Internet izdanje - 13. jun 2008. godine

 Ibarske novosti - e-mail

Preuzmite PDF verziju novog broja "Ibarskih novosti"!


Naslovna strana novog broja "Ibarskih novosti" - klik za vecu sliku! Najviše visokoobrazovanih, nedovoljno žena i mladih
Zahtev za potvrđivanje dva odbornička mandata
Srbija će biti spremna za ulazak u Evropsku uniju 2012. godine
Svadba
Krenuli vagoni za Nemačku
Direktor suspendovao Štrajkački odbor
Put u monašku zemlju - Večni poklon vizantijskog cara
Slovenci ponovo među nama
Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi
Umetnost, kultura, obrazovanje
Sport: košarka, paraglajding, vaterpolo, atletika


STRUKTURA NOVOIZABRANIH ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA KRALJEVA - piše Slobodan Rajić
Najviše visokoobrazovanih, nedovoljno žena i mladih

   • Među 70 odbornika dva doktora i jedan magistar nauka, 37 sa visokom i višom školskom spremom, osam pravnika, šest ekonomista, četiri lekara, četiri arhitekte i ,,građevinca", šest prosvetnih radnika, četiri poljoprivrednika • Žena samo 10 ili svaki sedmi odbornik, a sa sela 24 ili oko jedne trećine • Prosečna starost odbornika 47 godina, četiri odbornika mlađa od 30, a pet stariji od 60 godina

   Novoizabrana Skupština grada Kraljeva, po teritorijalnoj, starosnoj, profesionalnoj, polnoj i ukupnoj strukturi odbornika, uglavnom odgovara proporcionalnom izbornom sistemu koji je primenjen na lokalnom glasanju 11. maja ove godine, a koji je i na prethodnim lokalnim izborima pokazao izvesne prednosti, ali i veće nedostatke.
   Sa spiska od 70 novoizabranih odbornika, koliko ukupno ima Skupština grada Kraljeva i koje su stranke i koalicije ,,delegirale" sa svojih izbornih lista, a Izborna komisija im izdala uverenja da su izabrani, čak 56 ili 65,7 odsto su iz grada Kraljeva i užih prigradskih naselja, a samo 24 ili 34,3 odsto sa seoskog područja i varošica (Ušće i M. Banja). Tako lista Za evropsku Srbiju (ZES) od ukupno 26 ima odbornike iz šest sela - Bojanića, Drakčića, Žiče, Ravanice, Roćevića i Adrana, SRS od 18 čak polovinu ili iz devet sela - Metikoša, Vitanovca, Milakovca, Ratine, Cvetaka, Adrana, Mrsaća, Bukovice i Vrdila, DSS-NS od 16 iz tri sela: Žiče, Konareva i Vrbe, Pokret za Kraljevo od šest iz jednog sela - Ratine i SPS-PUPS od ukupno četiri sa sela ima tri odbornika - Šumarica, Ratine i Leševa. Pokret za Kraljevo ima i jednog odbornika iz varošice - Mataruške Banje, baš kao i SPS-PUPS - iz Ušća.

MALO ŽENA, PUNO STARIJIH
Po polnoj strukturi, i pored odredbe iz izbornog zakona da ,,na izbornoj listi mora biti najmanje 30 odsto kandidata manje zastupljenog pola" u postupku kandidovanja, situacija je dosta nepovoljna. Naime, od 70 odbornika žena je samo sedmina - 10 ili 14,2 odsto, odnosno svaki sedmi odbornik je žena, dok muškaraca ima 60 ili 85,8 odsto.
I prosečna starost odbornika je visoka - 47 godina (preciznije 46,8). Svih 70 odbornika ima zajedno 3.267 godina starosti. Najviše odbornika je staro između 50 i 60 godina - ukupno 27, zatim između 40 i 50 godina - 22, između 30 i 40 godina - 12, više od 60 godina - pet i između 20 i 30 godina - četiri odbornika. ZES ima 11 odbornika starosti 40-50 godina, devet između 30 i 40 godina, pet između 50 i 60 i jednog mlađeg od 30 godina. SRS ima 12 odbornika starosti 50-60 godina, po dva između 30 i 40 i sa više od 60 godina i po jednog između 40 i 50 i mlađeg od 30 godina. DSS-NS ima devet odbornika starosti 40-50 godina, četiri između 50 i 60, i po jednog između 20 i 30, 30 i 40 i sa 60 i više godina. Pokret za Kraljevo ima tri odbornika starosti između 50 i 60 godina i po jednog između 20 i 30, 40 i 50 i 60 i 70 godina. Najzad, SPS-PUPS ima tri odbornika starosti između 50 i 60 godina i jednog sa 60 i više godina.

ŠKOLSKA SPREMA ,,NA NIVOU"
Po školskoj spremi i zanimanju, koji od nosilaca izbornih lista nisu jasno diferencirani, najviše odbornika ima visoku stručnu spremu - 27 ili 38,5 odsto, zatim srednju stručnu spremu - 15 ili 21,4 odsto, višu školsku spremu - 10 ili 14,2 odsto, privatnih preduzetnika je sedam, poljoprivrednika četiri, po dva studenta, radnika i penzionera i jedan sa NSS (vozač). U novoj Skupštini grada Kraljeva su dva doktora i jedan magistar nauka, osam pravnika, šest dipl. ekonomista i ekonomista, pet dipl. mašinskih inženjera, po četiri lekara i arhitekte (ili dipl. inž. građevine), šest prosvetnih radnika (jedan profesor muzike), sedam privatnih preduzetnika, dva informatičara-progamera, dva studenta, tri službenika, četiri poljoprivrednika, tri radnika, dva penzionera, po jedan diplomirani biolog, dipl. veterinar, dijetetičar-nutricionista, ugostitelj, vaspitač… Najviše odbornika sa visokom stručnom spremom (VSS) imaju liste ZES - 11 i DSS-NS - 10, a zatim PK - tri, sa višom školskom spremom (VŠS) takođe ZES - devet, a sa srednjom stručnom spremom (SSS) lista SRS - devet odbornika.

NAJSTARIJI I NAJMLAĐI
Najstariji odbornik u Skupštini grada Kraljeva je poljoprivrednik iz Ratine Milan Stevanović (1938. godište) sa 70 godina iz Pokreta za Kraljevo, a najmlađi elektromonter-tehničar iz Kraljeva Marko Matić (1984) sa 24 godine iz Nove Srbije (koalicija DSS-NS). Na listi ZES nastariji je Vukomir Mitrović (1955), a najmlađi Marko Krndija (1983), na listi SRS najstariji Ratko Đurović (1944), a najmlađi Srećko Kostić (1979), na listi DSS-NS najstariji Mirko Igrutinović (1941), a najmlađi Marko Matić (1984), na listi Pokret za Kraljevo najstariji Milan Stevanović (1938), a najmlađa Verica Milanović (1969) i na listi SPS-PUPS najstariji Živorad Dražović (1940), a najmlađi Sreten Jovanović (1958. godište).

STRUKTURA PRETHODNOG SAZIVA
Zanimljivo je da je po strukturi odbornika iz prethodnog saziva, izabranih u Skupštinu opštine Kraljevo krajem 2003. godine, odnos po kriterijumu grad-selo bio istovetan kao i na ovogodišnjim izborima, jer je i tada 56 odbornika (sa osam izbornih lista) bilo iz grada Kraljeva i najužih prigradskih naselja, a 24 odbornika sa seoskog područja. Pre pet godina, međutim, na početku mandata je bilo više žena u ,,lokalnom parlamentu" - 15 od ukupno 70 ili 21,4 odsto, odnosno nešto više od petine. Prosečna starost tadašnjih 70 odbornika bila je 45 godina. Tada je najviše bilo odbornika između 40 i 50 godina - 30, zatim između 50 i 60 godina - 15, 30 i 40 godina - 15, i po pet odbornika između 20 i 30 i starijih od 60 godina. Po školskoj spremi, u tadašnjem sazivu bila su po dva doktora nauka i magistra, 27 odbornika sa visokom stručnom spremom, devet sa višom, 13 sa srednjom, osam radnika, šest privatnih preduzetnika i po jedan poljoprivrednik, penzioner i student.

ODBORNICI SKUPŠTINE KRALjEVA PO GODINAMA STAROSTI
--------------------------------------------------------------------------------------
NAZIV LISTE 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 UKUPNO
--------------------------------------------------------------------------------------
1. ZA EVROP. SRB. 1 9 11 5 - 26
2. SRP. RAD. STRAN. 1 2 1 12 2 18
3. DSS - NS 1 1 9 4 1 16
4. POK. ZA KV 1 0 1 3 1 6
5. SPS - PUPS 0 0 0 3 1 4
--------------------------------------------------------------------------------------
U K U P N O: 4 12 22 27 5 70
--------------------------------------------------------------------------------------

ODBORNICI SKUPŠTINE KRALjEVA PO ŠKOL. SPREMI-ZANIMANjU
--------------------------------------------------------------------------------------
STRAN. DR MR VSS VŠS SSS NSS PRED. STUD. RAD. POLj. PENZ. UKUPNO
--------------------------------------------------------------------------------------
1. ZES - 1 10 5 3 - 5 1 1 - - 26
2. SRS - - 2 2 9 1 1 - 1 1 1 18
3. DSS/NS 1 - 9 2 2 - 1 - - 1 - 16
4. PKV 1 - 3 - - - - 1 - 1 - 6
5. SPS/PUPS - - - 1 1 - - - - 1 1 4
-------------------------------------------------------------------------------------
UKUPNO: 2 1 24 10 15 1 7 2 2 4 2 70
-------------------------------------------------------------------------------------Povratak na vrh strane


KONFERENCIJA ZA NOVINARE OPŠTINSKOG ODBORA DHSS KRALJEVO - piše Dragan Vukićević
Zahtev za potvrđivanje dva odbornička mandata


