Internet izdanje - 05. decembar 2008. godine
 

 Ibarske novosti - e-mail

Preuzmite PDF verziju novog broja "Ibarskih novosti"!


Naslovna strana novog broja "Ibarskih novosti" - klik za vecu sliku! Uravnotežavanje prihoda i rashoda
Žestoke polemike do najave tužbi
Budžet do kraja godine
Da spor postane dogovor
,,Moj izbor: koristim kondom i prihvatam drugačije od sebe”
MMF će odobriti sporazum
Dimljena riba sve više na trpezama
U Srbiji porodilje još uvek umiru posle porođaja
Pesma i igra - mostovi prijateljstva
Umetnost, kultura, obrazovanje
Sport: Košarka, fudbal, odbojka


SA OSME SEDNICE SKUPŠTINE GRADA KRALJEVA - piše Slobodan Rajić
Uravnotežavanje prihoda i rashoda

   • Rebalansom budžeta Kraljeva najveći deo od 62 miliona dinara uvećanih prihoda trebalo bi da bude usmeren na usklađivanje plata zaposlenih u organima uprave i drugih budžetskih korisnika • Povećanje cena grejanja od šest odsto prvenstveno posledica povećanja cene energenata • Usvojene i izmene i dopune Programa uređivanja javnog i ostalog građevinskog zemljišta za 2008. godinu i data saglasnost na odluke UO o izmenama i dopunama statuta više javnih preduzeća i ustanova

   Na osmoj sednici Skupštine grada Kraljeva, odžanoj 27. novembra, vladajuća koalicija je većinom od 36 obezbeđenih glasova, usvojila Odluku o dopunskom budžetu opštine Kraljevo za 2008. godinu. Kako je obrazloženo, kraljevačka opština tokom 2008. godine poslovala je pozitivno. Procentualno, ukupno planirani prihodi ostvareni su do sada sa 90 odsto, a rebalansom prihodi i rashodi budžeta uravnoteženi i do kraja godine biće obebeđeno normalno funkcionisanje svih budžetskih korisnika, a rashodi će se finansirati iz tekućih sredstava. Rebalansom budžeta za 2008. godinu ukupni prihodi i primanja planirani su u iznosu od 1.951.216.440 dinara ili sa uvećanjem od 3,28 odsto, nominalno za 62 miliona dinara.
   U poglavlju rashoda i izdataka budžeta, preraspodelom je najveći deo rebalansa planiran za usklađivanje obima sredstava za isplatu plata zaposlenim u organima uprave i drugih budžetskih korisnika do kraja tekuće godine. Taj rast je, kako je obrazloženo, usaglašen sa obimom javne potrošnje propisanim Memorandumom Vlade Srbije za ovu godinu (10 procenata). U raspravi, opozicija je ocenila da je budžet potrošački i loše planiran, bez izvršene revizije i sa mnogo prekrajanja, dok je vladajuća koalicija odbacila takve tvrdnje. Skupština je prethodno odbacila dva amandmana odbornika Radovana Markovića na Odluku o dopunskom budžetu koji se odnose na smanjenje subvencija javnim i privatnim preduzećima i dotacije nevladinim organizacijama i povećanje odgovarajućeg iznosa naknada za socijalnu zaštitu i sredstava za tekuće popravke i održavanje. Takođe, dva amandmana odborničke grupe G 17 plus koji se odnose na naknade za zaposlene, tekuće održavanje i popravke, usluge po ugovoru i specijalizovane usluge.
Na sednici su usvojene i izmene i dopune Programa uređivanja javnog i ostalog građevinskog zemljišta za 2008. godinu, kojima su prihodi i rashodi za ovu namenu uravnoteženi i iznose 1.008.181.000 dinara (od toga iz rebalansa budžeta 836.000.000 dinara) i u dokumentu su detaljno razrađeni po poglavljima. Predlog je detaljno obrazložio Dragiša Spasojević, diretor Direkcije za planiranje i izgradnju ,,Kraljevo", koji je naveo brojne izvršene investicije u oblasti infrastrukture tokom 2008. godine ,,koje se mogu videti i golim okom" (asfaltiranje ulica i puteva, uređenje parkova, izgradnja gasovoda, vodovoda i kanalizacije), ali i istakao da bi rezultati bili i bolji da je ostvaren planirani prihod od 75 miliona dinara od različitih ministarstava i republičkih javnih preduzeća, pre svega JP ,,Srbijavode". Skupština nije usvojila četiri amandmana odbornika Radovana Markovića (PK) na predlog ove odluke koji se odnose na način prikazivanja učešća republičkih ministarstava u Programu, sanaciju lokalnog puta za Cvetke, regulaciju sliva ,,Makva" u Šeovcu i sanaciju visećeg mosta u Bogutovcu.
   U okviru treće tačke dnevnog reda data je saglasnost na odluku Upravnog odbora JP ,,Toplana" Kraljevo o povećanju cena grejanja ovog preduzeća za šest odsto za sve korisnike, pre svega, kako je obrazložio Radiša Grabovac, direktor ,,Toplane", zbog velikog povećanja cene energenata, pre svega prirodnog gasa koji ,,Toplana" koristi 80 odsto, a delom i mazuta, kao i uloženih sopstvenih sredstava u remont i rekonstrukciju toplovoda i toplovodnih postrojenja.
   U nastavku sednice odbornici su, u okviru dopunjenog dnevnog reda, dali saglasnost na odluke upravnih odbora o izmenama i dopunama statuta JP Direkcija za planiranje i izgradnju ,,Kraljevo", JKP ,,Putevi", JP Opštinska stambena agencija i Javne ustanove Turistička organizacija Kraljeva, kojima su prošireni  uslovi, odnosno potrebna školska sprema kandidata, za izbor direktora tih javnih preduzeća. Kod  Opštinske stambene agencije i ,,Puteva”, kao uslov, pored visoke, uvedena je i viša školska sprema, a kod Direkcije i Turističke organizacije proširene vrste fakulteta. Ovakve odluke pretrpele su žestoke kritike odbornika opozicije, uz generalnu ocenu ,,da je nedopustivo da se za direktore biraju nestručni i neodgovarajući kadrovi kod toliko školovanih i stučnih kadrova svih profila u Kraljevu"!?
   Donete su takođe odluke o više kadrovskih pitanja. Na predlog OG SRS za zamenika predsednika Izborne komisije grada Kraljeva imenovan je Dragan Jezdimirović, a za člana Vojo Vukajlović (izvršena rokada). Takođe, doneta je odluka o prestanku mandata Ivana Jovanovića (DS), koji je zbog zauzetosti drugim  obavezama podneo ostavku, i ta odluka ocenjena je kao nesporna, i Zorana Vukadinovića (SPS), po odluci organa stranke koja ga je kandidovala, ali koju su osporili pre svega odbornici Pokreta za Kraljevo, prevashodno zbog toga što ne postoji zakonit i u sudu overen ugovor sa blanko-ostavkom.


KONFERENCIJA ZA NOVINARE OO LDP KRALJEVO
Pitanja koja čekaju javne odgovore


  ,,Osma sednica Skupštine grada Kraljeva bila je parada primitivizma, bahatosti i osionosti", ocenio je Opštinski odbor Liberalno demokratske partije u Kraljevu na konferenciji za novinare.
   Tom prilikom predstavnici OO LDP Kraljevo postavili su i nekoliko pitanja gradonačelniku Kraljeva o aktuelnim temama i odlukama gradskih organa. Povodom ustupanja Trga srpskih ratnika za klizalište vclasniku iz Beograda, OO LDP javno pita gradonačelnika ,,zašto se javna površina daje korisniku bez naknade i da li to znači da će korisnik javne površine omogućiti građanima Kraljeva da klizalište besplatno koriste"? 
   - Da li je tačno da je korisnik javne površine gospodin Milutin Lukić iz Beograda istaknuti član Nove Srbije? Da li je u skladu sa pozitivnim propisima to što je korisnik javne površine pre dobijanja odobrenja od  nadležnog organa za komunalne poslove već preduzeo izvesne pripremne radnje na pomenutoj lokaciji? - zapitao je dr Branko Đokić, menadžer OO LDP Kraljevo.
   On je dodao da ništa nije smetalo da se navedena lokacija dodeli putem tendera, uz učešće više zainteresovanih ponuđača i izbor izvrši prema najpovoljnijoj ponudi, kao i ,,da li to znači da će se predmetna javna površina izdavati bez naknade pčelarima i knjižarama za sajmove, ili trgovcima za prodaju novogodišnjih poklona"?
   Pored ocene o ,,paradi primitivizma, bahatosti i neprincipijelnosti", OO LDP je ocenio i da će odluka Skupštine o snižavanju obrazovnih kriterijuma i degradacije struke do neophodne osnovne škole za izbor direktora javnih preduzeća i ustanova imati pogubne posledice za ta preduzeća i ustanove sve do njihovog potpunog urušavanja.
   - Posle šest meseci Skupština ne uspeva da stvori uslove za moderno vođenje grada, ne mogu da pređu čak ni prvu tačku dnevnog reda sa običnim pitanjima, da ne pričamo o nekim ozbiljnim temama, jako bitnim i suštinskim za život grada, kao što je rebalans budžeta - konstatovao je Saša Radulović, član Predsedništva LDP-a.
   Kako borba za podelu partijskog plena u javnim preduzećima i ustanovama ne jenjava, u OO LDP-a kažu da ,,žele da apeluju na odbornike da se prizovu pameti, jer u suprotnom ne preostaje ništa drugo već ponoviti ranije apele da se održe novi lokalni izbori u Kraljevu, kako bi građani dobili vlast kakvu zaslužuju".Povratak na vrh strane


SA OSME SEDNICE SKUPŠTINE GRADA KRALJEVA - piše Slobodan Rajić
Žestoke polemike do najave tužbi


   Osma sednica Skupštine grada ostaće upamćena po velikom broju polemika i replika između odbornika vladajuće koalicije (SRS, DSS/NS i SPS/PUPS) i opozicije (DS, G 17 plus, SPO i PK) po svim tačkama dnevnog reda i reklamiranju povrede Poslovnika, zbog čega je sednica sa deset tačaka dnevnog reda, sa pauzama, nakon 12 sati rada, završena 15 minuta posle ponoći.
   Bilo je tu svega i svačega, pravih svađa, pa i međusobnih ličnih uvreda, prvenstveno o tome ko i kako uništava Kraljevo i zloupotrebljava položaj, zbog čega su neki odbornici najavili tužbe sudu, a neki od njih nazvali ovu sednicu ,,cirkusom", ,,lakrdijom" i ,,tragikomedijom". Za ovu poslednju kvalifikaciju možda je najbolja ilustracija deo predloga neusvojenog radnog zaključka odbornika Radovana Markovića (PK) povodom izmena statuta JP o školskoj spremi da ,,aktuelna lokalna vlast ocenjuje da Kraljevu nisu potrebni obrazovani kadovi, već će se oslanjati na prirodnu inteligenciju". Sve to mogli su da gledaju i čuju građani Kraljeva u direktnom TV prenosu na TV Kraljevo.

LOKALNI AKCIONI PLAN ZA ROME
   Na predlog odbornika Slavka Markovića, usvojen je radni zaključak da se u Kraljevu pristupi izradi Lokalnog akcionog plana za Rome (obrazovanje, zdravstvena zaštita, zapošnjavanje i stanovanje). Nasuprot tome, nije prihvaćen radni zaključak odbornika Radovana Markovića o zabrani pušenja na svim sednicama u Skupštini grada i da se izvrši inspekcijski nadzor sprovođenja zakonske odredbe o tome.

