Internet izdanje - 6. jun 2008. godine

 Ibarske novosti - e-mail

Preuzmite PDF verziju novog broja "Ibarskih novosti"!


Naslovna strana novog broja "Ibarskih novosti" - klik za vecu sliku! Potvrđivanje mandata, izbor predsednika i postavljenje sekretara Skupštine
Istina o trgovini ljudskim organima na Kosmetu i Albaniji mora da se otkrije!
Izbiranje
Nema više ,,kod tenka"
Mladost bez duvanskog dima
Odani, lepi i pametni
Put u monašku zemlju - Večni poklon vizantijskog cara
Ozvaničen nov svetski rekord za Ginisa
Računari elektrotehničkim školama
Umetnost, kultura, obrazovanje
Sport: fudbal, motociklizam, odbojka


SAZVANA KONSTITUTIVNA SEDNICA ,,GRADSKOG PARLAMENTA" KRALJEVA - piše Slobodan Rajić
Potvrđivanje mandata, izbor predsednika i postavljenje sekretara Skupštine

   Predsednik Skupštine opštine Kraljevo iz prethodnog saziva Dejan Milović sazvao je konstitutivnu sednicu Skupštine grada Kraljeva za petak, 13. jun, sa početkom u devet sati.
Prema predloženom dnevnom redu, u skladu sa važećim propisima, predviđeno je da se na konstitutivnoj sednici razmotri Izveštaj Izborne komisije opštine Kraljevo o sprovedenim izborima za odbornike u Skupštini grada Kraljeva i donese odluka o potvrđivanju mandata izabranih odbornika, izabere predsednik Skupštine grada Kraljeva i postavi sekretar Skupštine grada Kraljeva.
Prema rečima Miloša Petrovića, načelnika Odeljenja za skupštinske poslove opštine Kraljevo, ,,kandidata za predsednika Skupštine grada predlaže najmanje jedna trećina odbornika i on se bira tajnim glasanjem kvalifikovanom većinom, odnosno većinom od ukupnog broja odbornika i na mandatni period od četiri godine".
   Komparacije radi, na osnovu konačnih rezultata prethodnih lokalnih izbora u Kraljevu, održanih 16. novembra 2003. godine, i odluke Izborne komisije od 10. decembra 2003. godine, u tada konstituisanoj Skupštini opštine Kraljevo bili su zastupljeni odbornici sa osam izbornih lista. Najviše odbornika imala je izborna lista ,,Srpske radikalne stranke" - 13, zatim, ,,Srpskog pokreta obnove - dr Radoslav Jović" - 12, ,,Demokratske stranke - Slobodan Mihajlović" - 11, ,,Demokratske stranke Srbije - Narodne demokratske stranke - dr Vojislav Koštunica" - 10, ,,G 17 PLUS - Mlađan Dinkić" - devet, ,,Socijalističke partije Srbije - Miloš Nešović" - sedam, ,,Demohrišćanske stranke Srbije - prof. dr Predrag Stojanović" - pet i lista ,,Nova Srbija - Velimir Ilić" - tri odbornika. Kasnije, tokom mandata, zbog drugačijeg izbornog zakona po kojem su odbornici bili isključivi nosioci svog mandata, dolazilo je do podele postojećih i formiranja novih odborničkih grupa, osamostaljenja pojedinih odbornika, tako da je na kraju mandata postojalo osam odborničkih grupa (DSS i DS - po 11, G 17 PLUS i SPO - po devet, SPS - sedam, NS i ,,Složno za Kraljevo" - šest, ,,Pokret za Kraljevo" - šest, DHSS - pet), plus šest samostalnih odbornika.


MILOŠ PETROVIĆ, NAČELNIK ODELJENJA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE:
,,Izbor gradonačelnika na radnoj sednici"


   - Treba razdvojiti konstitutivnu od radne sednice. Na konstitutivnoj sednici odbornici se ne izjašnjavaju o dnevnom redu, a pored potvrđivanja mandata odbornika, Skupština se smatra konstituisanom izborom predsednika Skupštine i postavljenjem sekretara, dok sve ostalo može da sačeka. Gradonačelnik, njegov zamenik i članovi Gradskog veća mogu da budu izabrani u roku od mesec dana od konstituisanja Skupštine.
Novoizabrani predsednik Skupštine grada je predlagač kandidata za gradonačelnika i tu je jedan poseban mehanizam glasanja. Kandidat za gradonačelnika predlaže zamenika gradonačelnika i članove Gradskog veća, kojih može biti do 11, ne računajući gradonačelnika i zamenika gradonačelnika koji su članovi Veća po funkciji, zavisno od rešenja koje će biti prihvaćeno u novom Statutu grada, i glasanje je tajno i istovremeno.

ZAKONSKE ODREDBE O KONSTITUTIVNOJ SEDNICI
• Konstitutivnom sednicom predsedava najstariji odbornik • O potvrđivanju mandata javnim glasanjem moguća žalba nadležnom okružnom sudu u roku od 48 časova
   Način održavanja konstitutivne sednice skupštine opštine i grada regulisan je novim Zakonom o lokalnim izborima i Zakonom o lokalnoj samoupravi. Članom 56. Zakona o lokalnim izborima propisan je tok konstitutivne sednice i on glasi:
,,Mandat odbornika počinje da teče danom potvrđivanja mandata.
O potvrđivanju mandata odbornika odlučuje skupština na konstitutivnoj sednici.
Konstitutivnu sednicu skupštine saziva predsednik skupštine iz prethodnog saziva u roku od 15 dana od dana objavljivanja rezultata izbora.
Konstitutivnom sednicom predsedava najstariji odbornik, koji je ovlašćen i da sazove konstitutivnu sednicu ako to u zakonskom roku ne učini predsednik skupštine iz prethodnog saziva.
O potvrđivanju mandata odbornika, na osnovu izveštaja verifikacionog odbora, skupština odlučuje javnim glasanjem. U glasanju mogu učestvovati kandidati za odbornike kojima su mandati dodeljeni u skladu sa članom 43. ovog zakona i koji imaju uverenje izborne komisije jedinice lokalne samopuprave da su izabrani.
Protiv odluke donete u vezi sa potvrđivanjem mandata odbornika može se izjaviti žalba nadležnom okružnom sudu u roku od 48 časova od dana donošenja odluke skupštine jedinice lokalne samouprave".
U novom Zakonu o lokalnoj samoupravi članom 28, stav 3. regulisano je da se ,,skupština opštine smatra konstituisanom izborom predsednika skupštine i postavljenjem sekretara skupštine", dok je članom 66. stav 3. tog Zakona propisano da se ,,odredbe ovog zakona koje se odnose na skupštinu opštine primenjuju na gradsku skupštinu".

PROPISI O SUKOBU INTERESA
Članom 30. novog Zakona o lokalnoj samoupravi regulisan je postupak u slučaju sukoba interesa odbornika skupštine opštine ili grada, i ta zakonska odredba u celini glasi:
,,Odbornik ne može biti zaposleni u opštinskoj upravi i lice koje imenuje, odnosno postavlja skupština opštine.
Ako zaposleni u opštinskoj upravi bude izabran za odbornika, prava i obaveze po osnovu rada miruju mu dok traje njegov odbornički mandat.
Danom potvrđivanja odborničkog mandata licima koje je imenovala, odnosno postavila skupština jedinice lokalne samouprave, prestaje funkcija na koju su imenovani, odnosno postavljeni.
Propisi kojima se uređuje sprečavanje sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija ne isključuju primenu odredaba ovog zakona o poslovima koji su određeni kao nespojivi sa funkcijom odbornika skupštine opštine".
Analogno, kao i za konstitutivnu sednicu, odredbe ovog zakona u ovom delu ,,koje se odnose na skupštinu opštine primenjuju se na gradsku skupštinu".


IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE KRALJEVO PRIMILA PODATKE O ,,RASPODELI" ODBORNIČKIH MANDATA
Poznata imena sedamdeset odbornika u Skupštini grada


   • U prvom zakonskom roku podatke o dodeli mandata dostavili podnosioci četiri izborne liste, dok su ovlašćeni podnosioci liste ,,Za evropsku Srbiju" to učinili poslednjeg dana naknadnog roka od pet dana • Izdavanjem uverenja o izboru 70 odbornika stekli se uslovi za sazivanje konstitutivne sednice Skupštine grada Kraljeva i potvrđivanje odborničkih mandata

   Na osnovu dobijenih podataka od nosilaca pet izbornih lista koje su prešle propisani cenzus, Izborna komisija opštine Kraljevo, u skladu sa važećim propisima, izdala je uverenja sedamdesetorici odbornika koji su izabrani u Skupštinu grada Kraljeva. Mandati odbornika biće konačno potvrđeni (verifikovani) na konstitutivnoj sednici Skupštine grada.
U Skupštini grada Kraljeva, prema konačnim rezultatima izbora, izborna lista ,,Za evropsku Srbiju - Boris Tadić" imaće 26 odbornika, lista ,,Srpska radikalna stranka - Tomislav Nikolić" - 18, lista Demokratska stranka Srbije - Nova Srbija - Velimir Ilić" - 16, ,,Pokret za Kraljevo - dr Ljubiša Jovašević" - šest i ,,Socijalistička partija Srbije - Partija ujedinjenih penzionera" - četiri odbornika.
Mandat novoizabranih odbornika traje četiri godine i, prema Zakonu o lokalnim izborima (član 56), ,,počinje da teče danom potvrđivanja mandata, o čemu odlučuje Skupština na konstitutivnoj sednici".
Inače, podatke o dodeljenim odborničkim mandatima Izbornoj komisiji u prvom zakonskom roku od deset dana (30. maj) od dana saopštavanja konačnih rezultata lokalnih izbora (20. maj) dostavila su četiri podnosioca izbornih lista: Srpska radikalna stranka, Demokratska stranka Srbije - Nova Srbija, Pokret za Kraljevo i Socijalistička partija Srbije - Partija ujedinjenih penzionera Srbije, a ovlašćeni podnosioci izborne liste ,,Za evropsku Srbiju” to su učinili u naknadnom roku od pet dana, odnosno poslednjeg zakonom propisanog dana, 4. juna, do 15 časova, posle čega je mogla da se sazove konstitutivna sednica Skupštine grada Kraljeva.

