Internet izdanje - 17. januar 2008. godine

  Ibarske novosti - e-mail

Naslovna strana novog broja "Ibarskih novosti" - klik za vecu sliku! Izražavanje državnog jedinstva, uz posebna prava i obaveze
,,Punim jedrima" ka Evropskoj uniji i stabilnosti
,,Nama treba ponosna, pravedna i uređena država"
Umesto ,,Slova” slovenački ,,šoping mol”
Goč, vazdušna oaza Srbije
Posao za 130 novih radnika
Uslovi za efikasniji rad u interesu građana
Mi ćemo njih da streljamo, a vi Titu objavite rat
Objavite rat!
Umetnost, kultura, obrazovanje
Sport: košarka, odbojka, fudbal


ŠTA SADRŽI NOVI ZAKON O PREDSEDNIKU REPUBLIKE - piše Slobodan Rajić
Izražavanje državnog jedinstva, uz posebna prava i obaveze

   Budući predsednik Republike Srbije, posle izbora koji predstoje, ostvarivaće svoja prava i obaveze po novom Zakonu o predsedniku Republike, koji je usvojen na sednici Skupštine Srbije 4. decembra i istog dana objavljen u ,,Službenom glasniku". Ovaj Zakon donet je u skladu sa novim Ustavom Republike Srbije, usvojenim na referendumu 28. i 29. oktobra 2006. godine, i predstavlja razradu i bliže definisanje pojedinih ustavnih odredbi (od 111. do 121. člana), koje se odnose na predsednika Republike.

USLOVI ZA VRŠENJE FUNKCIJE
Zakon o predsedniku Republike sadrži 49 članova razvrstanih u deset poglavlja. Osnovnim odredbama Zakona propisano je najpre da ,,predsednik Republike izražava državno jedinstvo Republike Srbije" i da se bira na neposrednim izborima koji se uređuju posebnim zakonom (o kojem smo nedavno pisali). Regulisano je i da ,,uslove za izvršenje funkcije i nadležnosti predsednika Republike obezbeđuju Vlada, ministarstva i drugi državni organi", što pored rezidencijalnog i radnog prostora podrazumeva i protokolarne i objekte za njegov i boravak članova njegovog domaćinstva u zemlji i inostranstvu.
Rad predsednika Republike je javan, uz slobodan pristup informacijama o njegovom radu, osim propisima zaštićenim tajnim podatacima. Sredstva za njegov rad se obezbeđuju u budzetu Republike, a njega i članove njegovog domaćinstva obezbeđuju policija, Vojska Srbije i drugi organi u skladu sa potrebama i propisom Vlade kojim ,,mogu da se odrede i druga lica koja imaju pravo na isto obezbeđenje". Propisano je takođe da predsednik Republike ,,ne može vršiti drugu javnu funkciju ili profesionalnu dužnost" i da je dužan ,,da se u svemu povinuje propisima kojima se uređuje sukob interesa pri vršenju javnih funkcija".

MANDAT - PET GODINA
Mandat predsednika Republike traje pet godina uz ograničenje na dva izbora i on uživa imunitet kao i narodni poslanici. Mandat mu prestaje kad istekne vreme na koje je izabran, a pre tog roka može prestati ako podnese ostavku ili ako bude razrešen. Ostavku podnosi predsedniku Skupštine Srbije, dužan je da o tome obavesti javnost i pri tome može da je obrazloži.
Razrešenje može Narodnoj skupštini da predloži najmanje trećina poslanika ako smatra da je predsednik Republike povredio Ustav (o čemu odlučuje Ustavni sud), postupak razrešenja se pokreće većinom glasova, a razrešen je ako za to glasa dve trećine narodnih poslanika. Mandat mu ne može isteći dok traje ratno ili vanredno stanje, ali i u to vreme može podneti ostavku ili biti razrešen. Pravo da zamenjuje predsednika Republike ima predsednik Narodne skupštine, najduže tri meseca.

ODNOS SA SKUPŠTINOM
Posebnim poglavljem regulisane su nadležnosti predsednika Republike koje su vezane za Narodnu skupštinu. Tu je najpre pravo da uz pismeno obrazloženje vrati Skupštini izglasani zakon na ponovno odlučivanje (osim zakona o kojem su se građani izjasnili na referendumu), zatim pravo na raspuštanje Narodne skupštine na obrazloženi predlog Vlade (u roku od 72 sata od predloga i uz obaveštavanje javnosti) u slučajevima određenim Ustavom i u oba slučaja istovremeno donosi odluku o raspisivanju izbora za narodne poslanike. Osim toga, ima ustavnu dužnost da raspusti Skupštinu ako ona ne izabere novu Vladu u roku od 90 dana od njenog konstituisanja ili u roku od 30 dana od prestanka mandata prethodne Vlade.
Zakonom je propisano da se odnosi predsednika Republike i drugih državnih organa zasnivaju na saradnji i obaveštavanju i bez odlaganja, u skladu sa Ustavom i drugim propisima. Takođe, predsednik Republike, u skladu sa novim Zakonom, donosi ukaze, odluke, pravila, naredbe, naređenja i druge pravne akte, a oni se obavezno objavljuju u ,,Službenom glasniku RS", a u ,,Službenom vojnom listu" u skladu sa posebnim propisom.

RADNA I OSTALA PRAVA
Posebnim poglavljima su regulisani imenovanje, razrešavanje i druga pitanja Generalnog sekretarijata, generalnog sekretara, šefa kabineta, savetnika i radnih tela, državnih službenika i nameštenika predsednika Republike, njegova plata i ostala prava iz radnog odnosa, prava supružnika i članova njegovog domaćinstva. Takođe, radna i druga prava po prestanku njegovog mandata, među kojima je posebno interesantno da pravo na počasni naziv ,,bivši predsednik Republike" imaju svi predsednici Srbije birani počev od 9. decembra 1990. godine i da bivši predsednik ima pravo na kancelarijski prostor, savetnika, sekretara i službeni automobil sa vozačem na onoliko vremena koliko je trajao njegov mandat predsednika Republike. Ima i pravo na obezbeđenje godinu i po po prestanku mandata (uz mogućnost produženja pod određenim uslovima), osim ako nije razrešen, a ova prava shodno se primenjuju i na sve bivše predsednike savezne države u čijem je sastavu bila Republika Srbija do istupanja Crne Gore iz državne zajednice SCG.
Naravno, ovo su samo neka od osnovnih prava i obaveza koje će po novom Zakonu imati novoizabrani predsednik Republike Srbije. Kako će se taj Zakon primenjivati u praksi, preostaje da se vidi po izboru, i to će zavisiti od njega, ali i mnogih društvenih faktora.

OSNOVNE NADLEŽNOSTI PO USTAVU
,,Predsednik Republike: 1. predstavlja Republiku Srbiju u zemlji i inostranstvu, 2. ukazom proglašava zakone, u skladu sa Ustavom, 3. predlaže Narodnoj skupštini kandidata za predsednika Vlade, pošto sasluša mišljenje predstavnika izabranih izbornih lista, 4. predlaže Narodnoj skupštini nosioce funkcija, u skladu sa Ustavom i zakonom, 5. postavlja i opoziva ukazom ambasadore Republike Srbije na osnovu predloga Vlade, 6. prima akreditivna i opozivna pisma stranih diplomatskih predstavnika, 7. daje pomilovanja i odlikovanja, 8. vrši i druge poslove određene Ustavom.
Predsednik Republike, u skladu sa zakonom, komanduje Vojskom i postavlja, unapređuje i razrešava oficire Vojske Srbije.”
(član 112. novog Ustava Republike Srbije).


SAOPŠTENJE SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE
Za vlast koja nije protiv Boga


   Srpska pravoslavne crkva saopštila je, povodom spekulacija o tome da Crkva podržava ovu ili onu stranačku opciju, da se Crkva moli za onu vlast koja nije protiv Boga i koja će u svom programu sadržati i ispoštovati osnovne hrišćanske norme i principe.
,,S obzirom na to da će uskoro nastupiti izborna ćutnja i da je u javnosti već bilo spekulacija o tome da Crkva podržava ovu ili onu staranačku opciju, moramo ukazati na neke od osnovnih postulata na kojima počiva ne samo odnos Crkve i države kroz vekove, nego i sam identitet Crkve”, navodi se u saopštenju Informativne službe SPC, pod naslovom ,,Blagoslov za časne i ravnopravne izbore".
SPC ukazuje da identitet Crkve ne može niko da eksploatiše i zloupotrebljava, pa čak ni crkvene institucije ili velikodostojnici.
,,Crkva svoj identitet crpi iz Carstva Božjeg i na njemu zasniva i gradi svoju vidljivu strukturu. To znači da ona, kao buduća zajednica svetih, gleda na sve, bez razlike, kao na potencijalne svetitelje, nezavisno od njihove boje kože, nacionalne pripadnosti, političke ili bilo koje druge opredeljenosti, i u tom smislu ne može biti govora ni o kakvom selektivnom ili namenskom blagosiljanju bilo koga”, kaže se u saopštenju i podseća na položaj Crkve kroz vekove.


U NEDELJU, 20. JANUARA, OD 7 DO 20 ČASOVA, ODRŽAVAJU SE PREDSEDNIČKI IZBORI U SRBIJI
Sve spremno za izlazak građana na birališta


   Prema informacijama iz Republičke izborne komisije i njenog radnog tela pri Opštinskoj upravi u Kraljevu, sve je spremno za glasanje na izborima za predsednika Republike Srbije koji se održavaju u nedelju, 20. januara. Rešenjima i odlukama zaključen je birački spisak, određena biračka mesta i birački odbori i telima za sprovođenje izbora dostavljeni glasački listići, pribor i sav drugi potrebni materijal za nesmetano glasanje, u skladu sa zakonom.
Na propisani način, na nedeljnim izborima, na ukupno 8.576 biračkih mesta u Srbiji, 6.702.018 građana upisanih u zaključeni birački spisak (plus upisani odlukom nadležnog suda) moći će da glasaju za jednog od devet predloženih kandidata koji se nalaze na glasačkom listiću.
U kraljevačkoj opštini, prema zaključenom jedinstvenom biračkom spisku, moći će da glasa ukupno 111.823 birača na 129 biračkih mesta. Glasanje počinje u 7, a birališta se zatvaraju u 20 časova. Prema odluci RIK-a, građani mogu da pristupe glasanju uz pružanje na uvid biračkom odboru važeće lične karte, važećeg pasoša ili važeće vozačke dozvole, a vojnici i uz pružanje na uvid vojne knjižice. Birač koji nije u mogućnosti da glasa na biračkom mestu o tome da želi da glasa obaveštava birački odbor najkasnije na dan glasanja, 20. januara, u 11 časova.
Osim navedenog, prilikom glasanja i na ovim izborima primenjivaće se procedura glasanja kao i na prethodnim parlamentarnim i drugim izborima, uz upotrebu kontrolnog glasačkog listića, nevidljivog spreja, ultravioletne lampice, providnih glasačkih kutija, zaštitnih paravana i poštovanje reda i drugih propisa vezanih za postupak glasanja.
Glasački listić (bele boje), pored naznake da se glasa za predsednika Republike, sadrži redni broj, ime i prezime kandidata i naziv predlagača kandidata, kao i objašnjenje da se glasa samo za jednog kandidata tako što se zaokruži redni broj ispred imena i prezimena kandidata. Prema Iizbornom zakonu, nevažećim se smatra glasački listić ,,koji je tako popunjen da se ne može pouzdano utvrditi za kog kandidata je birač glasao".
Po zatvaranju biračkih mesta birački odbori prebrojavaju i sabiraju glasove i potpisane zapisnike i glasačke listiće dostavljaju radnom telu opštinske uprave za sprovođenje izbora na teritoriji opštine, a oni se zatim dostavljaju RIK-u.
Konačne rezultate izbora, shodno novom Zakonu o izboru predsednika Republike, RIK utvrđuje u roku roku od 96 sati od zatvaranja biračkih mesta, a do tada objavljuje privremene rezultate. Za predsednika Republike je izabran kandidat koji je dobio većinu glasova birača koji su glasali, a koja se utvrđuje na osnovu broja glasačkih listića u glasačkim kutijama.

GLASANJE I BEZ PISANOG OBAVEŠTENJA
Broj biračkih mesta u opštini Kraljevo isti je kao na prošlim izborima i birači su, prema odluci RIK-a, kao i ranije, pet dana pred izbore, na kućne adrese dobili obaveštenja o predsedničkim izborima. RIK i ovog puta ukazuje ,,da građani mogu da glasaju i bez dobijanja obaveštenja", na svom uobičajenom biračkom mestu.

BIRAČKA MESTA NA 11 NOVIH ADRESA
Prema rešenju RIK-a, na predlog radnog tela Opštinske uprave za sprovođenje izbora, u opštini Kraljevo 11 biračkih mesta promenilo je adrese. Tako će se biračko mesto Zelengora broj 9 nalaziti u prostorijama Filijale zdravstvenog osiguranja, BM 33 Vitanovac 1 u Osnovnoj školi, BM 51 Ratina 1 u Osnovnoj školi, BM 54 Zaklopača u FK ,,Partizan", BM 90 Žiča 2 u lokalu Božice Marković, BM 93 Žiča 5 u FK ,,Žiča", BM 100 Konarevo 5 u poslovnim prostorijama Dejana Zlatojevića u Progorelici, BM 113 u prodavnici ,,Banj" Živojina Živkovića iz Brezove, BM 115 Studenica 4 u prodavnici ,,Živička" Živomira Dulovića, BM 118 Milići u Montažnoj zgradi kod seoskog groblja i BM 119 u prodavnici ,,Tri jele".