NOVA TARIFA GREJANJA
   Nove cene grejanja kraljevačke ,,Toplane" iznose za stambeni prostor 40,80 dinara po kvadratnom metru (plaćanje 12 meseci), za povlašćeni prostor 137,30 dinara po kvadratu (plaćanje šest meseci) i za poslovni prostor 204,25 dinara po kvadratu (plaćanje šest meseci tokom godine). Ove cene se uvećavaju za iznos poreza na dodatu vrednost, a primenjuju se od 30. oktobra, dana donošenja odluke UO ,,Toplane".

AKTUELNE TEME
   Odbornici su pokrenuli mnoge aktuelne teme. Tako je pojašnjeno da klizalište na centralnom trgu grad neće ništa koštati, da će vlasnik ,,koji nije član Nove Srbije" plaćati svoje troškove, a njemu oni koji se budu klizali. Gradonačelnik dr Miloš Babić je izvestio da se čeka dobijanje privremene dozvole za otvaranje stočne pijace, iako je grad ispunio što je od njega traženo u usmenom dogovoru sa predstavnicima Uprave veterine. Na kritiku opozicije povodom neiskorišćavanja sto miliona dinara iz NIP-a za nastavak izgradnje obilaznice, odgovoreno je da je to propust ,,Srbija puteva", koji dve godine nisu odobrili generalni projekat (sada je u toku revizija), pa je Ministarstvo za NIP obećalo da će se veći deo ovih sredstava preusmeriti i upotrebiti za put Kraljevo-Žiča, za koji postoje projekat i dozvola.

VUKADINOVIĆ PODNEO TUŽBU
   Povodom skupštinske odluke o oduzimanju mandata, odbornik Zoran Vukadinović je medijima dostavio saopštenje u kojem navodi ,,da nikakvu blanko-ostavku nije dao svojoj partiji, da je podeneo tužbu sudu u čiji rad veruje" i da će, kad mu sud vrati mandat, ,,nastaviti samostalno da deluje kao levičar, pomažući Ratinu i Kraljevo sa onima koji budu znali da nas pokrenu iz mrtvila".


Servisne informacije

NEOBELEŽEN HLEB
AD ,,pekarstvo" Kraljevo obaveštava građane da do 12. decembra hleb neće biti obeležavan, zbog remonta mašine za obeležavanje hleba.

NOVA ADRESA KANCELARIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE
Kancelarija agencije za privredne registre radi u novim prostorijama u ulici Cara Dušana broj 41, na prvom spratu u bivšoj zgradiSDK. Radno vreme je od 8 do 16 časova, telefon 326-999.

SNAĐITE SE SAMI
Kako ne bi prilikom čišćenja snega i leda, došlo do oštećenja novopostavljenih ploča na trotoarima u ulicama Miloša Velikog i Hajduk Veljkovoj, Komunalna inspekcija je izdala rešenje kojim se zabranjuje njihovo uništavanje. Vlasnicima i korisnicima lokala u ovim renovinarima zonama se nalaže da sami iznađu način da to urade. Za prekršioce su predviđene kazne u visini od 5 do 50 hiljada dinara.

ZATVORENA ULICA IVE ANDRIĆA
Ulica Ive Andrića u Ribnici biće zatvorena za saobraćaj motornih vozila do 17. decembra zbog izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže.
U ovom periodu autobusi na relaciji Kraljevo-Zmajevac saobraća će do ugostiteljskog objekta ,,Idila". Saobraćaj putničkih vozila obavljaće se slobodnim delom ulice Ive Andrića i drugim okolnim ulicama.Povratak na vrh strane


PREMIJER SRBIJE MIRKO CVETKOVIĆ
Budžet do kraja godine


  Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je da očekuje da će budžet za 2009. godinu biti usvojen do kraja ove godine i da se neće ići na privremeno finansiranje.
Posle razgovora sa predstavnicima privrednih udruženja, Cvetković je rekao da je predloženi budžet restriktivan, da će verovatno pretrpeti određene izmene, ali da neće biti odstupanja po pitanju makro okvira.
Vladini odbori se nisu izjašnjavali o budžetu, rekao je Cvetković i naglasio da je ,,budžet naišao na prilično velike zahteve, svi su nezadovoljni, što upravo govori o njegovoj restriktivnosti".
Prema njegovim rečima, ukoliko se odbori usaglase o predloženom tekstu, Vlada Srbije bi brzo mogla da se izjasni o budžetu.
Cvetković je rekao da će Bord Međunarodnog monetarnog fonda 19. decembra doneti odluku o stend-baj aranžmanu sa Srbijom.
,,Za njihovu odluku je potrebno da budžet bude usvojen na vladi, ne i u skupštini. Ja sam siguran da ćemo pre 19. decembra usvojiti budžet", rekao je Cvetković.
On je najavio da će razgovarati sa predstavnicima Vojvodine o pronalaženju rešenja za budžetska sredstva koja su namenjena pokrajini.
,,Ustav je odredio okvir budžeta Vojvodine, i to je nešto što bi trebalo poštovati, s tim što u njemu ne piše eksplicitno da bi trebalo iz republičkog budžeta da se nadnoknadi razlika, već samo piše koliko bi trebalo da bude", rekao je Cvetković.
On je istakao da je sa predstavnicima privrednih udruženja razgovarao o aktuelnoj ekonomskoj situaciji i planu mera štednje i planu mera za prevazilaženje ekonomske krize.
Cvetković je rekao da je razgovarano o visini repo stope, kretanju kursa i mogućnosti korišćenja rezerve za povećanje likvidnosti i dogovoreno je da će se o tome diskutovati i sa predstavnicima Narodne banke Srbije kako bi se videlo da li je moguće izaći u susret privrednicima.
Prema njegovim rečima, činjenica je da trenutna ekonomska situacija ne pruža dovoljno optimizma za stupanje na snagu Proširenog kolektivnog ugovora 1. januara naredne godine, ali će o tome zvaničan stav naredne nedelje zauzeti Socijalno ekonomski savet.
Sa premijerom su razgovarali predstavnici Privredne komore Srbije, Srpskog poslovnog kluba Privrednik, Unije poslodavaca, Američke privredne komore i Saveta stranih investitora.


MLAĐAN DINKIĆ O BUDŽETU
Nepremostiv apsurd


   Potpredsednik Vlade Mlađan Dinkić izjavio je da je struktura predloga budžeta za 2009. godinu promenjena u odnosu na ono što je dogovoreno sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), jer ne predviđa primenu prelaznog sporazuma sa Evropskom unijom od 1. januara, što je nedopustivo.

   ,,Ako ovu Vladu čini koalicija ,,Za evropsku Srbiju”, i ne želi da primenjuje ugovor sa EU, kome smo težili i na izborima i sada, to je takav apsurd koji je nepremostiv", rekao je Dinkić novinarima posle razgovora sa predstavnicima Samostalnog sindikata.
   On je objasnio da to tvrdi zato što je video predlog budžeta koji ne predviđa primenu prelaznog sporazuma sa EU, i da je ,,interno izneo primedbe" ministarki finansija i premijeru, jer struktura budžeta treba da se vrati na onu dogovorenu sa MMF-om.

   Dinkić je dodao da, pored toga, treba i ispitati da li je sve u strukturi budžeta takvo da može da obezbedi da se u 2009. godini ostvari jednocifrena inflacija, rast zaposlenosti i investicija i socijalni mir, jer ,,ovako kako je napravljeno, to ne obezbeđuje".
,,Uvek ima vremena za promene, bolje promeniti, napraviti dobar predlog, bez obzira na vremensko kašnjenje, nego napraviti nešto što je štetno za državu, za građane, za radnike", naglasio je on.
   Prema rečima Dinkića, u Vladi ne postoji konsenzus o ekonomskoj politici u sledećoj godini, kao i da on kao ministar ekonomije ne zna kakva će ona biti.Povratak na vrh strane


MEDIJACIJA KAO NOVI METOD U RADU OPŠTINSKOG SUDA U KRALJEVU U OKVIRU NJEGOVE MODERNIZACIJE
Da spor postane dogovor


   • Kraljevački Opštinski sud među prvima sproveo obuku za medijaciju, kao efikasan način rešavanja pojedinih vrsta sporova
• Intenzivirano informisanje stranaka o ovom postupku kojim se najbezbolnije, daleko brže i sa ogromnom uštedom rešavaju pojedine vrste sporova


   U situaciji kada u Opštinski sud u Kraljevu dnevno stiže 100 novih tužbi u svim materijama i kada je preduslov uspešnog rada pravosuđa brzo i efikasno rešavanje sporova, jedan od načina, u okviru započete reforme i modernizacije, jeste i rešavanje sporova putem medijacije.
   Kao novi način, medijacija je uvedena u naše zakonodavstvo donošenjem Zakona o posredovanju-medijaciji još 2005. godine. Međutim, iako je od tada prošlo skoro tri godine, ovaj način rešavanja sporova u praksi još nije dovoljno i zaživeo. Kao postupak, medijacija je najbliža našem pojmu vansudskog poravnanja, mada se u nekim bitnim  elementima razlikuje od ovog postupka i pojmovno je bliža posredovanju.
  - Ovaj način rešavanja spornih odnosa između stranaka je pre svega postupak koji se sprovodi nevezano za sudski postupak, u toku prvostepenog ili žalbenog, pa se čak može sprovesti i pre sudskog postupka. Na ovaj način mogu se rešiti svi imovinsko-pravni odnosi fizičkih i pravnih lica, trgovinski, porodični, radni i drugi građansko-pravni odnosi, upravni i pojedinačni krivični postupci. Ovom postupku, međutim, nema mesta u sporovima zloupotreba, velike neravnopravnosti između suprotstavljenih strana i kod krivičnih dela koja se gone po zahtevu državnog tužioca - ističe sudija Gordana Krstić, portparol Opštinskog suda u Kraljevu.

PREDNOSTI MEDIJACIJE
   Prema njenim rečima, prednosti postupka medijacije su pre svega brzina postupka, ušteda u troškovima eventualnog sudskog postupka (jer nema plaćanja sudskih taksi, advokata...), rešavanje spora na obostrano zadovoljstvo stranaka i prvenstveno uspostavljanje ponovnih odnosa između stranaka, koji su na bilo koji način zbog nastalog spora bili narušeni. Medijacija je pre svega dobrovoljni postupak jer se pokreće i sprovodi isključivo uz pristanak suprotstavljenih strana. U ovom postupku nema presude, odluke, već samo eventualno predlog da se pred sudom zaključi poravnanje ili tužba povuče, a sve što stranke izjavljuju tokom procesa medijacije u isključivoj je tajnosti i o ovome se ne sačinjava zapisnik. Stranke mogu da reše i odnose vezane za sudski postupak koji je u toku, a položaj medijatora nije da presuđuje, da ,,zauzuma" nečiju stranu, ili iznosi svoje mišljenje i stavove, već da suprotstavljene strane razgovorom i dogovorom dovede do zajedničkog rešenja, na obostrano zadovoljstvo.
   U slučaju da stranke ne postignu dogovor, mogu da nastave sudski postupak, a predmet medijacije se ne dostavlja postupajućem sudiji, niti on ima bilo kakvog uvida u to šta su stranke razmatrale sa medijatorom u postupku medijacije. Ovaj postupak mora da se okonča u roku od 30 dana, s tim što, na zahtev stranaka, taj rok može da se produži, ako je, naravno, izvesno da će se postići dogovor.

