Preuzmite PDF verziju
novog broja "Ibarskih"

Preuzmite PDF verziju
novog broja "Ibarskih"
Internet izdanje - 29. maj 2009. godine

R e k l a m n i   l i n k o v i !

Naslovna strana novog broja "Ibarskih novosti" - klik za vecu sliku! Donete značajane odluke, kvorum za glasanje obezbeđen u poslednjem času
Kadrovske promene
Nastavak gasifikacije
"Sakupili smo se da menjamo i gradimo uspešnu Srbiju"
Brojne aktivnosti sa dugotrajnim efektom
Kacigu na glavu
Sunce jednako sija za sve
Čuvanje vekovne tradicije i običaja
Prekinut lanac šverca cigareta
Umetnost, kultura, obrazovanje
Sport: Tenis, fudbal, atletika, rukomet


SA ČETRNAESTE SEDNICE SKUPŠTINE GRADA KRALJEVA - piše Slobodan Rajić
Donete značajane odluke, kvorum za glasanje obezbeđen u poslednjem času

   • Usvojeni izveštaji o poslovanju za prošlu i programi poslovanja javnih i javnih komunalnih preduzeća za 2009. godinu • Donete odluke o postavljanju kioska na javnim površinama, realizaciji dalje gasifikacije područja grada, regresiranju osiguranja životinja, useva i plodova i Program zaštite i unapređenja životne sredine u ovoj godini • Među 34 tačke iz oblasti kadrovske politike potvređeni mandati pet odbornika, izvršena imenovanja dva direktora i članovi većeg broja skupštinskih komisija, upravnih i nadzornih odbora gradskih javnih preduzeća i javnih ustanova • Kvorum obezbedio odbornik Predrag Vukadinović, član novoformirane "Nezavisne odborničke grupe Kraljevo", izdvojene iz Srpske radikalne strane

   Kao što su i nagovestili predsednik i zamenik predsednika Skupštine grada, četrnaesta sednica "gradskog parlamenta" Kraljeva, iako je imala čak 50 tačaka dnevnog reda, okončana je u istom danu, posle više od jedanaest sati efektivnog zasedanja i skoro sve predložene odluke (osim jedne) su usvojene. Doduše, vladajuća koalicija obezbedila je kvorum za glasanje (36 od 70 odbornika) obezbedila u poslednjem času, tako što ga je, umesto Zorana Vukadinovića (OG SPS/PUPS), dao jedan drugi odbornik sa istim prezimenom - Predrag Vukadinović iz novoformirane "Nezavisne odborničke grupe Kraljevo" sastavljene od "otcepljenih" odbornika bivše jedinstvene odborničke grupe Srpske radikalne stranke.
Tako je skupština, posle višečasovne rasprave, sa 35 glasova "za" i jednim "uzdržanim", donela 49 odluka, dok samo jedna, uzdržavanjem od glasanja, odbijena.

POTRAŽIVANjA I MERE ŠTEDNjE
Među značajnijim odlukama iz redovne nadležnosti Skupština je razmotrila i usvojila izveštaje o poslovanju i završnom računu za 2008. i programe poslovanja gradskih javnih i javnih komunalnih preduzeća za 2009. godinu, a za JP "Opštinska stambena agencija" uzvojen je i Izveštaj o poslovanju za 2007. godinu i data saglasnost na raspodelu neto dobiti tog preduzeća u toj godini u oznosu od 4,1 milion dinara. Inače, od sedam gradskih javnih preduzeća prošle godine gubitke su ostvarila dva: JKP "Vodovod" - 64,9 miliona dinara i JKP "Putevi" - 13,7 miliona dinara. Prema obrazloženju izvestilaca, "Vodovod" je ostvario tzv. "knjigovodstvene" gubitke jer je krajem 2008. imao nenaplaćena potraživanja od 244,6 miliona dinara, a kao važniji uzroci gubitka pomenuti su i niska cena vode i gubici u cevovodu. Što se tiče "Puteva", kao jedan od uzroka pomenuta su i nenaplaćene usluge od Republike za izvršene radove na putnoj infrastrukturi u prethodnom periodu. Generalno, potenciran je dugogodišnji problem neneplaćenih potraživanja i kod ostalih javnih preduzeća, osim "Toplane", i potreba da uprave svih preduzeća iznađu adekvatan način naplate usluga od privrede i građana.
U obrazloženju i raspravi o programima poslovanja sedam gradskih JP i JKP za 2009. godinu, naglašeno je da je Gradsko veće, zbog ekonomske krize, definiusalo posebne mere štednje u ovim preduzećima koje obuhvataju "zamrzavanje" plata, smanjenje svih tzv. "režijskih" troškova poslovanja (dnevnice, reprezentacije) i druge uštede. Sugerisano da i pojedina preduzeća ("Čistoća") svojim projektima kokurišu kokurišu za sredstva iz evropskih namenskih  predpristupnih fondova, a da se od Republike zatraži da finansira održavanje tranzitnih puteva koji prolaze kroz grad. Između odbornika vladajuće koalicije i opozicije čule su se i međusobne optužbe o tome ko je kriv što su neke veće kapitalne investicije, poput potpune obilaznice zaobišle "Kraljevo" i što se umesto ravnomernog razvoja "forsiraju' pojedina područja, poput Adrana i Ratine? Opozicija je zamerila i što se na dnevnom redu nije našlo poslovanje gradskih javnih ustanova, uz odgovor da će to pitanje biti razmatrano na narednoj sddnici.

ODLUKA O KIOSCIMA
Usvojenom Odlukom o postavljanju kioska na javnim površinama propisani su postupak i uslovi za ovu delatnost i to posle višegodišnjeg odlaganja. Odlukom je,  pored ostalog, regulisano da kiosci u ekstra, prvoj i drugoj gradskoj zoni imaju površinu od šest do osam, a u ostalim zonama do 12 kvadratnih metara, da Program postavljanja kioska donosi Gradsko veće i tim dokumentom uređuje mesta, broj i izgled ovih montažnih objekata, da početnu visinu zakupnine određuje Odeljenje za poresku administraciju Gradske uprave i da se raspodela mesta vrši na osnovu javnog oglasa putem licitacije sa zatvorenim pisanim ponudama.  Izuzetno, prema članu 11 Odluke, Gradsko veće može neposrednom pogodbom po početnoj ceni dati u zakup mesta za kioske za potrebe ratnih vojnih invalida i članove porodica poginulih u ratovima 1991-1999. godine. Dodela mesta vrši se na period od pet godina, a postupak sprovodi komisija koju imenuje gradonačelnik Kraljeva. Veoma bitan je i član kojim se reguliše zabrana izdavanja u zakup ili ustupanja kioska drugim licima bilo kojim pravnim poslom.

REGRESIRANjE OSIGURANjA, ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
Donetom odlukom o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova u 2009. godini, omogućena je refundacija iz budžeta grada registrovanim poljoprivrednim domaćinstvima 60 odsto od visine osiguranja za životinje i 50 odsto za useve i plodove. Ako se uzme u obzir da i Republika za ove namene daje regres od 40 odsto, to znači da će svim domaćinstvima koja uplate ovo osiguranje ono biti refundirano 90-100 odsto. Pojedini odbornici, međutim, postavili su pitanje zbog čega poljoprivrednici moraju avansno da uplate ova sredstva pa da im se ona vraćaju, umesto da im se odmah dodele po prijavljivanju!?
Veoma bitna je i usvojena Odluka o Programu zaštite i unapređenja životne sredine u 2009. godini. Ovom Odlukom, naime, kako je obrazloženo, namenska sredstva (oko deset miliona od registracije vozila i iz drugih izvora), u toku ove godine utrošiće se za dalje zakonsko praćenje stanja u životnoj sredini u oblasti zaštite vazduha, voda, buke, hrane i zemljišta na području grada Kraljeva, iz čega će proisteći izveštaj o stanju životne sredine sa predlogom programa mera za prevenciju i sanaciju. Program razrađuje sistematsko praćenje kvaliteta vazduha i merenje buke, a posebno praćenje kvaliteta vode sa 11 lokalnih vodnih objekata i javnih česmi u gradu i prigradskim naseljima i 20 seoskih vodovoda, kao i kvaliteta podzemnih voda u Žičkom i konarevskom polju. Takođe obuhvata i Program ispitivanja zemljišta, Program kontrole životnih namirnica (po prvi put), izradu revizije projekta "Glavni kolektor upotrebljivih voda naselja Kovanluk i Ratina i industrijske zone u Ratini do gradskog postrojenja u Kraljevu",  izradu projekta stanja fekalne kanalizacije dela naselja Grdica i Adrani i ugradnju UV-uređaja za obezbeđivanje ispravne vode u seoskim školama. Posebna pažnja posvetiće se saradnji sa ekološkim i drugim udruženjima građana i nevladinim organizacijama i propadandnim i edikativnim aktivnostima, pre svega kod školske omladine.

OSTALE ODLUKE
Na sednici su donete i Odluka o početku izrade lokalnih akcionih planova za Rome u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva i stanovanja, Odluka o izmenama i dopunama Odluke o minimumu procesa rada za vreme štrajka u komunalnim delatnostima, Odluka o izmenama i dopunama Odluke o čišćenju i uklanjanju snega na teritoriji grada Kraljeva, Odluka o određivanju prostora za javno okupljanje građana i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređenju linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, a usvojen je i Izveštaj o radu Javnog pravobranilaštva grada Kraljeva za 2009. godinu (uz sugestiju da se još više popravi radno-pravni status ove institucije i ujednači sa sličnim gradovima u okruženju).
Kao dopunska tačka, usvojen je Izveštaj Komisije obrazovane radi realizacije Programa za izgradnju distributivne mreže i isporuku prirodnog gasa na teritoriji grada Kraljeva, uz donošenje odgovarajućih odluka.
   I pored opširnog obrazloženja, uzdržavanjem od glasanja, nije prihvaćen Zaključak kojim se stavlja van snage Zaključak Skupštine grada Kraljeva od 22. septembra 2008. godine kojim je obavezano Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave da odredi predstavnika tog Odeljenja koji će prisustvovati sednicama saveta roditelja u predškolskim ustanovama, odnovnim i srednjim školama u Kraljevu.Povratak na vrh strane


OSTALA SKUPŠTINSKA DEŠAVANJA
Kadrovske promene


DVA NOVA DIREKTORA
   U okviru kadrovskih rešenja Skupština umesto Duška Pešića, direktora Doma kulture "Studenica" iz Ušća za novog direktora te javne ustanove imenovala Draganu Stojanović, ekonomistu iz Ušća, a umesto Miloša Rakića, dosadašnjeg direktora JKP "Pijaca" Kraljevo za novog direktora tog preduzeća imenovala Zorana Jovanovića, diplomiranog inženjera mašinstva iz Kraljeva. I dok oko promene direktora JKP "Pijaca" nije ni bilo rasprave, oko smene direktora Doma kulture "Studenica" u Ušću vođena je burna polemika, sa  ekstremnim ocenama, od onih da je to smena po partijskoj podobnosti zbog koje će "u Ušću doći do demonstracija", do onih da je to sasvim normalno i da će smena  direktora "dovesti do slavlja u Ušću". Prilikom utvrđivanja kvoruma za glasanje na kraju sednice, čule su se tvrdnje da je odbornik Zoran Vukadinović napustio sednicu i zbog smene Pešića protiv koje se u raspravi energično zalagao.

