Preuzmite PDF verziju
novog broja "Ibarskih"

Preuzmite PDF verziju
novog broja "Ibarskih"
Internet izdanje - 12. jun 2009. godine

R e k l a m n i   l i n k o v i !

Naslovna strana novog broja "Ibarskih novosti" - klik za vecu sliku! Pripreme za skupštinsko zasedanje
Dogovor o zajedničkom rešavanju problema
Obeležena gradska slava Sveta trojica
Interesovanje postoji, ali uz smanjenje administriranja
Briga o građanima - na prvom mestu
Predlog regionalizacije Srbije - apsolutno neprihvatljiv
Vrnjačka Banja, Raška i Kraljevo - gradovi za miran i bezbedan život
Interventna demokratija
Pobratimili se Kragujevčani i Ušćani
Umetnost, kultura, obrazovanje
Sport: Rukomet, fudbal


ODRŽANE DVE SEDNICE GRADSKOG VEĆA KRALJEVA - piše Slobodan Rajić
Urbanistički planovi i završni račun budžeta grada

   • Utvrđeni predlozi urbanističkih planova naselja Sijaće Polje i "Crkvine" i izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za blok 6.2 Ribnica • Odlukom o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za prvorođeno dete iznos sa 5.000 povećan na 10.000 dinara, a Odlukom o besplatnoj vožnji u autobuskom saobraćaju uvedeni i socijalni kriterijumi • U budžetu grada za 2008. godinu ostvaren suficit u iznosu 124,4 miliona dinara • Izmenama aproprijacija i budućim rebalansom budžeta grada biće obezbeđena sredstva za isplatu jubilarnih nagrada prosvetnim radnicima • Predloženo osnivanje gradskog interventnog socijalnog fonda u uslovima ekonomske krize

   Krajem prošle i početkom ove sedmice održane su dve sednice Gradskog veća Kraljeva na kojima su razmotreni i usvojeni nacrti nekoliko značajnih urbanističkih i finansijskih odluka, u okviru pripreme za narednu sednicu Skupštine grada, ali i pitanja iz neposredne nadležnosti "gradske vlade".
   Najpre su na osmoj, redovnoj sednici "gradske vlade" razmotreni nacrti i utvrđeni predlozi tri važna urbanistička plana. Na osnovu obrazloženja predstavnika nadležnih službi, za sva tri predloga urbanističkih planova sprovedena je neophodna zakonska procedura, oni su bili na po dva javna uvida i posle razmatranja primedbi građana i ostalih zainteresovanih subjekata usvojeni od stručnog tela - Komisije za planove.

USLOVI ZA BUDUĆU GRADNJU
Prvi od njih je Plan generalne regulacije naselja Sijaće Polje, koji, prema obrazloženju, obuhvata prostor ukupne površine od oko 490 hektara i u kojem su od 2006. godine kada je urađen kao plan detaljne regulacije izvršene neznatne promene namene pojedinih površina i on utvrđen kao nacrt Plana generalne regulacije. NJime se, kako je rečeno, praktično urbanistički planira do sada neurbanizovano i prilično "divlje" građeno naselje Sijaće Polje, od Dositejeve do reke Ibar i od Beogradske ulice do poluobilaznice i kamidžorskog mosta. Kako je rečeno, nacrtom Plana predviđena su sva urbanistička rešenja, posebno uklapanja individualnih stanova i poslovno-stambene izgradnje na prostoru bivšeg "Kablara" i "Jukom", kao i saobraćajne infrastrukture koja podrazumeva i izgradnju novog mosta preko Ibra iz Izletničke ulice.
Utvrđenim predlogom Plana detaljne regulacije "Crkvine" obuhvaćena je površina od oko 143 hektara na desnoj obali Ibra, između Žičke ulice JKP "Čistoća" i Ibra. Taj deo, kao je obrazloženo, treba da predstavlja drugi centar grada Kraljeva, sa svim poslovno-stambenim, sportskim i drugim sadržajima koji gradski centar treba da ima. Planirano je i efikasno rešenje saobraćajne infrastruture sa izgradnjom mosta na Ibru iz pravca Skopljanske ulice, saobraćajnicom duž bedema do sadašnjeg mosta na Ibru i odgovarajućim parkinzima. Na dve javne površine pored Ibra planiran je i sportsko-rekreativni centar, poput sadašnje glavne gradske plaže na levoj obali reke.
Najzad, predlogom Odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije za blok 6.2 Ribnica, kako je obrazloženo, korekcije se vrše samo zbog lokacije hipermarketa "Tuš-a" sa parkingom i to tako što se pomera planirana saobraćajnica sa sredine na ivicu ove lokacije. Takođe je predviđeno da na lokaciji stare neiskorišćene crpne stanice bude restoran, a na slobodnom prostoru mala sportska sala za trening, "Akva park" sa bazenom, pored samog Ibra otvoreni sportski tereni (kao i kod "Crkvina"), kao i kružni tok saobraćaja sa mostom iz Izletničke od bedema do bedema.

ZA PRVOROĐENO DETE - 10.000 DINARA
Gradsko veće je donelo i Odluku o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za prvorođeno dete kojim se taj iznos na području grada Kraljeva povećava sa 5.000 na 10.000 dinara. Kako je obrazloženo, do sada je za tu namenu iz budžeta izdvajano 3-3,5 miliona dinara, a sa novom odlukom 6-6,5 milioina godišnje. Cilj je, kako je obrazloženo, i da grad Kraljevo, na ovaj način, pored pomoći koje daje Republika za veći broj novorođene dece, stimuliše rast nataliteta u Kraljevu i Srbiji.
Utvrđen je i predlog Odluke o besplatnoj vožnji u autobuskom saobraćaju na teritoriji grada Kraljeva kojom je predviđeno da se besplatnom vožnjom selektivno obuhvate, umesto starosnih, sve socijalno ugrožene kategorije stanovništva i smanji iznos dotacija iz budžeta (sa dosadašnjih 2,6 miliona na oko million dinara). Usvojen je i radni zaključak da se do avgusta pripreme olakšice u autobuskom prevozu za siromašne i učenike koji putuju iz udaljenih područja i da se uđe u pregovore sa Autotransportom o kompenzaciji usluga za dugove koje ovo preduzeće ima gradu po osnovu neplaćenih komunalnih naknada.
Doneto je Rešenje o raspoređivanju sredstava sportskim klubovima, organizacijama i udruženjima za period april-jun 2009. godine, uz radni zaključak da posebna radna grupa Gradskog veća sagleda i formuliše kriterijume i način raspoređivanja ovih sredstava u narednom periodu.
Članovi Gradskog veća usvojili su Odluku o korekciji (povećanju) cena usluga smeštaja dece u Predškolskoj ustanovi "Olga Jovičić Rita", jer, kako je obrazloženo, ove cene nisu dugo menjane, a u međuvremenu su porasli svi troškovi poslovanja ove javne ustanove. Takođe je doneto rešenje o produženju prava korišćenja poslovnog prostora hotela "Dobre vode" i pomoćnog objekta-zgrade kotlarnice Dečjem odmaralištu "Goč".