OBUKA I VEĆE INFORMISANJE STRANAKA
   Imajući u vidu da medijacija još uvek nije zaživela u praksi, a da bi bitno smanjila broj sudskih postupaka i doprinala većoj sudskoj efikasnosti, u Opštinskom i Okružnom sudu u Kraljevu, među prvima u Republici, preduzeli su korake, kako u obuci sudija-medijatora, tako i u većem informisanju građana o rešavanju sporova putem medijacije.
   - Sudije Okružnog i Opštinskog suda u Kraljevu su među nekoliko sudija na području Srbije koje su prošle obuku za medijatore. Osim toga, stranke koje su u poslednjih mesec dana predavale tužbu, uz poziv za glavnu raspravu, dobijale su prospekte u kojima se objašnjava mogućnost da spor reše u postupku posredovanja odnosno medijacije i neke osnovne karakteristike i prednosti ovog postupka. Pored ovoga, u Opštinskom sudu u Kraljevu na informacionom pultu svakog dana mogu se dobiti ovi fajlovi, kao i sva druga obaveštenja o ovom postupku, spisku obučenih medijatora. O izboru medijatora, kao i terminima medijacije,  pitaju se isključivo stranke - kaže sudija Gordana Krstić.
   Modernizacija našeg sudstva, njegovo uključenje u sve svetske tokove i prihvatanje iskustva u radu zemalja koje institut medijacije već godinama uspešno primenjuju, predstavlja jedan od načina da se poveća efikasnost u radu naših sudova, smanje broj predmeta u radu sudova i troškovi stranaka, a sve u interesu kako stranaka, tako i sudova. Napori Opštinskog suda  u Kraljevu, modernizacijom načina rada u praksi na ovaj način, pokazuju da je ova institucija među prvima krenula tim putem.

KAKO DO OBAVEŠTENJA
   Stranke zainteresovane za medijaciju mogu dobiti sva potrebna obaveštenja najpre na informativnom pultu u prizemlju Opštinskog suda, gde će ih uputiti i na spisak obučenih medijatora. Za sva neophodna obaveštenja o postupku medijacije zaduženi su kordinatori-sudije Opštinskog suda u Kraljevu Violeta Mišković i Verica Davidović, koje su na raspolaganju strankama svakog radnog dana u Opštinskom sudu u Kraljevu.
   Prostorije u kojima se medijacija organizuje nalaze se u zgradi Okružnog suda, u Krađorđevoj ulici u Kraljevu (poseban ulaz iz pravca parka).


PRAVOSUĐE
Ministarstvo pravde zove sudije


  Ministarstvo pravde pozvalo je Društvo sudija Srbije da učestvuje u izradi merila i kriterijuma za izbor i napredovanje sudija, jer samo takvim zajedničkim radom mogu da se izrade transparentna i jasna pravila koja će dovesti do nezavisnog i od politike odvojenog opšteg izbora sudija.
Predložene kriterijume će Ministarstvo pravde proslediti na mišljenje Venecijanskoj komisiji, kao jedinoj relevantnoj instituciji za davanje mišljenja o predloženim kriterijumima.
Ministarstvo pravde je saopštilo da želi da zajednički izgrađena merila ustupi Visokom savetu sudstva, koji je, prema novom predlogu zakona, jedini ovlašćen da ih donese.
U saopštenju se kaže da većinu članova sadašnjeg Visokog saveta pravosuđa čine članovi Društva sudija Srbije i da će i u budućem Visokom savetu sudstva većinu članova tog tela činiti članovi Društva sudija Srbije.Povratak na vrh strane


POVODOM OBELEŽAVANJA SVETSKOG DANA BORBE PROTIV SIDE
,,Moj izbor: koristim kondom i prihvatam drugačije od sebe”

   Povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv side, Savetovalište za mlade se ove godine prvi put, što nam je čast i zadovoljstvo, pridružilo zajedničkoj akciji Zavoda za javno zdravlje i Crvenog krsta.
   Mere i aktivnosti u borbi protiv HIV infekcija i AIDS-a usmerene ka mladima su najefikasniji metod za dugoročno rešavanje problema AIDS-a. Studije sprovedene u 68 zemalja pokazuju da dobri programi edukacije mladih odlažu prvi polni odnos i štite seksualno aktivne adolescente.
   Za ove tri godine, koliko postojimo, Savetovalište za mlade je posetilo 4.717 mladih, održano je 479 radionica, kojima je prisustvovalo 3.100 lica i bilo je 1.617 individualnih poseta.
  Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv side Savetovalište za mlade je započelo neznatno ranije na već prepoznatljiv način. Naime, u petak, 28. novembra, u prostorijama Savetovališta održana je edukativna radionica na temu ,,Šta je to HIV i kako se zaštititi'', kojoj su prisustvovali mladi iz Omladinskog kluba ,,Imam ideju''. Radionici održanoj 1. decebra na temu ,,Šta je to HIV a šta AIDS'', prisustvovali su učenici Poljoprivredne škole. Radionicama su prisustvovali i u njima aktivno učestvovali volonteri Crvenog krsta i vršnjački edukatori - učenice Medicinske škole, koje inače sačinjavaju eksterni tim Savetovališta za mlade.
   Za sve učesnike upriličena je projekcija filma ,,Dečko koji se stideo'', podeljene su edukativne brošure, kako bi se mladi detaljnije informisali na ovu temu, i naravno, podeljeni su kondomi.
   Mladi se mogu zaštiti samo ako su pravilno i potpuno informisani o infekciji HIV-om i merama zaštite i ukoliko stečeno znanje primenjuju u svakodnevnom životu. Nastojimo da kod mladih izgradimo svest o tome da za neke stvari u životu koje činimo ili, nažalost, ne činimo, ugrožavajući pri tome svoj i život drugih ljudi, nema izgovora. Preuzmimo odgovornost i sačuvajmo zdravlje tako što ćemo se zaštiti.
Aktivnosti vezane za prevenciju HIV infekcija su se sprovodile i sprovodiće se kontinuirano i u narednom periodu.
Koordinator Savetovališta za mlade
dr Tamara Anđelković, spec. ginekologije i akušerstva


ŽIVOTNE PRIČE OBOLELIH
Odrekli me se najrođeniji


  Sandra Mančić iz Niša, koja ima 30 godina, saznala je da je zaražena virusom HIV-a 2000. godine. Pre nego što je počela da koristi drogu bila je fotomodel, a njenu karijeru grubo je prekinulo saznanje da je pozitivna.
   ,,Ja sam sa tim momkom živela zajedno, tako da smo imali seksualne odnose i koristili isti špric i iglu. Ja nisam znala da je on HIV pozitivan, sumnjam da je i on znao, mislim da je samo pretpostavljao", kaže Mančićeva, koja je predsednica Udruženja građana za pomoć HIV pozitivnim osobama ,,Sunce" iz Niša.
   ,,Počela sam neku priču da želim da imamo decu, vreme je da se venčamo, već smo tri godine zajedno i on je počeo da plače i rekao mi je: Ti imaš HIV, imaš sidu", priča ona.
   ,,Rečima je jako tečko opisati kakav je to šok. Strah od svega. Bukvalno od svega sam se bojala. Najviše od smrti", objašnjava Sandra Mančić.
Sandra ima troje braće i sestara koji žive u inostranstvu i koji su je, nakon saznanja, sudskim putem izbacili iz kuće uz objašnjenje da ne mogu da izdaju njihov deo kuće zbog toga što u njoj živi neko ko ima sidu.

ZAZIRU I NAJUPUĆENIJI
   Tridesetosmogodišnji Ivan Radojičić vec 15 godina živi sa virusom HIV-a. Pretpostavlja da se zarazio preko igle dok je koristio heroin. Za razliku od mnogih, nikada nije krio svoju bolest i imao je podršku porodice od početka.
   Ivan smatra da je edukacija o sidi najvažnija, ali primećuje da čak i oni koji su najupućeniji zaziru od zaraženih.
,,Čovek koji mi je vadio zube, vršio neku operaciju, nije pravio nikakav problem, naprotiv. Dok je žena koja je trebalo da mi popravlja zube imala taj iracionalan strah, i to mi je i priznala", kaže on.
   ,,Ja to razumem u velikoj meri, ali ona kaže da nikad nije nosila rukavice, nije navikla da radi s rukavicama", kaže Radojičić.
,,Mi za sve što nas snađe moramo da idemo na infektivno, na šesto odeljenje, gde bukvalno od doktora treba da očekujemo da oni budu lekari za sve i svašta i da poznaju maltene svaku oblast", dodao je on.
   Zaraženi HIV-om nisu jedini koji trpe osudu okoline. Članovi njihovih porodica često su diskriminisani bez razloga, kaže Ivan Radojičić.
,,Eto, moja kćerkica koja ide u školu, dok je išla u vrtić, tražili su svaka tri meseca da im se donosi test na sidu, da li ona ima ili nema. To je opterećenje da se malom detetu vadi krv svaki čas", kaže on.
   ,,Mislim, to je prosto stvar od koje se, eto, meni digla kosa na glavi, gde sam baš onako osetio bes od tog nekog, opet iracionalnog, straha drugih roditelja koji su pokušali da vrše pritisak i povremeno pokušavaju to i danas", rekao je Radojičić.


LINGVA CENTAR
Međunarodni dan volontera


  Međunarodni dan volontera biće obeležen večeras u Lingva centru prigodnom proslavom, kojoj će prisustvovati volonteri i deca iz programa ,,Prijatelj u nevolji".
   Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1985. godine proglasila 5. decembar za Međunarodni dan volontera za ekonomski i socijalni razvoj, kao podsećanje na dan kada je 1970. stvoren Program za volontere Ujedinjenih nacija.
   Cilj obeležavanja međunarodnog dana volontera je povećanje svesti građana o značaju volonterskog rada i podsticanje što većeg broja ljudi da ponude svoje volonterske usluge. U više od 100 zemalja sveta 5. decembar proslavlja se kao dan ,,dobrih ljudi". Volontiranje predstavlja jedan od osnova građanskog društva, a ideja volonterizma podrazumeva razumevanje, toleranciju, spremnost da se pomogne, aktivizam,  brigu o zajednici.


PRIJATELJSTVO ZA NOVA VREMENA
Obeležena slava Vavedenje Presvete Bogorodice


  U prostorijama ,,Prijateljstva za nova vremena" juče je obeležena slava Vavedenje Presvete Bogorodice.
Ovom događaju je  pored mnogobrojnih gostiju iz raznih oblasti političkog, sportskog i javnog života prisustvovao i gradonačelnik dr Miloš Babić.Povratak na vrh strane


PRIVREDA
MMF će odobriti sporazum


   Bord Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) odobriće 19. decembra Sporazum koji je postignut prošlog meseca sa Srbijom, izjavila predstavnik Srbije u Svetskoj banci u Vašingtonu Biljana Hroneos-Krasavac.
   ,,Možemo da kažemo da će aranžman biti odobren u redovnoj proceduri, 19. decembra na Bordu MMF, s obzirom na to da se Srbija pokazala kao zemlja koja ima vrlo visoke rezerve, skoro 10 milijardi evra, i da još ima pristup stranom finansiranju, odnosno pristup kreditima iz inostranstva, što je ocenjeno kao veoma pozitivno", izjavila je Biljana Hroneos-Krasavac u intervjuu Glasu Amerike.
   Ona je podsetila da je aranžman zaključen 13. novembra između naše vlade i MMF takozvani ,,stand-by" aranžman, odnosno aranžman prilagođavanja novonastaloj situaciji.
   Njegova je osnovna svrha restriktivna fiskalna i monetarna politika, a tu su i odgovarajuće mere koje sprečavaju ugrožavanje finansijskog odnosno bankarskog sistema.
   ,,Sredstva kojima možemo da pristupimo su 520 miliona dolara, što nije preterano velika suma, ali naša vlada se postavila veoma striktno prema uslovima MMF-a. Neće doći do povlačenja sredstava ukoliko za to zaista ne bude postojala potreba", navela je predstavnica Srbije u Svetskoj banci. Biljana Hroneos-Krasavac je dodala da je sam predsednik MMF gospodin Štroskan rekao na sednici Borda da se svetska finansijska kriza polako preliva u Srbiju i da se u novim otežanim okolnostima smanjuje i usporava priliv kapitala, a samim tim i ekonomski rast.
   ,,Mi ćemo se susresti sa srednjoročnim posledicama krize. Očekujemo da će se to desiti naredne godine. U tom slučaju vrlo je važno da svi akteri i svi kreatori ekonomske politike Srbije budu na istoj liniji, da brzo i efikasno reagujemo i da imamo akcioni plan, ukoliko se stvari okrenu u suprotnom pravcu. Za sada je situacija dosta solidna", istakla je Hroneos-Krasavac.
   Ona je navela da mi još nismo imali nikakva ozbiljnija delovanja, što je posledica savršeno sprovedene reforme bankarskog sistema još 2001. i naravno veoma restriktivne monetarne politike, koju je sprovodila naša vlada, zbog čega smo nekada i kritikovani, a sada se ispostavilo da je to zaista imalo i pozitivne rezultate. Napomenula je i da imamo određena ograničenja u pogledu iznosa kapitala iz zemlje, što je takođe bilo pozitivno u uslovima ove krize. Svi lideri učesnici samita G-20 su se složili, kako je navela, da globalna kriza zahteva, između ostalog, i globalno reagovanje. Naime, mora da se učvrsti globalna ekonomija, da se oporavi njen privredni rast i istovremeno da se obezbedi bolja regulativa na međunarodnom finansijskom tržištu. Ona je istakla da postignut dogovor oko formiranja jednog potpuno novog tela, takozvanog ,,koleya supervizora", koji će izvršiti reviziju poslovanja ključnih finansijskih učesnika odnosno banaka na finansijskom tržištu kako bi se ograničio mogući rizik. Naravno, postignuto je jedinstvo sa stanovišta učvršćenja globalne ekonomije i sa stanovišta njenog oporavka i utvrđivanja jednog veoma čvrstog akcionog plana.
,,Svet je ozbiljno shvatio međunarodnu krizu", rekla je Biljana Hroneos-Krasavac.