SPISAK ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA KRALJEVA

IZBORNA LISTA ,,ZA EVROPSKU SRBIJU - BORIS TADIĆ" (26 ODBORNIKA):
1. Jovan Nešović (1970, magistar tehničkih nauka, Kraljevo)
2. Mirko Vuković (1963, dipl. inženjer građevine, Kraljevo
3. Verica Anđelković (1957, elektrotehničar-programer, Kraljevo)
4. Dragoš Bojanić (1958, komercijalista, Ušće - Bojanići)
5. Miloica Vasiljević (1968, privatni preduzetnik, Kraljevo - Kovanluk)
6. Miloš Vesković (1960, inženjer mašinstva, Drakčići)
7. Goran Vučinić (1963, privatni preduzetnik, Žiča)
8. Zdravko Glišović (1971, prof. razredne nastave, Kraljevo)
9. Nela Dančetović (1970, dipl. socijalni radnik, Kraljevo)
10. Milovan Đurišić (1960, profesor matematike, Kraljevo - Ribnica)
11. Ivan Jovanović (1977, inženjer informatike, Kraljevo)
12. Marija Jovanović (1977, vaspitač, Kraljevo - Ribnica)
13. Veroljub Komatović (1971, privatni preduzetnik, Ravanica)
14. Zoran Košanin (1960, dipl. pravnik, Kraljevo)
15. Marko Krndija (1983, student tehnike, Kraljevo)
16. Vladimir Krunić (1974, dipl. inž. arhitekture, Kraljevo)
17. Slavko Marković (1961, metalostrugar, Kraljevo)
18. Biljana Mirjanić (1962, dipl. pijanista, Kraljevo)
19. Vukomir Mitrović (1955, privatni preduzetnik, Kraljevo)
20. Aca Nikolić (1950, ekonomista, Kraljevo)
21. Goran Pantelić (1970, privatni preduzetnik, Roćevići)
22. Vukman Rakočević (1977, inženjer mašinstva, Kraljevo)
23. Aleksandra Sretović (1956, dipl. inž. arhitekture, Kraljevo)
24. Ljiljana Stevanović (1959, kontrolor-analitičar, Kraljevo)
25. Aleksandar Terzić (1965, službenik, Kraljevo)
26. Milomir Šljivić (1959, ekonomista, Adrani)

IZBORNA LISTA ,,SRPSKA RADIKALNA STRANKA - TOMISLAV NIKOLIĆ" (18):
27. Vesna Nikolić-Vukajlović (1962, dipl. pravnik, Kraljevo)
28. Soko Vilotijević (1957, elektrotehničar, Metikoši)
29. Branko Kaplarević (1958, dipl. ekonomista, Kraljevo)
30. Mirjana Popadić (1963, ekonomski tehničar, Kraljevo - Kovanluk)
31. Staniša Obrenović (1952, tehničar, Kraljevo)
32. Dragić Brkušanin (1949, tehničar, Kraljevo)
33. Svetozar Vujović (1954, tehničar, Kraljevo)
34. Srećko Kostić (1979, profesor, Kraljevo - Ribnica)
35. Nenad Mirčetić (1973, tehničar, Vitanovac)
36. Dragić Filipović (1952, radnik, Milakovac)
37. Ratko Đurović (1944, penzioner, Ratina)
38. Mikica Vučinić (1974, vozač, Kraljevo)
39. Milutin Bogdanović (1946, dijetetičar-nutricionista, Cvetke)
40. Branimir Račić (1952, tehničar, Adrani)
41. Mijat Lazović (1955, poljoprivrednik, Mrsać)
42. Dragan Vasiljević (1954, preduzetnik, Bukovica)
43. Slavoljub Nikolić (1953, profesor, Vrdila)
44. Predrag Vukadinović (1957, ugostitelj, Kraljevo)

IZBORNA LISTA ,,DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE - NOVA SRBIJA - VELIMIR ILIĆ” (16):
45. Dr Miloš Babić (1955, lekar specijalista, Kraljevo)
46. Dejan Milović (1966, dipl. pravnik, Kraljevo)
47. Vladimir Bogavac (1973, ekonomista, Kraljevo)
48. Milić Bulatović (1958, mašinski tehničar, Žiča)
49. Dr Dragoslav Dugalić (1962, lekar, Ušće)
50. Dr Ljubiša Đoković (1960, lekar specijalista, Konarevo)
51. Aleksandar Erac (1968, ekonomista-preduzetnik, Kraljevo)
52. Rade Erac (1962, profesor, Kraljevo)
53. Mirko Igrutinović (1941, poljoprivrednik, Kraljevo-Beranovac)
54. Tomislav Ilić (1960, dipl. biolog, Kraljevo)
55. Dr Vladan Karamarković (1953, doktor tehničkih nauka, Kraljevo)
56. Biljana Knežević (1961, dipl. pravnik, Kraljevo)
57. Marko Matić (1984, elektromonter-tehničar, Kraljevo)
58. Predrag Matić (1948, advokat, Kraljevo-Ribnica)
59. Dr Dejan Milenković (1967, doktor veterine, Vrba)
60. Sreten Simeunović (1963, dipl. ekonomista, Kraljevo)

IZBORNA LISTA ,,POKRET ZA KRALjEVO - DR LjUBIŠA JOVAŠEVIĆ" (6):
61. Dr Ljubiša Jovašević (1953, doktor medicinskih nauka, M. Banja)
62. Verica Milanović (1969, dipl. pravnik, Kraljevo)
63. Ivan Damljanović (1983, student, Kraljevo)
64. Milan Stevanović (1938, poljoprivrednik, Ratina)
65. Radmila Vladisavljević (1949, dipl. pravnik, Kraljevo)
66. Radovan Marković (1954, dipl. inž. građevine, Kraljevo)

IZBORNA LISTA ,,SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE - PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA" (4):
67. Sreten Jovanović (1958, službenik, Kraljevo - Šumarice)
68. Živorad Dražović (1940, penzioner, Ušće)
69. Zoran Vukadinović (1953, pravnik, Ratina)
70. Miodrag Petrović (1953, poljoprivrednik, Leševo)

PET POSLANIKA IZ KRALJEVA
   Prema spiskovima izbornih lista koji su u zakonskom roku dostavljeni Republičkoj izbornoj komisiji i informacijama iz opštinskih odbora parlamentarnih stranaka, grad Kraljevo će, po svemu sudeći, kada mandati budu potvrđeni, imati u narednom sazivu Skupštine Srbije ukupno pet poslanika. To su Milan Vuković i Ivan Jovanović iz Demokratske stranke, mr Jovan Nešović iz G 17 PLUS (sva trojica sa izborne liste ,,Za evropsku Srbiju - Boris Tadić"), Srđan Spasojević iz Nove Srbije i dr Nikola Krpić iz Partije ujedinjenih penzionera Srbije (sa liste SPS-PUPS-JS). Podsećanja radi, u prethodnom sazivu opština Kraljevo imala je sedam poslanika: Milan Vuković i Ivan Jovanović (DS), mr Jovan Nešović (G 17 plus), Biljana Knežević (DSS), Srđan Spasojević (NS), Miljko Četrović, a kasnije Vesna Nikolić-Vukajlović (SRS) i dr Radoslav Jović (SDPO).Povratak na vrh strane


VELJKO ODALOVIĆ, PREDSEDNIK KOMISIJE VLADE SRBIJE ZA NESTALA LICA ZA KOSOVO I METOHIJU - piše Dragan Vukićević
Istina o trgovini ljudskim organima na Kosmetu i Albaniji mora da se otkrije!


   • Želim da sve to nije tačno, jer ne mogu da verujem da su tako monstruozni zločini činjeni nad ljudima. Ali, u svakom slučaju, Karla del Ponte o tome nije pisala iz nekih drugačijih razloga, već ona rasopolaže sigurno određenim dokazima i dovoljnim informacijama koje mogu da pokrenu nezavisnu istragu i ono što je najvažnije jeste da ovo pitanje mora da bude razjašnjeno i ne sme da se preko njega pređe - kaže Veljko Odalović

   Početkom ove sedmice potpredsednik Parlamentarne skupštine saveta Evrope (SE) Miloš Aligrudić dva dana je proveo na Kosovu i Metohiji kako bi pre svega u razgovoru sa članovima porodica nestalih i kidnapovanih na Kosmetu prikupio što više informacija i podataka o otetim i kidnapovanim kosmetskim Srbima kojima su, kako je u svojoj knjizi ,,Lov” pisala bivša tužiteljka Haškog tribunala Karla del Ponte, kako se opravdano sumnja, u logorima u severnoj Albaniji vađeni organi radi prodaje, a potom su ubijani. Ovim razgovorima prisustvovao je i predsednik Komisije za nestala lica za Kosovu i Metohiju u Vladi Srbije Veljko Odalović. Za ,,Ibarske novosti” Veljko Odalović navodi da je pokrenuto više inicijativa kod međunarodnih organizacija kako bi se navodi Karle del Ponte potvrdili, što bi pokrenulo zvaničnu međunarodnu istragu o monstruoznim zločinima nad Srbima i nealbancima 1999. i 2000. godine.
- Povod održavanja sastanka sa predstavnicima Udruženja kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji sa porodicama kidnapovanih je jedna inicijativa koju je naša delegacija pokrenula u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope i Miloš Aligrudić, kao potpredsednik Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, želeo je da u direktnom kontaktu sa porodicama kidnapovanih i nestalih prikupi što je moguće više informacija koje su bitne za pokretanje novih inicijativa u Parlamentarnoj skupštini SE. To je takođe jedna od inicijativa koje Komisija za nestala lica sprovodi radi razjašnjavanja tvrdnji koje je Karla del Ponte saopštila u svojoj knjizi. Ovo je takođe u sklopu naših nastojanja da otkrijemo punu istinu o svim nestalim i kidnapovanim licima na Kosovu i Metohiji. U okviru toga, mi smo obišli Kosovsku Mitrovicu, Gračanicu, Štrpce, Goru, a posetili smo i manastir Visoke Dečane, gde smo razgovarali sa ocem Savom i vladikom Teodosijem, pogotovo što je u vezi sa dešavanjima 1999. i 2000. jedan od najpouzdanijih izvora o stradanjima kidnapovanih i nestalih bila upravo crkva koja je skupljala i svrstavala svu dokumentaciju do koje je dolazila - kaže Odalović.
• Da li sada raspolažete nekim konkretnijim podacima o kidnapovanim licima koja su korišćena u prodaji organa nego onih dana kada je to obelodanjeno povodom knjige Karle del Ponte?
- Ne raspolažemo nekim spektakularnim novim informacijama, već samo u stalnim razgovorima potvrđujemo ono što se znalo odavno, odnosno da su se takvi stravični zločini na Kosovu i Metohiji zaista dogodili. Dakle, porodice nama saopštavaju svoje sudbine i tragedije, potvrđuju da su imale informacije da su njihovi najmiliji prebačeni u Albaniju, tako da je to nešto što jednostavno treba zaokružiti, a pogotovo što kriminalna i zločinačka prodaja ljudskih organa, u ovom slučaju mahom Srba sa Kosmeta, nije jedina aktivnost koju Komisija na čijem sam ja čelu vodi. Naime, u okviru Radne grupe koja je formirana, mi smo kod Međunarodnog komiteta Crvenog krsta pre mesec dana pokrenuli inicijativu da se navodne informacije provere i da nam se dostavi odgovor na što više pitanja, a koja su u nadležnosti MK Crvenog krsta i na koja oni mogu merodavno da odgovore, budući da određenim informacijama raspolažu. Znači, informacije koje su tada bile u opticaju na Kosmetu nisu mogle da mimoiđu ni predstavnike MK Crvenog krsta. Takođe, mi smo pokrenuli i inicijativu kod Liuz Arbur, koja vodi jedan od potkomiteta UN-a za zaštitu ljudskih prava, da i ona sprovede konkretnu istragu i proveri informacije, jer smatramo da Ujedinjene nacije, odnosno Haški tribunal, i međunarodna misija na Kosovu i Metohiji, imaju određene informacije o zločinu trgovine ljudskim organima.
• Da li ste kontaktirali i Karlu del Ponte, da i ona pojasni svoje tvrdnje?
- Mi ne možemo sa Karlom del Ponte direktno da komuniciramo, jer za tako nešto nema ni osnove, pošto Karla del Ponte može da da izjavu tek nekom nezavisnom istražnom organu, i mi u tom delu ne možemo da se njoj direktno obatimo. Ona je svoju misiju haškog tužioca završila, kao i mandat u vezi sa ovim što mi radimo.
• U medijima se pominjalo da su Kfor i Unmik organizacije koje su u kritičnom periodu bile upoznate sa trgovinom ljudskih organa Srba i nealbanaca, ali da su o svemu, u najmanju ruku, ćutale. Kakva je sada saradnja sa njima? Da li se nešto promenilo u pozitivnom smislu?
- Većina naših inicijativa su upravo u tom smeru okrenute. I Kforu i Unmiku se obraćamo kroz mehanizam Radne grupe i na taj način mi kontaktiramo sa njima. Što se tiče Luiz Arbur i Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, naše aktivnosti su upravo usmerene i na njih, kako bismo došli do svih njihovih arhiva i svih mogućih dokumenata vezanih za nestala lica i eventualno za trgovinu ljudskim organima i zločinima u Albaniji.
• Kakvo je raspoloženje u Savetu Evrope po Vašem mišljenju, da li su tamo spremni da se istina utvrdi do kraja?
- Gospodin Aligrudić nas uverava da je ta inicijativa naišla na određenu podršku, a da li će to biti dovoljno da se stavi u proceduru, u ovom trenutku je teško reći. Međutim, što više argumentovanih informacija budemo prikupili i što bolje budemo upoznali sa čitavim slučajem što više poslanika u Parlamentarnoj skupštini SE, veća je naravno i nada, a oni zatim imaju mehanizme da pokrenu nove i temeljite istrage, da odrede izvestioca i da se započne prikupljanje novih informacija.
• Mediji pominju i ministra spoljnih poslova Francuske Bernara Kušnera kao čoveka koji je u kritičnom periodu boravio na Kosmetu i da zasigurno raspolaže informacijama o trgovini ljudskim organima?
- Sasvim je sigurno da je Bernar Kušner odgovoran kao specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za Kosovo i Metohiju u tom periodu, međutim eventualnu direktnu povezanost u tome morao bi neko drugi da ustanovi. On je svakako odgovoran jer nije sprečio zločine, a o tome da li postoji i njegova direktna umešanost, ja ne bih da komentarišem ni kao mogućnost, a želeo bih da oni koji za to imaju mandat obave svakako razgovor i sa gospodinom Kušnerom.
• I posle gotovo decenije, i dalje se ne zna sudbina 551 nestalog lica na Kosmetu?
- Tako je. Evidentirano je 551 nestalo lice, od čega je više od 420 nestalo i kidnapovano posle dolaska međunarodne misije. Znači, to je vreme koje se poklapa sa periodom koji pominje u svojoj knjizi i Karla del Ponte.
Nažalost, mi nemamo novih informacija i odgovora ni na jedno važno pitanje u vezi sa nestalima i kidnapovanima. U okviru Radne grupe prikupljamo sve informacije, prisustvujemo ekshumacijama, ali moram, nažalost, da priznam da postoji ozbiljna blokada na Kosovu i Metohiji.
• Da li ste optimista da će istraga o prodaji ljudskih organa da se dovede do kraja?
- Ono što želim jeste da sve to nije tačno, jer ne mogu da verujem da su tako monstruozni zločini činjeni nad ljudima. Ali, u svakom slučaju, Karla del Ponte o tome nije pisala iz nekih drugačijih razloga, već ona rasopolaže sigurno određenim dokazima i dovoljnim informacijama koje mogu da pokrenu nezavisnu istragu i ono što je najvažnije jeste da ovo pitanje mora da bude razjašnjeno i ne sme da se preko njega pređe. A ko će da pokrene i otvori zvaničnu istragu i ko će da utvrdi činjenice jeste važno, a najgore bi bilo ako bi se sve završilo samo na pisanju Karle del Ponte.
Komisija za nestala lica ima dobru saradnju o ovom problemu sa Kancelarijom za saradnju sa Haškim sudom u Beogradu, zatim sa Tužilaštvom za ratne zločine u Beogradu, koje je otvorilo zvaničnu istragu, a sa porodicama nestalih i kidnapovanih pokrenućemo još jednu inicijativu u Komitetu Ujedinjenih nacija za zaštitu od torture i prisilnih nestanakam i to kao pojedinačne inicijative porodica, kako bi se pokrenula istraga. Dakle, Komisija kao Vladin organ samostalno, ali i u punoj saradnji i punoj koordinaciji sa ostalim državim organima na ovome će i dalje da insistira i da traži odgovore, a drago mi je da u državi o ovom pitanju postoji pun konsenzus i da je data podrška našim inicijativama. Ja očekujem da ćemo ipak doći do potpune istine o zločinima trgovine ljudskim organima na Kosovu i Metohiji i u severnoj Albaniji.Povratak na vrh strane


