene organizacije, svi parametri u kraljevačkom gradskom vodovodu bili su u granicama dozvoljenih.
- Nije nam želja da objavljujemo demanti, već smatramo da je takva informacija koja je data na konferenciji za novinare Srpske radikalne stranke mogla da dovede do ozbiljnog uznemiravanja građana i da stvori atmosferu da se u vezi sa vodom za piće dešava nešto loše, a posebno da Zavod za javno zdravlje nije u mogućnosti da vrši odgovarajuće kontrole ispravnosti vode za piće - rekao je pored ostalog dr Vladan Šaponjić, epidemiolog Zavoda.
Predstavnici Zavoda posebno su naglasili da su Kraljevčani osetljivi na ovakve dezinformacije zbog lošeg iskustva sa fenolom u nekim ranijim periodima.
- Zamolio bih ljude koji se nalaze u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti da paze na svoj rečnik, pogotovo kada se radi o vodosnabdevanju ili drugim značaj-nim pitanjima. Da konsultuju stručne institucije. Gospođa iz SRS mogla je da dođe u ovu ustanovu i da se informiše o tome, pogotovo što je na mestu narodnog poslanika, i da joj damo kompletnu sliku i pregled kakvo je stanje kraljevake vode za piće za niz godina unazad, kao i u poslednje vreme - rekao je magistar dr Aleksandar Macan, direktor Zavoda za javno zdravlje Kraljevo.
,,Sve aktivnosti ovog Zavoda su u funkciji zaštite zdravlja stanovništva, tako da ne bi trebalo skupljati jeftine političke poene na štetu ljudi" - naglašeno je na pres konferenciji u Zavodu za javno zdravlje Kraljevo.Povratak na vrh strane


DEMOKRATSKA STRANKA
Potvrđena kandidatura Borisa Tadića


   Demokratska stranka krajem prošle sedmice predala je zvanično kandidaturu Borisa Tadića, predsednika DS-a i aktuelnog predsednika Republike Srbije, za predstojeće predsedničke izbore, raspisane za 20. januar 2008. godine. Demokratska stranka za Tadićevu kandidaturu predala je oko 19.000 prikupljenih potpisa građana.


GLAVNI ODBOR G 17 plus
Podrška Borisu Tadiću


   Na sednici Glavnog odbora G 17 plus, održanoj prošle nedelje, lider te stranke Mlađan Dinkić ponovio je stav da će stranka podržati Borisa Tadića na predsedničkim izborima 20. januara 2008. godine. On je rekao da je naložio Glavnom odboru da napravi ,,plan podrške" predsedničkoj kampanji Tadića. Ocenio je i da interes građana predstavljaju mir, sigurnost i bolji životni standard i istakao da je Srbija mala evropska zemlja koja je prinuđena na saradnju sa svima sa kojima ostvaruje interes. On je dodao i da Srbija ne sme ponoviti greške prethodnih generacija političara zbog kojih Srbija nije članica Evropske unije i poručio da ,,svima koji razmišljaju da prihvate jednostranu nezavisnost Kosova treba staviti do znanja da se Srbija nikada neće pomiriti sa tim".


SRPSKI POKRET OBNOVE
Bez kandidata i podrške drugima


   Na sednici Glavnog odbora Srpskog pokreta obnove, održanoj u Domu sindikata u Beogradu, krajem prošle sedmice, odlučeno je da ta stranka na predstojećim predsedničkim izborima neće imati svog kandidata. Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković izjavio je i da ,,u ovom trenutku ne postoji nijedan razlog da SPO podrži ni bilo kog drugog kandidata". Na sednici je usvojena i programska Deklaracija o decentralizaciji Srbije, u kojoj se pored ostalog ističe da se prvo mora doneti novi Zakon o teritorijalnoj organizaciji Srbije pa tek tada raspisati pokrajinski i lokalni izbori, kojima će se SPO maksimalno posvetiti.
,,Sada moramo da se napregnemo odozdo, od opštinskih odbora, gore do vrha stranke. Medijskim nastupima da prisilimo vlast da obrati pažnju na ovu Deklaraciju i da nema raspisivanja izbora po sadašnjoj teritorijalnoj organizaciji Srbije, ni lokalnih ni pokrajinskih, i da teritorijalna organizacija Srbije mora da prođe i javnu raspravu. To nije pitanje partijskih nagodbi, jer Srbiju nije nasledila u svojinu nijedna od političkih partija", naglasio je Vuk Drašković.


SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE
Milutin Mrkonjić - zvanično kandidat


   Predsednički kandidat Socijalističke partije Srbije Milutin Mrkonjić podneo je prošlog utorka Republičkoj izbornoj komisiji zvanično kandidaturu za predsednika Republike Srbije, koju je potpisima podržalo oko 16.000 građana.
RIK je kandidaturu Milutina Mrkonjića potvrdio kao četvrtu zvaničnu za predstojeće predsedničke izbore.


IZ ODELJENJA ZA OPŠTU UPRAVU
Uvid u birački spisak - uz ličnu kartu


   Povodom raspisanih izbora za predsednika Republike Srbije, Odeljenje za opštu upravu Opštinske uprave Kraljevo obaveštava građane opštine Kraljevo i interno raseljena lica da je birački spisak izložen na uvid u zgradi opštine, kancelarija broj 109 na prvom spratu, a izvodi iz biračkog spiska u mesnim kancelarijama na području kraljevačke opštine. Svaki građanin može podneti zahtev za upis u birački spisak, brisanje iz spiska, ispravku ili dopunu spiska. Uvid u birački spisak uz ličnu kartu moguć je do 4. januara 2008. godine, svakog radnog dana i subotom od 7 do 15 časova.


JAVNI MEDIJSKI SERVISI
Obaveze medijskog predstavljanja


   Prema izbornim propisima, javni medijski servisi Srbije i Vojvodine dužni su da besplatno i bez diskriminacije obezbede promocije kandidata sa liste utvrđene za predstojeće predsedničke izbore. Glavni urednik Informativnog programa RTS-a Nenad Stefanović je objasnio da će u programu ove medijske kuće svaki kandidat imati oko pola sata u večernjem terminu da predstavi svoj program, a žrebanjem će biti odlučeno kada će koji kandidat imati priliku da nastupi u programu. Kada je reč o TV duelima, Stefanović je podsetio da je takva emisija, uputstvom Republičke radiodifuzne agencije (RRA), predviđena samo za drugi krug, ako za novog predsednika Srbije ostanu samo dva kandidata.
   Takođe, Savet RRA doneo je na osnovu Zakona opšte obavezujuće Uputstvo radio i televizijskim stanicama za ponašanje u predizbornoj kampanji. Prema tom Uputstvu, sve predizborne emisije, izveštaji, reklamni blokovi i ankete moraju biti označeni posebno jasnom oznakom ,,predizborni program". Plaćeni termini moraju biti obeleženi u TV programu neprekidno oznakom ,,plaćeni termin", a u radio-programu jasno naznačeni na početku i kraju emisije, kao i svakih pet minuta trajanja emisije.Povratak na vrh strane


ODRŽANA REDOVNA IZBORNA SKUPŠTINA OPŠTINSKOG OGRANKA DSS KRALJEVO - piše Slobodan Rajić
Vladimir Bogavac - predsednik Opštinskog odbora

   • Za potpredsednika Opštinskog odbora izabran Sreten Simeunović • Između više kandidata izabran i novi opštinski odbor DSS Kraljevo od 15 članova

   Na redovnoj izbornoj skupštini kraljevačkog Opštinskog ogranka Demokratske stranke Srbije, održanoj u subotu, 22. decembra, izabrani su predsednik, potpredsednik i članovi Opštinskog odbora DSS Kraljevo. Skupština je održana u skladu sa novim Statutom Demokratske stranke Srbije, prema kojem se predsednik, potpredsednik i predsednički kandidat biraju na skupštini, dok mandat opštinskog odbora stranke traje četiri godine.
Izbornoj skupštini DSS-a u Kraljevu prisustvovala su 442 ,,skupštinara" sa pravom glasa. Za mesto predsednika Opštinskog odbora kandidovali su se Vladimir Bogavac, ekonomista, rođen 1973. godine (koji je za potpredsednika predložio Sretena Simeunovića, diplomiranog ekonomistu, rođenog 1963. godine), i Adam Žarković, penzioner, rođen 1940. godine (koji je za kandidata za potpredsednika predložio Dušana Janjića, apsolventa prava, rođenog 1979. godine).
   Prema rezultatima glasanja, za novog predsednika Opštinskog odbora DSS Kraljevo izabran je Vladimir Bogavac, a za potpredsednika OO DSS Kraljevo Sreten Simeunović. Vladimir Bogavac je dobio 378 glasova skupštinara, a njegov protivkandidat Adam Žarković 60 glasova.
Na izborima za Opštinski odbor DSS Kraljevo, koji broji 15 članova, bio je kandidovan 31 član DSS-a.