   Opštinski odbor Demohrišćanske stranke Srbije u Kraljevu uputio je u utorak, 10. juna, a uoči konstitutivne sednice Skupštine grada, sazvane za 13. jun, predsedniku Skupštine opštine Kraljevo iz prethodnog saziva i Verifikacionom odboru Skupštine grada Kraljeva zahtev za potvrđivanje odborničkih mandata Branku Ljubojeviću i mr Bobanu Jašoviću, kandidatima te stranke na zajedničkoj listi Pokreta za Kraljevo, koja je na lokalnim izborima, održanim 11. maja, dobila ukupno šest mandata. Zahtev koji je upućen u pisanoj, zvaničnoj formi, podeljen je novinarima i glasi:
,,Kao što znate, na poslednjim lokalnim izborima lista Pokret za Kraljevo osvojila je šest mandata. Međutim, prilikom dostavljanja podataka o tome kojim kandidatima sa izborne liste se dodeljuju odbornički mandati, podnosilac liste je grubo prekršio koalicioni sporazum i na listi se nije našao nijedan odbornik OO DHSS. Iako smo sve dokaze o ovom slučaju blagovremeno dostavili Izbornoj komisiji opštine Kraljevo, ista se oglasila nenadležnom i uputila nas da svoja prava ostvarimo u redovnom postupku kod nadležnog suda. S obzirom na to da su, i po našem i po mišljenju Izborne komisije, odbornički mandati u najmanju ruku sporni (čim nas upućuju na sud), a kako bi konstituisanje Skupštine sa spornim mandatima takođe bilo sporno, molimo vas da potvrdite dva mandata odbornicima OO DHSSS, i to Branku Ljubojeviću i mr Bobanu Jašoviću, ili da odbacite potvrđivanje mandata sa odborničke liste Pokreta za Kraljevo (svih šest) do drugačije odluke Izborne komisije ili odluke nadležnog suda.”
Obrazlažući ovakav zahtev prof. dr Predrag Stojanović, predsednik OO DHSS Kraljevo, predočio je novinarima i 11. aprila potpisani Koalicioni sporazum po kojem na predatoj i proglašenoj izbornoj listi ,,Pokret za Kraljevo ima 70 odsto kandidata za odbornike ili 49 mesta na listi, a OO DHSS Kraljevo 30 odsto ili 21 kandidata za odbornike", a piše i da će ,,u istoj srazmeri biti izvršena podela eventualno osvojenih mandata na izborima", kao i da će ,,Pokret za Kraljevo i OO DHSS Kraljevo, u slučaju osvajanja zakonom predviđenog cenzusa, obrazovati zajedničku odborničku grupu čiji će šef biti nosilac liste dr Ljubiša Jovašević ili lice koje on odredi". Takođe, dopis upućen nosiocu liste 26. maja, u kojem OO DHSS dostavlja imena svoja dva navedena kandidata za odbornike i ,,moli nosioca liste da prilikom predaje liste odbornika naglasi da su ova dva odbornika iz DHSS, zbog nastavljanja korišćenja budžetskih sredstava koja pripadaju strankama, kao i korišćenja prostora za OO DHSS Kraljevo, a koji je dodelila Skupština opštine Kraljevo".
- Ne smatramo da je dobro da se u ovom trenutku zbog ukupne situacije u gradu, bilo zbog dva bilo zbog deset mandata, ide na sud i da sud odlučuje ko će biti odbornik. To je možda bio manir u drugim sredinama, a nije i ne treba da bude u Kraljevu. Izborna komisija je po zakonskim propisima dužna da se stara o zakonitosti izbornog procesa i nije mogla da ,,pere ruke" proglašavajući se nenadležnom i upućujući nas na sud… Želim da zahvalim članu Izborne komisije iz Nove Srbije koji nas je jedini razumeo i glasao da se ne ide na sud. Tekst Koalicionog sporazuma je kristalno jasan i čist… Nigde u štampi i nikada nije bilo reči da se DHSS učlanio u Pokret za Kraljevo, ne postoji nikakav ugovor o fuzionisanju, samo Koalicioni sporazum o zajedničkom nastupu na izborima. Ne želimo da se svađamo sa bilo kim i akcenat stavljamo da ne dođemo do suda, jer bi to bila najgora varijanta da nova Skupština tako počne rad i da sud dodeljuje mandate. Mi smo dva odbornička mandata isključivo dobili od naroda na izborima - istakao je pored ostalog prof. dr Predrag Stojanović, naglasivši još jednom da bi najbolje bilo da Skupština donese odluku da se Pokretu za Kraljevo dodele četiri, a OO DHSS Kraljevo dva mandata, u skladu sa Koalicionim sporazumom i da se odnosi ne komplikuju sudskim sporovima.
Odgovarajući na novinarska pitanja, on je istakao i da se OO DHSS ,,neće upuštati u bilo kakvu polemiku, ni u kom slučaju, već da će iskoristiti samo sva legitimna prava koja joj stoje na raspolaganju". Podvukao je i da mu ,,nije jasan razlog zbog kojeg je nosilac liste dr Ljubiša Jovašević izostavio dva odbornika OO DHSS i da je, u slučaju povoljnog ishoda svog zahteva, ta stranka spremna da razgovara sa svima o saradnji, u interesu grada i građana Kraljeva".


U NEDELJU NA GRADSKOM TRGU
Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijima


   U nedelju, 15. juna, biće obeležen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijima. Na gradskom trgu će biti podeljeni lifleti pod nazivom ,,Nasilje i diskriminacija starijih osoba - problem o kome se ćuti”.
Crveni krst Kraljevo je, zbog potreba sredine, lokalnog kapaciteta, kao i želja i potreba korisnika, oformio Klub starih. Namera Crvenog krsta je da se razviju one usluge koje nedostaju u opštini Kraljevo i na taj način Crveni krst se preporučio lokalnoj vlasti kao pouzdan partner u pružanju usluga starijim osobama. Te usluge su, naravno, u skladu sa našim obavezama i komplementarne sa uslugama koje pružaju državne institucije. Projektom je obuhvaćeno 120 lica pretežno iz gradske sredine.
Crveni krst Kraljeva se zalaže za borbu protiv diskriminacije, zapostavljanja i zlostavljanja.
Brigom o starima utičemo na kvalitet života starije populacije.Povratak na vrh strane


DR TANJA MIŠČEVIĆ, DIREKTORKA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VLADE SRBIJE - piše Dragan Vukićević
Srbija će biti spremna za ulazak u Evropsku uniju 2012. godine


   • S obzirom na velike kapacitete koje Srbija ima, znanje i spremnost, čvrsto se držimo naše Agende 2012, koja podrazumeva da ćemo 2012. godine biti potpuno spremni da preuzmemo obaveze iz članstva u EU, što znači završen najveći deo reformi prava, ekonomije i društva. Kada ćemo postati članica EU, zavisi upravo od toga - što više uradimo, politička odluka Unije o našem članstvu će biti mnogo lakše i brže doneta - kaže za “Ibarske novine” dr Tanja Miščević, direktorka Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije

   Otvaranjem javne rasprave o Nacionalnom programu Srbije za integraciju u EU, u ponedeljak u Palati Srbija u Beogradu, pokrenuta je veoma značajna diskusija ne samo o planovima i aktivnostima Vlade u procesu pridruživanja Uniji, već i o potrebi postizanja društvenog konsenzusa o ovom pitanju. Najnovija istraživanja javnog mnjenja, rađena u maju, potvrđuju trend velike podrške građana Srbije uključivanju naše zemlje u EU, 67 odsto je za članstvo u Uniji. Stoga je potrebno i da se saglasnost postigne u celokupnom društvu kako bi se taj put prešao brže, odnosno kako bi bili potpuno spremni za članstvo 2012. godine, prema proračunu koji je urađen još u Nacionalnoj strategiji za pridruživanje - kaže za ,,Ibarske novosti” dr Tanja Miščević, direktorka Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije.
• Šta u suštini predstavlja Nacionalni program Srbije za integraciju u EU?
- U pitanju je dokument koji priprema svaka država-kandidat za članstvo u EU. Budući da Srbija još nema takav status, Vlada Srbije je ovaj dokument pripremila i pre podnošenja zahteva za kandidaturu u EU, kako bismo pokazali da imamo neophodne administrativne kapacitete koji su u stanju da ubrzaju proces evropske integracije.
Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) Srbija se obavezuje na postepeno usklađivanje zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije, kao i na njegovu doslednu primenu. U vezi sa tim, Vlada Srbije odlučila je da u jednom dokumentu, Nacionalnom programu za integraciju Srbije u EU (NPI), objedini sve postojeće strategije, akcione planove, programe i druge strateške dokumente u cilju ispunjavanja kriterijuma za pristupanje Srbije EU.
Nacionalni program za integraciju će predstavljati osnov zakonodavnog plana rada Vlade Srbije do 2012. godine, koja je Strategijom pristupanja Srbije EU označena kao godina spremnosti Srbije da preuzme obaveze koje proističu iz članstva u EU. NPI će biti revidiran jednom godišnje.
NPI je precizan plan, na više od 800 stranica, kako da se dostignu svi kriterijumi neophodni da bi država postala članica EU, od političkih i ekonomskih, do usvajanja zakona i najdetaljnijih standarda koji postoje u Uniji u oblastima trgovine, poljoprivrede, zaštite životne sredine, infrastrukture... Ovi kriterijumi su poznati i kao kriterijumi za članstvo u EU koje je Savet mnistara EU usvojio 1993. godine u Kopenhagenu.
• Šta sadrži ovaj dokument?
Sadrži sve obaveze Srbije iz SSP i omogućava jedinstveno praćenje njihovog sprovođenja. Prvi put povezuje se evropsko zakonodavstvo i domaći pravni poredak, tako da je moguće u svakom trenutku pratiti tempo i kvalitet usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravom EU.
NPI je dokument u kojem su prvi put pobrojane administrativne i finansijske potrebe za proces pristupanja Srbije EU. U skladu sa potrebama procesa pristupanja EU određen je broj službenika koji će biti potreban za nesmetano sprovođenje reformi i urađena prva procena finansijskih potreba. Finansijske potrebe će biti obezbeđene delom iz budžeta Republike Srbije, a delom iz fondova EU i bilateralnih donacija.
Dokument će poslužiti i kao osnova za određivanje prioriteta i početak procesa prevođenja više od 100.000 stranica pravnih propisa EU, koje je neophodno prevesti na srpski jezik i tako stvoriti srpsku verziju pravnih tekovina EU, a srpski jezik će po pristupanju Srbije EU postati jedan od službenih jezika EU.
Izradom NPI Srbija je počela pripreme za buduće pregovore o pristupanju EU. Podaci navedeni u Planu će služiti kao osnova za izradu buduće pregovaračke platforme Republike Srbije za pregovore o pristupanju EU.
Takođe, ovaj dokument omogućava srpskoj javnosti da razume i prati proces pridruživanja. Kao takav, on predstavlja i značajno sredstvo promovisanja otvorenosti rada Vlade.
S obzirom na to da NPI predstavlja detaljnu sliku reformi i aktivnosti koje će se realizovati narednih godina, on ujedno može koristiti i kao informacija privrednom sektoru u planiranju budućih aktivnosti.
• Kakva je struktura Nacionalnog programa za integraciju Srbije u EU?
- Struktura NPI ima šest osnovnih celina i odslikava kriterijume za prijem u članstvo EU koji obihvataju političke kriterijume, ekonomske kriterijume, sposobnost preuzimanja obaveza koje donosi članstvo, administrativne i pravosudne kapacitete, pripremu nacionalne verzije pravnih tekovina EU i procenu finansijskih potreba (budžetskih sredstava i EU fondova) za podršku realizaciji reformi u svim oblastima.
• Predvideli ste da ovaj dokumet bude predstavljen širokoj javnosti u Srbiji?
- Tako je. NPI će na javnoj raspravi biti do sredine jula. Veoma je značajno da se o njemu izjasne različiti delovi društva, pre svega poslovna zajednica, kao i predstavnici univerziteta i civilnog društva. Očekujem da će javnost dati objektivnu ocenu Plana, jer se on tiče čitavog društva. Posle javne rasprave i korekcija dokumenta, predviđeno je da konačnu verziju NPI razmatra Vlada, koja bi mogla da ga usvoji već u septembru.
• Da li ste se bavili i troškovima članstva u EU?
- Trošak za nas je da svi evropski standardi postanu deo našeg prava i prakse - potrebno je usvojiti neophodne zakone, ponekada obezbediti i stvaranje posebnih tela za nadgledanje njihovog sprovođenja, kao npr. Zakon o zaštititi konkurencije i stvaranje Komisije koja se time bavi. Ali, moram da naglasim, ovi standardi, posebno u trgovini bi morali biti uvedeni, čak i da ne želimo članstvo u Uniji, jer ne bismo mogli da s njom trgujemo a da, na primer, ne uvedemo standarde kontrole hrane!
Svi ovi troškovi, ipak, u stvarnosti predstavljaju dobit za svakog građanina u smislu njegove bezbednosti i podizanja kvaliteta života.
• Koji su naredni koraci na putu Srbije za članstvo u EU?
- Posle potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, logični korak je podnošenje kandidature za članstvo i pregovori o članstvu, koji traju najmanje dve godine. Dakle, u ovom momentu se pripremamo za sprovođenje SSP, a već smo pripremili i strukturu državne uprave koja može da vodi pregovore o članstvu. Sve to podrazumeva jako puno posla, administracije u pripremama novih zakona, kojima se uvode standardi EU, njihovo usvajanje u Skupštini Srbije i, posebno, njihovo pravilno sprovođenje.
Uz sve to, nikako ne treba zaboraviti da proces reformi u Srbiji ne samo što ne sme biti zaustavljen, već se mora ubrzati - to znači završetak privatizacije, strukturne reforme, reforme u obrazovanju i mnoge druge.
Paralelno sa sprovođenjem SSP NPI predstavlja osnovu za odgovore Republike Srbije na Upitnik koji Evropska komisija šalje državi-kandidatu kako bi procenila spremnost zemlje da otpočne pregovore o pristupanju EU, koji obično ima oko 4.000 pitanja. Naravno, ovaj zadatak biće mnogo lakše ispuniti imajući u vidu da NPI već ima odgovore na većinu pitanja iz pomenutog upitnika.
• I dalje ostajete pri tome da će Srbija biti spremna da ispuni sve standarde koje podrazumeva članstvo u Uniji 2012. godine?
- S obzirom na velike kapacitete koje Srbija ima, znanje i spremnost, čvrsto se držimo naše Agende 2012, koja je data Strategijom pristupanja EU. Ona podrazumeva da ćemo 2012. godine biti potpuno spremni da preuzmemo obaveze iz članstva, što znači završen najveći deo reformi prava, ekonomije i društva. Kada ćemo postati članica, zavisi upravo od toga - što više uradimo, politička odluka Unije o našem članstvu će biti mnogo lakše i brže doneta.