DIOPTRIJA - piše Dragan Vukićević
Izbiranje


   Suprotno očekivanju Hilari, Obama je preživeo ovaj utorak, pobedio u jednoj od dve poslednje države za izbor elektora i praktično postao demokratski kandidat na novembarskim američkim igrama za predsednika USA. Time je stavljena tačka na unutarpartijske izbore koji su trajali neverovatnih sedamnaest meseci. Ako se saberu i meseci do novembra, dobija se rezultat da Ameri samo na predsedničkim izborima u okviru četvorogodišnjeg izbornog kalendara (tamo, začudo, nema vanrednih izbora) u kampanji provedu neverovatna dvadeset dva meseca! Gotovo, dakle, dve godine. Ako se tome pridoda i razumljiva trgovina postizborna i za naše standarde razumljiv period usaglašavanja oko ministara i formiranja kabineta, te zadovoljavanja unutarpartijskih apetita pobedničke strane, dolazimo do katastrofalnog rezultata, ne samo po tamošnju privredu i ekonomiju, nego pre na život običnih građana. Radi kompletiranja slike tamošnjeg izbornog rasula, valja opštoj izbornoj euforiji dodati i lokalne i okružne i izbore za guvernere, pa da se zaključi da je Amerika, praktično, u stalnom izbornom procesu. Zašto ovo navodim? Pa, da nas utešim da na svetu ima i goreg od našeg.
Jer, pedantni analitičari su izveli računicu da smo od 5. oktobra do danas u izbornim kampanjama proveli jednu godinu, devet meseci i dva dana, te da smo za ovih osam godina imali izbore deset puta. Takođe, analitičari navode da je najbrže formirana vlada Zorana Đinđića (za manje od mesec dana), da su pregovori za prvu vladu Voje Koštunice trajali više od dva meseca, za drugu ravno 115 dana, a da je posle ovih majskih izbora već prošlo gotovo mesec dana i da nema naznake kada bi Koštunica/valjda Pajtić mogao da sebe proglasi za premijera. Narečeni analitičari su pedantno sabrali da smo od 5. oktobra u biranjima i postizbornom muvačenju izgubili više od 2,5 godine, uz konstataciju da bismo, da smo normalna država, u ovih osam godina imali dva izborna ciklusa (k’o Arkamanci, brate) i da bismo u kampanjama izgubili ne više od 90 dana.
Zašto ovo navodim? Pa, da nas utešim, s obzirom na našu potvrđenu i dokazanu praksu, na to da, kada su kod nas izbori, sve stane, da nema važnijeg posla od toga i izbornih i postizbornih kombinatorika, da počinje inflacija, poskupljenja, tržišna anarhija da kažeš, da samo možemo da naslutimo i da se zabrinemo za tamošnjeg prosečnog rabotnika i poreskog obveznika, koliki je tek haos u Americi gde se samo na predsedničke izbore utroše, brat bratu, dve godine, u zemlji koja ima 300 miliona duša!? Što bi rek’o onaj, valjda Šantić, ostajte ovde, ima i goreg od ovoga! Ili još slikovitije - ona narodna sentenca, koja ne trpi dodatno tumačenje, ,,pusto američko”.
E sad, onaj Alimpić neće da odstupi i zakaže Skupštinu grada Beograda. Ljudi lepo došli prošlog četvrtka popodne kod njega, pošto su prethodnog dana lepo i svečano (a gde drugde nego u kafani), pred TV kamerama potpisali trojni sporazum o većinskoj koaliciji na nivou Beograda i rekli čoveku lepo (Alimpiću) da imaju većinu, da imaju kandidata Vučka umesto Alimpića, a ovaj im kaže (Alimpić) - ok, može, ali tek 14. jula. Dakle, kroz dva meseca! I još kaže čovek (Alimpić), klimajući glavom desno, levo, sumnjičavo, ,,nešto ne verujem da vam je većina u ruci”, a prećuti, manirom vrsnog gamblera, da je rukav važniji. Alo, bre, ko je ovde lud, ko zbunjen?
Zbog ovakvog ponašanja Miloševića, one zime ’96. narod je izaš’o na ulice. Da je Milošević s početka ’97. umesto što je izmislio nekakav ,,leks specijalis” rekao - ,,ok, imate većinu, može konstitutivna sednica, al’ 1. maja”, istog trena bi ga besili na Terazije!
Zato i nemam dilemu da li se ovih dana kriju tragovi i uništavaju dokumenta u gradu sa budžetom jedne Makedonije, Crne Gore ili Slovenije, il’ se ispod žita, a uz pomoć Bie, Cie i Brisela, traži kec u rukavu.
U čitavoj sadašnjoj ujdurmi samo se Žarko omiljeni mi Korać poneo časno, dosledno i kao demokrata, rekavši ,,ok, radikali su u pravu i treba da protestuju, treba im prepustiti Beograd”. Ćuti Boris, ćuti predsednik Srbije, žmuri B92. Kako bi reagovala B92 da je umesto Alimpića to rekao Vučko, ili Toma? I kako bi se u čitavoj stvari poneo danas Đinđić?
Kada je onomad SPO rekao da je došao trenutak, Đinđić, prvi demokratski gradonačelnik Beograda, čovek koji je sa Gradske kuće skinuo petokraku, odmah je i ćutke predao kabinet Dražinom unuku, mada je taj čitav slučaj i danas misterija. Ubeđen sam da bi Đinđić i sada rekao - ,,ok, imate većinu, kada vam odgovara sednica?”. Zato je on (bio) državnik, a ovi, koji sebe nazivaju njegovim ideološkim sledbenicima, obični političari, politikanti i salonski šibiceri. I da se razumemo, među te ne svrstavam i preduzeće Krstić & sin, oko Ivice. Njima alal vera.
draganvukicevic@hotmail.com


ODRŽANO OPŠTINSKO TAKMIČENJE EKIPA PRVE POMOĆI - piše Ivan Rajović
Rezultati za ponos


   • Da li ste znali da više od 6.000 ljudi godišnje umire, van bolnice, od srčanih zastoja? To je 18 ljudi svakog dana! Da ste Vi prva osoba u blizini onoga ko ima srčani zastoj, da li biste znali šta da radite?