DEVET KANDIDATA NA LISTIĆU
Na glasačkom listiću bele boje (kontrolni listić boje tamne kajsije) nalazi se devet predsedničkih kandidata po žrebanjem utvrđenom sledećem redosledu:
1. Tomislav Nikolić (Srpska radikalna stranka), 2. Jugoslav Dobričanin (Reformistička stranka iz Niša), 3. Boris Tadić (Demokratska stranka), 4. Velimir Ilić (Nova Srbija), 5. Ištvan Pastor (Vojvođanska koalicija), 6. Marijan Rističević (Koalicija Narodna seljačka stranka i Ujedinjena seljačka stranka), 7. Čedomir Jovanović (Liberalno demokratska stranka), 8. Milutin Mrkonjić (Socijalistička partija Srbije), 9. Milanka Karić (Pokret Snaga Srbije ,,Bogoljub Karić").Povratak na vrh strane


TRIBINA DEMOKRATSKE STRANKE U RIBNICI
,,Punim jedrima" ka Evropskoj uniji i stabilnosti


   Na predizbornoj tribini Demokratske stranke, održanoj u Domu kulture u Ribnici krajem prošle sedmice, rečeno je da iza politike aktuelnog predsednika i kandidata Borisa Tadića i odgovornih ljudi u ovoj stranci stoje rezultati i da je ono što je obećano i urađeno. Kao primeri navedeni su oslobađanje od poreza za kupovinu stana, smanjeni porezi za kupovinu računara, pomoć poljoprivrednim proizvođačima isplaćivanjem po sto evra po hektaru obrađene zemlje, vizne olakšice... Naglašeno je i da samo Boris Tadić ima jasnu viziju evropske i stabilne Srbije koja kao takva može da privuče inostrane investitore, a time omogući državi brži ekonomski razvoj i novo zapošljavanje.
- Boris Tadić je u proteklom periodu dokazao da je postao državnik kojem su sva vrata u svetu otvorena i da samo on može da nas i dalje povezuje čvrsto sa svima. Pored toga, jedini koji može da napravi stabilnost u Srbiji, pre svega političku stabilnost u ovom trenutku, jeste Boris Tadić. Ja sam ubeđen da će ta stabilnost doći posle 3. februara, da će se Vlada stabilizovati i da će sve te razlike koje u ovom momentu postoje iščileti i da ćemo ,,punim jedrima" krenuti ka Evropskoj uniji, ka stabilnosti, ka novim investicijama, ka otvaranju novih radnih mesta - istakao je Miodrag Đidić, državni sekretar u Ministarstvu finansija i član centralnih organa DS-a, naglasivši da bi ,,ako pobedi druga opcija, Srbija ponovo otišla u samoizolaciju i katastrofu kakvu je imala devedesetih godina, u vreme ratova i megainflacije". On je takođe istakao da sa dužnosti na kojoj se sada nalazi aktivno pomaže privrednicima Srbije, posebno centralne, pa i kraljevačkog regiona, kao na primer u otvaranju carinarnica i carinskih terminala uz smanjenje dažbina, deblokadi žiro-računa Fabrike vagona, otpisu kamata itd.
Narodni poslanik i član Izvršnog odbora DS-a Srđan Milivojević posebno je naglasio da su ,,ovo najvažniji izbori od 5. oktobra 2000. godine, kada konačno treba da se odlučimo kojim putem Srbija treba da ide i kako će građani živeti". U izlaganju, on se osvrnuo i na vreme devedesetih godina i kandidate koji i dalje, kako je rekao, ,,vode politiku sile".
- Gospodine Nikoliću, terajte malo silu sa svojom decom, a ne sa decom Kraljeva, Kruševca, Aleksandrovca… Meni i našoj generaciji je dosta smrti i ,,teranja sile"! I kada Boris Tadić kaže da mi nećemo ratovati, to zaista znači da Srbija više nema resurse za rat. Mi sada pobede više ne možemo i ne smemo da osvajamo na vojnom planu, mi pobede moramo da osvajamo na polju ekonomije, na polju proizvodnje, na polju života - naglasio je pored ostalog Milivojević.
A Milan Vuković, narodni poslanik i predsednik OO DS Kraljevo, rekao je između ostalog da u narednom periodu treba više raditi na uređenju i razvoju kraljevačkog područja, pogotovo posle zakonskog proglašenja Kraljeva za grad, pa i buduće opštine Ribnica. On je ocenio da se kraljevačke demokrate kroz ovu predsedničku kampanju promovišu kao lideri, ,,da daju primer kako treba raditi", pripremaju za predstojeće majske lokalne izbore i da veruje da će Demokratska stranka pobediti i na tim izborima, kao i njen kandidat na predsedničkim koji predstoje.
Funkcioneri DS-a su na tribini odgovarali i na pitanja svojih članova, simpatizera i građana, pored ostalog istakavši i da će u eventualnom drugom krugu predsedničkih izbora biti neophodno jedinstvo svih demokratskih snaga u izboru evropskog puta Srbije.


KONFERENCIJA ZA NOVINARE OO G 17 PLUS KRALJEVO
Srbija bira put razvoja - podrška Borisu Tadiću


   • Ukazano i na veliki značaj donošenja Zakona o besplatnoj podeli akcija i otvaranja kancelarije za regionalni razvoj u Kraljevu • Evidentiranje za besplatnu podelu akcija počinje 28. januara, a kancelarija za regionalni razvoj u Kraljevu biće otvorena za nekoliko dana

   Na konferenciji za novinare, održanoj 15. januara, Opštinski odbor G 17 plus Kraljevo pozvao je građane da u što većem broju izađu na predstojeće predsedničke izbore i glasaju za evropski, brži ekonomski i demokratski put Srbije.
- Ovo su važni izbori, jer biramo put kojim će Srbija ići u narednom periodu i kojom će se brzinom naša država ekonomski razvijati. Poštujući sve što je do sada radio, G 17 PLUS na ovim izborima podržava predsednika Borisa Tadića. Pozivam sve članove i simpatizere G 17 PLUS i građane Kraljeva da 20. januara glasaju za Borisa Tadića - istakao je mr Jovan Nešović, narodni poslanik i predsednik Opštinskog odbora G 17 PLUS Kraljevo.
On je na pres konferenciji ukazao i na značaj usvajanja Zakona o besplatnoj podeli akcija velikih javnih preduzeća za četiri miliona građana koji do sada nisu dobili akcije u procesu privatizacije društvenih preduzeća.
- Pošteno je i korektno da ljudi koji su učestvovali, plaćajući porez i doprinose na platu u razvoju javnih preduzeća, dobiju besplatne akcije. Uredba o prijavljivanju građana za besplatne akcije je doneta, procedura je krajnje jednostavna i obavljaće se, počev od 28. januara, na šalterima pošta i u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Trajaće punih šest meseci i nema nikakve potrebe za nekom žurbom. Mnogi, međutim, želeći da ovu stvar iz političkih razloga omalovaže, tvrde da građani neće dobiti po 1.000 evra i da će vrednost akcija padati. To nije tačno, jer svuda u okruženju vrednost akcija ovih preduzeća raste. Tako će biti i kod nas, jer su ovo najbolja i najprofitabilnija preduzeća u jednoj državi - naglasio je Nešović.
Pored toga, prema njegovim rečima, ravnomerni regionalni razvoj Srbije u narednom periodu je takođe važna aktivnost kojom će se baviti stranka G 17 PLUS, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou.
- Ravnomernijim regionalnom razvoju mora da pomogne država, sa jedne strane donošenjem Zakona o regionalnom razvoju, a sa druge strane i finansijskim sredstvima preko programa kao što je NIP. Želeći da što kvalitetnije iskoristimo programe države i programe od strukturnih fondova EU u procesu pridruživanja Srbije evropskoj zajednici, u Kraljevu će za nekoliko dana biti otvorena kancelarija za regionalni razvoj u okviru Ministarstva za ekonomski i regionalni razvoj. Regionalna kancelarija će imati zadatak da pomogne lokalnim samoupravama i pojedincima na teritoriji Raškog okruga i šire u realizaciji, kako infrastrukturnih projekata, tako i projekata iz oblasti razvoja preduzetništva, malih i srednjih preduzeća - objasnio je Nešović.
On je zaključio i da je otvaranje kancelarije za regionalni razvoj u Kraljevu veliki uspeh stranke G 17 PLUS u ovom gradu, pogotovo što će to biti jedna od prvih ili čak prva takva otvorena kancelarija u Srbiji.


PRES KONFERENCIJA OO DS KRALJEVO
Tadićev jasan plan za budućnost


   Predstavnici Opštinskog odbora DS Kraljevo, na prekjučerašnjoj konferenciji za novinare, pozvali su birače u opštini Kraljevo da masovno izađu na predsedničke izbore 20. januara i daju glas kandidatu te stranke Borisu Tadiću. Kako je rečeno, Boris Tadić ,,jedini garantuje budućnost za sve nas", za Srbiju ,,koja će poštovati svoju tradiciju i nikada neće odustati od odbrane Kosova i Metohije, ali i da se Srbija nikada neće vratiti u vreme nesigurnosti, bede, strepnje od ratova, izolacije, političke i ekonomske nesigurnosti iz devedesetih godina prošlog veka i poništavanje svih uspeha postignutih posle promena 2000. godine".
- Boris Tadić nudi jasan plan za budućnost koja nema alternative, plan koji podrazumeva posao za Srbiju, izgradnju i razvoj, znanje koje se ceni, lečenje dostupno svima i život bez korupcije. Sve ovo podrazumeva da svaki građanin ima posao od koga može pristojno da živi, da bez jake infrastrukture nema ni jake privrede, bez jake privrede nema ni novih radnih mesta. Znanje moramo da poštujemo mnogo više i da ga nagrađujemo mnogo bolje. Kvalitetno lečenje mora da bude neotuđivo pravo svakoga a ne privilegija. Borba protiv korupcije i kriminala treba da bude najvažniji zadatak, jer od ostvarenja tog cilja presudno zavisi razvoj naše zemlje - istakao je Milan Vuković, narodni poslanik i predsednik OO DS Kraljevo.

STVARANJE BUDUĆNOSTI
Pozivajući Kraljevčane da se opredele za predsedničkog kandidata DS-a, Vuković je citirao poruku Borisa Tadića, koja glasi:
,,Naša politika je stvaranje budućnosti, a ne uništavanje budućnosti. Naša politika je život, a ne razaranja. Evropska budućnost Srbije jedini je siguran put do boljeg života za sve.”


PRES KONFERENCIJA OPŠTINSKOG ODBORA LDP KRALJEVO
,,Glasanje za put mladosti i budućnosti"


   Na konferenciji za novinare Opštinskog odbora Liberalno demokratske partije u Kraljevu istanuto je da su ,,u toku protekle predizborne kampanje viđeni uglavnom kandidati republičkog premijera, koji nisu ponudili ništa novo, za razliku od kandidata LDP-a Čedomira Jovanovića, koji Srbiji nudi nove, evropske vrednosti".
- U toku ove kampanje videli smo tri Koštuničina kandidata - Nikolića, Tadića i Ilića. Jedan nas je uveo u rat sa celim svetom, drugi nas nije izveo iz tog rata sa celim svetom, a treći, pak, grdi rad Vlade iako sam u njoj sedi. Kao rezultat njihovog vladanja, nesposobnosti i konfrontacije sa celim svetom, imamo udaljavanje od Evrope i evropskih vrednosti. Moglo bi se reći da Srbija dobija novi naziv, a to je ,,Južni potok", budući da prilazimo sve više Aziji, udaljavajući se od Evrope. Rezultat njihove politike je uništena privreda, kao što je propadanje ,,Magnohroma”, Fabrike vagona, ,,Slova”, ,,Jasena”, kao eklatantni primeri njihove nesposobnosti, jer su bili obavezni da ovaj grad povedu u pravcu prosperiteta. Ovih dana vidimo njihovu kampanju u kojoj su se presvukli u ,,jagnjeću kožu". Međutim, građani Kraljeva definitivno znaju kakav je njihov učinak i u tom smislu će, verujem, doneti pravu odluku na predstojećim izborima, jer g. Čedomir Jovanović i mi iz LDP-a nudimo pomirenje sa celim svetom, ulazak u Evropu i evropske vrednosti, Srbiju bez laži, političke mafije, tajkunizacije, Srbiju pune zaposlenosti, Srbiju mladosti i dostojanstvene starosti, ne ,,nebesku Srbiju", već Srbiju života. Zato naš slogan dobija sve više na značaju: Neka pobedi život, jer život je zakon - rekao je dr Branko Đokić, menadzer OO LDP Kraljevo.
Sa pres konferencije predstavnici OO LDP Kraljevo pozvali su sve Kraljevčane da izađu 20. januara na izbore i ,,da izaberu put blagostanja, mladosti i budućnosti i glasaju za njihovog kandidata Čedomira Jovanovića, jedinog koji priča istinu i nastavlja put Zorana Đinđića".