VIZNE OLAKŠICE
• Dokle se stiglo sa primeno sporazuma o viznim olakšicama?
- Sporazum o viznim olakšicama koji je stupio na snagu 1. januara 2008. godine primenjuje se prilikom izdavanja viza za kategorije naših građana na koje se odnosi - poslovne ljude, vozače, studnete, sportiste, ljude kojima je potrebno lečenje u inostranstvu, državne službenike i druge kategorije.
Sprovođenje Sporazuma nadgleda Zajednički komitet sastavljen od predstavnika Republike Srbije i Evropske komisije. Takođe, Evropska komisija je predstavila Srbiji u maju ove godine i Mapu puta, koja sadrži koje sve kriterijume treba ispuniti kako bi se Srbija našla i na beloj Šengen listi, odnosno kako bi naši građani putovali bez viza u zemlje Evropske unije. Ta lista kriterijuma podrazumeva reforme u oblasti sigurnosti dokumenata, odnosno izdavanje novog srpskog pasoša, zatim kontrolu ilegalnih migracija, uključujuću readmisiju, stalnu borbu protiv korupcije, organizovanog kriminala, pravosudnu i policijsku saradnju, kao i zaštitu prava manjina. Srbija je deo tih kriterijuma, kada je reč o zakonodavnom i institucionalnom okviru, ispunila, a preostale mere realizovaće se u najkraćem mogućem roku, jer su tehničke pripreme uveliko u toku.Povratak na vrh strane


DIOPTRIJA - piše Dragan Vukićević
Svadba


   ,,Venčanja neće biti/jer tako želi ona...”, ili tako nekako, izvod je iz evergrina Miše Kovača iz sedamdesetih, koji ovih dana opet postaje hit. Naime, svakim danom dešavanja oko najpoželjnije političke udavače, koalicije oko SPS-a, poprimaju narativni nivo strukture španske serije. U ovim uvodnim epizodama (evergrin s početka da bude podloga špice), mada su likovi publici već poznati iz prethodnih serija, budući da na političkom nebu u Srba već dve decenije vlada oskudica novih talenata iz različitih, a najčešće biće sebičnih interesa aktuelnih vedeta i starova, u očekivanju zapleta posle formiranja Vlade, već može da se predvidi da će serijal pred nama biti jako gledan i bez pipometra, preludij to obećava, ali da, ma kako zaplet krenuo, već može da se ustvrdi uz dozu predvidljivosti velike preciznosti, da ovaj serijal neće imati puno epizoda. Dakle, Vlada će imati nedug vek trajanja. Istina, koproducenti, onaj ambasador i Havijar (pa naravno da će špansku seriju da procudira Španac!) i domaća elitna privredna, ne pokazuju zabrinutost zbog eventualno kratkog trajanja serije. Uostalom, on (Španac) je producirao i onaj gotovo prežaljen i zaboravljen serijal Zajednica SCG (ili tako nekako), koji je takođe imao formu dramoleta tek, a slab rejting i neuvreljivu glumu. Biće da je to bila ipak za sve dobra i unosna tezga.
Dakle, najpoželjnija politička udavača, pokazuje se da će postati odbegla mlada. Novi mladoženja trebalo je da bude samo svat na venčanju, ali pokazauje se takođe da novi mladoženja ima jače argumente od ostavljenika. Upućeni tvrde da je mlada zapravo malo trudna, te da taj argument poseduje novi mužik i da su ti argumenti kojima on ucenom uspeva da pridobije mladinu ljubav. Prema medijima, (žuti) mladoženja spočitava mladi nekakav kofer i aferu u vezi sa tim, koja je dozirano i smišljeno skrajnuta onda, a drugom (jagodinskom) delu pamte se neke skaradne fotke, pa čak i mahinacije. I to su argumenti ljubavi kojima žuti privodi mladu pred oltar, očekujući od nje vernost do kraja mandata.
Uoči ovakvog uvoda u seriju, nesuđeni mladoženja jednim svojim delom izgubio je strpljenje i spreman je da odustane od ženidbe, pošto se mlada nećka glede prve bračne noći, dok drugi deo tvrdi da je mlada socijalno poštena, dakle neiskusna, te da je to razlog što se premišlja. Ima, istina, elemenata da se poveruje u mogućnost da je mlada ucenjena i da će sa takvim mirazom da uđe u brak sa žutima, mada neki tvrde da ona hoće samo da osigura dobar predbračni ugovor i da obojicu mladoženja, nabreklog i kipućeg testosterona, svojom navodnom neodlučnošću i čednošću samo hoće da motiviše da ponude što bolje bračne uslove. Ima, istina, i onih trećih, čijem sam mišljenju skloniji, da mlada samo zapravo tvrdi pazar, e kako bi dobila što povoljniju otpremninu i alimentaciju posle svakako kratkog braka. Upravo u tom budućem statusu razvedenice i sagledavam razloge za njeno sadašnje kolebanje i stalno odlaganje datuma prstenovanja. Mlada bi, naime, htela da i posle razvoda izbegne ogovaranje po selu, da komšije unapred ubedi da nije ona kriva za razvod, te da je poštenje njena konstanta koju ne treba dovoditi u pitanje. Uprkos tolikom broju predbračne dece (Kraljevo, Leskovac, Kruševac...). Naročito očekujući da će posle sledećih izbora da konačno naiđe onaj pravi, princ na belom konju, sa kojim će da živi srećno do kraja života.
Ukoliko bi se odlučila za onoga koga je i najavila pre mesec dana da joj najbolje leži i paše, zna da će alimentacija biti slaba, bruka velika i da od princa neće biti ništa. Sa ovim drugim, sa kojim šuruje u stogu u potaji, dobiće dobru alimentaciju, odličan bračni komfor i najzad dobar glas po razvodu.
E sad, zašto se venčanje iz dana u da odgađa? Pre svega, ukoliko bi se odlučila za prvog, poštenje mlade ne bi bilo dovođeno u pitanje. Međutim, novi mužik je u problemu. Na stranu što su njihove porodice (mlade i mladoženje) u temeljnim sukobima dve decenije, najveći problem za porodicu novog mladoženje je što je mlada malo trudna, i to sa nesuđenim prvim mladoženjom i da se njena trudnoća očituje. Problem, uz očekivane brojne peripetije i obrte u narednim epizodama, jeste kako razrešiti tu mladinu trudnoću. Kako da ona u brak uđe šlang stomaka, iako je gotovo pred porođajem? Dakle, abortus se isključuje kao opcija. Naročito u Beogradu.
Kako da se izbegne opšta bruka i kako odrediti budućnost nedonoščeta? E, to je suština problema: kako da se mlada odmah po venčanju porodi, a da ostane poštena?
Dakle, hoće li mlada da održi datu reč i može li novi mladoženja da se pomiri da usvoji vanbračnu decu mladinu? Pitanje je, dakle, da li će Kraljevo, Leskovac, Kruševac, Beograd... da dobiju očuha, oca ili će biti dati u sirotište ili ostavljeni pred portu.
Kraj, naravno, ne može da se predvidi, jer je serija tek počela, a kao i u hit filmu ovih dana ,,Seks i grad”, rasplet treba da se krije do poslednjeg kadra.
Producentima stoga jedino mogu da predložim mogući kraj, uz perspektivu da serijal duže traje i tako se spase projekat i izbegne bruka. Zato i dalje, kao potvrđeni kokčinar, tvrdim da je jedino rešenje za srećan završetak serije da novi mladoženja, mlada i nesuđenik žive pod jednim krovom i žive dugo, srećno do kraja mandata. Dakle, koalicija DS-SPS-DSS. Tako bi i mlada i oba mužika izbegli bruku, a sva deca (p)ostala zakonita, namirena i sita.
draganvukicevic@hotmail.com


NOVI PAZAR
Pumpa kod Petrove crkve


   • Jedinstvena srpska lista (Srpska radikalna stranka, Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija i Soijalistička partija Srbije) zatražila je od državnih organa da spreče izgradnju benzinske pumpe u zaštićenoj zoni Petrove crkve

   Jedinstvena srpska lista saopštila je da je Petrova crkva najstariji hrišćanski spomenik na Balkanu i da je vrlo opasno graditi benzinsku pumpu sa zapaljivim materijama u njenoj blizini.
Izvođač radova Nail Redžović izjavio je da ima dozvolu za izgradnju pumpe i ističe da je preko puta njegove pumpe bivša Jugopetrolova pumpa koju danas drži Lukoil.
Nail Redžović je rekao da je dozvolu dobio pre nekoliko godina, a pošto mu je osporena, Vrhovni sud Srbije mu je osnažio tu dozvolu i nedavno je krenuo u izgradnju i radove priveo kraju.
Međutim, Jedinstvena sprska lista ističe da je Redžović u sprezi sa pojedincima iz Odeljenja za urbanizam iskoristio mirovanje vlasti i započeo radove.
,,U Novom Pazaru vlada građevinska mafija koja radi protiv interesa ovog grada. Iako neko ima dozvolu, nema pravo da gradi benzinsku pumpu u zoni najstarije crkve", rekao je Milan Veselinović, lider odbora SRS, kao i da je izgradnja benzinske pumpe u zaštićenoj zoni Petrove crkve nezakonita, bez obzira što je neko u opštini izdao dozvolu.
I lider Nove Srbije u Novom Pazaru Vujica Tiosavljević izjavio je da se Petrova crkva mora zaštiti.
,,Pozivamo sve državne organe da zaštite ovaj kulturno-istorijski spomenik od samovolje Odeljenja za urbanizam. Obaveštavamo javnost da nećemo sedeti skrštenih ruku, obratićemo se Okružnom tužilaštvu i obavestićemo Srpsku pravoslavnu crkvu o ovom problemu. Istorija i duhovnost se moraju čuvati", izjavio je Tiosavljević.
,,Investitor Nail Redžović nikada nije dobio dozvolu Republičkog zavoda za zaštitu spomenika. Vrhovni sud je presudio u njegovu korist jer je Odeljenje za urbanizam navelo jednu pravnu začkoljicu, u jednom dokumentu nije napisalo da Republički zavod za zaštitu spomenika ne da dozvolu. Neko ih je naučio kako da doskoče zakonu", izjavila je Rajovićeva.
NS i DSS su već tri godine u vlasti u Novom Pazaru zajedno sa Sulejmanom Ugljaninom. Na pitanje šta su oni uradili da se u opštini preispita ovaj potez Odeljenja za urbanizam, Rajovićeva je rekla:
,,Pokušala sam da to pitanje stavim na dnevni red Opštinskog veća. Oni su to odložili za sledeći dan i priča ide u krug. Nije im stalo da se ovaj problem reši.”
Sa druge strane, Nail Redžović je izjavio da preko puta njegove pumpe postoji stara Jugopetrolova pumpa.
,,Zašto ta pumpa ne smeta Jedinstvenoj srpskoj listi?", pita se Redžović.
,,Jugopetrolova pumpa je izgrađena pre 1979. godine, kada je Unesko stavio pod zaštitu Petrovu crkvu. I Jugopetrolova pumpa treba da se izmesti", rekla je Rajovićeva.
Redžović ističe da je već uradio oko 70 odsto radova i napominje da je njegova pumpa udaljena oko 300 metara od Petrove crkve.
,,Osim Jugopetrolove pumpe, mnoge kuće su izgrađene u blizini Petrove crkve", kaže on.
Petrova crkva je nastala u IX veku, a poznata je kao najstarija hrišćanska bogomolja na Balkanu.Povratak na vrh strane


