Internet izdanje - 12. decembar 2008. godine
 

 Ibarske novosti - e-mail

Preuzmite PDF verziju novog broja "Ibarskih novosti"!


Naslovna strana novog broja "Ibarskih novosti" - klik za vecu sliku! Neophodna stroga finansijska disciplina
Inicijativa za tendersku privatizaciju medija i pomoć u stabilizaciji ,,Ibarskih novosti"
Nema odustajanja
Značajni rezultati u kratkom vremenu
,,Radijator inženjering" - izvoznik godine
Pravo građana na informisanje
U Sloveniju po iskustva
Selo za primer
Pesma i igra - mostovi prijateljstva
Umetnost, kultura, obrazovanje
Sport: Košarka, fudbal, odbojka


GRADSKO VEĆE KRALJEVA UTVRDILO PREDLOG BUDŽETA GRADA ZA 2009. GODINU - piše Marina Miljković Dabić
Neophodna stroga finansijska disciplina

   • Planirani ukupni budžetski prihodi u idućoj godini od 2,086 milijardi dinara veći za oko 10,5 odsto • Približno 43 odsto budžeta biće usmereno u razvoj grada, najveći deo za stavaranje uslova za zapošljavanje, a oko 20 odsto za socijalne potrebe • Budžetska potrošnja pod strogom kontrolom i u skladu sa Memorandumom Vlade Srbije • Predlog Odluke o budžetu upućen Skupštini grada koja bi trebalo da ga razmotri i usvoji najkasnije do 20. decembra

   Grad Kraljevo će prema projekciji budžeta za 2009. godinu imati ukupno povećanje prihoda za oko 10,5 procenata u odnosu na ovu godinu, odnosno u  nominalnom iznosu od 2.086.780.300 dinara i da bi bili izbalansirani sa budžetskim prihodima i rashodi su planirani na istom nivou. Nacrt budžeta grada za iduću godinu u ovom iznosu usvojili su članovi Gradskog veća Kraljeva, na sednici održanoj u utorak, 9. decembra, i predlog ovog dokumenta uputili Skupštini grada koja je obavezna da ga razmotri i usvoji u zakonskom roku i u skladu sa Memorandumom Vlade Srbije.
- Iako očekujemo krizu, trudili smo se i nadamo se da ćemo uspeti da 43 odsto budžeta usmerimo u razvoj grada. Oko 52 odsto tih sredstava išlo bi na stvaranje uslova za otvaranje  novih radnih mesta. Za 20 procenata su uvećana sredstva za socijalne programe - istakao je gradonačelnik Kraljeva dr Miloš Babić. 
Pri izradi izradi nacrta Odluke o budžetu grada za iduću godinu akcenat je, sa stanovišta Memoranduma Vlade Srbije o fiskalnoj i ekonomskoj politici u 2009. godini, stavljen na povećanje obima zapošljavanja, smanjenje javne potrošnje i neracionalnih stavki, što znači da će realizacija usvojenog budžeta biti pod strogom kontrolom . Ako se izuzmu sredstva preneta iz 2007. godine, u odnosu na rebalans, samo po osnovu tekućih prihoda koji su ostvareni na nivou jedne budžetske godine, budžetski prihodi za 2009. u iznosu od 2,086 milijardi dinara veći su za 6,9 odsto. Budžetski rashodi planirani su na istom nivou, pa će finansijska disciplina biti neophodna.
- Ovaj iznos sredstava kojim u ovom trenutku raspolaže grad Kraljevo je, praktično, na marginama naših potreba za normalno funkcionisanje - istakao je Milomir Prodanović, načelnik Odeljenja za privredu i finansije Gradske uprave.
Budžetski korisnici će na raspolaganju imati i sopstvena sredstva u iznosu od 111 miliona dinara. To su sredstva koja oni ostvaruju u toku svog poslovanja u periodu jedne budžetske godine.
U budžetskoj strukturi prihoda najviše učestvuju porezi. Od toga su 54 odsto porezi na zarade,  imovinu, dobra i usluge, 31 odsto su nenamenski transferi koje grad dobija od Republike i u 2009. godini će biti povećani za 12,7 odsto. Tu su i prihodi od naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, prihodi po osnovu povraćaja kredita datih kao subvencije poljoprivredi, kao i prihodi od prodaje društvenih preduzeća.
- To su, znači, naši realni izvori i u ovom trenutku grad Kraljevo nema kreditna zaduženja, niti ima bilo kakve obaveze po tom osnovu, tako da su to jedina sredstva kojim će grad Kraljevo za sada raspolagati u 2009. godini - obrazložio je Prodanović.
U strukturi rashoda deo sredstava koji će biti uložen u infrastrukturu, pre svega kroz Program uređivanja javnog i ostalog građevinskog zemljišta za iduću godinu, a koji će se obezbediti iz Odluke o budžetu, balansiran je na 893 miliona dinara. Još oko sto miliona iz budžeta u iste svrhe ići će preko individualnih korisnika. Za društvenu brigu o deci planirano je 226 miliona dinara od čega 64 miliona dinara za Dečje odmaralište na Goču. Za kulturu je planirano 113 miliona, a za fizičku kulturu 53 miliona dinara. Osam miliona subvencija, skidanjem sa razdelne tačke, dobiće Mašinski fakultet u Kraljevu da u martu izvrši akreditaciju.
U diskusiji se čulo da su tokom pripreme nacrta Odluke o budžetu zaz iduću godinu neki korisnici nerealno izražavali potrebe, uz primedbu člana Gradskog veća dr Zorana Miljkovića "kako se nada da je na koalicionom dogovoru napravljena dobra procena stvarnih potreba grada i građana".
   Nacrt Odluke o budžetu grada Kraljeva za 2009. godinu utvrđen je jednoglasno. Na potezu je Skupština grada koja treba da razmotri i usvoji ovaj dokument, kako je najavljeno, na sednici 18. decembra, jer, upozoreno je,  postoji i zakonska mogućnost da gradovima i opštinama koji ne usvoje odluke o budžetu do 20. decembra budu uvedene i privremene mere.


SAZVANA DEVETA SEDNICA SKUPŠTINE GRADA KRALJEVA -piše Slobodan Rajić
Budžet za 2009. godinu u centru pažnje


  • U predloženom dnevnom redu za sednicu u četvrtak, 18. decembra, i više predloga iz oblasti kadrovske politike u Skupštini i javnim preduzećima i ustanovama

   Predsednik Skupštine grada Kraljeva Branko Kaplarević sazvao je za četvrtak, 18. decembar, sa početkom u 10 sati, devetu sednicu "gradskog parlamenta".
   Prema predloženom dnevnom redu, centralna tačka trebalo bi da bude razmatranje predloga Odluke o budžetu grada Kraljeva za 2009. godinu, pored Statuta jednog od dva najvažnija dokumenta iz nadležnosti gradske Skupštine. Prema utvrđenom predlogu Odluke o budžetu od strane Gradskog veća, ukupni planirani prihodi, a u tom iznosu i rashodi budžeta grada Kraljeva u idućoj godini trebalo bi da iznose 2.086.780.300 dinara.
Za predstojeću sednicu Skupštine grada predloženo je i razmatranje nekoliko kadrovskih pitanja. U predloženom dnevnom redu su i predlog Odluke o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini grada Kraljeva Ljubiši Simoviću, predlog Odluke o razrešenju Radojke Savić dužnosti direktora Javne ustanove "Turistička organizacija Kraljeva" i predlog Odluke o imenovanju na tu dužnost Milana Mladenovića, diplomiranog ekonomiste iz Kraljeva, razrešenje Milana Tufegdžića dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" i predlog Odluke o imenovanju na tu dužnost Zorana Jovanovića, dipl. Mašinskog inženjera iz Kraljeva.
   Pored toga, u materijalu za sednicu odbornicima je dostavljena i presuda Okružnog suda u Kraljevu  kojom je uvažena žalba odbornika Zorana Vukadinovića i poništena odluka Skupštine grada Kraljeva sa osme sednice Skupštine o prestanku mandata odbornika podnosioca žalbe.


PRESUDA OKRUŽNOG SUDA U KRALJEVU
Poništena odluka o oduzimanju mandata Zoranu Vukadinoviću


   Okružni sud u Kraljevu doneo je prošle sedmice presudu kojom je uvažio žalbu odbornika Zorana Vukadinovića (SPS) i poništio odluku Skupštine grada Kraljeva, donetu na osmoj sednici održanoj 27. novembra, kojom mu je oduzet odbornički mandat.
   U presudi se, između ostalog navodi da se u spisima ne nalazi ugovor između izborne liste Socijalistička partija Srbije - Partija ujedinjenih penzionera (SPS/PUPS) i Zorana Vikadinovića. Takođe je utvrđeno da blanko-ostavka koja se nalazi u spisima nije sudski overena u skladu sa Zakonom o lokalnim izborima.
   Okružni sud je naložio Skupštini grada da u ponovljenom postupku "postupi u svemu u skladu sa članom 47 Zakona o lokalnim izborima" i nakon toga da li su ispunjeni uslovi da odborniku Zoranu Vukadinoviću prestane mandat.Povratak na vrh strane


TRIBINA UDRUŽENJA NOVINARA SRBIJE U KRALJEVU O PRIVATIZACIJI INFORMATIVNIH MEDIJA MEDIJA U REPUBLICI SA POSEBNIM OSVRTOM NA TEŠKU SITUACIJU U “IBARSKIM NOVOSTIMA” - piše Slobodan Rajić
Inicijativa za tendersku privatizaciju medija i pomoć u stabilizaciji ,,Ibarskih novosti"


• Udruženje novinara Srbije zahtevaće da se dalja privatizacija informativnih medija obavlja isključivo putem tendera, a ne aukcijom kao do sada, osnovni je zaključak tribine o privatizaciji medija koju je krajem prošle sedmice organizovao Aktiv novinara Kraljeva, a na kojoj su, pored novinara, učestvovali i čelnici Udruženja novinara Srbije i Sindikata novinara Srbije i kraljevačke lokalne samouprave. Tribina je organizovana povodom teške situacije u informativnom preduzeću ,,Ibarske novosti", a simbolično je počela u 12.05 časova, kao znak da već prolaze svi rokovi za promenu teškog stanja u privatizaciji informativnih preduzeća u Srbiji

   Na tribini je ocenjeno da je aukcijska prodaja informativnih medija do sada dala poražavajuće rezultate pošto je privatizovan samo 51 medij, i to uglavnom neuspešno, a za privatizaciju ostala 73, i da treba zahtevati od države da bar u ovom trenutku pređe na tenderski model.
- Kod tenderske privatizacije, za razliku od aukcijske, u komisiji koja određuje novog kupca pojavljuju se i medijski stručnjaci, i članovi redakcije, i predstavnik države, i onda imamo poželjnog kupca, koji je spreman da ponudi najbolji concept za privatizaciju tog medija - istakao je Nino Brajović, predsednik Udruženja novinara Srbije.

NEZASLUŽENI PUT KA PONORU!?
Kako je rečeno, kraljevačke ,,Ibarske novosti" su jedine u privatizaciju ušle sa sva tri svoja medija (novine, radio i TV), ali su zbog aukcijske privatizacije i neodgovornog odnosa kupca pre svega došle u izuzetno tešku situaciju, u pravi kolaps. Naime, iako je broj radnika smanjen za skoro trećinu, a prihod veći za trećinu, radnici ove informativne kuće, iako vredno rade, ne svojom krivicom, nisu primili mesecima normalne plate, ne primaju ih i dalje i ne znaju kako da prehrane svoje porodice!? Ovih dana će verovatno biti raskinut kupoprodajni odnos ,,Ibarskih novosti" sa formalnim vlasnikom Dragicom Tomić iz Novog Sada i taj trenutak mora se iskoristiti da se ovoj informativnoj kući, sa tradicijom dugom više od šest decenija, koja je značajno dopinosila razvoju Kraljeva i bila i ostala svojevrsna hronika ovog grada, hitno pomogne sa svih nivoa.
- Naša kuća se nalazi bukvalno pred ponorom. Zaista ne znam odakle je nama i bilo snage da izdržimo dovde, da ne zapadnemo pre u ovu dubiozu u koju smo upali. U stvari, znam, naša kuća je ušla stabilno u privatizaciju i svi unutrašnji resursi su odavno bili iscrpljeni - istakao je Dragan Rajičić, direktor i glavni i odgovorni urednik ,,Ibarskih novosti".
On je dodao i da su ,,Ibarske  novosti imale 34 miliona godišnjih dotacija od opštine pre privatizacije, a da su ove godine dobile samo četiri miliona dinara, ali da, uprkos povećanju sopstvenih prihoda za 30 odsto i smanjenju broja zaposlenih za trećinu, ne mogu da isplate svoje zakonske obaveze. Zbog toga je apelovao na lokalnu samoupravu, udruženja i sindikat novinara da se posle raskida ugovora o privatizaciji ,,stopira reprivatizacija i da naše preduzeće, uz pomoć grada, dočeka promenu zakonske regulative u oblasti javnog informisanja".