ČLANOVI OO DSS KRALJEVO
   Većinom glasova na skupštini Opštinskog ogranka DSS-a za nove članove Opštinskog odbora DSS Kraljevo izabrani su: prof. dr Vladan Karamarković, Biljana Knežević, dr Dragoslav Dugalić, mr Miša Milosavljević, Dragan Zdravković, Zoran M. Vuksanović, Vladimir Pavlović, mr Miljan Marašević, Miloš Rakić, Zoran Savićević, Perica Maksić, Ivan Milovanović, Milorad Jolović, Dejan Ćajić i Božidar Pavlović.

Povratak na vrh strane


KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV OPŠTINSKIH URBANISTA - piše Dragan Vukićević
Omogućavali bogaćenje za dzabe


   Zbog osnovane sumnje da su zloupotrebili službeni položaj i neposredno kršili zakonske propise iz oblasti gradnje i tako omogućili da više investitora podigne zgrade mimo zakona i propisa, kraljevačka policija podnela je početkom decembra krivične prijave protiv 12 osoba zaposlenih u Odeljenju za urbanizam u opštini i protiv više privatnih građevinskih preduzeća i investitora koji su neposredno povezani sa ovim odeljenjem na poslovima gradnje. Krivične prijave podnete su protiv Zorana R., Miloja D., Dragana V., Zvonka K., Rajka Č., Sonje S., Katarine N., Gorana I., Bojana Z., Živana B., Vladimira K. i Zorana Đ., kao i protiv investitorskih firmi ,,Deming” (za dva objekta), ,,Koloseum” (za dva objekta), ,,Negast”, Stambene zadruge ,,Beograd”, ,,Kon golf”, ,,Trgomen” i preduzeća ,,Labović”.
Protiv njih podneto je ukupno osam krivičnih prijava zbog sačinjavanja i otpisivanja nezakonitih akata o urbanističkim uslovima akata za izgradnju stambenog prostora, kao i za falsifikovanja službene isprave (Zoran Đ.).
Prema rečima načelnika kriminalističke policije PU u Kraljevu Saše Milovanovića, ekspertski timovi kraljevačke policije utvrdili su brojne nepravilnosti u primeni propisa koji regulišu obračun kvadrata prostorija, koeficijenta izgrađenosti, ali i broja spratova.
Policija je kontrolisala rad Odeljenja za urbanizam za period od 2003. godine, ali za sada nije našla dokaze da su osumnjičeni primali bilo kakvu nadoknadu, niti su investitori priznali da su davali mito.


GODIŠNJA PRES KONFERENCIJA POLICIJSKE UPRAVE KRALJEVO
Braću Mital raskrinkala policija


   Zahvaljujući kraljevačkoj policiji, raskinut je kupoprodajni ugovor između države Srbije i indijskog ,,Global stila”, čiji su vlasnici, milijarderi braća Mital iz Indije, pre nepunu godinu i po kupili ,,Magnohrom”. Oni nisu poštovali kupoprodajni ugovor, na osnovu čega je Agencija za privatizaciju pre desetak dana raskinula ugovor sa prebogatim Indusima. Kraljevačka policija ušla je u trag velikim malverzacijama, u čiju istragu je uključen i Interpol, a čiji rasplet i konačne cifre, za koliko novca je oštećen ,,Magnohrom”, tek treba da se utvrde.
Ovo je u utorak rekao načelnik Policijske uprave u Kraljevu Bogoljub Živković, na redovnoj pres konferenciji na kraju godine, sumirajući rezultate o suzbijanju opšteg i privrednog kriminaliteta na području koje pokriva Policijska uprava Kraljevo. Prema njegovim rečima, nepobitno je utvrđeno da je ,,Global stil” krajem 2006. godine dajući imovinu ,,Magnohroma” pod hipoteku uzeo bankarski kredit od dva miliona evra, a potom je taj novac uplatio na više privatnih i računa inostranih firmi u Indiji, Singapuru i na Maršalskim ostrvima, i to sa ugovorima o nabavci sirovina, ali i konsalting usluga za privatne račune.
Živković je ukazao da su to samo početna saznanja koja može PU da saopšti, da je angažovan i Interpol u otkrivanju pojedinosti kriminalnog poslovanja braće Mital u Srbiji i Kraljevu, a da tek predstoji istraga, pogotovo u vezi sa sečenjem i uništavanjem pogona ,,Magnohroma” i preprodajom vitalnih proizvodnih pogona, za šta takođe ima osnova da se pokrene istraga. Zahvaljujući nalazima kraljevačke policije i detaljnoj informaciji koja je blagovremeno upućena, Agencija za privatizaciju je sredinom decembra raskinula kupoprodajni ugovor sa ,,Global stilom” o kupovini ,,Magnohroma”.
Konstatovano je da je povećan broj krivičnih dela iz oblasti opšteg kriminaliteta u ovoj godini. Tako su za 11 meseci ove godine registrovana 2.002 krivična dela, a u čitavoj 2006. godini 1.430, što predstavlja povećanje za 40 odsto. Prema rečima načelnika Živkovića, procenat rasvetljavanja je sa 59,5 lane, ove godine povećan na 65,3 odsto, a reč je najčešće o krađama, teškim krađama i oduzimanju motornih vozila. Simptomatično je da ta krivična dela čine najčešće maloletnici.
U oblasti privrednog kriminaliteta takođe se beleži porast otkrivenih krivičnih dela. Lane ih je registrovano 278, a ove, do kraja novembra, 385.
Živković je naglasio da je i ove godine produžen kontinuitet otkrivanja transfera, prodaje i upotrebe opojnih droga. Podneto je 109 krivičnih prijava, od čega je tek devet za uživanje droge. Ove godine zaplenjeno je 11,5 kilograma kokaina, 17 grama heroina, 42,5 kilograma marihuane i 56 tableta metamfetamina. Ovakav uspeh policije Živković je prokomentarisao da je diskutabilno da li je reč o uspehu pojačane kontrole policije ili je u međuvremenu povećan promet opijata. U svakom slučaju, ove godine je od prekomerne upotrebe droge preminulo šestoro Kraljevčana uzrasta do 35 godina.
Načelnik kriminalstičke policije Saša Milovanović ukazao je da je nedavno u Rudnici prekinut lanac šverca droge, kada je oduzeto 10,5 kilograma heroina i uhapšena grupa od četiri lica koja su u dužem periodu na ovom putu švercovala drogu. U međuvremenu, istraga je proširena na još šest lica, čime je prekinut ,,biznis” te grupe. Milovanović je naglasio da je to rezultat dužeg praćenja pomenute grupe, od koje je ranije već oduzeto 550 grama heroina. On je rekao da je ove godine protiv 109 lica, na osnovu zakona o drogama, pokrenuto 70 krivičnih prijava. Kao karakteristične primere saopštio je da je policija u Cvetkama otkrila ,,plantažu” od 150 stabljika konoplje i u Raški 170.
Načelnik Živković je, govoreći o prošlonedeljnom pokušaju ubistva policajca Cvetka Kostića u naselju Moše Pijade, zahvalio hirurzima kraljevačke bolnice, a pogotovo dr Zvonku Veselinoviću, koji su zahvaljujući ogromnom profesionalnom i ljudskom naporu uspeli da spasu život mladom policajcu, koji je teško ranjen obavljajući redovan posao.