   Opštinsko takmičenje ekipa prve pomoći održano je u subotu, 31. maja, sa početkom u 11 časova u parku ispred Doma društvenih organizacija.
   U kategoriji Podmlatka takmičilo se deset ekipa, u kategoriji Omladine sedam, a u kategoriji Petlića tri ekipe.
Na ukupno pet poligona, u prelepom ambijentu parka ispred Doma društvenih organizacija, takmičari su pokazali svoje znanje. Takmičenje u pružanju prve pomoći je proteklo, na zadovoljstvo svih, u radu, smehu, druženju i znoju.
Ukazivanje prve pomoći na poligonima je trajalo 10 minuta. Takmičari su imali sledeće supozicije, koje su bile verno pripremljene: ,,Na izletu", ,,Politički skup", ,,Vožnja biciklista", ,,Saobraćajni udes”, KPR.
Povrede su bile raznolike; od prividne smrti, stanja praćena gušenjem, krvavljenja, povrede glave, grudnog koša, otvoreni i zatvoreni prelomi kostiju i zglobova, rane, opekotine, epi i astmatični napad, stanje pijanstva.
Pozicione sudije i glavne sudije na poligonima su savesno obavljale zadatke, tako da Komisija za žalbe u toku samog takmičenja nije imala posla.
Prvo mesto u kategoriji Petlića zauzela je ekipa iz OŠ ,,Živan Maričić", osvojivši 171 poen.
Prvo mesto u kategoriji Podmlatka zauzela je ekipa ,,Kolibri" iz OŠ ,,Živan Maričić" iz Žiče, osvojivši 295 poena.
Prvo mesto u kategoriji Omladine osvojila je ekipa ,,Modro oko", ekipa Crvenog krsta, sa ukupno 363 poena.
Pored predsednika, potpredsednice, članova Upravnog odbora Crvenog krsta Kraljevo, takmičenju je prisustvovao i generalni direktor ZC ,,Studenica", dr Dragan Arsić, koji je tom prilikom dao predlog za buduće vreme, da se članovima prvoplasiranih ekipa izdaje legitimacija da su pršli kurs iz prve pomoći.
Očekujemo da će svake godine biti prijavljeno sve više ekipa, jer što je veći broj mladih edukovanih za laičko pružanje prve pomoći i samopomoći, to su i veće mogućnosti, kada se nađu u situaciji, da pomognu u spasavanju ljudskih života.
Takmičenje su propratila lokalna sredstva informisanja i veliki broj sugrađana.Povratak na vrh strane


REKONSTRUKCIJA TRGA SVETOG SAVE
Nema više ,,kod tenka"


   Ovih dana počeće potpuna rekonstrukcija Trga Svetog Save, to jest prostora između Muzeja i doma VJ. Radovi, za koje je izdvojen 41 milion dinara, treba da budu završeni do kraja septembra. Prema projektu, to će biti moderan, savremeni trg, bez svog poznatog obeležja - tenka, koji će biti preseljen u neku kraljevačku kasarnu. Ugovor o rekonstrukciji Trga potpisali su direktori ,,Puteva” i Direkcije.


ZAVRŠENI RADOVI U ULICI MILOŠA VELIKOG
Svetski!


   Juče je, posle tromesečnih radova, ponovo otvorena za saobraćaj Ulica Miloša Velikog. Sada je to moderna, savremena saobraćajnica, koja po svemu liči na najlepše svetske avenije. Između ostalog, potpuno je rekonstruisan kolovoz, infrastruktura, zasađene nove sadnice i uređeno 48 parking mesta. Na taj način pešaci će dobiti mnogo više prostora, ali mnogi vozači se neće obradovati jer će na kolovozu biti strogo zabranjeno parkiranje.


LETO NA IBRU - piše Verica Nikolić
Počelo uređenje gradske plaže


   Do sredine juna Kraljevčani bi trebalo da dobiju preuređenu gradsku plažu.
Ovih dana uređuje se obala u dužini od 240 metara. Širina staze prema reci je 10 metara. Do sada je urađeno čišćenje obale i reke, a u toku je ravnanje površina i izrada armirano-betonske staze koja vodi od kamene obale utvrde duž obale reke prema dečjem igralištu. Na plaži su postavljeni i tuševi, koji su i ove godine bili na meti nesavesnih građana.
   Vrednost radova prve i druge faze je 1.700.000 dinara. Investitor je Direkcija za planiranje i izgradnju, a izvođač privatno preduzeće ,,Beton inženjering".
   Samo da podsetimo da su prošle godine na gradskoj plaži izgrađene dve platforme, mala naspram gradskog bazena i velika pored atletskog stadiona.Povratak na vrh strane


ZAVRŠENA KAMPANJA ,,OSTAVI I POBEDI" I OBELEŽEN SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA
Mladost bez duvanskog dima

   U Kraljevu je prošlog petka obeležen 31. maj, Svetski dan bez duvanskog dima, kao i završnica Kampanje ,,Ostavi i pobedi" na području Raškog okruga. Tema ovogodišnjeg dana bila je: ,,Mladost bez duvanskog dima", sa akcentom na prevenciju pušenja kod mladih.
Većina ljudi uglavnom počinje da puši pre navršene 18. godine života, a među njima četvtina počinje da puši pre svoje 10. godine. Što deca ranije probaju prvu cigaretu, to je verovatnije da će postati redovni pušači, a smanjuju se šanse da prestanu da puše. Sasvim je jasno dokazano da izloženost direktnom i indirektnom reklamiranju duvana, uz druge marketinške strategije duvanske industrije, dovode do toga da mladi ljudi češće eksperimentišu sa pušenjem i time povećavaju rizik da postanu redovni korisnici duvnaskih proizvoda.
Zato je moto ovogodišnjeg Svetskog dana bez duvanskog dima glasio ,,Rasturi mrežu reklamiranja duvana" s ciljem da ukaže na neophodnost i značaj potpune zabrane reklamiranja i promocije duvanskih proizvoda i sponzorstva od duvanske industrije kao jednog od najefikasnijih načina koje država može da preduzme da bi zaštitila mlade ljude od eksperimentisanja, kojim postaju redovni korisnici duvana.
Na tribini održanoj u prostorijama Dečjeg odeljenja gradske Biblioteke, učestvovali su zdravsteni radnici, predstavnici Crvenog krsta, prosvetni radnici i učenici šestog razreda OŠ ,,IV kraljevački bataljon”, kao i neki od prijavljenih takmičara. O aktivnostima na prevenciji pušenja govorili su direktori zdravstvenih ustanova u Kraljevu: mr sc. med. dr Aleksandar Macan, dr Dragan Arsić, dr Mirjana Krčevinac, koordinator kampanje dr Dragana Tendjera - Milićević.
Između ostalog, saopšteni su neki od pokazatelja ovogodišnje kampanje u našem okrugu:
U kampanji ,,Ostavi i pobedi” ove godine u Raškom okrugu prijavilo se 36 pušača i 35 nepušača. Nažalost, iz dve opštine, Vrnjačka Banja i Tutin, nije uopšte bilo prijavljenih takmičara.
Najstariji prijavljeni pušač imao je 63 godine, bio je ženskog pola i imao pušački staž od 45 godina, a najmlađi 21 godinu, mušog pola i pušački staž od pet godina.
Interesantno je da je najmlađi podržavalac imao osam godina i podržavao je najstarijeg pušača u takmičenju.
Izvučeni su dobitnici nagrada za područje Raškog okruga (novčani iznos po 5.000 dinara). To su u kategoriji pušača Darko Milenković, a u kategoriji nepušača-podržavaoca, Vesna Lazarević, oboje iz Kraljeva.
dr Dragana Tendjera-Milićević, Zavod za javno zdravlje Kraljevo


EKOLOGIJA
Bela knjiga o bespravnim objektima


   Ministar zaštite životne sredine Saša Dragin rekao je da je Ministarstvo na čijem je on čelu napravilo belu knjigu u kojoj je spisak svih bespravno izgrađenih objekata u nacionalnim parkovima i zaštićenim prirodnim dobrima.
Dragin je, na konferenciji za novinare, koja je održana u Pionirskom parku, istakao da veliki problem svih nacionalnih parkova predstavlja bespravna gradnja.
On je rekao da im posebno smeta što sve državne institucijene rade svoj posao, kao i da očekuje od ministarstava odgovornih za građevinsku inspekciju da urade svoj posao i da se nelegalna gradnja iz parkova i zaštićene prirode ukloni.
- Pošto smo do sada imali odgovore da oni nemaju podatke o nelegalnoj gradnji, i da ti podaci nisu potpuni, napravili smo belu knjigu nelegalne gradnje u svim nacionalnim parkovima, sa svim objektima koji se nalaze u tim parkovima, gde može da se vidi mesto gde je objekat, adresa, ime vlasnika nelegalne gradnje, njegov broj telefona i kvadratura nelegalnog objekta - rekao je Dragin.
Prema njegovim rečima, na taj način će pomoći kolegama iz drugih državnih organa da svoj posao urade do kraja.
Dragin je istakao da imaju dobru saradnju sa kolegama iz Ministarstva unutrašnjih poslova i dodao da su u utorak, na području Specijalnog rezervata ,,Uvac", u saradnji sa opštinskim građevinskim inspektorom i policijom, uručili krivične prijave zbog nelegalne gradnje, što će biti nastavljeno i u drugim nacionalnim parkovima.
Inspekcijskim pregledom u martu ove godine utvrđeno je da se na području rezervata ,,Uvac" nalazi oko 200 bespravno izgrađenih objekata.Povratak na vrh strane


DRUGA MEĐUNARODNA IZLOŽBA PASA
Odani, lepi i pametni


   • U Kraljevu je u nedelju je održana druga međunarodna izložba pasa svih rasa. Pred međunarodnim sudijama prodefilovalo je oko tri stotine pasa u 77 rasa. Bez primedbi na plasmane završeno je ocenjivanje u ringovima, a predsednik KSS Dušan Nešić odabrao je tri najlepša psa. Prvi je labrador Tea, Nenada Dikića, drugi nkd Draka Miloševića, a treći doberman, Slobodana Maksimovića. Izložbu je besprekorno organizovalo Kinološko društvo Kraljevo.

        


GODIŠNJICE MATURA
,,Šezdesetosmaši” u petoj deceniji


   Generacija učenika Gimnazije ,,Mirko Luković” u Kraljevu, upisana 1964. a završila 1968. godine, prošle subote, u kraljevačkom restoranu ,,Ženeva”, obeležila je (proslavila) četiri decenije mature.
Školovana u vreme direktovanja Dragutina Jovovića i profesorskog kolegijuma Vasa, Mija, Crnke, Čeda, Mire, Mišela, Vuleta, Ljubeta, Vesketa, Radovana, Stolice, Gece, Goce, Milje, Željka, Dula, Bulaje... narednih dana Kraljevu, Srbiji, ali i Novom Zelandu, dala je dosta priznatih lekara, pravnika profesora svih profila, javnih i kulturnih radnika. U politici, u užem smislu, nije se proslavila.
Te pomalo već daleke 1964. u Gimnaziju ,,Mirko Luković” upisano je 259 osnovaca. Posle četiri godine maturiralo je 148, na ,,prozivci” prošle subote bilo je prisutno tačno 40, koliko je i godina prošlo od mature. Opravdano je bilo odsutno njih devetnaestoro, pošto su u međuvremenu dobili poziv od Sv. Petra. Lično. U pozdravnoj reči Radojica Ćirić, uz Leposavu-Bebu Beatović (Ocokoljić), domaćin proslave, rekao je da je ovo jedna od najboljih generacija u sada već stogodišnjoj tradiciji kraljevačke Gimnazije. Valja mu verovati - čovek je profesor istorije, a uz to je bio i direktor Istorijskog arhiva u Kraljevu.
Naša informativna kuća je iz ove generacije ,,vrbovala” čak četiri novinara, tri iz odeljenja IV/1: Jovana Arežinu (preminuo juna prošle godine) Jelenu Petrović (Aranđelović) - taze penzionerku, Miroslava Kačarevića (prvog spikera Radio Kraljeva) i Zorana Bačarevića koji, pod akronimom Zorba, potpisuje poslednji stubac i ovog broja ,,Ibarskih novosti”.
Ovom poslednjem, opet, zapao je ,,domaći zadatak” da naredni skup ,,šezdesetosmaša” zakaže za poslednju subotu u maju naredne, 2009. godine, u predvečerje, opet u restoranu ,,Ženeva” u Krađorđevoj ulici. Da obeleže 41. godišnjicu mature. Pa ko doš’o - dobro doš’o!