SUFICIT
Na devetoj, vanrednoj sednici Gradskog veća, održanoj u utorak, 9. juna, razmotren je nacrt i utvrđen predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Kraljevo za 2008. godinu. Kako je u najkraćem obrazloženo, Odlukom o budžetu opštine Kraljevo za prošlu godinu planirani su prihodi od 1,9 milijardi dinara i ostvareni tako reći u istom iznosu (0,4 odsto povećanje). Najveći izvori ostvarenih prihoda bili su porezi sa 55 odsto učešća i donacije i transferi sa višeg nivoa vlasti (iz Republike) sa oko 30 odsto učešća u ukupnoj strukturi prihoda.
Tokom prošle godine realizovani su budžetski rashodi u iznosu od 1,7 milijardi dinara, tako da je ostvaren budžetski suficit u iznosu od 124,4 miliona dinara, a sa prenetim viškom iz 2007. godine ukupni suficit iznosi 173,6 miliona dinara. Sredstva Programa građevinskog zemljišta u 2008. godini realizovana su u iznosu od 706 miliona dinara ili sa 84,5 odsto u odnosu na planirana. Istaknuto je i da su svi direktni i indirektni korisnici budžeta ostvarili prihode i rashode uglavnom kako je i planirano, kao i da budžet nije zaduživan i da je predat blagovremeno Upravi za trezor. I predlog ove Odluke, inače, razmatraće Skupština grada Kraljeva na narednoj sednici.

VIŠE PAŽNJE SOCIJALNO UGROŽENIM
Na sednici su doneta rešenja o promeni iznosa budžetskih sredstava za osnovno i srednje obrazovanje zbog isplata jubilarnih nagrada prosvetnim radnicima po sudskim rešenjima (dva miliona za tri osnovne i milion dinara za jednu srednju školu). Pošto se u ovom delu očekuju i novi zahtevi, zaključeno je da se sredstva za ovu namenu planiraju predlogom budućeg rebalansa budžeta grada. U vezi sa ovim Danijela Miletić Miladinović, član Gradskog veća, ukazala je na potrebu da gradska uprava u uslovima krize rebalansom budžeta predvidi veći iznos sredstava za pomoć najugroženijim socijalnim slojevima stanovništva, a dr LJubiša Jovašević, zamenik gradonačelnika i član Gradskog veća, koji je i predsedavao, predložio da se za ovu namenu formira jedan interventni socijalni fond, što je prihvaćeno kao radni zaključak.
I na ovoj sednici članovi Gradskog veća razmatrali su žalbe na rešenja i zaključke Odeljenja za urbanizam, graćevinarstvo i komunalno-stambene delatnosti i Odeljenja za inspekcijske poslove.Povratak na vrh strane


POSETA MINISTRA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNO PLANIRANJE OLIVERA DULIĆA KRALJEVU - piše Slobodan Rajić
Dogovor o zajedničkom rešavanju problema


   • Dogovoren način zakonskog usklađivanja planova detaljne regulacije urbanističkih zona "Centar" i "Čibukovac" i problema eksproprijacije zemljišta • Noviim zakonima o prostornom i urbanističkom planiranju Kraljevo dobija status regionalnog centra, a omogućiće se brže dobijanje građevinskih dozvola radi privlačenja potencijalnih investitora • Usvojenih 16 modernih zakona iz oblasti ekologije, formiranje ekološke policije i akcija "Očistimo Srbiju" početak efikasnije zaštite životne sredine u Srbiji i Kraljevu

   Oliver Dulić, ministar za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje u Vladi Srbije, prilikom prošlonedeljne posete Kraljevu povodom 6. juna, Svetskog dana ekologije, najpre je razgovarao sa gradskim čelnicima o rešavanju urbanističkih, ekonomskih, ekoloških i ukupnih društvenih problema na kraljevačkom području. Posle sastanka sa gradskim čelnicima, ministar Oliver Dulić je na izuzetno posećenoj pres konferenciji, govorio o temama i postignutim dogovorima o pojedinim aktuelnim pitanjima u razvoju Kraljeva.

REŠENJE ZA PLAN "ČIBUKOVAC"
- Drago mi je da smo danas u razgovoru sa gradonačelnikom Kraljeva i njegovim saradnicima iznašli rešenje za višemesečni problem pokrenut nalazom republičkog urbanističkog inspektora da se pokrene postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti Plana detaljne regulacije urbanističkih zona "Centar" i "Čibukovac". Nalaz inspektora je ukazivao da taj Plan nije donet u skladu sa Zakonom i Generalnim urbanističkim planom Kraljeva. Kroz zajednički rad sa novom gradskom upravom u Kraljevu, međutim, iznašli smo način kako da taj postupak uvedemo u redovan pravni tok, bez odlaska pred Ustavni sud i dodatne sporove i komplikacije. Dogovorili smo se da se taj Plan kroz redovnu skupštinsku proceduru usaglasi sa Zakonom, usvoji i omogući građanima Kraljeva da, razvojem tih zona, uđete u druge aktivnosti koje će značiti, ja se nadam, nove investicije i nova radna mesta za Kraljevčane - istakao je ministar Dulić.
Po njegovim rečima, razgovarano je i o problemima eksproprijacije koji su strarali probleme u razvoju infrastrukture u Kraljevu i u tom smislu resorno Ministarstvo pomoći će Kraljevu i preko drugih ministastava i Vlade Srbije da reši te probleme i da oni više ne budu kočnica razvoja grada.

INFRASTRUKTURA I EKONOMIJA
Takođe, ministar Dulić informisan je i o velikim ekonomskim problemima grada, zbog lošeg nasleđa, "odumiranja" industrijskih giganata u gradu i svetske ekonomske krize.
- Mi vam stojimo na raspolaganju da vam pomognemo na svaki način kroz stvaranje mogućnosti za novo investiranje, privlačenje stranih i domaćih investitora, da pokrenete privredu Kraljeva. Naše Ministarstvo će veoma brzo predložiti novi Zakon o planiranju i izgradnji koji će ubrzati proceduru izdavanja građevinskih dozvola i omogućiti opštinama i gradovima da sa potencijalnim investitorima pregovaraju efikasnije o dodeli građevinskog zemljišta. On će pokrenuti i jedan masovan i pravedan postupak legalizacije bespravno izgrađenih objekata, a od vas očekujemo da stvorite administrativne uslove da se taj Zakon dosledno i efikasno primeni u praksi. Pored toga, Ministarstvo priprema i novi Prostorni plan Republike Srbije, a naš stručni tim je uradio i Strategiju prostornog Srbije. Kraljevo će u toj Strategiji, siguran sam, iskoristiti svoju šansu i biti centar privrednog i društvenog razvoja naše države, da ponovo grad zadovoljnih ljudi u kojem će biti posla za sve Ja sam uveren da uz mnogo rada i našu pomoć sve te vaše probleme možete realno da rešite - podvukao je Dulić.