FABRIKA VAGONA - piše Radmila Vesković
Krenuli vagoni za Nemačku

   • Iz kraljevačke Fabrike vagona u sredu je put Nemačke otišlo prvih 30 vagona, čime je počela realizacija ugovora sa francuskom firmom ,,Tuaks", koja je naručilac posla za nemačke železnice

   Posle višemesečne neizvesnosti hoće li francuska firma ,,Tuaks" prihvatiti višu cenu od ugovorene, iz kraljevačke Fabrike vagona je pre dva, dana u konvoju dugom oko jedan kilometar, za Nemačku krenulo 30 vagona. Do kraja godine treba da bude isporučeno 450 vagona, a sledeće godine još najmanje 600. Vrednost posla je oko 55 miliona evra. Ovo je posle mnogo godina prvi ozbiljan izvozni posao za Fabriku vagona, u kojoj sada radi oko 1.000 radnika. Da bi ugovor sa ,,Tuaksom" bio ispunjen, u julu će biti raspisan konkurs za još 500 radnika mašinske struke.
Četrdesetak crvenih i uglancanih vagona-platformi prethodnih nekoliko meseci tavorilo je u fabričkom dvorištu, a još nekoliko desetina polugotovih čekalo svoje mesto na šinama. Posle dužih pregovora vlasnik Fabrike vagona ukrajinski ,,Azov impeks" i ,,Tuaks" dogovrili su se da nova cena bude 20 odsto viša od ugovorene, odnosno oko 60.000 evra po vagonu-platformi. Do poskupljenja je došlo zbog eksplozije cena u crnoj metalurgiji u poslednjih godinu dana, posebno limova. U novom ugovoru je klauzula da će cena biti usklađivana svaka dva meseca.
- Ovo je izuzetan događaj za Fabriku vagona, ali i Kraljevo. Novi ugovor sa ,,Tuaksom” doneo nam je i dugoročnu saradnju, odnosno i u narednih pet godina treba da isporučujemo najmanje 600 vagona godišnje - kaže direktor FVK Boško Slavković.
On ističe da je od privatizacije avgusta 2006. godine većinski vlasnik u potpunosti izdržavao Fabriku vagona, da je do sada dao više od 15 miliona evra, tako da su plate, koje bi mogle da budu i više, ipak redovno isplaćivane, kao i porezi i doprinosi, a pri kraju je isplata drugog dela socijalnog programa radnicima koji nisu podneli tužbe. Slavković tvrdi da su i za one koji su pokrenuli sudski postupak obezbeđene pare:
- Pozivam i radnike koji su podneli tužbe da dođu da se dogovorimo oko isplate i povlačenja tužbi.
Da bi ugovoreni posao sa ,,Tuaksom" bio i odrađen, neophodna su znatna ulaganja - od HTZ opreme, preko poboljšanja radnih uslova u halama, do automatizacije pojedinih proizvodnih linija. Zamenik predsednika Upravnog odbora FVK Svjatoslav Serdjuk kaže da predstoje investicije u opremu:
- Do sada smo u opremu uložili oko milion evra, a planiramo da u narednih nekoliko godina uložimo još 5,5 miliona. S druge strane, vlasnik je nama dao zadatak da postignemo nekadašnji kapacitet proizvodnje od 100 vagona mesečno. U toku je i projektovanje novih tipova vagona i novih delova.
Međutim, osim dugovanja radnicima, Fabriku vagona opterećuju i velika dugovanja nekim javnim preduzećima, posebno kraljevačkom ,,Vodovodu", zatim za struju i gas, kao i mnogim dobavljačima. Predstavnik ,,Azov impeksa" Svjatoslav Serdjuk svestan je da FVK još nije stala na noge:
- Fabrika ne izdržava sama sebe, ali mislimo da će to moći za nekoliko meseci. Za izlazak iz kriznog perioda mislim da su potrebne bar još dve godine.
Fabrici vagona potrebni su novi radnici. Zato će u julu biti raspisan konkurs za prekvalifikaciju radnika za više zanimanja mašinske struke, a biće mesta i za mlade stručnjake, prvenstveno diplomirane ekonomiste i mašinske inženjere.Povratak na vrh strane


ŠTRAJK U ,,EKONOMU"
Direktor suspendovao Štrajkački odbor


   • Većina zaposlenih u ,,Ekonomu" a.d. u Ušću u štrajku od 4. juna. Oni traže plate veće za 46 odsto, regres u visini prosečne plate u Republici, usaglašavanje kolektivnog ugovora sa opštim i opoziv odluke o proglašenju 10 radnika za tehnološki višak

   Ocenjujući da je štrajk nelegalan, direktor Zoran Urošević ne želi da pregovara sa Štrajkačkim odborom, tako da je ,,Ekonom" u svojevrsnoj pat-poziciji. U pokušaju da dve strane nađu zajednički jezik, za danas je zakazan sastanak poslovodstva i štrajkača kod načelnika Raškog okruga Mateje Mijatovića. Sredinom nedelje izbio je i incident, kada je, prema rečima predsednika Štrajkačkog odbora Dušana Gajovića, komandir policijskog odeljenja u Ušću prekoračio svoja ovlašćenja i u pogonima ubeđivao radnike da počnu da rade.
Direktor Zoran Urošević je, smatrajući da nije ispoštovana procedura koju propisuje Zakon o štrajku, na tri meseca suspendovao četvoricu članova Štrajkačkog odbora. U znak solidarnosti većina radnika je ove nedelje odbijala i da uđe u proizvodne pogone.
- Štrajk upozorenja od 29. maja bio je legalan, ali je početak štrajka 4. juna bio nenajavljen, odnosno poslovodstvo nije dobilo odluku o stupanju u štrajk. Hoću da pregovaram sa radnicima, sa sindikatima takođe, ali ne sa nelegalnim Štrajkačkim odborom - kategoričan je direktor ,,Ekonoma" Zoran Urošević.
Međutim, predsednik Štrajkačkog odbora Dušan Gajović kaže da je sve urađeno po zakonima:
- U odluci o štrajku upozorenja jasno piše da ćemo, ako pregovori ne urode plodom, a u skladu sa članom 5. Zakona o štrajku, koji ostavlja rok od pet dana, stupiti u štrajk. Tako je i bilo.
Ponuda poslovodstva radnicima bila je povećanje plate za 12,18 odsto i isplata regresa od 9.000 dinara u tri rate. Radnici ovu ponudu kategorički odbijaju i ističu da su pre pet godina imali veće plate nego danas. Tako radnici i direktor nisu saglasni ni oko visine prosečne plate: štrajkači tvrde da je plata u proizvodnji oko 17.000 dinara, dok direktor kaže da je prosečna plata u aprilu u ,,Ekonomu" bila 22.387 dinara, od toga u proizvodnji 20.611, što je za oko 2.000 dinara manje nego u privredi Kraljeva.
- Školujem dvoje dece i praktično radim samo za njihovu užinu i mesečne karte do Kraljeva, jer u Ušću nema srednje škole - kaže radnik Srećko Božić.
Nakon prošlogodišnje privatizacije, vlasnici ,,Ekonoma" su 60 odsto ,,Primat" iz Maribora, 28 odsto ,,Primat" iz Beograda i 12 odsto mali akcionari. Preduzeće se bavi proizvodnjom metalnog nameštaja i metalne galanterije i izvozi 85 odsto proizvodnje, ali posluje sa gubitkom.
- U poslednjih godinu dana cene repromaterijala su skočile za više od 20 odsto. Zbog jake konkurencije na tržištu Evropske unije, maloprodajnu cenu ne smemo da podižemo, i to je razlog gibitaka - kaže Urošević.
Ovo preduzeće danas zapošljava 148 radnika iz nerazvijenog brdsko-planinskog kraja i već tri decenije je najznačajnija firma na području Ušća i Studenice.Povratak na vrh strane


    PUT U MONAŠKU ZEMLJU (5) - piše Ivan Rajović
Kako se slavi slava u Kakovu

   Slava u Kakovu je događaj prvog reda, pre svega duhovni, ali i prava turistička atrakcija kojoj prisustvuje izuzetno veliki broj ljudi od kojih je, nažalost, najmanje Srba. Zapravo, moglo bi se reći da smo mi ovde među malobrojnijim Srbima, ali prvi Kraljevčani koji ovim povodom gostuju u ovom manastiru. To nije ni čudo jer, već sam rekao da je pravi povod našeg odlaska u monašku zemlju baš ta činjenica da je ove godine Kraljevo preko svojih predstavnika iz ,,Prijateljstva za nova vremena” bilo domaćin slave. To je praksa koja se ovde već odomaćila i ne znam čija je to ideja bila, ali se pokazalo da je ideja dobra. I više od toga. Zbog toga je ovde veliki broj autobusa iz raznih krajeva naše Srbije, mnogo je mladih ljudi, ali je više hodočasnika koji ovu priliku koriste da se možda prvi put upoznaju i sa Hilandarom i sa mnogim drugim znamenitostima koje se ovde gotovo na svakom koraku sreću. Uglavnom, sve što se tiče Srbije, a toga nije malo, a nalazi se na teritoriji Grčke, ima jasno izraženu dimeniziju poštovanja i izuzetnog uvažavanja srpskih svetinja, srpske tradicije i duhovnosti. Na momente se čini da nas Grci poštuju više nego što poštujemo sami sebe. To se jasno da videti i po izuzetno velikom broju Grka koji prisustvuju slavi. I sve je nekako neobično, u ambijentu koji mnogo više podseća na neki znalački osmišljeni sanatorijum nego na mesto molitve. Ipak, molitve ima, u ogromnim količinama, jer služba ovde traje satima, još od prethodnog dana, a i broj monaha i crkvenih velikodostojnika je impozantan, što je samo još jedna potvrda značaja koji se pridaje tom događaju. Tu je i grčki vladika, ali i mnogi monasi sa Hilandara predvođeni njegovim preosveštenstvom gospodinom Metodijem, ali i Vasilijem Hilandarcem, koji je još za života uspeo da postane legenda zbog svoje specifične buntovne prirode koja možda i nije u duhu neprekidne potrage za pokajanjem i očišćenjem od greha, ali je u skladu sa njegovom prirodom, zbog čega je i postao to što jeste.

ŽIVONOSNI ISTOČNIK
Istočnim petkom zove se u narodu današnji praznik Majke Božje. Njegovo slavljenje, kako stoji u zvaničnim spisima, poteklo je u hramu kod izvora pored Carigrada, koji se nazivao ,,Živonosni istočnik”. Ovu crkvu podigao je vizantijski car Lav Veliki u petom veku. Predanje kaže da je on jednom naišao u šumi na slepog čoveka. Po božjem ukazanju, našao je izvor, napojio slepca i umio ga, i ovaj je tad progledao. Kad je Lav postao car, na tom mestu je podigao crkvu. Narod je dolazio sa svih strana, tražeći i nalazeći leka, tako da je car Justinijan, nakon sto godina, i sam se izlečivši, obnovio i proširio hram. Tu su se isceljivali od vodene bolesti, sušice, besnila, raka, groznice i temperature, neplodnosti, skorbuta, tumora, duševnih bolesti, bolesti očiju i mnogih drugih. Istorijat ove svetinje i povest današnjeg praznika zapisao je Nikofor Kalist u XIV veku. Na ikoni se slika Majka Božja sa detetom, iznad izvora, kojem prilaze slepi, bogalji, carevi i sveštenici.