Povratak na vrh strane


    PUT U MONAŠKU ZEMLJU (4) - piše Ivan Rajović
Večni poklon vizantijskog cara

   U unutrašnjosti manastira život se odvija svojim uobičajenim tokom po vekovima ustaljenim pravilima. U gostoprimnici pijemo kafu koju nam služe ljudi u civilu. Nisu baš nešto naročito ljubazni, čak bi se moglo reći da su poslovično neljubazni, što je valjda normano za ljude koji su odlučili da ovde žive i svakodnevno dočekuju goste koji im, ipak, i pored najboljih namera, narušavaju duhovni mir.
Dobrim delom manastir je obnovljen, a izgrađeni su i neki novi prateći objekti. I mada je sve urađeno znalački i strogo u graditeljskom maniru vremena u kojem je Hilandar sagrađen, razlika između autentičnih i novih građevina je vidljiva, bar za one koji su već imali prilike da budu ovde. Manastir koji je sve donedavno bio baš onakav kakva je i zamisao njegovog tvorca bila, danas je oplemenjen novim detaljima kojima je, možda, narušena njegova autentičnost, ali sve to skupa čini ga još velelepnijim hramom u kojem je pohranjena sama suština srpskog naroda i njegove istorije.
Naša poseta traje kratko, a niko nema vremena da nam posveti više pažnje, pa je na svakome da svoj doživljaj Hilandara upriliči sam i u skladu sa svojim emocijama i duhovnim potrebama. Svi uglavnom koriste priliku da se fotografišu. Jedan mladi monah ljubazno nam izlazi u susret da zainteresovani dođu do znamenite loze koja leči sterilitet. Obilazimo glavnu crkvu, pojedinci kupuju flaširano manastirsko vino, rakiju i suvenire, i tu se naša poseta Hilandaru završava. Upoznati ovaj manastir i osetiti svu snagu i suštinu njegovog značaja i moći za samo nekoliko sati nije moguće. Biti u Hilandaru, a ne videti riznicu, manastirsku biblioteku, ne prenoćiti u manastirskom konaku, ne biti na jutarnjoj službi i ne čuti klepalo kojim se monasi pozivaju na molitvu, vrlo je siromašan doživljaj. Nažalost, uslovi su takvi da više nije bilo moguće, a snimanje u manastiru je zabranjeno, pa za sve one koji su prvi put ovde Hilandar i dalje ostaje jedna velika tajna, tim veća što su imali prilike bar na kratko i bar neznatno da osete onu čudovišnu magiju koja ga okružuje i koja ga i za neupućene čini mestom duhovnog okrepljenja i strahopoštovanja.
Međutim, i pored toga što je Hilandar ,,institucija" od izuzetnog značaja za razumevanje srpske istorije, duhovnosti i svega onoga što srpski narod čini onim što on zapravo jeste, on je i dalje ostao velika nepoznanica koja se baš zbog toga čini još većom i jednostavno nedokučivom. To je, između ostalog, i zbog činjenice da se nalazi na teritoriji druge zemlje, gde nam je i posle masovnog povratka pravoslavlju pristup gotovo u potpunosti bio onemogućen, ali i zato što je, po strogim svetogorskim pravilima, u monašku zemlju zabranjen prostup ženama, pa samim tim i u manastir Hilandar. Tek početkom novog milenijuma ova srpska svetinja postaje dostupna mnogo većem broju hodočasnika, turista, istoričara i mnogih drugih putnika i namernika, budući da se ovde ne dolazi slučajno, niti se odlazi bez velike promene i prosvetljenja.

POKLON VIZANTIJSKOG CARA
Ono što bi svako trebalo da zna jeste da je Hilandar srpski manastir koji se nalazi na severnom delu Svete gore - monaške republike sa 20 velikih manastira, smeštene na trećem kraku poluostrva Halkidiki u severnoj Grčkoj. Manastir je nekoliko kilometara udaljen od mora. Gledan spolja Hilandar je sličan velikom srednjovekovnom utvrđenju, opasan je debelim zidovima visokim i do 30 metara, dok je čitav kompleks zidina dug oko 140 metara, a širok skoro 75 metara. Na južnoj i istočnoj strani manastirskog kompleksa uzdižu se dve velike kule - pirgovi.
Krajem XII veka vizantijski car Aleksije III Anđeo dao je pravo velikom županu Stefanu Nemanji (u monaštvu Simeon) i njegovom sinu monahu Savi (budućem Svetom Savi), da na ruševinama nekadašnjeg vizantijskog manastira Helandariona, podignu srpski manastir u rangu carske lavre. Vizantijski car je 1198. izdao povelju Simeonu i Savi kojom se manastir Hilandar i svetilište u Milejama daruju ,,da Srbima budu na večni poklon”. Simeon i Sava su podigli, uz finansijsku podršku župana Stefana, budućeg kralja Stefana Prvovenčanog, crkvu posvećenu Vavedenju Bogorodice, oko koje je obrazovan čitav kompleks građevina: bedemski zidovi, konaci, pirgovi - kule (pirg Svetog Georgija i pirg Svetog Save).
Kralj Milutin je 1303. na temeljima stare sazidao novu crkvu Vavedenja Bogorodice, koja je sačuvana do danas. U vreme cara Stefana Dušana (1331-1355) Sveta gora došla je pod njegovu vlast, pa su Hilandar, ali i drugi svetogorski manastiri, bili obasuti bogatim darovima. Car Dušan se u Hilandar sklonio 1347-1348, od kuge koja je besnela na Balkanu. Hilandar je, zahvaljujući darovima srpskih vladara, raspolagao velikim imanjem - metosima u Pomoravlju, u Hvosnu i oko Peći, u dolini reke Strume, u okolini Soluna i na samom poluostrvu Halkidiku. Samo na Svetoj gori, posed manastira Hilandara zahvatao je petinu njene ukupne teritorije. Knez Lazar Hrebeljanović je ktitor prostrane spoljne priprate koja je oko 1380. sazidana uz zapadnu stranu crkve Vavedenja Bogorodice, čime je glavni manastirski hram iz doba kralja Milutina dobio svoj konačni izgled.
U kompleksu manastira Hilandara, i oko njega, zidali su, uz Nemanjiće, i drugi srednjovekovni vladari, bogati feudalci, crkveni poglavari i mnogi priložnici. Despot Jovan Uglješa je pred pogibiju u bici na Marici 1371. manastiru poklonio nova imanja, a smatra se da je Toma Preljubović platio oko 1375. oslikavanje crkve Sv. Arhanđela. U Hilandar su se, uzmičući pred Turcima, sklonili mnogi svetovni i crkveni velikodostojnici.
Hilandar je, posle obnove Srbije, povremeno pomagao i knez Miloš Obrenović (1820. i 1835), premda je većina monaha u manastiru bila bugarske narodnosti. Spor oko uprave manastirom rešen je posle posete kralja Aleksandra Obrenovića Hilandaru 1896. Kraljevina Srbija je platila manastirske dugove i monasi su ponovo mogli da dolaze iz Srbije i drugih srpskih krajeva. Početkom XX veka, manastir je ponovo imao većinu srpskih monaha. Hilandar je, takođe, u pratnji premijera Nikole Pašića, posetio i kralj Petar I Karađorđević.
U manastirskom kompleksu nalaze se građevine sačuvane od osnivanja manastira, zatim građevine koje su obnavljane posle raznih požara i najzad one koje su podignute u novije vreme, uglavnom u XIX veku. Manastir se nalazi pod jurisdikcijom Vaseljenske patrijaršije u Carigradu (današnjem Istanbulu), a staranjem manastirskog bratstva, naše i grčke države, dobro se čuva, održava i obnavlja.

SLAVA U KAKOVU
Zapravo pravi povod našeg puta u monašku zemlju je slava Itočni petak u manastiru Kakovu. Ove godine da bude domaćin slave pripalo je Kraljevu, a na inicijativu ,,Prijateljstva za nova vremena”, odnosno predsednika ovog udruženja Hadži Momira Bakračevića. Ovde je tradicija da svake godine to budu predstavnici nekih srpskih gradova, pa su to pre nas bili Novosađani, Beograđani i Leskovčani. Uz podršku predsednika opštine dr Miloša Babića i mnogih donatora ,,Prijateljstvo” je na sebe preuzelo ovu ovabezu i čast, dakako, i sa mnogo odgovornosti i truda pristupilo zadatku. Sudeći po svemu - uspešno.
(nastaviće se)Povratak na vrh strane
   GRADONAČELNIK MARIBORA PRIMIO DELEGACIJU IZ KRALJEVA
Ozvaničen nov svetski rekord za Ginisa

   Kada je te 2005. godine 20. maja kraljevačka mladost plesala na Trgu srpskih ratnika u Kraljevu, postavljen je svetski rekord. Kraljevčani su upisani u zlatnu knjigu Ginisovih rekorda i sada svake godine Kraljevčani i ostali postavljaju sve veće i zahtevnije rekorde. Na ovaj način mladi Kraljevčani, preko Slovenije, uključeni su u evropske integracije. Hadži Momir Bakračević i udruženje građana ,,Prijateljstvo za nova vremena" preuzeli su organizaciju ove velike i veoma značajne manifestacije.
Ovih dana stigao je u Maribor Hadži Momir Bakračević i doneo zvanične dokumente da je 1.100 mladih Kraljevčana plesalo zajednički ples 16. maja ove godine tačno u podne i zajedno sa mladima iz pedeset evropskih gradova ponovo postavilo novi svetski rekord. Pravila oko priznavanja svetskog rekorda za ,,Ginisa" su veoma stroga i svaki dokument moraju da zvanično potpišu odgovorne osobe. Bakračević je sve potrebno predao Rudiju Kocbeku, direktoru i glavnom organizatoru plesa četvorki. Predaji je prisustvovao i Andrej Verlič, zamenik gradonačelnika Maribora, i poznati kraljevački preduzetnik i član ,,Prijateljstva za nova vremena” Rade Janić.
Na poziv Franca Kanglera, aktuelnog gradonačelnika Maribora, Bakračević se zadržao sa njim u prijatnom i službenom razgovoru, prilikom kog mu je Franc Kangler zahvalio za učestvovanje u postavljanju rekorda mladih iz više evropskih država. Kangler je napomenuo da je on bio prvi gradonačelnik Maribora koji je položio venac na grobove streljanih Kraljevčana u Drugom svetskom ratu. On je pozdravio sve građane iz partnerskog Kraljeva i Bakračeviću obećao da će ponovo doći u Kraljevo, a delegaciju Kraljeva pozvao da dođe ove godine na poznati festival Lent, koji se održava u Mariboru krajem juna.
Rade Bakračević

PROŠLE NEDELJE U KRANJU
Srpski folklor oduševio Slovence


   • Članovi Kulturno-umetničkog društva “Brdo” izveli su sedam izvanrednih koreografija, koje su digle na noge gledaoce u “Prešernovom pozorištu”

   Kulturno-umetničko društvo ,,Brdo” iz Kranja organizovalo je, već peti put, veoma uspešno srpske igre u sklopu đurđevdanskih proslava.
Dvorana ,,Prešernovog pozorišta" u Kranju bila je premala da primi veliki broj ljubitelja srpskog folklora koji su stigli iz LJubljane, Maribora, Postojne, Radovljice i drugih slovenačkih gradova.
Srpski momci i devojke predstavili su sedam izvanrednih koreografija, koje su digle na noge gledaoce u ,,Prešernovom pozorištu”. Nastupili su članovi KUD-a ,,Brdo", od najmlađih do najstarijih. Srpski Slovenci plesali su kola i igre iz Srbije kao da su rođeni u samoj Srbiji. Pokazali su folklor lepotom igre, raskošnim kostimima i očaravajućom pravom srpskom muzikom. Predstavili su igre i plesove iz Vranjskog Polja, sa Zmijanja, iz okoline Niša, Leskovca, Pomoravlja, sa Grmeča i Pčinje. Dvorana je bila puna srpske atmosfere uz muziku koja je očarala pre svega Srbe, ali i Slovence.
Predsednik Momir Glamočanin, sa svojim saradnicima, zaslužio je sva priznanja za dobru organizaciju i za dugogodišnje širenje srpske kulture u Sloveniji.