PROMENE U ODBORNIČKIM GRUPAMA
   Zbog podela u Srpskoj radikalnoj stranci i odlaska na nove dužnosti jednog broja odbornika znatno je promenjena i struktura sastava Skupštine grada. Pošto je predsednik Skupštine Milomir Šljivić na početku je pročitao obaveštenje da je u Skupštini formirana nova "Nezavisna odbornička grupa Kraljevo" sastavljena od devet bivših odbornika SRS i pročitao njihova imena, za reč se javio odbornik Srećko Marković, jedan od potpisanih iz ove grupe, i izjavio da je jedino član odborničke grupe SRS i nijedne druge". Pored zamene pet odbornika, Skupština je obaveštena i da su nove šefove odborničkih grupa imenovani Goran Vučinić (DS), Soko Vilotijević ("NOG Kraljevo") i Slavoljub Nikolić (SRS), a za zamenike šefova odborničkih grupa Biljana Mirjanić (SPO), Mijat Lazović (SRS) i Mikica Vučinić ("NOG Kraljevo").

PET NOVIH ODBORNIKA
   Na početku zasedanja Skupština je po uobičajenoj proceduri, umesto odbornika kojima je mandat prestao podnošenjem ostavke ili zbog imenovanja na novu dužnost, potvrdila mandate odbornicima Saši Košaninu (DS, umesto Vukomira Mitrovića), Dejanu Bogavcu (DS umesto Aleksandre Sretović), Miloju Matoviću (SPO, umesto Mirka Vukovića), Dejanu Jablanoviću (PK, umesto Radmile Vladisavljević) i Tomislavu Pavloviću (PK, umesto Verice Milanović).Povratak na vrh strane


PREGOVORI O GASIFIKACIJI KRALJEVA
Nastavak gasifikacije


   Široka rasprava vođena je o usvojenoj dopunskoj tački dnevnog reda: "Razmatranje izveštaja Komisije obrazovane radi realizacije programa za izgradnju distributivne mreže i isporuku prirodnog gasa na teritoriji grada Kraljeva i donošenje odgovarajućih odluka". Nakon što je dr Miloš Čolović podneo je opširan izveštaj Komisije za gasifikaciju široke potrošnje koju je formirao gradonačelnik Kraljeva i predložio odgovarajuće odluke kojima bi se stvorili uslovi za pregovore sa ponuđačem iz Austrije i Nemačke o besplatnim priključcima na gasovod  i sprovođenje postupka izbora strateškog partnera za realizaciju gasifikacije, odbornik prof. dr Vladan Karamarković, pored ostalog,  upozorio je Skupštinu da se sa ovim pregovorima ne žuri, da se čitav problem svestrano izanalizira sa aspekta opravdanosti, sagledaju  iskustva drugih gradova i u proces obavezno uključi Javno energetsko preduzeće "Toplana" Kraljevo. U raspravi je učestvovao veći broj odbornika i gradonačelnik Kraljeva.
   Na kraju, Skupština je najpre usvojila radni zaključak koji je predložio Vukman Rakočević, šef OG G 17 plus, kojim se tim za sprovođenje postupka za izbor strateškog partnera radi realizacije gasifikacije široke potrošnje obavezuje da na svaku sednicu pozove stručno lice koje će delegirati JEP "Toplana" čiji je osnivač Skupština grada Kraljeva. Zatim je usvojila Izveštaj formirane Komisije, donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju Kraljeva kojim se kao jedna od komunalnih delatnosti propisuje i "pravo izgradnje, održavanja i korišćenja gasovoda za široku potrošnju, kao i distribucija prirodnog gasa na teritoriji grada Kraljeva", Odluku o pristupanju grada Kraljeva postupku izbora strateškog partnera za realizaciju gasifikacije široke potrošnje, izgradnju gasne mreže i distribucije prirodnog gasa na teritoriji grada Kraljeva i imenovan tim za sprovođenje postupka  za izbor strateškog partnera u sastavu Nada Rosić, Radovan Marković, Ljiljana Kordić, dr Miloš Čolović i Predrag Simović, zajedno sa prethodno usvojenim radnim zaključkom. Kako je naglašeno, čitav postupak realizacije procesa gasifikacije područja grada Kraljeva "biće transparentan i o načinu gasifikacije poslednju reč će imati Skupština grada Kraljeva".


ISPRAVKA
   U prošlom broju lista, u tekstu "Nova odbornička grupa od devet članova", slučajnom greškom smo objavili da je član novoformirane "Nezavisne odborničke grupe Kraljevo" Srećko Kostić koji je, inače, član odborničke grupe Srpske radikalne stranke, umesto Srećko Marković koji je zaista na spisku svojeručno potpisanih članova nove odborničke grupe. Zbog ove nenamerne greške izvinjavamo se odbornicima Srećku Kostiću i Srećku Markoviću.Povratak na vrh strane

U KRALJEVU ODRŽANA KONVENCIJA SRPSKE NAPREDNE STRANKE - piše Slobodan Rajić
"Sakupili smo se da menjamo i gradimo uspešnu Srbiju"


   • Istakao na konvenciji u Kraljevu Tomislav Nikolić, predsednik Srpske napredne stranke • Očekivanje pobede na predstojećim prevremenim lokalnim I republičkim izborima i saradnja sa svima u zemlji i svetu koji žele dobro Srbiji • Za sedam meseci Inicijativni odbor SNS u Kraljevu okupio oko 2.000 članova i formirao četrdeset mesnih odbora • Konvencija protekla u znaku poruke "Budućnost počinje danas"

"Kraljevo za Srpsku naprednu stranku ima simbolički značaj jer je odavde faktički potekla ideja za njeno formiranje", istakao je Tomislav Nikolić, predsednik SNS-a, na konvenciji te stranke pod radnim nazivom "Budućnost počinje danas", održanoj u utorak, 26. maja, u Multimedijalnom centru "Kvart" u Kraljevu.
- Ja sam trpeo mnogo pritisaka svojih prijatelja iz Kraljeva, kroz telefonske i razgovore "u četiri oka", o tome kad ćemo nešto da promenimo i ovu snagu koju imamo pretočimo u nešto što je bolje za građane Kraljeva i Srbije, a ne samo za pojedince u toj stranci. Više nego drugi ljudi, Kraljevčani su imali uticaj na mene da pokušamo da napravimo, pred kraj moje političke karijere, stranku koja će da ostane i da vlada Srbijom i posle nas koji smo je osnovali u septembru prošle godine. Izdržali smo sve napade i euforije od strane dojučerašnjih stranačkih saradnika i pred sobom smo imali samo jedan jedini cilj, a to je da glasove koje smo osvojili povećamo i da više nikad ne kažemo kako je naša stranka pobedila ali su neki drugi formirali Vladu, kako je ta vlast loša, jer građani sve lošije žive, deca nemaju budućnost, stari nemaju sadašnjost i da nam se ne dogodi više nikad da ne možemo da utičemo da promenimo tokove života u Srbiji. Mi smo se sakupili da menjamo Srbiju, da menjamo i gradimo normalnu i uspešnu Srbiju  - objasnio je Tomislav Nikolić.

SNAGA ZA SPAS SRBIJE
Po njegovim rečima, u Srbiji nema stranke koja se ne boji "naprednjaka" i zbog toga se i plaše njihove pobede na eventualnim izborima, u Kraljevu, drugim gradovima, ali i u Republici. Izrazio je očekivanje da SNS ostvari značajan izborni rezultat na predstojećim izborima u opŠtinama Zemun, Voždovac i Kosjerić.
- Nikada nismo ovako dobro radili i nadam se da ćete vrlo brzo imati šansu da se oprobate kako na lokalnim tako i na republičkim izborima, a ja sve radim da dođe do republičkih izbora zato što sam večeras video sa kakvom snagom vi raspolažete. Budite ponosni, ali samo da znate da i drugi gradovi mogu da se pohvale da imaju u SNS ovako sposobne timove, jer ova stranka je otvorena srca primila mnogo ljudi iz drugih stranaka, ali i onih koji nisu bili ni u jednoj. Ideja SNS je ubačena u 400 stranaka koje postoje u Srbiji, u 19 godina dosadašnjeg višestranačkog sistema i ta ideja mora večito da živi… Nas je Srbija čekala i to ne smemo da smetnemo sa uma. Srbija od nas čeka spasenje i mi znamo da će biti jako teško i da to predstavlja veliku odgovornost u ovom trenutku - naglasio je Nikolić.
Izlažući programske ciljeve stranke, on je naglasio da SNS želi "da Srbija sarađuje sa svima u svetu koji joj žele dobro, i sa istokom, i sa zapadom, i sa severom, i sa jugom". Podsetio je i da je donedavno Evropska unija plašila građane Srbije njegovom pobedom na izborima, a da danas njemu i SNS niko više ne preti, već želi da sarađuje, čak i po pitanju Kosova i Metohije, u čemu "naprednjaci", kako je slikovito rekao, pomalo liče na vukove "koji dlaku menjaju ali svoju ćud, odnosno svoj nacionalni ponos, nikada". Kako je rekao, on i njegovi saradnici iz stranke danas ravnopravno razgovaraju sa stranim ambasadorima u Srbiji i ministrima spoljnih poslova, napomenuvši da mu je nedavno ambasador Japana otvoreno rekao da "zna da će SNS da pobedi na sledećim izborima" i da "ne smemo da ga razočaramo".
- U svim razgovorima tražili smo pomoć za Srbiju. Međutim, nama "naprednjacima" ne treba pomoć iz inostranstva, već iz svakog sela, svake kuće u Srbiji, trebaju nam samo glasovi svih naših građana. Svako od vas, ipak, treba da zna da građanin kad treba da bira ne misli samo na mene ili Aleksandra Vučića, već na svog komšiju koji je napredniji od njega, koga sreću na ulici i koji će mu sutra "krojiti kapu" tu pored njega - podvukao je Nikolić.