GORAN PITIĆ
Konsultovati privredu


   Vlada Srbije je na početku potcenila obuhvat svetske ekonomske krize i u javnosti je stvoren utisak da je Srbija izolovano ostrvo koje oluja neće zahvatiti, ali je kasnije vrlo korektno odreagovano i donete su mere koje su delom bile replika mera sprovedenih u regionu, izjavio je predsednik Upravnog odbora Sosijete ženeral banke Goran Pitić.
,,Danas mi se čini da još nemamo razumevanje da je ključ pozicije Srbije u narednoj godini nivo i struktura buyeta. Više nego ikada potrebno je smanjenje neproduktivne javne potrošnje, a ekspanzija investicija", poručio je Pitić u razgovoru za Novosti. On je dodao da su drugi i treći kvartal naredne godine ključni.
,,Verujem, a to su i procene međunarodnih institucija, da će akcije država učinjene u pravcu stimulisanja privredne ekspanzije početi da se osećaju krajem naredne godine."
Pitić je naveo da je izvesno poskupljenje cene kapitala i smanjenje raspoloživih sredstava za kreditiranje.
,,Sigurno je realno očekivati i pad svetske tražnje za pojedinim našim proizvodima, što može bitno da pogorša uslove poslovanja dosadašnjim nosiocima rasta naše privrede. Pitanje je, svakako, i koliko će Srbija u novim uslovima biti atraktivna za priliv stranog kapitala, koji je bitan faktor stabilnosti i rasta", rekao je Pitić.
,,Čuje se u javnosti da je ovo šansa za Srbiju. Jeste šansa, ukoliko naša ponuda bude kvalitetnija od drugih. A to znači, odgovorna politika trošenja buyetskih sredstava, odgovoran rad parlamenta i brzo usvajanje potrebnih zakona."
To znači, dodao je Pitić, privatizaciju i restrukturiranje javnih preduzeća, efikasnije sudstvo, administraciju, rad državnog revizora, snaženje rada regulatornih tela. Pitić smatra da Vlada nije dovoljno u ovom periodu konsultovala privredu kako da se odgovori izazovima krize, već je to više radila kabinetski.
,,Treba slediti primere iz okruženja, gde je više nego jasno da je odgovorno sučeljavanje sa efektima svetske krize moguće samo snažnom komunikacijom i koordinacijom sa onima kojima su te mere i namenjene."
Na pitanje kakve će biti posledice po srpsku privredu, Pitić je ocenio da bi se, ukoliko bi došlo do bitno manjeg priliva stranog kapitala, aktivirao negativniji scenario.
,,Manji priliv značio bi forsirano prilagođavanje platnog bilansa trošenjem deviznih rezervi ili smanjivanjem uvoza. To bi imalo posledično negativne efekte direktno i na domaću privredu, ali bi izvršilo dalji pritisak na potencijalnu depresijaciju kursa, pritisak na cene, na plate", rekao je Pitić.Povratak na vrh strane


      POSNE KRSNE SLAVE I BOŽIĆNI POST - piše Marko Slavković
Dimljena riba sve više na trpezama

   U Srpskoj pravoslavnoj crkvi 28. novembra je počeo šestonedeljni božićni post, koji traje do 6. januara 2009. godine. To je drugi post po dužini u toku godine, i za vernike znači duhovno i telesno očišćenje pred Božić, praznik Hristovog rođenja. Bez Božića nema Vaskrsa, koji je najznačajniji praznik za jednog pravoslavnog hrišćanina.
   Pravoslavni post podržava isključenje iz ishrane namirnica životinjskog porekla, mesa i mesnih proizvoda, mleka, mlečnih proizvoda i jaja, dok uz ribu, osnov ishrane tokom posta čine žitarice, povrće i voće. U božićnom postu strogo se posti u sredu i petak, i tada se jedu samo jela kuvana na vodi, bez ulja.

UGAĐANJE GOSTU
   Tokom božićnog posta, 19. decembra, slavi se i Sveti Nikola, jedna od najčešćih srpskih krsnih slava. Glavna hrana na trpezama svih posnih slava, najčešće i tokom posta uopšte, jeste riba. Gostima se, obično, služe rečne, tovljene i morske ribe. Nema domaćina koji gostu ne bi prineo ribe najboljeg kvaliteta. U poslednje vreme, ne samo da se na trpezama nalaze raznovrsne i kvalitetne ribe, već se gostima, kao poseban vid poštovanja i želje za ugađanjem, služi i kvalitetna i dimljena riba. U tom pogledu, neki domaćini se, čak, osećaju nelagodno, jer nemaju svoje pušnice za dimljenje i sušenje ribe. Pre nego što ukažemo na mogućnosti dimljenja ribe bez prave pušnice, svakako treba naglasiti da je ta vrsta nelagodnosti apsolutno nepotrebna. Tačno je da urbano doba donosi novine u svakom pogledu, ali krsne slave moraju se držati pravoslavne tradicije. Nelagodnosti može biti samo ukoliko vernik skrene sa puta pravoslavnog hrišćanina. A to je tako daleko od mogućnosti ili nemogućnosti pravljenja sopstvene pušnice...

VRSTE I NAČINI DIMLJENJA RIBE
   Ako na trpezama posnih slava dimljena riba već postaje neka vrsta stalne hrane, i ako bi to isto želeli i drugi domaćini, pokušaćemo da pomognemo tako što ćemo ukazati na mogućnost dimljenja ribe i bez zidane, kako narod kaže - prave pušnice.
Najpre, treba znati da postoje dva osnovna načina dimljenja ribe: hladno dimljenje odnosno dimljenje na niskim temperaturama i toplo dimljenje, na visokim temperaturama.
   Za dimljenje ribe, rekli smo, ne mora da se imaju zidane pećnice ili složeni aparati za dimljenje. To se sve može obaviti u sopstvenoj kuhinji. Najpre treba nabaviti aluminijumsku foliju za nešto više od tri veličine pleha. Početak, ili prvu trećinu položiti na pleh, na nju rasporediti iverje i strugotinu, ili samo jedno od toga. Srednju trećinu folije izbosti iglicom ili ekserčićem i preklopiti da drvo bude prekriveno. Posoljenu ribu položiti u vatrostalnu posudu. Staviti posudu na preklopljenu  foliju. Preostalu foliju staviti preko svega toga, rubove saviti, tako da celi paket bude hermetički zatvoren. Dok to pripremamo, rernu treba zagrejati na 250 do 275 stepeni. Kad se zagreje, uključujemo samo donji grejač, bez cirkulacije vazduha. Unesemo pleh sa paketom na poslednju etažu i ostavimo tako petnaestak minuta da počne proces dimljenja. Posle toga smanjimo temperaturu na 180-190 stepeni i držimo tako 20-25 minuta. Onda izvadimo pleh i sačekamo pet minua da se folija malo ohladi. Paket treba izneti na terasu, tamo ga otvoriti i uneti samo posudu s ribom, da se u kući ne bi osećao neprijatan  miris dima.
   Ovo je bio jedan od načina kako se riba može dimiti, bez pušnice. Postoje i drugi načini, koji ne izuskuju velike izdatke. Na primer, dimilica ili komora za dimljenje jednostavno se pravi u kućnoj radinosti. Potreban je najobičniji metalni ormar, neki ih čak imaju malih dimenzija: visina samo 80 centimetara, širina 35, a dubina 25 centimetara. Metalni ormar je s unutrašnje strane obložen drvetom (lamperijom) i u donjem delu nalzi se rešo za grejanje. Rešo je u seriju spojen preko termostata koji meri temperaturu u komori i uključuje i isključuje napajanje rešoa. Važno je da se iznad rešoa nalazi poprečni lim koji skuplja sve što kaplje sa ribe i vodi na stranu. Na rešo se stavi stari busen trave, a u njega se naspe drvena piljevina. Tim načinom se mogu dimiti lososi, pastrmke, šarani i sve duge ribe manje telesne težine. Pastrmke do pola kilograma, a losos i šaran ne veći od dva kilograma. Ribu je, naravno, prvo potrebno očistiti, posoliti i ostaviti da stoji oko sat po kilogramu. Riba se zatim obesi u komori i koristi se toplo i hladno dimljenje. U ovom slučaju češće se koristi toplo dimljenje, tako što se termostat podesi na 80-90 stepeni, i po kilogramu dimi jedan sat. Termostat sam reguliše temperaturu, i kad počne piljevina da se dimi, on se isključuje, dim i dalje napreduje, ali mast sa ribe ne pada u piljevinu. Kad se proces dimljenja završi, riba se služi topla, ali i hladna.
   I reč-dve o hladnom i toplom dimljenju. Hladno dimljenje pretpostavlja da se riba prvo usoli jakim, tvrdim soljenjem, suvim i mokrim postupkom. Jako soljenje znači 20 grama soli na 100 grama ribe. Kada se priprema ovakva riba, dovoljno je dobro je isprati u hladnoj vodi. Riba se tada može jesti i sirova. Suvo soljenje znači da ribu treba obilno posoliti i držati sat-sat i po. Mokro soljenje, salamurenje, podrazumeva pet do osam procenata rastvor soli u vodi, da riba ogrezne dvanaest sati. Salamura se koristi samo jednom. Može se napraviti zasićen rastvor soli, 27 do 33 odsto, i riba držati u njemu dva sata. Zatim se hladno dimi dva do tri dana. Ako je riba masnija, treba je jače usoliti i držati duže u salamuri (dvanaest sati u 20 odsto rastvoru kuhinjske soli), a zatim je preseći na uzdužne polovine i hladno dimiti pet-šest dana.
   Kod toplog dimljenja, za razliku od hladnog, uzima se samo sveža riba, to jest neobrađena. To znači da se može koristiti i duboko zamrznuta riba, koja pri tom neće izgubiti ništa od svog ukusa. I kod toplog dimljenja ribu treba usoliti. Obično se stavlja u deset odsto slani rastvor, odnosno salamuru, a trajanje usoljavanja zavisi od veličine i vrste ribe. U svakom slučaju, ono traje do jedan sat. Sve drugo je stvar ličnog iskustva i - želje.Povratak na vrh strane