ZAHVALJUJUĆI RADU ŽIVALJEVIĆU, SRPSKOM VITEZU
Humanitarna pomoć za izbeglice u Kraljevu


   • Humanitarna društva ,,Manastir Dečani" iz Graca i ,,Štajerska zajednica" iz Maribora do sada isporučila Kraljevu pomoć u vrednosti od oko 200.000 evra

   Da se zajedničkim akcijama može najbolje realizovati humanitarna pomoć, dokaz je i to da je Rade Živaljević pre izvesnog vremena u svoje akcije uključio i slovenačko društvo ,,Zdravlje u jeseni" iz Dravograda. Članovi tri društva zajednički će proširiti aktivnosti na sakupljanju pomoći za izbeglice u Srbiji. Na taj način Rade Živaljević, srpski vitez iz Graca, povezuje austrijsku i slovenačku dijasporu.
   U sredu, 4. juna, šleper slovenačke registracije odvezao je za Kraljevo humanitarnu pomoć vrednu više od 20.000 evra - više od sto invalidskih kolica sa rezervnim delovima, medicinsku opremu, 250 flaša infuzije, 270 zaštitnih šlemova za radnike, 10 operacionih stolova za bolnice, papir za škole, uređaje za kopiranje, pelene za decu i garderobu.


REČI VAPAJA ČOVEKA SA REKE
A Morava crvena i tužna


   Život Radomira Milosavljevića, nekadašnjeg državnog činovnika, već godinama prolazi na obalama reka, ako se, logično, izuzmu porodica i dom. Rade ne priznaje kišu, vetrove, mrazeve, gromove, ni žarko sunce. On je na reci. Svog starog, ali za primer očuvanog dvotočkaša obezbedi, za svaki slučaj, lancem i katancem.
Prošlog vikenda, i sam se uputih na reku. Morava mi je ,,pred nosom”, pa se odlučujem za njene vode. Tamo, uzvodno od mosta, na obali starog i dubokog korita, sedi Radomir, među ribolovcima poznat kao majstor Rade. Nešto mi čudno izgleda. Ne peca. Nije raspoložen. Jedva mi otpozdravlja podizanjem ruke. Tek posle minut-dva, Rade progovori:
- Gledaj, takva je već danima. Deset-petnaest dana je takva. Nema pecanja, nema riba, a ja sam uporan. Uzalud. Niko ništa ne preduzima, niko ništa ne priča, niko ne zna zbog čega je takva. Možda neko i zna, ali je taj neko, siguran sam, nemoćan da stanje promeni i reku ozdravi.
Mada mi se učinilo, još dok sam bio na visokoj obali kod mosta, da Morava nije bistra, prešao sam preko te činjenice u uverenju da je to zbog odsjaja sunčevih zraka, šta li. Nisam na taj detalj ozbiljnije obratio pažnju. Tek posle Radetovog upozorenja, shvatam da se nešto sa Moravom nedozvoljivo događa. Niti je za pecanje, niti je za gledanje. Samo za žaljenje.
Rade ustaje, pribor stavlja na bicikl i tiho, ali pun srdžbe, reče:
- Ajde, pa videćemo se, valjda, ovog leta.
Krenuo sam i ja. Peške, do prve autobuske stanice.
Za nama je ostala Morava, crvena i tužna.


OBAVEŠTENJE ZA BUDUĆE PRVAKE
Svečano uručenje Uverenja


   Svečano uručenje Uverenja o završenom pripremnom predškolskom programu biće obavljeno danas na Trgu srpskih ratnika u 18 časova.
Programom je ove godine obuhvaćeno 1.250 dece sa teritorije opštine Kraljevo, koja u septembru polaze u prvi razred.Povratak na vrh strane


POVODOM JUBILEJA JP ,,ELEKTROMREŽA” SRBIJE - piše Ivan Rajović
Računari elektrotehničkim školama


   Javno preduzeće ,,Elektromreža” Srbije ove godine proslavlja pola veka delatnosti prenosa električne energije.
Povodom pola veka uspešnog poslovanja, a sa osnovnim ciljem unapređenja struke i pomoći mladim stručnjacima, JP ,,Elektromreža” Srbije je odlučilo da elektrotehničke škole u Srbiji, koje u svojoj obrazovnoj strukturi imaju energetski smer, snabdeju sa po jednim računarom, koji će srednjoškolcima koristiti u procesu dalje edukacije.
U okviru ove akcije, koja se realizuje krajem maja i početkom juna, JP ,,Elektromreža” Srbije će donirati sedam elektrotehničkih škola, tako da će računari biti uručeni Elektrotehničkim školama ,,Nikola Tesla" u Beogradu, ,,Mihajlo Pupin" u Novom Sadu, ,,Nikola Tesla" u Nišu, ,,Nikola Tesla" u Kraljevu, Tehničkoj školi u Čačku, Srednje tehničkoj školi ,,Mihajlo Petrović Alas" u Kosovskoj Mitrovici i Mašinsko elektrotehničkoj školi u Kruševcu.
Nebojša Petrović, direktor pogona prenosa u Kruševcu, 27. maja je, u ime JP ,,Elektromreža” Srbije, dodelio računar direktoru Elektro-saobraćajne tehničke škole ,,Nikola Tesla" u Kraljevu, gospodinu Petru Lišaninu.
- Želja nam je da, makar i na ovaj skroman način, pomognemo našim mladim stručnjacima i bar donekle doprinesemo procesu njihove edukacije. U želji da i se i dalje razvijamo i napredujemo, moramo ulagati u mlade ljude i stručne kadrove - istakao je gospodin Petrović prilikom uručenja računara.
Direktor Elektro-saobraćajne tehničke škole, Petar Lišanin je najtoplije zahvalio na poklonu, ističući tom prilikom da se nada da je računar stigao na pravo mesto i da će koristiti srednjoškolcima u daljem obrazovanju.


PIRATERIJA
Prekinut lanac virtuelne piraterije


   • Zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava, lišeni su slobode Kraljevčani Željko J. (35) kao organizator i Slobodan M. (36)

   Pripadnici MUP-a Srbije, posle više meseci operativnog rada, prvi put na teritoriji Srbije presekli su nelegalni kanal distribuiranja virtuelne piraterije u obimu koji daleko prevazilazi fizičku pirateriju.
Naime, zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava, lišeni su slobode Željko J. (35) kao organizator i Slobodan M. (36), obojica iz Kraljeva.
Prema dosadašnjim saznanjima, njih dvojica su od 2005. do trenutka lišavanja slobode, putem bežične Internet mreže, koju na teritoriji Kraljeva i Mataruške Banje održava osumnjičeni Željko J., sa FTP servera koji se nalaze u njegovoj kući u Ribnici, neovlašćeno distribuirali više hiljada različitih autorskih dela - muziku u mp3 formatu, filmove u DiVX formatu, računarske programe, elektronske knjige i drugo. Tako su osumnjičeni uz novčanu nadoknadu omogućili korisnicima pristup tim serverima radi preuzimanja neovlašćeno pribavljenih autorskih dela. Među različitim sadržajima bili su ,,na ponudi" i najnoviji računarski programi, kao i najnoviji filmski i muzički hitovi i računarske igrice.
U koordinaciji sa Tužilaštvom za visokotehnološki kriminal, pripadnici Ministarstva su u Kraljevu priveli više lica osumnjičenih da su organizatori rasturanja piratskih filmskih, muzičkih, softverskih i drugih autorskih dela, koje su distribuirali putem Interneta sa FTP servera i tako omogućili korišćenje ovih sadržaja svim korisnicima koji su ovakve nezakonite usluge plaćali.
U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova dostavljenom medijima, navodi se da policija nastavlja rad na utvrđivanju svih činjenica i identifikaciji svih lica vezanih za ovaj slučaj.Povratak na vrh strane


UMETNOST - KULTURA - OBRAZOVANJE

KULTURNE MANIFESTACIJE - piše Bojana Milosavljević
Leto kod ,,Abraševića"

   • U ponedeljak, 2. juna, počela dvonedeljna kulturna manifestacija ,,Leto kod Abraševića", sa više učesnika, koji će se svake večeri, počev od 21 sat, predstavljati posetiocima • Pokrovitelj je Skupština opštine Kraljevo • Poduži niz raznovrsnih programa završava se u subotu, 14. juna

   Kulturno-umetničko društvo ,,Abrašević" iz Kraljeva prvo je najavilo, nadajmo se, bogatije kulturno leto u našem gradu. U ponedeljak je na otvorenom prostoru ispred ove ustanove zvanično otvorena manifestacija ,,Leto kod Abraševića", čiji je pokrovitelj Skupština opštine, a koja će trajati sve do kraja naredne sedmice. Svi celovečernji programi počinju u 21 sat. Prve večeri koncert su priredili veterani i dečji ansambl ,,Abraševića", u utorak je publiku zabavljao yez orkestar Muzičke škole ,,Stevan Mokranjac", u sredu Kraljevačko pozorište, najpre predstavom za decu ,,Svi na ples", a u nastavku ,,Čajankom kod Sterije i Nušića", namenjenoj odrasloj publici.
Plesni klub ,,Spektar" imao je program sinoć, dok se, prema planu, večeras ponovo predstavlja KUD ,,Abrašević", i to ovoga puta prvim izvođačkim ansamblom. Sve popularnije i uvek zabavne ,,karaoke" obeležiće subotnje veče (7. juni), a nedelja je rezervisana za Udruženje ,,Tkanica", koje neguje srpsko izvorno muzičko nasleđe.
U ponedeljak, 9. juna, Kraljevačko pozorište repriziraće obe predstave od srede, za slučaj da su posetioci ,,Leta kod Abraševića" propustili da ih pogledaju. Naredne večeri ljubitelji horske muzike moći će da slušaju horove Muzičke škole ,,Stevan Mokranjac" i ,,Abraševića". U sredu, 11. juna, ispred ,,Abraševića" biće održano muzičko etno veče, koje priređuju učenici i profesori etnomuzikološkog odseka ovdašnje Srednje muzičke škole. Članovi Plesnog kluba ,,Kalipso" odabrani program na ovoj manifestaciji prikazuju u četvrtak. Narednog petka (13. juni) na programu je guslarsko veče članova Društva guslara ,,Žiča". U subotu, 14. juna, ,,Leto kod Abraševića" završava se izložbom slika učenika Umetničke škole i koncertom Plesnog kluba ,,Bazileus".,,SNEŽANA I PATULJCI" - piše Bojana Milosavljević
Humana akcija predškolaca