PREMOŠĆAVANJE TRENUTNE KRIZE
Gradonačelnik Kraljeva dr Miloš Babić je sa svojim pomoćnicima pored ostalog izrazio razumevanje za tešku situaciju u ,,Ibarskim novostima", rekavši da ,,zna da su u ovom preduzeću plate uvek bile niske" i da ne mogu sami da prežive. On je i predložio da Skupština grada, kroz budžetske subvencije, poput onih u poljoprivredi, i uz pomoć republičkih organa i institucija, pomogne ,,Ibarskim novostima" da premoste sadašnju krizu, plate svoje zakonske obaveze za regionalnu frekvenciju TV i da nastave uspešno da se razvijaju, simbolično rekavši ,,kao mlada biljka".
Na tribini je naglašeno i da se kroz raspodelu ovih subvencija posebna pažnja obrati na uslove i mogućnosti učešća pojedinih gradskih medija na tenderima, jer ,,Ibarske novosti" imaju najbolji kadrovski, tehnički i drugi potencijal da prate rad lokalne samouprave. Takođe je zatraženo da država na neki način ,,Ibarskim novostima" vrati 6,5 miliona dinara koje je privatni vlasnik trebalo da uloži u investicije. Povodom potpisivanja peticije da ,,Ibarske novosti" postanu javni servis grada, poput ,,Studija B" u Beogradu, rečeno je da je to komplikovan proces i da bi, verovatno, zahtevao raspisivanje referenduma o uvođenju nekog novog, doduše malog iznosa RTV-pretplate za ovu namenu.

ISPLATA ZARADA PRE SVEGA!?
Novinar ,,Ibarskih novosti" Aleksandar Daišević posebno je bio oštar u kritici neuspešne privatizacije u ovom preduzeću. On je istakao da su ,,Ibarske novosti” već u ponoru i da je smisao ove tribine da se borimo da drugi informativni mediji ne prođu isto kao naš u Kraljevu". Naglasio je i da je ,,duboko razočaran u državu Srbiju i nadležne institucije što su dozvolili da firmu kupi Ostoja Tegeltija iako se znalo da su posle kupovine vrnjačkog ,,Autoprevoza” radnici protiv njega podneli 135 krivičnih i drugih prijava". Naglasio je i da je u ovom trenutku jedino važno da se sačini socijalni program i radnicima ,,Ibarskih novosti" isplate njihove zaslužene ali zakasnele zarade".
- Kad neko pet i po ili šest meseci radi svoj posao pošteno i za to ne dobije ni to što je manje od republičkog minimuma u ovoj struci, ne uopšte, a ne dobije ni takvu zaradu za tih šest meseci, to je glupiranje - zaključio je Daišević.

INICIJATIVA PREMA BEOGRADU
Radoslav Živković uputio je oštre kritike ,,centralama" novinarskih udruženja i sindikata u Beogradu što nisu ništa preduzeli povodom privatizacije medija blagovremeno, u ,,pet do dvanaest" i ,,dvanaest  sati" i sprečili katastrofalnu privatizaciju, već sada pokušavaju da ,,gase požare". Zapitao je i kakve će mere te ,,centrale" preduzeti da bar sada pomognu ugroženim radnicima ,,Ibarskih novosti" dok još nije kasno!?
Čelni predstavnici Aktiva novinara Kraljeva Dušan Stojić i Miroljub Dugalić predložili su da sa ove tribine, preko UNS-a, NUNS-a i Sindikata novinara, krene inicijativa o koordiniranom, ujedinjenom i solidarnom delovanju svih novinara i medijskih radnika prema nadležnim ministarstvima za hitnu izmenu zakonske regulative (ili uredbom Vlade) o privatizaciji medija i njihovom stabilnom statusu, sa naglaskom na tenderskoj privatizaciji. U tom smislu zaključeno je da se što pre održi širi skup predstavnika svih informativnih medija u Republici.


NINO BRAJOVIĆ:
Za ,,Ibarske novosti" postoji rešenje


   - Država mislim da treba, može i mora da nastavi privatizaciju tenderski. Ne vidim razlog da se i privatizacija ,,Ibarskih novosti", koja mora biti raskinuta, ne realizuje na novi način, po novim modelima. Da se, jednostavno, nađe najbolje rešenje koje postoji, dakle tendersko ili neka druga vrsta pogodbe, da grad Kraljevo nađe interes da pomogne, da podrži, da ohrabri jedinu medijsku kuću koja je sa sva tri medija ušla u privatizaciju i koja ima sve parametre (rast prihoda, smanjenje broja zaposlenih) da bi, uz podršku i razumevanje i medijske zajednice i grada i svojih sugrađana, mogla da prođe uspešno taj put. U principu, jedan medij, kao što su ,,Ibarske novosti”, ima perspektivu. I što se u jednoj kući nalaze tri medija, i to je sa stanovišta njenog budućeg poslovanja racionalno. Dakle, ima mnogo razloga da se veruje da bi ,,Ibarske novosti” mogle da prežive. Naravno, uz ozbiljno suočavanje sa tim izazovom i u samoj kući. S naše strane, UNS može da pomogne i više nego moralno, već i edukativno, kroz razne obuke, kroz naše pravnu i finansijsku pomoć, u traženju posla, da se nađu bolji zakonski modeli privatizacije.


PETAR JEREMIĆ, ČLAN IO UNS-A:
Bez zanošenja


   - Nemojte da se zanosite da postoje neke mogućnosti da javna preduzeća ponovo budu to isto, odnosno da im grad ili opština ponovo bude vlasnik. Zakon o glavnom gradu će da se menja i to što je urađeno sa Sudiom B biće definitivno poništeno.


BOJAN KNEŽEVIĆ, ČLAN IO SINDIKATA NOVINARA SRBIJE:
,,I Boris Tadić nam obećao pomoć”


   - Ovo što se dešava u ,,Ibarskim novostima” dešava se maltene u svim medijima, posebno u lokalu. Najviše, nažalost, u medijima koji su privatizovani, slika je više nego sumorna. Na ovom poslu svi sindikati medija moraju da budu na jednoj istoj liniji i da svi zajedno zaštitimo sve nas. Jedino rešenje da se pomogne ,,Ibarskim novostima” jeste ono koje nam i država i zakon garantuju - kolektivno ugovaranje. Zaista nema drugog… Naš sindikat, koji je strukovan, ni nezavisan ni samostalan, može tu da vam pruži svu podršku u izradi kolektivnog ugovora, njegovoj primeni, pravnoj i svakoj drugoj zaštiti. Mi smo pre dva meseca posetili i Borisa Tadića, koji je iskazao želju da pomogne medijima, pre svega u pripremi granskog kolektivnog ugovora koji bi mnogo bolje zaštitio naša prava. Jedan od naših zaključaka je bio da vrlo brzo počne organizovanje ,,okruglih stolova" o svim ovim problemima i već u januaru u Kraljevu organizuje jedan takav skup za predstavnike medija iz cele centralne Srbije, ali i nadležnih državnih organa… Da podržimo akcioni plan o nastavku započetih razgovora sa Vladom Srbije na osnovu podrške predsednika Republike i angažovanju sindikata u pripremi izmena zakonske regulative o privatizaciji medija, posebno o transparentnosti vlasnika. SNS će zajedno sa UNS-om pokušati i učiniti sve da vam pomogne i da se bar malo popravi medijska slika u Srbiji.Povratak na vrh strane


REZERVISTI ZAPOČELI PROTESTE
Nema odustajanja


  Protestni miting Udruženja boraca iz Kraljeva, zbog nepoštovanja rokova za isplatu ratnih dnevnica za vreme provedeno na Kosovu i Metohiji, održan je u podne na gradskom trgu. Posle mitinga rezervisti su otišli u protestnu šetnju, koju će organizovati svakog dana do odlaska na veliki centralni miting u Beogradu.
   Osim u Kraljevu, protesti se organizuju i u Nišu, Kruševcu, Leskovcu, Čačku, Pirotu, Zaječaru, Boru, Negotinu i ostalim opštinama iz kojih su rezervisti koji su činili Treću armijsku oblast.

   Jedinstveni štrajkački odbor rezervista učesnika rata 1999. godine, na sastanku koji je prošle nedelje održan u Kraljevu, odlučili su da zatraže hitan prijem kod premijera Vlade Srbije zbog ćutanja i nepoštovanja rokova koje je sama Vlada dala za rešavanje njihovih zahteva za isplatu dnevnica za vreme provedeno 1999. godine na Kosovu i Metohiji.
   Na sastanku je odlučeno i da od 10. decembra počnu mitinge i protestne šetnje u sredinama učesnika rata Treće armijske oblasti, kako bi se pripremili za centralni masovni protest koji je najavljen za 24. decembar i koji će trajati sve do ispunjenja zahteva.


OBAVEŠTENJE GRANSKOG SINDIKATA ,,NEZAVISNOST”
Pripremimo se za masovne proteste


   Granski sindikat saobraćaja i telekomunikacija ',,Nezavisnost'' obaveštava sve zaposlene da Vlada Republike Srbije namerno hoće da izigra postignuti dogovor sa Socijalnim partnerima - Reprezentativnim Sindikatima i poništi sopstvenu ODLUKU o davanju proširenog dejstva Opštem kolektivnom ugovoru. Ovakva odluka imala bi za posledicu TOTALNO uništenje institucije Socijalno-ekonomskog saveta i dosadašnjih napora da se razvije partnerstvo i poverenje kroz socijalni dijalog države, poslodavaca i sindikata. Urušenjem postignutih demokratskih vrednosti građenih kroz socijalno-ekonomski savet vratili bi se neminovno u diktatorske devedesete godine, kada su se upravo događale ovakve i slične stvari: da država ne poštuje svoje zakone i svoje odluke. Podsećamo: Odluku o primeni Opšteg kolektivnog ugovora na sve poslodavce na teritoriji Republike Srbije (davanje proširenog dejstva OKU) potpisao je ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić samo pre nepunih mesec dana - 06. novembra 2008. godine.
   Ukoliko Vlada Republike Srbije ne sprovede sopstvenu Odluku o proširenom dejstvu OKU, sindikat ,,Nezavisnost” će početi opsežne pripreme za organizovanje velikih PROTESTA I ŠTRAJKOVA početkom 2009. godine. Pozivamo sve zaposlene da se pripreme i učestvuju u masovnim protestima i štrajkovima radnika zaposlenih u saobraćaju i telekomunikacijama, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, prosveti, kulturi, upravi i pravosuđu, komunalnim preduzećima i svim drugim preduzećima koja će biti pogođena decenijskom prevarom države. Glas više na izborima daje mandat! Glas na ulici ga oduzima!!! Možda nas Vlada Republike Srbije poziva da na ulici i radnim mestima zatražimo nove izbore?