SVETI SAVA MEĐU GRCIMA
Služba u Kakovu traje, uz učešće velikog broja naših i grčkih sveštenika, ali i našeg oca Mira i hora ,,Sveti arhiđakon Stefan”, koji se ne trude, niti uspevaju, da prikriju zadovoljstvo što učestvuju u jednom takvom činu. Peva se na grčkom i staroslovenskom, naizmenično, ali sve to deluje skladno kao ljudi koji ih slušaju, iz dva sveta, različitih istorijskih nasleđa, a opet tako neodvojivo bliski, okupljeni oko jedenog Boga i zajedničkog ispoljavanja svoje religioznosti. Zanimljivo je da Grci izuzetno poštuju naš odnos prema pravoslavlju, naš Hilandar, a kako smo kasnije saznali, jedan od najomiljenijih svetaca im je naš Sava, koji je još kao dečkić došao na Svetu goru i tu se zamonašio. I to je možda ono što ostaje kao najupečatljiviji i najdublji osećaj sa ovog mesta, to zajedništvo dvaju naroda u srpskom manastiru na grčkoj teritoriji.
Među svim tim svetom uz karakteristične zvuke službe koja je u toku ne mogu a da ne pomenem našeg vodiča Hadži Momira Bakračevića, koji sve vreme nadgleda da li je sve onako kako je i zamišljeno i u tom osećanju potpunog zadovoljstva kao da lebdi među zvanim i nezvanim gostima zadovoljan sobom i svojim delom. Sasvim razumljivo i za poštovanje. Momo je, zapravo, iz dugogogodišnjih kontakata sa bratstvom Hilandara i manastira Kakovo došao na ideju da se i Kraljevo uvrsti među domaćine slave Istočni petak, u čemu mu je zdušnu podršku pružio gradonačelnik Babić, ali i brojni kraljevački privrednici. No, zahvaljujući njegovom osećanju za estetiku, pedanteriju i poštovanje srpske tradicije, sve ovde izgleda još lepše nego obično, čak i trava koja je ograđena lepo osmišljenim stubićima budući da nesavesnih posetilaca uvek ima, čak i među slavskim gostima.
Ono što mi posebno skreće pažnju jeste odnos koji Grci imaju prema posluženju, koje se i na ovakvoj slavi praktikuje, ali tek po završetku službe. I mada se pojedicni, očigledno žedni i izgladneli, i po više puta vraćaju da uzmu lepo pripremljena, bogata i ukusna sledovanja ribe i kolača, mora se priznati da to nije onaj pristup gladnih koji su zbog jela tu, a što je oduvek bilo prisutno kod nas. Ne, ovi ljudi to rade sa očiglednim dostojanstvom slavskih gostiju, grčkih doduše. A hrane ima u izobilju, kuvanih jaja takođe. I pod prijatnim mediteranskim suncem sve to deluje uzbudljivo lepo i neponovljivo. Sve što se nudi dopremljeno je iz Kraljeva, osim ribe i slavskog žita, koje je spremila, i na koje je veoma ponosna, gospođa Sofija Migdi, koja je tu sa svojim mužem Janisom. Njih dvoje, kako sam kasnije saznao, već skoro tri decenije imaju neraskidivo dobre odnose sa srpskim sveštenicima, redovno prisustvuju ovoj slavi, dobro govore srpski i veliki su zaljubljenici u srpski narod i srpsku duhovnost.
Za sam kraj, kako je organizator smislio, malo neobično za obične slave, ali ne i za ovu, nastupa naš KUD ,,Abrašević”. Vidno uzbuđeni i već satima nestrpljivi ovi majstori srpskog folklora nastupaju sa zanosom koji ih tera da daju sve od sebe. I to se vidi. Utisak koji ostavljaju na prisutne teško je opisati drugačije osim da ushićena publika gotovo bez daha prati nastup naših igrača, čije raskošne nošnje na zelenoj travi u ambijentu pravoslavne svetinje ne da ne deluju neobično, već se savršerno uklapaju u kolorit, ali i u duh čitavog slavlja.
(nastaviće se)Povratak na vrh strane
   IVAN KONEČNIK ZA OBNAVLJANJE BRATIMLJENJA SRPSKIH I SLOVENAČKIH GRADOVA - piše Ivan Rajović
Slovenci ponovo među nama

   • Na osnovu svog poznavanja širokog područja bivše nam države, želim da doprinesem boljim odnosima i ukupnom ljudskom razumevanju na humanitarnom planu, jer ja drugačije shvatam našu realnost od toga kako se to u Evropi prikazuje, kaže Ivan Konečnik, koji je nedavno gostovao u našem gradu

   Ivan Konečnik je, na prvi pogled, Slovenac kao i mnogi drugi, ako uopšte imamo neki izgrađeni šablon kako bi trebalo da izgledaju naša bivša braća. Zapravo, Ivan govori srpski sa onom karakterističnom slovenačkom varijantom, i to bi bio jedini znak za prepoznavanje. Sudeći po svemu ostalom, Ivan je u neku ruku ,,neobičan” Slovenac, bar kada je u pitanju njegov odnos prema Srbiji i Srbima. Bez namere da ulazimo u to kakav je generalani stav Slovenaca prema nama, a znamo da je iz dana u dan sve bolji, ili bismo bar želeli da verujemo u to, Ivan je, po vokaciji, humanista, što ga je ovih dana dovelo u naš grad.
Zapravo, Ivan Konečnik živi u Sloveniji, blizu austrijske granice. Radio je u komercijali i, kako kaže, do sada ima više od 35 godina radnog staža u toj oblasti na području Srbije. Sada je u penziji, pa je prihvatio mesto predsednika jednog humaniratnog društva kako bi imao čime da se zabavi. Udruženje se zove ,,Zdravlje u jesen".
- Mi smo za aktivni rad treće generacije. Na usluzi stojimo svima svojim iskustvom, čak i mlađim generacijama, ako smo im potrebni - kaže Konečnik.
- Na osnovu svog poznavanja širokog područja bivše nam države, želim da doprinesem boljim odnosima i ukupnom ljudskom razumevanju na humanitarnom planu, jer ja drugačije shvatam našu realnost od toga kako se to u Evropi prikazuje. Ono što mogu, ja ću da učinim zbog svega onoga lepog što sam ovde doživeo. I u ovom slučaju mi se ukazala prilika da učestvujem u dodeli humanitarne pomoći iz Graca koju je organizovalo Udruženje ,,Manastir Dečani”, jer smo se sa predsednikom ovog udruženja upoznali na jednom od skupova štajerskih Srba koji funkcionišu i u Gracu i koji su mnogim vezama vazani i sa opštinom Kraljevo - kaže Konečnik.
Inače, Ivan je gotovo čitavog života radio na promociji srpskih mineralnih voda i njihovoj distribuciji u Sloveniji. To radi i danas, pre svega u Vrnjačkoj i Prolom Banji, a ispitivaće i druge vode kako bi mogli da ih preporuče članovima pomenutog društva za treće doba, ali i svim građanima širom Slovenije. Osim toga, Konečnik kaže kako će članovi ,,Zdravlja u jesen”, kao humanitarci, sarađivati i na nekim drugim aktivnostima, makar simbolično, i naglašava kako mu je drago što je upoznao ljude iz Crvenog krsta, ali i mnoge druge ljude u Kraljevu, koji su na njega ostavili izvanredan utisak.
- Nas vežu prijateljski odnosi i poznanstva i shvatam situaciju ovde. Za mene se narod nije promenio kao što su se promenile prilike. Šest puta sam do sada ovde dovodio različite grupe, baš u tom cilju da se i obični ljudi ponovo zbliže. Nekada je bilo dosta tih bratskih gradova i ja se zalažem za obnavljanje bratimljenja Velenja, recimo, koje je četvrti grad po veličini u Sloveniji, i Vrnjačke Banje. Ako bi krenulu ti odnosi među gradovima, ja sam siguran da bi samo iz Velenja moglo pedeset autobusa da dođe ovamo, naročito sada kada Velenje ima svoju fabriku i u Valjevu - kaže ovaj svojevrsni ambasador dobre volje koji već decenijama gaji specifičnu i, reklo bi se, ničim pokolebanu ljubav prema srpskom narodu.

SVEČANO URUČENA UVERENJA O ZAVRŠENOM PRIPREMNOM PREDŠKOLSKOM PROGRAMU
,,Osvojena” prva diploma


   Na Trgu srpskih ratnika prošlog petka svečano su uručena Uverenja o završenom pripremnom predškolskom programu.

Programom je ove godine obuhvaćeno 1.250 dece sa teritorije opštine Kraljevo, koja u septembru polaze u prvi razred.

Prijem prvih diploma u životu propraćen je pomalo kiselkastim osmesima.


“OPROŠTAJNI” KONCERT PETRA JANJIĆA
Do viđenja na Berkliju   Mladi kraljevački bubnjar Petar Janjić, učenik treće godine srednje Muzičke škole u Kraljevu, održao je u utorak ,,oproštajni” koncert za Kraljevčane.
   Peca, naime, uskoro odlazi u Ameriku, gde će se do marta naredne godine pripremati za prijemni ispit za prestižni koledž Berkli u Bostonu.Povratak na vrh strane


VIKEND HUMANOSTI
Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi


   U subotu, 14. juna, biće obeležen Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Ovaj dan odabran je kao Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi jer je to datum rođenja Karla Lajštajnera, pronalazača osnovnih krvnih grupa. Ovo je dan koji je posvećen milionima ljudi u svetu koji dobrovoljno, anonimno i nenagrađeno daju krv i na taj način spasavaju hiljade života svaki dan. Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi se obraća svim davaocima koji daju krv iz čisto altruističkih razloga. Kako sve više zemalja postiže 100 odsto anonimnih donacija krvi po principima Svetske zdravstvene organizacije i Međunarodne federacije društva Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, raste i potreba za insistiranjem na nenagrađenom davalaštvu krvi, koje je pri tom i redovno. Redovni davaoci krvi su i najbezbedniji davaoci krvi i zato ovogodišnji moto i jeste posvećen redovnim davaocima krvi i drugima koji to nisu da postanu redovni davaoci krvi...
Održavanje rezervi krvi na potrebnom nivou zavisi isključivo od velikodušnosti ljudi koji poklanjaju svoju krv - dobrovoljnih davalaca krvi.
Skoro pet miliona ljudi godišnje primi krv. Svaka donacija može odlučiti o životu ili smrti!
U cilju promovisanja davalaštva, Crveni krst Kraljeva radi zajedno sa kompanijama, lokalnom zajednicom, grupama građana, školama i državnim organizacijama.
Obavešavamo Vas i o broju dobrovoljnih davalaca koji bi tog dana trebalo da prisustvuju i dobiju priznanja i skromne poklone:
Za 35 davanja 25, 50 davanja 23, 75 davanja četiri, za 100 - tri, 100 i više - dva dobrovoljna davaoca krvi.
Davanjem krvi poklanja se život!
Ovogodišnja akcija održava se pod sloganom: JEDNOM NIJE DOVOLJNO! BUDITE REDOVAN DAVALAC KRVI.