   Vaspitačica Snežana Ademi, osnivač i rukovodilac Dramskog studija ,,Snežana i patuljci", koji više godina postoji pod okriljem Predškolske ustanove ,,Olga Jovičić Rita", u utorak je sa svojim darovitim izabranicima u Kraljevačkom pozorištu prikazala predstavu ,,Kad procveta bela rada, belu haljinu obuče tada". Publika je oduševljeno pozdravila nov scenski rad vaspitačice i glumaca - predškolaca, tim više što je sav prihod od ulaznica išao u dobrotvorne svrhe, kao pomoć Snežaninoj koleginici koja je majka dva deteta sa posebnim potrebama. Inače, predstava ,,Bela rada" izvedena je čak četiri puta, a odziv publike bio je izuzetan. Ovu lepu, poletnu scensku priču odgledali su mališani iz svih gradskih i prigradskih vrtića Predškolske ustanove. Gospođa Ademi, kao autor predstave i inicijator njenog humanog cilja, zahvalila je Kraljevačkom pozorištu, čija je uprava u svakom pogledu izašla u susret njenom Dramskom studiju i pružila svu stručnu pomoć pri realizaciji.OTVOREN DEČJI MAJSKI LIKOVNI SALON
Prva nagrada za ,,Grad"


   • U utorak u galeriji Narodnog muzeja otvoren 34. Dečji majski likovni salon. Od oko šest stotina radova pristiglih iz 15 osnovnih škola, žiri ove likovne manifestacije za izložbu odabrao 120. Nagradu Salona ,,Milorad Mihajlović" ponela Una Dončić, učenica OŠ ,,Četvrti kraljevački bataljon", a dodeljeno i još devet ravnopravnih nagrada

   I ove godine odziv osnovaca za tradicionalan Dečji majski likovni salon (trideset četvrti) bio je na impresivnom nivou. Prema propozicijama konkursa, 20. maja žiri je pred sobom imao oko šest stotina radova pristiglih iz 15 osnovnih škola sa područja kraljevačke opštine. Zadatak da obave selekciju imale su akademski slikari Alisa Matović i Bojan Vuksanović, kao i istoričar umetnosti Nadica Lišanin.
Prema obrazloženju žirija, izdvojio se rad Une Dončić, učenice Osnovne škole ,,Četvrti kraljevački bataljon", koja se opredelila za kombinovanu tehniku pri izradi slike ,,Grad". Dončićeva je ponele glavnu nagradu Salona ,,Milorad Mihajlović", jer se njen rad, kako stoji u obrazloženju, ,,ubedljivo izdvojio izuzetnom kreativnošću i individualnošću. Svi formalni likovni elementi rada, kao i odlično komponovana kompozija i kombinacija tehnika, zadovoljavaju kriterijume umetničkog dela. Rad koji naziv ,,Grad" pravi je predstavnik svih ostalih, skoro pojedinačno, inventivnih i raznovrsnih dečjih ostvarenja, koja su u okviru ovog salona nagrađena i prezentovana javnosti”.
Osim glavne, dodeljeno je i devet ravnopravnih nagrada 34. Dečjeg majskog likovnog salona. One su pripale: Ani Matović i Aleksandri Stefanović (OŠ ,,Čibukovački partizani"); Jeleni Savić i Aleksandru Miliću (OŠ ,,Četvrti kraljevački bataljon"); Mladenu Korićancu (OŠ ,,Đura Jakšić" - Konarevo), Kristini Milašinović (OŠ ,,Sveti Sava"), Kristini Kojić (OŠ ,,Jovan Cvijić" - Sirča), Teodori Markulić (OŠ ,,Dositej Obradović" - Vrba) i Dunji Cerovini (OŠ ,,Živan Maričić" - Žiča).
Prvonagrađeni i ostalih devet radova čine sa još 110 (iz ukupno 14 osnovnih škola) ovogodišnju postavku 34. Dečjeg majskog likovnog salona koji je u utorak otvoren u Galeriji Narodnog muzeja, inače pokretača i osnivača ove manifestacije koja traje gotovo tri i po decenije, sa ciljem da otkriva i podstiče likovne talente u kraljevačkim osnovnim školama. Izložba koju prati odgovarajući katalog trajaće do kraja meseca.OSNOVNA ŠKOLA ,,JOVO KURSULA"
Program sa glumicom Ivanom Žigon


   Nedavno je u Osnovnoj školi ,,Jovo Kursula" održan svečani koncert hora i orkestra sastavljen od kraljevačkih osnovaca. Ovaj događaj imao je i retkog, nesvakidašnjeg gosta - poznatu beogradsku glumicu Ivanu Žigon, koja je na ovom skupu predstavljena kao prvakinja Narodnog pozorišta u Beogradu i ambasador srpske kulture. Izvesno je da su mladi muzičari i pevači imali šta da razmene sa ovom dramskom umetnicom i da publici ulepšaju i upotpune doživljaj. U razmeni emocija iskazanoj biranim rečima prisutni su Ivanu Žigon doživeli ,,kao živi most kulture preko koga prelaze samo večne vrednosti i čuvari jezika, dok glumac, a sa njim i pozorište, književnost čine besmrtnom".
Osim što je Žigonova održala nesvakidašnji čas iz literature, ona je sa horom i orkestrom i pevala, a na kraju mu još i kumovala, predloživši da ponese ime Desanke Maksimović. Inače, ovaj koncert bio je posvećen deci sa posebnim potrebama, a pomogli su ga dobri ljudi i prijatelji muzike: ,,Stefanović", Pekara AD, JKP ,,Putevi” - Kraljevo, ,,Amiga", ,,Radijator" i svi koji su učestvovali u organizaciji.BALETSKI STUDIO ,,ART” IZ KRALJEVA
Na Dečjim igrama u Novom Sadu


   Na poziv organizatora Zmajevih dečjih igara u Novom Sadu, koje se od juče održavaju 51. put, Baletski sudio ,,Art" - Denis Kasatkin iz Kraljeva učestvuje u zvaničnom programu ove velike manifestacije posvećene dečjem stvaralaštvu i stvaraocima za decu. Malim balerinama iz Kraljeva pripala je juče čast da na velikoj sceni Pozorišta mladih u Novom Sadu odigraju predstavu ,,Snežana i sedam patuljaka", koja je kod nas već uspešno prikazivana. Ovim programom ujedno su i otvorene Zmajeve dečje igre.
Koreografiju za ,,Snežanu" priredile su balerine i pedagozi Studija ,,Art" - Kosovka Radić i Sofija Fekete, na muziku Frenka Čerčila. Poseban kuriozitet ove baletske predstave malih Kraljevčanki je što im je na sceni Zmajevih dečjih igara ponovo pomagao (u ulozi princa) Jovan Begojev, mladi prvak baleta Narodnog pozorišta u Beogradu. Inače, poziv organizatora Zmajevih dečjih igara prijatno je iznenadio sve članove Baletskog studija ,,Art" - Denis Kasatkin, budući da je budućim balerinama iz Kraljeva ovo prvo gostovanje uopšte. Radost i osećaj odgovornosti zbog učešća na takvoj jednoj manifestaciji bili su još i veći.PRIJEMNI ISPITI ZA SREDNJE ŠKOLE
Veliko interesovanje darovitih


   Prvih dana juna prijemne ispite za umetničke škole I specijalizovana odeljenja u Gimnaziji u Kraljevu polagalo je više desetina svršenih osnovaca. Interesovanje za specijalizovana odeljenja matematičara i filologa, kao i za Muzičku i Umetničku školu bilo je i ove godine izrazito. Konačni rezultati upisa u ove srednje škole biće poznati u ponedeljak, 9. juna, mada je već sada izvesno da će sva mesta biti popunjena. Istovremeno, prema ovogodišnjem konkursu Ministarstva prosvete, za polaganje kvalifikacionih ispita u ostalim četvorogodišnjim srednjim školama, prijavljivanje je počelo u utorak i trajaće do sredine meseca. Testovi iz srpskog jezika i matematike polažu se 18. i 19. juna, preliminarni rezultati slede 21. juna, a konačni se objavljuju najkasnije do podneva, 25. juna.Povratak na vrh strane


       BARAŽ ZA POPUNU PRVE (TELEKOM) LIGE SRBIJE - piše Zoran Bačarević
Sloga poražena od Inđije, prva liga ,,sanak pusti”

   • U drugom kolu baraža na Novom Beogradu Inđija-Sloga 2:0 (0:0) • Inđijci kvalitetnija ekipa, greške Božovića i Otaševića uskratile draž neizvesnosti kraj ,,Studenjaka”

   Na stadionu preko puta ,,Studenjaka” fudbaleri Sloge nisu uspeli da se plasiraju na poslednji dvomeč ovogodišnjeg baraža za popunu Prve lige Srbije. Prva liga (ovog puta Telekom, Srbija) ostala je sanak pusti u nedelju popodne, tačnije u smiraj dana podno Bežanijske kose. Drugoplasirana ekipa iz Srpske lige (Vojvodina) Inđija slavila je zasluženu pobedu od 2:0 (0:0) nad ,,parnjakom” iz grupe Zapad, kraljevačkom Slogom, i za ulazak u Telekom ligu igraće sa niškim Radničkim, u dve utakmice, a na prvoj će biti domaćin.
Susret Sloga-Inđija na stadionu Radničkog odigran je pred oko 1.500 gledalaca, s tim što su Kraljevčani i Inđijci imali, uslovno, podjednaku podršku. Kolosalnu priliku za ,,bele” propustio je Otašević u samom finišu prvog poluvremena, kada je iz idealne pozicije pucao nebu pod oblake. Po svim ,,teorijama” idealni 45. minut za sticanje preimućstva pred odlazak na petnaestominutni odmor Sloga je propustila da bi Inđija, po višedecenijskim nepisanim pravilima da golovi najčešće padaju između 62. i 87. minuta, obezbedila finalni okršaj sa Nišlijama. Najpre je u 63. minutu čuvar mreže ,,belih” Božović katastrofalno pogrešio pošto je promašio loptu koju je u peterac Sloge ubacio iz kornera iskusni i vremešni Predrag Kodžo. ,,Petica” Inđije Golić našao se na pravom mestu i glavom sigurno zatresao mrežu Kraljevčana. Sloga je, posle ovoga, morala da krene na sve ili ništa, atakovali su njeni igrači svim raspoloživim snagama na gol Poleksića i fudbalska klasika došla je do izražaja u 72. minutu. Kontranapad ekipe iz Inđije realizovao je Kekić, sve za konačnih Sloga-Inđija 0:2 i još jedan uzdah razočaranja u redovima pristalica kraljevačkih ,,belih”. Nepodeljeni utisak neutralnih, ali i pristrasnih gledalaca - u finale ide bolji i zreliji tim. Zasluženo.
Posle svega, Slogi ostaje da povratak u ,,drugu” ligu potraži naredne sezone, u međuvremenu spremivši daleko kvalitetniju i konačno iskusniju ekipu u odnosu na onu iz sezone 2007/08, koja je startovala sa mešavinom mladosti i iskustva, a teret baraža podneli su pre svega mladi i neiskusni igrači.