LIČNI STAV
Brojanice


   Tri najveće monoteističke religije - judaizam, islam i hrišćanstvo ne prenose podjednako ubedljivo veru u besmrtnost duše.
Ateisti najjednostavnije što mogu negiraju postojanje duha posle smrti. Teisti, nasuprot, veruju u nadživljavanje duše. Najveći broj na svetu je verovatno agnostika, koji nemo sležu ramenima kad se povedu razgovori o besmrtnosti.
U promenljivim vremenima na našim prostorima Balkana menjaju se državna uređenja i partije na vlasti. U skladu sa tim, i srpski odnos prema suštinskom postojanju duše.
Sećam se jednog komuniste po zanimanju, i partizanskog komandanta koji je u ime visokog morala svoje partije streljao borce, takoreći dečake, kada bi ubrali šljivu u tuđem šljiviku. U jednoj televizijskoj emisiji držao je dugu brojanicu u ruci, daleko zagledan u prošlost, bez smelosti da gleda u budućnost. Tiho i nemo je odbrojavao kuglice. Živeo je svoju duboku starost u nečijem otetom šljiviku negde na Dedinju.
Dojučerašnji drugovi su odbacili Hristovo učenje i pravoslavlje i prihvatili ,,Komunistički manifest" kao Novi zavet. Pomodnost stavova vređa dobar ukus i moral. Sada novokomponovano ponašanje ističe na prvo mesto tobožnje beskrajno religijsko osećanje. Prve generacije komunističke dece su pokazale veliku otpornost na religiju, valjda usled dobre vakcinacije roditelja. Već kod druge i treće loze potomaka imunitet opada, pa se jevlja jedan nov vid ponašanja. Na delu je blazirani kosmopolitizam u sukobu sa tradicionalizmom. Gledam pripadnike neke nove klase kako nose brojanice oko ruke ili tu negde skrivene oko sata. Pitam se da li se tako često mole da je prisutnost brojanica neophodna? Da li je brojanica postala modni detalj? Ili je možda vizuelna potvrda da je vaš životni kredo svakodnevna molitva?
Gledao sam neke od tih kako sede na Veliki petak u kafani, meze posne pihtije, jedu posnu prasetinu i misle da poste. Tu pored njihovog Roleksa iz Kine i šaniranih Armanijevih odela obavezno se krije brojanica.
Sve je to proces neprirodnog zrenja duha jednog naroda i stvaranje autentičnog neukusa.
Verovatno u zemlji Srbiji ima veliki broj pravih vernika koji brojanicu shvataju suštinski i koriste prilikom molitvi koje se učestalo i sabrano ponavljaju.
Brojanica nije nikakva amajlija i stvar radi novog imidža. Učestalo ponavljanje molitvi tera nemir iz srca i unosi božansku blaženost, mir i spokojstvo.
Od karikaturalnih likova do najviših državnih službenika postoji nevešto i krajnje neprikladno uvođenje ove religijske terapije.
Na delu su vernici - pripravnici.
Dragiša S. KostićPovratak na vrh strane


POVODOM GODIŠNJICE FORMIRANJA OPŠTINSKOG ODBORA JEDINSTVENE SRBIJE U KRALJEVU
Značajni rezultati u kratkom vremenu


   • Za godinu dana formirano više od pedeset mesnih odbora, sa trenutno oko 2.000 članova stranke • Akcija Saveta prosvetnih radnika OO JS u dodatnoj besplatnoj nastavi za učenike naišla na veliki odjek • ,,Pelcer iz Jagodine treba brže i svestranije negovati, posebno u organizaciji rada lokalne samouprave, ekonomskom razvoju i socijalnoj zaštiti građana", kaže Slobo Radović, predsednik OO JS Kraljevo

  Opštinski odbor Jedinstvene Srbije u Kraljevu krajem prošle sedmice obeležio je godišnjicu svog formiranja. Obeležavanje je proteklo u radno-svečanoj atmosferi i u vidu sumiranja postignutih rezultata u periodu od izborne skupštine JS 7. decembra prošle godine do danas.
- Za ovih godinu dana, kao najmlađu stranku sa formiranim Opštinskim odborom u Kraljevu, ocenili su i vrh stranke, i naši članovi, ali i građani, uspešnom u izvršavanju postavljenih programskih zadataka. Najbitnije je što smo u datim uslovima maksimalno organizovali stranačku infrastrukturu na čitavoj teritoriji opštine-grada Kraljeva. Imamo formiranih više od 50 mesnih odbora, sve do najudaljenijih naselja kao što su Rudno, Savovo i Orlja glava, sto kilometara od grada. Što je najvažnije, naši mesni odbori konkretno funkcionišu i redovno održavaju sastanke na koje nas pozivaju i sa kojih dobijamo zapisnike. Osim toga, za ovih godinu dana stalno nam se povećava broj članova i trenutno ih imamo oko 2.000, sa trendom rasta. Naime, dok su se druge stranke koje su ušle u lokalnu vlast ,,prepucavale", mi smo praktično radili sa građanima i zadobijali njihovu podršku - ističe Slobo Radović, predsednik Opštinskog odbora JS Kraljevo.
Prema njegovim rečima, u okviru Opštinskog odbora JS  formirano je više aktiva i saveta, poput aktiva mladih i žena, saveta prosvetnih radnika i penzionera, a u toku je i obrazovanje saveta zdravstvenih radnika.
- Mi smo kao stranka prepoznatljivi po tome što akcenat stavljamo na socijalnu politiku i zaštitu  najugroženijih građana, poput siromašnih učenika i studenata, nezaposlenih mladih ljudi, obespravljenih radnika, penzionera, starih i bolesnih… Trudimo se da im pomognemo koliko možemo, bez obzira na to što nismo ušli u lokalnu vlast. Primera radi, nedavno smo ostvarili jednu ideju našeg Saveta prosvetnih radnika i organizovali dodatnu nastavu za učenike i njihovo pripremanje za popravljanje ocena i prijemne ispite. Dodatna nastava je potpuno besplatna i drže je nastavnici i profesori koji su naši članovi, ali i koji to nisu, i namenjena je svoj deci koja se prijave, ne samo deci naših članova. Za početak, zbog nedostatka prostora, nastava se održava iz fizike, hemije, engleskog jezika i psihologije. Pored toga, na zahtev iz Škole za decu sa posebnim potrebama, preko naših omladinaca, pokušaćemo da  organizujemo prodajnu izložbu njihovih ukrasnih predmeta za predstojeće praznike, što su oni godinama bezuspešno tražili od opštine. Na taj način želimo da bar malo rasteretimo siromašne roditelje, ali i da aktuelnoj lokalnoj vlasti u Kraljevu poručimo da nije ispunila predizborna obećanja da ekonomsko-socijalnim pitanjima, prvenstveno zapošljavanju i zaštiti najugroženijih, posveti veću pažnju i da, kroz smanjenje nepotrebnih troškova i boljim budžetskim planiranjem, pomogne   našim sugrađanima u ovim teškim vremenima - kaže Radović.
On i članovi OO JS Kraljevo podsećaju da su još na osnivačkoj skupštini poručili ,,da pelcer iz Jagodine treba presaditi i negovati i u Kraljevu".
- Nažalost, do sada je samo malo takvih ,,pelcera" u Kraljevu zaživelo, poput besplatnog prevoza za starije od 65 godina i klizališta. Podsećamo da je Jagodina iz budžeta, smanjenjem troškova administracije i podsticanjem ekonomije, obezbedila besplatan ogrev, plaćanje lekova i lečenja, besplatne udžbenike, letovanja i zimovanja za učenike, pomoć mladim bračnim parovima u zapošljavanju i brizi o deci i mnogo toga još, pre svega za siromašne građane. Mi tražimo da lokalna vlast u Kraljevu isto tako bude servis za građane, a ne obrnuto, jer dobijaju pare od njih i ta sredstva treba da ostanu u Kraljevu i da se vrate građanima. Mi smo sigurni da ćemo na sledećim izborima ući u Skupštinu grada i još se više potruditi da bar deo našeg Programa, koji pre svega brine o čoveku,  bude realizovan u praksi - zaključuje Radović.

PRIMER PRIVLAČENJA INVESTITORA
- Videli ste da je nedavno naš predsednik Dragan Marković Palma odveo privrednike u Austriju i tamošnjim investitorima, ali i svim ostalim, ponudio 200 hektara infrastrukturno opremljene industrijske zone, najboljeg građevinskog zemljišta pored autoputa u Jagodini, da tu grade prvenstveno proizvodne firme i zapošljavaju nove radnike. Zašto i Kraljevo, koje kao velika raskrsnica ima izvanredne preduslove, ne bi moglo da tako postupi i da privuče mnogo više investitora i time zaustavi svoje dalje propadanje? - pita Slobo Radović.

PUNA PODRŠKA ,,IBARSKIM"
- Mi smo se među prvima odazvali i podržali akciju za konsolidovanje ,,Ibarskih novosti". Organizovano smo kao Opštinski odbor izašli na centralni trg, potpisali peticiju za javni servis i pozvali sve u gradu i republičke organe da pomognu da se sačuvaju ,,Ibarske novosti", koje su stvarale generacije Kraljevčana i koje su dale ogroman doprinos informisanju građana, a time i razvoju  kraljevačkog kraja - ističe Slobo Radović.Povratak na vrh strane


NAGRADA AGENCIJE ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA - piše Marina Miljković Dabić
,,Radijator inženjering" - izvoznik godine

   • Ugledno kraljevačko preduzeće nagradu SIEPE dobilo u kategoriji malih i srednjih preduzeća • Priznanje Radomiru Janiću u sredu uručeno u Skupštini grada Beograda • Nagrađenima prvi čestitali premijer Mirko Cvetković i potpredsednik vlade Mlađan Dinkić

   Novi proizvod, nova tržišta, novi izvozni uspesi - tri su stvari koje Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza apostrofira sa težnjom da srpskim preduzećima pomogne da izvezu svoje proizvode i postanu konkurentnija na stranim tržištima. Za učešće u izboru za nagradu izvoznik godine se konkuriše, ali prijava ,,Radijator inženjeringa" napravljena je tek kada su predstavnici SIEPE posetili ovo kraljevačko preduzeće koje je, u odnosu na prošlu godinu, izvezlo za 50 procenata više svojih proizvoda.
Nagradu za najboljeg izvoznika u kategoriji malih i srednjih preduzeća ,,Radijator-inženjering" podelio je sa preduzećem ,,Termometal" iz Ade. Kako je na svečanoj ceremoniji dodele nagrada u Skupštini grada Beograda, u sredu, 10. decembra, rečeno, žiri je ove godine imao najteži posao da upravo u ovoj kategoriji izdvoji najbolje.
Čestitajući nagrađenima, predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković ocenio je da je ,,izvoz reč koja muči sve kreatore i realizatore ekonomske politike Srbije već godinama".
- Izvoz je ono što je nama bilo potrebno i u situaciji kada smo imali visoke stope rasta bruto domaćeg proizvoda, a biće još značajniji u periodu krize koja je pred nama - poručio je premijer.
On je podsetio da je Vlada usvojila program mera protiv krize, koji je istovremeno i restriktivan i podsticajan, s tim da se restriktivnost pre svega odnosi na državu, a podsticaj na privredu, gde će značajan deo biti u domenu podsticaja izvoza.

PUT DO DRUŠTVA NAJBOLJIH
Zahvaljujući na priznanju, u ime kompanije ,,Radijator inženjering", direktor Radojko Janić je iskoristio priliku da istakne značaj koji će ova nagrada imati za budući rad preduzeća i sa prisutnima je podelio zadovoljstvo što su se znanje, rad, upornost i stalno ulaganje u nove tehnologije pokazali kao najbolji put ka uspehu i mestu u društvu najboljih.
- Ova nagrada je kruna uspeha, jer smo je zaradili upravo na polju izvoza, odnosno tamo gde je najteže - zbog probirljivog tržišta EU i velike konkurencije - rekao je Janić pred skupom koji je bio gotovo neverovatno medijski propraćen.
,,Radijator inženjering" d.o.o. u poslovnom smislu je pravni naslednik zanatske radnje ,,Radijator" koja je osnovana 1991. godine. Preduzeće u današnjoj formi postoji od 2002. godine, zapošljava oko 240 radnika i, iz godine u godinu, napreduje velikim koracima, uvek se trudeći da bude prvo u primeni novih tehnologija, kvalitetu proizvoda i osvajanju novih - evropskih tržišta.
- Možemo da se pohvalimo izuzetnom saradnjom sa kupcima iz Belgije, Austrije, Nemačke, Poljske, Grčke, Rumunije, BiH, Hrvatske, Makedonije… - s ponosom ističe i Milan Janić, komercijalni direktor ,,Radijator inženjeringa".
Ovo preduzeće je lider u proizvodnji kotlova na čvrsto gorivo, bio masu-pelet i tečno gorivo, šporeta za centralno grejanje i kotlova za domaćinstvo, cisterni za lož ulje, bojlera, metalnih konstrukcija i drugih proizvoda.    
Nagrade koje SIEPA najboljima uručuje jednom godišnje od 2004. godine dodeljuju se u četiri kategorije: najbolji izvoznik godine, najbolji novi izvozni proizvod, osvajanje novih tržišta i najbolji izvoznik u kategoriji malih i srednjih preduzeća. Nagradu za najboljeg izvoznika dobila je kompanija ,,Ball Packaging Europe", zato što je ,,od januara do septembra ove godine ostvarila 70 odsto izvoza od ukupne prodaje, povećala broj zaposlenih, osvojila nova izvozna tržišta i imala nove investicije u proizvodnju.