UHAPŠEN NAPADAČ NA POLICAJCA
Zbog sumnje da je u noći između ponedeljka i utorka prošle sedmice ispalio više hitaca u policajca na dužnosti Cvetka Kostića (34), nanevši mu pri tom teške povrede grudnog koša i trbuha, lišen je slobode Slavko T. (41) iz Bijelog Polja sa prebivalištem u Kraljevu. Istražni sudija Okružnog suda Slavku T. posle saslušanja odredio je pritvor do 30 dana.
Slavko T. se tereti da je 18. decembra, 40 minuta posle ponoći, u naselju Moše Pijade iz pištolja pucao u policajca Kostića, koji ga je uhvatio u krađi goriva.
Ranjeni policajac je van životne opasnosti i uspešno se oporavlja u kraljevačkoj bolnici.


REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA
Metalci se udružuju


   Radi obezbeđenja kontinuiteta snabdevanja i korišćenja prednosti velikih nabavki u vidu raznih bonifikacija, grupacija metalske i elektroindustrije Odbora udruženja za industriju i rudarstvo Regionalne privredne komore Kraljevo prošlog petka pokrenula je inicijativu za objedinjavanje nabavke proizvoda crne metalurgije. Usvojen je i ugovor o konzorcijumu pravnih lica za nabavku proizvoda crne metalurgije u narednoj godini kako bi metalci sa ovog područja udruženi i objedinjeni u vidu ,,velikih nabavki” postigli znatno povoljnije cene i bolje uslove plaćanja nego što bi to postigli samostalno kao ,,mali privrednici”.
   Na ovaj način članice konzorcijuma će zadovoljiti svoje godišnje potrebe, a ujedno će postati značajni partner pre svega železarama US ,,Stil” iz Smedereva i GRM ,,Mital stil” iz Skoplja, kojima je već najavljen zajednički nastup u kupovini proizvoda crne metalurgije iz njihovog proizvodnog programa, a ovako ujedinjeni moći će da ostvare i značajne bonifikacije.Povratak na vrh strane


NAGRADE UDRUŽENJA NOVINARA SRBIJE
Nagrađen Zoran Maksimović, saradnik ,,Ibarskih”


   • Na Godišnjoj sednici Udruženja novinara Srbije prošle nedelje uručene nagrade tog udruženja za proteklu godinu • nagrada za životno delo dodeljena novinaru “Večernjih novosti” Miroslavu Zariću, a nagrada za uređivanje “Dimitrije Davidović” Mirku Alviroviću, autoru emisije SAT i uredniku “Revije Sat plus” • Dopisnik “Glasa javnosti” iz Novog Pazara Zoran Maksimović dobio nagradu “Laza Kostić” u kategoriji najbolja vest i izveštaj

   Zoran Maksimović rođen 29. juna 1982. godine u Raški. Završio srednju turističku školu i upisao Učiteljski fakultet. Još kao srednjoškolac pokazao interesovanje za novinarstvo. Za to vreme, ali i kasnije, kao volonter pisao za dva lokalna lista (,,Ibarske novosti" - Kraljevo i ,,Sandzačke novine" - Novi Pazar), ali i za dnevni list ,,Borba". Odmah po završetku srednje škole, 2001. godine, počeo da radi na poslovima novinara-voditelja u privatnoj RTV ,,Centar", a godinu dana kasnije postao deo informativne redakcije Regionalne radio-televizije ,,Novi Pazar". Dve godine u ovoj redakciji bio zadužen za praćenje događaja iz sveta privrede i novca, ali u toku proteklih pet godina u ovom mediju prošao i kroz sve druge oblasti, od politike do zabave. Pored praćenja dnevnih događaja, bio autor emisije ,,Privrednik", voditelj ,,Jutarnjeg programa", prezenter vesti, ali i domaćin brojnih živih emisija... Poslednjih godinu dana radio i na poslovima snimatelja. Svoje tv priloge i reportaže objavljivao i u emisiji ,,Dobro ti veče, Srbijo", Zajednice radio i televizijskih stanica Srbije, a o događajima u Novom Pazaru povremeno izveštavao i za neke druge lokalne medije u Srbiji.
Poslednjih godinu dana dopisnik novinske agencije SINA i ,,Glasa javnosti”, ali i saradnik Balkanske istraživačke mreže (BIRN), u okviru čije online publikacije objavljivao svoje reportaže i analize. Pisao i za Bilten za razvoj demokratije u Sandzaku, koji je izlazio u okviru projekta Centra za istraživanje etniciteta iz Beograda.
Već tri godine aktivan u NVO sektoru. Saradnik Sandzačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda, gde je radio na više projekata vezanih za poštovanje ljudskih i manjinskih prava. U ovoj organizaciji, pored ostalog, radio kao istraživač na terenu, ali i na pripremi publikacija - godišnjeg izveštaja o stanju ljudskih prava u Sandzaku za 2006. godinu i zbirke izlaganja sa okruglih stolova ,,Okvirna konvencija i njena primena u Sandzaku". Preko ove NVO dve godine bio i lokalni asistent na projektu ,,Škola demokratije" Helsinškog odbora za ljudska prava iz Beograda.
Pohađao i više seminara za novinare. Početkom 2003. godine bio učesnik petodnevnog kursa NUNS-a za novinare i snimatelje, na kome je predavač bila i Milica Lučić-Čavić, završio višemesečnu ,,Školu novinarstva" Miroslava Filipović, ali i dva, takođe višemesečna seminara novinske agencije ,,Beta". Imao priliku da o novinarstvu uči i od starijih kolega iz Radio Novog Pazara, najstarijeg medija u ovom delu Srbije, koji je sastavni deo RTV ,,Novi Pazar". Bio učesnik i brojnih tematskih, vikend seminara za novinare.


LIČNI STAV ZORANA MAKSIMOVIĆA, DOBITNIKA NAGRADE “LAZA KOSTIĆ”
Novinari u središtu političkih sukoba


   Na jednom okruglom stolu, nedavno, zaključeno je da je Novi Pazar mesto u kom je i iz kog je najteže izvštavati. Apsolutno se slažem sa takvom konstatacijom. Sa tim bi se složila dobra većina, ako ne i svi novinari, koji izveštavaju iz ovog grada.
Političari su podelili sve, institucije, organizacije, građane, pa čak i porodice. Poslednjih meseci dele i vernike. Mediji i novinari su već davno podeljeni. Tako postoje naši i njihovi novinari, podobni i nepodobni, crne liste novinara, kojim je obično zabranjeno prisustvo na nekim od događaja i pres konferencija. Podeljeni su i sami mediji na naše i njihove, ali, najgore, i javnost, kojom je tako lako manipulisati.
Tamo gde se eksplozivne naprave veoma često (uglavnom u toku predizbornih kampanja, ali nije pravilo) bacaju na radio i televizijske predajnike, gde maskirani napadači upadaju u lokalne televizijske stanice uništavajući emisionu opremu i tuku radnike obezbeđenja, gde novinari svakodnevno slušaju pretnje i bivaju izbačeni sa nekih od događaja, gde u lokalnim televizijama vrše mobing nad onim koje smatraju ,,nepodobnim" i zbog toga ih premeštaju na druga radna mesta, nije lako biti medijski radnik.
U takvom haosu veoma je teško ostati objektivan i dosledan svom cilju, a on je pružiti informaciju javnosti, bez senzacionalizma i poštujući Novinarski kodeks.
Imam utisak da su novinari, koji su u Novom Pazaru, postali ,,poprište" političkih obračuna, apatični i nezainteresovani za rešavanje svog problema. Najbolji primer za to je skup, koji pomenuh u prvim redovima ovog teksta, koji je imao cilj da pozove vlasti i predstavnike stranaka da omoguće novinarima normalan rad u ovom delu Srbije, na kom su opet političari vodili glavnu reč. Tako su se više čule njihove međusobne optužbe o tome ko više utiče na rad medija nego sami novinari.
Depolitizacija medija je ono što je napotrebnije Novom Pazaru, ali i omogućiti novinarima potpun i slobodan pristup informacijama.
Radeći ovih dana jednu analizu o verskim i političkim podelama za Balkansku istraživačku mrežu, jedan Novopazarac mi je rekao: ,,Sve su ovo samo borbe naših verskih i političkih vođa za funkcije, a ispašta narod".
Zar ,,fotelje" moraju biti razlog da mediji i novinari uvek budu prvo ,,poprište" političkih obračuna?
Prestižna nagrada ,,Laza Kostić" Udruženja novinara Srbije je svakako veliki podstrek za jednog mladog novinara i želi da u čitavom ,,metežu" ostane dosledan objektivnosti.