PISMA ČITALACA
U Srbiji porodilje još uvek umiru posle porođaja

   U XXI veku u našoj zemlji Srbiji porodilja je umrla u bolnici. Porodica je očajna i neutešna, javnost nedopustivo uspavana, odgovorni krajnje neodgovorni. Unapred se ograđujem od ishitrenih insinuacija da želim da osporim stručnost lekara. Ne, cilj mog pisanja je da se javnost probudi, a odgovorni prozovu. Gospođa Branka Stamenković je jedna od retkih koja je celovito sagledala ovaj problem. Gomila jezivih priča i komentara na njenom sajtu ,,Majka hrabrost" su neoboriva potvrda zaključka da se ne radi o pojedinačnim slučajevima i da na odeljenjima ginekologije i u porodilištima nešto ozbiljno nije u redu, uz dužno poštovanje stručnosti svih i moralnosti pojedinih lekara.
Anđelka Trifunović-Popović je imala 31 godinu i čekala je treće dete. Imala je svog lekara ginekologa u ZC ,,Studenica” Kraljevo, redovno išla na kontrole i dobijala uveravanja da je sve u najboljem redu. Pred kraj osmog meseca trudnoće, 25.09.2008. Anđa je ostavljena na Odeljenju ginekologije u Kraljevu zbog visokog pritiska. Puna dva dana je provela na odeljenju i pregledi su, navodno, pokazali da je sve u redu. Zbog visokog pritiska, noć između 26. i 27. septembra provodi u porodilištu. Njen ginekolog nije tu i nju kao hitan slučaj zbog opasnosti eklampsije 27.09. prebacuju u KBC Kragujevac, i to bez pratnje lekara. U Kragujevcu Anđi u podne vrše carski rez, beba je živa, nešto pre ponoći Anđa umire.
Anđin suprug Milan sada vodi brigu o troje dece. Potrebna mu je ogromna snaga da se kao jedinka nosi sa okoštalom birokratskom mašinerijom, sa jednim delom hermetički zatvorenog lekarskog kruga. Potrebno je razuveriti ga da niko ništa neće zataškati. Uredno popunjen zahtev za uvid u medicinsku dokumentaciju za pomenuta dva dana su mu u ZC ,,Studenica” Kraljevo odbili.
U ovoj tragičnoj priči nema imena jer Milan ne želi nikoga da optužuje. To će uraditi sudski organi. On želi da mu se saopšti ko je odgovoran za smrt njegove supruge.
Pored ovoga, javnost će sigurno želeti odgovore i na druga pitanja:
Da li visokorizičnu trudnicu smeju iz Kraljeva da šalju u Kragujevac bez lekarske pratnje?
Da li uža porodica umrlog ima pravo na uvid u medicinsku dokumetaciju?
Po kojim standardima ZC ,,Studenica” Kraljevo dobija priznanja kao najbolji u Srbiji, a znamo za mnoge nečasne i zataškane stvari?
Šta kažu statistički podaci o utvrđenoj lekarskoj odgovornosti za umrle pacijente?
Koja je uloga medija i javnog mnjenja u ovakvim slučajevima?
Šta u Kraljevu rade dopisnici Blica, Politike? Možda priča nije dovoljno jaka za objavljivanje?
Da zaključimo: uz dužno poštovanje savesnim i odgovornim lekarima, u Kraljevu i svim drugim gradovima, na ginekološko-akušerskim odeljenjima mora nešto da se menja. Nepobitna činjenica je da je na tim odeljenjima korupcija najveća. Kada u XXI veku žena koja se radovala trećem detetu umre posle porođaja, moramo svi da se probudimo - da se više nikada ne dogodi.
Slavica Stanković


SKUPŠTINSKI ODBOR O NESTALIM BEBAMA
Roditelji nezadovoljni


   Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić razgovarao je sa predstavnicima Beogradske grupe roditelja, koja okuplja roditelje beba nestalih po porođaju, koji su izrazili veliko nezadovoljstvo zbog odsustva informacija o merama koje je trebalo preduzeti na osnovu izveštaja Anketnog odbora Skupštine Srbije.
Skupštinski odbor se problemom nestalih novorođenčadi bavio još 2006. godine, a predstavnici Beogradske grupe roditelja su Šabiću podneli i tri žalbe, dve protiv parlamenta i jednu protiv Ministarstva unutrašnjih poslova, saopšteno je iz kabineta Poverenika za informacije od javnog značaja.
Šabic je podsetio da je Anketni odbor Skupštine Srbije, koji je još 2006. godine predložio deblokadu rada MUP, tužilaštava i sudova, formiranje posebnih jedinica MUP sa zadatkom da ispitaju sve slučajeve nestanka beba i u roku od tri meseca podnesu izveštaj skupštinskom Odboru za bezbednost, kao i da ubuduće sve slučajeve ovakve vrste vode Specijalni sud i Specijalno tužilaštvo.
Šabić je rekao da će se obratiti predsednici Skupštine Srbije Slavici Đukić-Dejanović i predsedniku Odbora za bezbednost Draganu Todoroviću u nastojanju da pomogne udruženju roditelja da dođu do informacija o preduzimanju mera koje su u nadležnosti Skupštine Srbije.
,,Žalbu protiv Ministarstva unutrašnjih poslova uzeću u formalan postupak. Mislim da je evidentno reč o problemu koji se ne sme gurati pod tepih. Šta god da je istina, svi nadležni treba da ulože maksimalan napor da se do nje dođe", rekao je Šabić.


NVO FENOMENA
Izgradnja "sigurne kuće"


   Udruženje ,,Fenomena” i lokalna mreža institucija za borbu protiv nasilja u porodici sprovode kampanju za izgradnju sigurne kuće za žene žrtve nasilja. Tim povodom organizovano je potpisivanje peticije za dodelu opštinskog zemljišta za izgradnju sigurne kuće.
   Građani peticiju mogu da potpišu do 10. decembra od 12 do 16 časova na Trgu srpskih ratnika.Povratak na vrh strane


ODRŽAN MUZIČKI FESTIVAL SLEPIH SRBIJE
Pesma i igra - mostovi prijateljstva


   Organizator ove tradicionalne kulturne manifestacije je Savez slepih Srbije, a njen domaćin bila je Organizacija slepih Kraljevo. To je bila dvadeseta smotra zaljubljenika u muziku, koji se okupljaju svake druge godine da bi demonstrirali svoje umetničke domete, ali i da bi, pesmom i igrom, stvarali i održavali mostove prijateljstva.
   Za ovu jubilarnu smotru, koja je održana u bioskopu ,,Kvart", prijavilo se 30 učesnika iz svih krajeva Srbije. Oni su interpretirali narodnu i zabavnu muziku. Da bi talenat izvođača što potpunije došao do izražaja, pobrinuli su se članovi Narodnog orkestra iz  Kragujevca pod umetničkim rukovodstvom Nenada  Milanovića Pegija, a nastup takmimačara ocenjivao je žiri u sastavu Mirjana Drobac, muzički urednik Radio Beograda, Ljiljana Nikolić, muzički pedagog iz Beograda, i Lidija Spaski, muzički pedagog iz Kraljeva.
   Takmičare i publiku, na samom početku dvoipočasovnog programa, pozdravili su Ranko Vuković, predsednik Saveza slepih za opštine Kraljevo i Vrnjačka Banja, Milan Stošić, predsednik Saveza slepih Srbije, i dr Miloš Babić, gradonačelnik Kraljeva. Ređali su se potom pevači i instrumentalisti narodne i zabavne muzike, koji su sjajnim interpretacijama osvojili publiku. Treba reći da su svi koji su nastupili potpuno slepi i da bojazan da će, zbog te činjenice,  između numera biti pauza nije bila opravdana, budući da se kraljevački domaćin pokazao kao odličan organizator.
   Savez slepih Srbije je socijalno-humanitarna organizacija sa tradicijom dužom od pola veka. Bavi se humanim ciljevima i zadacima zaštite slepih i ostvarivanja njihovih radnih, socijalnih i ljudskih prava. Obrazovanje, rehabilitacija, socijalizacija, integracija, zapošljavanje, kultura, šah, sport, rekreacija i niz drugih aktivnosti od značaja za afirmaciju i dobrobit slepih - to je u najkraćem pregled sadržaja rada Saveza.
   Kraljevačka organizacija slepih okuplja 122 člana, koji se druže, pomažu i čine jednu veliku, složnu porodicu. Široka je lepeza programskih aktivnosti kojima se bavi ova organizacija: Kraljevčani se ponose time kako su slepi prihvaćeni u ovoj sredini, što se naročito  ogleda u saradnji sa lokalnom samoupravom i svim relevantnim činiocima privrednog, društvenog i kulturnog života u ovom kraju. U radu ima vrednih rezultata, ali i krupnih problema, među kojima je najteži nezaposlenost. Mada su vremena teška, rukovodstvo Saveza slepih Kraljevo se nada da će se u ovom gradu naći neko ko bi bio voljan da zaposli jednog telefonistu, jednog fizioterapeuta, jednog pakera i jednog ugostiteljskog radnika.

ODLUKA ŽIRIJA
   Narodna muzika - vokalni solisti: prvo mesto Mirjana Marjanović (Šabac), drugo mesto podelili su Nenad Tomić (Jagodina) i duet Suzana Raičević - Slavojka Papić (Pančevo), a treće Milesa Mijailović i Ivica Glavić (Inđija). U ovoj kategoriji Biljani Aleksić iz Beograda dodeljena je nagrada za debitanta.
   Narodna muzika - instrumentalisti: prvo mesto Miloš Pržić (Smederevo) - frula, drugo Dragan Popović (Užice) - dvojnice, a treće Žarko Stojković (Zaječar) - truba.
   Zabavna muzika - vokalni solisti: prvo mesto Jagoda Žđik, Novi Sad, drugo Srđan Stošović, Vrnjačka Banja, a treće su podelili Dragiša Gaborović, Pančevo, i Gordana Pilić, Novi Sad.
  Zabavna muzika - instrumentalisti: prva i druga nagrada nisu dodeljene, treća je pripala Bojanu Bojoviću iz Beograda, a nagrada za debitanta Željku Gordiću iz Zemuna.

Natalija Mijić*, Dragan Bajović
*Natalija Mijić je potpuno slepa. Ona je stručni saradnik za bibliotečku, izdavačku i kulturnu delatnost Saveza slepih Srbije..