PODRŠKA DHL-A IZVOZNICIMA
Nagradu za najbolji novi izvozni proizvod dobila je kompanija ,,Techno naiss group" iz Niša za CT skener koji se koristi u medicinske svrhe, a kojim se kompanija pozicionirala kao treći svetski proizvođač skenera za ORL dijagnostiku. Preduzeće za preradu pečuraka ,,Marni" iz Kruševca nagradu je dobilo za osvajanje novog izvoznog tržišta, odnosno zato što je kompanija ,,Marni" uspela da, u ogromnoj konkurenciji proizvođača iz celog sveta, svoje proizvode od pečuraka plasira na zahtevnom američkom tržištu. ,,Radijator inženjering" je nagradu dobio za povećanje izvoza kotlova na čvrsto i tečno gorivo u zemlje EU, a ,,Termometal" iz Ade za izvoz u Mađarsku delova za auto-industriju i poljoprivrednu mehanizaciju.
- Drago nam je što se nagrada za najboljeg izvoznika, koju smo utemeljili s ciljem podsticanja i promovisanja izvoza iz Srbije, već pet godina dodeljuje najboljim domaćim kompanijama i što interesovanje za našu nagradu i dalje raste - izjavila je Vesna Perić, direktorka Agencije SIEPA, i izrazila veliko zadovoljstvo činjenicom da su mnogi od dosadašnjih dobitnika nagrade imali prilike da svoj potencijal iskažu i na svetskom tržištu, a da im je, pritom, pored kvaliteta proizvoda, pomoglo i priznanje dobijeno od SIEPE.
Nagrađenima su priznanja, u različitim kategorijama, uručili premijer Mirko Cvetković, ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić, ministarka telekomunikacija Jasna Matić i direktorka SIEPE Vesna Perić.
Kompanija DHL International Beograd je, sa ukupno 30.000 evra, u vidu usluga transporta i špedicije, nagradila ,,Radijator inženjering" iz Kraljeva, ,,Marni" iz Kruševca, ,,Termometal" iz Ade i ,,Techno naiss group" iz Niša, jer, prema rečima Darka Babića, direktora Kompanije DHL International, želi da pomogne da i u 2009. godini domaći proizvodi pouzdano, sigurno i brzo stignu na inostrana tržišta i  međunarodne sajmove.
   Zbog toga što od sebe uvek zahtevaju više od drugih, svi nagrađeni zaslužili su da se nađu u društvu najboljih. Kraljevački ,,Radijator inženjering" definitivno jeste baš iz te priče, pa treba verovati da će ova kompanija, onako kako njen menadžment i zamišlja, ,,u budućnosti sve napore bazirati na to da, uprkos otežanim uslovima poslovanja, ostvari još bolje poslovne rezultate i postane regionalni lider u proizvodnji i izvozu proizvoda iz svog asortimana u zemlje regiona i EU".Povratak na vrh strane


RUDARI PODRŽAVAJU AKCIJU SINDIKATA “NEZAVISNOST” AD ,,IBARSKE NOVOSTI” - piše Radoslav Živković
Pravo građana na informisanje


   • Posle neuspele privatizacije ,,Ibarskih novosti" stvaranje opštinskog Javnog servisa za informisanje jedini put da se sačuva tradicija duga 60 godina i omogući pravovremeno i objektivno informisanje na ovim prostorima

   Privatizacija medija u Srbiji zaustavljena je na broju 50. Toliko, uglavnom štampanih glasila do sada je promenilo vlasničku strukturu.  U redu za prodaju nalazi se još oko 70 radio i televizijskih kuća. Konfuzija u propisima koji regulišu ovu oblast do daljeg je zaustavila njihovu prodaju, čemu su se žestoko usprotivili predstavnici Asocijacije nezavisnih medija Srbije, Udruženja novinara i Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kao i neke političke strukture. U medijskom haosu, čije se razrešenje ne nazire, uvodi se, pod plaštom demokratije i evrointegracija, niz loših standarda, kojima se guši slobodno novinarstvo. Da je to tako, najbolje ilustruju dešavanja iz naše kuće, koja ovih dana preživljava najteže trenutke od svog nastanka. Prodaja ,,Ibarskih novosti”  i skori raskid kupoprodajnog ugovora sa kupcem Dragicom Tomić iz Novog Sada izneli su na svetlo dana niz kontradiktornih zakonskih i drugih rešenja  koja su dovela do haosa.  Najavljene hitne izmene više Zakona i njihovo usaglašavanje sa Ustavom  urediće medijski prostor Srbije. Zato, u pravnom vakuumu, veliki broj građana sa područja kraljevačke opštine svojim potpisima zahteva da ,,Ibarske novosti” ponovo postanu Javni servis. To posebno zahtevaju meštani Ušća i oko 350 rudara Ibarskih rudnika, koji su stali u odbranu svoje informativne kuće. Ovaj rudarski gradić sa nekoliko hiljada stanovnika na rubu je svih dešavanja u administrativnom centru udaljenom  pedesetak kilometara. Televizija Kraljevo, posle kratkog pojavljivanja, nestala je sa ovih prostora, a slična sudbina zadesila je i Radio Kraljevo. Na kioscima se nađe tek po neki primerak ,,Ibarskih novosti”. Tužna slika informativnog prostora za koju nema opravdanja u konfiguraciji terena, ali i novcu. Ipak, ovde gotovo svi veruju da će svoje pravo na informisanje dobiti stvaranjem javnog servisa.

Milan Pavlović, penzioner
- ,,Ibarske novosti” moraju da opstanu na prostoru naše opštine. Radio, novine i Televizija treba da budu nezavisni od politike, da svim građanima omoguće pravovremeno i objektivno informisanje. Posebno je to važno ovde u Ušću, jer mi, kao neko slepo crevo, o dešavanjima u Kraljevu saznamo tek posle nekoliko dana.

Srećko Dražović, profesor informatike
- Ranije se ovde video program Televizije Kraljevo i čulo Radio Kraljevo. Danas toga nema. Ne znam razlog, ali verujem da će posle raskida privatizacije ,,Ibarske novosti” kao Javni servis građana naše opštine učiniti sve da se ovde oformi dopisništvo, i da se programi Radija i Televizije ovde čuju i gledaju bez smetnji i prekida.

   U Ibarskim rudnicima u Ušću pre prozivke i silaska u jamu nižu se potpisi. Rudari ističu da su i oni bili u sličnoj situaciji, ali su sprečili državu da proda rudnike. Da se to dogodilo, danas bi jame bile puste, a oni socijalni slučajevi. Bio bi to, kažu, kraj rudarstva u Ibarskoj dolini.

Rade Tokalić, asistent  na Geološkom fakultetu u Beogradu
- Smatram da ovu neuspešnu privatizaciju ,,Ibarskih novosti” treba odmah raskunuti i učiniti sve da one postanu Javni servis za informisanje kraljevačke opštine. Pokazalo se, nime, da su svi mediji koji su u našoj republici privatizovani bukvalno uništeni.

Dragan Milićević, rudar
- Nama je veza sa Kraljevom neophodna. Život ovde nije nimalo lak, stalno smo negde na ivici dešavanja. Mnogi koje poznajem najavljuju iseljavanje sa ovih prostora.  Ukoliko dođe do toga, onda u budućnosti Ibarska dolina možda više neće biti srpska.

Goran Nikolić, predsednik sindikata Ibarskih rudnika
- Država je pokušala i nas da proda, što bi danas, da je u tome uspela, bio kraj rudarstva na ovim prostorima. ,,Ibarske novosti” su nam pomogle da prebrodimo nagomilane teškoće. Pratili ste sve naše aktivnosti i o njima istinito obaveštavali javnost. Danas, ne samo zbog toga, već i zbog potrebe za informisanjem sa ovog i za ovo područje, dajemo bezrezervnu podršku za stvaranje opštinskog Javnog servisa za informisanje.

   Građani kraljevačke opštine imaju pravo na informisanje na lokalnom nivou. U Ustavu Srbije u članu 110. zapisano je da se opština stara o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih prava, kao i o javnom informisanju u opštini. Narodna skupština Republike Srbije je 29.12.2007. godine usvojila Zakon o lokalnoj samoupravi i Zakon o glavnom gradu. Ovim zakonima opštinama u Republici i gradu Beogradu stavlja se u nadležnost osnivanje televizijske i radio-stanice. Skupština grada Beograda 17. oktobra 2008. godine usvojila je tekst Statuta grada Beograda koji u članu 26. utvrđuje nadležnost grada da osniva televizijske i radio-stanice, novine i druga sredstva javnog obaveštavanja.
   Dragan Janjić, zamenik ministra za kulturu, zadužen za informisanje, najavljuje skoru promenu Zakona o radiodifuziji. Najvažniji razlog zbog kojeg treba menjati tu regulativu odnosi se na privatizaciju medija i zahtev za formiranje većeg broja javnih servisa. Janjić ističe da u Srbiji nije završena privatizacija medija i samim tim se ne poštuju zakoni o radiodifuziji i javnom informisanju, koji zabranjuju vlasništvo države nad medijima. S druge strane, te zakone treba usaglasiti sa zakonima o lokalnoj samoupravi i glavnom gradu, koji dozvoljavaju vlasništvo lokalnih samouprava nad medijima - objasnio je on. Zato je inicijativa građana da brane svoje ,,Ibarske novosti” potpuno legitimna.Povratak na vrh strane


      STUDIJSKO PUTOVANJE U ORGANIZACIJI MSP PROGRAMA
U Sloveniju po iskustva

   • Uz radni deo kompletno realizovanog MSP programa, predstavnike sedam srpskih opština, uz koordinaciju ,,Prijateljstva za nova vremena” i Srpskog kulturnog društva u Mariboru, u svim opštinama primili najviši predstavnici lokalne vlasti

   MSP - Program podrške opštinama u Srbiji koji finansira švajcarska Vlada organizovao je početkom decembra četvorodnevno studijsko putovanje u Sloveniju za predstavnike sedam srpskih opština. Cilj putovanja bio je da se predstavnici lokalnih samouprava i zaposleni u komunalnim preduzećima upoznaju sa modernim programima za upravljanje čvrstim otpadom. Program je obuhvatio posete oglednim i centrima za selekciju otpada, kao i dvema deponijama. Uz taj, radni deo posete, išao je i onaj svečaniji gde su, u Mariboru, Lenartu, Ptuju, Puconcima i Murskoj Soboti delegaciju iz Srbije, uz koordinaciju kraljevačkog udruženja ,,Prijateljstvo za nova vremena" i Srpskog kulturnog društva u Mariboru, primili najviši predstavnici lokalnih vlasti.
Maribor je metropola slovenske Štajerske. Ušuškan pod zelenim Pohorjem, na dva brega pored Drave, devedesetih je, kao drugi grad po veličini  u Sloveniji, platio najveću cenu tranzicije.
   - Naše iskustvo kaže da, ako si drugi, uvek platiš cenu. Svi ostali gradovi lakše su prebrodili krizu, Ljubljana naročito, a Maribor je devedesetih izgubio značaj koji je pre imao. Bili smo centar - politički, finansijski, privredni. Sve smo to izgubili, ali je posle svega važno jedino to da smo našli rešenje i da danas znamo kakva nam je uloga, i unutar Slovenije, i unutar Evrope - kaže Andrej Verlič, podžupan grada Maribora.
On je nedavno boravio u Srbiji i Kraljevu. Video je, kaže, da se kod nas živi teško, ali poručuje i da je ubeđen kako Srbiju i njene građane čekaju bolja vremena.

,,JUGOSLAVIJA JE BILA PRIMER ZA EVROPSKU ZAJEDNICU"
Srpsko kulturno društvo u Mariboru, čiji je predsednik Rade Bakračević, ima 450 članova, a Štajerska zajednica oko 8.000.
- U Mariboru, kao i u čitavoj državi, atmosfera vezana za saradnju Srbije i Slovenije izuetno je pozitivna i podrazumeva mogućnosti povezivanja na svim nivoima: privrednom, političkom, kulturnom. U Sloveniji se teško živelo od 1990. do 1997. godine, kad su masovno propadala državna preduzeća. Putevi izlaska iz krize traženi su na svim nivoima, pa je danas standard mnogo bolji. Srednji sloj ima plate između 800 i 1.200 evra, 200.000 ljudi živi ispod egzistencijalnog minimuma (ispod 400 evra), ali pet odsto stanovništva je ekstremno bogato - kaže Rade Bakračević.
Gradić Ptuj je imao sličnu sudbinu, ali danas je potpuno privredno opravljen, pa i u njemu kao, uostalom, i u čitavoj Sloveniji, danas postoji definitivno pozitivna atmosfera u pogledu saradnje sa Srbijom.
- Po mom mišljenju, Jugoslavija je bila fantastičan primer kako bi sutra trebalo da funkcioniše Evropska zajednica. Jednostavno, nekome nije bilo u interesu ili mu nije bilo drago što tri vere žive zajedno, bez problema. Raspad Jugoslavije smatram kao nacrt nekog kome nije odgovarala socijalna ekonomija koju smo mi imali i koja je dobro funkcionisala - ocenjuje Štefan Čelan, gradonačelnik opštine Ptuj, koji je delagaciju ugostio i u županijskom dvoru, i, budući da je čovek iz struke, i nešto kasnije tokom prezentacije projekta ,,Strategija upravljanja otpadom - model uravnoteženog razvoja!".