MODERNI EKOLOŠKI ZAKONI
On je govorio i o pokrenutoj ekološkoj akciji "Očistimo Srbiju", naglasivši da se svi problemi "ne mogu rešiti preko noći", ali da ove godine bar može da se očisti 20-30 odsto "divljih" deponija, a da je zadatak nadležnih organa da spreče da te deponije ponovo ne nastanu. Podsetio je da je republička Skupština upravo donela 16 novih modernih zakona iz ove oblasti, usklađenih sa standardima Evropske unije. Kako je istakao, samo u 2009. godini resorno Ministarstvo će utrošiti 70 odsto sredstava na pomoć lokalnim samoupravama u nabavci komunalne opreme i ujednačavanje komunalne delatnosti u svim opštinama i gradovima, "što se nikada do sada nije dogodilo". Takođe je ukazao na veliki značaj formiranja komunalne policije i zajedničko sankcionisanje svih prekršilaca ekoloških propisa, kao i konačnog dogovora opština i gradova o stvaranju savremenih regionalnih deponija umesto sadašnjih smetilišta. "Od vas tražimo da budete reigorozni, jer to je jedini način da se uvede red u Srbiju, a smatram da nam je red svima potreban", rekao je Dulić.
Odgovarajući a novinarska pitanja, Dulić je pored ostalog istakao da očekuje da u narednih pet-šest godina Srbija bude pokrivena modernim prečišćivačima otpadnih voda, da se kroz međuopštinsku saradnju reši problem zaštite reke Ibar i "da se izvrši nivelacija cena komunalnih usluga koje ne mogu da budu više socijalna kategorija".
Zaključio je da se su u ovoj oblasti slični problemi od Subotice do Preševa i da zato predstavnici resornog ministarstva žele da posete sve regione u Srbiji i dogovore se o konkretnom rešavanju ekoloških i komunalnih problema, uz podelu rada, ali i zajedničko delovanje u njihovom rešavanju.
Gradončalnik LJubiša Simović sa saradnicima zahvalio je ministru Duliću na poseti, razumevanju i obećanoj podršci u rešavanju urbanističko-planskih i ekoloških problema, a zatim su posetili Gradsku deponiju i još nekoliko lokacija, po predviđenom protokolu.

POLA PROCENTA ZA EKOLOGIJU
Odgovarajući na novinarsko pitanje, Dulić je rekao da Srbija trenutno iuzdvaja manje od pola procenta budžeta za ekološke probleme, skoro najmanje u Evropi, i da je namera Ministarstva i Vlade da se, kroz nove zakone i nove vrste ekoloških taksi, taj procenat poveća i stvore jak "ekološki fond" i preduslovi za efikasniju zaštitu životne sredine, po evropskim i svestskim standardima.

ČIŠĆENJE PROSTORA OKO MANASTIRA ŽIČE
Kraljevački narodni poslanik Ivan Jovanović zahvalio je ministru Duliću na poseti i saradnji i tim povodom istakao:
- Prethodnih dana imali smo stalne kontakte sa Ministarstvom i dogovorili se da se, za početak, očisti 21 "divlja" deponija do manastira Žiče. To nam je veoma važno jer to je prelep kraj, a pogotovo što imamo proslavu 800 godina manastira Žiče i što je ona od državnog značaja i da nam Ministarstvo pomogne u tome. Posle dogovora na ovom sastanku, treba takođe, preko stručnih službi i JKP, da rešimo i neka važna urbanistička pitanja koja su kao problemi ostala iz prethodnog perioda.


MINISTAR DULIĆ OBIŠAO GRADSKU DEPONIJU,AZIL ZA PSE I VELIKU DIVLJU DEPONIJU KOD MAGNOHROMA -piše Marko Slavković
Kraljevu sedam miliona za čišćenje svih divljih deponija


   Prošlog petka, posle završetka razgovora sa predstavnicima Odeljenja za urbanizam i Direkcije za planiranje i izgradnju u Gradskoj upravi, Oliver Dulić, ministar za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja, u društvu gradonačelnika LJubiše Simovića, predsednika Skupštine grada Milomira Šljivića i direktorke ,,Čistoće,, Verice Milanović, obišao je gradsku deponiju, azil za pse i veliku divlju deponiju kod visećeg mosta nedaleko od ,,Magnohroma,,. Tom prilikom, brojnim novi-narskim ekipama ministar Dulić je dao sledeću izjavu:
- U okviru akcije ,,Očistimo Srbiju,, gradu Kraljevu je omogućeno sedam miliona dinara za realizaciju urađenog plana čišćenja svih divljih deponija. Tim planom je predviđeno da se očisti dvadeset jedna divlja deponija, zašta će deo sredstava morati da podnese i opština. Danas smo obišli i nekoliko sadašnjih ili budućih projekata. Jedan od njih je i azil za pse, koji je gotovo završen, a koji će Ministarstvo takođe pomagati finansijski, čime će biti rešen jedan od velikih problema koji postoji u gradu.
Danas je i Dan zaštite životne sredine i mi smo namerno izabrali Kraljevo kao jedan od gradova koji ima puno pojedinačnih problema. Dan životne sredine prolazi pod motom klimatskih promena i participacije svakoga od građanina planete u borbi protiv posledica klimatskih promena. I danas odavde možemo da pošaljemo poruku da nije važno samo brinuti o svojoj životnoj sredini, u smislu da se ne baca otpad gde mu nije mesto, nego da se pazi na štednju energije, da svako ko hoće da pomogne da se ne dese posledice klimatskih promena tako što će da zasadi jedno drvo, tako što će se odgovorno ponašati prema svemu onome što ga okružuje, što će štedeti, što će reciklirati... To je poziv svim građanima da i na današnjnji dan i svaki drugi dan, brinu o svojoj životnoj sredini, da brinu o planeti zemlji, jer je ona itekako bolesna i zahteva negu i brigu svih nas zajedno. Meni je drago da su Kraljevčani vrlo odgovorni prema otpadu, da shvataju problematiku, a mi ćemo kao Ministarstvo, u okviru naših mogućnosti, gradu Kraljevu da pomognemo.
Odgovarajući na novinarsko pitanje da li ima para za otvaranje nove legalne deponije u Kraljevu, s obzirom da se postojećoj vek iz godine u godinu jedva produžava, ministar Dulić je rekao:
- Ja sam danas rekao gradonačelniku, a to je i stav koji imamo u Ministarstvu, mi više nećemo pomagati sanaciju i rekultivaciju postojećih deponija, već hoćemo da ohrabrimo, pa i da nateramo, sve opštine da se dogovore oko regionalnih deponija i da se najzad uđe u jedan organizovani sistem koji će podrazumevati otklanjanje otpada i njegovo skladištenje na deponije koje će biti izgrađene prema evropskim standardima. To će, naravno, podrazumevati nekoliko godina, ali moramo da koristimo ponekad i mere ohrabrenja i prinude da bi se opštine dogovorile oko regionalne deponije, da bi najzad izašli iz ovih deponija. Moram da kažem, mnoge deponije, kao i kraljevačka, nisu adekvatne. Po evropskim standardima, one su najobičnije smetlište. Toga smo svi svesni, to je naša realnost, i ne možemo prtoiv toga, ali možemo da prestanemo da ulažemo pare u smetlišta, već da ulažemo pare u jedan ozbiljniji sistem koji predstavlja, pre svega, izgradnju novih regionalnih deponija, transfernih stanica, reciklažnih ostrva, reciklažnih dvorišta, separisanih otpada po kućama, jačanje komunalne infrastrukture i, naravno, edukacija stanovništa. To je koncept koji će Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja da zastupa i koji će sigurno sprovesti zajedno sa komunalnim preduzećima u Srbiji.
Na pitanje kako ocenjuje rezultate akcije ,,Očistimo Srbiju,, u gradovima koje je do sada posetio, ministar Dulić je naglasio:
- U svakome gradu u ovom trenutku traje neka od akcija ,,Očistimo Srbiju,,. Jako mnogo ima pojedinačnih akcija građana, udruženja, različitih organizacija, i škole su se priključile. Mi obilazimo najveće probleme, kao što je ovaj danas, gde je bila velika divlja deponija, a koja je gotovo u potpunosti uklonjena. Mi, dakle, želimo da obiđemo ona mesta gde su se građani sami okupili, i u tom smislu imaćemo nekoliko akcija u budućnosti. Veliki je odziv. Danas smo i dobili prvi deo istraživanja javnog mnjenja, koji pokazuje da je u odnosu na pre samo nekoliko meseci, kada problematika životne sredine nije bila važna građanima, imamo značajan skok i podizanje svesti građana o važnosti toga, što je svakako posledica akcije ,,Očistimo Srbiju,, i ove kampanje koju vodimo. Ali tu nećemo stati. Mi moramo da nastavimo da podsećamo ljude koliko je važna životna sredina. Moramo i da jačamo komunalna preduzeća, kako bismo omogućili svakom građaninu Srbije da ima kontejner u koji će odložiti svoj otpad, ili mogućnost da separiše otpad i da razdvaja plastiku, da radvaja hranu, da razdvaja metal, da razdvaja staklo i da se sve to organizovano prikuplja. Iskustvo iz svih evropskim zemalja govori da je potrebno nekoliko godina da ljudi prihvate taj novi način razmišljanja i ponašanja. Ja sam veoma veliki optimista kada je Srbija u pitanju, i sam ovaj skok svesti među građanima ima pozitivne rezultate.