,,MANASTIR DEČANI" IZ GRACA I ,,ŠTAJERSKA ZAJEDNICA" IZ MARIBORA
Za izbeglice u Srbiji


   Ove nedelje u Kraljevo je stigao kamion sa deset tona humanitarne pomoći vrednosti 10.000 evra, dar društava ,,Manastir Dečani" iz Graca i ,,Štajerska zajednica" iz Maribora. Robu je dovezao Rade Živaljević, predsednik društva ,,Manastir Dečani", koji je organizovao sakupljanje pomoći širom Austrije, od raznih humanitarnih organizacija, predstavnika vlasti, firmi i pojedinaca. Posebno veliku pomoć pružili su Vlada pokrajine Štajerske, gradonačelnik Graca, gospodin Zigfrid Nagl i austrijski humanitarac Fric Majcen, koji su deset puta obezbedili teretna vozila za prevoz humanitarne pomoći u Kraljevo.
   Na dočeku humanitarne pomoći u Kraljevo, pred velikim brojem izbeglica i članova Crvenog krsta, Rade Živaljević je preneo pozdrave humanitaraca iz Austrije i Slovenije.
   Veliku čast i priznanje su doživeli humanitarci iz Kraljeva, koji godinama pomažu austrijskim i slovenačkim Srbima na pružanju pomoći izbeglicama. Rade Živaljević, srpski vitez, u ime Rada Bakračevića, predsednika ,,Štajerske zajednice", najzaslužnijim Kraljevčanima predao je priznanja, na svečanosti koja je tom prilikom organizovana.
   Priznanja su dobili: dr Miloš Babić, gradonačelnik Kraljeva, Ivan Rajović, književnik, Mirjana Lišanin - Gostiljac, generalni sekretar Crvenog krsta, Hadži Momir Bakračević, predsednik Društva ,,Prijateljstvo za nova vremena", i Milorad Marković, generalni medijski pokrovitelj svih humanitarnih aktivnosti.
Rade Bakračević


NOVOSTI IZ NARODNE KUHINJE - piše Ivan Rajović
Raste broj gladnih u Kraljevu


   Problematika najugroženijih slojeva našeg stanovništva ne samo da je i dalje prisutna, već u sve većoj meri postaje jedan od problema koji će i u periodu koji je pred nama biti teško rešiv i kojem će morati da se posveti veća pažnja, kažu u ovdašnjem Crvenom krstu o problemu koji sve više pritiska i mnogo bogatije zemlje nego što je naša.
   Crveni krst Kraljevo je organizacija koja, praktično, pored Centra za socijalni rad, ima i najviše kontakata sa tom najugroženijom kategorijom i svakako je i najupućenija.
   U toku čitave godine samo preko Narodne kuhinje, koja hrani sa po jednim obrokom dnevno 500 korisnika, Crveni krst je u situaciji da toj kategoriji stanovništva najdirektnije pomogne. Od sredine marta pa naredna četiri meseca Crveni krst Srbije obezbeđuje nekoliko osnovnih namirnica (brašno, pasulj, ulje, pirinač, mesne nareske, testenine) za još 100 korisnika. Ali i pored toga u ovom trenutku Crveni krst Kraljevo, na osnovu kriterijuma Centra za socijalni rad, na čekanju ima još oko 100 korisnika. Prema dinamici, trebalo bi očekivati da će broj najugroženijih do kraja godine sigurno biti oko 1.000. U svemu tome, potrebno je veće razumevanje, veća pažnja, konkretno veća pomoć onih koji imaju, a moramo očekivati i veću pomoć lokalne samouprave, kažu u kraljevačkom Crvenom krstu.Povratak na vrh strane


UMETNOST - KULTURA - OBRAZOVANJE

NAGRADE - piše Bojana Milosavljević
Hrisovulja pesniku Novici Tadiću

   ,,Za poeziju što svedoči i svetla i tame čoveka i sveta" - najsažetije je obrazloženje žirija kraljevačkih pisaca koji odlučuju o ovogodišnjem dobitniku Žičke hrisovulje - priznanja koje se tradicionalno dodeljuje u vreme Duhovnog sabora ,,Preobraženje" sredinom avgusta. Ta odluka objavljena je krajem prošle sedmice. Ove godine ono je pripalo pesniku Novici Tadiću iz Beograda. O njegovoj lirici tokom ,,Žičkog duhovnog sabora 2008" razgovaraće se na okruglom stolu, a Narodna biblioteka ,,Stefan Prvovenčani" iz Kraljeva objaviće zbornik radova o opusu ovog poete. Inače, ovogodišnji laureat Žičke hrisovulje rođen je 1949. godine u okolini Plužina; objavio je na desetine knjiga poezije; zastupljen je u brojnim antologijama domaće i svetske lirike i prevođen na engleski i francuski jezik. Tadić je uz sve to i nosilac najviših domaćih priznanja za poeziju.
   Žiri koji je doneo odluku da Novica Tadić ove godine o Preobraženju dobije Žičku hrisovulju činili su: Goran Petrović, Dejan Aleksić, Miloš Milišić, Živorad Nedeljković i Dragan Hamović.MALE BALERINE IZ KRALJEVA U NOVOM SADU - piše Bojana Milosavljević
Učesnice Zmajevih dečjih igara


   Na poziv organizatora Zmajevih dečjih igara u Novom Sadu, koje su sredinom prošle sedmice 51. put održane u prestonici Vojvodine, a inače su najveća i najprestižnija manifestacija te vrste u zemlji, Baletski sudio ,,Art" - Denis Kasatkin iz Kraljeva učestvovao je u zvaničnom programu ovog velikog i višednevnog spektakla. Malim balerinama iz Kraljeva pripala je čast da na velikoj sceni Pozorišta mladih u Novom Sadu, koje je bilo samo jedno od mesta na kojima se programi Zmajevih igara prezentuju, odigraju predstavu ,,Snežana i sedam patuljaka". Njihovom predstavom ujedno su i otvorene Zmajeve dečje igre.
Koreografiju, koja je na upečatljiv način u Novom Sadu predstavljala naš grad, priredile su balerine i pedagozi Studija ,,Art" - Kosovka Radić i Sofija Fekete, na muziku Frenka Čerčila. Ansambl malih ballerina ,,Arta" imao je i posebnog, gostujućeg člana u ulozi princa - Jovana Begojeva, mladog prvaka baleta Narodnog pozorišta u Beogradu. Magistar Sanja Ćirić, predsednik Baletskog studija ,,Art" - Denis Kasatkin, prenela je najlepše utiske inače brojnog ansambla iz Kraljeva:
- Iako su nam ta dva dana bila izuzetno naporna, deca su se odlično snašla i iz Novog Sada donela korisno iskustvo i veoma lepe uspomene. Posebno smo bili impresionirani velikim brojem učesnika Zmajevih igara u svim oblastima stvaralaštva. Reč je o desetinama, možda i stotinama malih kreativaca, ali i odraslih koji pišu za decu. Organizatori i domaćini iz Novog Sada takođe su bili besprekorni, tako da bi od njih mnogi mogli štošta da nauče.
U Baletskom studiju ,,Art" ovih dana imaju još jedan razlog za zadovoljstvo i ponos. Naime, pet njegovih članica završilo je ove godine Osnovnu (nižu) baletsku školu ,,Lujo Davičo", učeći u Kraljevu, a polažući završne godišnje ispite u Beogradu. Sara Škobo već je upisala Srednju baletsku školu, a njen put slediće van sumnje i ostale maturantkinje - balerine: Nevena Marković, Mina Kontić, Bojana Mandić i Nevena Novčić.UPIS U SREDNJE ŠKOLE
Prvi đaci već upisani


   Početkom juna prijemne ispite za umetničke škole i specijalizovana odeljenja u Gimnaziji u Kraljevu polagalo je više desetina svršenih osnovaca. Od ponedeljka, 9. juna, poznati su konačni rezultati upisa u ove srednje škole. U Gimnaziji se u specijalizovano matematičko odeljenje upisao 21 učenik, a popunjena su i sva mesta (24) za filiološko odeljenje ove škole. U Umetničkoj školi takođe je popunjena ovogodišnja upisna kvota, ali je ,,ispod crte" ostalo još 18 kandidata koji su položili prijemni ispit. Srednja muzička škola ,,Stevan Mokranjac" ovogodišnjim konkursom imala je 33 mesta, a upisala je 26 polaznika.
   Takođe, prema konkursu Ministarstva prosvete, za polaganje kvalifikacionih ispita u ostalim četvorogodišnjim srednjim školama, prijavljivanje je počelo u utorak i trajaće do sredine meseca. Kvalifikacioni ispiti iz srpskog jezika i matematike polažu se 18. i 19. juna, a prag znanja je minimalan - samo po bod iz svakog predmeta. Preliminarni rezultati objavljuju se 21. juna, a konačni najkasnije do podneva 25. juna.LETO KOD ,,ABRAŠEVIĆA"
Kulturni serijal u Kraljevu


   • U ponedeljak, 2. juna, počela dvonedeljna kulturna manifestacija ,,Leto kod Abraševića" • Pokrovitelj ove akcije Skupština opštine Kraljevo • Serijal raznovrsnih programa završava se sutra uveče

   Kulturno-umetničko društvo ,,Abrašević" iz Kraljeva bilo je organizator i domaćin raznovrsnih programa u kojima je učestvovalo više desetina stvaralaca iz oblasti scenskih, muzičkih i likovnih umetnosti. Ova manifestacija na otvorenom (svi programi odigravali su se u 21 sat, u dvorištu KUD ,,Abrašević") za pokrovitelja je imala Skupštinu opštine.
   Početkom ove sedmice Kraljevačko pozorište reprizno je pokazalo dve predstave, obe izvedene prethodne nedelje. Horsku muziku interpretirali su učenici Muzičke škole ,,Stevan Mokranjac" i članovi ,,Abraševića". Na programu je bilo i muzičko etno veče, kao i muzičko-scenski nastup Plesnog kluba ,,Kalipso". Večeras je na na programu koncert članova Društva guslara ,,Žiča". Manifestacija ,,Leto kod Abraševića" završava se sutra - izložbom slika učenika Umetničke škole i koncertom Plesnog kluba ,,Bazileus".MUZIČKA ŠKOLA ,,STEVAN MOKRANJAC”
Završni koncert i etno veče


   Etno veče srednje Muzičke škole ,,Stevan Mokranjac” biće održano večeras u Kraljevačkom pozorištu u 20 časova. A u sredu, takođe u Pozorištu, biće održan završni koncert Muzičke škole. Početak koncerta zakazan je u 19 časova, a nastupiće orkestar, kamerni sastav i solisti Muzičke škole.MANIFESTACIJE
Veliki sabor na Javoru


   • U organizaciji Humanitarne organizacije ,,Stara Raška" iz Beograda, opštine Ivanjica i opštine Nova Varoš, 22. juna, na planini Javor, biće održan Sabor srpske omladine i Čas istorije

   Zvanični deo manifestacije traje od 11 do 14 časova, uz duhovni, istorijski, kulturno-umetnički i zabavni program, koji će biti ispunjen sledećim sadržajima:
- Njegovo preosveštenstvo vladika žički g. Hrizostom održaće pomen srpskim ratnicima izginulim u oslobodilačkim ratovima na Javoru i oko njega, osveštati postavljanje kamena temeljca za podizanje crkve (spomen kosturnice izginulim ratnicima) i kamena temeljca za izgradnju staro-raške kuće na Javoru, koja će biti u funkciji razvoja turizma na ovoj planini.
- Promocija knjige ,,Planina Javor u istoriji Srba", uz kazivanje poznatih glumaca teksta iz burne istorije Javora, autora Milovana Vitezovića.
- Nastup kulturno-umetničkih društava iz Crne Gore, Republike Srpske, sa Kosova i Metohije, iz Vojvodine, centralne Srbije i Stare Raške.
- Nastup poznatih estradnih izvođača narodne muzike i izvornih grupa uz pratnju orkestra Branimira Đokića, zatim pobednika takmičenja guslara, frulaša i dvojničara, održanih na prostoru Stare Raške u 2008. godini.
U nastavku programa od 14 do 16 časova na pozornici se nastavlja kulturno-umetnički i zabavni program, a potom narodno veselje, koje će trajati do jutarnjih časova narodnog dana.
Ovu veliku i značajnu manifestaciju snimaće Radio-televizija Srbije i više lokalnih televizija.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Turističkoj organizaciji opštine Ivanjica (tel. 032/650-290) i Turističko-sportskom centru ,,Zlatar" u Novoj Varoši (tel. 033/62-621).
Dobro došli na Javor!
Odbor za organizaciju SaboraPovratak na vrh strane


       KRALJEVAČKI KOŠARKAŠKI PRVOLIGAŠI U TAKMIČARSKOJ PAUZI - piše Zoran Bačarević
Sa Čarapanima - nerešeno!