KONTAKTI - OSNOV BUDUĆE SARADNJE
MSP - prvi razvojni program koji finansira švajcarska vlada u sedam opština Srbije (Arilje, Čačak, Čajetina, Kraljevo, Lučani, Požega i Užice), ima šest međuopštinskih radnih grupa, među kojima je i ona za upravljanje čvrstim otpadom. Kako se sa tim problemom nose Slovenci, grupa je mogla da sazna posetama ,,Zaubermaheru", preduzeću koje je u Austriji i Sloveniji visoko kotirano u svojoj branši.
- Posetili smo dve deponije, jedan reciklažni centar i jedan centar za selekciju otpada, što je i bio cilj ovog putovanja, na koje smo poveli 21 učesnika. To su, uglavnom predstavnici svojih lokalnih samouprava iz pomenutih sedam opština i zaposleni u njihovim javnim preduzećima. Program posete u potpunosti je ispoštovan, tema i ideja studijskog putovanja u velikoj meri ispunjene, a sada, na osnovu ostvarenih kontakata, treba očekivati da dođe i do konkretne saradnje - kaže za ,,Ibarske novosti" Vladimir Jeremić, službenik MSP programa i koordinator međuopštinske grupe za upravljanje čvrstim otpadom.
Srpsko kulturno društvo u Mariboru i njegov predsednik Rade Bakračević, počasni konzul Kraljeva u Mariboru, mnogo su pomogli da čelni ljudi ,,Zaubermahera" odvoje dva dana da goste iz Srbije upoznaju sa najsavremenijim načinima upravljanja komunalnim otpadom. U pitanju je privatno preduzeće, u Austriji osnovno 1979. godine, koje danas ima predstavništva u devet zemalja. Preduzeće ima 700 sopstvenih vozila i 3.400 zaposlenih koji rade za dva i po miliona ljudi.
U Sloveniji se smeće odlaže u četiri posude: papir, staklo, plastika i drobni metal (limenke, konzerve). Postoje tri stepena odvojenog sakupljanja: kod domaćinstava, sa ekoloških ostrva (grupacije različitih kontejnera koji su od objekta udaljeni maksimalno 300 metara) i u sabirnim centrima. Postoji i zbirni centar za individualni dovoz (svakog dana domaćinstvo može da doveze malu prikolicu otpada), i to je usluga koja se ne naplaćuje posebno već  u okviru cene komunalnih usluga, koja za jedno prosečno četvoročlano domaćinstvo iznosi 16 evra mesečno (četiri evra mesečno po osobi).
Zahvaljujući koordinaciji Srpskog kulturnog društva u Mariboru i Udruženju građana ,,Prijateljstvo za nova vremena" u Kraljevu, studijska poseta je, osim radnog dela, imala i prijeme u gradskim skupštinama, gde su ih dočekivali ili gradonačelnici (župani) ili podžupani.

PRIZNANJE MOMIRU BAKRAČEVIĆU
Za svoj rad, kao krunu na zalaganje dugo čitavu deceniji, koliko je prošlo otkad su, pre zvaničnih državnih, obnovljeni prijateljski odnosi Kraljeva i Maribora, Hadži Momir Bakračević dobio je priznanje ,,Častni znak radosti", kao četvrti nosilac, Društva prijatelja Radio Maribora. Prvi dobitnik nagrade koja je predsedniku ,,Prijateljstva za nova vremena" dodeljena u emisiji ,,Radijska delavnica znancev" Antona Petelinšeka, urednika Radio Maribora, bio je nekadašnji predsednik Slovenije Milan Kučan.
- Mora da se kaže kako ovo nije priznanje samo meni, već pre svega ,,Prijateljstvu za nova vremena" i svim ljudima koji su doprineli da već deset godina sve relacije Kraljevo-Maribor i obrnuto imaju samo prijateljske tonove. Pomenuo bih profesora Peđu Stojanovića, bivšeg predsednika opštine dr Radoslava Jovića, aktuelnog gradonačelnika dr Miloša Babića, jer mi sve to vreme imamo gotovo apsolutnu podršku opštine i grada - rekao je, uzbuđeno zahvaljujući nakon dodele priznanja Hadži Momir Bakračević.
Prethodno je u emisiji i ambasador Slovenije u Srbiji Miroslav Luci odao priznanje braći Bakračević za sve što su učinili na učvršćivanju odnosa dva grada. U emisiji je učestvovao i ambasador Slovenije u Srbiji Predrag Filipov.
   MSP je svoj deo programa stopostotno realizovao, sad treba očekivati prave efekte studijske posete, ali na osećaj da ste bili među svojima nije moralo da se čeka ni jedan jedini dan. To, jednostavno, osećate, čak i pored činjenice da ono ,,Putuj, Evropo", u ovom kriznom vremenu, na pravi način oslikava odnose Srbije i Slovenije.Povratak na vrh strane


IZGRADNJA U MESNOJ ZAJEDNICI RATINA
Selo za primer

   Novosagrađena crkva Sveti Jovan Krstitelj u Ratini je zadužbina akademika Miodraga - Mikija Petrovića, doktora pravnih nauka, rođenog Ratinčanina. Crkvu je zaveštao svojim roditeljima, svojoj slavi i Ratinčanima, koji su pomogli pri izgradnji.
Izgrađen je objekat osmogodišnje škole u Ratini, zahvaljujući MZ i njenim građanima, opštini Kraljevo i Republici Srbiji. U planu je i izgradnja sportske hale i otvorenog bazena.
   Adaptiran je i opremljen i Dom kulture u Ratini. Sada KUD ,,Rade Vilotijević" može da nastavi svoje aktivnosti i osvajanje trofeja i priznanja.
U centru Ratine se nalazi i univerzalna zdravstvena institucija bolnica ,,Sveti Nikola". U ovoj bolnici okušali su se kao specijalisti i subspecijalisti vrhunski profesori Medicinskog fakulteta iz Beograda, kao i naš vrhunski stručnjak prof. dr neurohirurg Miša Janićijević.
Mesna zajednica Ratina je davnih osamdesetih godina sagradila moderan objekat pošte sa kompletnom telefonskom mrežom za priključke fiksnih telefona ne samo za Ratinu, već i za Dragosinjce, Metikoše i Zaklopaču.
Krsta StojadinovićPovratak na vrh strane


SRPSKE SLAVE - piše Dragan Bajović
Ni sveci više nisu ono što su bili


   Sveti Nikola, zaštitnik putnika i moreplovaca, nesumnjivo je najveći crkveni praznik. Tog 19. decembra cela je Srbija na slavi. Ovde, međutim, više, iako se tom svecu zaklinje najviše Srba, niko ne slavi normalno. Pojavili su se, u međuvremenu, naročito u vreme ,,svemogućeg" Miloševića, nekakvi novi ,,vernici" koji su, srazmerno svom bogatstvu, potisnuli one ,,nesrećnike" koji su hrišćanskog zaštitnika moreplovaca i putnika slavili u svojim domovima uz kolač, koji su ujutro odneli u crkvu, i skromno posluženje. I na tim slavama, naročito u vreme kada je čak i taj Milošević imao slavu, kršeći svoje ,,amin" Titu i Staljinu, često je dolazilo do sukoba, pokatkad i fizičkih. ,,Miloševićevci", sada, odjednom, ,,veliki vernici", na slave su odlazili uglavnom zbog potrebe da nekog ,,srpskog izdajnika" razotkriju. Njima su se ubrzo pridružili i ,,šešeljevci", iako je njihov Vojvoda Vojislav izgovarao najveće gnusobe protiv Miloševića i njegove žene Mire. ,,Crvena veštica sa Dedinja" odjednom postaje vrlo prihvatljiv partner u održavanju strahovlade.
   Tada se uspostavlja nekakav novi način obeležavanja slava. Više nema običaja da se na slavu ne zove, već je najvažnije koga ćete na slavu pozvati. Vaš prvi komšija, najbliži rođak, udata sestra koja po mužu slavi neki drugi crkveni praznik, neće biti pozvani na slavu. Na slavu će biti pozvani oni koji će uvek moći da vam nešto, zahvaljujući svojim jakim vezama, učine. Dakle, oni koje niste ranije poznavali, ali ste za njih čuli. Odjednom se sada pojavljuju novi ,,važni" gosti, važniji od rođenog brata ili sestre, od kolege sa kojim se provodi bar trećina dana. Ti gosti, koji su i upropastili sve naše slave, na ,,poklonjenje" svecu dolaze u skupocenim džipovima. Oni dolaze namirisani u lepoj, ali skorojevićkoj odeći, njihovi ih domaćini dvore od jutra do mraka i kasnije...
   Upravo zbog ovakvih nastupa većine gostiju i domaćina, slave su se srpske izmetnule u svoju suprotnost. Sada pristojan siromašan čovek više ne može da pripremi slavu. Siromašnih je i ranije bilo i biće ih. Ali, retki su oni koji pamte veće siromaštvo od ovoga koje je sada zahvatilo dičnu nam zemlju Srbiju. Istina, tzv. republički prosek u oktobru 2008. bio je 34.000 dinara. Taj nam prosek uveliko dižu poslanici, koji nas, ujedno, uvlače u još veću bedu, razna javna preduzeća i članovi njihovih upravnih odbora.
   Naš Sveti Nikola ove godine se obeležava u najvećoj bedi. Oni koji su do ovoga doveli, u svojim lepim, skorojevićkim odelima, otići će kod nekog svog, takođe, bogatog prijatelja. Najčešće ti ,,novovernici" i ne znaju po čemu je neki svetac poznat.
   A sv. Nikola je čudotvorac, zaštitnik je putnika i moreplovaca. Njegov se uticaj ovde odavno izgubio. Ne putujemo nikuda, a ni more nemamo.


OBAVEŠTENJE
Izmirite obaveze za grobna mesta


   JKP ,,Čistoća" Kraljevo je privelo kraju popis grobnih mesta na Starom groblju u Kraljevu, pa je nakon sravnjenja postojećeg stanja sa evidencijom ustanovila da veliki broj lica poseduje grobna mesta koja godinama nisu evidentirana u našoj evidenciji niti su za njih plaćane naknade korišćenja i održavanja grobnih mesta.
   Kako sebe ne bi doveli u neprijatnu situaciju da im grobna mesta budu oduzeta, pozivamo sve građane koji na opisani način poseduju grobna mesta na Starom gredskom groblju da od 10. do 15. decembra 2008. godine dođu u upravu groblja u ul. Zelena Gora br. 4 i potpisivanjem ugovora o korišćenju grobnog mesta legalizuju pravo korišćenja.
   Prema svima onima koji se u navedenom roku ne odazovu našem pozivu i ne potpišu ugovor o korišćenju grobnog mesta bićemo prinuđeni da primenimo Odluku o sahranjivanju i grobljima Sl. list opštine Kraljevo br. 2/29 odnosno ovakvi korisnici smatraće se nepoznatim, a grobno mesto zapušteno i može se izdati na korišćenje drugom licu.
   Istovremeno, našim korisnicima usluga koji redovno izmiruju svoje obaveze zavhaljujemo na korektnoj saradnji.Povratak na vrh strane


UMETNOST - KULTURA - OBRAZOVANJE

KNJIŽEVNI SPEKTAKL U POLJOPRIVREDNOJ ŠKOLI - piše Ivan Rajović
Nobelovci u književnosti

   • Ovo je prilika da se i na ovaj način podsetimo pisaca i knjiga o kojima se priča već više od jednog veka. Među njima je i velikan naše književnosti Ivo Andrić, koji je, takođe, ovenčan slavom najprestižnije književne nagrade u svetu, rekao je prof. Vladan Petrović, autor izložbe i programa 