ZAHVALNOST NOVINARIMA ZA PROPAGIRANJE AKCIJE
Gradonačelnik Kraljeva, LJubiša Simović, najpre se zahvalio novinarima što svojim napisima utiču na pozitivan odziv građana u akciji ,,Očistimo Srbiju,,, ali i na podizanja svesti o važnosti zaštite zdrave životne sredine. Zatim je istakao:
- Zahvaljujem ministru Duliću što je od Kraljeva krenuo da nadgleda kako se u praksi odvija projekat ,,Očistimo Srbiju,,. S druge strane, jako je važno ovako veliko prisustvo medija, zato što će i iz drugih opština videti ovaj projekat na delu, što će time uticati da i u drugim opštinama shvate važnost udruživanja, naročito oko projekata regionalne deponije, koji je neophodan u skladu sa standardima Evropske unije. Vrlo je važno i to da shvatimo da se dolina Ibra, koja je bila bogatstvo grada Kraljeva i svih gradova kroz koje Ibar protiče, da se shvati da zaštita životne sredine u Kraljevu nije samo na Kraljevčanima, već i na svim susednim opštinama i gradovima u domenu reke Ibra. To je, u stvari, jedna celovita akcija u kojoj moramo apsolutno svi u Srbiji da učestvujemo.

RIGOROZNE KONTROLE
Ministar ekologije i prostornog planiranja, doktor Oliver Dulić, izjavio je da će građevinske firme ubuduće morati da dokažu da su šut i otpad odneli na gradsku, a ne na divlju deponiju.
- Građevinske firme i preduzimači biće suočeni i sa rigoroznim kontrolama komunalne policije i strogim kaznama.- rekao je ministar Dulić.Povratak na vrh strane

VERSKI I GRADSKI PRAZNIK - piše Dragan Bajović
Obeležena gradska slava Sveta trojica


   U nedelju, 7. juna, Srpska pravoslavna crkva proslavila je silazak Svetog duha, odnosno Svetu trojicu. Taj praznik je uvek u nedelju, na pedeseti dan od Uskrsa. Sveta trojica ili Duhovi su Gradska slava Kraljeva i Hramovna slava glavne kraljevačke crkve. Povodom ovog praznika u crkvi Svete Trojice služena je liturgija posle koje je ulicama grada prošla svečana litija. Domaćin slave bio je gradonačelnik Kraljeva LJubiša Simović.
Crkveno učenje kaže da je neposredno pre Vaznesenja, Hristos obećao učenicima da će se ubrzo "izliti blagodet Duha Svetog" na njih, što se desilo 50. dana od vaskrsnuća. To se dogodilo na jevrejski praznik Pedesetnica. Taj praznik se naziva još i Trojica jer je - po učenju - Hristos obećao, Bog Otac dozvolio, a Sveti Duh sišao.
Glavna kraljevačka crkva se upravo zove po tom prazniku - Crkva svete trojice. Ona pedesetnicu obeležava od svog osnivanja, do Drugog svetskog rata to je bila i gradska slava, potom je, iz poznatih razloga, gradovima bilo zabranjeno da imaju slave, da bi, konačno kada je došlo do promena na političkoj sceni Srbije, svaki grad, pa i Kraljevo dobio pravo da ponovo ustanovi svoju slavu. U Kraljevu se Trojice kao gradska slava zvanično slave od prošle godine kada su to i odbornici u Skupštini potvrdili.
U nedelju se u porti i u samoj crkvi iskupio silan svet, ali, kažu neki od ranijih sudeonika ovog doga?aja, ne u onolikom broju kao ranijih godina. Ipak, posle svečane liturgije koju je služio vladika žički Hrizostom, litijska povorka otegla se na nekoliko stotina metara. Učestvovali su vladika i jereji žičke eparhije, gladonačelnik i gradski zvaničnici, vojska, žandarmerija, policija, predstavnici političkih partija i svakako mnogobrojni vernici, pa čak i nekoliko konjanika. Litija se najpre uputila u park kod duhovnog centra gde je na najvećem drvetu pojačan zapis koji je, prema verovanju zaštitnik grada. Potom se povorka uputila delom čika LJubine ulice pa Omladinskom do spomenika srpskom vojniku gde je odata počast svim onim znanim i neznanim ljudima koji su se borili za otadžbinu. Takav pomen ponovljen je i kod spomenika izginulim mladićima u ratovima od 1991. do 1999. godine. Konačno, povorka se ulicama cara Dušana i Nikolaja Velimirovića uputila ponovo ka crkvenoj porti gde su vladika, gradonačelnik, ali i graćani koji su se našli u neposrednoj blizini presekli slavski kolač.