   • U seriji prijateljskih utakmica Mašinac pobedio Napredak u Kraljevu (83:65), u gradu pod Bagdalom susret završen bez ,,pobednika” - 72:72, pošto u poslednjem minutu niko nije realizovao čak deset (uzastopnih) slobodnih bacanja

   Izuzetno skraćena sezona u odnosu na prošlogodišnju, kada su oba kraljevačka prvoligaša igrala Super ligu, i velika takmičarska pauza ,,naterala” je kraljevačke ,,studente” da uđu u seriju ,,kolokvijuma” pred tradicionalni jednomesečni raspust u julu. Mašinac ovih dana igra prijateljske utakmice sa klubovima iz najbližeg košarkaškog okruženja. Za sada su imali dva susreta sa Napretkom iz Kruševca, tradicionalnim rivalom iz poslednjih sezona. Prvu utakmicu u Kraljevu Mašinac je dobio ubedljivo sa 83:65, dok je ,,revanš” u Kruševcu okončan bez pobednika, nerešenim rezultatom. Pošto je u pitanju prijateljski meč, nisu igrani (eventualni) produžeci, a zanimljivo je da je u poslednjem minutu ruka drhtala igračima obe ekipe na liniji slobodnih bacanja, i pored toga što je u pitanju praktično trening utakmica. Domaćinu su pripale neparne, a gostima parne četvrtine, uz dosta obostranih grešaka, pa čak i početničkih, da bi završnica imala tzv. hičkokovski ,,naboj”, Milićević, Korčagin, Radojković, Vuletić, pa ponovo Milićević, promašili su ,,penale”. U poslednjim trenucima Vuletić (Mašinac) je pokušao da ,,trojkom” svome timu donese i drugu pobedu u dvomeču sa Čarapanima, ali je lopta naprasno ,,iskočila” iz Obruča - sve za konačnih Napredak-Mašinac 72:72.
- Na utakmicama u Kraljevu i Kruševcu videlo se da obe ekipe u ovoj fazi pruprema za predstojeću sezonu rade na otklanjanju individualnih nedostataka igrača i na sticanju snage tako da je bilo dosta (obostranih) početničkih grešaka. Susret u Kruševcu domaćini su dobili tek kada je trener Mašinca Zoran Petrović u finišu utakmice na parket ,,pustio” i trojicu junoša - Radojkovića, Vuletića i Premovića, pa je Napredak preko Markovića (koji ima više prvoligaških sezona u rukama nego svi igrači Mašinca, zajedno) i Đurovića izborili konačan ,,remi” - komentariše dvomeč sa Kruševljanima osnivač Mašinca, igrač i dugogodišnji sekretar i direktor kluba Dragovan Pantelić.

,,REMI” POD BAGDALOM
Napredak-Mašinac 72:72 (22:16, 13:21, 21:14, 16:21).
Napredak: Misić, Milivojević 4, Gajić 6, Živanović 4, Puzić 12, Milićević 11, Kočergin, Marković 18, Đurović 15, Gavranović 2, Stevović.
Mašinac: Tutoš 10, Marlov 9, Milašinović 4, Popović 2, Šestović 13, Arsić 6, Sinadinović 11, Čupković 12, Golubović 2, Vuletić 3, Premović, Radojković.PARAGLAJDING - PRVENSTVO SRBIJE U BRZINSKOM PRELETU
Repriza šampionata u avgustu

   • Loši meteouslovi omogućili samo jedan takmičarski dan na otvorenom Prvenstvu Srbije, koje je prošle sedmice održano na Stolovima • U avgustu ,,ponovni start” najboljih sportskih pilota paraglajdera

   Ćudljivo, promenljivo vreme u prvoj dekadi juna na širem kraljevačkom području ,,pokvarilo” je ovogodišnje Otvoreno prvenstvo Srbije u paraglajdingu, u disciplini daljinski prelet. Na ovoj međunarodnoj reviji, uz učešće 37 pilota, posle svečanog otvaranja na Tgru Jovana Sarića, svoje znanje i umeće takmičari su mogli da pokažu samo trećeg dana, pa su ti rezultati bodovani za konačan plasman. U tim okolnostima najbolje plasirani bio je gost iz Bugarske Jasen Savov, da bi se do petog mesta ,,poređali” sve sami takmičari kraljevačkog PK Eol - Aleksandar Lepir, Vladimir Bačanin, Vladimir Sforcan i Zoran Petrović Gugi.
Ovogodišnje OPS u brzinskom preletu održano je na maršruti Glišovske livade na Stolovima - Gradi (startna kapija) - Kamenica - Bogutovac - Meljanica (sletanje), u dužini od 35 kilometara. Planirano da se održi od 4. do 8. juna. Prvenstvo se svelo na prošli petak, kada su takmičari imali jedini pravi prelet i ostvarili rezultate - takve kakve jesu.
- Velika je šteta što nam je loše vreme pokvarilo takmičenje, ali protiv prirode se jednostavno ne može. Bezbednost takmičara je preča od svakog rezultata, pa smo u situaciji da u avgustu ove godine, na istim lokacijama, održimo ,,reprizu” državnog prvenstva u brzinskom preletu za ovu takmičarsku grupu. Lično sam (ne)zadovoljan sopstvenim nastupom i plasmanom jer sam na startu, ali i na ,,svom terenu” u Bogutovcu, načinio greške koje su me koštale plasmana na ,,samo” peto mesto, iza pobednika iz Bugarske i ,,trilinga” mojih klupskih drugova i učenika. U avgustu će, verujem, biti drugačija priča - komentariše prošlonedeljnu (okrnjenu) reviju paraglajdinga rodonačelnik ovog sporta u Srbiji i Jugoslaviji Zoran Petrović Gugi.REVIJALNA UTAKMICA
Partizanovi veterani efikasniji

   • U ponedeljak na stadionu kod Ložionice Beograđani bolji od veterana Kraljeva (5:3 - 2:1)

   Stadion kod Ložionice. Gledalaca 500. Strelci: 1:0 T. Đaković u 5, 2:0 T. Đaković u 7, 2:1 Spaljovski u 20, 2:2 Serafimović u 47. (penal), 3:2 Jakovljević u 58, 3:3 Rokvić u 70, 3:4 Serafimović u 77, 3:7 Serafimović u 90. minutu. Žuti karton: Rokvić (Partizan).
Kraljevo: Milovanović, Z. Marković, Bošković, Milišić, D. Đaković, Komatina, T. Đaković, S. Marković, Vukomanović, Šćepović, Đukić.
Igrali su: Nikolić, Bogavac, Lazarević, Ajdačić, Jovanović, Binićanin, Stanković, Stančić, Đorđević, Tomić.
Partizan: Mitić, Kadenić, Bojović, Trifunović, Babić, Spaljovski, Zekić, Serafimović, Rokvić, Todorović, Petrošević. Igrali su: Petrović, Ugrenović.
Igrač utakmice: Serafimović (Partizan).
Vetarani Partizana uspeli su boljom igrom u drugom poluvremenu da savladaju ekipu Kraljeva. Tomica Đaković je sa dva pogotka na samom ,,otvaranju” utakmice doveo svoj tim u sigurno vođstvo, ali još jednom se pokazalo da je 2:0 najlabilniji rezultat. Gosti su u prvom delu preko Spaljovskog uspeli da smanje vođstvo, a na samom početku nastavka susreta Serafimović poravnava rezultat iz kaznenog udarca. Potom Jakovljević postiže najlepši pogodak na meču, glavom sa desetak metara, izjednačio je Rokvić koji minut kasnije, da bi Serafimovski sa dva gola zapečatio sudbinu domaćina.
Pred početak utakmice priređena je mala svečanost. Aci Trifunoviću, nekadašnjem igraču Sloge, Partizana, potom internacionalcu, Milorad Stančić, igrač domaćina, uručio je fresku.VATERPOLO: SASTANAK KLUBOVA DRUGE LIGE
Na startu derbi Kraljevo-Goč

   • Određene dve grupe Druge savezne lige • Takmičenje počinje 12. jula, u prvom kolu Goč - Kraljevo u Vrnjačkoj Banji • Hoće li Kraljevo u Fajnal for

   Na Konferenciji klubova Druge savezne lige održanoj 3. juna u Beogradu odlučeno je da se takmičenje odvija u dve grupe. Severnu grupu sačinjavaće Dinamo (Pančevo), Proleter (Zrenjanin), Senta, Jezero (Bela Crkva), Vračar (Beograd), Zemun, dok će u južnoj biti: Valis (Valjevo), Jagodina, Paraćin, Rasina (Kruševac), Goč (Vrnjačka Banja) i Kraljevo.
Prvenstvena trka za bodove počeće 12. juna, a u prvom kolu Juga Kraljevo će biti gost Goča u Vrnjačkoj Banji.
- Prvenstvo će se završiti 10. avgusta, a posle šest dana, 16. i 17, na programu će biti Fajnal for. Učestvovaće po dve prvoplasirane ekipe iz obe grupe. Ukoliko Kraljevo izbori jednu od prve dve pozicije, bićemo organizatori te završnice. Ako budemo ispod drugog mesta, fajnal for će biti odigran u Vrnjačkoj Banji. To je jedina nepoznanica - kaže Momčilo Đorđević, generalni sekretar PVK Kraljevo.
U međuvremenu, drastično je promenjen igrački kadar. Otišli su iz kluba Predrag Zimonjić, Željko Podražić, Miloš Hamović, pa braća Kundović - Nemanja i Igor, golman Branimir Kuveljić. Neizvestan je i ostanak braće Lukić - Vukašina i Vojkana.
- Mi ćemo se u predstojećem prvenstvu osloniti na mlađe snage iz svog pogona i na novajlije, petoricu igrača iz Niša. Stići će i Mihajlo Jevtović, koji je igrač Partizana, a bio je na pozajmici u beogradskom Studentu. Njegovo iskustvo će nam puno značiti - rekao je na kraju sekretar Đorđević.
Inače, roditelji Jevtovića su Kraljevčani, pa je i to jedan od razloga da ovaj igrač zasigurno dođe i pojača tim sa Ibra.