POSEBNA PAŽNJA MLADIMA I SELU
Istakao je i da u svom radu SNS treba posebnu pažnju da posveti mladoj generaciji koja treba da dobije odmah veću šansu u političkom i ukupnom društvenom životu Srbije.
- Mladi kažu da svet ostaje na njima. Ja im nudim da sada rade i da sadašnjost bude na njima. Svako ko je punoletan može da preuzme odgovornost. Nemojte da čekate, nemojte da pobeđujete tako što biste svog protivnika da ponizite, već tako što ćete da budete bolji od njega. Ne može niko da vas pobedi ako ste obrazovaniji, iskreniji, čestitiji, pošteniji, hrabriji od njega!? Uvek kad imate neku utakmicu, gledajte da vi pobedite, a ne da protivnik izgubi, jer to nije garancija da ste još pobedili… Mlade moramo sačuvati od mnogih savremenih poroka i ako nešto mogu da obećam mogu da obećam da ćemo sve učiniti da sačuvamo zdravu decu. Kao da je veliki zadatak spasiti decu od narkodilera, kao da se ne zna u svakom gradu, pa i u Kraljevu, ko su narkodileri, kao da to policija ne zna i kako da se izbori prptiv njih, da ne strepite za svoju decu kad pođu u obdanište, u školu, u grad - pojasnio je Nikolić.
U osvrtu na ekonomski razvoj Srbije i ciljeve SNS, Nikolić je posebno ukazao na potrebu razvoja sela i poljoprivrede i to obrazložio rečima:
-  Prvo ćemo da počnemo da vraćamo život na selo jer kad smo izgubili selo mi smo izgubili i državu. Država se setila da nam uzima novac od poreza, pa nam prvo dala da kupujemo "punto"!? Što nam prvo nije dala da kupujemo traktore, građevinski material da pravimo kuće na selu, što nisu počeli da prave puteve prema selu, dobru seosku električnu i telefonsku mrežu, seoske vodovode, što nisu izvršili popis seoskih kuća u kojima može a niko ne živi, popis pašnjaka, šuma, livada i njiva, odredili koliko mogu da pomognu da u sva sela počnemo da vraćamo ljude!? Navešću samo primer jabuke koja je voćka budućnosti, a mi u Srbiji možemo da proizvedemo milijardu tona jabuka za prodaju u zemlji i u inostranstvu…

EKONOMSKI RAZVOJ I SARADNJA
Govoreći o razvoju gradova i industrije, Nikolić je podsetio da kada je on naveo primer da je "kraljevačka Fabrika vagona pre desetak godina celokupnu godišnju proizvodnju izvozila u Mjanmar, niko nije znao koja je to zemlja" i podsetio da je Vijetnam pre deset godina imao 80 miliona stanovnika i bio i ostao veliko tržište za nas.
- Za Srbiju više ne postoji mali ekonomski partner. Svako ko može od nas da kupi, ovde da uloži, svako kome možemo da garantujemo profit i da sa tim profitom raspolaže i zapošljava našu decu i naše ljude koji sa 25 godina staža nezaposleni sede kod kuće i čekaju penziju,  to će biti naš partner… Svako će moći otvorenih ruku da kod nas dođe i kaže šta mu je ideja i kako želi da je ostvari, a mi kao ljudi da pregovaramo o Srbiji kao zemlji koju smo sami stvarali, a ne samo nasledili. Jer, mi smo vrlo veliki deo Srbije prodali baš kao naslednici, baš kao oni što su prodavali i kuće i njive da bi kupili polovna kola, prodali jeftino svoja preduzeća novim kapitalistima, a radnici zauzvrat dobili po 150 evra za godinu staža, za ceo radni vek dobili po 3.000 evra za koje mogu da kupe deci polovni auto - podvukao je Nikolić.

"MNOGI IDU ZA NAMA"
U nastavku izlaganja podsetio je i da su se on i Boris Tadić pre dve godine potpuno razlikovali po svojim programima u izbornoj kampanji, a da su danas njihovi programi skoro isti, pa čak i Nikolićeva ideja o članstvu Srbije u Pokretu nesvrstanih kojoj se, kako je rekao, " Tadić tada smejao a nedavno poslao u Havanu Vuka Jeremića na samit tog Pokreta".
- Srbija se ipak mnogo promenila, ali u korist onoga što mi govorimo. Promenila se tako da su naše najveće političke stranke pošle našim stopama, ali mi imamo svoj put i njime idemo, a oni neka pronađu put kojim će da idu, jer onaj ko ide iza nas taj nikada ne može da nas stigne.  Mnogo je izgubljeno vere, mnogo je beznađa danas u Srbiji, mnogi roditelji i deca se ne sreću i ne razgovaraju, deca se više ne obraćaju roditeljima za pomoć  zato što znaju da oni ne mogu da im pomoć pruže. Mnogo je laži izgovoreno o Srbiji u proteklih 10-20 godina, pomalo smo svi u tome učestvovali. Mi smo danas stigli pred zid koji ćemo sigurno srušiti - naglasio je Nikolić.

"NERAZUMEVANJE NAŠIH PREDLOGA"
Istakao je i da je SNS za kratko vreme učinila mnogo i ponudila saradnju svim strankama da se prevaziđe sadašnja politička i ekonomska kriza u zemlji, uprkos toga što je "SNS znala da će za 4-5 meseci biti jača od svih ostalih stranaka zajedno". Razlog te ponude je želja da zajedno izađemo iz krize, kao kad komšija ponudi danas komšiji ruku i parče hleba da bi sutra bio "svoj na svome".
- Ja sam zato ponudio najpre opoziciji da sarađujemo, pristajući i da se kao stranka "smanjimo". I jeste to opasno za njih iako ne deluje tako, ali oni čekaju i smatraju da još nije vreme za saradnju. A onda sam, svestan toga da Srbija ne može da ostane po strani od ekonomske krize, ponudio svima u Srbiji koji se ozbiljno bave politikom, za koje građane glasaju, da premostimo 2-3 meseca, ali da za to vreme imamo nove izbore, da u tim izborima država ne finansira političke stranke i njihovu besmoisleno skupu kampanju, da "čuvari kutija" to obave besplatno. Da zatim formiramo jednu Vladu narodnog jedinstva, da se nas 7-8 zatvorimo u sobe, da ispišemo deset najvažnijih zadataka koje ta Vlada treba da ostvari. Da ostvarimo one zadatke oko kojih se složimo, a garantujem da o sedam od deset možemo da se složimo i da ih onda efikasno realizujemo. Ova vlast je rekla da im to ne treba, jer imaju 127-128 poslanika u Skupštini Srbije koji podržavaju Vladu. Podržavaju Vladu, ali sada treba podržati Srbiju. Zato ćemo morati da se sklonimo od toga i da svoju stranku strpljivo, iz dana u dan, formiramo i da u nju uključujemo sve bolje i bolje ljude. Ja se ne kajem što sam ponudio ovu saradnju, kajaće se oni koji je nisu prihvatili - upozorio je Nikolić.

OTVORENA VRATA STRANKE
Završavajući svoje izlaganje, Tomislav Nikolić je još jednom naglasio da su vrata SNS otvorena za sve sposobne, poštene i hrabre ljude, mlade i stare, različitih nacionalnih i verskih ubeđenja, koji žele da menjaju Srbiju i od nje stvore normalnu zemlju za život svojih građana.
- Ja verujem u Boga, pravdu i istinu, ja verujem u to da smo mi kao točak sišli na samo dno, ušli u blato, ali mi iz njega moramo što pre da izađemo i verujem da nas čeka brži oporavak.  Sada sam posebno ponosa na vas i sve one koji su nam, uprkos brojnih napada, prišli bez razmišljanja i dvoumljenja, verovali mi kao čoveku i ja takve ljude ne mogu, niti ću ikada u životu razočarati. Sve vam najbolje želim, da raspišemo izbore i u Kraljevu i u Republici, da u njima pobedite i da onda radite najbolje što umete - zaključio je Tomislav Nikolić, predsednik Srpske napredne stranke.
Inače, konvencija SNS u Kraljevu, počela je pesmom "Tamo daleko", svojevrsnom "himnom" te stranke, na njoj je predstavljen deo kraljevačkog stranačkog tima i podmlatka stranke, a pored uvodnih reči o Kraljevu, o stanju, problemima i prioritetima u njegovom razvoju govorio je veći broj istaknutih članova stranke.

DEO KRALJEVAČKOG TIMA SNS-A
Učesnicima konvencije SNS u Kraljevu posebno je predstavljen deo novog tima kraljevačkih "naprednjaka", kako su najavljeni, "prvih među jednakima, zaslužnih za dosadašnji uspehe stranke": Nebojša Simović (poverenik za Raški okrug i grad Kraljevo), Maja Mačužić, dr Radoslav Jović, Nenad Marković, Zoran Bojanić, Đorđe Pavlović, Dragan Jovanović, Dragana Joković, Milan Milosavljević, Radojica Vukosavljević, Vladimir Pavlović, Ivana Blažić, Nenad Nerić, Dejan Brđović, dr Zoran Mrvić, Dragana Prelević (tehn. sekretar), Boban Županjac, dr Novica Dragović, Vukosav Konjikušić, Miloš Mijailović, Dušanka Dolamić, dr Milivoje Simić, Milan Pršić, Đorđe Janković, Milanče Radosavljević, Željko Đurović, Maja Danilović, Ivan Milić, Zoran Marić, Srđan Đurović, Marija Timotijević, Đorđe Aćimović, Nikola Antonijević, Vesna Milojević, Nenad Džamić i Vladan Mrvić.  Na bini su bili mladi  "naprednjaci", članovi Omladine SNS, u majicama sa imenom stranke. 

"BRĐA" I "VUČKO" ČLANOVI SNS
Dan uoči konvencije Srpske napredene stranke u Kraljevu, u prostorijama Inicijativnog odbora ove stranke u Kraljevu, poznati kraljevački odbojkaš, trener i istaknuti sportski radnik Dejan Brđović i dugogodišnji košarkaš kraljevačke "Sloge" Miloš Mijailović - "Vučko" pristupili su Srpskoj naprednoj stranci. Na ovaj način, simbolično su uručene prve članske karte kraljevačkim "naprednjacima".

JOŠ SEDAM GOVORNIKA
Pored predsednika stranke, na konvenciji je bilo još  sedam govornika iz kraljevačkog Inicijativnog odbora SNS-a. Maja Mačužić, jedan od osnivača IO SNS Kraljevo, govorila je o dosadašnjim aktivnostima stranke u Kraljevu, Zoran Bojanić i Đorđe Pavlović o privrednom problemima i merama za dalji ekonomski razvoj grada, dr Radoslav Jović o aktuelnim političkim problemima i zbivanjima u Kraljevu, dr Zoran Mrvić o vrednostima SNS i razlozima svog učlanjenja u ovu stranku, Dejan Brđović o krizi i prioritetima u sportu i fizičkoj kulturi u Srbiji i Maja Danilović o problemima mladih i njihovom rešavanju preko SNS-a 

U STALNOM USPONU
Govoreći o aktivnostima SNS-a u Kraljevu, maja Mačužić je, pored ostalog istakla da je sve započelo pres konferencijom, 1. oktobra 2008. godine, na trgu "Kod Milutina" i da je stranka u proteklih sedam meseci okupila oko 2.000 članova svih uzrasta i obrazovnih i radnih profila i formirala više od 40 mesnih odbora na području grada Kraljeva. IO SNS Kraljevo je u proteklom periodu organizovao brojne aktivnosti, tribine i pres konferencije, posebno medijsku promociju u borbi za zdrav život, protiv narkomanije i side, podelu novogodišnjih paketića za decu u Orahovcu na Kosmetu, posetu Gerontološkom centru u M. Banji i organizovanje svakog 21. u mesecu raznih humanitarnih akcija Omladine SNS-a, borbu za poštovanje zakona u saobraćaju i aktivnosti za razvoj sela sa ovog područja.Povratak na vrh strane


UDRUŽENJE SPORTSKIH RIBOLOVACA U AKCIJI "OČISTIMO SRBIJU" - piše Marko Slavković
Brojne aktivnosti sa dugotrajnim efektom

   • Da bi što kvalitetnije sprovelo akciju ,, Očistimo Srbiju,,, Udruženje sportskih ribolovaca ,,Hristifor Perišić Kićo,, prijavilo projekat ,,Očistimo Srbiju- priključi se, i ti si Srbija,,, sa posebnom metodologijom gradske i ruralne sredine • Cilj, koji je Udruženje odavno sebi postavilo, ostaje isti: čist i uređen životni prostor • Aktivnosti u izvođenju javnih radova, ali i nezaobilazne aktivnosti u cilju očuvanja i zaštite ribljeg fonda

Poslanici Skupštine Srbije nedavno su usvojili šesnaest zakona iz oblasti ekologije, kojima se uspostavljaju efikasniji mehanizmi za zaštitu životne sredine i propisi usklađuju sa standardima Evropske unije. Izmenom Zakona o zaštiti životne sredine, recimo, predviđeno je znatno pooštravanje kaznene politike, tako da će novčane kazne biti povećane i do petnaest puta, a kazne za privredne prestupe dostizaće desetostruke iznose. Zakon o upravljanju otpadom treba da suzbije neadekvatno postupanje sa otpadom, što je jedan od najvećih ekoloških problema Srbije. Zakon o ribljem fondu, na primer, reguliše očuvanje i zaštitu, ulov, korišćenje i promet ribe.
Usvojeni zakoni iz oblasti ekologije u direktnoj su vezi sa ranije pokrenutom akcijom ,,Očistimo Srbiju,,, Ministarstva zaštite životne sredine i prostornog planiranja, a projekat ,,Očistimo Srbiju- priključi se, i ti si Srbija,,,Udruženja sportskih ribolovaca ,,Hristifor Perišić Kićo,,, isključivo je proistekla kao jednodušna podrška državnim naporima da se, konačno, reši problem zaštite životne sredine.