ČESTITKA GRADONAČELNIKA LJUBIŠE SIMOVIĆA
"Ovo je slava svih Kraljevčana i to je dan kada svi treba da budemo veseli i srećni. Pozdravljam ovaj dan silaska Svetog duha koji je istovremeno i slava Kraljevačke crkve. Želim Kraljevčnima da im se, ne samo danas i ne samo povodom slave, ispune njihove lične želje, a to, svakako, ako se lične želje ispunjavaju, znači da se u Kraljevu nešto dobro dešava. Želim najpre svima dobro zdravlje i želim da se još više posvetimo svome gradu, a ne samo sebi i svojoj porodici, jer u tom zajedništvu možemo da se pokrenemo ka boljitku."Povratak na vrh strane


NA GRADSKOJ PIJACI U KRALJEVU ODRŽAN PRVI SAJAM POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE
Interesovanje postoji, ali uz smanjenje administriranja


   • Na sajmu predstavljeni povoljniji uslovi za nabavku novih traktora po nedavno donetoj Uredbi Vlade Srbije • Sajam posetio veliki broj poljoprivrednih proizvođača iz Kraljeva i susednih gradova • Sredstva ograničena, pa zainteresovani treba što pre da iskoriste povoljnosti koje nudi nova uredba

   Prošlog utorka, 9. juna, na gradskoj pijaci u Kraljevu održan je prvi sajam poljoprivredne mehanizacije na kojem su predstavljene nove mere Vlade Srbije u nabavci novih traktora uz subvencije države i po povoljnijim uslovima. Ova sajamska manifestacija je pokazala da interesovanje poljoprivrednika za nabavku nove mehanizacije postoji, ali da je neophodno racionalizovati administraciju u ovom poslu, kako bi kupci što jednostavnije nabavili ono što žele.
   Kolika je važnost brige države za poljoprivrednike i njihov opstanak mogli su se toga dana uveriti svi oni koji su posetili sajam, a bilo ih je više stotina, ne samo iz Kraljeva, već i Kragujevca, Trstenika i drugih okolnih gradova. Svrha prvog sajma u Kraljevu bila je da se poljoprivrednici upoznaju sa uslovima kupovine novih traktora po nedavno donetoj Uredbi Vlade Srbije, ali I da ih kupe, zajedno sa priključnim mašinama. U tom smislu, sajam je opravdao svoje održavanje i bila bi prava šteta ne uvrstiti ga u kalendar poljoprivrednih sajmova u Srbiji.
- Suština je bila da mi danas pokušamo na treći dan Svete trojice, kada bi poljoprivredni proizvođači, uslovno rečeno, trebalo da se malo odmore, dođu da posete ovu manifestaciju. Cilj je bio da se iskoriste nove mere Vlade Srbije iz Uredbe gde su cene traktora proizvodnje IMT-a umanjene za 2.000 eura i prodaju se pod drugim povoljnim uslovima. Smatram da je ovo početak i nadam se da će svaki naredni sajam biti mnogo, mnogo bolji - istakao je Miloš Vesković, član Gradskog veća Kraljeva, resorno zadužen za poljoprivredu i mesne zajednice, jedan od glavnih organizatora sajma.
Razlog dobre posete sajmu bio je vrlo jednostavan - većina poljoprivrednika, i pored izuzetno toplog vremena, došla je da se uveri u ponudu proizvođača, dilerskih kuća i banaka za kupovinu traktora. Kako smo od više posetilaca čuli, "skupo još uvek jeste, ali su uslovi ipak povoljniji nego ranije". Osim što su, zbog subvencija države jeftiniji, novi traktori mogu da se nabave kupovinom na rate i lizing i uz niske kamate.
Inače, pored novih traktora IMT-a, na sajmu je predstavljen i program drugih prizvođača i trgovaca sa ponudom priključnih mašina, kao što su prskalice, freze, muzilice, silosi, mešaonice za stočnu hranu itd. Registrovana poljoprivredna domaćinstva svakako treba da iskoriste Uredbu Vlade o subvencionisanju proizvodnje i nabavke novih traktora. U ovom fondu sigurno neće imati dovoljno sredstava za sve zainteresovane, jer prema dinamici izdatih profaktura u prvom delu sajma u Kraljevu, bilo ih je svega desetak, a očigledno je došlo vreme za obnovu zastarele poljoprivredne mehanizacije.
- U saradnji sa Skupštinom grada Kraljeva, sa njihovim Odborom za poljoprivredu, došli smo na ovu izložbu. S obzirom da se to radi prvi put, ja sam prezadovoljan, jer mi smo napravili izložbu na koju su došli isključivo ljudi koje to zanima. Znači, došli su domaćini, poljoprivrednici koji znaju šta se nudi i šta gledaju, nisu došli neki "šetači" da potroše vreme. Mislim da je ovaj sajam veoma uspešno organizovan - izjavio je Milan Pršić, predstavnik "Agrouniverzala" iz Gornjeg Milanovca.
Prema ocenama izlagača, organizatora, ali i posetilaca, Kraljevu definitivno trebaju ovakvi skupovi. Ma koliko bili teški uslovi poslovanja i svetska ekonomska kriza uticala na poljoprivredu, nikada ne treba zaboraviti na činjenicu da savremena poljoprivredna mehanizacija u ogromnoj meri zamenjuje fizički rad koji opet neko treba da plati. Naši poljoprivrednici to vrlo dobro znaju, ali, nažalost, naše "slamarice" poprilično su prazne, pa i u našem agraru vlada besparica. Zbog toga svaku mogućnost da nabave nešto pod povoljnim uslovima i uz garancije države, poput ovog sajma u Kraljevu, treba iskoristiti za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.Povratak na vrh strane


KONFERENCIJA ZA NOVINARE OPŠTINSKOG ODBORA JEDINSTVENE SRBIJE KRALJEVO
Briga o građanima - na prvom mestu

   • "Za razliku od Jagodine, mnogi životni problemi građana Kraljeva još uvek nisu rešeni", istaknuto na pres konferenciji • U nedelju, 14. juna, veći broj građana Ušća i Čibukovca otputovaće autobusima u Jagodinu da se na licu mesta uveri kako efikasno funkcioniše tamošnja lokalna samouprava • Apel gradskoj vlasti u Kraljevu da produži ugovor o besplatnom prevozu lica starijih od 65 godina