   U prisustvu velikog broja učenika, nastavnika, novinara, ali i predstavnika lokalne samouprave Nenada Slavkovića i Miroljuba Stolovića, u biblioteci Poljoprivredne škole ,,Dr Đorđe Radić" u sredu je održan svojevrsni kulturni hepening, čiji je idejni tvorac profesor ove škole Vladan Petrović. U biblioteci u kojoj su, za ovu priliku, bila na vidna mesta istaknuta dela i portreti nobelovaca, ali i na video bimu sa kojeg su u znalački osmišljenom predstavljanju prodefilovali svi laureati sa Alfredom Nobelom na čelu, dogodilo se nešto što možda na prvi pogled deluje skromno, ali predstavlja književnu ,,poslasticu" prvog reda.
   Već sama ideja da se na dan dodele Nobelove nagrade organizuje ovakva svečanost, vredna je hvale, a ,,defile" književnih gromada na video bimu, uz citate iz njihovih dela u interpretaciji učenika, čak i kod onih koji nisu previše skloni čitanju, izaziva strahopoštovanje i svojevrsnu simpatiju prema književnosti uopšte. Posle ovakvog doživljaja čovek oseća neko čudno uzbuđenje, ali i potrebu da, za početak, pročita bar dela nosilaca najvećeg svetskog priznanja. I na kraju, ovaj trud vredan pažnje ne bi trebalo da ostane samo pod krovom ove elitne škole, već bi trebalo učiniti još jedan napor pa da nobelovce vidi i šira čitateljska populacija, ali i oni koji će to tek postati.
   - Okupili smo se u ovom hramu knjiga, na mestu gde mrtvi žive a nemi govore, povodom hrestomatijske izložbe  posvećene nobelovcima u književnosti, u cilju podsećanja i proučavanja onoga što najviše vredi znati o njima i njihovim delima - rekao je prof. Petrović na početku programa i nastavio:
   - Neposredni povod za današnji kulturno-umetnički program i izložbu knjiga, pod zajedničkim nazivom ,,Nobelovci u književnosti”, u Poljoprivredno-hemijskoj školi ,,Dr Đorđe Radić" u Kraljevu jeste dodela Nobelove nagrade za 2008. godinu, koju danas u Štokholmu prima francuski pisac Žan Mari Gistav Le Klezio. Ovo je prilika da se i na ovaj način podsetimo pisaca i knjiga o kojima se priča već više od jednog veka. Među njima je i velikan naše književnosti Ivo Andrić koji je, takođe, ovenčan slavom najprestižnije književne nagrade u svetu.
   - Više je motiva za ovu manifestaciju. Uporedo sa vekovnim trajanjem Ratarice, lepotice sa vidikovca Kraljeva, u nedrima njene biblioteke žive i mrtvi velikani umetničke reči, a nemi junaci  njihovih dela večno govore. I nije čudo što su učenici i profesori ove stare i ponosne škole, a to je retka prilika na ovim prostorima, danas u svojevrsnom dijalogu sa tim velikanima. Lepotom izgovorene reči mladi ljubitelji beletristike preselili su nas, bar za trenutak, u mistični svet knjige i njenih junaka, da nam svima bude lepše u društvu nobelovaca, koji pripadaju svim ljudima i svim vremenima - rekao je profesor Vladan Petrović na ovom skupu.
   Pored Vladana Petrovića, koji je autor izložbe i programa, u ovom omažu nobelovcima učestvovali su: Aleksandar Jovankin, pedagog, Slobodan Kaličanin, profesor, Ljiljana Grković, profesor, i učenici Vladimir Jovanović i Miloš Veljović, koji su bili zaduženi za kompjutersku obradu, a u programu su učestvovali učenici: Marija Mijailović, Milica Đuričić, Filip Milosavljević, Aleksandra Radonjić, Tijana Obradović i Boris Cvikić.
   Posle zvaničnog programa članovi kolektiva Poljoprivredne škole i predstavnici lokalne samouprave potpisali su peticiju za spas ,,Ibarskih novosti”, s tom što su obećali da će se akcija u ovoj školi nastaviti sve dok svi punoletni učenici i profesori ne potpišu peticiju.PLESNI NOVOGODIŠNJI KUP SRBIJE
Zlato za juniore


   Plesna grupa First steps je prošlog vikenda učestvovala na plesnom takmičenju u Beogradu pod nazivom ,,Novogodišnji kup Srbije". Na takmičenju je bilo 29 klubova i više od 1.000 plesača. Kraljevački sportsko-plesni klub First steps je učestvovao u dve kategorije -  formacija juniora, koji su se vratili sa zlatnim odličjem, i grupa dece, koja su osvojila bronzane medalje.
   Sledeće takmičenje biće održano u Nišu 21. decembra, a nakon toga ova plesna grupa priprema novogodišnji koncert, koji će biti u januaru u Kraljevačkom pozorištu.NASTAVNICI - INOVATORI - piše Bojana Milosavljević
Stvaraoci kreativne škole


   • Za četiri godine, koliko traje konkurs "Kreativna škola" , više od pet hiljada nastavnika u Srbiji formiralo "Bazu znanja" u kojoj je do sada preko sedam hiljada najbolje ocenjenih inovativnih radova. Samo u ovoj godini sajtu Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja (namenjenom prosvetnim radnicima) pristupilo je više od 300. 000 nastavnika. Na konkursu "Kreativna škola" takmiče se tročlani timovi nastavnika osnovnih i srednjih škola. Rezultati i nagrade - krajem juna 2009. godine

   Samovrednovanje odnosno - posmatranje sebe u "ogledalu" znanja i stručnosti je najefikasniji proces učenja o sebi, a taj princip posebno je važan i poželjan kod prosvetnih radnika čija je misija da znanje prenose mladim naraštajima. Otuda su školske državne vlasti pre četiri godine i pokrenule konkurs "Kreativna škola" na kojem učestvuju tročlani timovi nastavnika osnovnih i srednjih škola Srbije. Do kraja juna naredne godine, kada se ovo svojevrsno takmičenje okončava (uz dodelu nagrada), svakko će biti znatno više od sedam hiljada radova u konkurenciji. Komisija za ocenjivanje imaće zadatak da utvrdi da li je nastavnik - inovator uvideo kvalitet svoga rada, odnosno kako je procenio ono što se u radu nalazi. Na pravilan ishod samoocenjivanja nastavnika će navoditi niz pitanja u pisanom upitniku, budući da i inače nastavnici s učenicima rade najbolje što umeju, pa samim tim i procenjuju da takav rad u najboljoj kategoriji.
   Pomenuti upitnik kao pravi putokaz mora da sadrži odgovore nastavnika: kako učenici razumeju njegovo predavanje, kako na to reaguju, kako naučeno primenjuju (ne samo u školi nego i šire)? Izbor i usklađenost metode i sadržaja su takođe od velikog značaja. Sve to doprineće stvaranju kreativnije škole, a nastavnik će bez pristrasnosti moć da stekne vrednosni sud o sopstvenoj sposobnosti i da se, shodno dokazanom rezulatu, posveti daljem usavršavanju.
   Prvi pilot - projekat "Kreativne škole" rađen je pojedinačno, ali su kasnije u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja ovaj konkurs prilagodili timskom radu, jer je cilj da se taj kreativni koncept ustali u svim osnovnim i srednjim školama Srbije. Proces je, inače, cikličan, pa je tako ove školske godine tema - samovrednovanje nastavnika. Ono je vrlo delikatno, ali i korisno, jer će u prvi plan istaći i potvrđeno samopuzdanje prosvetnog radnika, i to pre nego što počnu da ga ocenjuju drugi. U početku je, naravno, bilo priličnog otpora prosvetnih radnika ovakvoj inovaciji u nastavnom procesu, što je, valjda, sudbina svih inovacija u jednom "usporenom" društvu kakvo je srpsko, ali da se situacija u dobrom smislu menja korak po korak unapred - u to više nema sumnje. Sajt Zavoda stalno evidentira nove posetioce - prosvetne radnike koji su, iako ostavši van ovog projekta, vrlo motivisani da vide kako to njihove kolege - takmičari na konkursu "Kreativna škola" rade.PREDŠKOLSKA USTANOVA - KRALJEVO
Niz prazničnih programa


Vaspitači i  mališani iz Predškolske ustanove "Olga Jovičić Rita" u Kraljevu u utorak, 9. decembra, započeli su niz programa i manifestacija kojima se obeležava praznik ove vaspitno - obrazovne ustanove. Tako će praznovanje, u kojem će učestvovati veliki broj mališana svih grupa i iz brojnih vrtića na području Kraljeva i okoline, potrajati sve do naredne srede, 17. decembra. Svoju maštovitost, prilježnost i kreativnost mališani iz Predškolske ustanove demonstriraće pod budnim okom vaspitača  na brojnim i različitim mestima u gradu.OBRAZOVNI PROGRAM ZA ODRASLE
Klopke za roditelje


   U Narodnoj biblioteci "Stefan Prvovenčani" preksinoć (sreda, 10. decembar) organizovan je edukativni program o izazovima roditeljstva. Tim povodom u čitaonici Dečjeg odeljenja Biblioteke promovisana je knjiga Nevene Lovrinčević, psihologa, naslovljena sa "Klopke za roditelje."
   Već sam naslov dela sugeriše da je uloga roditelja, osim neizmerne lepote i bogatstva čoveka, i popriličan izazov, te da se ona "uči" čitavog života. Za roditeljstvo nije dovoljan samo instinkt nego i neprekidna edukacija, iskustvo drugih, pomoć literature i stručnjaka - i sve to ukoliko roditelj ispunjava svoju životnu misiju prema detetu: da mu bude uzoran i dosledan vaspitač, sa ciljem da ga potomak u svemu dobrom nadmaši. Na tom neprekidnom putu samoobrazovanja ali i učenja uz tuđu pomoć, roditelj će u vaspitanju deteta uvek naići i na svojevrsne klopke. Kako rešavati probleme i dileme? U tome u velikoj meri pomaže nauka, pre svega razvojna psihologija. U tom svetlu predstavljena je i knjiga Nevene Lovrinčević u kojoj je ona sistematizovala deo svoga bogatog iskustva sa problemima i izazovima porodičnih odnosa i vaspitanja mladih. Osim autorke na predstavljanju knjige učestvovala je i Slađana Ilić, urednik "Klopke za roditelje."DAN BIBLIOTEKARA
Danas je svetkovina knjige


   Kao i ranijih godina danas će zaposleni u Narodnoj biblioteci Kraljeva obeležiti svoj praznik. Povodom Dana bibliotekara, u "Stefanu Prvovenčanom" uručuju se brojna priznanja i prigodne nagrade najuspešnijim kolegama i saradnicima koje kraljevačka biblioteka u statusu matične ima na širem području okruga. Osim toga, važno mesto u proslavi imaće i najvrevnosniji čitaoci odnosno korisnici Biblioteke. Tokom prazničnog dana, a u vremenu od 8 do 12 časova, Narodna biblioteka Kraljeva besplatno će upisivati nove članove.OTVORENA KNJIŽARA ,,PROZOR"
Pogled u svet iz kraljevačke perspektive


   • Dogodilo se da za kratko vreme u kraljevskom gradu nikne nekoliko novih i lepo opremljenih knjižara. Najnovija - ,,Prozor" otvorena je prošle subote u Hajduk Veljkovoj ulici, u prisustvu brojnih poklonika knjige, uz prigodan umetnički program i posluženje

   Nije mnogo prošlo od dana kada smo zgranuto, bar oni koji još mogu zbog toga da se zgražavaju, zaključili da živimo u gradu koji nema nijednu knjižaru. Ako ni zbog čega drugog, a ono bar zbog estetike, zbog nekog vizuelnog identiteta koji bi trebalo da karakteriše jednu urbanu sredinu, trebalo je osmisliti bar jednu knjižaru. Uostalom, pokazalo se da u bilo kojem uređenom prostoru nema lepšeg, pristojnijeg i primerenijeg ukrasa od knjige. Jer i kao  predmet i kao ono što u suštini jeste, knjiga je lepo upakovana tajna, uživanje, saznanje, mudrost i sve ono što znatiželjni čitateljski um uspeva iz nje da izvuče.
   I dogodilo se da za kratko vreme u kraljevskom gradu nikne nekoliko novih i lepo opremljenih knjižara. Najnovija - ,,Prozor" otvorena je prošle subote u Hajduk Veljkovoj ulici. U prisustvu brojnih poklonika knjige, uz prigodan umetnički program i posluženje krenula je na svoj pionirski put oplemenjivanja Kraljevčana još jedna malena, ali vredna ekipa knjiških zaljubljenika
   I, kako ističu vlasnice, a njih je dve, i knjižara i  plato ispred nje biće prostor koji će biti ,,živ", u kojem će se okupljati čitaoci, pisci, glumci i svi ljudi koj vole knjigu, uz prigodne umetničke programe, ali i neobavezna druženja, uz knjigu naravno. A knjiga u ,,Prozoru” ima za najrazličitije ukuse, od knjiga za decu, preko nobelovaca, do onih dela koja nose neslavni epitet lake literature. Kao i u svakoj knjižari, uostalom, s tim što je ova samo još jedan skromni pokušaj da se iz Kraljeva kroz prozor uputi još jedan pogled u svet literature.Povratak na vrh strane