PROJEKAT SA PREFIKSOM ,,ODRŽIVOG,,
Loše navike, pogrešna usmerenja celog društvenog sistema, pa i naše nebrige, doveli su do toga da stanje životne sredine danas nije čak ni na nivou naših trenutnih dostignuća u stremljenju dostizanja standarda normalnog življenja. Ono što raduje, svakako je pomak koji je očigledan u našem zakonodavstvu, od uvođenja procene uticaja, principa da zagađivač plaća, podizanja opšte svesti o značaju zaštite životne sredine, pa do Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda. Generalno, stvari se menjaju, što je dobro i što, umnogome, olakšava ostvarenje ciljeva zacrtanih u tom pravcu. S tim u vezi, načelnik prostranog Ribarskog područja ,,Srbija- Jugozapad,,, Milan Milosavljević Mida, kaže:
- Glavna ovogodišnja akcija Ministarstva zaštite životne sredine i prostornog planiranja ,,Očistimo Srbiju,,, zamišljena je tako da pokrene sve subjekte društvenog života, od lokalnih samouprava, do nevladinog sektora i građanstva. Trenutno je u toku izrada projekta u okviru akcije, i ono što se već sada može reći, sve aktivnosti biće usmerene ka rešenjima koja imaju prefiks ,,održivog,,, što znači da se aktivnosti neće usmeriti na projekte jednokratnog efekta (na primer, da očistimo neku divlju deponiju, a posle izvesnog vremena na istom mestu da ponovo nastane deponija), već ćemo se usmeriti na projekte sa rešenjima obezbeđivanja primarnih aktivnosti. U cilju što kvalitetnijeg sprovođenja akcije, naše Udruženje sportskih ribolovaca ,,Hristifor Perišić Kićo,, apliciralo je sa projektom ,,Očistimo Srbiju- priključi se, i ti si Srbija.,,
Ovim projektom, kažu u Udruženju, obuhvatiće se celokupna teritorija grada Kraljeva, sa posebnom metodologijom gradske i ruralne sredine. Ciljna ,,grupa,, je celokupno stanovništvo, sa posebnim akcentom na specifične oblasti interesovanja, a posebno na segmente društva koji su upućeni na obnovljive prirodne resurse: lovci, ribolovci, pčelari, mikolozi, turističke organizacije i klasteri, planinari i ostale organizacije koje bi, po prirodi svog angažovanja, bile zainteresovane da u što većoj meri učestvuju u akciji.

PROBLEMI I CILJEVI
Entuzijazam, koji je zahvatio kraljevačku opštinu prilikom donošenja LEAP-a 2005. godine, i poslednje velike akcije čišćenja grada, u organizaciji lokalne samouprave, kao da je utihnuo. Glas javnosti je utihnuo i zaboravio na ekologiju. Znajući koliko je bilo teško podstaći javnost da se uključi u rešavanje ekoloških problema grada, ali pamteći koliki doprinos tako uključena javnost može da pruži u takvim aktivnostima, Udruženje ,,Kićo,, smatra da je od ogromne važnosti pokrenuti mehanizme uključene i zainteresovane javnosti.
- Šta želimo postići? Možda je najbolje objasniti našu zamisao kao jednu proširenu kampanju, sa izraženim edukativnim elementima, koja bi, s obzirom na realno kratke rokove, probudila i pokrenula javnost, inače ključni akter akcije. - kaže načelnik Milosavljević.
Aktivnost projekta ,,Očistimo Srbiju- priključi se, i ti si Srbija,,, sastojala bi se iz više koraka. Prvi korak, edukacija šire društvene zajednice, bila bi usmerena ka grupacijama koje bi po prirodi svog angažovanja, bile najzainteresovaniji partneri. Po tematikama bi se formirale tri celine: organizacije koje su direktno vezane za obnovljive prirodne resurse (ribolovci, lovci, pčelari, golubari, mikolozi) kao jedna celina, predstavnici mesnih zajednica sa ruralnih područja kao druga celina, i turističke organizacije i klasteri kao treća celina.
            Promocija akcije ,,Očistimo Srbiju,,, kao drugi korak, podrazumeva kampanju uključivanja javnosti, izradu reportaža o stanju životne sredine, aktivnostima na razrešenju takvog stanja i toku izvođenja akcije i njenim rezultatima. Osim medijske promocije, organizovaće se izrada promotivnog materijala, a novac od prodaje bio bi upotrebljen za sprovođenje konkretnih aktivnosti.
Treći korak ogledao bi se u sitemu nagrađivanja najboljih aktivnosti u okviru akcije. Nagrađivanje treba da doprinese dodatnoj motivaciji, kako kao materijalnu dobit, tako i kroz takmičarski duh, koji treba probuditi u organizacijama koje budu aktivne tokom akcije. Na primer, škola sa najbolje uređenim dvorištem i okolinom, dobiće dva računara, najaktivnija organizacija novčanu nagradu za svoje aktivnosti, najuspešnija ruralna mesna zajednica dobija na poklon tri kontejnera za smeće, i tako redom.
- Naša organizacija je, osim ove akcije, već drugu godinu aktivna u izvođenju ,, javnih radova,,, preko projekata Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj, pa se nadamo da će naš grad ove godine dobiti javnu ,,eko brigadu,,. Ona bi imala zadatak da omogući što kvalitetnije održavanje manifestacija od značaja za grad, obezbeđivanjem što viših ekoloških standarda putem uređenja gradskih plaža, vodotoka Ibra uoči ,,Veslog spusta,,; uređenje planinarskih staza, odmorišta, uklanjanje divljih deponija na specifičnim mestima, i slične aktivnosti.- naglašava Milan Milosavljević.
            Svakako, osnovne aktivnosti Udruženja sportskih ribolovaca u Kraljevu i dalje su očuvanje i zaštita ribljeg fonda, kao prirodnog resursa naše zemlje. S tim u vezi, podsetimo da je od prošle godine ribarsko područje, kojim gazduje ,,Kićo,,, znatno prošireno, pa i u toj oblasti svoje znanje proširuju na celu jugozapadnu Srbiju. Neizostavne su i takmičarske aktivnosti, što podrazumeva i uređenje staza, posebno širom Srbije poznate i cenjene takmičarske staze u Žiči.
            - Dakle, pred nama je godina kad moramo da zasučemo rukave, ali nam to nije teško, jer smo samo tako i navikli. Priroda to obilato vraća.- zaključio je načelnik Ribarskog područja ,,Srbija- Jugozapad,,, Milan Milosavljević Mida.
(u sledećem broju ekološki pokret “Ibar)Povratak na vrh strane


BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU
Kacigu na glavu

   • U toku 2008. godine, vozači bicikla sa motorom i motocikla, učestvovali su u 4.289 saobraćajnih nezgoda, od kojih su više od 50 posto izazvali upravo vozači ovih vozila, ne poštujući propise o bezbednosti saobraćaja. U ovim saobraćajnim nezgodama poginulo je 124 lica, dok je 3.831 lice zadobilo telesne povrede

U cilju smanjenja broja saobraćajnih nezgoda i ublažavanja posledica u njima, saobraćajna policija će od  25. do 31. maja 2009. godine, na teritoriji Republike Srbije provesti propagandno - preventivnu akciju "Kacigu na glavu". Osnovna poruka akcije upućena je vozačima bicikla sa motorom i motocikla, da su i oni učesnici u saobraćaju, da u interesu sopstvene bezbednosti poštuju saobraćajna pravila i obaveze, voze pažljivo i budu oprezni.
Pokazatelji bezbednosti saobraćaja ukazuju na izraženo učešće bicikla sa motorom i motocikla u saobraćajnim nezgodama koje se događaju na putevima u Republici, sa veoma teškim i opasnim posledicama.
U toku 2008. godine, vozači bicikla sa motorom i motocikla, učestvovali su u 4.289 saobraćajnih nezgoda, od kojih su više od 50 posto izazvali upravo vozači ovih vozila, ne poštujući propise o bezbednosti saobraćaja. U ovim saobraćajnim nezgodama poginulo je 124 lica, dok je 3.831 lice zadobilo telesne povrede.
U 2008. godini, zbog nepoštovanja saobraćajnih propisa od strane drugih učesnika, u saobraćaju život je izgubilo 58 vozača motocikla i bicikla sa motorom, dok je 1.556 povređeno.
Vozači bicikla sa motorom najčešće prouzrokuju saobraćajne nezgode čineći sledeće prekršaje: nepropisno kretanje po kolovozu, nepropisno uključivanje i isključivanje iz saobraćaja, nekorišćenje biciklističke staze ili trake (gde postoji), nepoštovanje saobraćajne signalizacije posebno u raskrsnicama, upravljanja neosvetljenim biciklom sa motorom u noćnim uslovima i uslovima smanjene vidljivosti, vožnja pod dejstvom alkohola i sl. Vozači motocikla, posebno mladi, često u želji da se dokažu pred svojim vršnjacima, najčešće čine prekršaje: prekoračenje dozvoljene brzine kretanja, nepoštovanje saobraćajne signalizacije posebno u raskrsnicama, nepropisno menjanje saobraćajnih traka, vožnja pod dejstvom alkohola i slično. Posledice nastale u saobraćajnim nezgodama znatno su teže, zbog nekorišćenja zaštitne kacige od strane vozača i drugih lica koja se prevoze biciklom sa motorom i motociklom.
Od 31.maja do kraja sezone korišćenja bicikla sa motorom i motocikla policijski službenici saobraćajne policije vršiće pojačanu kontrolu ovih učesnika u saobraćaju u pogledu poštovanja saobraćajne signalizacije, posebno semafora, tehničke ispravnosti i korišćenje svetlosno - signalnih uređaja, korišćenja zaštitne kacige, upravljanja pod dejstvom alkohola uz preduzimanje svih zakonom propisanih mera odgovornosti.       
Policija apeluje na vozače bicikla sa motorom i motocikala da poštujući pravila i obaveze u saobraćaju, čuvaju svoje i živote drugih učesnika u saobraćaju.Povratak na vrh strane