PROBLEMI SA KOJIMA SE SUOČAVAJU MEŠTANI ROĆEVIĆA
Molimo predsednika Babića da nam pomogne


   U zdravstvenu stanicu na pregled, pored meštana Roćevića, dolaze i žitelji okolnih sela. Zdravstvena stanica radi svakog radnog dana, ali apoteka radi samo dva dana u sedmici. To znači da posle lekarskog pregleda građani moraju da idu u Kraljevo, udaljeno 20 kilometara, da bi uzeli prepisani lek.
I postojeća pošta radi skraćeno - dva dana u sedmici. Građani, pogotovu penzioneri, moraju da, za penzije i druge isplate i uplate, čekaju određene dane u sedmici, jer radnik iz Pošte ne može da stigne da dostavi pošti u tri raštrkana sela. Takođe, šefa Mesne kancelarije više nema nego što ima na svom radnom mestu.
Imajući u vidu da su ovo problemi koje trpe meštani Rođevića i da je ovo područje brdsko-planinsko sa većim brojem staračkih domaćinstava, molimo predsednika opštine gospodina Miloša Babića da nam pomogne i reši gore navedene probleme. Molimo i da se radnik u apoteci u Roćevićima vrati odmah, kao i radnik Pošte.
I još nešto, na trgu Jovana Sarića istaknuta je tabla obeležja grada Kraljeva sa svim baštinama, pa i skoro svim seoskim sredinama. Na primer, Vrdila se nalaze upisana, pa čak i selo Lopatnica, koje je bilo u sastavu bivše opštine Roćevići, dok Roćevići ne postoje kao da se ne nalaze u opštini Kraljevo. U Turističkom savezu opštine ne mogu da objasne kako je do toga došlo.
U ime grupe građana,
Vlasto Voštinić


OBELEŽEN DAN VAZDUHOPLOVSTVA I PROTIVVAZDUHOPLOVNE ODBRANE
Bolje stanje i više optimizma


   Na vojnom aerodromu u Lađevcima svečano je obeležen 24. decembar, Dan Vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane (VPNO) Vojske Srbije. Svečanosti je prisustvovao i govorio zamenik komandanta VPNO pukovnik Nebojša Đukanović. On je u prisustvu pripadnika 98. Avijacijske baze aerodroma Lađevci, penzionisanih vazduhoplovca, prijatelja te jedinice i brojnih drugih gostiju najpre podsetio na ovaj istorijski datum.
- Pre 95 godina, 24. decembra 1912. godine, samo devet godina posle prvog leta braće Rajt, u Nišu je formirana Prva vazduhoplovna komanda u Srbiji, na čelu sa majorom Kostom Miletićem. Danas ovaj istorijski datum obeležavamo kao Dan našeg vojnog vida - Dan vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane - rekao je pukovnik Nebojša Đukanović
Pukovnik Đukanović je takođe, pored ostalog, istakao i da država Srbija u poslednje vreme ulaže značajna sredstva u modernizaciju našeg Vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane.
- Kvalitet kadra sa kojim naš vid Vojske raspolaže, kao i činjenica da državno i vojno rukovodstvo ulaže značajne napore za poboljšanje stanja u Vazduhoplovstvu i protivvazduhoplovnoj odbrani daju nam realni optimizam da će sledeća godina biti još uspešnija i da ćemo sve postavljene zadatke izvršiti profesionalno, stručno i kvalitetno - naglasio je pukovnik Đukanović.
Na svečanosti u Lađevcima dodeljene su i novčane nagrade pripadnicima 98. avijacijske baze za postignute izuzetne rezultate u 2007. godini.
Svim pripadnicima ove jedinice Dan VPVO čestitao je načelnik Generalštaba Vojske Srbije Zdravko Ponoš. U telegramu se pored ostalog kaže "da Vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana Vojske Srbije dočekuje svoj Dan, 24. decembar, sa nešto mnogo više optimizma, ali i realno u mnogo boljem stanju nego što je bilo prošle godine".Povratak na vrh strane


     IDUĆE GODINE U CELJU
Treći tradicionalni međunarodni festival šaha


   Rade Bakračević, predsednik Srpskog kulturnog društva Maribor i predsednik Internacionalnog kulturnog društva ,,Štajerska zajednica", koje pokriva društva i pojedince iz dve štajerske pokrajine, slovenačke i austrijske, priredio je prijem za članove i simpatizere ova dva društva. Stigli su u Maribor predstavnici srpskih književnika Slovenije, ,,Štajerske zajednice" iz Graca, Celja, Maribora, Gornje Radgone, Radenaca i Murske Sobote, Srpskog kulturnog kluba iz LJubljane, Srpske kulturne zajednice, Srpskog humanitarnog društva ,,Desanka Maksimović” iz Celja, Humanitarnog društva ,,Manastir Dečani” iz Graca, Šahovskog kluba Celje i Folklorne sekcije ,,Branko Radičević" iz Maribora. Prijemu su prisustvovali i mariborski pahor Sava Kosojević, srpski vitez Rade Živaljević iz Graca, Dimitrije Marković, predsednik nadzornog odbora Saveza srpskih društava u Sloveniji, i Miloš Rusić, član Izvršnog odbora krovne organizacije Srba u Sloveniji. Oko pedeset predstavnika srpskih društava iskoristilo je prisustvo velikog broja predstavnika srpskog življa iz Slovenije da izvrše analizu ovogodišnjih akcija svojih društava, koje su bile veoma uspešne. Predstavnici društava su se dogovorili da iduće godine zajednički organizuju više susreta književnika, slikara i folklornih ansambala iz Srbije i Republike Srpske.
Miloš Rusić, član Izvršnog odbora krovne organizacije Srba, predlagao je da se oformi još jedno udruženje Srba u Sloveniji, zbog neaktivnosti sadašnjeg Saveza. Dimitrije Marković, predsednik Nadzornog odbora Saveza, predložio je da se sačeka sa tim predlogom jer ne želi novu podelu Srba. Međutim, Marković predlaže da se, ukoliko sadašnje rukovodstvo Saveza ne pristupi otklanjanju brojnih argumentovanih slabosti, pristupi osnivanju i registraciji Svesrpskog kongresa.
   Dogovorili su se da članovi ,,Štajerske zajednice", uz pomoć ostalih srpskih društava, organizuju Treći tradicionalni međunarodni festival šaha u Celju. Ovaj najvažniji projekat ,,Štajerske zajednice" u idućoj godini bić posebno kvalitetan jer će mu prisustvovati i Dimitrije Bjelica, legenda jugoslovenskog i svetskog šaha. Bjelica će odigrati simultanku sa 64 dece iz Slovenije, Austrije i Mađarske. To će biti najveći šahovski događaj iduće godine u Sloveniji.
   Pored dogovora o zajedničkim akcijama, prisutni su usvojili i predlog da u LJubljani 28. decembra ove godine organizuju susret predstavnika srpskih drštava. Tom prilikom bi se dogovorili kako da stupe u kontakt sa predstavnicima slovenačke vlade, gde bi zahtevali priznavanje Srba u Sloveniji kao nacionalne manjine. Kao što je poznato, u Sloveniji živi, prema zvaničnim podacima, 39.000 Srba. Prema nekim podacima Srpske pravoslavne crkve, broj Srba koji žive u Sloveniji je još veći. Srbi predstavljaju najveću nacionalnu manjinu u Sloveniji.
Rade BakračevićPovratak na vrh strane