   Predstavnici Opštinskog odbora Jedinstvene Srbije Kraljevo, na prejučerašnjoj konferenciji za novinare, istakli su da "neće da kritikuju aktuelnu lokalnu vlast i da pričaju o brojnim problemima u Kraljevu", ali su postavili niz pitanja na koje vladajuća koalicija treba da odgovori građanima.
- Nećemo da pričamo o problemima mladih i ko vodi brigu o njima i da li uopšte vodi brigu, nećemo da pričamo o nedostatku prostora u dečjim vrtićima. Šta nam je sa domovima kulture u selima, zašto nam pojedine škole rade bez adekvatnih uslova, pogotovo sa seoskog područja. Zašto naš grad nema ni adekvatnu halu sportova i odgovarajući zatvoreni bazen, pa nam omladina ide po drugim gradovima na treninge i utakmice. Zbog čega se u našem Spomen-parku, gde su streljani građani Kraljeva oktobra 1941. godine, napasaju domaće životinje? Nećemo da pričamo ni o dugogodišnjim problemima u vodosnabdevanju Kraljeva, kao i o tome zašto je građanima starijim od 65 godina ukinut besplatan prevoz. Ne želimo da pričamo o velikom problemu parkiranja u gradu, da li je ili nije efikasan rad lokalne administracije. Međutim, mi ne želimo ni da ćutimo o onome šta je uradila Jedinstvena Srbija, kako na republičkom nivou, tako i kad je lokalna samouprava u pitanju - istakao je najpre Slobo Radović, predsednik Opštinskog odbora JS Kraljevo.
On je naglasio da je svima poznato da građani iz čitave Srbije odlaze u Jagodinu, gde je središte Jedinstvene Srbije, da se uvere kakvi se fantastični rezultati u radu i razvoju te opštine postižu, sve u službi građana i njihovih porodica. Kako je naveo, najnovija vest iz tog grada je izjava Dragana Markovića Palme da će se u Jagodini, davanjem kompletno infrastrukturno opremljenog prostora stranim i domaćim investitorima na korišćenje otvoriti mnogi proizvodni pogoni i zaposliti oko 1.500 ljudi, tako da će taj grad biti jedan od vodećih industrijski centara u Srbiji.
- Jagodina je grad u kojem nema nijedne nesfaltirane ulice. Svako selo ima uređen dom kulture, zdravstvenu ambulantu, apoteku, izgrađene sportske terene i kompletnu infrastrukturu. Zašto se to ne radi i u našem gradu?! Na to pitanje i na mnoga druga pitanja trebaju oni koji vrše vlast u Kraljevu da jasno odgovore. Pošto je Program Jedinstvene Srbije glavni akcenat stavio na brigu o običnom čoveku i svakom građaninu mi smo, u nizu naših akcija u proteklih godinu dana od kada postojimo u Kraljevu, izašli ovoga puta u susret našim sugrađanima iz Ušća i jednog dela Čibukovca koji su izrazili veliku želju da idu u Jagodinu da vide sve ovo što sam pomenuo i mnogo toga još o čemu su čuli. Pružićemo im zato šansu da na licu mesta, u Jagodini, vide sve te rezultate i način rada tamošnje lokalne samouprave, da sve to i lično dožive. Siguran sam u to da bi građani Kraljeva bili prezadovoljni kada bi nešto od toga, da kažem skromno bar 20 posto, postojalo u našem gradu - naglasio je Radović, dodavši da će Ušćani i Čibukovčani u nedelju, 14. juna u Jagodinu otputovati sa pet autobusa.
Postavio je i pitanje "kako lokalna samouprava u Jagodini može sve to da uradi, a u Kraljevu je to gotovo nemoguće, bar u narednih nekoliko godina" i pokušao sa nekoliko reči da na to pruži odgovor:
- Gradonačelnik Jagodine Dragan Marković Palma ne prima platu, članovi Opštinskog veća ne primaju plate, članovi upravnih i nadzornih odbora ne primaju nikakve nadoknade, nema plaćenih pomoćnika i savetnika, opštinskog menadžera… Ne troše se pare iz budžeta za plaćanje kafanskih računa, putnih troškova i velikih dnevnica… Drugim rečima, manje se priča, više se radi. Zašto čelnici u našem gradu ne pokušaju da nešto od toga sprovedu u našoj gradskoj samoupravi? Rezultati bi bili vidljivi. Jednom prilikom sam rekao da je "pelcer" iz Jagodine stigao u naš grad, a sada pitam zašto vladajuća većina u Kraljevu ne želi da ga primeni? To ćete pitati njih, a siguran sam da građani znaju odgovor - zaključio je Radović.
A Dragan Đurđević, potpresednik Opštinskog i predsednik Izvršnog odbora JS Kraljevo, podsetio je na veliku aktivnost Saveta penzionera tog Odbora.
- Članovi našeg Saveta i dalje svakodnevno vrše obilazak penzionera, ovih, kako mi kažemo, "zaboravljenih", onih kojih se vlast seti samo u predizbornoj kampanji. Mnogo je tužno kada vas ljudi dočekaju sa suzama u ožima i pitaju da li je moguće da ih se još uvek neko posećuje. S obzirom da govorimo o penzionerima, uputio bih apel gradskoj vlasti da što hitnije donese odluku i produži ugovor o besplatnom prevozu tih lica starijih od 65 godina, a ne bi bilo loše da se to proširi i na poljoprivredne proizvođače, kao što se to radi u Jagodini - istakao je Đurđević.
Inače, kako ističu u OO JS Kraljevo, od osnivanja ovog Opštinskog odbora, zahvaljujući brojnim konkretnim aktivnostima i rezultatima, za nešto više od godinu dana, u stranku se učlanilo više od 2.200 članova, a poslednja takva akcija bila je u Kovačima gde je Program stranke naišao na veliku podršku građana I mnogi od njih su potpisali pristupnice Jedinstvenoj Srbiji.Povratak na vrh strane


KONFERENCIJA ZA NOVINARE GRADSKOGODBORA POKRETA SOCIJALISTA KRALJEVO - piše Slobodan Rajić
Predlog regionalizacije Srbije - apsolutno neprihvatljiv

   - Radoje Tomašević: "Predložena regionalizacija Srbije predstavlja proces njenog daljeg slabljenja kao države i nikome nije jasna" - Prof. dr Miomir Vukićević: "Kraljevo će, kao i mnogi drugi regioni, biti višesturuko ugroženo i neće moći da rešava svoje nagomilane probleme, jer će sav capital i dalje ostati u Beogradu i Vojvodini"