       NEDELJA BORBE PROTIV MIŠIĆNE DISTROFIJE
Sunce jednako sija za sve

  U okviru obeležavanja ''Nedelje borbe protiv mišićne distrofije'' u periodu od 18-25.maja, organizovana je medijska kampanja sa osnovnim ciljem da se skrene pažnja javnosti na postojanje jedne ovakve populacije društva i da se animiraju svi društveni činioci da krenu u zajedničku borbu protiv ove opake bolesti. Zatim je organizovan obilazak članova kod svojih kuća, kao i članova smeštenih u ustanovama socijalne zaštite. -  -Naši članovi- šahisti uzeli su učešće na memorijalnom šah turniru ''Car'' u Užicu, kao i na šah turniru sa Udruženjem distrofičara Rasinskog okruga u Kruševcu, gde su ostvarili zapažene rezulate. Za naše najmlađe članove na trajnom smeštaju u Specijalnoj bolnici u Novom Pazaru održana je predstava, pozorišne grupe Teatra ''Sunce'' iz Kraljeva uz uručenje skromnih poklona, kaže Stevan Todorović predsednik Udruženja.       
  Udruženje distrofičara iz Kraljeva i Udruženje OSI ''Živeti zajedno'' iz Novog Pazara uz podršku osoblja Specijalne bolnice priredili su prigodan kulturno-zabavni program, za decu i omladinu ove ustanove.
-Naš poznati književnik, nobelovac Ivo Andrić rekao je: ''Vrlo rano sam saznao da svaki minut života može biti težak koliko i život ceo.'' Ove njegove reči poslužile su za ovu svrhu kao opomena svima onima koji nisu upoznati sa bolešću mišićne distrofije, jer ona često puta dolazi iznenada i bez naše volje, kaže Todorović i nastavlja
  -A da bi obolelima od ove bolesti bilo lakše i lepše potrebno je da im pomognemo tako što ćemo se svi mi edukovati, stvarati svet i društvo sa moralnom odgovornošću i, stvarati svet jednak za sve.
  U tom smislu i cilju i Teatar ''Sunce'' iz Kraljeva je kao  uvek i ove godine dao skroman doprinos izvodeći pozorišnu predstavu namenjenu najmlađima, kao i svim obolelim na lečenju u Specijalnoj bolnici. Pozorišnu jednočinku ''Majstor za sve'' koju je napisao Zoran Savković-Džeri, ujedno i glumac sa svojim mlađim učesnicima: Nikolom Voštinićem, Filipom Popovićem , Sandrom Dimitrijević ,Marijom Okošanović  i Vanjom Đorović  izveo je, uz povremene prekide aplauzom oduševljene publike, ovaj komad. Svojim divnim  glasom Marija Okošanović, uz pratnju na harmonici svog mlađeg kolege, Vojina Stanojević ,  oboje učenika srednje  Muzičke škole ''Stevan Mokranjac'' iz Kraljeva, očarali su sve prisutne. Nikako ne smemo zaobići ni sekretara Udruženja distrofičara  Kraljevo, Stevana Todorovića, koji je  inicijator ove akcije, kao i Zorana Krstića, predsednika Udruženja OSI ''Živeti zajedno''. Udruženje distrofičara Kraljevo je podelilo poklone najmlađima na trajnom smeštaju u Specijalnoj bolnici u Novom Pazaru, rastajući se uz osmehe na licu i  obećanje da će se i sledeće godine družiti na ovom istom mestu.
  -Koristim ovu priliku da se zahvalili svim ljudima velikog i toplog srca, koji su svojom podrškom, bilo u moralnom ili materijalnom smislu, pomogli da realizacija ove aktivnosti uspe, jer naši članovi to zaista i zaslužuju, kaže Stevan Todorović sekretar Udruženja.Povratak na vrh strane


RATINA: SABOR DEČJEG STVARALAŠTVA
Čuvanje vekovne tradicije i običaja

  Prošle subote u Ratini je održan 24. Sabor dečjeg stvaralaštva Srbije i Balkana. Ovog puta u raznovsnim programima tradicionalnog Sabora u Ratini učestvovalo je više od 800 devojčica i dečaka iz čitave Srbije Pored dečjih ansambala iz Kraljeva i okoline, nastupila su folkolni dečji ansambli iz Vladičinog Hana, Malog Crnića, Mrčajevaca, Vlasotinaca, Boljevca, Sivca, Crvenke, Lipljana, Vrbasa i drugih mesta Srbije.

Učesnici Sabora, po tradiciji, manifestaciju su započeli igrama i pesmama i najvećim dečjim srpskim kolom, u prepodnevnim satima, na Trgu srpskih ratnika u centru Kraljeva, a zatim nastavljena raznovrsnim programom u Ratini, gde im je prigodnim rečima srdačnu dobrodošlicu poželeo Zoran Vukadinović, odbornik i predsednik Mesne zajednice Ratina.Povratak na vrh strane


RAŠKA
Prekinut lanac šverca cigareta


  Koordiniranom akcijom pripadnika Uprave granične policije - Stanice granične policije Mehov krš i Policijske uprave Kraljevo - Policijske stanice Raška, presečen je još jedan kanal nelegalne trgovine cigaretama.
  Policija je prošlog četvrtka (u 14,00), na lokalnom putu Novi Pazar - Raška, iz pravca Novog Pazara, radi kontrole zaustavila putničko vozilo kraljevačke registracije "pežo 405" sa prikolicom, kojim je upravljao Dragan P. (42) iz Novog Pazara.
  Prilikom pregleda vozila, u podu prikolice, posebno prepravljenim za prikrivanje robe i u delovima nameštaja-cipelarnika, koji su se nalazili u prikolici, pronađeno je 1.288 bokseva cigareta inostrane proizvodnje, bez propisanih kontrolnih akciznih markica, vrednosti od oko milion dinara.
Sumnja se da je Dragan P. nameravao da cigarete po uvećanim cenama preproda na području Republike Srbije.
  On je, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena trgovina i nedozvoljen promet akciznih proizvoda, uz krivičnu prijavu priveden istražnom sudiji Opštinskog suda u Raški.
  Posle saslušanja, istražni sudija je osumnjičenog pustio da se brani sa slobode.


LAZAC
U sudaru sa autobusom poginuo vozač “kadeta”


  Prošle srede, oko 16,00 časova, u Lascu kod Kraljeva, na lokalnom putu Samaila - Lazac, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je putničko motorno vozilo marke "opel kadet" kraljevačkih registarskih oznaka, kojim je iz pravca Samaila prema Lascu upravljao Milovan L. (53) iz Lasca, prešlo na suprotnu stranu kolovoza i direktno se sudarilo sa autobusom marke "Sanos" vlasništvo AD "ATP" iz Kraljeva kojim je upravljao Miloš P. (30) iz Kraljeva.
  Od zadobijenih povreda na licu mesta preminuo je vozač "opel kadeta" Milovan L, dok su putnici koji su se nalazili u navedenom vozilu Milutin T. (29) iz Lasca kod Kraljeva i Stevan Š. (19) iz Kačulica kod Cačka zadobili teške telesne povrede zbog kojih su zbrinuti u Medicinskom Centru "Studenica" u Kraljevu.Povratak na vrh strane


UMETNOST - KULTURA - OBRAZOVANJE

"ŽIČKA HRISOVULJA" BRATISLAVU MILANOVIĆU - piše Bojana Milosavljević
Pogled kroz slojeve vremena

   Na dan Preobraženja gospodnjeg, 19. avgusta, ove godine na završnoj manifestaciji Žičkog duhovnog sabora nagradu "Žička hrisovulja" poneće pesnik Bratislav R. Milanović. Delu ovog poete biće, uz to, posvećen i zbornik radova sa skupa koji će biti održan tokom Sabora. Manifestaciju je, inače, pre gotovo dve decenije utemeljio Književni klub Kraljevo, a nedugo zatim ona je postala najznačajniji književni događaj u kulturnom miljeu grada, da bi potom prevazišla i taj okvir. Odluku o ovogodišnjem laureatu "Žičke hrisovulje" doneo je žiri u sastavu: Dejan Aleksić, Miloš Milišić, Živorad Nedeljković, Goran Petrović i Dragan Hamović (predsednik).
Bratislav R. Milanović rođen je 1950. godine u Aleksincu. Objavio je knjige pesama: Jelen u prozoru, Klatno, Neman, Balkanski pevač, Vrata u polju, Silazak, Male lampe u tamnini i roman Potok. Dobitnik je najviših pesničkih nagrada; zastupljen u više antologija srpske poezije  objavljenih kod nas i u svetu. Milanovićeve izabrane pesme prevedene su na poljski, mađarski, rumunski, italijanski i engleski jezik. Bratislav R. Milanović radi kao novinar u Radio Beogradu.
Žiri za dodelu "Žičke hrisovulje" ističe Milanovićev "prodoran pesnički pogled kroz slojeve vremena rodnog balkanskog prostora."  U obrazloženju za dodelu nagrade, pored ostalog, stoji i da je budući laureat "zasnovan kao autor koji će, pošav od neposrednog povoda, redovno usmeriti smisaoni tok pesme ka oblastima koje nadmašuju taj povod, uključiti različite asocijacije i prisećanja iz istorije i kulture, uz povremeno isticanje naglašeno angažovanog stava tamo gde je takav odziv primeren i potreban..."GALERIJA ,,MARŽIK"
Izložba crteža Vojislava Nedeljkovića

   Izložba crteža Vojislava Nedeljkovića, slikara iz Požege, biće otvorena u utorak uveče u galeriji ,,Maržik".Na izložbi će biti postavljeni crteži na kartonu (većeg formata) u čijoj su izradi korišćeni različiti materijali, kao što su grafit i akril.Inače, Nedeljković je pre tri godine diplomirao na Fakultetu umetnosti u Zvečanu i do sada je imao dve samostalne i učestvovao na više kolektivnih izložbi.LIKOVNA KOLONIJA NA BERANOVCU - piše Dragan Bajović
Slikari za “Ibarske”

   Na Beranovcu, u dvorištu Aleksandra Rakuša, krajem prošle nedelje održana je likovna kolonija u kojoj je učestvovalo 12 kraljevačkih slikara. Kolonija je, na inicijativu slikara Vlastimira Spasojevića Evča i Helmuta Šturmera, organizovana za našu kuću, "Ibarske novosti".
Sav prihod od prodatih slika biđe uplađen na račun "Ibarskih novosti". Ovo je, u stvari, samo početak akcije pomoći kraljevačkih slikara našoj  kući koja je krajem 2007. godine prodata. Krajem sledeće godine ta privatizacija je poništena. Sada naša kuća ponovo čeka kupca. Posle svih šest decenija u kojima smo bili i, nadamo se, ostali glavni gradski informativni medij, prepušteni smo  na milost i nemilost tržištu. U proseku, ovde se zaposlenima svakih 40 dana isplaćuje po pola ionako niske plate. 
Kraljevački slikari ovom kolonijom pokazuju da im je ova kuća vrlo važna.
   "Ibarske novosti" će blagovremeno objaviti datum aukcije.  Naši gledaoci koji, i pre aukcije, žele da otkupe neku od ovih slika mogu da nam se jave na telefon 312-505.IZDAVAŠTVO
Novi broj "Povelje"