PREDSTAVLJEN PREDLOG STRATEGIJE PROSTORNOG PLANA KRALJEVAČKE OPŠTINE
Planski i ravnomeran razvoj


   Direkcija za planiranje i izgradnju ,,Kraljevo" početkom ove sedmice predstavila je predlog Strategije Prostornog plana kraljevačke opštine. Ovo je jedan od najvažnijih strateških prostorno-planskih diokumenata koji analizira postojeće stanje i predlaže mere za uređivanje prostora, ciljeve i aktere planskog, strateškog razvoja opštine.
Predlog Strategije razvoja Prostornog plana opštine Kraljevo na sveobuhvatan način pristupa celoj teritoriji opštine, seoskom i gradskom području, kao i svim aspektima društvenog i ekonomskog života ove lokalne zajednice.
- Ovaj dokument tretira ravnomerni razvoj cele teritorije opštine Kraljevo. Upravo zato se i zove Strategija, a na političarima je da usvajanjem ovog dokumenta odrede i usvoje taj ravnomerni razvoj opštine Kraljevo - kaže Dragan Jemuović, član užeg stručnog tima za izradu dokumenta.
Deo Strategije Prostornog plana opštine Kraljevo jesu strategija zaštite i korišćenje prirodnih resursa, zatim privrednog razvoja, turizma, zaštita životne sredine i prirodnih dobara, kao i strategija razvoja infrastrukture. Poljoprivreda je, kako se moglo čuti na prezentaciji, najveći i najvažniji resurs kraljevačke opštine, ali su problem usitnjeni posedi, staračka domaćinstva, nedostatak prerađivačkih kapaciteta i loša tehnička opremljenost. U oblasti privrede, sektor malih i srednjih preduzeća ima najveći, ali još uvek nedovoljno iskorišćeni proizvodni potencijal.
- Iz postojećih analiza i zadatih ciljeva opredeljuje se opština u kom pravcu će se razvijati. Znači, da li će se razvijati turizam, industrija, poljoprivreda, da li će se ravnomerno razvijati cela opština ili će se razvijati samo grad Kraljevo. Zadatak je upravo da političari donesu odluku koji deo će da se razvija, a sve mora biti smešteno u prostor - naglašava Jemuović.
Paralelno sa izradom ovog planskog dokumenta u toku je izrada Strategije razvoja opštine. Ova dva dokumenta su komplementarna. Strategiju razvoja Prostornog plana na kraju treba da usvoji Skupština opštine, ali taj put ima nekoliko etapa. Za početak treba znati da svi zainteresovani do 21. januara u Direkciji za planiranje i izgradnju ,,Kraljevo" mogu da vide ovaj dokument i da daju svoje primedbe, sugestije i predloge.


AKCIJE
,,Kraljevo pozdravlja dijasporu”


   Matica iseljenika kraljevačke opštine danas će usvojiti program pod nazivom ,,Kraljevo pozdravlja dijasporu”. U programu su predviđene aktivnosti za 2008. godinu, kao i aktivnosti na obeležavanju 800 godina manastira Žiče. U realizaciji će učestvovati i Ministarstvo za dijasporu, Matica iseljenika Srbije, Raški upravni okrug i opštine u njemu, Regionalna privredna komora i dr.
I ove godine biće organizovani susreti naših ljudi iz dijaspore koji u Kraljevo dolaze povodom novogodišnjih i božićnih praznika sa predstavnicima privrede, lokalne uprave i drugih organizacija.
   Da bi ti susreti što bolje uspeli, molimo naše ljude koji žive u inostranstvu da se jave na telefon Matice iseljenika 036/322-526 ili 064/299-23-43.
Matica iseljenika opštine KraljevoPovratak na vrh strane


UMETNOST - KULTURA - OBRAZOVANJE

OBRAZOVANJE: KO SU “NAJ” U KRALJEVU U PROŠLOJ GODINI - piše Bojana Milosavljević
Niko kao ,,ratari” i umetnici


   • Kao svojevrstan pogled unazad na domete kraljevačkog školstva u godini koja izmiče uočljivi su rezultati obrazovnih kolektiva - Poljoprivredno-hemijske škole “Dr Đorđe Radić” i Muzičke škole “Stevan Mokranjac” • Prvi je nosilac najvišeg priznanja u prosveti - Svetosavske nagrade, dok su “muzičari” ove godine u Kraljevo doneli sijaset svetskih i državnih priznanja

   Nagrada Poljoprivredno-hemijskoj školi ,,Dr Đorđe Radić”, dodeljena na praznik Svetog Save, 27. januara ove godine, u Centru ,,Sava” u Beogradu, nipošto nije ,,oročena” na jednogodišnji period. Ovaj kolektiv je najveće priznanje za prosvetni i vaspitni rad dobio zbog kontinuiranog i predanog rada u stručnom osposobljavanju mladih, unapređivanju i modernizaciji nastavnih programa i uslova rada. Škola je jedna od malobrojnih u državi koja je smelo zakoračila u reformu srednjg obrazovanja i odmah pokazala vidne rezultate.
Naravno, obavezuje i tradicija. Škola na Ratarskom imanju je prva takve vrste u Srbiji, osnovana još 1882. godine, ukazom kralja Milana Obrenovića, koji je jasno shvatio potrebu da se seosko stanovništvo školuje u oblasti poljoprivrede. Od pre tri decenije obrazuje i učenike za područja rada hemija, nemetali i grafičarstvo. Sadašnje ime nosi od 1990. godine po prvom upravniku škole. Ima regionalni značaj, poseduje ekonomiju od gotovo 84 hektara, mini-mlekaru, veterinarsku ambulantu, laboratoriju i svu mehanizaciju potrebnu za praktičnu nastavu. Poljoprivredno-hemijska škola u Kraljevu, ukratko, ima misiju, viziju i strategiju, i sve to je bilo prepoznatljivo i uočljivo Ministarstvu prosvete kada je ovaj kolektiv predložio za Svetosavsku nagradu, koju još niko na području našeg okruga nema.
Kada je reč o nauci, ime za pamćenje je Marko Jakovljević, nekadašnji učenik matematičkog odeljenja Gimnazije u Kraljevu, a od ove jeseni student u Beogradu. Ovaj mladić je na svetskoj matematičkoj olimpijadi u Vijetnamu osvojio srebrnu medalju i mnogo doprineo visokom plasmanu srpske reprezentacije.