   "Ima mnogo razloga zbog kojih Pokret socijalista želi da pozove sve građane Kraljeva da nam se pridruže u najozbiljnijem suprostavljanju predloženoj daljoj regionalizaciji Srbije", istaknuto je na prekjučerašnjoj konferenciji za novinare Gradskog odbora Pokreta socijalista Kraljevo.
- Osnovni je razlog što smatramo da dalja regionalizacija Srbije predstavlja njeno slabljenje i njeno dalje nefunkcionisanje na Ustavom uređeni način kao do sada. Pokret socijalista vidi jedinstvenu Srbiju sa dve autonomne pokrajine, a to su Kosovo i Metohija i Vojvodina, a regionalizacija po principu "statističke" regionalizacije verujem da ni tvorcu te ideje nije jasna kao što i nama nije jasna. Izgovor da se regionalizacija Srbije vrši zbog ravnomernijeg ekonomskog razvoja takođe nije način državnog uređenja. Prema tome, smatramo da ona predstavlja loš i apsolutno neprihvatljiv potez i ne slažemo se sa tim predlogom koji je potekao iz vrha države - istakao je Radoje Tomašević, predsednik Gradskog odbora PS Kraljevo.
Prof. dr Miomir Vukićević, član Izvršnog odbora GO PS Kraljevo, podsetio je da su promoteri ove ideje javno obrazložili da se time vrši decentralizacija, omogućava ravnomerni razvoj Srbije i njen brži pristup predpristupnim fondovima Evropske unije. On je podsetio da je jedan visoki funkcioner čak izjavio da će se zbog toga pristupiti promeni Ustava, ali da u promociji ove ideje nije zatražena podrška ljudi od struke, iskustva i znanja, na osnovu studioznih priprema i široke javne rasprave. Po njegovim rečima, umesto toga, učinjen je pokušaj da se nedemokratski nametne jedno neprihvatljivo rešenje, što dovodi u sumnju dobre namere čitave kampanje.
- Decentralizacija Srbija ne može da se ostvari na ovaj način, već decentralizacijom funkcija države, i ona bi bila dobra kada bi se vratila na nivo devedesetih godina kada su opštine imale daleko više ingerencija u svim oblastima. Na ovaj način zamagljuje se i istina da je odnos najsiromašnije i najbogatije opštine, ne 1:7, nego 1:15. Posebno je važno da se kaže zašto je za nas Kraljevčane neprihvatljiva regionalizacija koja je predložena. Naš je predsednik rekao jednom prilikom da je Kraljevo pogranična opština. Ja se duboko slažem sa tim, treba još Raška da bude osvojena od strane ekspanzionističkih snaga sa Kosmeta i iz tzv. "Sandžaka", pojama koji je nametnut bez ikakvog uporišta u bilo kom normativnom aktu Srbiju. Činjenica je da procesi koji idu sa tih područja ugrožavaju samo Kraljevo. Ako se dogodi predložena regionalizacija i Skupština izglasa taj Zakon, Kraljevo će onda biti sklonjeno u drugi plan i problemi Kraljeva će daleko teže da se rešavaju, jer će se sve morati da događa preko Kragujevca, kao centra tog regiona. Zato Kraljevo ima potrebu da okupi sve sve svoje intelektualne i sve druge snage i da uz pomoć države Srbije zaštiti i svoj interes i naš nacionalniu interes na ovom području - istakao je Vukićević.
On je postavio pitanje i zašto onda i dve pokrajine u Srbiji takođe nisu regionalizovale, kada je to nešto povoljno? Podsetio je takođe na ishitrenu izjavu jednog od promotera da će se u regionima vršiti izbor sopstvene vlasti, pa je to odmah demantovao, a predsednik države rekao da to nije podela Srbije već podela bogatstva Srbije.
- Beograd je Srbiju opljačkao kroz privatizaciju i fiskalnu politike i kompletno skoncentrisao srpski kapital u glavnom gradu. Srbija će kroz ovu regionalkizaciju da deli samo siromaštvo, jer su svi regioni siromašni. Kraljevo je prvi grad u kome je završena tranzicija i privatizacija u Srbiji, jer mi nemamo nijedno društveno preduzeće, sva su pogašena i tavore na neki način. Kraljevo to još uvek ne zna i biće obavešteno o tome, kao i druge sredine ovog centralnog regiona. Kada se to bude shvatilo, šta ćemo da delimo, koja bogatstva, osim prirodnih? Kada se izdvoje Beograd i Vojvodina, ostaje ostatak siromašne Srbije. Zato je važno da se građani Kraljeva i Srbije udruže, ne u manifestacionim oblicima, iskažu svoje neslaganje ujedine i jasno kažu ovim "vladarima" da to neće moći tako - zaključio je prof. dr Miomir Vukićević.


PROMOCIJA EKONOMSKOG I NACIONALNOG PROGRAMA DEMOKRATSKE STRANKE SRBIJE
"Realna politika - jaka Srbija"

  • U centru Kraljeva članovi i aktivisti Gradskog odbora DSS-a u razgovoru sa građanima predstavili tri osnovna dokumenta, kao suštinu svoje politike u sadašnjim uslovima • U subotu, 13. juna, u Sali Skupštine grada tribina o istoj temi, sa početkom u 19 sati

   U sredu, 10. juna, članovi i aktivisti Gradskog odbora Demokratske stranke Srbije na centralnom gradskom trgu razgovarali su sa građanima Kraljeva i promovisali ekonomski program i načela nacionalne politike stranke. Naime, Demokratska stranka Srbije pokrenula je akciju pod nazivom "Realna politika - jaka Srbija" kojom građanima na tribinama i u neposrednom razgovoru ukazuju na loše rezultate aktuelne vlasti u Srbiji, a istovremeno promovišu suštinu sopstvene politike za rešavanje ekonomskih i nacionalnih pitanja.
- Akcija "Realna politika - jaka Srbija" organizuje se u svim gradovima Srbije i ima za zadatak da građanima Srbije na što jasniji način predstavi suštinu nacionalne i državotvorne politike koju vodi Demokratska stranka Srbije. Želimo da u neposrednom kontaktu sa građanima predstavimo naša osnovna tri dokumenta. To su "Načela nacionalne politike za budućnost Srbije", "Razvoj Srbije u uslovima ekonomske krize" i "Nikad u NATO". Želeo bih da ovom prilikom naglasim da Će se tribina sa istom ovom temom održati u Sali Skupštine grada Kraljeva, u subotu, 13. juna, sa početkom u 19 časova - istakao je Vladimir Bogavac, predsednik Gradskog odbora DSS Kraljevo.
Inače, Predsedništvo Demokratske stranke Srbije usvojilo je dokument "Načela nacionalne politike za budućnost Srbije". DSS se obraća javnosti Srbije, uveren da jasno određena načela nacionalne politike moraju da budu odgovor na izazove sa kojima se zemlja suočava, kao i pokretačka snaga stabilnog razvoja Srbije.

Povratak na vrh strane


       POLICIJSKA UPRAVA KRALJEVO OBELEŽILA DAN POLICIJE
Vrnjačka Banja, Raška i Kraljevo - gradovi za miran i bezbedan život

  • Policija ima snage i spremna je da se bori protiv svih oblika kriminaliteta, a naročito protiv krivičnih dela korupcije i krivičnih dela u kojima učestvuju i pripadnici policije, što smo već pokazali na delu - rekao je načelnik Policijske uprave Kraljevo Bogoljub Živković