   U izdanju Narodne biblioteke "Stefan Prvovenčani" iz Kraljeva objavljen je novi broj književnog časopisa "Povelja." U njemu poeziju ispisuju Bratislav Milanović, Nikola Živanović, Branko Stevanović; objavljena je proza Danice Vukićević, Reja Robinsona, Pjetra Grosija i drugih. O svojim najdražim fotografijama piše Vladimir Kecmanović, dobitnik Nagrade "Meša Selimović" za roman "Top je bio vreo." U "Poveljinim" dodacima (Vidi čuda i Preporučeno) objavljena su sećanja na detinjstvo (Ljubivoje Ršumović) i priče savremenih norveških pisaca.MEĐUOKRUŽNO TAKMIČENJE ELEKTROTEHNIČKIH ŠKOLA
Kraljevački đaci superiorni

U Užicu je sredinom meseca održano takmičenje elektrotehničkih škola iz šest okruga Republike. Jedna od 14 škola - takmičara bila je i ESTŠ "Nikola Tesla" iz Kraljeva. Zanimljivo je da se ovo takmičenje odvija već 14. godinu zaredom, ali ono što je najlepše jeste da su učenici iz Kraljeva, inače redovno plasirani u sam vrh u svim proteklim godinama, ovoga puta bili uspešniji nego ikad. "Elektroničari" iz kraljevačke škole su u svim disciplinama (ukupno četiri) osvojili prva mesta, a uz to i dva druga, jedno treće i po dva četvrta odnosno peta mesta. U ukupnom zbiru to znači da se 11 od 20 učenika "Nikole Tesle" izborilo za učešće na 15. državnom takmičenju koje će se 6. juna održati u Kuli.
U disciplini Osnove elektrotehnike 1 pobednik je Stefan Đorđević, a drugoplasirani Miloš Čabrilo. Mentor ovog "dvojca" je prof. Zorka Majstorović. U Osnovama elektrotehnike 2 pobedio je Aleksandar Pavlović, četvrto mesto osvojio je Bojan Dimitrijević, a peto - Nikola Lazović. Ovu ekipu pripremala je prof. Verka Radević. U disciplini Elektronika 1 i 2 (mentor je bila prof. Ljiljana Jović) pobednik je Ognjen Andrić, drugoplasirani Novica Jovanović, dok je Miloš Vasiljević osvojio peto mesto. Najzad, u takmičarskoj oblasti Energetska elektronika prvi je bio Marko Petrović, treći - Nikola Bošković a četvrti - Darko Vučićević. Mentor ovoj grupi bio je prof. Nikola Pavlović.PRIZNANJE NARODNOM MUZEJU KRALJEVA
Najbolji u prošloj godini

   Za izuzetne rezultate postignute u prošloj godini, ali i mnogo vremena unazad, Narodni muzej Kraljeva počastvovan je Nagradom "Mihaila Valtrović". Kolektiv Muzeja je dugoročno i predano radio na razvijanju i unapređenju muzejske delatnosti koja podrazumeva sve stručne aspekte što ih propisuju zakoni o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara. Po tome je postao poznat i priznat širom Srbije, a ovih dana usledila je i godišnja nagrada. Ona se dodeljuje u spomen na Mihaila Valtrovića, arheologa, arhitektu i istoričara umetnosti - prvog srpskog muzeologa koji je utemeljio sistematsko sakupljanje, obradu, zaštitu i čuvanje muzejskih dobara. Valtrović je, pored ostalog,  bio član Srpske kraljevske akademije, profesor Velike škole i upravnik Narodnog muzeja u Beogradu.
   Muzej je kompleksnog tipa sa zbirkama: arheološkom, etnografskom, istorijskom, umetničkom i numizmatičkom; tu su i konzervatorsko odeljenje, propagandno - pedagoško i dokumentaciono, kao i biblioteka. Stalna postavka otvorena je 15. maja prošle godine.Narodni muzej Kraljeva je uspešan organizator naučnih skupova koje prate i odgovarajuće prezentacije. Osim toga suizdavač je časopisa "Naša prošlost", a redovno priređuje brojne i raznovrsne kulturne i umetničke programe.NOVE KNJIGE - piše Ivan Rajović
Kanabe, nemi svedok ni malo lepog svakodnevnog života

   • Ponesena rečima koje otkrivaju nemi govor predmeta ona nas kao u transu vodi kroz prolećna jutra, kroz vejavice, pod procvetale kajsije, ali i u podrume tapetirane srebrnastom paučinom, u spavaće sobe urbanih zatočenika svojih patoloških pobuda, u šupe pa sve do pozorišne bine u srpkoj provinciji sa koje je tek uklonjeno bordo kanabe oko kojeg su, kao oko svojevrsnog totema upletene sudbine svih likova u ovom romanu.

(Milkica Miletić, "Kanabe", Beogradska knjiga, 2009)
Mada se već na početku karakterističnim i nimalo takozvanim ženskim pismom Milkica najavila kao svojevrsna pesnička pojava, što je kasnije i opravdala, ona se u svom drugom proznom ostvarenju, naslovljenom Kanabe , dokazala i kao izvanredan prozni pisac.
Već u prvoj priči (poglavlju) da se primetiti da spisateljka nastavlja svoj svojevrsni književni eksperiment u kojem je, reklo bi se, radnja ono što pisca ne samo da ponajmanje ili uopšte ne zanim, već mu nije primarno u stvaralačkom postupku. Njeni satovi, recimo,  koji pokazuju različito vreme zapravo ne pokazuju nikakvo vreme, bar ne ono koje protiče. A kad nema satova koji pokazuju tačno vreme, onda nema ni vremena. U takvom okruženju ljudi i stvari sa njima deluju večno i neuništivo. Život nema pravila i sve je samo proizvod nužnosti u datim okolnostima. To kako se ponašamo, emaniraju likovi ove knjige, samo je proizvod nametnutih normi ili činjenica da, sudeći na osnovu tuđeg iskustva, mislimo da to tako mora.
I logično, njena potreba da osvetljava predmete, da ih imenuje, da otkriva njihovo poreklo, njihovu strukturu i uzajamne odnose smešta početak romane gde drugde nego u antikvarnicu.
I tu se naša spisateljica pokazuje kao pravi virtuoz oživljavajući nam stvari koje smo videli, pored kojih smo prolazili ili ih i posedovali ali kojima nikada nismo pridavali neki naročit značaj.
Zanimljivo je do koje mere nas autorka uverava u činjenicu da sve te tehnološke novotarije obogaćene stotinama gigabajta i osposobljene za svakakva čudesa nemaju ni delić mistike i duhovonog kapaciteta jedne porculanske figurice u sobi neke emigrantske ruske porodice ili plesačice iz kutijice koja svira, koja do jutra pleše na jednoj nozi uz tihu, jednoličnu ali neobično inspirativnu muziku koja budi emocije i intrigira čula. Ili, kako to kaže Milkica:
…mala kutija iz koje je noću izlazila mala balerina da se brčka u lokvi mesečine i vrti na jednoj nozi sve do svanuća…
Ovo je knjiga u kojoj svako dugme, svećnjak, abažur, svaki upotrebni ili ukrasni predmet ima trenutak svog osmišljenog bivstva, knjiga koja na momente postaje svojevrsni zbornik predmeta iz realnog sveta koji su u životima većine nas potpuno marginalni.

NEMI ŽIVOT MRTVE PRIRODE
S ljubavlju i sa pedantnom revnošću pasioniranog poznavaoca i ljubitelja predmeta, koji ne retko čine ljudske živote ili ih samo oplemenjuju, ona prilazi stvarima koje, tek tu vidimo, na svojevrstan način svojim ćutanjem, svojim izgledom i sastavom mogu da progovore o svojim vlasnicima mnogo više i rečitije nego što su ovi u stanju.
I tako uranjamo u jedan od paralelnih svetova koji se dešava tu pored nas, a da ga mnogi uopšte nisu bili svesni, to je život stvari ili, bolje rečeno, život mrtve prirode koja, zaključićemo, i te kako živi.
Pored baroknog ogledala iz čijeg su se pozlaćenog štuka pomaljali mali debeljuškasti amorini i lebdeli u letećem stavu, bile su okačene baletske patike.
A možda baš među tim i takvim predmetima ljudska priroda tek dolazi do punog izražaja. Na žalost, ne tako nežna, prozračna, čipkasta, baršunasta, već onakva kakva zapravo jeste - uglavnom sublimirana u ono što se, dokazano je, na kraju svih emotivnih uzleta u čoveku učauri u zlo; čak i preterana ljubav  prema izgubljenoj majci.
I koliko god pravi likovi ovde bili bitni ili sporedni, oni zapravo lebde među predmetima sa kojima čine jedinstvo na koje mi, u žurbi modernog života ne obraćamo pažnju. A predmeti su ti koji pod tipkama naše spisateljice isijavaju one tihe, tajanstvene i neme vibracije koje satkane sa ljudskim svesnim, ili nesvesnim, dovode do krajnjeg ishoda u oblikovanju ljudske prirode.