MUZIČKA ŠKOLA OSVETLALA OBRAZ GRADA
Vredni i radni, učenici i profesori Muzičke škole ,,Stevan Mokranjac” u Kraljevu, idući sa jednog takmičenja na drugo, i tako gotovo cele školske godine, sakupljali su trofeje na evropskim i domaćim takmičenjima. Bilo ih je toliko i takvih da grad ove godine, na praznik Kraljevdan (7. oktobar), nije mogao da prenebregne i ovaj kolektiv, pa mu je dodelio Diplomu zaslužne organizacije opštine Kraljevo.
Maj je bio ,,zlatan” mesec za ovu školu. Najpre su na velikom takmičenju u Italiji zablistali flautisti iz klase prof. Sanje Lazović - Lepa Kovačević i Tijana Dmitrović, osvajanjem druge i treće nagrade. Odmah su ih sledili ,,klaviristi” profesorki Jovanke Petrović i Biljane Mirjanić: prva nagrada za duo Marija Stevanović i Sanja Martinović i druga - za Milicu Predolac i Magdalenu Armuš. U solo sviranju mala Mina Ćurčić postigla je vanserijski uspeh osvojivši - prvu nagradu i zlatnu medalju. Naše takmičarke su bile u konkurenciji sa kolegama iz 35 zemalja sveta, pa i to govori o veličini njihovog uspeha.
Približno u isto vreme, ali u Nemačkoj, 44. svetsko takmičenje harmonikaša u Kligentalu ponovo je kraljevačku školu dovelo u sam svetski vrh. Miloš Avramović, u klasi prof. Marije Stevanović, osvojio je prvu nagradu i zvanje apsolutnog pobednika u kategoriji do 15 godina. Isti uspeh ponovio je i u oktobru na takmičenju u Italiji (grad Kastelfidardo), kada je savladao više od dve stotine konkurenata.
Etnomuzikološki odsek ove škole doneo je takođe međunarodne nagrade u Kraljevo. Reč je o horskom festivalu u Bjeljini (Republika Srpska). Izabranici mr Zlate Marjanović, osim prve nagrade vrednovane sa svih 100 poena, dobili su i specijalnu nagradu. Uz sve to, etno pevačka grupa ,,Mokranjca” proglašena je prvakom kategorije ansambala tradicionalne muzike.
Državno takmičenje muzičkih škola, održano u Beogradu, nije moglo da prođe bez kraljevačkih talenata, kao i svih prethodnih godina. Naša deca takmičila su se u više disciplina i ostvarila zaista zavidne rezultate. Ranko Janković (klavir, u klasi prof. Srđana Radosavljevića) osvojio je ,,prvu - prvu nagradu,” a njegova drugarica Mina Ćurčić (klasa Biljane Mirjanić) - drugu prvu nagradu. Pohvalu je osvojio Ilija Lazarević (klarinet, u klasi prof. Marka Goloskokovića). U disciplini klarinet prva nagrada pripala je Darku Perčeviću, kome predaje prof. Uroš Pavlović. Drugu nagradu na takmičenju solo pevača osvojili su Staša Pešterac i Nevena Projović (klasa prof. Dragane Đokić). Jednako uspešne su bile i učenice flaute kod prof. Sanje Lazović: Anđela Kostić i Katarina Mihajlović (obe osvojile po drugu nagradu), kao i Lepa Kovačević (treća nagrada). Svoje kolege sledile su Kristina Vukomanović i Sandra Kovačević (obe sa flautom, a u klasi prof. Nevenke Bošković). Kamerni sastav: Bojana Đolović, Darko Perčević i Milica Predolac (pripremala ih prof. Anuška Jončić) vrednovan je - drugom nagradom, dok je treću osvojio trio prof. Uroša Pavlovića: Tijana Dmitrović, Lepa Kovačević i Nikola Radišić.
Na ovaj poduži niz dokazanih muzičkih talenata iz ,,Mokranjca” sasvim prirodno se nadovezuje i kraći. To je druga lepa umetnost - balet. Kraljevo je i u tom domenu imalo predstavnike na državnom takmičenju. Naime, Centar za igru (Udruženja baletskih umetnika) u Zrenjaninu je 16. decembra organizovao takmičenje baletskih škola i baletskih i plesnih studija, i to u više kategorija i žanrova. Igrajući klasičan balet u solo partijama, Kraljevčanke Teodora Stevanović i Helena Jovanović, obe stare po 10 godina i obe članice Baletskog studija ,,Art” - Denis Kasatkin, osvojile su prvu i drugu nagradu. Naše, kako se već pročulo, izuzetno talentovane i perspektivne sugrađanke, igrale su koreografiju ,,San male infantkinje”, čiji je autor balerina i pedagog Kosovka Radić, koja u ,,Artu” radi od osnivanja. Za postavku koja je u Zrenjaninu solistkinjama donela tako velika priznanja, Kosovka Radić je dobila specijalnu nagradu. O Jovanovićevoj i Stevanovićevoj treba još reći da su od ove godine i vanredne učenice Baletske škole ,,Lujo Davičo” u Beogradu.ZAVRŠEN REPUBLIČKI FESTIVAL NOVIH TEATARSKIH FORMI - piše Ivan Rajović
Prvo mesto Teatru "Sunce" iz Kraljeva


   • Predstava “Cirkus, narode, cirkus” proglašena prvom, drugo mesto pripalo Beogradskom akademskom pozorištu “Branko Krsmanović” za predstavu “Galeb”, a treće mesto pripalo Gradskom pozorištu Smederevske Palanke, koje je izvelo predstavu “Žak ili pokornost”

   Na Republičkom festivalu novih teatarskih formi, koji je održan u Smederevskoj Palanci od 13. do 18. decembra, kraljevački Teatar ,,Sunce” je obogatio svoju kolekciju priznanja još jednim. Osvojio je Zlatnu plaketu i prvo mesto predstavom ,,Cirkus, narode, cirkus”, u režiji Zorana Sakvovića DZerija. Za scenu predstave ovog puta se pobrinula mlada slikarka, učenica Umetničke škole iz Kraljeva, Tijana Radenković. Svetlo i ton su odlično vodili Miladin Jevremović i Vukman Rakočević. Klovn Dragan Arsenović je dobio naklonost publike i proglašen je glumcem večeri, a reditelju Zoranu Savkoviću DZeriju žiri je dodelio nagradu za, kako stoji u obrazloženju, inspirativno određenje prostora pozorišta i nagradu za autorsko kreiranje scenskog događanja. Glumci Teatra ,,Sunce” bili su izvrsni u nastupu, ponajviše Jasmina Radović, koja je nagrađena salvama aplauza. I Vukman Rakočević, u ulozi predsednika, svojom izvanrednom kreacijom, oduševio je palanačku publiku, a buru smeha u gledalištu izazvali su, dosetkama i gegovima, klovnovi Milenko Simović i Zoran Savković. Publika nije ostala ravnodušna ni pri nastupu ,,telohranitelja” Ivana Novčića i Predraga Josovića. U svemu tome se ne sme zaboraviti ni nastup mladih glumaca ovog teatra: Anđelke Gligorović, Anđe Petrović i Ivane Rečević. Kao i prethodnih godina, kako ističu kraljevački glumci, palanačka publika je bila divna i gostoljubiva, a naročito članovi lokalnog pozorišta, do te mere da je u jednom trenutku u pomoć tehničkom vođstvu gostiju pritekao i čovek iz Pozorišta Smederevske Palanke Rade Mihajlović. Za video klip su bili zaduženi Saša Atanasov i Rade Živković iz TV Kraljevo.
   Ove godine žiri je radio u sastavu: Dragan Jovičić iz Beograda, predsednik, Zoran Popović iz Beograda, teatrolog, i Aleksandar Krstajić. NJihovom jenoglasnom odlukom predstava ,,Cirkus, narode, cirkus” proglašena je prvom, drugo mesto je pripalo Beogradskom akademskom pozorištu ,,Branko Krsmanović” za predstavu ,,Galeb”, a treće mesto je pripalo Gradskom pozorištu Smederevske Palanke, koje je izvelo predstavu ,,Žak ili pokornost”.UDRUŽENJE NESTALIH I KIDNAPOVANIH
Deda Mraz za decu nestalih