ŠKOLA PLIVANJA
Obuka neplivača počinje 14. juna i trajaće do 31. avgusta. Upis je svakog dana od 18 do 20 časova u prostoriji kluba na gradskom bazenu. Pravo upisa imaju svi od navršene pete godine života.
Uplata za jedan mesec iznosi 1.600 dinara. Na kraju meseca polaže se test.ATLETIKA - FINALE KUPA SRBIJE ZA PIONIRKE
Četvrto mesto kao izazov

   • Osmočlana ekipa kraljevačkih atletskih nada iza Novobeograđana, Zemunaca i Novosađana • Optimizam pred Pionirsku atletsku ligu Srbije

   Pionirke AK Kraljevo osvojile su četvrto mesto na finalu Kupa Srbije koje je prošlog petka (6. juna) održano u Sremskoj Mitrovici. Pravo učešća na finalnom ,,okršaju" izborilo je sedam takmičarki i štafeta 4h400 metara. U suštini odličnom plasmanu mlađanih Kraljevčanki najviše je doprinela Milica Arsić, koja je zauzela treće mesto u bacanju kugle (10,90), kao i Dragana Petrović, koja je u trci na 600 metara na cilj stigla treća sa rezultatom 1:40,44 minuta. Na finalnom nadmetanju u Sremskoj Mitrovici osvojena su još tri šesta i jedno peto mesto, a u tih osam nastupa ostvareno je čak šest najboljih ličnih rezultata (ličnih rekorda). AK Kraljevo je u ovogodišnjem ciklusu u kup takmičenju osvojio 54,5 bodova, a sa 30 osvojenih u kvalifikacijama zauzeo je 13. mesto u konkurenciji 31 kluba.
Vredan pomena je i podatak da su tri takmičarke AK Kraljevo pobedile u svojim grupama: Ivana Radosavljević (80 metara prepone), Radmila Lečić (100 metara) i Natalija Adnan (300 metara). U dosadašnjim nastupima u kupu AK Kraljevo je samo dva puta imao bolji plasman osvojivši dva puta treće mesto - seniori 1976. i pioniri tačno dve decenije kasnije, 1996. godine.
- Nismo izvršili detaljnu analizu rezultata ekipa koje su bile ispred našeg kluba (Novi Beograd, Mladost Zemun i Vojvodina - Novi Sad), ali procenjujem da bisamo mogli da ih ,,oborimo" na ekipnom takmičenju Pionirske atletske lige Srbije (PAL). U sistemu jedan takmičar u disciplini imamo šansu da ostvarimo bolji rezultat - zbir bodova. U Sremskoj Mitrovici smo imali osam startnih mesta, dok su Novobeograđani imali 18, Zemunci 23, a Novosađani 10. Optimista sam, predstoji period velikog rada, a PAL je veliki izazov. Podsećanja radi, prvo mesto su pioniri i pionirke osvojili već pomalo daleke 1995. godine (,,dupla kruna"), dok su pionirke godinu dana kasnije (1996) zauzele drugo mesto - sumira nastup pionirki AK Kraljevo na finalu Kupa Srbije u Sremskoj Mitrovici trener Predrag Cvijović.ŠAHOVSKE AKTUELNOSTI
Sloga ,,osvaja" Čigotu?

   Šahisti kraljevačke Sloga Amige od 16. do 22. juna na zlatiborskoj Čigoti učestvuje na finalu Kupa Srbije u šahu. Kraljevački šahisti ,,brane" treće mesto u nacionalnom kupu osvojeno prošle godine u Mataruškoj Banji, a ekipu čine petorica takmičara - tri velemajstora i dva internacionalna majstora - Bojan Vučković (VM), Miloš Pavlović (VM), braća blizanci Zoran i Goran Arsović (obojica IM) i Slobo Vratonjić (IM).
- Na Zlatibor odlazimo sa željom da se što bolje plasiramo, realno smo kadri da se na kraju turnira plasiramo među prvih pet ekipa, a ako se ukaže šansa, nema razloga da ne ,,napadnemo" i pobednički pehar - kaže kapiten ekipe Srđan Spasojević.
Pred nastup na finalu na Čigoti iz Sloge stiže informacija da je ekipa znatno pojačana pred predstojeće Prvenstvo Srbije. Iz Sarajeva je u Kraljevo prispeo Borki Predojević.
- To je izuzetno kvalitetan šahista, bivši omladinski prvak sveta. Njegov ,,prelazak preko Drine" za Slogu Amigu znači veliko pojačanje - kratko komentariše dolazak šahiste iz BiH predsednik ŠK Sloga Amiga Aleksandar - Cika Semić, doajen kraljevačkog šaha.TREĆE RADNIČKO-SPORTSKE IGRE JAVNIH I JAVNO-KOMUNALNIH PREDUZEĆA OPŠTINE KRALjEVO - KOPAONIK 2008. - piše Aleksandar Daišević
,,Vodovod” potopio konkurente

   Sveukupni pobednik trećih Radničko-sportskih igara javnih i javno-kominalnih preduzeća opštine Kraljevo, koje su održane od 6. do 8. juna na Kopaoniku, jeste JKP ,,Vodovod". Igre su po tradiciji održane na Kopaoniku koji pruža sjajne uslove, kako za takmičenje, tako i za smeštaj, odmor i rekreaciju. Baza učesnika Igara bili su konaci ,,Sunčani vrhovi", a takmičenje se odvijalo u dvorani hotela ,,Grand". Za razliku od prošle, ove godine se na RSI pojavilo šest preduzeća sa više od 180 takmičara, a upravo ,,debitant" JKP ,,Vodovod" se pokazao kao najbolji, nadmašivši ,,ljutog rivala" JP ,,Pijaca" za samo dva boda.
   I pored činjenice da su u novembru prošle godine privatizovani i više nemaju status javnog preduzeća, na igrama su se pojavili i takmičari AD ,,Ibarske novosti". ,,Novinari" su došli na insistiranje članova Organizacionog odbora Igara, odnosno predstavnika ,,Vodovoda", ,,Pijace", ,,Čistoće", ,,Puteva", koji su na ravne časti pomogli da se 19 takmičara naše kuće pojavi na Kopaoniku. Na kraju ,,balade" ,,Ibarske novosti" su zauzele treće mesto, što je za prošlogodišnjeg šampiona izuzetan rezultat. Da je ekipa bila kompletna, sigurno je da bi borba za prvaka bila daleko neizvesnija. Kada već pominjemo našu kuću, vredi izdvojiti rezultate ženskog dela tima, koji je sa četiri treća (jedno zajedničko) i jedno četvrto mesto umnogome doprineo odličnom plasmanu. Kod ,,jačeg" pola briljirali su Marjan Vučetić (snimatelj TV Kraljevo), koji je najdalje bacio kuglu, a kada bi se malo posvetio ovoj disiciplini, mogao bi i na pravo atletsko takmičenje, kao i kolega sportski novinar i voditelj TV Dnevnika Nikola Đurišić (taze vojnik na civilnom služenju), koji je imao najbolji pojedinačni rezultat u pikadu. Razočarale su ekipe u basketu (poslednje mesto je debakl godine) i malom fudbalu (rezultat ravan prošlogodišnjem),a sasvim dobar je bio rezultat odbojkaške ekipe, kojoj je malo nedostajalo za prvo mesto.
   U izveštaju sa ovog takmičenja vredi izdvojiti radnicu JP ,,Pijaca" Draganu Nikolić, koja je bila ubedljivo najbolji i najsvestraniji takmičar i zasluženo je dobila priznanje od organizatora. RSI na Kopaoniku su bile jako dobro organizovane, bez ijednog incidenta, uz sjajno druženje svih učesnika, a može se očekivati i da se ova lepa tradicija nastavi i naredne godine, kada će se, verujemo, postojećem sastavu priključiti nove ekipe.
Zahvaljujemo ATP ,,Morava" i ,,Maksibusu" koji su nam omogućili siguran i udoban odlazak i povratak sa RSI.

REZULTATI PO DISCIPLINAMA
KROS:
(žene) 1. Pijaca, 2. Vodovod, 3. Čistoća, 3. Ibarske novosti, 4. Direkcija, 5. Putevi
(muškarci) 1. Pijaca, 2. Vodovod, 3. Ibarske novosti, 4. Putevi, 5. Čistoća, 6. Direkcija.
NADVLAČENjE KONOPCA:
(žene): 1. Vodovod, 2. Pijaca, 3. Ibarske Novosti, 4. Putevi, 5. Direkcija, 6. Čistoća
(muškarci): 1. Vodovod, 2. Putevi, 3. Pijaca, 4. Ibarske novosti, 5. Direkcija, 6. Čistoća.
BACANjE KUGLE:
(žene): 1. Pijaca, 2. Direkcija, 3. Ibarske novosti, 4. Vodovod, 5. Čistoća, 6. Putevi
(muškarci): 1. Ibarske novosti, 2. Vodovod, 3. Putevi, 4. Pijaca, 5. Direkcija, 6. Čistoća.
SKOK IZ MESTA:
(žene): 1. Pijaca, 2. Vodovod, 3. Ibarske novosti, 4. Čistoća, 5. Direkcija, 6. Putevi
(muškarci): 1. Ibarske Novosti, 2. Pijaca, 3. Vodovod, 4. Čistoća, 5. Putevi, 6. Direkcija.
PIKADO:
(muškarci): 1. Vodovod, 2. Pijaca, 3. Čistoća, 4. Ibarske novosti, 5. Putevi, 6. Direkcija
(žene): 1. Čistoća, 2. Direkcija, 3. Pijaca, 4. Ibarske novosti, 5. Putevi, 6. Vodovod.
ŠAH:
1. Putevi, 2. Vodovod, 3. Čistoća, 4. Pijaca, 5. Ibarske novosti, 6. Direkcija.
STONI TENIS:
1. Pijaca, 2. Ibarske novosti, 3. Vodovod, 4. Direkcija, 5. Čistoća, 6. Putevi.
BASKET: 1. Vodovod, 2. Direkcija, 3. Pijaca, 4. Čistoća, 5. Putevi, 6. Ibarske novosti.
ODBOJKA:
1. Vodovod, 2. Ibarske novosti, 3. Čistoća, 4. Pijaca, 5. Direkcija, 6. Putevi.
MALI FUDBAL:
1. Vodovod, 2. Pijaca, 3. Čistoća, 4. Putevi, 5. Ibarske novosti, 6. Direkcija.

POSEBNA PRIZNANjA ZA NAJBOLjE U DISCIPLINAMA
KROS: Vladimir Baltić (Pijaca) u muškoj i Dragana Nikolić (Pijaca) u ženskoj konkurenciji.
SKOK IZ MESTA: Vladimir Baltić (Pijaca) u muškoj i Dragana Nikolić (Pijaca) u ženskoj .
BACANjE KUGLE: Dragana Nikolić (Pijaca) u ženskoj i Marjan Vučetić (Ibarske novosti) u muškoj.
PIKADO: Dijana Selečanin (Čistoća) u ženskoj i Nikola Đurišić (Ibarske novosti) u muškoj.
ŠAH: Bojan Radaković (Putevi).
MALI FUDBAL: Milan Petrović (Vodovod).
ODBOJKA: Milenko Sretenijević (Vodovod).
BASKET: Jugoslav Ratković (Vodovod).
STONI TENIS: Ljubinko Jablanović (Pijaca).

GENERALNI POREDAK EKIPA
1. VODOVOD 73 boda
2. PIJACA 71
3. IBARSKE NOVOSTI 54
4. ČISTOĆA 43
5. PUTEVI 35
6. DIREKCIJA 29Povratak na vrh strane


 


IMPRESUM

Nedeljni list u izdanju : „Ibarske novosti” AD - Kraljevo. Adresa Redakcije: ul. Hajduk Veljkova br. 2.
Generalni direktor i glavni i odgovorni urednik: Dragan Rajičić. Odgovorni urednik: Vladeta Stanojević. Tehnički urednik: Saša Kovačević. Lektor: Vesna Jovičić. Redakcija: Zoran Bačarević (sport), Dragan Vukićević (privreda), Slobodan Rajić (politika), Marko Slavković (reportaže i Stršljen), Bojana Milosavljević, Ivan Rajović (urednik izdavačke delatnosti), Lidija Kuljača (zanimljivosti - zabava), Milisav Radovanović (fotoreporter), Zorica Radunković (marketing).

Predsednik Upravnog odbora: Dragica Tomić.

Telefoni: direktor i glavni i odgovorni urednik 312-504, odgovorni urednik tel/faks 320-630, pravna i opšta služba 312-505, oglasno odeljenje 312-505.

Godišnja pretplata 1.560 din. Za inostranstvo - Evropa 4.680 dinara, Amerika i Australija 6.240 din. Tekući račun: 160-14461-52 kod „Banca Intesa” Kraljevo. Kompjuterska obrada „Ibarske novosti”.
Štampa “APM PRINT”, III Bulevar 29, Novi Beograd.
Generalni distributer: “SOFIST”, Žička 10, tel. 036/360-200 i 361-222.

Poštarina plaćena u Pošti 36200 Kraljevo. List izlazi petkom, rukopisi se ne vraćaju.

e-mail:webmaster@kraljevo.com


Ibarske novosti - e-mail

Copyright © 1997-2008. Interactive.net Kraljevo. All rights reseved interactive