PONESENOST REČIMA
To čarobno saznanje se gotovo fetišističkom ponesenošću Milkica nam maestralno nudi na dar. Ponesena rečima koje otkrivaju nemi govor predmeta ona nas kao u transu vodi kroz prolećna jutra, kroz vejavice, pod procvetale kajsije, ali i u podrume tapetirane srebrnastom paučinom, u spavaće sobe urbanih zatočenika svojih patoloških pobuda, u šupe pa sve do pozorišne bine u srpkoj provinciji sa koje je tek uklonjeno bordo kanabe oko kojeg su, kao oko svojevrsnog totema upletene sudbine svih likova u ovom romanu. I koliko god bile autentične i građene u različitim okolnostima i specifičnim duhovnim stanjima sve ove priče čine jedinstvo, čak i ako, na prvi pogled, nemaju nikakvih dodirnih tačaka, osim što se tu negde u nekom uglu bolesničke sobe ili spavaonice starog perverznjaka pojavi kanabe kao nemi svedok ni malo lepog svakodnevnog života.
Misli drevnih mudraca i refleksije zvaninčih i većini nepoznatih učenja o umeću življenja, pa čak i jednog od naših najvećih inženjera duše i vere Vladete Jerotića, kojima je knjiga protkana, samo potvrđuju da se život od postanja, verovatno, odvija po zakonitostima fizike ili kauzaliteta, svejedno, odnosno da otelovljene ljudske duše kroz istoriju, samo menjaju scenografiju ali ne i suštinu svoje ovozemaljske pojavnosti. I to sve do otkrivanja antikvarnice, svojevrsnog groblja starina, u ovom slučaju "Slon" gde se i predmeti i duhovi nalaze kao hibernirani u bezvremenskom prostoru u kojem samo otpadaju ljušture, a sve ostalo traje onako kako je trajalo i kako će, verovatno, uvek biti.
Milkica nam ne ostavlja mesta za slutnju ili nagoveštaj, za čitaočevu imaginaciju, već nam u gotovo trodimenzionalnoj pojavnosti svojim deskriptivnm pasažima dočarava ono što bi trebalo da vidimo.
…mislio je, očekujući da devojka zamiriše na slatki bagrem ili maline, mistično usredsređen na njene prekrštene noge u crnim lakovanim cipelama, čiji je kaiščić išao preko ljupkog risa, zakopčavajući se jednim zalutalim biserom
Njeni iskazi zapljuskuju čitaoca bujicom reči od kojih ni jedna nije suvišna, sve je na svom mestu i u funkciji ne samo da nagovesti, već da u potpunosti dočara slike iz piščeve mašte, ne ostavljajući čitaocu ni malo mesta da sam bilo šta dodaje ili ostane uskraćen za ono što mora da zna. Tim pre što se ovde ne radi o idealizovanom svetu i likovima, već o svetu u kojem zapravo živimo pokušavajući da ga sebi i drugima maštom, religijom pa i samoobmanom prikažemo drugačijim.
…na sliku beznadežne pustoši padala je gusta magala.
Naravno, u tom svetu, okupljenom oko kanabeta presvučenog bordo brokatom, kako zaključujemo na kraju knjige, možda nedostaje jedna priča, a to je priča o balkanskom diktatoru koji na tom, ili sličnom, kanabetu priprema teren za obračun sa celim svetom i svojim narodom. Ali baš zato što nedostaje, a po već nametnutoj nam formuli, ona se sama kristališe i pojavljuje u svesti, ona je tu, kao ud u svesti pacijenta kojem su ud amputirali.
I tek na kraju, sa poslednjom rečenicom, u poglavlju koje se i zove Povratak na početak, čitalac shvati igru i kao da progleda, kao da doživi prosvetljenje i istog trenutka oseti potrebu da se vrati na početak i da, sada obogaćen novim saznanjem i svojevrsnom alhemičarskom formulom, zaroni u ponovno iščitavanje Kanabeta i suočavanje sa likoviama i predmetima koji sada već nemaju onu imaginarnu moć, budući da mirišu na naftalin i predstavljaju samo deo fundusa jednog pozorišta u provinciji sa svim onim nabojem mikrofašizma duha palanke.
Tek tada shvatimo da je bilo potrebno poslušati autorku i knjigu čitati od sredne od priče o kanabetu razvrstavajući priče levo, desno…kako i stoji u uputstvu za čitanje.
Otkrivanje tog i takvog sveta iz stvaralačkog postupka  ženske perspektive i ženske senzibilnosti još jedan je kvalitet ove knjige koja u osnovi ima prikaz jednog surovog sveta sa likovima kakvi su tom svetu i primereni, bez obzira koliko oni pretendovali  da budu likovi stvarnih ljudi ili onih sa dasaka koje život znače. U suštini svega leži predstava ili, još bolje, svet kao volja i predstava, po Šopenhaueru.
Ali, poznato je da ako se analizira cirkust - gubi se magija, i zato je bolje pustiti da magija traje i živeti sa onim osećanjem koje ostavlja prvo iščitavanje Kanabeta, sa onim katarzičnim preokretom na kraju koji se, baš kao i ključne stvari u životu, ne ponavlja i samo jednom se događa.
"Jer su i u životu retki i dragoceni svetli trenuci prave sreće" kako kaže jedan od Milkičinih junaka.

O AUTORU   
Kraljevačka Čačanka ili obrnuto, Milkica Miletić, naša dugogodišnja sugrađanka koja je ovde objavila i svoje prve pesme, rođena je u Čačku 26. 12. 1958. god. Po obrazovanju je diplomirani pravnik, a po životnom opredeljenju pesnik. Milkica je do sada objavila zbirke poezije Tragovi ljubavi (1995), Od šake do usana (1999), U retrovizoru (2001) S ove strane (2002) i roman Zapisi na latici ruže (2003). Živi u Čačku gde uređuje književni program u Domu omladine. Početkom ove godine Milkica se oglasila i svojim drugim romanom Kanabe, koji je izašao u izdanju Beogradske knjige.Povratak na vrh strane


SPORT

TENISKE AKTUELNOSTI - piše Zoran Bačarević
Ilić osvojio i Skoplje

   • Mladi takmičar TK Kraljevo, Luka Ilić, trijumfovao na međunarodnom turniru u Makedoniji (u singlu i dublu) u konkurenciji igrača do 14 godina

   Još uvek teniski junoša, ali već dobro poznato ime kraljevačkog i srpskog tenisa ovog proleća ređa uspeh za uspehom. Posle nedavnog tunira u Nikšiću (Crna Gora, postoji i selo Nikšić između Kragujevca i Batočine) Luka Ilić je trijumfalno okončao i minuli Euro turnir u Skoplju, glavnom gradu bivše jugoslovenske republike Makedonije.Da slavlje bude veće potrudio se i Novosađanin Petar Čokić, koji je u dublu bio partner Iliću za pobedu nad parom Adanali-Batler (Turska-Engleska) od 2:0 (6:1, 6:4). Ipak, svakako je vredniji uspeh u pojedinačnoj konkurenciji:
- U Skoplju sam, bar za sada, ,,naplatio" veliki trud koji ulažem u tenis već šest godina. U polufinalu sam za protivnika imao Izraelca Savranskog i pobedio ga sa 6:1, 7:5. I u drugom setu sam imao prednost od 4:1, naglo sam izgubio koncentraciju pa je protivnik poveo sa 5:4. Ipak, vratio sam se u meč i konačno izborio plasman u finale. U susretu sa Englezom Batlerom nisam imao nikakvih problema, uspešno sam otvorio meč a zatim protivnika ubedljivo savladao sa 6:1, 6:1. Iskreno, nisam očekivao da ću batlera savladati tako lako i ubedljivo, kaže posle povretka iz Skoplja sa ,,duplom krunom" bez sumnje prvi reket Kraljeva i velika nada srpskog tenisa Luka Ilić (14).
Dvostrukom pobedom u Skoplju Luka Ilić je osvojio nove bodove na ETA listi, a posle Skoplja će se svrstati među prvih 80 igrača u Evropi u svojoj starosnoj kategoriji. Mladi kraljevački teniser sa već velikim i ,,vremešnim" takmičarskim iskustvom je, inače, učenik završnog razreda OŠ ,,Svetozar Marković" u Kraljevu, za odsustva iz škole zbog brojnih domaćih ali i međunarodnih takmičenja ima puno razumevanja školskih vlasti, ali pre svega razrednog starešine Vesne Šućur i veliku ,,pomoć" svojih školskih drugova, koji nisu ljubomorni na njegove sportske uspehe.
Za Ilića ovih dana nema ,,malog" a kamoli ,,velikog" odmora. Posle Skoplja već ove sedmice je na programu međunarodni turnir u Subotici, pa prvenstvo Srbije za igrače od 16 godina...sve do kraja sezone koja je, bar do sada, više nego uspešna. U međuvremenu, u vreme letnjeg raspusta uslediće i redovni prepodnevni i popodnevni treninzi od oko pet časova, ukupno, manje-više pola dana!FUDBAL-SRPSKA LIGA (ZAPAD)
Promocija u nedelju

   • U 29. kolu Mačva i Sloga igrali u Šapcu bez golova, Inon bolji od Metalca (2:1 za Požarevljane) • U nedelju na Gradskom stadionu od 17,00 Sloga-Radnički (Klupci), kod Ložionice Metalac-Železničar

   Fudbaleri Sloge tri kola pre kraja prvenstva obezbedili su titulu prvaka na srpskoligaškom Zapadu, pa sebi dozvoljavaju luksuz da u dva uzastopna kola pred nedeljnu zvaničnu promociju na Gradskom stadionu osvoje samo bod, a da pritom (ponovo) ne postignu gol. Posle minimalnog poraza na Ubu prošle srede i u nedelju u Šapcu fudbaleri Sloge, posebno strelci, zaobilazili protivničku mrežu u velikom luku. Susret sa višedecenijskim rivalom iz  ,,provincijskog Urugvaja" završen je najnepopularnijim rezyltatom (0:0), a da Kraljevčani po izveštajima sa ,,lica mesta" nisu više od jedanput ugrozili gol Mačve i njenog čuvara mreže Budakovića. To je učinio Milenković, a slaba uteha za goste iz Kraljeva je što su nastupali nekompletni. Pored Tadića i Vasića u napadačkoj petorci nije bio ni Rađenović, koji se povredio na zagrevanju.Zbog toga je Mačva bila ta koja je bila daleko bliža makar i jednom golu za tri boda, ali Gavrić u 85. minutu a Janković u poslednjim trenucima nisu uspeli da savladaju Divca. Prvi se okliznuo u najnezgodnijem momentu, a drugi je pogodio spoljni deo Slogine mreže-sve za po jedan bod rivalima koji su svoj status odavno rešili.
   Fudbaleri Metalca doživeli su i drugi poraz u dva uzastopna kola u finišu prvenstva, a sve su bliži i ,,planiranom" plasmanu na početku sezone ,,zlatnoj sredini". Posle poraza od Požežana u sredu ,,plavi" sa Ložionice u Požarevcu su ostavili sva tri boda. Domaćin je poveo već u 13. minutu, uvećao vođstvo u 53. a počasni pogodak, iliti gol utehe postigao je za Kraljevčane Stevanović, dva minuta pre kraja susreta-sve za konačnih Inon-Metalac 2:1 (0:0) i osmo mesto Metalca pred nedeljno poslednje kolo u sezoni 2008/09. Svi su izgledi da će Metalac to mesto (tolerancija-plus-minus jedno gore-dole) zadržati i posle poslednjeg 30. kola u kome će kod Ložionice lajkovački Železničar pokušati da traži bodove spasa.
   Zvanična promocija novog člana Prve Telekom lige Srbije u grupi zapad je u nedelju od 17 časova na Gradskom stadionu kada u goste dolazi Radnički iz Klupca, drugoplasirana ekipa učesnik baraža za ulazak u drugoligašku konkurenciju. Pored Sloge mesto u Prvoj Telekom ligi već su obezbedili Zemun, Proleter iz Novog Sada i Radnički iz Niša, a u baraž će pored Klupčana, Timok i Telepotik (Zemun) i najverovatnije Radnički iz Sombora. Žreb za baraž će biti obavljen već sutra u FSS, igra se samo jedan krug pa će pobednici iz dva para posle dva susreta postati članovi Prve Telekom lige, odnosno Slogini rivali u drugom po rangu takmičenju od naredne jeseni.
   Susret poslednjeg 30. kola Srpske lige (Zapad) i promocija novog prvaka Sloga-Radnički (Klupci) počinje sutra od 17 časova na Gradskom stadionu, kada i susret Metalac-Železničar (Lajkovac) na stadionu kod Ložionice.NIJE LAKO SUDIJAMA - piše Stole Petković
Drama u tri čina