OBELEŽEN 29. NOVEMBAR, DAN OSLOBOĐENJA KRALJEVA OD FAŠIZMA
Počast oslobodiocima ,,kraljevskog" grada


   U znak sećanja na 29. novembar, Dan oslobođenja Kraljeva od fašističkih okupatora u Drugom svetskom ratu, delegacije Društva za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova ,,Jovo Kursula" u Kraljevu, Skupštine grada i njenih organa, predvođene gradonačelnikom dr Milošem Babićem, Opštinske organizacije civilnih invalida rata,  SUBNOR-a i drugih organizacija i udruženja položile su vence na Spomenik oslobodiocima u Pljakinom šancu, a evocirane su i uspomene na ovaj istorijski datum. O tome je opširno govorio dr Milan Matijević, sekretar Opštinske organizacije civilnih invalida rata.
   Prema njegovim rečima, 29. novembra 1944. godine u Kraljevu su okončane završne borbe koje su se u to vreme vodile i za konačno oslobođenje Srbije od fašističke okupacije. Borbe za oslobođenje Kraljeva, pored onih za oslobođenje Beograda, bile su najduže ratne operacije. Od 15. oktobra do 20. decembra 1944. godine Narodnooslobodilačka vojska vodila je u okviru završnih oslobodilačkih operacija borbe za uništavanje nemačkog mostobrana na potezu Kraljevo-Čačak-Požega-Užice-Ljubovija-Višegrad. U borbama su združeno učestvovale jedinice ruske Crvene armije, Pete divizije Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, Četvrte crnogorske brigade i drugih partizanskih jedinica. Završne borbe za oslobođenje Kraljeva trajale su 45 dana. Obe strane pretrpele su velike gubitke u ljudstvu. U borbama je poginulo 495 nemačkih vojnika, 357 boraca Crvene armije i 45 partizana.
   Napad za oslobođenje Kraljeva počeo je u noći između 28. i 29. novembra 1944. godine i trajao do svanuća, kada su jedinice Druge proleterske brigade narodno-oslobodilačke vojske ušle u Kraljevo i konačno ga oslobodile i od tada se, tradicionalno, 29. novembar, obeležava kao Dan oslobođenja Kraljeva od fašističke okupacije u Drugom svetskom ratu, istovremeno kad i Dan Republike, u znak sećanja na Drugo zasedanje AVNOJ-a, 29. novembra 1943. godine u Jajcu.Povratak na vrh strane


UMETNOST - KULTURA - OBRAZOVANJE

GALERIJA MARŽIK: OSMI NOVEMBARSKI SALON - piše Bojana Milosavljević
Zasijali i stari i novi

   • Prošlog petka svečano otvorena godišnja likovna manifestacija Novembarski salon, na kome izlaže tridesetak autora iz Kraljeva, Beograda i još nekih gradova Srbije • Na osmoj manifestaciji koju organizuje Udruženje likovnih umetnika ,,Vladislav Maržik"  Kraljevo nagrađeni umetnici su Milorad Vujašanin Cujo, Ivana Stojaković i Predrag Ilić, a pohvale su dobili Nikola Sretović i Risto Antunović 

   Posle odziva šezdesetak likovnih umetnika (sa približno toliko radova) na konkurs koji za tradicionalni, ove godine osmi, Novembarski likovni salon raspisuje Udruženje likovnih umetnika ,,Vladislav Maržik" iz Kraljeva, u petak je otvorena postavka koju čine ukupno 33 umetnička rada. Reprezentativna izložba srpskih stvaralaca, jer nikako nije reč o lokalnom događaju, beleži aktuelan stav učesnika prema ličnim preokupacijama i poetici. Ova grupna postavka prošla je najpre selekciju svojih stvaralaca, a potom i uobičajeni krug procene žirija. Među izabranima je većinu činila akademski obrazovana grupa, pretežno ovdašnjih umetnika, ali su se za mesto u kolektivnoj postavci izborili i neki kojima slikanje ili umetnička fotografija nije profesionalno opredeljenje.
Milorad Vujašanin Cujo jednoglasno je proglašen pobednikom ovogodišnjeg salona. Njegov prvonagrađeni rad neobičnog naziva ,,5-7-12 Agnozija 2" nije se, po stručnoj oceni, izdvojio samo kao jedina instalacija u prostoru na ovoj izložbi, nego je u pitanju još jedan njegov uzlet iznad lokalnih okvira. Vujašanin je, naime, ustrajan i dosledan sopstvenom umetničkom principu, razrađenom i obrazloženom još u studentskim stvaralačkim godinama, a koji njemu znači - protest bilo kojoj i bilo čijoj univerzalnoj definiciji stvaraoca u domenu vizuelnog. Uostalom, Slađana Varagić, istoričar umetnosti iz Požege i član žirija Osmog novembarskog salona, u propratnom kataloškom tekstu izložbe, o Vujašaninu piše i ovo:
,,I ovim radom, koji je ponudio struci i publici na ovom salonu, potvrđuje snagu stvaraoca izrazite individualnosti, sa stalnom potrebom da sagledava i analizira i da umetničkim ,,sredstvima" deluje na širi društveni kontekst. Bez naracije i suvišnih elemenata, simbolikom brojeva, formom, gubljenjem jednog oslonca, ahromatskim koloritom, ova prostorna instalacija preispituje sposobnost poimanja i razumevanja vizuelnih, taktilnih i slušnih sadržaja, tj. bavi se agnozijom kao kolektivnim sindromom."
Reč je, dakle, o svojevrsnom (i svojeglavom) umetniku ,,provokatoru", u najboljem smislu; onome koji polemiku o definiciji i granici vizuelne umetnosti stalno drži otvorenom i smatra je ključnim polaznim konceptom za lični stav i proizvod u čijem se nastanku koriste tek nužna sredstva. Vujašanin je dovoljno istrajan i iskren da brani svoj stav. Tako je činio još kao student, pa diplomac, i najzad akademski umetnik, po završetku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu pre tačno četvrt veka.
Baš ovaj salon je dobar trenutak za važno podsećanje da je ovaj čovek dobrim delom svoje energije i volje, ne samo umetničke, jedan od osnivača ,,Vladislava Maržika", sa nespornom zaslugom što to udruženje, kao jedno od vrlo malobrojnih u zemlji Srbiji, ima i svoju galeriju. Ta opštepoznata, ali godinama skrajnuta, lepa činjenica ne baca ni trunčicu senke na saznanje da je Vujašanin, sportski rečeno, pobedio na ,,domaćem" terenu čim je ustao sa klupe ,,nepoželjnih igrača."
Beograđanka Ivana Stojaković, mlada akademska umetnica (sada žitelj Obrenovca), nosilac je druge nagrade na Novembarskom salonu. Ona se kandidovala diptihom - crtežom ,,Bez naziva" u kojem se minimalistički bavila problemom simbolike svetlosti-tame, što jasno upućuje na pitanje ograničenosti i uslovljenosti slobode.  Trećenagrađeni je Predrag Ilić iz Kraljeva. Sa njegove vrlo efektne fotografije ,,Foto finiš" jasno se očituju, kako primećuje S. Varagić, ,,sklad kompozicije kadra i izvanredna dinamika". Posebne pohvale salona pripale su Nikoli Sretoviću (Kraljevo) za fotografiju ,,Prolaz" i Risti Antunoviću (Beograd) za grafiku ,,Dabarpolje 2".

NOVI ZADACI I CILJEVI SALONA
Kritičarka Slađana Varagić, budući da je kao član žirija 8. Novembarskog likovnog salona imala znatnog upliva u konačnu postavku, taktično je ocenjuje kao solidnu, a samu manifestaciju kao dobru priliku u kojoj su zasijali i neki novi, i neki stari. Nije ovde u prvom planu susret dveju ili triju generacija koliko je suštinski važno, posebno za buduće salone, da se, smatra ona, ,,artikuliše nekonzistentna umetnička scena, kako u oblasti klasičnih likovnih medija, tako i u domenu inovativnih umetničkih projekata". To je, naprosto, imperativ vremena i novih okolnosti u kojima se događanja ubrzavaju, pa i svet i umetnost napreduju. Kao stručan i neutralan posmatrač, S. Varagić sugeriše da godišnji likovni događaj u Kraljevu pretposlednjeg meseca u godini treba da prevazilazi lokalnu hermetičnost i da vodi računa o mladosti i inovacijama, što bi aktuelnost podiglo na sasvim dobar nivo.
Sve ove konstatacije i smernice u osvrtu na ovogodišnji salon u Kraljevu su dobro mesto za malu a važnu digresiju. Posle otvaranja manifestacije organizatore je pozvao i primio gradonačelnik Kraljeva dr Miloš Babić i izneo im inicijativu da ubuduće grad stane iza ove umetničke smotre, što, valjda, znači i adekvatnu materijalnu potporu. Ovo tim pre što u eri savremenih i visokih tehnologija predznak ,,likovni" može da postane i prevaziđen, jer se već uspostavila ravnoteža na globalnom polju vizuelnih umetnosti. Jednako su, naime, ravnopravni klasični i novi koncepti i sadržaji. A šta tek reći o trendu multimedijalnih radova, koji više ne izostaju sa manifestacija koje drže do sebe?
   Ovogodišnji Novembarski likovni salon ima postavku od 33 dela. Među njima je dvoje umetnika (Milan Đokić i Danka Pribaković-Kostić) izlagalo po pozivu; posthumno Dragan Milosavljević. Selektori salona bili su Ivan Milunović, predsednik Umetničkog saveta, Milorad Vujašanin Cujo, član Saveta, i Jovica Kostić, predsednik Upravnog odbora ULU ,,Vladislav Maržik". Žiri za nagrade radio je u sastavu: Slađana Varagić, istoričar umetnosti iz Požege, Biljana Đukić, pobednik prošlogodišnjeg salona, i mr Miladin Otović, član Umetničkog saveta ULU ,,Vladislav Maržik", koji je prošlog petka i otvorio izložbu.OTKUP KNJIGA ZA BIBLIOTEKE U BEOGRADU
Šest naslova iz naše biblioteke


   Na konkursu za nabavku knjiga za biblioteke čiji je osnivač grad Beograd otkupljeno je šest naslova iz ovogodišnje produkcije Narodne biblioteke ,,Stefan Prvovenčani". Reč je o knjigama Radost Milana Đorđevića, Puovati u Olmo Ota Horvata, Iz vikenda Dejana Ilića, Promašaji Vladimira Kopicla, Zaručnici vatre Bojane Stojanović-Pantović i Zvuk tišine Nikole Vujčića.BIBLIOTEKA ,,STEFAN PRVOVENČANI”
Predavanje o manastiru Uspenju


   Prošlog petka u Narodnoj biblioteci ,,Stefan Prvovenčani"  Kraljevo gost je bila istoričar umetnosti Zorica Zlatić-Ivković, direktor Muzeja etno selo u Sirogojnu,  koja je ovdašnjoj publici prezentovala svoj istraživački rad o manastiru Uspenju, jednom od bisera kulturno-istorijskog i manastirskog kompleksa u Ovčarsko-kablaraskoj klisuri.
   Gospođa Ivković je nedavno objavila monografiju o Uspenju, najmlađem od deset manastira u klisuri koju između Ovčara i Kablara stvara Zapadna Morava, a koja se upravo zbog brojnosti ovih sakralnih građevina naziva i ,,srpskom Svetom gorom". Izdavač ove stručne publikacije je sestrinstvo Uspenja. Predavanje gđe Ivković bilo je ilustrovano i video materijalom, a govorio je i sveštenik Milomir Radić.  Među brojnom publikom zapažen je episkop žički gospodin Hrizostom.
   Manastir Uspenje osnovan je 2002. godine oko prazne crkve koju je 1940. godine sagradio vladika Nikolaj Velimirović. U monografiji stoji da je na istom mestu, ali krajem XIV veka podignuta monaška kula nazvana kasnije Lestvica. Uz ovaj objekat sagrađeni su i stražara, zvonara i pisarnica. Vidikovac je, međutim, srušen 1939. godine. Od obilja rukopisa prepisivanih na ovom i obližnjim mestima ostao je tek neznatan broj. Koliko je to pisano blago rasuto širom sveta, dokaz je i podatak da je autorka, pišući monografiju Uspenja, od Bečke biblioteke dobila na uvid Blagoveštenjsko jevanđelje, napisano još 1382. godine u manastiru iznad Ovčar Banje.IZLOŽBA KNJIGA
Vodič kroz nostalgiju


   Bibliotekar Nataša Antonijević priredila je u ,,Stefanu Prvovančanom" izložbu knjiga pod pomalo nostalgičnim nazivom ,,Šta smo nekad čitali?". Velikim izborom domaće, inostrane i dečje literature autorka je želela da sadašnju sredovečnu generaciju ljubitelja knjige podseti na ono što se čitalo pedesetih, šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka.
   Budući da su u pitanju u celini provereno dobra dela, Nataša Antonijević je ovom postavkom želela i da mladoj generaciji odnosno sadašnjim najmlađim i mladim čitaocima sugeriše neprolazne vrednosti literature na kojoj su odrastali njihovi roditelji.Povratak na vrh strane


SPORT

KOŠARKA-PRVA (SVISLAJON) LIGA - piše Zoran Bačarević
Sloga istopila Metal(ac), Vizura darivala Mašinac