PREDSEDNIČKI PREDIZBORNI PROGRAM VELIMIRA ILIĆA, KANDIDATA NOVE SRBIJE
Preuzimanje odgovornosti zajedno sa narodom


   Na konferenciji za novinare svog Opštinskog i Okružnog odbora Nova Srbija u Kraljevu još jednom je predstavila predsednički program kandidata te stranke Velimira Ilića i birače pozvala da 20. januara glasaju za njega. Posebno je istaknuto da je Velimir Ilić izuzetno doprineo razvoju Kraljeva i da je po praktičnim rezultatima bio najuspešniji ministar u Vladi Vojislava Koštinice, da je kao čovek iz naroda u sudbonosnim vremenima uvek bio sa njim, boreći se da obnovi i sačuva dostojanstvo Srbije i da želi da nastavi uspešno da je gradi.
U svom predsedničkom programu Velimir Ilić posebno ističe da će ,,učiniti sve da zaštiti suverenosti i teritorijalne celovitosti, uključujući i Kosovo i Metohiju, postanu temelj političkog jedinstva u Srbiji", da će ,,zastupati sve građane Srbije, štititi njihova demokratska prava na političke razlike koje su posvećene dobrobiti zemlje i naroda, ali da neće dozvoliti kompromitovanje i zloupotrebu demokratije za delovanje protiv ustavnog poretka i nacionalnih interesa". Takođe, da će ,,pred međunarodnom zajednicom predstavljati Srbiju onako kako to pripada njenom dostojanstvu i istorijskom značaju, pri čemu će interes Srbije biti njegov jedini kriterijum, a da će celishodnost integracije u Evropu Srbija procenjivati na osnovu odnosa Evrope prema Srbiji". Naglašava se i da će ,,Republika Srpska i srpski narod u Crnoj Gori i Hrvatskoj imati u Srbiji pun oslonac, a da će naš odnos prema susednim zemljama zavisiti od poštovanja prava Srba koji u njima žive". Pored toga, Ilić u svom predsedničkom programu ističe:
,,Dobro znam da su naši putokazi u našem narodu. Iskoristiću svoje državničko iskustvo, svoju ličnu odlučnost i autoritet predsednika Republike da ti putokazi postanu državni program… Srbija ne može da bude u vlasništvu superbogataša i ne sme da bude maćeha nemoćnima. Boriću se kao čovek, kao hrišćanin i kao predsednik Republike da niko u Srbiji ne bude bez osnovnih sredstava za život. Vratiću poštovanje koje naše društvo duguje srpskom selu i srpskom domaćinu. Da bih ostvario opšti napredak, uticaću da izbor stručnih i efikasnih ljudi na odgovorna mesta postane opšte pravilo u Srbiji. Da bi se unapredila ekonomija i omogućio rast životnog standarda građana, insistiraću na iskorenjivanju privrednog kriminala, nadgledaću proces privatizacije i predložiću nove značajne projekte u privredi i infrastrukturi. Podržaću brigu za očuvanje duhovnog i kulturnog nasleđa i biću pokrovitelj promeni medijske slike naše zemlje u svetu. Neću biti kabinetski predsednik nego ću uvek zajedno sa svojim narodom da sagledavam probleme i donosim odluke.
Svestan sam velikih teškoća u kojima se zemlja nalazi, ali sam spreman da preuzmem odgovornost i započnem njihovo rešavanje. Iskusio sam ogromne pritiske kada sam pokrenuo izgradnju auto-puta kroz Srbiju, ali pokazao sam da je odlučan čovek uvek pobednik. Svoje političke ideje pretvarao sam u dela. Iskreno volim svoju zemlju i svoj narod i hoću da Srbija bude dobro mesto za život svima nama. Naša budućnost zavisi od našeg izbora. Narod je dao putokaze, sveti Jovan će blagosloviti, a na nama je da krenemo da stvaramo novu Srbiju", ističe u svom predsedničkom predizbornom programu Velimir Ilić, kandidat Nove Srbije.Povratak na vrh strane


U KRALJEVU ODRŽAN ZAVRŠNI PREDIZBORNI MITING TOMISLAVA NIKOLIĆA, KANDIDATA SRS-A
,,Nama treba ponosna, pravedna i uređena država"


   ,,Treba da imamo ponosnu, pravednu i uređenu državu u kojoj će svi pošteni građani živeti časno i srećno, pre svega zbog svoje budućnosti i budućnosti svoje dece", istakao je Tomislav Nikolić, kandidat Srpske radikalne stranke, na završnom predizbornom mitingu, održanom 16. januara u Kraljevu. U prepunoj kraljevačkoj Hali sportova, dočekan burnim aplauzima i ovacijama, Tomislav Nikolić najpre je istakao da često razmišlja da li je zaslužio ovakve aplauze i svu ljubav prisutnih, jer ga ,,obavezuju da za pet godina mandata i dalje ostane čovek kojeg će najviše da poštuju i vole".
- Sve ću učiniti da ispunim sva obećanja koja sam vam dao, da ova nada koju sada osećate postane naša realnost, zato što je to moguće, što treba još samo malo napora, samo još malo volje i poštenja. Vama treba posao, vama treba sigurna budućnost za decu, vama starima treba penzija od koje možete da normalno živite i da se lečite, vašoj deci treba apsolutna sigurnost, našem seljaku treba omogućiti da obrađuje zemlju i da može da zaradi kad mu rodi. Našim zatvorima treba da obećate da će da se napune kriminalcima, a našoj deci da obezbedimo mir i sigurnost. Tako vam malo treba, a vlast ne želi to da vam da. Hajde onda da menjamo taj režim koji ne želi da uradi ništa dobro ni za našu decu, ni za naše roditelje - rekao je Nikolić.
Naglasio je i da on nije birao kada će biti održani izbori, već Boris Tadić, ,,ubeđen da će da potrči da pobedi pre nego što preda Kosovo i Metohiju".
- Nikad više Srbija neće ništa da proda. Ne tražimo tuđe, ali znamo šta je naše. Otkud to da ne samo da neko sa strane hoće da nam nešto otme, nego da i mi imamo Srbina koji hoće da mu to da!? A pita li on nekoga od vas kakva je vaša volja i želja, pita li on čije je Kosovo i Metohija? Ne pita, kao što vas nije pitao za fabrike jesu li naše ili su prćija, imaju li gazdu, a taj gazda bi bili građani Srbije, ili su one svačije i ničije - kazao je Nikolić i dodao da vlast odavno ne pita nikog ništa.
Na usklike prisutnih ,,Pobeda, pobeda", Nikolić je istakao da zna da svi osećaju da će se pobeda za par dana ,,razvejati širom Srbije". Naglasio je da svi njegovi prijatelji znaju da se godinama sprema za dan kada će podrška građana njemu biti veća od podrške svim ostalim kandidatima zajedno, a ne svakog pojedinačno, jer ,,veliki junaci ne treba da se tuku sa malima". Kazao je i da svi znaju da u životu ima sve što mu treba, posebno srećnu porodicu, ali da mu ipak nedostaje funkcija predsednika Republike, da mu nedostaje da vidi srećne ljude koji rađaju i normalno vaspitavaju i od svoje zarade školuju decu. Obećao je i da će promeniti škole tako da postanu takođe ustanove gde se vaspitava i uči, a da dileri narkotika 24 sata neće imati mira, jer ,,kome da ostavimo Srbiju ako nam truju i upropaste decu".
Istakao je i ,,da nam treba ponosna država, da se ne stidimo što nam neko otima deo teritorije, a vlast ništa ne čini jer neće da se zamera i tvrdi da ne može ništa da uradi". Govoreći o odnosima Srbije sa Evropskom unijom, Nikolić je istakao da je EU odavno istražila i da zna da će on pa ,,ne žele da ga više ljute", jer on ima svoju reč, nije potkupljiv i ,,neće nikada da im obeća ono što ne može da ispuni".
- EU je moćna, jaka i bogata. Neću sa njom da vas svađam, ali nećete ni da puzite pred njom, neće da gazi preko vas, neće da vam otima teritoriju. Sa EU s jedne strane stola oni, s druge strane mi. Ne mi u kavezu, a oni na slobodi. Mnogo prijatelja imamo u svetu i ti naši prijatelji sarađuju sa EU. Nama samo režim kaže ,,što vi forsirate Rusiju, naljutiće se EU”. A ja pitam: A što se EU ne ljuti na sebe kad sarađuje sa Rusijom? Ko nama zabranjuje da sarađujemo i sa Zapadom, i sa Istokom, i sa Severom i sa Jugom!? Ja vam kažem, uspem li ja vas da pomirim među sobom, da građane Srbije pomirim da se ne gledaju popreko, da se ne psuju što je jedan za ovo drugi za ono, bićemo tako ,,tvrd orah" za Evropu da će sa nama morati da razgovara kao sa normalnim ljudima, a našu granicu da poštuje kao svoju - naglasio je Nikolić, dodavši da je za 28. januar pozvan u Rusiju i da će mnogi biti iznenađeni ko će ga tamo primiti".
U nastavku izlaganja Tomislav Nikolić je istakao da želi da svaka profesija bude ponosna, svaki posao, osim protivzakonitog. Založio se i za konačno stvaranje pravne države, da zakoni budu jednaki za sve, a da ih najpre poštuju oni u državnom vrhu, da bi se i građani ugledali na njih, kao i za nezavisno sudstvo bez uticaja partija, navodeći kao primer da jedino SRS nije predložila nikog za člana Ustavnog suda.
- Nama treba pravedna država koja će da pomogne sirotinji jer smo mnogo siromašni. Osiromašili smo sve vreme misleći da nam je bolje, da ovo rade zbog nas. A nije tako, sve je suprotno. Kao što su doveli strance i prodali im ,,Magnohrom” i druge fabrike, a radnike ostavili bez posla i plata... Pa što da nas gaze, pa što da budemo siromašni, pa što da se stidimo pred svojom decom kada se uveče vraćaju kući ili beže jer ne mogu da gledaju sramotu svojih roditelja - upozorio je Nikolić.
Istakavši da su ga mnogo vređali i u ovoj kampanji i od osnivanja SRS, ali da su na taj način vređali građane, Nikolić je naglasio da se on ne plaši kada ga vređaju lošiji od njega, posebno kriminalci i nemoralni. Okupljenima je poručio da podignu glavu i da se usprave, da 20. januar bude dan ponosa i časti i da se raduju njegovoj pobedi jer će on odgovornost izbora za predsednika Srbije lako da primi i ,,nosi na svojim leđima". Zamolio ih je i da se ne dogodi da on ide prebrzo, a da oni ne mogu da ga stignu, da se ne boje i da slobodno krenu za njim jer se on ne boji prepreka nego ih ruši".
- Zbog toga, zbog dece Srbije, zbog budućnosti Srbije, zbog ponosa Srbije, ne zbog mene i ovih divnih ljudi koji stoje iza mene, ne samo zbog vas u ovoj hali, već zbog cele Srbije, i Mađara, i muslimana, i Albanaca, i Rumuna, i Rusina, i Slovaka, i Bugara, i Roma, zbog svakog građanina Srbije, molim vas razum, olovka i svim srcem 20. januara. Živela Srbija! - završio je svoje izlaganje Tomislav Nikolić.
Pre njega govorili su i visoki funkcioneri SRS Aleksandar Vučić, Dragan Todorović, Jorgovanka Tabaković, Nataša Jovanović, prof. dr Milan Bačević, glumica Lidija Vukićević i general Božidar Đelić, Zoran Babić (predsednik OO SRS V. Banja), zatim Borislav Pelević, student Željko Đunović, Vladimir Kršljanin (Narodni pokret Srbije), kao i predstavnici Kraljeva. Pročitano je i pismo prof. dr Vojislava Šešelja, upućeno iz Haga, u kojem piše o trenutnoj situaciji i podržava Tomislava Nikolića, verujući u njegovu pobedu.
    Uoči mitinga u hali je održan koncert orkestra Branimira Đokića sa grupom pevača koje je predvodio Raša Pavlović. U toku mitinga, pored srpske himne na početku, uz hor je otpevana i pesma ,,Tamo daleko", a miting je završen narodnim kolom.

PRIJATELJI IZ FRANCUSKE
Na mitingu su govorili, kako je najavljeno, prijatelji iz Francuske Patrik Bajo i Žak Beržes koji su, pored davanja pune podrške SRS i Tomislavu Nikoliću na izborima, rekli da Evropa ne sme zaboraviti da je danas slobodna zahvaljujući i Srbiji i da joj treba pomoći i prihvatiti je, ali kao samostalnu i celovitu državu, sa Kosovom i Metohijom u svom sastavu.

GOVORNICI IZ KRALJEVA
Predizborni skup je otvorila narodni poslanik Vesna Nikolić-Vukajlović, koja je rekla da ,,nije slučajno što je usred Šumadije, u gradu Kraljevu, završni miting SRS" i da je Mlađen Dinkić konačno ,,dolijao", jer nije ispunio obećanja radnicima ,,Magnohroma”, koji su i tog dana protestovali pred Skupštinom opštine i dodala: ,,Zato tražimo promene, promene su blizu, 20. januara biće promena, na čelu Srbije će biti Tomislav Nikolić, glasajmo za promene!” Milivoje Jakovljević iz ,,Magnohroma” je rekao da je u tom preduzeću na delu ,,socijalni genocid" nad radnicima i njihovim porodicama i da ih je jedino prihvatila SRS. Agronom i poljoprivrednik Dragutin Jeftović posebno je govorio o teškoj situaciji u poljoprivredi i na selu, navodeći da je prošle godine u opštini Kraljevo kupljeno samo deset traktora uz veliki porez na dodatnu vrednost.


SRS KRALJEVO
Predizborni ,,hepening" radikala


   Uoči predstojećih predsedničkih izbora članovi Opštinskog odbora SRS Kraljevo, obučeni u stranačke majice, u skladu sa svojim sloganom ,,Svim srcem!", ispred svojih prostorija organizovali su svojevrsni ,,hepening" kojim su se obratili javnosti. Predvođeni Vesnom Vukajlović-Nikolić, predsednikom OO SRS i narodnim poslanikom, radikali, među kojima je bilo najviše članova njihovog podmlatka, uzvikivali su parole kao što su ,,Svim srcem za Tomu", ,,Svim srcem za Srbiju", ,,Svim srcem do pobede", ,,Tomo, Tomo, Tomo"… Članovi Opštinskog odbora SRS su još jednom pozvali birače da 20. januara glasaju za Tomislava Nikolića.


KONFERENCIJA ZA ŠTAMPU SOCIJALISTIČKE OMLADINE
Mrkonjić - kandidat o kome dela govore


   Socijalistička omladina smatra da je najveći problem mladih u Srbiji - nezaposlenost. Mladi teško dolaze do posla, bez obzira na nivo stručne spreme. A i ako dođu do posla, rade za niske plate u teškim uslovima, često i neprijavljeni i izloženi raznim oblicima šikaniranja od svojih poslodavaca. To je posledica katastrofalne situacije u privredi, za koju su odgovorni oni koji vladaju Srbijom od 5. oktobra 2000. Zato Socijalistička omladina poziva mlade ljude da na predstojećim izborima za predsednika Republike daju svoj glas kandidatu SPS-a dipl. inž. Milutinu Mrkonjiću, jer je on jedini pokazao i dokazao da i u najtežim uslovima može da uposli Srbiju i to sa skromnim finansijskim sredstvima. On je zaista jedini kandidat o kome dela govore.