Sloga-Inđija 0:2 (0:0)
Stadion Radničkog na Novom Beogradu. Gledalaca 1.500. Sudija Popović (Beograd). Strelci: Golić u 63. i Kekić u 72. minutu. Žuti kartoni: Golić i Škara (Inđija).
Sloga: Božović, Vasilić, Gojković, Đurić, Vrljičak, Nikačević, Tanasijević (Pavlović), Obrenović (Memedović), Pelivanović, Otašević (Đenić).
Inđija: Poleksić, Blanuša, Ponjević (Perović), Lukić, Golić, Čukvas, Kostić (Naglić), Kodžo, Kekić (Pavković), Stanisavljević (Škara).IZBORI U FS RAŠKOG OKRUGA - piše Stole Petković
Dmitrović umesto Đerkovića

   U nedelju je u sali Privredne komore u Kraljevu održana izborna Skupština FS Raškog okruga, na kojoj je izabran novi predsednik ove kuće fudbala koja u sastavu ima tri opštinska saveza.
Sastanku je prisustvovalo 48 delegata, kao i brojni gosti, među kojima i Aco Bulić, predsednik zajednice klubova Telekom lige, Milovan Đorić, član odbora FSS za sprovođenje vanrednih izbora, načelnik Raškog okruga Mateja Mijatović, predsednik SO Kraljevo dr Miloš Babić i predstavnici - direktori fudbalskih klubova Prve lige - Neško Milovanović (Mladost, Lučani) i Milenko Ilić (Borac, Čačak).
Posle iscrpnih diskusija desetak delegata, koje su se odnosile na dosadašnji četvorogodišnji mandat, pristupilo se tajnom glasanju, najdemokratskijem, kako rekoše, izjašnjavanju.
Za Bobana Dmitrovića, bivšeg fudbalera kraljevačke Sloge, potom beogradskog rada i internacionalca, trenutno prve violine i kapitena Borca iz Čačka, glasalo je 25 delegata, dok su se za dosadašnjeg prvog čoveka izjasnila 23 delegata.
Funkciju potpredsednika će i dalje obavljati Božidar Radovančević, inače predsednik FSO Kraljevo. Odmah je predložen i Izvršni odbor od 15 članova.MOTOCIKLIZAM: NA BERANOVCU ODRŽANA PRVA TRKA ZA PRVENSTVO SRBIJE
Lončar preminuo u bolnici

   • Član MK Senior iz Beograda, Branislav Lončar, posle pada na zagrevanju i dvočasovne borbe za život, preminuo u ZC ,,Studenica” • Trke u znaku Jovanovića

   Otvaranje sezone u motociklizmu, održano prošlog vikenda na autodromu Beranovac, prošlo je znaku tragedije, pre svih takmičarskih rezultata. U krugu za zagrevanje proklizao je u klasi Motoklasik B, koja nije bodovana za PS, takmičar beogradskog kluba ,,Senior” Branislav Lončar. Nesrećni motociklista je hitno prevezen u kraljevački ZC ,,Studenica”, dežurna ekipa lekara se puna dva časa borila za njegov život, ali je Lončar preminuo. Bila je to još jedna žrtva autodroma Beranovac, na kome su stradali pre svega motociklisti, iako je jedina prava trkačka staza u Srbiji i ovoga puta bila maksimalno pripremljena za bezbednu vožnju odnosno sportsko nadmetanje srpskih motociklista.
Prvu trku u nacionalnom šampionatu motociklista organizovao je MK ,,Divlji” iz Kragujevca, uz pomoć AMSK Kraljevo. Trke je pratilo više hiljada gledalaca, a učestvovalo je 34 motociklista koji su osvojili prve bodove za PS u motociklizmu. Nadmetanje dvotočkaša na Beranovcu obeležili su prezimenjaci Jovanovići, koji su trijumfovali u prve dve klase.
Tehnički rezultati na Beranovcu:
Klasa 125 kubika: 1. Đorđe Jovanović (Dijamant), 2. Nikola Stanković (Motobel), 3. Ivan Stevanović (Markos).
Klasa Motohepening: 1. Branislav Jovanović (Duka rejsing), 2. Zoran Jovanović (MK Rejsing), 3. Vladimir Radosavljević (Duka rejsing).
Klasa 600 štok sport: 1. Veljko Vidić (Markos), 2. Milan Dimitrijević (Divlji), 3. Nikola Stanković (Mimoto Bel).
Klasa 100 štok sport: 1. Nenad Petković (Divlji), 2. Dragoslav Perišić (Dijamant), 3. Darko Todorov (Markos).ODBOJKA - PS ZA PIONIRE
Ribnica prvak države

   • Na finalnom turniru u Kraljevu pioniri Ribnice savladali vršnjake iz Beograda, Mladenovca i Požarevca i ubedljivo osvojili prvo mesto • Uroš Kovačević najbolji igrač turnira

   Pioniri kraljevačke Ribnice postali su prvaci Srbije za 2008. godinu, pošto su na završnom turniru koji je prošlog produženog vikenda održan u Hali sportova savladali sve protivnike. Kraljevački poletarci, vođeni sa klupe rukom iskusnog odbojkaškog ,,vuka” Dušana Boškovića, u tri dana savladali su ekipu Banović Strahinja iz Beograda sa 3:1, a istim rezultatom i pionire Seltersa iz Mladenovca. Najžešću borbu kraljevačke odbojkaške nade imale su u drugom kolu kada su, posle neizvesne borbe tek u taj-breku, savladale Busije iz Požarevca sa 3:2. Prema očekivanju, za najboljeg igrača trodnevnog završnog turnira proglašen je odbojkaš Ribnice Uroš Kovačević, koji već nastupa u kadetskoj konkurenciji, a krajem minule sezone debitovao je i u seniorskoj ekipi Ribnice.
- Ova generacija je izdanak naše odbojkaške škole, čija je perjanica, naravno, Uroš Kovačević. Pored mene, na njihovo formiranje uticao je i šef stručnog štaba i prvi trener Ribnice Dragan Đorđević, a Tošić, Močić, Grabovac, Zornić, Janićijević, Milinković, Jevremović i još par talentovanih dečaka obećavaju da će kraljevačka odbojka još dugo godina imati jednu od vodećih uloga u srpskoj odbojci. Kao trener, prošao sam ,,sito i rešeto” u svim kategorijama i selekcijama, uključujući vođenje i nacionalnih selekcija u juniorskoj konkurenciji, a ova titula osvojena u najmlađoj konkurenciji posebno mi je draga - kaže sa setom, ali i ponosom, doajen kraljevačke odbojke Dušan Bošković, koji je u minula tri majsko-junska dana vodio sa klupe šampionsku ekipu pionira Ribnice.
Uspeh najmlađih odbojkaša Ribnice za dve nedelje pokušaće da ponove stariji drugovi iz kadetske konkurencije, ponovo na ,,svom bunjištu”, u Hali sportova na Ibarskom keju. Od 20. do 22. juna Ribnica će biti domaćin završnog turnira PS u kadetskoj konkurenciji, a na njemu će, pored domaćina, učestvovati i Crvena zvezda, VGSK i Dinamo iz Pančeva. Kadete Ribnice na ,,zatvaranju sezone” predvodiće sa trenerske klupe Boško Mačužić.FUDBAL - VETERANI
,,Dupla kruna” u Kraljevu

   Veterani aktuelnog šampiona Srbije i pobednika nacionalnog kupa, beogradskog Partizana, gostovaće u ponedeljak u Kraljevu. Susret veterana ,,crno-belih” i reprezentacije Kraljeva ,,odigrava” se na stadionu Metalca kod kraljevačke Ložionice, a počinje u 18 časova. Posle toga, naravno, uslediće opštepoznato ,,treće poluvreme”, na kome će glavnu reč voditi veterani Sloge, Metalca, Trgovačkog, ali i Grdice (Mladog radnika) i još nekih ,,nižerazrednih” klubova iz kraljevačkog fudbalskog podneblja.DERBI OMLADINSKE LIGE ZAPADNE SRBIJE
,,Beli” se učvrstili na tronu

   • Sloga - Šumadija (KG) 3:1 (2:0)
Gradski stadion. Gledalaca 300. Sudija: Slobodan Pavlović (Požega). Strelci: 1:0 Milovanović u 2, 2:0 D. Andrić u 6, 3:0 Bižić (iz penala) u 56, 3:1 Nikolić u 81. minutu.
Žuti kartoni: Milojević, Milovanović i Milenković (Sloga), Vidović, Jakovljević (Šumadija).
Sloga: Marković, Milojević, Vučićević, Milovanović, Opančina, Marković, D. Andrić (Đokić), S. Andrić, Milenković, Bižić (Čekanović), Memedović (Pavlović).
Šumadija: Milovanović (Trifunović), Sretenović (Mitrović), Tubić, Vidović, Drakulović, Vuković (Miladinović), Jakovljević (Ignjatović), Joksimović (Pantić), Vidić (Milivojević), Nikolić, Čubić (Galamić).
Igrač utakmice: Srđan Bižić (Sloga).
U derbiju Omladinske lige zapadne Srbije Sloga je savladala vršnjake iz kragujevačke Šumadije i time napravila osetnu prednost na samom čelu tabele. Sve je bilo odučeno u prvih šest minuta. Najpre je posle kornera sa leve strane najprisebniji u golmanovom prostoru bio visoki Milovanović i smestio loptu iza leđa svog prezimenjaka, golmana Šumadije, a zatim se u listu strelaca efektnim pogotkom upisao Dragan Andrić. Početkom drugog poluvremena napravljen je prekršaj u šesnaestercu gostiju, a siguran sa bele tačke bio je Bižić, radilica u timu belih. Počasni gol za goste iz Kragujevca postigao je Nikolić, što je bio i najlepši momenat na ovom zanimljivom susretu.BICIKLIZAM
Erić treći ,,na Čuburi”

   Biciklisti Metalca minulog vikenda nastupili su na trkama u Beogradu (,,klasične”) i na Jastrepcu u kategoriji ,,planinki”. Na trci ,,Velika nagrada Čubure” Lazar Erić je u konkurenciji kadeta zauzeo treće mesto, dok su na Jastrepcu Kraljevčani imali tri veoma dobra plasmana. Takmičari Metalca Ivan Jovanović i njegova klupska drugarica Selena Duškić u klasi Elita osvojili su druga mesta, dok je Miloš Stojanović iz BK Baunti u konkurenciji kadeta bio najuspešniji, na cilj je stigao prvi.Povratak na vrh strane
 


IMPRESUM

Nedeljni list u izdanju : „Ibarske novosti” AD - Kraljevo. Adresa Redakcije: ul. Hajduk Veljkova br. 2.
Generalni direktor i glavni i odgovorni urednik: Dragan Rajičić. Odgovorni urednik: Vladeta Stanojević. Tehnički urednik: Saša Kovačević. Lektor: Vesna Jovičić. Redakcija: Zoran Bačarević (sport), Dragan Vukićević (privreda), Slobodan Rajić (politika), Marko Slavković (reportaže i Stršljen), Bojana Milosavljević, Ivan Rajović (urednik izdavačke delatnosti), Lidija Kuljača (zanimljivosti - zabava), Milisav Radovanović (fotoreporter), Zorica Radunković (marketing).

Predsednik Upravnog odbora: Dragica Tomić.

Telefoni: direktor i glavni i odgovorni urednik 312-504, odgovorni urednik tel/faks 320-630, pravna i opšta služba 312-505, oglasno odeljenje 312-505.

Godišnja pretplata 1.560 din. Za inostranstvo - Evropa 4.680 dinara, Amerika i Australija 6.240 din. Tekući račun: 160-14461-52 kod „Banca Intesa” Kraljevo. Kompjuterska obrada „Ibarske novosti”.
Štampa “APM PRINT”, III Bulevar 29, Novi Beograd.
Generalni distributer: “SOFIST”, Žička 10, tel. 036/360-200 i 361-222.

Poštarina plaćena u Pošti 36200 Kraljevo. List izlazi petkom, rukopisi se ne vraćaju.

e-mail:webmaster@kraljevo.com


Ibarske novosti - e-mail

Copyright © 1997-2008. Interactive.net Kraljevo. All rights reseved interactive