  • U 11. kolu Sloga deklasirala valjevski Metalac (92:68), a Mašinac iznenadio novobeogradsku Vizuru pobedom od 74:65 • U 12. kolu Mašinac domaćin Tamišu (večeras, RTS 2), Sloga gost Ergonoma u Nišu

   Odavno na jednoj košarkaškoj utakmici u Kraljevu, naravno ovoj prvoligaškoj, muškoj, nije gostovala jedna tako bespomoćna ekipa kao što je to u subotu učeče bio valjevski Metalac. Drugo ovogodišnje gostovanje povratnika u najviši domaći košarkaški rang završilo se debaklom čete iskusnog trenerskog vuka Vlada Đurovića 92:68 (30:11, 20:17, 26:19, 16:21) za momčine (odsutnog) Dragana Kostića.
   Ovim uvodom, svakako, ne treba ni za ,,pola koša" umanjiti izvanrednu partiju košarkaša Sloge koji su, od prve do poslednje sekunde, igrali svoju igru, brzu, agresivnu i nadasve efikasnu, posebno u prvih 20 minuta utakmice koja je u Hali sportova posmatralo više od 1.000 gledalaca. Svesni da nemaju šta da izgube, igrači Sloge su od prvog sekunda krenuli ,,va bank", iz minuta u minut povećavali prednost, a kada je u 14. minutu rezultat na semaforu glasio 44:13 za domaćina (plus 31), bilo je jasno da Valjevci mogu da pakuju torbe - već na poluvremenu. Rečju, bili su superiorni pod oba koša i uopšte na celom terenu, a u nastavku su produžili sitnim moravskim vezom na kraljevačkom parketu, do konačnog tijumfa i treće prvenstvene pobede. Iskusni plejmejker Saša Stefanović sa 22 koša bio je najbolji akter meča (indeks 31), dok su Milan Trtić i Ivica Vukotić postigli po 14 koševa.
   Košarkaši Mašinca imali su više nego uspešno gostovanje u uvodnoj utakmici 11. kola Svislajon lige pošto su na Novom Beogradu savladali domaću Vizuru sa 74:65. Bila je to četvrta pobeda čete Zorana Petrovića, prva u gostima, koja daje tako potreban ,,zamajac" kraljevačkim ,,studentima" u završnici prvog dela lige.
   Kraljevčani su imali više nego uspešan uvod, 8:1 na startu meča u Vizuri, po tvrdnji trenera domaćina Olivera Popovića njegovi igrači su ,,ostali u svlačionici", dok su košarkaši Mašinca šutevima za dva poena i skokovima držali konce igre u svojim rukama.
Vizura se, nakratko, ,,probudila" u trećoj četvrtini, da bi na kraju stigla tek do trećine efikasnosti u nekoliko utakmica u ovoj sezoni. Konačno, Vizura-Mašinac 65:74 (21:20, 8:18, 20:19, 16:17).
Glavni ,,vizionar" odnosno graditelj pobede Mašinca bio je kapiten Uroš Mirković (23 poena, indeks 31), a pun doprinos trijumfu ,,studenata" dali su i Slaven Čupković (17) i Bojan Popović (15).
   U narednom, 12. kolu, ovog vikenda, Mašinac će sutra biti domaćin novajliji Tamišu iz Pančeva (RTS 2, 18 časova), a Sloga će put Niša, gde je očekuje, takođe ,,probuđeni", Ergonom.DRUGI PIŠU
Srbija neće imati klubove kao državne projekte

   • Intervju sa ministrom sporta Snežanom Samardžić - Marković o aktuelnom trenutku srpskog sporta

   Ministar omladine i sporta Snežana Samardžić-Marković izjavila je da će država promeniti sistem investiranja u sport i da će ubuduće više investirati u sportsku infrastrukturu, a manje u pojedince.
- Želim da se zna da su građani Srbije investirali u svoje sportiste, ali mislim da je greška što smo investirali u pojedince. Oni budu nezadovovoljni i javnost misli da se država prema njima nije korektno odnosila. Mi ćemo to promeniti i investiraćemo u objekte - kazala je Snežana Samardžić-Marković.
Prema njenim rečima, država je ogromna sredstva uložila u pripreme sportista za Olimpijske igre, pa tako i u pripreme olimpijskog vicešampiona plivača Milorada Čavića.
- Istakla bih da su ogromna sredstva data za pripreme Milorada Čavića i za mnoge druge sportiste. Čaviću je pripalo oko 200.000 evra za nagrade i pripreme. Mislim da to nije malo. Sredstva dajemo i za juniorku atletičarku Ivanu Španović i druge, koji dobijaju stipendije - rekla je, dodajući da Čavić dobija mesečno 52.000 dinara stipendije, za razliku od nekih studenata medicine, hemije i drugih fakulteta.
- I Ivana Španović dobija iznos mesečne stipendije namenjene juniorima.
Povodom slučaja Čavića, koji je nedavno otišao u Italiju na pripreme, jer u Beogradu nije imao adekvatne uslove, Snežana Samardžić-Marković je navela da su te pripreme u Italiji ranije najavljene, da ih plaća država Srbija i da njeno Ministarstvo nikada nije obećalo da će mu dodeliti stan:
- Ne zato što ja to ne bih volela, već prosto zato što država nije u situaciji da to učini.
Snežana Samardžić-Marković složila se da je u Srbiji loša sportska infrastuktura:
- Bazeni su posao lokalnih samouprava. Ono što bi Republika mogla da uradi je da napravi trenažni centar, i mi to planiramo da uradimo u naredne četiri godine kako bismo trajno rešili taj problem.
Na pitanje zbog čega je došlo do promene plana za privatizaciju u sportu, odnosno zbog čega je traženje rešenja za privatizaciju vraćeno u nadležnost njenog ministarstva, u odnosu na prethodnu odluku da se time ne bavi novi zakon o sportu, Samardžić-Marković je odgovorila da je uočeno da sistemski zakon mora da reši statusna pitanja:
- Naš strateški plan je bio da privatizacija u sportu bude ,,leks specijalis", a da imamo sitemski zakon o sportu. Međutim, s obzirom na to da u sistemski zakon moraju da budu uneta statusna pitanja, imali smo rizik da privatizaciju uvedemo na mala vrata. Zato smo rekli - ne možemo odvojeno. Moramo da pokušamo da nađemo dobar model za privatizaciju u srpskom sportu u okviru Zakona o sportu.
Na pitanje da li će u međuvremenu država pomagati najuspešnije srpske klubove, ministar je rekla da Srbija neće imati ,,klubove kao državne projekte":
- Sarađivaćemo sa savezima koji treba da brinu o reprezentacijama i o klubovima. Ako bismo se opredelili da Crvena zvezda bude državni projekat, šta će reći Čačak, Partizan, Vojvodina i mnogi drugi? Strategija predviđa da republički buyet brine o savezima, a da gradski i opštinski buyeti brinu o klubovima u meri u kojoj je to potrebno tim pre što su neki sportovi komercijalni. Šta da rade nekomercijalni sportovi, šta da rade ženski klubovi ako mi dajemo sredstva onima koji mogu da zarade? Opredeljenje je da pomognemo onima koji ne mogu sami sebi da pomognu, a oni koji mogu, privući će sponzore. Klubovi koji privatizacijom postanu nečije vlasništvo biće zbrinuti, dok je sada sitiuacija da su svačiji i ničiji. Država je davala sredstva, a dugovi i dalje postoje - znači nije problem samo u sredstvima - ocenila je Snežana Samardžić-Marković.
Zbog finansijske krize buyet za sport  za 2009. neće se značajno povećati.
- U 2008. buyet je bio 25 odsto veći nego u 2007. Ove godine tražili smo da se buyet uveća samo za projektovan rast cena na malo, jer nije realno da tražimo više s obzirom na krizu - kazala je ministar omladine i sporta, dodajući da su ove godine sredstva plasirana uglavnom preko Olimpijskog komiteta za pripreme srpskih sportista, a da će naredne dve godine sredstva ići granskim savezima koji imaju zadatak da regrutuju talente i brinu o reprezentativnim timovima.
Snežana Samardžić-Marković je upozorila saveze da u sledećoj godini moraju da imaju bolju saradnju sa dve državne institucije:
- Nećemo isplaćivati sredstva onim savezima koji ne sarađuju sa Antidoping agencijom, a Republički zavod za sport se bavi naukom o sportu. Nećemo više pripreme za Olimpijske igre prepuštati slučaju. Već smo zahtevali od saveza da nam pošalju spiskove potencijalih kandidata za 2012. godinu. Ako svakih šest meseci imamo kontrolu, vidimo ko napreduje po naučnim parametrima, znaćemo da li treba ulagati baš u te kandidate. Za Igre u Pekingu država je ozbiljno ulagala u pojedine kandidate, a neki su, nažalost, što iz objektivnih, što iz subjektivnih razloga, podbacili. To znači da nam investicija nije bila pravilno iskorišćena. To ćemo pokušati da prevaziđemo preko Republičkog zavoda - rekla je Snežana Samardžić-Marković.
“Politika” - BetaVLADAN ĐORĐEVIĆ, POJAČANJE OK RIBNICA U PRIMAČKOJ LINIJI - piše Stole Petković
Partizan me je najviše motivisao

   Odbojkaši Ribnice dobili su pred početak sezone veliko pojačanje. Pored Vladimira Bateza, prijem je ojačan još jednim eks reprezentativcem -  Vladanom Đorđevićem. Kako se eks reprezentativac snašao u novoj sredini:
   - Prvenstvena sezona je već počela i nisam mogao da se na vreme opredelim gde bih igrao posle nekoliko sezona provedenih u turskom i grčkom prvenstvu. A onda me je pozvao tadašnji trener Ribnice Dragan Đorđević. Predložio je da dođem u Kraljevo i treniram sa njegovim prvotimcima. Naravno, takav poziv nisam mogao da opdbijem znajući u kakvu sportsku sredinu dolazim. Tako je počela naša saradnja - kaže Vladan Đorđević.
Debi nije baš bio srećan. Naime, Vladan se odmah na startu povredio i usledila je pauza:
- Bio sam povređen i nisam bio baš veliki optimista da ću se brzo oporaviti. Na sreću, sve je teklo na najbolji mogući način. Da je bilo drugačije, bilo bi mi zaista neprijatno, i zbog kluba, ali i navijača, ljudi koji se i te kako dobro razumeju u odbojku. Nisam želeo da budem promašena investicija - dodaje Vladan.
Vladan se vratio u pravo vreme. Slučaj je hteo da najbolju igru do sada pruži baš protiv bivšeg kluba Partizana. Slučajnost ili nešto drtugo?
- Igrao sam za crno-bele šest sezona. Imao sam ovoga puta poseban motiv da zaigram najbolje što mogu. Bio sam izuzetno motivisan jer bivši klub nije baš bio najkorektniji prema meni u pojedinim momentima. Srećom, ovaj meč je bio motivacija i za moje klupske drugove, pa je i to bilo presudno za pobedu, koja nas vodi u gornji dom - tvrdi Đorđević.
Vladan je tada sakupio 20 poena. Odličan na prijemu, svom radnom mestu, nezadrživ u napadu. Za njegove smečeve nije bilo leka. On je jedan od tvoraca značajne pobede. Može li Ribnica u Evropu?
- Mislim da Ribnica ima kvalitet da bude među četiri najbolje ekipe u ligi. Vidite da smo i pored pehova, povrede Bateza i Gavrilovića, stisli zube i pobedili. Ovi mladi, pre svega mislim na Mrdaka i Kovačevića, prosto izluđuju protivnike. I ne samo to. Iznendiće oni i još po nekog od favorita - rekao je na kraju Vladan Đorđević.ZA FUDBALSKU ISTORIJU KRALJEVA, VIŠE SLIKOM NEGO REČIMA
Lider zapada na zimskom odmoru