PRES KONFERENCIJA OPŠTINSKOG ODBORA PSS KRALJEVO
,,Ne verovati neuspešnim kandidatima"


   Članovi Opštinskog odbora Pokreta snaga Srbije Kraljevo na pres konferenciji poručili su biračima da poverenje na predstojećim izborima ne poklone onima koji godinama samo obećavaju pred izbore, a kasnije ne ispunjavaju obećanja. Oni su podsetili građane da se sve stranke, predlagači kandidata, ,,vraćaju na staro i samo se uoči izbora sete i radnika i seljaka".
- Postavio bih pitanje svoj gospodi koja se pojavljuje na ovim listama - gde su bili do sada da skrenu pažnju na neku pljačku i otimačinu naših velikih firmi, naših fabrika, ne samo za opštinu, već i celu Srbiju, bivše Jugoslavije, pa čak i cele Evrope? - upitao je Radoslav Đorić, predsednik OO PSS Kraljevo, i kao primer naveo da su se pojedini kandidati setili propadanja ,,Magnohroma” tek sada pred izbore.
- Naš je cilj da radnike vratimo na svoja radna mesta i da decu više ne petljamo u politiku, jer nam je, nažalost, politika zavladala i u dečjim vrtićima - upozorio je Đorić.
Predsednik Pokreta mladih kraljevačkog PSS-a Milan Štavljanin ukazao je na izuzetno loš položaj mladih u zemlji.
- Pokret snaga Srbije, posebno pokret mladih, ponudiće kroz niz svojih programa poboljšanje statusa mladih. Ali, pozivamo ih da se uključe aktivno u rad stranke i našeg Pokreta mladih - istakao je Štavljanin i pozvao sve mlade Kraljeva da u što većem broju izađu na predstojeće predsedničke izbore 20. januara i svoj glas daju onima koji mogu da preporode Srbiju.Povratak na vrh strane


POSLE ŠEST DECENIJA POSTOJANJA GASI SE ŠTAMPARIJA “SLOVO” - piše Dragan Vukićević
Umesto ,,Slova” slovenački ,,šoping mol”


   • Svega četiri i po godine od privatizacije, zatvara se najstarija štamparija u Kraljevu “Slovo”. Na atraktivnom placu od 74 ara već bivše štamparije, IN nezvanično saznaje, kupac parcele, nepoznata slovenačka firma, sagradiće trgovinski centar. • Kako je vlasnik “Narodne knjige” iz Beograda Miličko Mijović kupio “Slovo” da bi otpustio radnike, “očerupao” pogone i najzad prodao štampariju kao plac!

   Ukoliko se događaji budu odvijali po ,,dinamici plana”, već sa prvim prolećnim danima počeće rušenje objekata štamparije ,,Slovo” u Ulici vojvode Stepe, a kada se parcela ,,zaplaci”, očekivanja su da će već na leto početi gradnja trgovinskog centra sa većinskim slovenačkim kapitalom. Ovo za medije tvrdi četrdesetak radnika ,,Slova”, koji zaradu ne primaju već osam meseci, a koji su na plaćenom odsustvu od avgusta prošle godine uz naknadu od 60 odsto ličnog dohotka. Direktor ,,Slova” a.d. LJubomir Vujović optimistično tvrdi da će sva potraživanja radnika biti izmirena i pre nego što uđu prvi bageri na plac, čime će definitivno da se stavi tačka na nekada najuglednije štamparije ne samo u ovom delu Srbije, sa tradicijom dugom 60 godina. U međuvremenu, radnici u strahu da ne ostanu bez dinara naknade, svakodnevno dežuraju u upravnom delu štamparije, kako bi sprečili da građevnski radovi eventualno počnu ranije i da se oprema razgrabi do kraja.
Tako, period posle privatizacije 2003. godine, kada se radilo u tri smene i vikendom i kada su bile uposlene sve mašine i sve poslovne linije ,,do pucanja”, kada su radnici očekivali da je pravi potez što je ,,Slovo” kupio ,,čovek iz branše”, vlasnik uticajne ,,Narodne knjige” iz Beograda Miličko Mijović, koji je okupljao kao ugledni izdavač sve najznačajnije književne autore u Srbiji i objavljivao samo bestselere, a svaki njegov autor bio ovenčan najprestižnijim književnim nagradama, pokazao se kao labudova pesma umirućeg ,,Slova”.
- Radili smo u tri smene, i subotom i nedeljom, a sada nemamo ništa - kaže ogorčeno Gordana Bučanin, koja ovih hladnih zimskih dana svakodnevno ,,dolazi na posao” zajedno sa trideset sedmoro preostalih radnika od oko 140 pre pet godina na dan privatizacije, u očekivanju da se iznađe način i od Mijovića kako-tako naplati zaostali dug od osam zarada.
Prema njenim rečima, ,,obavezna investicija” kupca ,,Slova” ogledala se u tome što je dovozio stare i neupotrebljive mašine, a uzimao i odnosio nove, ispravne i proverene. I danas, dok je mašinsko odeljenje sablasno prazno, pod nabrekao, bez vrata između pogona, u odeljenju knjigoveznice i dalje po sredini stoji jedna od glomaznih mašina koje je Mijović uneo kao investiciju i koja nikada nije ni uključivana, budući da je neispravna i za proces štampe nepotrebna i neupotrebljiva.
Sredinom septembra prošle godine radnici su Odeljenju za privredni kriminal Policijske uprave Kraljevo podneli i prijavu protiv Milička Mijovića, tvrdeći pored ostalog da je veći deo novca od prodaje nepokretnosti prenet na račun ,,Narodne knjige”.
Takođe, navodi se u toj prijavi, prilikom rušenja objekata, nekoliko mašina veće vrednost je bez ikakvog opravdanja i osnova odvezeno iz preduzeća i više nije u državini preduzeća, već postoje indicije da su te mašine prodate na crno i da taj novac nije uplaćen na račun preduzeća.
A ,,labudova pesma” ,,Slova” započela je krajem avgusta, kada je štamparija ,,Slovo” prodata po početnoj ceni od 3,3 miliona dinara vlasniku Izdavačke kuće Miličku Mijoviću kao fizičkom licu, uz obaveznu investiciju od oko četiri miliona dinara. Tu obavezu ispunjava kupovinom polovnih mašina za doradu i štampu, kapicitete upošljava sto posto, a za ove četiri i po godine nijednom nije došao u Kraljevo ni da vidi čega je vlasnik(!?).
Danas, radnici sumnjaju da je novac zarađen štampanjem knjiga u početnom tiražu od oko 100.000 primeraka u proseku pod imenom drugih preduzeća zaršio na računima tih preduzeća a ne ,,Slova”. Kada su potraživanja poverilaca prema matičnoj firmi Mijovića ,,Narodnoj knjizi” počela da prete osnovnoj delatnosti blokadom računa, Mijović počinje sistematski da ,,čerupa” ,,Slovo” i najvrednije mašine rasklapa i iznosi iz Kraljeva u nepoznatom smeru i iz nepoznatih razloga.
Prema rečima naših sagovornika, pošto su iz ,,Slova” rastavljene i odnete i poslednje najvrednije mašine u koje se ulagalo decenijama i koje su važile za najkvalitetnije u Republici, shvatili su definitivno da Mijović, za koga kažu da ne znaju ni kako izgleda, štampariji i njima ne misli dobro i po lanjskom Prazniku rada stupaju u tromesečni štrajk, iako je proizvodnja već zamrla. Deo radnika napušta ,,Slovo” i sudskim putem nastoji da naplati zaostale zarade i taj proces još nije okončan, a najuporniji ostaju da prava ostvare u okviru ,,Slova”. Od avgusta do danas četrdesetak radnika se vodi na plaćenom odsustvu, uz naknadu od 60 odsto plate.
Miličko Mijović u međuvremenu kao predsednik Upravnog odbora donosi odluku o prodaji placa od 74 ara na kome se nalazi ,,Slovo” slovenačoj firmi sa sedištem u Beogradu za 712.000 evra, a odamah potom kao pozajmicu uplaćuje 20 miliona dinara na račun matičnog preduzeća ,,Narodna knjiga”, uz obavezu da novac vrati u Kraljevo kroz tri meseca, što nije ispunio do danas.
- Jedan deo tog novca isplaćen je radnicima na ime duga za neisplaćene zarade - objašnjava predsednica sindikata ,,Nezavisnost” Svetlana Barač - a 20 miliona dinara na osnovu ugovora o pozajmici i odluke Upravnog odbora, na čijem je čelu Mijović kao većinski vlasnik, usmereno je na račun ,,Narodne knjige alfa”, čiji je vlasnik takođe Mijović. Mi sada od njega tražimo samo da ispuni socijalni program i da isplati sve zarade koje duguje. Ne damo da Mijović ugasi ,,Slovo” onako kako on hoće, odnosno da ostanemo bez dinara naknade. On se sada pravi da je bolestan i izbegava i da razgovara sa nama.
Direktor ,,Slova” LJubomir Vujović svu krivicu za nastalo stanje u štampariji takođe svaljuje na većinskog vlasnika.
- Skupština akcionara ,,Slovo” a.d. donela je odluku o prodaji lokacije štamparije i tu odluku potvrdio je i Upravni odbor u julu prošle godine - objašnjava direktor Vujović. - Kupac je svoj dug izmirio u celini. Deo sredstava utrošen je na isplatu zaostalih zarada za jedan deo radnika ,,Slova”, dok za one koji su pokrenuli sudski spor to nije učinjeno do okončanja postupka zbog kamata i troškova sudskih sporova... Pošto je novac bio na računu, ,,Narodna knjiga” je tražila pozajmicu od 20 miliona dinara kako bi izmirila potraživanja od dobavljača, povraćaj kredita i druge obaveze. Ja sam odbio zahtev Mijovića da novac prebacim ,,Narodnoj knjizi”, pošto je taj novac trebalo da se iskoristi za ispunjenje obaveza prema našim radnicima, ali pošto je on ujedno i predsednik Upravnog odbora i pošto je Upravni odbor doneo takvu odluku, ja kao direktor ,,Slova” nisam imao izbora. I to sam urado tek pošto smo sačinili ugovor o pozajmici, prema kome je precizirano da se novac vrati ,,Slovu” u roku od devedeset dana, mada je obećao da će novac da vrati i pre isteka roka. Pošto to nije učinjeno ni posle tri meseca, ja sam podneo tužbu Trgovinskom sudu u Beogradu protiv ,,Narodne knjige” za povraćaj novca. Sud je doneo presudu o izvršenju ugovora o pozajmici i sada čekamo da sud naplati taj novac. Za obaveze ,,Slova” prema radnicima trebalo bi oko deset-jedanaest miliona dinara i sa time bi svi radnici bili isplaćeni. I kada je reč o zaostalim zaradama, otpremninama, kamatama i sudskim troškovima... Ovaj postupak kreće po ubrzanom postupku i na prvoj narednoj rasparvi biće doneta presuda, ali očekujem da ćemo novac dobiti najkasnije za tri-četiri meseca.
Ovih dana nudi se sve na prodaju šta može da se proda, jer plac mora da se ,,zalivadi” za slovenačkog kupca...Povratak na vrh strane


POSETA KRALJEVAČKOJ PLANINSKOJ LEPOTICI U ŠPICU SEZONE - piše Aleksandar Daišević
Goč, vazdušna oaza Srbije

   • U špicu zimske turističke sezone, Goč je pun turista, skijaša, izletnika, ljubitelja prirode. Sa skromnim smeštajnim kapacitetima, ne može da konkuriše našim najboljim planinskim centrima, ali svake godine Goč dobija nove poklonike

   U jeku zimske turističke sezone posetili smo Goč, planinu nadomak Kraljeva, koju i sami Kraljevčani tek sada otkrivaju. A lepotan među srpskim planinskim centrima nekako stidljivo otvara svoje dveri posetiocima iz cele Srbije. Na samo tridesetak kilometara od grada na Ibru nalazi se vazdušna oaza Srbije, jer Goč još uvek predstavlja carstvo nedirnute prirode. Planina je to u pravom smislu reči, bez urbanističkih dodataka svojstvenih ,,velikom" Kopaoniku ili Zlatiboru. Tu, podno najvišeg, Crnog vrha, pored čiste i žurne planinske rečice, pluća vam se šire kao cela Šumadija, odjednom zaboravite na životne tegobe, poslovne i druge probleme, siromašan TV program, internet konekciju... Oči vam dobijaju neku drugu dimenziju, zenice se šire od zelenila četinara ogrnutih snežnim pokrivačem i ne možete da se nadišete najlepšeg i najčistijeg vazduha u Srbiji.
Danas, u špicu zimske turističke sezone, Goč je pun turista, skijaša, izletnika, ljubitelja prirode. Sa skromnim smeštajnim kapacitetima, ne može da konkuriše našim najboljim planinskim centrima, ali svake godine Goč dobija nove poklonike, koji mu se, bilo zimi, bilo leti, vraćaju. U hotelu ,,Dobre vode", vlasništvo Dečjeg odmarališta ,,Goč", vri kao u košnici, a najviše je najmlađih, koji se uvek raduju visokom snežnom pokrivaču.
- Ovo će biti jedna od najuspešnijih zimskih sezona koju Goč pamti. Snega ima u izobilju, rade obe staze, žičara i ski liftovi, u ponudi je i funkcionalna balon sala, a na nekoliko mesta može, po više nego povoljnim cenama, da se iznajmi kvalitetna ski oprema. U hotelu imamo 105 ležajeva. Sa krevetima u Dečjem odmaralištu, to je oko 250. I sve vreme smo puni. Pun pansion u našem objektu košta 1.500 dinara, a za organizovane grupe cena je nešto povoljnija. Od sredine januara kreće najveća navala, tu su deca iz kraljevačkih osnovnih škola. Raduje nas da su, kao i svake zime ili leta, sa nama gosti iz Novog Sada, Subotice, Beograda, a danas i iz Leskovca, Niša, Šapca, Kragujevca. Možda je najveća dobit sve veći broj Kraljevčana, koji su ranije zaobilazili Goč, a sada mu rado dolaze u goste. Doček Nove, 2008. godine, kao i Badnje veče na Goču, organizovano po šumadijskim običajima, nešto je što se rečima ne može opisati - zadovoljno naglašava Aleksandar Levajac, direktor Dečjeg odmarališta ,,Goč" i hotela ,,Dobre vode".
,,Ski dom" Smučarskog kluba ,,Goč" iz Kraljeva je takođe ispunjen do poslednjeg mesta,a posebno je atraktivan jer se nalazi tik uz tzv. ,,malu stazu". U ovom objektu je najviše mladih skijaša kojima je omogućena i noćna vožnja pod reflektorima, od 19 do 22 časa.
- Odavno nije bilo ovako dobro na Goču. Za razliku od prošle sezone, kada nije bilo snega, sada ga ima u izobilju i skijaša ima kao nikada ranije. Na stazama radi desetak škola skijanja i snouborda i jedva stižemo da sve uklopimo. Noćno skijanje je atrakcija sama po sebi i tada je najviše Kraljevčana na Goču. Raduje nas da obučavamo veoma malu decu, jer će ih ta ljubav prema snegu, skijanju i Goču držati do kraja života - napominje Dragan Vukosavljević, učitelj skijanja i prvi čovek Dečjeg sport kluba ,,Herkules", koji okuplja više od 150 dece uzrasta od četiri do 12 godina.
U ponudi Goča je i hotel ,,Piramida", sa dve izuzetne planinske vile, vlasništvo beogradskog Šumarskog fakulteta. Ovde je pun pansion 1.900 dinara. Sezona je toliko dobra da u ovom objektu već razmišljaju o povećanju smeštajnih kapaciteta. Ono što Goču nedostaje jeste više autobuskih polazaka iz Kraljeva (za sada samo dva), kao i bolja vanpansionska ponuda. Ali o ovoj planini najbolji sud dala su deca - najmlađi, ali i najbolji i najrađe viđeni gosti planine nadomak Kraljeva.