   U organizaciji kancelarije u Kraljevu Udrženja nestalih i kidnapovanih sa Kosova i Metohije, u nedelju će u velikoj sali Doma društvenih organizacija (početak u deset časova) biti priređen tradicionalni novogodišnji program za decu uzrasta do 12 godina čiji su očevi nestali ili ubijeni na Kosmetu 1998. i 1999. godine.
   Na ovoj već tradicionalnoj ,,izbegličkoj Novoj godini” 117 dece dobiće prigodne paketiće, a u programu će, kao i ranijih godina, kao Deda Mraz učestvovati Zoran Savković Džeri sa svojom dramskom grupom. Paketiće su kao donatori obezbedili JP ,,Termoelektrane Kosovo iz Obilića” (predsednik sindikata Jovica Stanković, predsednik sndikata poslovodstva Miloš Todorović), nemačka nevladina humantarna organizacija ADRA (deca iz Nemačke opet su pripremila paketiće za svoje vršnjake u Srbiji), Komisija za nestala lica Vlade Srbije, organizacija ,,LJubi bližnjeg svog” iz Vrnjačke Banje.
   Prema rečima Dragana Jovanovića, stručnog saradnika u Udruženju, dvadesetak novogodišnjih paketića biće podeljeno i deci na Odeljenju dečje hirurgije kraljevačke bolnice, ali i deci iz najugroženijih porodica raseljenih sa Kosmeta.
   Inače, Udruženje kidnapovanih i nestalih po tradiciji će na Badnji dan (6. januara, pre podne) na Trgu srpskih ratnika svim građanima poželeti srećan Božić uz postan pasulj, posne sarme, girice i grejanu rakiju.Povratak na vrh strane


                  KOŠARKA - PRVA A (SVISLAJON) LIGA - piše Zoran Bačarević
Slogina (komšijska) novogodišnja ,,čestitka”

   • U poslednjem, 11. kolu prvog dela prvenstva Sloga savladala Mašinac sa 78:64, pa tronedeljnu pauzu ,,studenti” čekaju u vrtlogu začelja, Sloga u sredini tabele • U 1. kolu drugog kruga Mašinac-Borac, Napredak-Sloga

   Sloga je opravdala ulogu favorita u još jednom gradskom kraljevačkom derbiju (devetom prvenstvenom) i u pobedama prvih komšija vodi sa 5:4. Loši rezultati Mašinca u završnici prvog dela prvenstva i za nijansu bolji Sloge uslovili su da ,,oproštajna” utakmica gradskih rivala u Hali sportova u kalendarskoj 2007. godini protekne u dosta sumornoj atmosferi. Ubedljivoj pobedi Sloge nisu se, ipak, mnogo radovale ni pristalice starijeg kraljevačkog ligaša pošto prošlogodišnji učesnici Super lige jedva ,,plivaju” u vodama srpske kvalitetne košarke.
Kraljevački ,,studenti”, u takvoj konstelaciji snaga, ipak su uspešno položili uvodni ,,kolokvijum”. Prvu čestitku dobili su sa tipično košarkaških 19:15, da bi u drugoj postigli samo osam poena, a njihov koš bio je popunjen sa 19. I drugi deo utakmice pripao je nominalno gostu, Slogi, čiji igrači nisu bili nimalo bolećivi prema komšijama. Svojevrsnu ,,simultanku” imao je već uveliko iskusni apsolvent u redovima Mašinca Uroš Mirković, koji je na kraju susreta kraj svog imena nanizao 33 poena, uz indeks uspešnosti od velikih 45. Preostala desetorica igrača Mašinca (samo Nemanja Arsić nije izlazio na parket) postigla su 31 koš. Pirova pobeda Uroša Mirkovića!
Ono što je, koliko do juče, bio ,,specijalitet” Mašinca ostvario je pobednik susreta - Sloga. Četvorica igrača starijeg ligaša sa Ibra imala su dvocifren učinak (Popović 15, Mijović 19, Ignjatović 15, Pejović 17), sve za konačan rezultat susreta Mašinac-Sloga 64:78 (19:15, 8:19, 15:26, 22:18).
U prvenstvu Svislajon lige u toku je tronedeljna pauza, a drugi krug prvenstva počeće 12. januara. Posle novogodišnjih i božićnih praznika, tokom kojih će Mašinac morati da reši pitanje trenera posle abdikacije Radenka Varagića, u prvom kolu nastavka na programu je ibarsko-moravski dvomeč. Sloga će put Kruševca na noge velikom dužniku sa starta prvenstva Napretku, a Mašinac će u Hali sportova dočekati Borac, od kojeg je u Čačku pobeđena sa ,,pola” koša (84:85).

Mašinac - Sloga 64:78
(19:15, 8:19, 15:26, 22:18)
Hala sportova. Gledalaca 1.200. Sudije: Nešković (Kra-ljevo), Glišić (Beograd), Cve-tanović (Niš).
Mašinac: Tutuš 4, Habuš 6, Radulović 3, Milašinović, Becin 2, Mirković 33, Čuković, Sinadinović 1, Božović 13, Karapandzić. Nije igrao Arsić.
Sloga: Popović 15, N. Dašić 2, Trtić 2, Mijović 19, Stojaković 3, Grubišić, J. Dašić 5, Ignjatović 15, Pejović 17. Nisu igrali Simović, Matović i Petrović.   ODBOJKA: VINER ŠTEDIŠE (SUPER) LIGA
Rasplet u januaru 2008.

   • U 12. kolu Ribnica savladala VGSK sa 3:0, pa će o plasmanu među prve četiri ekipe odlučivati meč sa Vojvodinom u Kraljevu • U 14. kolu pauza u prvenstvu do 18. januara, u 13. kolu Kraljevčani gosti Crvene zvezde

   Kraljevački prvoligaš osvojio je odavno planirane bodove u meču sa Gradištancima i bila je to druga uzastopna pobeda čete Dragana Đorđevića u završnici prvog kruga ligaškog takmičenja u ovogodišnjem šampionatu Srbije u odbojci. VGSK je u Kraljevo doputovao u ulozi autsajdera, dva dana momci iz varošice na Dunavu nisu trenirali zbog problema u tamošnjoj sportskoj sali, a ipak su u Kraljevu pružili solidan otpor prošlogodišnjem finalisti plej-ofa. Tačnije, domaćin je u susretu sa dugogodišnjim rivalom počeo meč serijom grešaka, prednjačio je kapiten i jedan od najefikasnijih igrača Ivan Todorović (u prvom setu načinio je čak pet od ukupno sedam na utakmici), pa je uvodni set Ribnica dobila na razliku. Drugi je, opet, pripao domaćinu nešto ubedljivije, a treći ponovo na minimalnu razliku - sa malim nijansama. Naime, Ribnica je imala nedostižnu prednost od 23:17, pa ipak je za konačnu pobedu morala da realizuje tek šestu meč loptu za konačnih Ribnica-VSGK 3:0 (27:25, 25:22, 25:23).
Najbolji učinak u ekipi Ribnice imao je prvi korektor Radovan Gavrilović sa 16 poena i četiri greške, a odmah za njim je Vladimir Usiljanin sa 11, uz tri greške na servisu. Srednji bloker Mirko Radović zaslužan je za preokret u drugom setu sa osam poena (četiri iz bloka), dok je već ,,apostrofirani” Todorović imao 10 poena i sedam grešaka. Pobedom nad Gradištancima Ribnica se oprostila od ligaške 2007. godine, a u prvenstvu Srbije u toku je gotovo jednomesečna pauza. Završ-nica Kupa Srbije i predstojeći praznici uslovili su da se finiš prvog kruga ligaškog takmičenja igra u poslednjoj dekadi januara naredne, 2008. godine. U 13. kolu Ribnica će gostovati u Beogradu, gde se sastaje sa Crvenom zvezdom, dok će u poslednjem, 14. kolu, pred svojim navijačima igrati odlučujući meč za plasman mađu če-tiri najbolje ekipe sa novosadskom Vojvodinom. Kako su Novosađani u nedeljnom kolu poraženi od beogradskih ,,crveno-belih” sa 1:3, izvesno je da će odluka o konačnom sastavu mini-lige za plasman od 1. do 4. mesta pasti 25. januara u Kraljevu. U međuvremenu, Ribnica će odigrati dve utakmice četvrtfinala Kupa Srbije sa Borcem iz Starčeva...