SPORT

KOŠARKA-PRVA (SVISLAJON) LIGA - piše Zoran Bačarević
Četrdeseti koban za Slogu, Mašinac ,,hramao" u drugoj

  • U 12. kolu Ergonom savladao Slogu u Nišu sa 73:67, Mašinac u Kraljevu uspešan protiv Tamiša 87:69 • U 13. kolu Sloga domaćin Napretku (večeras, 18 časova), Mašinac gostuje u Leskovcu

   Košarkaši Sloge nastavljaju svojevrstan ,,hod po mukama" u ovogodišnjoj sezoni Svislajons lige, a još jednom su propustili priliku da sa gostovanja donesu dva boda ,,zahvaljujući" jednom, poslednjem, 40. minutu. Ovoga puta, u Nišu su momci Dragana Kostića u poslednji minut ušli sa minimalnom prednošću od 67:65, da bi u preostalih 60 sekundi usledila serija grešaka najiskusnijih igrača Stefanovića i Vukotića, pre svega. Ergonom je finalnom serijom od 8:0 stigao do konačne pobede od 73:67 (17:20, 25:18, 17:21, 14:8), a Sloga ,,uknjižila" već deveti poraz u sezoni.
Utakmica u niškoj OŠ ,,Duško Radović" počela je u znaku Kraljevčana, od kojih Nišlije imaju i kompleks s obzirom na pet uzastopnih poraza od starijeg kraljevačkog prvoligaša. Domaćin je, ipak, uspeo da se konsoliduje i na startu treće deonice stekne solidnu prednost (47:38), a onda je usledila ,,baražna vatra" gostiju u seriji od 13:0. Domaćin za ovo okrivljuje pre svega sudijsku trojku sa Maričićem (Kraljevčanin) na čelu. Čak četiri minuta Ergonom nije postigao koš, da bi Bogavac (opet Kraljevčanin) Nišlijama vratio nadu za već pomenutu završnicu u kojoj su zabeležili osmu pobedu u prvenstvu. Stefanović je bio najefikasniji kod Sloge (17 koševa), a iskusni Božović najavio je povratak u punu formu sa 14 poena i šest skokova. Majstorović sa 25 i već pomenuti Bogavac sa 18 koševa doneli su pobedu Nišlijama.
Košarkaši Mašinca, u uvodnom meču 12. kola i pred kamerama RTS, nastavili su seriju uspeha u završnici prvog dela prvenstva. Novajlija u ligi Tamiš Petrohemija iz Pančeva ozboljnijeg rivala predstavljao je samo u drugom kvartalu, kada je uspeo da postigne 28 poena, baša kao i ,,studenti" u uvodnoj četvrtini, ali uz minus od 15 koševa (28:13 za ,,studente”). Svoje veče imali su, pre svih, Nemanja Arsić (20 poena za 19 minuta provedenih na parketu) i još jednom kapiten Uroš Mirković. Stameni već veteran u redovima Mašinca postigao je 23 koša, na parketu proveo 38 minuta i sa indeksom 38 bio daleko najbolji akter meča. Kod Tamiša, Saša Mihajlović je postigao 18, a Davor Perak 16 koševa.
   Prvi deo Svislajon lige završava se ovog vikenda, a kraljevački ligaši još jednom menjaju uloge. Sloga igra komšijski derbi sa Napretkom iz Kruševca, bez prava na grešku, a Mašinac će put Leskovca na megdan domaćem Zdravlju, koje praktično hvata ,,poslednji voz" da produži nadu u borbi za opstanak u najvišem domaćem rangu.KOŠARKAŠKI KUP SRBIJE
Sloga u polufinalu

     • U četvrtfinalu u Obrenovcu Radnički-Sloga 85:89

   Košarkaši Sloge plasirali su se u polufinale Kupa Srbije pošto su u utorak u Obrenovcu savladali domaći Radnički( član Prva B lige) rezultatom 89:85, po četvrtinama 26:22, 24:20, 14:26, 21:21 za Radnički. Kraljevčani su protiv Obrenovčana, koji su u samom vrhu ,,B" divizije, relativno slabo otvorili susret da bi odlučujuću prednost ostvarili posle velikog odmora. Bio je to praktično i poslednji ,,trening" pred večerašnji prvenstveni okršaj sa kruševačkim Napretkom na kome će momci Dragana Kostića ući u seriju teških susreta u borbi za goli ligaški ststus. Protiv Radničkog nije nastupio iskusni ali roviti centar Slobodan Božović, ali je ,,ostatak" ekipe uspeo da se plasira među četiri ekipe u drugom stepenu Kupa KSS.FUDBAL: SLOGINA ,,VESELA JESEN" IZ ČISTO SPORTSKO-TAKMIČARSKOG UGLA - piše Aleksandar Daišević
Petnaest prvenstvenih utakmica bez poraza

   Za fudbalere kraljevačke  Sloge, jesenjeg prvaka Srpske lige (Zapad), ističe već druga sedmica ,,totalnog" odmora, makar za većinu prvotimaca  koji su izneli jesenju polusezonu na plećima i zabeležili skor vredan pažnje u gotovo celoj prvoj deceniji trećeg milenijuma: 15 odigranih (prvenstvenih) utakmica u polusezoni, 11 pobeda i samo četiri nerešena rezultata - sve uz gol-razliku 31:10 (nešto više od dva data i samo ,,tri frtalja" primljenih golova po utakmici). Stručni štab, sa prvim čovekom struke Igorom Tufegdžićem na čelu, bio je aktivan u radu sa mlađim igračima i fudbalerima ,,na proveri" još petnaestak dana, a prva (novogodišnja) prozivka već je zakazana za 12. januar naredne godine. Čovek broj jedan kada je u pitanju struka Igor Tufegdžić (26) i pre zvanične i kompletne analize minule jeseni nije imao problema da ,,iz rukava" predstavi jesen kao na dlanu:
   - Posle neuspelog baraža za ulazak u Prvu telekom ligu bili smo u situaciji da se okupljamo praktično u etapama, a najveća pojačanja, posebno u napadačkoj formaciji, obezbedili smo pred sam početak prvenstva, sredinom avgusta. Uspeli smo da ,,u hodu" konsolidujemo ekipu i stvorimo pobedničku atmosferu, pre toga takoreći porodičnu, pre svega zahvaljujući ljudima iz najužeg rukovodstva kluba. Minulu polusezonu su na svojim ,,leđima" iznela 23 igrača, koji su dobili šansu da se bore za bodove. Najstandardniji je bio tandem Đogatović-Tadić (golman i napadač), koji je nastupio na svih 15 utakmica. Košarkaškom preciznošću rečeno, Vladan Đogatović je na terenu proveo svih 1.350 minuta (bez nadoknade vremena), dok je Dragan Tadić imao 70 minuta manje - 1.280. Bodove su osvajali pre svega golovima, pa je tako Dejan Rađenović sa 11 golova najefikasniji igrač Srpske lige (Zapad), a već ,,apostrofirani" Tadić tri manje - ukupno osam. Oni su postigli gotovo dve trećine golova za Slogu, a na listi (klupskoj) strelaca slede Memedović, Vasilić i Obrenović sa po dva gola. Kada je u pitanju suđenje, mogu reći da nismo bili preterano ,,privilegovani" u odnosu na mesto koje smo zauzimali tokom praktično cele polusezone, sa izuzetkom prva tri-četiri kola. Arbitri su nam dosudili četiri jedanaesterca, koja smo pretvorili u golove - tri puta je strelac bio Rađenović, a jednom Vasić. Na 15 utakmica moji igrači su dobili tačno 30 žutih kartona (prosek dva po utakmici), od čega su trećinu ,,zaradili" kapiten Vladan Pelivanović (šest) i Jovan Vasilić (pet opomena). Kapitenska traka, očigledno, nije štitila jednog od najefikasnijih igrača Pelivanovića, što je znak da  kod ,,ljudi u crnom" nismo imali nimalo ,,protekcije". Isključenih igrača ove jeseni nije bilo, što je znak da smo se isključivo orijentisali na igru i nadigravanje, a nikako na grubosti i uopšte ,,opstrukciju" fudbalske igre - više je nego ubedljiv u prvoj analizi Slogine jesenje polusezone trener seniora Igor Tufegdžić.
   Jednomesečni odmor ističe za tačno mesec dana, a jesenje-zimska pauza i već opštepoznati zimski prelazni rok biće prilika da se i ovako kvalitetna i pobednička ekipa osveži novim, kvalitetnim igračima. I pored zamašne prednosti od 12 bodova u odnosu na prvog pratioca (radnički iz Kragujevca), na meti čelnih ljudi, a pre svega finansijera Sloge, biće najmanje dvojica ,,pravih" fudbalera, na poziciji veznog igrača i špica.FUDBAL: KONFERENCIJA KLUBOVA OKRUŽNE FUDBALSKE LIGE - piše Stole Petković
Delegati najslabija karika

   Predstavnici klubova Okružne fudbalske lige okupili su se u nedelju u prostorijama Saveza, gde su održali redovnu Konferenciju učesnika ovog stepena takmičenja. Glavna tačka dnevnog reda našla se analiza prvog dela prvenstva. Bila je to prilika da delegati klubova daju ocenu za proteklih 17 odigranih kola.
Opšti je utisak da ozbiljnijih problema nije bilo. Pojedini ekscesi na utakmicama  na vreme su sankcionisani, a vinovnici kažnjeni. Veću pažnju, rečeno je u izveštajima, treba posvetiti organizaciji mečeva jer je primećen niz nedostastaka.
Najviše povika, kao i do sada, bilo je na rad pojedinih delegata. Stara priča koja se često ponavlja u svakoj sezoni. Nema sumnje da delegatski kadar treba praviti po kvalitetu a ne socijalnoj politici ili minulom radu. Mlade sudije dobile su prelaznu ocenu za rad na terenu, pa je tako stvorena jedna solidna generacija za napredovanje. Nastavak prvenstvene sezone zakazan je za drugu polovinu marta naredne godine.ODBOJKA - VINER ŠTEDIŠE LIGA
Bod iz Šumica, zauvar

   • Na startu drugog kruga u Beogradu Crvena zvezda-Ribnica 3:2 • U 9. kolu sutra u Kraljevu gostuje ,,probuđeni" Borac iz Starčeva

   Kraljevački odbojkaši ove sezone veoma dobro se snalaze u beogradskim Šumicama, od pre nekoliko godina zvaničnom domu crno i crveno-belih prvoligaša. Posle trijumfa nad Partizanom, u prvom kolu nastavka ,,redovne" lige Ribnica je uspela da osvoji vredan bod u meču sa Crvenom zvezdom, bod koji može da bude i odlučujući za konačan plasman posle odigranih 14. kola u Viner štediše (Super) ligi.
   Pred put za Beograd trener Ribnice Boško Mačužić najavio je da će četu Željka Bulatovića napasti iz svih oružja, pošto njegova ekipa nema šta da izgubi u Šumicama. To su njegovi puleni realizovali u uvodnom setu, kada je ubojitim servisima Mijalkovića razbijen prijem domaćina za ubedljivih 25:17 na početku meča za goste iz Kraljeva. Zvezda ne bi bila Zvezda da se nije pridigla sa parketa u velikom stilu i uzvratila sa dva uzastopna dobijena seta, na ubedljivu razliku. Sada je na Ribnicu bio red da se ,,digne iz pepela" i poravna na 2:2, uz minimalnu razliku. Taj-brek, posle ubedljivih 8:4 na prvom TTA, okončava se efektnom završnicom Beograđana, za konačnih Crvena zvezda-Ribnica 3:2 (17:25, 25:18, 25:17, 23:25, 15:8). Sve za još jednu potvrdu Mačužićeve rezignirajuće tvrdnje da peti set, kada je u pitanju Ribnica, ove sezone predstavlja pravu noćnu (večernju) moru za momke sa Ibra.
U pobedničkoj ekipi Donkić je još jednom bio najubedljiviji poenter sa 34 poena, dok su u Ribnici, pored najefikasnijeg Mrdaka (22),  identičan broj poena (po 12) osvojili Kovačević i Mijalković.
   Bilo kako bilo, bod iz Beograda ipak za Kraljevčane znači mnogo, posebno na psihološkom planu, jer će u drugom delu gostovati kod još dva kluba iz vodeće trojke (Vojvodina i konačno Radnički). Ribnicu u 9. kolu ovog vikenda očekuje meč pod oznakom ,,obavezno pobediti", jer u Kraljevu gostuje ,,fenjeraš" sa tabele posle prvog kruga Borac iz Starčeva. Na startu lige Kraljevčani su bili ubedljivi u Pančevu, ali je Borac u završnici prvog dela uspeo da konsoliduje redove i iznenadi ,,prečanskog" rivala Vojvodinu. U Kraljevo dolazi sa neopterećujućom taktikom - igraćemo pa šta bude... Meč Ribnica-Borac igra se sutra (subota) od 19 časova.