ĐAČKA PORUKA
Učenici OŠ ,,Desanka Maksimović" iz Zemuna ostavili su poruku ispisanu na zidu pored recepcije hotela ,,Dobre vode":
,,Na Goču sve štima,
dobar vazduh, dobre vode,
dobra klima,
dobri ljudi, dobra šuma
i Pančićeva omorika
pored druma.
DOĐI NA GOČ I UŽIVAJ!"Povratak na vrh strane


,,TRGOMEN- PV" PUSTIO U RAD POGON ZA PROIZVODNJU NAMEŠTAJA
Posao za 130 novih radnika


   U proizvodnim halama preduzeća ,,Trgomen - PV" u Kovanluku u sredu je pušten u rad novi pogon za proizvodnju kupatilskog nameštaja, podova, parketa i nameštaja od masiva. Puštanjem u rad ove automatizovane linije obezbeđen je posao za 130 novih radnika, ali tu nije kraj. Po rečima Predraga Mikića, vlasnika preduzeća ,,Trgomen-PV", planirano je da se već ove godine prošire i dodatno opreme proizvodni pogoni što će stvoriti uslove za zapošljavanje još 200 radnika.
Novi pogon za proizvodnju nameštaja u preduzeću ,,Trgomen-PV", svečano je pustio u rad potpredsednik Srpske radikalne stranke, Tomislav Nikolić. Inače, preduzeće ,,Trgomen-PV" skoro dve decenije uspešno posluje širom Srbije i Crne Gore. U svojim proizvodnim pogonima i maloprodajnim objektima zaposleno je više stotina ljudi.


STUDIJA “UČINITE SVET DRUGAČIJIM” - piše Bojana Milosavljević
I mladi Srbi - lideri budućnosti


   Britanski savet je ispitivanjem mladih, starosti od 18 do 40 godina, iz 12 zemalja, uključujući i Srbiju, sačinio studiju ,,Učinite svet drugačijim”. Potencijalni lideri budućnosti, dakle, oni koji će jednom biti uticajni, razbili su predrasudu da samo teže uvećanju materijalnog bogatstva, a pokazali se kao idealisti koji će težiti dobrobiti svih.
Istraživanje je sprovedeno prošle godine, elektronskim putem, po završetku ,,radionica” u glavnim gradovima i grupisalo je mlade iz Amerike, Evrope i Rusije sa visokim kvalifikacijama, uspešne i vrlo motivisane; željne da stvore bolji svet, ali i da rade na sebi. Ključno pitanje bilo je - kako vide svoju ulogu u svetu? Ispitanici iz SAD i Velike Britanije, na primer, potvrdili su da im je život ,,ispunjen”. Međutim, 40 procenata mladih Poljaka, Rumuna i Srba kazali su da toliko rade da ,,jedva imaju vremena za život”, mada je i kod njih prisutan optimizam u tvrdnji da mogu da se izbore sa napornim radom, ako im se za to stvori prilika. Rusi su najveći optimisti u odnosu na prevazilaženje problema, dok su najveći pesimisti - Nemci.
Iz zemalja novih članica Evropske unije i onih koje to nisu ispitanici kao glavnu prepreku vide nedostatak novca. Uz to, Srbima i Amerikancima, prema anketi, nedostaje još i vreme. Mladi ispitanici su, inače, redom uspešni i verzirani u komunikaciji. Najviše koriste elektronsku poštu, ali su im i sastanci ,,uživo” vrlo važni i potrebni.Povratak na vrh strane


  OPŠTINSKI SUD U KRALJEVU DOBIO DONACIJU - SAVREMENU RAČUNARSKU OPREMU
Uslovi za efikasniji rad u interesu građana

   • Kraljevački Opštinski sud dobio od Evropske komisije, preko Ministarstva pravde, na poklon osam novih kompjutera, po pet običnih i mrežnih štampača i dva multifunkcionalna računarska uređaja • Moderna oprema doprineće efikasnijem radu sudija i ostvarivanju prava stranaka pred sudom, naglasile Ivana Marković i Zlata Đorđević, prilikom primopredaje donacije

   Krajem prošle sedmice Opštinski sud u Kraljevu dobio je od predstavnika Ministarstva pravde Republike Srbije vrednu računarsku opremu, donaciju Evropske komisije. Kraljevački Opštinski sud sada je tako bogatiji za osam najsavremenijih novih kompjutera, pet štampača, pet mrežnih štampača i dva multifunkcionalna računarska uređaja. Donacija će, kako je prilikom primopredaje rečeno, omogućiti ubuduće znatno efikasniji i kvalitetniji rad ovog suda, pre svega u korist građana koji ostvaruju prava pred kraljevačkom sudskom institucijom, što je i bio cilj republičkog Ministarstva pravde.
- Ministarstvo pravde je u decembru 2007. godine počelo da oprema sudove opšte nadležnosti u Srbiji računarskom opremom radi poboljšanja informatičke infrastrukture. Do sada su predstavnici Ministarstva pravde obišli 30 opštinskih sudova, a do kraja januara posetićemo još 60 sudova i uručiti im odgovarajuću opremu. Ova računarska oprema je donacija Evropske komisije, koju je Ministarstvo pravde Srbije realizovalo zajedno sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju i razvoj. Donacija se sastoji od 753 računara, 620 štampača, 348 mrežnih štampača i 142 multifunkcionalna uređaja za rad zaposlenih u sudovima. To su najsavremeniji uređaji koji ujedno služe i kao faks aparati, skeneri i kopir mašine… Ukupna vrednost ove donacije Evropske komisije iznosi nešto više od 960.000 evra. Na ovaj način pokušavamo da postignemo veću efikasnost naših sudova, njihovu veću transparentnost i nešto što će pomoći da građani budu zadovoljniji kad dođu u sud da ostvare neko svoje pravo - istakla je Ivana Marković, šef kabineta ministra pravde u Vladi Srbije, koja je uručila doniranu računarsku opremu Opštinskom sudu u Kraljevu. Ona je dodala da će odgovarajuća računarska oprema biti uručena i opštinskim sudovima u Novom Pazaru i Raški.
Primajući vrednu opremu, Zlata Đorđević, predsednica Opštinskog suda u Kraljevu, u ime kolektiva ove pravosudne institucije, koja je tokom 2007. godine bila jedan od najefikasnijih sudova u Republici, zahvalila je na ovako vrednom poklonu Ministarstvu pravde i Evropskoj komisiji.
- Tehnika kod nas u Opštinskom sudu u Kraljevu dosta je dotrajala, ali smo je i takvu maksimalno koristili u radu. Ovo ulaganje i opremanje novom računarskom opremom veliki je dobitak za Opštinski sud u Kraljevu. Ne samo za naše sudije i druge zaposlene, nego i za stranke, jer će brže da završavaju svoje poslove, da dobijaju blagovremeno sudske odluke. Ali i kad dobiju neki sudski akt, da on bude lepo odštampan, da lepo i jasno izgleda, i estetski i kvalitetno - rekla je Zlata Đorđević, posle potpisivanja dokumenta o primopredaji vredne donacije.
Ona je dodala i da će se za 22 sudija i ostale zaposlene u Opštinskom sudu u Kraljevu i tokom 2008. godine nastaviti intenzivna obuka za rad na modernim računarima i edukacija na primeni novih reformskih propisa u oblasti pravosuđa.

DOČEK SRPSKE NOVE GODINE NA TRGU SRPSKIH RATNIKA

Skromno, ali veselo   Skupština opštine je i ove godine organizovala doček srpske Nove godine na Trgu srpskih ratnika. Po ustaljenom običaju, pripremana je vruća rakija i okretao se vo na ražnju.

Građane su zabavljali kraljevački bendovi, a Nova godina je dočekana uz trubače.

Iako, zbog štednje, u progamu nisu učestvovale poznate estradne zvezde, bilo je izuzetno veselo.Povratak na vrh strane


  REHABILITOVANA BRAĆA HRANISLAV I DRAGOLJUB SRETOVIĆ IZ MILOČAJA - ŽRTVE PROGONA I NASILJA
Mi ćemo njih da streljamo, a vi Titu objavite rat

   Kako stoji u pravosnažnoj sudskoj presudi, Okružni sud u Kraljevu, kao vanparnični u veću sastavljenom od sudija: Dragoslava Zimonjića, predsednika veća, Cmiljke Mladenović i Božidara Vujičića, članova veća u predmetu predlagača Jezdimira H. Sretovića iz Kraljeva i Dragoljuba D. Sretovića iz Miločaja, koje zastupa punomoćnik Mirko Radenković, advokat iz Kraljeva, radi rehabilitacije sada pokojnih Hranislava Sretovića i Dragoljuba Sretovića, iz Miločaja, po održanoj raspravi od 19.07.2007. godine, u prisustvu punomoćnika podnosioca zahteva doneo je Rešenje kojim se usvaja zahtev Jezdimira H. Sretovića i Dragoljuba D. Sretovića za rehabilitaciju Hranislava Sretovića i Dragoljuba Sretovića, te se utvrđuje da su rehabilitovana lica bila žrtve progona i nasilja iz političkih i ideoloških razloga.

NEMA SPASA NA SPASOVDAN
U obrazloženju ove odluke se, pored ostalog, kaže kako su pripadnici vojske uoči Spasovdana, 1. juna 1945. godine, dobili obaveštenje da četnici dolaze na večeru u kuću koja se nalazi u gornjem delu sela Miločaja, a koja je u to vreme bila u vlasništvu Hranislava i njegovog brata od strica Dragoljuba. Te noći je oko kuće bila raspoređena straža sa naredbom da puca na svakoga ko u kuću ulazi ili izlazi iz nje. Međutim, straža nije bila organizovana po vojničkim pravilima, već bez uputstava o lozinkama i načinu da se spreče eventualne greške u pogledu otvaranja vatre na lica koja nisu pripadnici četničkog pokreta. U toku noći došlo je do greške, pa su pripadnici vojske ubili dvojicu vojnika iz sopstvenih redova, dok su Sretovići mirno spavali i nisu ni znali šta se oko njihove kuće dešava. Narednog dana, bez obavljenog uviđaja, a rat je zvanično bio okončan, Hranislaav i Dragoljub su sprovedeni u Komandu IV brigade KNOJ u Kraljevu, a zatim su, po naređenju komandanta, vraćeni kod škole u Gornjem Miločaju, gde su streljani bez bilo kakve sudske ili administrativne odluke. Pre streljanja sazvan je zbor meštana, kojem je prosustvovao veliki broj uglednih domaćina koji su negodovali i protivili se takvoj odluci pokušavajući da spreče streljanje. Uzalud. Dragoljub je odmah preminuo, ali je Hranislav ostao živ, čak i posle ponovljenog streljanja. Prebačen je u bolnicu, gde je od zadobijenih rana umro 5. juna 1945. Po izvršenom streljanju, po protokolu oko pola sata, stigla je depeša da se streljanje odloži.

BEZVLAŠĆE U PRAVNOJ DRŽAVI
U konkretnom slučaju, kako se dalje kaže u obrazloženju suda, života su lišena nevina lica, poljoprivrednici po zanimanju, koja nisu imala nikakvog udela u ubistvu dvojice vojnika, nisu bila pripadnici bilo koje vojne formacije, niti su bila politički ili ideološki opredeljena. Sve se ovo dogodilo posle kapitulacije Nemačke i kada je već uspostavljena sudska vlast. Na osnovu izvedenih dokaza, utvrđeno je da Hranislav i Dragoljub nisu činili nikakve zločine, niti bilo kakvo delo protiv naroda i države, a u skladu sa Zakonom o krivičnim delima. I pored toga, protiv njih nije vođen odgovarajući postupak kao prema osumnjičenima za neko kažnjivo delo koje bi ih činilo narodnim neprijateljima, niti je o tome doneta odluka nadležnog organa, pa su samim tim ispunjeni uslovi za njihovu rehabilitaciju.
Međutim, zakasnelo, šturo, ali ispravno sudsko rešenje ni izbliza ne oslikava tragediju porodice Sretović iz Miločaja. Nedovoljno, ali mnogo više da se naslutiti iz izjava svedoka, očevidaca i potomaka nevino ubijenih ljudi.
Jezdimir Sretović, sin pokojnog Hranislava, imao je tada jedanaest godina i dobro se seća svake pojedinosti. Toga dana, kaže on, uoči Spasovdana, koji je miločajska slava, Hranislav je prskao vinograd plavim kamenom i kući je stigao oko ponoći. Čitava porodica je bila na okupu - otac, majka, Jezdimir i četiri sestre. U očekivanju sutrašnjeg dana i velikog posla oko slave, Hranislav je predložio da se večera i odmah legne, a sin je, po navici, legao pored oca. U neko doba noći probudila ih je pucnjava. Bili su zbunjeni i uplašeni, ali majka Draga nije dozvolila mužu da izađe napolje i vidi o čemu se radi.
- Kad svane, znaćemo šta se dogodilo - rekla mu je. A kada se razdanilo i kad su se probudili, Hranislav je rekao kćerki Milki da počne da sprema slavu, jer su očekivali mnogo gostiju. Međutim, čim je pogledala kroz prozor, Milka je vrisnula:
- Jaoj, tata, puna je avlija vojnika.
- Ovde se neko zlo dogodilo - prokomentarisao je Hranislav ono što je video, na brzinu se obukao i krenuo napolje, a Jezdimir je pošao za ocem. Pred vratima je stajalo nekoliko vojnika, sa desne strane, pored stepeništa, prema prozoru strica Dragoljuba, ležao je mrtav vojnik, a nešto dalje, između odzaklije i donje kuće, u lokvi krvi drugi.
- Jaoj, deco, ko vas pobi, recite šta je bilo? Vi ste vojska, vama će se i oprostiti, a ako ne kažete, meni će kuću uništiti - zakukao je Hranislav. I dok je on kukao, malom Jezdimiru je privuklo pažnju to da na vojniku koji je ležao pored stepeništa nije bilo tragova krvi. Tada je Hranislavu prišao jedan vojnik i rekao mu:
- Ja sam Anđušić, i ne otišao živ kući ako ne kažem šta se desilo. Ja sam iz mitraljeza ubio ovog vojnika, a onaj gore, pored stepeništa, poginuo je u potoku od naše straže, bežeći za vreme pucnjave.