RIBNICA NA FINALNOM TURNIRU?
Odbojkaši Ribnice savladali su u prvoj četvrtfinalnoj utakmici Kupa Srbije tim Borca u Starčevu sa 3:0 (25:20, 25:19, 25:22). Revanš utakmica igra se večeras u Kraljevu.STONI TENIS - PRVENSTVO KRALJEVA U KONKURENCIJI VETERANA - piše Stole Petković
Veterani kao dečaci

   • Stonoteniseri sa Ženeve uspešno su organizovali deveto takmičenje u pojedinačnoj konkurenciji i igri parova. Posle dvodnevnog nadmetanja titula je pripala Nenadu Višnjiću

   U subotu je završeno prvenstvo veterana Kraljeva u stonom tenisu. Ovo nadmetanje, deveto koje su organizovali sportski poslenici sa Ženeve, okupilo je 20 takmičara, koji su se u pojedinačnom nadmetanju ogledali u dve grupe. Posle dvodnevnog takmičenja održanog u atomskom skloništu u Karađorđevoj ulici u finalnom delu turnira igrala su četvorica najboljih stonotenisera. U finalu, trijumfovao je Nenad Višnjić, koji je za protivnika imao LJubomira Jeremića.
Ova dvojica stonotenisera bili su pobednici u igri parova, u kojoj je učestvovalo deset dublova. U finalu savladali su tandem Milan Terzić - Radiša Milosavljević.
- Drago mi je da sam osvojio ovaj turnir na svom prvom uestvovanju. Organizatorima sve čestitke, kao i mom protivniku u finalu - rekao je pobednik Nenad Višnjić.
NJegov rival u završnici bio je LJubomir Jeremić:
- Meni je ovo četvrto učešće i mogu reći da je ovoga puta bilo mnogo dobrih igrača. Konkurencija je bila velika, a ja sam naišao na boljeg u finalu - kaže Jeremić.
Ovo tradicionalno takmičenje stonotenisera veterana pratio je i veliki broj ljubitelja ovog sporta. Na kraju, najuspešnijim takmičarima organizatori su uručili vredne nagrade. Za uspomenu i sećanje do narednog, jubilarnog, desetog susreta.KOŠARKA - ŽENE
Bruka u Vršcu

102:23 (24:6, 34:12, 15:4, 29:0)
   Košarkašice Kraljeva ozbiljno su zakucale na Ginisova vrata. Utakmica u Vršcu je učinila da se o njima priča, ali ne zbog, kao do sada, dobrih igara i izgaranja na terenu, već po neshvatljivom porazu od Hemofarma u Vršcu. Košarkašice iz kraljevskog grada bile su nemotivisane, neprecizne, a poslednja četvrtina je posebna priča. Nisu postigle ni jedan jedini poen. Zaista neozbiljno za jednog prvoligaša.TENIS: TURNIR ,,ORANŽ BOUL” - piše Aleksandar Daišević
Završen turnir na Floridi

   Mladi kraljevački teniser Luka Ilić završio je takmičenje na turniru ,,Oranž Boul” na Floridi, za igrače do 12 godina starosti, porazom u trećem kolu. Od njega je bio bolji britanski teniser Haris, koji je slavio sa 2:0, u setovima 6:1, 6:2.
Sama činjenica da se Luka Ilić pojavio na ovom nezvaničnom Svetskom prvenstvu mladih tenisera je uspeh za sebe. Sa dve ostvarene pobede potvrdio je da njegovo vreme tek dolazi.ODRŽANA KONFERENCIJA KLUBOVA OKRUŽNE LIGE - piše Stole Petković
Zvezdan Terzić naljutio klubove!!!

   Predstavnici klubova koji se takmiče u Okružnoj ligi održali su po završetku jesenjeg dela prvenstva redovnu Konferenciju svog udruženja. Ako je suditi po tonu diskusija, u protekloj prvoj polovini prvenstva nije bilo puno problema, ni za klubove, ali ni za one koji su bili zaduženi za regularnost takmičenja. Opet je, istina, provejavalo mišljenje da je bilo utakmica u kojima su se vraćali stari dugovi, ali očito dokaza nema, pa su neki od predstavnika klubova žalili što se pojedini susreti, po ranijem dogovoru, nisu snimali (!!!).
   Komesaru za određivanje sudija zamereno je što nije na utakmice delegirao mlade sudije, već one koji nemaju nikakve šanse za napredovanje.
Bilo je primedbi i na više organe, čak za vrh Fudbalskog saveza Srbije. Naime, sportska štampa je prenela reči predsednika FS Srbije Zvezdana Terzića i njegovu tvrdnju da je prvenstvo u Prvoj ligi bilo regularno, ali da nije baš siguran da je tako bilo u nižim ligama. To je najviše iritiralo neke predstavnike klubova, uz konstataciju da je neko na sednici Izvršnog odbora morao da ,,ispravi” prvog čoveka srpskog fudbala.
Na kraju je usvojen kalendar takmičenja za prolećni deo prvenstva.U BALONU TODOROVIĆ U GRDICI
Revija budućih fudbalskih asova

   Balon Todorović biće poprište fudbalskih mečeva u kojima će znanje i umeće prikazati najmlađi fudbaleri. Turnir počinje 2. januara i trajaće 21 dan.
- Ovo je sada već tradicionalni božićni turnir u malom fudbalu, na kome će učestvovati naši najmlađi sugrađani, igrači škola fudbala iz našeg grada i okoline - kaže Rade Todorović, organizator ovog takmičenja i vlasnik balona.
Godišta su podeljena u četiri grupe. Tako će zajedno odmeriti snage ’93. i ’94, pa ’95. i ’96, zatim ’96. i ’97. i na kraju ’98. i ’99. i mlađi fudbaleri.
- Već treću godinu organizujemo ovaj turnir. Sada je takmičenje dobilo prefiks tradicionalno, o čemu najbolje govori broj do sada prijavljenih ekipa - sa oduševljenjem priča Todorović.
Organizator je pripremio vredne nagrade i niz lepih poklona za mališane. Tako će najbolji igrači, strelci, golmani i ekipe biti adekvatno darovani za svoj trud na terenu.
Na prvom turniru specijalni gost bio je Ilija Petković, tadašnji selektor Srbije i Crne Gore. Ko će sada biti - mala je tajna organizatora.Povratak na vrh strane
 


IMPRESUM

Nedeljni list u izdanju : „Ibarske novosti” AD - Kraljevo. Adresa Redakcije: ul. Hajduk Veljkova br. 2.
Generalni direktor i glavni i odgovorni urednik: Dragan Rajičić. Odgovorni urednik: Vladeta Stanojević. Tehnički urednik: Saša Kovačević. Lektor: Vesna Jovičić. Redakcija: Zoran Bačarević (sport), Dragan Vukićević (privreda), Slobodan Rajić (politika), Marko Slavković (reportaže i Stršljen), Bojana Milosavljević, Stojan Petković (sport), Ivan Rajović (urednik izdavačke delatnosti), Lidija Kuljača (zanimljivosti - zabava), Milisav Radovanović (fotoreporter), Zorica Radunković (marketing).

Predsednik Upravnog odbora: Dragica Tomić.

Telefoni: direktor i glavni i odgovorni urednik 312-504, odgovorni urednik tel/faks 320-630, pravna i opšta služba 312-505, oglasno odeljenje 312-505.

Godišnja pretplata 1.560 din. Za inostranstvo - Evropa 4.680 dinara, Amerika i Australija 6.240 din.
Tekući račun: 160-14461-52 kod „Banca Intesa” Kraljevo.
Kompjuterska obrada „Ibarske novosti”.
Štampa “APM PRINT”, III Bulevar 29, Novi Beograd.
Generalni distributer: “HIT-KOMERC”, Žička 10, tel. 036/360-200 i 361-222.

Poštarina plaćena u Pošti 36200 Kraljevo. List izlazi petkom, rukopisi se ne vraćaju.

e-mail:webmaster@kraljevo.com, ibarskenovosti@sbb.co.yu


Ibarske novosti - e-mail

Copyright © 1997-2007. Interactive.net Kraljevo. All rights reseved interactive