RIBNICA DOMAĆIN ZVEZDI
   U četvrtfinalu Kupa Srbije u odbojci (muškarci) kraljevačka Ribnica biće na prvoj utakmici domaćin aktuelnom prvaku države beogradskoj Crvenoj zvezdi. To je odlučio žreb koji je obavljen u ponedeljak u Beogradu, prilikom koga je osam ekipa bilo podeljeno u dva šešira. U prvom su bile prve četiri ekipe iz prošle sezone (Zvezda, Radnički, Vojvodina i Partizan), a u drugom Ribnica, Borac (Starčevo), Bavanište i Spartak (Ljig). Ribnica je prva za protivnika dobila Crvenu zvezdu, prvi meč igra se 23. ili 24. decembra u Kraljevu. Druga utakmica igra se u Beogradu tek 28. januara naredne, 2009. godine. Eventualna majstorica igrala bi se dan kasnije, u slučaju da oba rivala zabeleže po jednu pobedu a bude identičan i set i poen količnik.
   Ostali parovi četvrtfinala Kupa Srbije su Borac Petrohemija - Radnički (KG), Bavanište - NIS Vojvodina, Spartak (Ljig) - Partizan.KOŠARKA - PRVA LIGA (ŽENE)
Subotičanke (ipak) na štitu

     • U 9. kolu ŽKK Kraljevo - Spartak 71:74 (7:22, 24:25, 13:14, 27:13)

   Košarkašice Kraljeva doživele su i sedmi poraz u Prvoj ligi u ovogodišnjoj sezoni posle još jednog okršaja sa subotičkim Spartakom u Hali sportova. Nedeljno košarkaško veče, završetak sportskog vikenda, počelo je u znaku gošći sa severa Bačke i povrede beka Kraljeva Ivane Mihailović već u drugom minutu susreta. Ona je nagnječila zglob desne noge i veći deo prvog dela igre presedela je na klupi sanirajući povredu, što su igračice Spartaka obilato iskoristile. Uz niz grešaka u napadu domaćih košarkašica i efikasnost eks Kraljevčanke Marine Ristić prvu četvrtinu ubedljivo su rešile u svoju korist. Veliku i sigurnu prednost košarkašice Spartaka, zahvaljujući efikasnom tandemu Vidović-Erak, držale su sve do isteka i treće četvrtine, a najveću su imale u 15. minutu od plus 20 (13:33). I u poslednji kvartal gošće su ušle sa viškom od 17 koševa (44:61), da bi u poslednjoj izgubile snagu i koncentraciju. Razigrala se Jovana Čkovrić i konačno najiskusnija igračica Ivana Todorović i na kraju ublažile neminovan poraz: ŽKK Kraljevo - Spartak 71:74 (7:22, 24:25, 13:14, 27:13). Jovana Čkovrić je bila najefikasniji pojedinac utakmice sa 25 koševa, Ivana Todorović je postigla dva manje (23), a kod pobednica Rada Vidović 22, Marina Ristić 16.

,,PREPISIVALE" OD SLOGAŠA
   (Ne)tipično za žensku košarku, košarkašice Kraljeva su protiv Spartaka u poslednjoj četvrtini imale ,,atomsku" seriju od 15:0, stigle na pola koša minusa, ali su ostale kratkih rukava, pošto su Subotičanke slavile sa 74:71. U Nišu, prethodne večeri, Sloga je imala izvanrednu seriju od 13:0 u drugom poluvremenu, ali je parket napustila pognute glave posle poraza od Ergonoma (67:73).ODBOJKA: PRED VELIKIM BROJEM GLEDALACA ODIGRAN GRADSKI DUEL
Prvi i pravi derbi

   Ekonomac - Gimnazijalac 0:3 (22:25, 18:25, 19:25)

   Hala sportova. Gledalaca 900. Sudije: Planić i Jokanović (Kraljevo).
Ekonomac: Radosavljević, Nedeljković, Rončević, Aleksić, Đukić, Medanović, Zečević (l), Glišović, Vučević, Andrić, Alavuk, Trkulja.
Gimnazijalac: Milinković, Đorđević, Petrović, Janošević, Kotorčević, Radenković, Milojević (l), Đurović, Mrvić, Bežanić, Staničić, Minović.
Veliki broj ljubitelja odbojke u Kraljevu imao je prilike da prvi put u istoriji ovog sporta odgleda prvenstveni meč ženskih ekipa. Bio je to i derbi Druge lige grupa Zapad. Igrali su Ekonomac i Gimnazijalac.
Bio je to meč koji se dugo čekao. Ekonomac je bio domaćin. Navijači su bili podeljeni. Na istočnoj strani ,,ekonomisti", a na zapadu ,,gimnazijalci".
U prvom setu egal igra sve do rezultata 13:13. Posle toga Gimnazijalac preuzima inicijativu na parketu i stvara četiri poena prednosti (19:15). Ipak, Ekonomac je uspeo da izjednači na 21:21. U finišnoj rezultatskoj klackalici uspešnije su bile gošće.
I u nastavku susreta odbojkašice Gimnazijalca imaju četiri poena prednosti (11:7), a devojke Ekonomca uspevaju da smanje razliku na samo poen. Na kraju dosta ubedljiv rezultat za tim Gimnazijalca.
U trećem setu najpre 8:4 za gimnazijalke, ubrzo je rezultat poravnat (14:14), ali do kraja meča nije došlo do iznenađenja. Odbojkašice trenera Anđelke Tijanić znale su da iskoriste i najmanju nepažnju odnosno pogrešan potez svojih rivalki.
Gledaoci su bili zadovoljni prikazanom igrom obe ekipe. Bilo je lepih poteza počev od prijema, preko organizacije igre, sve do same završnice, a nekoliko zbunjujućih odluka sudija nije uticalo na konačan ishod susreta.OSVRT S POVODOM - iše Aleksandar Daišević
Gradski derbi kao spektakl

   U fantastičnom ambijentu, u prisustvu više od 700 gledalaca, u kraljevačkoj Hali sportova odigrana je odbojkaška utakmica Ekonomca i Gimnazijalca. Prvi gradski odbojkaški derbi u istoriji Kraljeva pamtiće se po mnogo čemu, ali će ga najduže pamtiti pobednici, odbojkašice Gimnazijalca, koje su slavile maksimalnu pobedu. Učenice Anđelke Tijanić pokazale su mnogo više na parketu, imale su smireniji prijem i sigurniji napad, dozu iskustva kada je bilo najpotrebnije i na kraju, na zadovoljstvo svojih navijača, zasluženo slavile.
   Kraljevo ima dugu odbojkašku tradiciju. Hala sportova je bila poprište utakmica koje nose prefiks istorijske, a kao takva ostaće zapamćena i ova. Ekonomac i Gimnazijalac vratili su žensku odbojku na velika vrata u Kraljevo, međusobni meč, prvi u drugoligaškoj konkurenciji i prvi prvenstveni uopšte, ličio je na pravi spektakl, na zadovoljstvo poklonika sporta i srpske odbojke. Kraljevo se ponosi Ribnicom, ali grad na Ibru je osamdesetih godina prošlog veka imao i žensku ekipu za ponos. Klub se zvao Termal i zvanično se vodio iz Mataruške Banje, ali je sve svoje utakmice igrao u kraljevačkoj ,,kutiji šibica". Pod komandom bivšeg igrača i trenera Ribnice iz ,,zlatnih sedamdesetih" Tomislava Radakovića, danas delegata na Superligi, ,,termalke" su igrale Prvu ,,B" ligu velike Jugoslavije, često u samom vrhu, korak je nedostajao do elite. Sredinom ratnih devedestih klub se ugasio, na veliku žalost sportskog Kraljeva. Nešto ranije se to dogodilo i sa još jednom ženskom ekipom VIOR Sport, koju je vodio Ljubo Popović, a koji će presudno uticati na povratak ženske odbojke u gradu na Ibru. Na njegovu inicijativu formiran je Ekonomac i konačno je ženska omladina imala gde da se bavi magičnom igrom na mreži. Klub je brzo rastao, napredovao i pre godinu dana stigao do Druge lige. Kako to obično u Srbiji biva, nije moglo bez svađa i nesuglasica, kako god, tek iz Ekonomca istupa jedna ekipa trenera i igrača i osniva OK Gimnazijalac. Sve se dešavalo pre dve godine, talasao se Ibar, pretilo je sve da preraste u slučaj, ali na sreću - smirilo se. I dobro da je tako, zbog odbojke i devojčica koje do ludila vole ovaj sport. A dobro je i da oba kluba postoje i uspešno rade. Rodilo se rivalstvo koje podseća na ono fudbalsko Milana i Intera, pa je pomenuti derbi odigran u atmosferi kakvu ne viđamo ni na našim superligaškim terenima. Takmičili su se akteri na terenu, ali i navijači na tribinama, bilo je i čarki, uzavrelih strasti, sve što čini jedan derbi, ali sve u granicama fer-pleja. U nedelju je slavio Gimnazijalac, Ekonomac čeka revanš na proleće, a do tada će se pričati o novom kraljevačkom, ovoga puta odbojkaškom derbiju.
   I da se zna, oba kraljevačka ženska tima su za kratko vreme pokazala odlične rezultate. Iz redova ova dva tima već je nekoliko supertalentovanih devojčica krenulo put naših najboljih timova. Ivana Mrdak i Anđelka Pantović su iz Ekonomca stigle u Poštar, a redove prvaka Srbije su ovog leta pojačale i dojučerašnje ,,gimnazijalke" Tijana Rečević i Mina Popović. Uostalom, davno je postalo poznato da se u Kraljevo dolazi po odbojkaške reprezentativce. Nekada muške, a kako stvari stoje, na red dolaze dame!Povratak na vrh strane


 


IMPRESUM

Nedeljni list u izdanju : „Ibarske novosti” AD - Kraljevo. Adresa Redakcije: ul. Hajduk Veljkova br. 2.
Generalni direktor i glavni i odgovorni urednik: Dragan Rajičić. Odgovorni urednik: Vladeta Stanojević. Tehnički urednik: Saša Kovačević. Lektor: Vesna Jovičić. Redakcija: Zoran Bačarević (sport), Dragan Vukićević (privreda), Slobodan Rajić (politika), Marko Slavković (reportaže i Stršljen), Bojana Milosavljević, Ivan Rajović (urednik izdavačke delatnosti), Lidija Kuljača (zanimljivosti - zabava), Milisav Radovanović (fotoreporter), Zorica Radunković (marketing).

Predsednik Upravnog odbora: Dragica Tomić.

Telefoni: direktor i glavni i odgovorni urednik 312-504, odgovorni urednik tel/faks 320-630, pravna i opšta služba 312-505, oglasno odeljenje 312-505.

Godišnja pretplata 1.560 din. Za inostranstvo - Evropa 4.680 dinara, Amerika i Australija 6.240 din. Tekući račun: 160-14461-52 kod „Banca Intesa” Kraljevo. Kompjuterska obrada „Ibarske novosti”.
Štampa “APM PRINT”, III Bulevar 29, Novi Beograd.
Generalni distributer: “SOFIST”, Žička 10, tel. 036/360-200 i 361-222.

Poštarina plaćena u Pošti 36200 Kraljevo. List izlazi petkom, rukopisi se ne vraćaju.

e-mail:webmaster@kraljevo.com


Ibarske novosti - e-mail

Copyright © 1997-2008. Interactive.net Kraljevo. All rights reseved interactive