UMESTO PRIREDBE - POKOLJ
Zapravo, kako svedoči Dušan Anđušić iz Biljanovca, pripadnik čete narodne odbrane koja je čistila teren od četnika, i učesnik mrtve straže događaja o kojem govorimo, posle potere za kapetanom Miletom Vasićem, ozloglašenim četnikom, ova četa se prebacila u selo Miločaj i smeštena je u osnovnu školu, gde je za to veče pripremana priredba za seosko stanovništvo. Uveče ih je iznenada okupio razvodnik Dragovan Srećković i saopštio im kako od neke žene ima dojavu da će četnici da dođu na večeru u neku kuću u Gornjem Miločaju.
- ,,Ko je spreman da pogine, neka istupi”, rekao je on pošto nas je okupio, ali su istupila samo dva-tri vojnika, pa je on sam odredio nas 25. Odveo nas je do kuće Sretovića i rasporedio na mrtvu stražu, ali nam nije odredio znake raspoznavanja, već nam je naredio da pucamo bez upozorenja. Negde oko ponoći odjeknuo je pucanj iz puške, a onda i rafalna paljba iz puškomitraljeza. Začula se lomljava i bežanje, a onda je sve utihnulo. Kad se razdanilo, počeli smo da se sakupljamo i ja sam tada video da su dva naša vojnika poginula. Jednog od njih, Slava Košanina iz Tadenja kod Ušća, poznavao sam još iz detinjstva i sa njim sam se družio.
U Požarevac, gde smo prekomandovani, dolazio je neki vojni islednik i sve učesnike straže saslušavao. Posle naših izjava Dragovana Srećkovića su pritvorile vojne vlasti za propuste i neistinito obaveštavanje komandanta Sava Perovića o pogibiji dvojice vojnika na straži i dvojice nedužnih ljudi.

PRIČA RANJENOG HRANISLAVA
Predveče tog dana, seća se Jezdimir, Sretovićima je javljeno da su Hranislav i Dragoljub streljani, a nešto kasnije da je Hranislav preživeo streljanje i da je prebačen u kuću strica Hristivoja. Jezdimir i sestra mu Lena su odmah otrčali tamo. U gostinskoj sobi su zatekli ranjenog oca, kojem su Mile Đorđević i tetak Gruica Pavlović vadili kuršum koji se zaustavio ispod zigomatičnog luka (u predelu glave, iza uha).
I dok je ,,operacija" bila u toku, Hranislav je prisutnima prepričavao šta se dešavalo od momenta kada su ga poveli u komandu KNOJ u Kraljevu.
- Molio sam Dragovana (Srećkovića) više puta do Kraljeva da kaže kako je bilo i on je obećavao da hoće. Međutim, kad smo došli u Komandu grada i kada su mene i Dragoljuba uveli u kancelariju, na pitanje komandanta Sava Perovića šta se dogodilo, on je rekao kako su kod nas dvojice bili četnici na večeri i ubili dvojicu vojnika. Našu odbranu niko više nije hteo da sluša. Istukli su nas i izbacili na hodnik, a potom su nas odveli do škole, gde je sazvan zbor. LJudi su nas branili, a Mileka Vuković više nego da sam mu bio sin. Jedan oficir je tada prekinuo zbor i pročitao presudu prekog suda, a ljudima koji su negodovali rekao: ,,Mi ćemo njih da streljamo, a vi, ako ste nezadovoljni, objavite Titu rat". Na streljanje su nas poveli vezane. Kada su zapucali, mi padosmo obojica i ja videh da sam lako ranjen i pri svesti, dok Dragoljub nije davao znake života.Povratak na vrh strane

IZ POLITIČKIH I IDEOLOŠKIH RAZLOGA - piše Ivan Rajović
Objavite rat!


   Pritajim se i čekam da vojnici odu. Kada sam pomislio da su se udaljili, ja krišom pogledam i primetim da iza mene stoji Dragovan Srećković. Primeti i on mene, pa opsova i reče: ,,Zar si još živ?" Ja mu odgovorih: ,,Nemoj me ponovo gađati, neka ti je sve što si do sada uradio Bogom prosto.” ,,Ne govori", reče on i opali ponovo.
Ovaj drugi metak je Hranislavu prošao kroz desno plućno krilo, ali je on i dalje bio živ. Po odobrenju komandanta jedinice, dva dana kasnije su ga prebacili u bolnicu na lečenje, gde je preminuo.
Dragovan Srećković i Radmilo Laurenčić su pritvoreni i Vojni sud iz Kragujevca je započeo istragu o ovom slučaju. Međutim, kako kaže Jezdimir, pušteni su na slobodu na intervenciju Dragovana Jovičića Miločajca, koji je u to vreme bio visoki funkcioner OZNA na Senjaku.
Dušan Radulović, koji je te noći bio na straži, kaže:
- Iz dvorišta sa desne strane u toku noći primetim nekoliko ljudi i, kad se nađoše između dve kuće, ja im viknem da stanu i pitam ko ide, a umesto odgovora neko opsova. Pripucao sam iz mitraljeza, neko zakuka i ja poznadoh njegov glas, pa sam podigao mitraljez uvis da ne bih i ostale pobio. Žao mi je što nisam ubio Dragovana Srećkovića, jer je tražio da pucam iz mitraljeza u kuće, a da ostali vojnici bacaju bombe, da sve ukućane pobijemo, pa da ispadne da je vođena borba sa četnicima.
I pored toga što je bilo očigledno da je u pitanju slučaj bez presedana, jer se sve to desilo krajem maja, posle kapitulacije Nemačke, posle uspostavljanja narodnooslobodilačke vlasti i redovnog sudstva, bez znanja OZNA i bez ikakve istrage i istoga dana, porodica Jezdimira Sretovića nije dobila nikakvu pravnu odluku niti presudu za Hranislava. Nije izdata ni umrlica o uzroku smrti od bolnice u Kraljevu, gde je posle streljanja lečen, a to je i tada bila obaveza po pravilniku o vođenju medicinske dokumentacije.
Vojislav Jovanović, neposredni posmatrač i, kako sam tvrdi, aktivni učesnik ovog događaja, na sve ovo dodaje:
- Nekoliko meseci docnije održan je zbor građana, kojem je prisustvovao i partijski aktivista iz Sreskog odbora Narodnog fronta, a prezivao se Bogavac. Na ovom zboru je jedan meštanin postavio direktno pitanje - zašto su ubili dva čoveka, ni kriva ni dužna? A Bogavac je odgovorio: ,,Vi to dobro znate, uz suvo sagori i sirovo.”
Kako kaže Jezdimir Sretović, jedan od potomaka, na čiji je zahtev presuda o rehabilitaciji donesena, ,,jedinica koja je odgovorna za streljanje moga oca Hranislava je posadni bataljon 4. brigade KNOJ u sastavu 5. srpske divizije sa sedištem u Kragujevcu”. Komandant 5. srpske divizije u to vreme je bio pukovnik Nikola LJubičić, komesar 4. brigade KNOJ bio je Minja Kovačević, komandant posadnog bataljona bio je Radmilo Laurenčić, komesar Ranko Pešić, a komesar čete Stanoje Zdravković.
Danas, posle toliko godina, izvlačiti bilo kakve zaključke iz ovakvih slučajeva je suvišno, i nema te rehabilitacije koja može da nadomesti patnju i stradanje porodica nedužnih žrtava bratskog pokolja. Pa ipak, sve ostaje u domenu spoznaje nas samih, ovakvih kakvi jesmo i kolektivne krivice koja nikoga ne isključuje od odgovornosti zbog onoga što nam se događalo, što nam se događa i što će nam se događati. Tim pre što čitava ova tragedija, ako je verovati jednom od učesnika, počinje dojavom jedne žene. U nesrećnim narodima zlo vreba svuda i na svakom mestu, a pravda stiže suviše kasno, mada nikada toliko da ne bude nauk onima koji dolaze i koji i iz ovakvih tragedija imaju šta da nauče.


PISMA ČITALACA
Bio sam na čelu, a sad me niko ne poznaje


   U gradu Kraljevu je započela konačna demokratska pobuna pre osam godina, marta 2000. godine. U tim promenama i smeni dotadašnjeg režima učestvovao sam kao maleni dečak koji je vapio za boljim sutra za sebe i za sve svoje vršnjake. Moje fotografije iz tog vremena objavljivane su na naslovnim stranama dnevnih novina i gotovo na svim elektronskim medijima. Stajao sam ispred svih političara sa zastavom u ruci i vapajem za boljim sutra celokupnoj omladini Kraljeva i Srbije. Promene su došle, već sam punoletan građanin, ali sada shvatam da je bilo uzaludno sve ono za šta sam se borio kada sam se kao dete iz radničke porodice nadao da ću imati posao. Nažalost, ništa od toga. Obraćao sam se skoro svima, ali uzalud, niko mi do sad nije okrenuo glavu, a kamoli da sam dobio posao. Kada sam postao punoletan, položio za B kategoriju i uputio se pravo u kraljevačku opštinu i zatražio dozvolu da taksiram, koju, naravno, nisam dobio. Zar sam ja zaslužio to da me nijedan političar sada ne poznaje? zar je to ono njihovo obećanje koje su sa Milutina davali da će mladima biti bolje?
   Zar sam ja, gospodo političari, zaslužio ovo? Zar su to ona obećanja koja su nam davali i kleli se u Milutina da će nam biti bolje. Dragi političari Kraljeva, nisam verovao da ste lagali, da ste sebi tapšali i da ste sve svoje zaposlili, počev od opštine pa nadalje. Zar sam zato postavljao barikade?
Učesnik promena
Nikola Đerković
Povratak na vrh strane


UMETNOST - KULTURA - OBRAZOVANJE

FONDOVI ZA MLADE TALENTE SRBIJE
Država im zakida, opštine ih nagrađuju

   • Vlada Srbije pre dve godine osnovala Fond za mlade talente (naučne i umetničke). Tada su i deljene godišnje novčane nagrade najuspešnijima. Na početku ove, u Fondu priznali da su zaboravili da traže novac za novu grupu zaslužnih studenata. Gradovi u Srbiji, za razliku od države, imaju odgovoran odnos prema mladim talentima. Kraljevo već četvrtu godinu nagrađuje svoje mlade i najuspešnije sugrađane i tradicija neće biti prekinuta

   Država se opet ogrešila o svoje mlade i perspektivne učenike i studente: početkom školske godine ,,zaboravila” je da u Fond za mlade talente, koji je sama osnovala pre dve godine, uplati buyetska sredstva za novih 1.000 najboljih studenata. Dok su 2006. Fond napunili sa 900 miliona dinara (ali ih tada nisu sve utrošili, već su višak vratili u buyetsku rezervu), prošle su na raspolaganju imali manje od 100 miliona dinara. Za ovu godinu računa se na iznos od 420 miliona. Obaveza osnivača Fonda (Vlada Srbije) je da finansira hiljadu najboljih studenata sa po 20.000 dinara mesečno, dok najbolji postdiplomci za usavršavanje u inostranstvu dobijaju po 1.250.000 dinara.
Kada je školska godina već uveliko počela, a studenti ostali kratkih rukava za obećane stipendije, jer čak ni konkurs nije bio raspisan, u Fondu za mlade talente Vlade Srbije (čiji je predsednik sam premijer, a članovi neki ministri i univerzitetski profesori) priznali su da iz buyeta za 2007. godinu nije ni tražen novac. Takođe su obećali da će grešku ispraviti. Iz meseca u mesec Fond je odlagao sastanak na ovu temu i do kraja godine ostalo je nejasno da li će hiljadu najboljih akademaca, makar retroaktivno, dobiti obećanu potporu ili će novca biti samo za novoprijavljene. Budući da su se pokazali tako neodgovorni i bez valjanog uputstva najboljim srpskim studentima, sami akademci su tokom prošle godine preuzimali inicijativu. Naime, njih tri stotine je konkurisalo za stipendije ovog Fonda (nema povratne informacije - po kojim kriterijumima, zašto i kako), a samo 16 postdiplomaca dobilo je sredstva za nastavak školovanja na najvećim svetskim univerzitetima. Bilo je i onih ambicioznih studenata koji su sami platili školarinu na elitnim fakultetima Evrope i Amerike.
Dvoje Kraljevčana imalo je sreću da dobiju nagrade iz ovog Fonda, i to one godine kada je i osnovan (2006): Nevena Projović i Miloš Beljaković, tadašnji maturanti Srednje muzičke škole ,,Stevan Mokranjac” u Kraljevu (oboje učenici harmonike u klasi prof. Marije Stevanović). Za rezultate evropskog ranga dobili su 500, odnosno 100 hiljada dinara. Istina, nešto pre njih, dok Fond za mlade talente Vlade Srbije još nije bio zvanično oformljen, nagradu od milion dinara dobio je i Miloš Avramović, takođe učenik prof. Stevanović, za svetski vredne rezultate na takmičenjima.