   Mladi sudija Nebojša Strahinić striktno je primenjivao pravila fudbalske igre na utakmici Čibukovac -  Kralj Petar Prvi odigranoj u Staroj čaršiji. Dobro se kretao, imao dobar pregled igre i pokazao da je odlično fizički pripremljen. Naročito je to manifestovalo u 84. minutu. Tada je zbog druge opomene isključio Z. Radovca iz ekipe gostiju (slika 1) koji je nezadovoljan pojurio za arbitrom. Ko zna kako bi se proveo ,,čovek u crnom" da razjarenog fudbalera (slika 2) nisu sprečili njegovi saigrači. Ipak, brze noge su bile presudne (slika 3).STUDENTSKI SPORT: ČETRDESET DEVETA. "MAŠINIJADA" NA JAHORINI - piše Aleksandar Daišević
Kraljevčani iznad svih

   Tradicionalni sportski susreti  mašinskih fakulteta sa područja bivše SFRJ održani su i ove godine i to po 49. put,a prvi put od raspada velike države domaćin je bila BiH, odnosno olimpijska planina Jahorina. Izuzev fakuletata iz Hrvatske na ovogodišnjoj Mašinijadi pojavili su studenti viskoškolskih ustanova iz svih bivših repulika, a pored sportskog takmičenja studenti su imali i takmičenje u znanju. U izuzetnoj konkurenciji sveukupni pobednik u sportu postao je Mašinski fakultet iz Kraljeva čiji su studenti još jednom potvrdili da im nema premca.
- MF Kraljevo decenijama već učestvuje na Mašinijadama i ove godine u granicama svojih mogućnosti, prisutne krize i opšte besparice, upslei smo da okupimo i spremimo ekipu koja je dostojno reprezentovala školu, grad i Univerzitet kome pripadamo. Ponosan sam na ostvareno na sportskim terenima, ali i u takmičenju iz znanja gde smo takođe uspeli da se plasiramo u samom vrhu. Iako pripadamo tzv. malim fakultetima nadvisili smo sve favorite,a posebno mi je drago da su se brojni aktivni sportisti, studenti na našem fakultetu, odazvali pozivu i borili za svoju školu i grad Kraljevo - naglašava sa velikim zadovoljstvom profesor Novak Nedić dekan Mašinskog fakulteta u Kraljevu.
Ova jedina visokoškolska ustanova u gradu na Ibru egzistira već 40 godina, a fakultetu studira oko 500 studenata, na osnovnim akademskim studijama, master studijama i doktorskim studijama.
- Na ovom fakultetu diplomu su stekli brojne poznate ličnosti iz sveta nauke i sporta i danas veliki broj sportista iz Kraljeva i Srbije upravo ovde stiče titulu akademskog građanina. Na našem fakultetu poodavno se sportu poklanja velika pažnja, decenijama ovde vrlo uspešno radi Sportsko društvo čija je perjanica Košarkaški klub Mašinac, naš prvoligaš,a podestiću da smo u Džudo klubu devedestih godina iznedrili svetske prvake. Danas su u prvom planu odbojkaši kraljevačke Ribnice, koji su naši studenti i koji su nam doneli trijumf na Jahorini - zaključuje dekan Nedić.
Studenti MF Kraljevo su znali da proslave veliki uspeh, ali i da podsete da su početkom ovog milenijuma takođe dominirali na Mašinijadama održanim tada na Kopaoniku. Želja svih je da se titula odbrani naredne godine, ali i da ovaj fakultet bude organizator ovog takmičenja, a kao destinacija pominje se Vrnjačka Banja koja ima izvanredne uslove upotpunjene nedavno otvorenom dvoranom "Vlade Divac".

PARAGLAJDISTA NA KROVU AUTOBUSA!
Kraljevčani su baš bili zapaženi na Jahorini na 49.Mašinijadi. Bivši košarkaš Mašinca Marko Peković i aktuelni "libero" OK Ribnica Vladimir Jović istovremeno se bave i paraglajdingom,a svoju umešnost u ovom atraktivnom sportu demonstrirali su na olimpijskoj planini iznad Sarajeva. Leteli su na svojim paraglajderima jedan deo puta do hotela,a Marko Peković je uspeo precizno da sleti na autobus kojim su došli kraljevački studenti!!FUDBAL - OPŠTINSKA LIGA - piše Stole Petković
U prvom delu golovi u drugom uzbuđenja

   Čibukovac - Kralj Petar Prvi 3:1 (3:1)

Igralište FK Čibukovac. Strelci: 0:1 N. Markićević u 13. 1:1 Radašinović u 21. 2:1 Milenković u 43. 3:1 Radašinović u 45. Sudija: Nebojša Strahinić (Kraljevo). Žuti kartoni: Đorđević (Čibukovac), Z. Radovac, Pljakić, P. Markićević (Kralj Petar Prvi). Crveni kartoni: P. Markićević, Z. Radovac  (Kralj Petar Prvi)
Čibukovac: Ilić, Đorđević, Vrljanović, Komatina, Čingelić (Gračanac), Đorđević,  Grubač,, Milenković (Bošković), Igrović, Radašinović
Kralj Petar Prvi: Ivanović, Kostović, Z. Radovac, Mijailović, Pljakić, Popović, N. Markićević, P. Markićević, A. Drenova-ković, N. Drenovaković, U. Radovac
Igrač utakmice: Radašinović
Domaćini su zasluženo uknjižili tri boda protiv ekipe iz Stubla koja je na utakmicvu pristigla sa jedanaest igrača. To kao da je opustilo igrače domaćina pa su gosti prvi došli u vođstvo posle brze akcije kada je N. Markićević levicom pogodio donji levi ugao gola Čibukovca. Posle osam minuta četa trenera Parađanina je uspela da izjednači godlom Radašinovića koji se iznenada odlučio nma šut sa dvadesetak metara a lopta je prevarila Ivanovićša - 1:1. Ubrzo zatim i Milenković postiže gol. Šutirao je neb aš snažno sa ivice šesnaesterca i mreža gostiju još jednom se zatresla - 2:1. U sami smiraj poluvremena Radašinović kao i kod prvog pogotka šutira i lopta posred gola ulazi u mrežu - 3:1.I to bi bio kraj sa golovima. U nastavku bar desetask prilika da zatresu mrežu Kralja Petra Prvog imali su domaćini koji su se prosto utrkivali ko će iz izglednih prilika da promaši gol površine solidne garsonjere. Mladi sudija Strahinić trenirao je strogoću. Tako je najpre sa klupe  udaljio trenera domaćina Parađanina (svog nekadašnjeg dugododi-šnjeg trenera), a potom pokazao put u svlačionicu N. Markićeviću i Z. Radovcu, zbog dva žuta kartona.VESTI IZ ATLETSKOG KLUBA KRALJEVO
Milica ponela zastavu

   U petak 22. maja na prvom kolu kvalifikacija kupa Srbije za pionire, koje je održano u Nišu (stadion na Čairu), nastupilo je i 13 takmičara Atletskog kluba ,,Kraljevo". Osvojeno je jedno prvo mesto tri driga i dva treća. Najuspešnija je bila Milica Arsić, prvim mestom u disciplini bacanje diska i drugim mestom u bacanju kugle. Drugi je bio Dragoš Glavčić u disciplini koplje, a treći u disciplini skok u dalj. Jovana Krstić osvojila je drugo mesto u skoku u vis. Još jedno treće mesto osvojio je Stefan Marinković u trci na 800 metara. Za finale se očekuje plasman čak 11 takmičara. Posebno treba istaći da su pionirke, kojih je nastupilo 10, imale startove u 16 disciplina a sve u želji da na finalu posle prošlogodišnjeg 4. mesta ostvare još bolji plasman. $etvrto mesto na finalu kupa 2008. je ostvareno sa osam nastupa u finalu, a ove godine trebalo bi da 14. juna u Sremskoj Mitrovici pionirke imaju nastup u 12 disciplina. U finalu se očekuje i nastup tri pionira u pet disciplina.RUKOMET - SRPSKA LIGA, MUŠKARCI
Lako sa Prijepoljcima

   Metalac - Prijepolje 20:13 (9:3)

Stadion kod Zelengore. Gledalaca 150. Sudije: Nikolić i Perišić (Kruševac).Sedmerci: Metalac 5-3, Prijepolje 3-3.
Metalac: Kanjevac, Mirković, Nen. Nikolić2, Dimitrijević, Ljubičić 3, Veljović 3, Andrić 1, Jovanović, Stamenković 2, Ni. Nikolić, Bešević, Kostić 4, Dragićević 1, Blagojević 4
Prijepolje: Smiljaković, Petrić 2, P. Tomašević 1, R. Janjušević 1, Hajdarević 4, Hamzić 3, Čuvić 1, Cvijović, Šanjević,  N. Tomašević, S. Janjušević 1
Pobeda domaćina nije dolazila u pitanje. Već posle prvog poluvremena kada su rukometaši Metalca stekli prednost od šest poena bilo je jasno da će taj kapital u nastavku i odrediti pobednika. Kod domaćina vrlo dobri Kostić i Blagojević dok su kod simpatičnih gostiju dobrom igrom na sebe privukli pažnju R. Janjušević i Hamzić.DŽUDO KUP 2009 U BRUSU
Poletarcima tri odličja

   Takmičari Džudo kluba ,,Stara čaršija" na ovogodišnjem džudo kupu ,,Brus 2009", održanog prošle subote, osvojili su tri vredne medalje u konkurenciji poletaraca, takmičara rođenih 1999. godine i mlađih. Aleksandar Protić osvojio je zlatnu medalju u kategoriji od 45 kg. Srebrnu medalju, u kategoriji do 55 godina osvojio je Nikola Bažalac.Povratak na vrh strane


 


IMPRESUM

Nedeljni list u izdanju : „Ibarske novosti” AD - Kraljevo. Adresa Redakcije: ul. Hajduk Veljkova br. 2.
VD direktor i glavni i odgovorni urednik: Zoran Knežević. Odgovorni urednik: Vladeta Stanojević. Tehnički urednik: Saša Kovačević. Lektor: Vesna Jovičić. Redakcija: Zoran Bačarević (sport), Dragan Vukićević (privreda), Slobodan Rajić (politika), Marko Slavković (reportaže i Stršljen), Bojana Milosavljević, Ivan Rajović (urednik izdavačke delatnosti), Lidija Kuljača (zanimljivosti - zabava), Milisav Radovanović (fotoreporter), Zorica Radunković (marketing).
Predsednik Upravnog odbora: Ivan Rajović, novinar

Telefoni: direktor i glavni i odgovorni urednik 312-504, odgovorni urednik tel/faks 320-630, pravna i opšta služba 312-505, oglasno odeljenje 312-505.

Godišnja pretplata 1.560 din. Za inostranstvo - Evropa 4.680 dinara, Amerika i Australija 6.240 din. Tekući račun: 160-14461-52 kod „Banca Intesa” Kraljevo. Kompjuterska obrada „Ibarske novosti”.
Štampa “APM PRINT”, III Bulevar 29, Novi Beograd.
Generalni distributer: “SOFIST”, Žička 10, tel. 036/360-200 i 361-222.

Poštarina plaćena u Pošti 36200 Kraljevo. List izlazi petkom, rukopisi se ne vraćaju.

e-mail:webmaster@kraljevo.com


Ibarske novosti - e-mail

Copyright © 1997-2009. Interactive.net Kraljevo. All rights reseved interactive