   Prošle subote, 29. novembra, tačno u podne, fudbaleri kraljevačke Sloge otišli su na, najmanje jednomesečni, ,,zimski raspust". Trener seniorskog pogona Sloge Igor Tufegdžić pritisnuo je ,,zvono" koje je značilo, i zvanično, kraj prvog ,,polugođa". Poslednjem času prisustvovali su i čelnici kluba koji su na početku sezone 2007/2008. preuzeli klub, doveli ga do drugog mesta u Srpskoj ligi Zapad i do (neuspelog) baraža za ulazak u Prvu (Telekom) ligu Srbije, u kojoj je Sloga eliminisana od Inđije.
   U sezoni 2008/2009. Sloga je nadmoćno osvojila naziv prvaka jeseni, bez izgubljene utakmice i sa 12 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Radnički iz Kragujevca. Zbog sastava lige (broja klubova) i realnog odnosa snaga na srpskoligaškom Zapadu Sloga je na zimski odmor otišla dve nedelje ranije u odnosu na višegodišnju praksu, a trener Igor Tufegdžić će prvu prozivku za prolećnu polusezonu obaviti sredinom januara naredne godine. U međuvremenu će na Gradskom stadionu ,,raditi" mlađi igrači i igrači na probi za, ubeđeni smo, ,,raspevano proleće" 2009.ODBOJKA - VINER ŠTEDIŠE LIGA
Komšije ponovo uspešnije za set i bod

   Odbojkaši Ribnice nisu uspeli da vežu dve uzastopne pobede i skoče koji stepenik više u završnici takmičenja nacionalnog šampionata u odbojci. Posle trijumfa nad Partizanom u Beogradu, prošle sedmice, očekivao se uspeh i protiv kragujevačkog Radničkog, tim pre što je susret igran na kraljevačkom parketu. Od svega, igračima Ribnice ostao je samo onaj jedan utešni bod, dok su ona dva, mnogo slađa, posebno što su osvojena u gostima, otišla u grad na Lepenici.
   Još jedan prvenstveni okršaj Kragujevčana i Kraljevčana počeo je u znaku gostiju, koji su relativno lako dobili uvodni set, a potom, istina, mnogo teže i drugi. Kragujevčani nisu bili kadri da dokrajče gotovo grogiranog protivnika jer je Ribnica uspela da dođe do daha u trećem setu, pa potom uspešno ,,realizuje" i četvrti i dođe do realizovanog poravnjanja. Sada, međutim, domaćin nije uspeo da načini konačan preokret, očekivan po nepisanim odbojkaškim zakonima, jer je Radnički u taj-breku na TTA vodio sa 8:4. Ni tada Kragujevčani nisu rekli konačno ,,hop" jer je Ribnica stigla do 12:12, ali je as poen iz sumnjivog servisa Nikole Gjorgijeva rešio konačnog pobednika - Ribnica-Radnički 2:3 (21:25, 27:29, 25:21, 25:22, 12:13).
   Zvanična statistika kaže da je ubedljivo najuspešniji akter meča bio igrač Ribnice Milija Mrdak, koji je osvojio 30 poena, dok je na drugoj strani bugarski internacionalac Nikola Gjorgijev sa 26 dao najveći mogući doprinos pobedi svoje ekipe. Posle 122 minuta igre i konačne ,,ocene" one negativne idu ,,na dušu” primačkoj liniji  Ribnice, iskusnom Vladimiru Đorđeviću i ubedljivo najmlađem karakteru derbija Urošu Kovačeviću, koji nisu imali svoje veče. S druge strane, Kragujevčani su, pored već pomenutog Gjorgijeva, imali raspoloženog Ognjena Duduja, najboljeg blokera ove lige, i konačno Kraljevčanina Milana Ilića na poziciji prvog tehničara ekipe.
   Bilo kako bilo, Ribnica je prvi deo ,,osnovne" lige završila sa tri pobede i četiri poraza, od kojih su tri bila na kraljevačkom parketu (Crvena zvezda, Vojvodina, Radnički). Kako u drugom delu Kraljevčani gostuju upravo kod ovih ekipa - sami procenite kolike su (realne) šanse da Kraljevčani izbore plasman u prve četiri ekipe i konačno plej-of, a kolike da se Ribnica nađe u mini-ligi u borbi za opstanak.
U narednom, 8. kolu, kojim počinje drugi krug takmičenja ,,velike" lige, Ribnica je gost beogradske Crvene zvede.

ZAŠTO JANKOVIĆ?
Trinaesti, a moglo bi se reći i odlučujući poen u taj-breku izazvao je buru negodovanja igrača Ribnice i konačno publike u Hali sportova. Glavni sudija Mirko Janković dodelio je poen Radničkom, i pored toga što je pomoćni sudija pokazao da je servis Gjorgijeva završio u autu. Usledile su nimalo prijatne scene, ,,ubeđivanje" niškog arbitra, sa parketa je ispraćen sa ,,fukara"... Sve to se moglo izbeći da je derbi u Kraljevu vodio iskusniji i kvalitetniji sudija. Pogotovu što je reč o komšijskom derbiju i rivalitetu Kragujevčana i Kraljevčana. Ovako, sve na dušu komesaru za suđenje i, makar i laička, preporuka da za revanš u ,,Jezeru" u 14. kolu nikako ne odredi - Jankovića.ŽENSKI PRVOLIGAŠ IZ GRADA NA IBRU DOBIO PRAVOG VOĐU - piše Stole Petković
Ivana u pravi čas preporodila Kraljevo

   Iskusna Ivana Todorović poslednja se priključila ekipu ŽKK Kraljevo, ali je po učinku u samom vrhu kada je u pitanju igra ovog kluba u tekućoj prvenstvenoj sezoni. Njeno radno mesto je na centarskoj poziciji, ali se u dosadašnjim mečevima pokazala kao ol raund igrač. Ima je svuda po terenu. Sa, takođe, sjajnom Ivanom Mihajlović i Tatjanom Živanović čini neprikosnoveni triling za velika dela:
- U Kraljevo sam došla sticajem okolnosti, iznenada, a sve je ispalo zaista fenomenalno. Došla sam u sredinu gde se voli i gleda košarka, gde moraš da pružiš maksimum. Pokušavam da svojim iskustvom animiram mlade, ali i veoma talentovane igračice Kraljeva - kaže Ivana, koja ima izuzetno bogatu karijeru.
Počela je na svom Voždovcu, nastavak sledi u Crvenoj zvezdi, a zatim boravak od dve sezone u Novom Sadu. Dolazak u Kraljevo je ipak nešto posebno:
- U timu postoji pozitivna hemija među igračicama. To se najbolje manifestovalo na utakmici sa Hemofarmom. Naime, znajući kvalitet ekipe iz Vršca malo ko se nadao da ćemo baš tada osvojiti prve bodove u ovogodišnjem prvenstvu. Ali i to se desilo. A utakmica sa Čelarevom je zapravo početak naše uspešne serije - dodaje Ivana.
Raspored ekipe iz grada na Ibru bio je izuzetno težak i komplikovan na početku. Sada će se svakako lakše disati jer sledi serija sa ekipama iz donjeg doma:
- No, i pored toga treba biti oprezan. Zar nam nije dovoljan pokazatelj naša pobeda nad favorizovanim Hemofarmom? U svaki meč treba ući maskimalno pripremljen i koncentrisan - tvrdi Ivana, koja nikako da prežali ispuštenu pobedu i bodove protiv Crvene zvezde na kraljevačkom parketu.
Rukovodstvo Kraljeva smatralo je pred početak sezone da bi opstanak u Ligi bio uspeh s obzirom na odlazak nekih ključnih košarkašica.
- Cilj jeste da ostanemo u ligi, ali ne borbom za opstanak, već dobrim igrama i plasmanom u sredinu tabele. To nekako lepše zvuči i, videćete, uspećemo. Devojke su pravi drugari, imaju veliku želju da rade, daju sve od sebe na treninzima. Postoje svi uslovi za dobar rezultat na kraju prvenstva. Samo da je malo jača klupa - rekla je na kraju Ivana Todorović, centar u ekipi ŽKK Kraljevo, koja misli da je dolazak trenera Petra Markovića takođe pravo bogatstvo za klub.

ZAMENE
Posle odlaska dve reprezentativke, Kristine Baltić u Maribor i Nevene Jovanović u Kovin, u klubu nisu sedeli skrštenih ruku. Pored Ivane Todorović, pristigla je i Beloruskinja Hana Tihamirava, koja se takođe odlično uklopila.

PLANOVI
- Za sada, sve je podređeno Kraljevu. Moram da pohvalim agilnu upravu kluba koja čini maksimalne napore da nam obezbedi sve što je potrebno. To su divni ljudi, koji za dobre igre imaju isto toliko zasluga koliko i mi na terenu.KOŠARKA - PRVA LIGA, ŽENE
Lozničankama derbi začelja

   Loznica-Kraljevo 70:68 (112:25, 16:17, 16:8, 17:18)

   Košarkašice Kraljeva poražene su u derbiju začelja 8. kola Prve lige  košarkašica u Loznici od istoimene ekipe. Domaće igračice u neizvesnom finišu slavile su sa 70:68 i tako se priključile ,,trojci" sa začelja tabele, koja je zabeležila po dve pobede. Utakmica u lozničkom Lagatoru, pre informacija sa lica mesta, donela je dosta uzbuđenja, tipično za susrete ,,davljenika". U poslednjim sekundama pod košem domaće ekipe nije poentirala Ivana Mihajlović (ŽKK Kraljevo), za slavlje domaćina. Mihajlovićeva je sa 21 košem bila najefikasnija u poraženoj ekipi, dok je kod domaće juniorska reprezentativka Tina Jovanović poentirala do brojke 23, dobivši većinu duela sa gotovo dvostruko starijom Kraljevčankom Ivanom Todorović, i pored toga što je već u 12. minutu imala tri lične greške.

   U ekipi Kraljeva Tihamirova je još postigla 14, a Čovrićeva 11 koševa.
Ovog vikenda igraju se susreti 9. kola, a ŽKK Kraljevo će ugostiti ekipu sa severa Bačke - Spartak iz Subotice, koja zauzima mesto u vrhu tabele.Povratak na vrh strane


 


IMPRESUM

Nedeljni list u izdanju : „Ibarske novosti” AD - Kraljevo. Adresa Redakcije: ul. Hajduk Veljkova br. 2.
Generalni direktor i glavni i odgovorni urednik: Dragan Rajičić. Odgovorni urednik: Vladeta Stanojević. Tehnički urednik: Saša Kovačević. Lektor: Vesna Jovičić. Redakcija: Zoran Bačarević (sport), Dragan Vukićević (privreda), Slobodan Rajić (politika), Marko Slavković (reportaže i Stršljen), Bojana Milosavljević, Ivan Rajović (urednik izdavačke delatnosti), Lidija Kuljača (zanimljivosti - zabava), Milisav Radovanović (fotoreporter), Zorica Radunković (marketing).

Predsednik Upravnog odbora: Dragica Tomić.

Telefoni: direktor i glavni i odgovorni urednik 312-504, odgovorni urednik tel/faks 320-630, pravna i opšta služba 312-505, oglasno odeljenje 312-505.

Godišnja pretplata 1.560 din. Za inostranstvo - Evropa 4.680 dinara, Amerika i Australija 6.240 din. Tekući račun: 160-14461-52 kod „Banca Intesa” Kraljevo. Kompjuterska obrada „Ibarske novosti”.
Štampa “APM PRINT”, III Bulevar 29, Novi Beograd.
Generalni distributer: “SOFIST”, Žička 10, tel. 036/360-200 i 361-222.

Poštarina plaćena u Pošti 36200 Kraljevo. List izlazi petkom, rukopisi se ne vraćaju.

e-mail:webmaster@kraljevo.com


Ibarske novosti - e-mail

Copyright © 1997-2008. Interactive.net Kraljevo. All rights reseved interactive