KRALJEVO UVAŽAVA SVOJE TALENTE
Grad Kraljevo, kako saznajemo u Odeljenju društvenih delatnosti, već četvrtu godinu zaredom materijalno pomaže studente koji prebivalište imaju na njegovoj teritoriji. Novčane potpore se dodeljuju na osnovu Odluke SO Kraljevo o stipendiranju studenata opštine Kraljevo. Ovaj akt sadrži i kriterijume za kandidate koji konkurišu za tu vrstu pomoći. Studenti moraju da imaju prosek ocena iznad 8,5. Uslov je i da nisu obnavljali godinu, kao i da imaju najviše jedan ispit prenet u narednu godinu studija.
U 2005. godini dodeljene su 53 stipendije, u iznosu od 45.000 dinara, podeljenih u deset mesečnih rata. Naredne godine stipendije je dobilo 80 akademaca u istom novčanom iznosu, dok je prošle godine dodeljeno 77 godišnjih stipendija, sa opet nepromenjenim iznosom. Za ovu godinu broj i iznos stipendija biće poznati krajem meseca, jer se čeka rešenje predsednika opštine, odnosno grada. Kao osnovica za visinu materijalne pomoći kraljevačkim studentima uzima se, takozvani, neoporezovani iznos, a on bi sada bio do 6.000 dinara, mada može, rečeno je, da bude i manji.
Osim gradske (opštinske) fondacije za stipendiranje najboljih studenata, u Kraljevu postoje još dva fonda koja nagrađuju najuspešnije akademce. Fondovi nose imena Anđelka Savića i Petra Bogavca, uglednih i imućnih dobrotvora iz prve polovine prošlog veka. Nagrada - stipendija koju dodeljuju je jednokratna, a osim viskog proseka ocena, u obzir se uzima i socijalni status studenta.
Kraljevo, naravno, nije jedini grad ili opština koja materijalno pomaže mlade sugrađane sa akademskim statusom. To čine i znatno siromašnije opštine i obrazovne institucije - univerziteti u Beogradu, Nišu i drugi, koji, takođe, imaju nezavidan finansijski status. I dok se svi oni trude da olakšaju težak i preskup studentski rad i život, država se, kako vidimo, propisno obrukala: nije uspela da održi ono što je sama pompezno inicirala - Fond za mlade talente, iz kojeg su stipendije, dok ih je bilo, delili najviši predstavnici vlasti (potpredsednik Vlade i ministri).ZLOUPOTREBA DECE
Dolazi im zaštitnik

   Mnogo je načina i oblika zloupotrebe dece u svetu, pa ni Srbija kao zemlja u tranziciji nije imuna na robovsko - feudalni odnos odraslih prema najmlađima. Što veća sredina to je veći i izazov za one koji atakuju na ličnost, zdravlje pa i život dece. Malo ko je, na primer, do skora čuo da u Beogradu postoje svratišta za decu - beskućnike u kojima za nevolju (naročito za zimskih mrazeva) mogu da dobiju poneki obrok, garderobu, higijenski tretman i prenoćište. Ove pojave do skora su bile daleko od očiju javnosti, a onda je iz Evropske unije stigla nova “lekcija” o budućem odnosu prema najmlađim socijalnim slučajevima u društvu. Po nekim evidencijama nevladinih organizacija i Ministarstva za rad i socijalnu politiku broj malih ili mladih skitnica u glavnom gradu je čak oko šest stotina, a možda i mnogo veći ako se imaju u vidu došljaci koje privlači “sjaj velegrada.” Svratišta za “decu ulice,” sigurne kuće, koje se otvaraju za žene - žrtve porodičnog nasilja, a uz koje, po pravilu, idu i deca, plus narodne kuhinje - sve je to danas tamnija nijansa na ružnoj socijalnoj slici Srbije. Novca će, da bi se ovakvo zlo ispravilo ili bar ublažilo, biti u svakom slučaju: iz državne kase ili donacija.
Srbija kao članica Saveta Evrope mora da ispuni i zakonsku obavezu kada su u pitanju prava dece. Već se razmatra predlog Zakona o zaštitniku prava deteta. Po njegovom slovu, zaštitnik je nezavisan i samostalan u radu, van političkih i drugih uticaja, a bira ga Skupština većinom glasova. Predviđeno je da će zaštitnik imati uticaja na zakonodavnu i izvršnu vlast, ali tako da se pri donošenju odluka uvaže prava dece i obezbedi njihova zaštita. Istovremeno, neće moći da donosi pravno obezujuće odluke. U obavezi je da prati usklađenost i primenu propisa i Konvenciju Ujedinjenih nacija (UN) o pravima deteta. Biće odgovoran najpre deci, a Skupštini će periodično podnositi izveštaje.
Zaštitnik prava deteta, kao specifična instuticija, imaće pristup svim informacijama koje se odnose na prava i zaštitu najmlađih, i to bez obzira na stepen tajnosti podataka. Moći će neograničeno da se kreće u dečjem okruženju, čak i tamo gde su deca lišena slobode. Zakon predviđa da nosilac ove funkcije deluje, pre svega, preventivno i autoritativno. NJegovim usvajanjem Srbija se pridružuje mnogim zemljama koje već imaju ovu instituciju zvanu - zaštitnik prava deteta.INICIJATIVE GRAĐANA
Hoćemo knjižaru!

   Kraljevčanin Miodrag Jevtić ovih dana je sakupio oko dve stotine potpisa građana ovog grada, koji, po njegovom mišljenju, pripadaju intelektualnom krugu. NJegova inicijativa je da se ovde, pošto je Kraljevo i administrativno postalo grad, već jednom otvori prava knjižara. Jevtić u svom i dopisu građana piše:
,,Uvaženi gradonačelniče,
Kao građanin grada Kraljeva želim da Vam zahvalim na toplim rečima i dobrim željama upućenim povodom nastupajuće Nove godine.
Posebno me je impresionirao deo Vaše izjave u kojoj kažete ,,Kraljevo je krenulo i više ništa ne može da ga zaustavi u prosperitetu i zauzimanju onog mesta koje je imalo u velikoj Jugoslaviji, koje je imalo u Evropi... Kraljevo je lep grad i u njemu žive dobri ljudi koji zaslužuju da žive kao što su nekada živeli, da prihvate priključak sa Evropom".
Miodrag Jevtić, inače diplomirani inženjer mašinstva, čovek od koga se ne bi moglo očekivati da je zainteresovan za književnost, od predsednika opštine dr Miloša Babića traži da ovde stvori uslove za otvaranje jedne prave knjižare, u kojoj ćemo moći da kupujemo sve one knjige koje se mogu kupovati u mnogim drugim gradovima.
,,...Imamo jednu od najboljih biblioteka u Srbiji”, piše Jevtić, ,,njena izdavačka delatnot veoma je uspešna (ostvaruje se preko ,,Povelje"). Protekle godine, pored redovnog objavljivanja časopisa ,,Povelja", veoma cenjenom u kulturnim krugovima zemlje, izdato je i deset naslova od kojih je šest, prema podacima Narodne biblioteke Srbije, ostavilo trajan trag u srpskoj književnosti. Narodni muzej uspešno predstavlja slikare našeg naroda, Književni klub je veoma aktivan. Tokom protekle tri godine za izuzetna ostvarenja nagrađeni su sledeći književnici iz Kraljeva: Goran Petrović (Andrićeva nagrada), Gordana Timotijević (nagrada Zmajevih igara) i Dejan Aleksić (,,Nevenova" nagrada).”
Kraljevo, međutim, nema nijednu knjižaru, iako ima pisce koji su se proslavili širom sveta. Stoga Jevtić, uz podršku građana, piše predsedniku opštine:
,,Mi, dolepotpisani građani Grada Kraljeva, obraćamo vam se sa molbom i zahtevom da najozbiljnije razmotrite mogućnost otvaranja knjižare kakvu ovaj grad zaslužuje. Najracionalnije bi bilo da knjižaru u saradnji sa gradom otvori neka od većih izdavačkih kuća i da to bude isključivo knjižara, bez ikakvog mirisa papirnica kojih u gradu ima dovoljno".KONKURS ZA DODELU KNJIŽEVNE NAGRADE “ĐURA JAKŠIĆ”
Nagrada za najboljeg pesnika u prošloj godini

   Narodna biblioteka ,,Đura Jakšić” iz Srpske Crnje raspisuje konkurs za dodelu književne nagrade ,,Đura Jakšić” (23. put) za najbolju knjigu pesama na srpskom jeziku, objavljenu u Srbiji 2007. godine. Na konkursu mogu učestvovati izdavačke kuće, udruženja, društva i pojedinci. Knjige se šalju u tri primerka na adresu:
Narodna biblioteka ,,Đura Jakšić”, ul. Kralja Aleksandra br. 65, 23220 Srpska Crnja.
Konkurs je otvoren do 30. aprila 2008. godine. Komisija će odluku doneti do 15. maja 2008. godine. Nagrada će biti uručena u junu na otvaranju 47. Dana Đure Jakšića u Srpskoj Crnji.Povratak na vrh strane


      KOŠARKA - SVISLAJON LIGA - piše Zoran Bačarević
Božović napunio Čačane, Marković pokopao Kraljevčane

   • U 12. kolu Mašinac-Borac 85:75, Napredak-Sloga 95:89 • U narednom, 13. kolu, Sloga dočekuje Vizuru, Mašinac gostuje u Beogradu

   Bukvalno u minut do dvanaest košarkaši Mašinca prekinuli su seriju od šest uzastopnih poraza. ,,Ceh’’ je na startu platio čačanski Borac koji se, kao nikad u poslednjoj deceniji, kraljevačkoj publici predstavio u bledunjavom izdanju. Istina, Čačani su imali pojedine svetle deonice u drugoj i trećoj četvrtini, kada su imali i prednost od sedam poena razlike, ali je četa Zorana Petrovića (koji je debitovao na mestu šefa stručnog štaba Mašinca pred kraljevačkom publikom) relativno lako tu prednost anulirala i prelazila u vođstvo koje joj je na kraju obezbedilo sigurnu pobedu od 85:75 (28:24, 24:23, 15:13, 18:15). Svakako, opet, ovo ne treba da umanji veliki uspeh Mašinca, koji je na startu drugog dela prvenstva delovao kao stabilnija i svakako igrački zrelija ekipa.
Uvodna četvrtina u Hali sportova, pred oko 1.000 gledalaca, pripala je domaćinu jer se cantarski tandem ,,studenata” Božović- Mirković prvi zagrejao i postigao više od polovine poena za domaćina - 16.
Na drugoj strani parirao je bek Čačana Milijan Radisavljević, koji je nemilosrdno punio koš domaćina iz svih pozicija i u prvih 20 minuta postigao 24 poena. Borac je stigao i do prednosti od 38:45, da bi serijom od 14:2 Mašinac opet stvari stavio na mesto. Razigrao se pre svih ,,petica’’ domaćina Slobodan Božović, koji je sa 33 postignuta koša i indeksom uspešnosti 48 bio najbolji akter meča i verovatno MVP 12. kola Svislajon lige. Zanimljivo je da je Borac (procentualno) bio uspešniji u izvođenju slobodnih bacanja i pokušajima za dva poena, u šutu ukupno Mašinac i Borac bili su fifti-fifti i bukvalno (50 procenata), dok je u pokušajima za tri poena Mašinac bio daleko uspešniji - 42:24 odsto.
U drugom komšijskom derbiju u Kruševcu Napredak je opet bio uspešniji od Sloge u samom finišu utakmice i zabeležio i drugu pobedu nad starijim ligašem sa Ibra. Sloga je bila ravnopravan partner u većem delu utakmice, u trećoj deonici uspela da anulira prednost ,,Čarapana” od 11 poena, a u poslednju su rivali ušli poravnani. Rezultatska ravnoteža potrajala je do poslednjeg minuta, a u 39. minutu je košem Trtića Sloga imala i minimalnu prednost od 85:83. U sledećem napadu isti igrač je promašio ceo koš u pokušaju za tri poena, da bi stvar u svoje ruke preuzeo iskusni igrač domaćina Dragan Marković. Bio je najsmireniji u poslednjim trenutcima, kada je postigao deset poena u nizu za domaćina, pa je konačan rezultat glasio Napredak-Sloga 95:89 (29:29, 21:17, 21:23, 24:20). Popović sa 24 i Mijović sa 21 košem bili su najefikasniji u redovima Sloge, dok je u pobedničkoj ekipi već pomenuti Marković postigao 30, a Miletić 22 koša.
U narednom, 13. kolu, Sloga će kao domaćin dočekati ekipu Vizure, dok će Mašinac put Beograda, gde ga dočekuje aktuelni lider Mega Akva Monta. I protivnik Sloge je visoko plasiran pošto je na četvrtoj poziciji posle 12. kola, sa osam pobeda i samo četiri poraza.     ODBOJKA - VINER ŠTEDIŠE SUPER LIGA - piše Stole Petković
Zvezda pred meč odluke u Kraljevu

   • U pretposlednjem kolu prvog dela li-gaškog takmičenja Ribnica gostuje u Be-ogradu kod Crvene zvezde (subota u 18 časova, SH u Šumicama)

  Istekla je i četvoronedeljna pauza u prvenstvu Viner štediše Super lige, pred dva poslednja kola koja će odlučiti koje će se četiri ekipe u mini-ligi boriti za startne pozicije u plej-ofu, a koja će se slabije plasirana četvorka boriti za opstanak u nacionalnom odbojkaškom šampionatu. Odbojkaši Ribnice u samu završnicu ulaze na trećoj poziciji na tabeli sa 22 boda, a žele li da se plasiraju među udarnu četvorku, moraće da osvoje najmanje tri boda. Tačnije, odlučiće, ipak, poslednji meč u Kraljevu, kada će gostovati novosadska Vojvodina, višestruki i aktuelni šampion, koja ove godine igra u više nego promenljivoj formi.
Odbojkaši Ribnice trenirali su u pauzama između novogodišnjih i božićnih praznika, a u međuvremenu, odigrali su i dve zvanične prijateljske utakmice. Protivnici su bili već stari poznanici, a od pre par sezona i veliki rivali - Mladi radnik iz Požarevca i Radnički iz Kragujevca. U meču prošlogodišnjih polufinalista plej-ofa u Kragujevcu rezultat meča Radnički-Ribnica glasio je 3:2, dok su u kraljevačkoj Hali sportova u utorak predveče u meču Ribnica - Mladi radnik uspešniji bili Požarevljani, rezultat 3:2. Igrački pogon Ribnice, u nešto okrnjenom sastavu, trenirao je intenzivno u Hali sportova, dok je trenersko-igrački ,,tandem” Đorđević-Borovnjak nakratko bio odsutan. Naime, trener juniorske reprezentacije Srbije Dragan Đorđević održao je mini-pripreme srpskih ,,junoša” u Bečeju pred kvalifikacije za predstojeće EP za juniore. NJemu je na pripremama u Bečeju ,,društvo pravio” i mladi prvotimac Ribnice Borovnjak, koji će u nacionalnoj juniorskoj selekciji ,,zameniti’’ prestarelog Mirka Radevića.
Na sutrašnji meč u Beograd odbojkaši Ribnice odlaze sa umerenim optimizmom, svesni da će o plasmanu među četiri najbolje ekipe odlučivati naredna subota i susret sa Novosađanima. Uz to, ,,crveno-beli” su Kraljevčanima i veliki dužnici posle jesenjih 0:3 u Hali sportova.      VUK VUČKOVIĆ, ZVEZDA AMERIČKOG FUDBALA - piše Stole Petković
Koledž pa prva divizija

   Kraljevčanin Vuk Vučković u protekloj sezoni prosto je uzdrmao Ameriku. Posle sjajnih rezultata koje je postigao igrajući za svoj koledz, iskoristio je pauzu i došao u rodni grad.
- Najviše vremena posvećujem svojoj porodici i, naravno, bivšim saigračima iz Kraljevskih Kruna - kaže Vuk na početku razgovora.
Još s početka sezone bilo je jasno da će njegov klub Mesa Tanderbirds, posle sjajnog starta i dve pobede, voditi značajnu reč u prvenstvu.
- Tako smo i nastavili, pa smo kasnije imali odličnu sezonu. Zabeležili smo čak devet pobeda u 11 kola. Nama je najvažnija ona protiv neugodne ekipe Fort Scott iz Kanzasa. Meč je odigran u Sun Bunjlu. Bilo je to finale i velika radost, a kako i ne bi kada je ovakav trijumf klub zabaležio pre više od decenije.
Vučkoviću ovo nije prvo finale jer je kao član Divljih veprova iz Kragujevca osvojio i SELAF ligu na takmičenju za područje jugoistočne Evrope. Kasnije su i treneri u Americi imali veliko poverenje u igrača sa izvanrednim predispozicijama za ovaj sport.
- Ulazio sam u igru na svakoj utakmici i trudio se da što više pomognem drugovima iz tima. Nagrada za sve to je i osvojen pehar (meni drugi u karijeri). A nije bilo lako. Dosta se radi. Najpre tri sata na terenu - tehnika, taktika i brzina, potom u teretani dva sata i na kraju analiza protivnika, njegove igre u odbrani, napadu i njegovih formacija.
No, i pored ogromnih obaveza, Vuk nije zapostavio školovanje. On je među najboljim studentima matematike, a ocenama je zasenio sve u klubu.
- Nije teško, jer u sklopu koledza postoje svi uslovi za normalan rad u sportu, čak i medicinski kadar. Moje je samo da učim i treniram.
Igranje u Americi znači i popularnost:
- Naravno. Na koledzu svi znaju za nas. Imamo verne navijače koji su uvek uz nas i bez njih bi zaista bilo teško ostvariti neki uspeh na terenu.
Puno je utisaka, ali Vuk izdvaja nekoliko:
- Odlazak na utakmicu prve divizije na stadion ekipe Arizona State je pravi doživljaj. To se pamti. Objekat kao iz snova, prima 80.000 gledalaca i uvek je prepun. Nezaboravno je i posmatranje jutakmice NFL Arizona - Detroit. Taj meč sam zahvaljujući prijatelju odgledao iz Family bodza (tribina za članove porodica igrača). Tom prilikom sam upoznao igrače koje sam do tada znao samo iz priča.
Vuk Vučković nije zaboravio ljude dobre volje iz grada na Ibru koji su mu pomogli, naročito materijalno, da se otisne put Amerike.
- Svima zahvaljujem, a ja se nadam i borim se da, zahvaljujući dorbim rezultatima na terenu i u školi, obezbedim upis na neki od četvorogodišnjih koledza, gde bi mi bila obezbeđena stipendija - rekao je na kraju Vuk Vučković.
Ako se ostvari sve ovo, eto Vuka u nekoj od ekipa prve divizije američkog fudbala NFL. Za sada je pokazao da ima puno energije i ambicioznosti. A to je pravi put ka uspehu.

NOSTALGIJA
- Nemam vremena da razmišljam o tome. Ovde je sve sređeno, koledz mi je obezbedio odličan smeštaj, našli su mi posao na fakultetu i novac koji tu zarađujem dovoljan mi je za dzeparac. Što se tiče treniranja, i tu je sve maksimalno organizovano.

PREDAVAČ
Zanimljivo je da Vuk pomaže svojim kolegama iz Amerike oko engleske gramatike, jer je znanje koje je poneo iz svoje zemlje u znatnoj meri pomoglo da bude vrhunski student na koledzu.KOŠARKA - PRVA LIGA, ŽENE - piše Stole Petković
Lak posao sa Novobeograđankama

  ŽKK Kraljevo - Radnički (NB) 74:61 (19:16, 23:15, 19:9, 13:21)

   Košarkašice Kraljeva savladale su u prvoj utakmici u 2008. godini ekipu Radničkog sa Novog Beograda. Posle izjednačene igre u prvoj četvrtini, gde su odlučivale nijanse, u nastavku su košarkašice sa Ibra pojačale tempo i napravile solidnu razliku, koja je na kraju i bila dovoljna za bezbrižan finiš utakmice. U tim trenucima naročito se isticala Tatjana Živanović, koja je na kraju bila i najefikasnija u svojoj ekipi. Solidno je odigrala i Marija Ilić, a svoj udeo u pobedi imala je i Marina Ristić. U timu Radničkog Nataša Bučevalac je bila neprikosnovena sa 27 poena, ali to nije bilo dovoljno, kao ni poeni Jelene Radić, da se ostvari povoljniji rezultat. U jednom trenutku košarkašice Kraljeva su imale 26 poena razlike. Bilo je to u 28. minutu, ali je na kraju ta razlika spala na solidnih 13 poena.
Hala sportova. Gledalaca 500. Sudije: Predrag Rančić (Beograd), Jelena Panić (Niš).
ŽKK Kraljevo: Čkovrić 6, Ilić 16, Ristić 11, Živanović 18, Balić 2, Jovanović 7, Mihajlović 7, Račić, Ni-kolić 4, Pjevac, Ratković, Maraš 3.
Radnički (NB): Janković 1, Damnjanović 2, Zorić, Tokić, Jevtić 2, Ćosović 1, Kostić, Terzić 4, Bučevalac 27, Garčević 8, Slaveska, Radić 16. FUDBALERI SLOGE POČELI PRIPREME
Minus 11 nije nedostižno

  Fudbaleri kraljevačke Sloge startovali su pripremama za prolećni deo prvenstva u Srpskoj ligi - Zapad. Na gradskom stadionu bilo je dvadesetak igrača, koje su pozdravili predsednik Skupštine kluba Miroslav Kar-apandzić i trener Goran Dragićević.
- Naše ambicije su iste i za nastavak prvenstva iako imamo veliki zaostatak za Mladim radnikom. Minusu od 11 bodova nije nedostižan ukoliko se ozbiljno priđe obavezama. Nadamo se da će igrači shvatiti to na pravi način i da ćemo se na kraju i radovati - kaže Karapandzić.
U narednim danima radiće se na odabiru pravih pojačanja, ali će biti reči i o novom pomoćnom treneru. Naime, mladi stručnjak Ivan Tufegdzić je otišao iz kluba, orpostio se od igrača i nestao u nepoznatom pravcu.
- Predstoji nam deset dana rada u lakšem ritmu na svom stadionu, a posle toga uslediće ozbiljan rad dug šest nedelja. Počeli smo sedam dana ranije jer nam pred početak prvenstva predstoji finale kupa - rekao je Dragićević.
Sloga će u pripremnom periodu odigrati 11 utakmica, a već na prvoj 20. januara proveriće nove igrače. Posle napornih treninga će svakako uslediti i odlazak na pripreme van Kraljeva. Do sada je destinacija bio Ohrid, a hoće li tako biti i ovoga puta - čuće se uskoro.
Prema rečima trenera Dragićevića, ukazuje se potreba za još nekoliko igrača. Najpre treba naći golmane. Pominje se Božović, koji je doskoro bio u Radničkom iz Pirota, a postoji potreba za veznim igračem i jednim golgeterom.U KOVANLUKU OTVORENA SPORTSKA SALA
Novi kutak za mlade

  • U Kovanluku na svečan način otvorena nova sportska sala namenjena sportistima i kulturnim pregaocima • Posle presecanja vrpce, u prisustvu velikog broja gostiju, odigran i turnir u malom fudbalu

   U prigradskom naselju Kovanluk u tamošnjem Domu kulture na svečan način je otvorena nova sportska sala. Ovaj gotovo zaboravljeni hram kulture, koji je izgrađen pre četvrt veka, dugo je odolevao zubu vremena i, osim za spontano okupljanje mladih u vrlo retkim prilikama, nije služio svojoj nameni. Nova garnitura Mesne zajednice Kovanluk napravila je radikalan presek i, u prisustvu velikog broja gostiju iz sportskog, kulturnog i političkog života, sala je predata na korišćenje.
- Ovaj dom kulture izgrađen je pre 25 godina, ali je retko kada korišćen u te svrhe. Bilo je nekih priredbi i sportskih sadržaja, najčešće karatea, ali to nije bilo dovoljno. Ova garnitura Mesne zajednice odlučila je da uz pomoć sponzora, prijatelja i naših meštana preuredi salu u jedan prijatan kutak - kaže Miloica Vasiljević, predsednik MZ Kovalnuk.
Prva sportska aktivnost u novo-otvorenoj sali bilo je takmičenje u malom fudbalu. Naravno, ta čast pripala je najmlađim fudbalerima. No, fudbal neće biti osnovno odličje ovog zdanja. I ostali će imati prilike da koriste blagodeti novog sportskog objekta.
- Počeli smo novogodišnjim tur-nirom u malom fudbalu, ali biće tu revije i ostalih sportova. Naravno, ni folklor neće izostati. Najvažnije je da mlade okupljamo na takvim mestima - rekao je Dejan Vilimonović, potpredsednik MZ Kovanluk.
Dakle, najvažnija sporedna stvar na svetu neće biti jedina zastupljena. Biće mesta i povoljnih termina i za ostale. Tako će svoje umeće pokazivati stonoteniseri, karatisti, a svoj kutak imaće i oni koji su deo kulturnog stvaralaštva iz ove male ali složne mesne zajednice nadomak Kraljeva.RAZGOVOR S POVODOM: MILOVAN VUKOSAVLJEVIĆ, KOMESAR ZA DELEGIRANJE U FS RAŠKOG OKRUGA
Mlade sudije opravdale poverenje

  • U jesenjem delu sezone 2007/2008. odigrane 153 utakmice, bez ijednog napada na službena lica zbog kojih bi mečevi bili prekinuti

   • Da li je bilo problema kod delegiranja sudija u jesenjem delu prvenstva?
Zbog velikog odliva sudija na viši rang takmičenja delegiranje je bilo otežano. No, i pored toga, deljenjem fudbalske pravde možemo biti zadovoljni. Bilo je, naravno, propusta jer se prvenstveno radi o mladim sudijama, ali su sve eventualne greške plod neiskustva a ne namere da se neka od ekipa namerno ošteti. Jednom rečju, nije bilo suđenja ni po čijem diktatu.
• Mladi su napredovali, a oni stariji vraćali su se iz viših stepena takmičenja. Jesu li oni opravdali poverenje?
Ima povratnika sa zonskog stepena takmičenja. NJih zaista želim da pohvalim jer su posao odradili pošteno i odgovorno iako je pred početak sezone vladala izvesna doza nepoverenja.
• Ipak, bilo je ekstremnih situacija?
Posebno bih akcenat stavio na utakmicu 11. kola Goč-Budućnost u Vrnjačkoj Banji. Taj susret sam gledao i podržao sam u potpunosti odluku sudije da meč prekine zbog masovne tuče na terenu. I kasniji slični događaji na utakmicama viših liga samo su potvrdili da se utakmice mogu odigravati u fer i sportskim uslovima i da je obračun sa fudbalskim huliganima pitanje koje zahteva snažniju društvenu reakciju.
• Da li su na pravi način praćeni rad i razvoj mladih sudija?
Moj posao komesara bio je otežan i činjenicom da sam u praćenju mladih sudija ostao usamljen. Bez podrške stručnih udruženja FS Raškog okruga, koje nije našlo za shodno da prati nijednog sudiju, što je svakako za skaku osudu.
• Sve u svemu, zadovoljni ste?
I pored svih problema sa kojima sam se suočavao, tvrdim da je deljenje pravde u seniorskoj ligi FS Raškog okruga kojim možemo biti zadovoljni. I klubovi i mi u Savezu.Povratak na vrh strane
 


IMPRESUM

Nedeljni list u izdanju : „Ibarske novosti” AD - Kraljevo. Adresa Redakcije: ul. Hajduk Veljkova br. 2.
Generalni direktor i glavni i odgovorni urednik: Dragan Rajičić. Odgovorni urednik: Vladeta Stanojević. Tehnički urednik: Saša Kovačević. Lektor: Vesna Jovičić. Redakcija: Zoran Bačarević (sport), Dragan Vukićević (privreda), Slobodan Rajić (politika), Marko Slavković (reportaže i Stršljen), Bojana Milosavljević, Stojan Petković (sport), Ivan Rajović (urednik izdavačke delatnosti), Lidija Kuljača (zanimljivosti - zabava), Milisav Radovanović (fotoreporter), Zorica Radunković (marketing).

Predsednik Upravnog odbora: Dragica Tomić.

Telefoni: direktor i glavni i odgovorni urednik 312-504, odgovorni urednik tel/faks 320-630, pravna i opšta služba 312-505, oglasno odeljenje 312-505.

Godišnja pretplata 1.560 din. Za inostranstvo - Evropa 4.680 dinara, Amerika i Australija 6.240 din.
Tekući račun: 160-14461-52 kod „Banca Intesa” Kraljevo.
Kompjuterska obrada „Ibarske novosti”.
Štampa “APM PRINT”, III Bulevar 29, Novi Beograd.
Generalni distributer: “HIT-KOMERC”, Žička 10, tel. 036/360-200 i 361-222.

Poštarina plaćena u Pošti 36200 Kraljevo. List izlazi petkom, rukopisi se ne vraćaju.

e-mail:webmaster@kraljevo.com, ibarskenovosti@sbb.co.yu


Ibarske novosti - e-mail

Copyright © 1997-2008. Interactive.net Kraljevo. All rights reseved interactive