   U prvih pet meseci ove godine, stanje bezbednosti, prema kriterijumima službe, na području Policijske uprave Kraljevo (Vrnjačka Banja, Raška i Kraljevo) je bezbedno i nalazi se u okvirima predviđanja. U ovom periodu broj dela iz oblasti opšteg kriminaliteta manji je za deset posto (lane 648, u prvih pet ovogodišnjih meseci 580). Policija je, međutim, ove godine efikasnija u otkrivanju dela iz oblasti privrednog kriminaliteta, tako da je ove godine registrovano 384 krivičnih dela, što je za 23 posto više nego u istom periodu prošle godine (116). Najviše je reč o krivičnim delima zloupotrebe službenog položaja i primanja i davanja mita, a najopsežnija akcija sprovedena je u martu kada je u jednom danu privedeno 37 lica, među kojima je bio i veliki broj radnika policije.
   Ovo je rečeno u sredu na konferenciji za novinare u Policijskoj upravi (PU) Kraljevo, koja je održana povodom Svete trojice, datuma koji je proglašen za Dan policije i slavu te službe. Osim predsatavnika Policijske uprave Kraljevo iz sva tri grada, konferenciji za novinare prisustvali su i predstvnici Odreda žandarmerije Kraljevo, sa kojim, kako je rečeno PU ima odličnu saradanju.
- Policija ima snage i spremna je da se bori protiv svih oblika kriminaliteta, a naročito protiv krivičnih dela korupcije i krivičnih dela u kojima učestvuju i pripadnici policije, što smo već pokazali na delu - rekao je načelnik Policijske uprave Kraljevo Bogoljub Živković. - Rezultati su vidljivi i u tom poslu ćemo istrajati. U borbi protiv korupcije naročito, niko neće biti privilegovan ni zaštićen ukoliko se prikupe čvrsti dokazi.
Sumirajući dosadašnje rezultate, načelnik Živković je naglasio da od početka godine postoje svega dva teška krivična dela koja još nisu rešena, od kojih je poznatije nedavna spektakularna pljačka zlatare u centru Kraljeva, ali da je policija na tragu razbojnicima, budući da je isti obrazac korišćen u još nekoliko gradova.
Policija naročitu pažnju posvećuje suzbijanju narkomanije i, kako je rečeno, sedmično se obave dve do tri zaplene narkotika i droge, a rezultati su na prošlogodišnjem nivou. naglašeno je da policija raspolaže sa pouzdanim informacijama da je u Kraljevu sve teže narkomanima da dođu do droge, jer su u više navrata uspešno prekinuti organizovani lanci prometa droge u ovoj sredini.
Mada na nivou PU Kraljevo učestvuje sa svega deset posto, maloletnička delikvencija je u porastu, budući da je za prvih pet ovogodišnjih meseci registrovan 91 slučaj, dok je u istom periodu lane bilo 66. Reč je najčešće o krađama i teškim krađama imovinskog karaktera. Ističući važnost tog segmenta rada PU, načelnik Živković je naglasio da policija na tako složenom problemu od opšteg društvenog značaja ne može da sama deluje preventivno i da je nužno da se angažuju i centri za socijalni rad, škole, roditelji i zdravstveni radnici.
Uprkos blagom povećanju od tri posto, načelnik Živković je naglasio da nema većih dela narušavanja javnog reda i mira i da to statističko povećanje ne mora da znači da će se produžiti narednih meseci. Najčešći oblici narušavanja javnog reda i mira su zlostavljanje, nasilje i tuče sa malim brojem lica.
Broj saobraćajnih nesreća u uporednom periodu povećan je za sedam posto, ali uz znatno manji broj nastradalih, ove godine pet, lane devet lica. Saobraćajna policija očekuje da će se bezbednost učesnika u saobraćaju znatno poboljšati od Nove godine kada bi trebalo da stupi nedavno usvojeni Zakon o bezbednosti u saobraćaju. Zanimljivo je da je najčešći uzrok nesreća nepravilno skretanje i nedavanje signalizacioje (“tehničke radnje”), dok je ranije bio prevelika brzina.
Novinarima je ukazano da je poslednjih sedmica uočen veliki broj skutera na ulicama grada za koje nije potrebna vozačka dozvola, da su vozači uglavnom maloletnici, i da je način njihove vožnje takav da ugrožava život samih vozača, ali i ostalih građana i učesnika u saobrađaju. Registrovano je da ti mladići voze skutere i na jednom točku, pa policija poziva građane da pomogne ukazujuđi na najugroženije zone grada i period dana, kako bi se sprečilo da dođe do većeg povređivanja.
Takođe je naglašeno da se za izdavanje ličnih dokumenata (osim pasoša) čeka najduže dva dana, a da će uskoro u Ušću biti otvorena ispopstava za izdavanje pasoša, tako da će velikom broju žitelja tog kraja biti olakšano da dođu i do tog dokumenta.
Inače, ovogodišnja slava i Dan policije protekli su u znaku druženja sa decom iz Dečjeg sela na Beranovcu, jedan broj policajaca i pripadnika zandarmerije je nagrađen, a juče je u prostorijama PU Kraljevo održan je svečani prijem gostiju Policijske uprave Kraljevo i Odreda žandarmerije Kraljevo, kojem se prisustvovali predstavnici Raškog upravnog okruga, grada Kraljeva, lokalnih samouprava, Ministarstva pravde, vojske, Žičke eparhije, javnih preduzeća i druge zvanice.

NAGRAĐENI
Povodom Dana policije nagrađeno je više pripadnika PU Kraljevo i Odreda žandarmerije Kraljevo.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, za zasluge na suzbijanju privrednog kriminala nagradio je policijskog inspektora Željka Čakarevića iz Policijske stanice Vrnjačka Banja
Gradonačelnik Kraljeva LJubiša Simović nagradio je šefa Odseka za analitiku i evidencije, glavnog inspektora Kristinu Nikolić, policajca PI Kraljevo, višeg policajca Milanka Milićevića i zamenika vođe saobraćajnog sektora prve kategorije SPI Kraljevo, policajca prve klase Velibora Pantovića.
Nagrađeni su i pripadnici Odreda žandarmerije Kraljevo, policijski službenik Treće čete, mlađi vodnik policije prve klase Ivan Radoičić i policijski službenik Četvrte čete, vodnik policije Dalibor Stalević.
Predsednik opštine Vrnjačka Banja, povodom Dana policije, nagradio je policajca PS Vranjačka Banja, policajca prve klase Miloša Branko, radnicu na održavanju higijene PS Vrnjačka Banja Slobodanku Biserčić i policajca PS Vranjačka Banja, mlađeg policajca prve klase Jelenu Maksimović.
Načelnik Policijske uprave Kraljevo Bogoljub Živković, povodom Dana policije, za pokazane izuzetne rezultate u obavljanju poslova nagradio je 30 policijskih službenika uvećanjem koeficijenta plate.Povratak na vrh strane


KAD SE DIŽE KUKA I MOTIKA
Interventna demokratija

  Moje skromno radničko - robovsko mišljenje je da treba da dignemo kuke i motike i očistimo Srbiju. Mislim na masovnu kampanju "Očistimo Srbiju" onog okatog ministra Dulića koji je, inače, ortoped, šta li već, a onako mlađan razume se u sve i svašta: floru, ekologiju, građevinske dozvole, divlju gradnju, katastar, urbanizam, deponije...
Srpsko roblje, odnosno armija radnika koji ne primaju plate u ovoj zemlji (za koju jedan od vlastodržaca skromno reče da je u njoj, dok se on pitao, sprovedena privatizacija na kakvoj pola Evrope može da nam pozavidi), treba da zna onu staru da u svakom zlu ima i te koliko dobra. Samo ga treba naći! Po ko zna koji put gledam i slušam o štrajkovima širom ove uboge Srbije. Najnoviji je u Lapovu i oko njega. Radnici dveju privatizovanih, i samim tim propalih, fabrika traže zaostale plate od 11 hiljadarki (puta osam). Prvo su ti moji tužni sapatnici blokirali auto put, ali ih je pendrecima "urazumila" tako zvana "interventna demokratija," oni koje smo mi počev od zimskih građanskih protesta od pre deceniju i više dovodili na vlast i od njih napravili umišljene državnike, lidere i stvarne tajkune.
Sada ti mučenici leže na pruzi i najavljuju kolektivno samoubistvo čim naiđe voz. A bogami, načekaće se jedno tri - četiri dana do prvog voza na brzim prugama Srbije. Dotle će da se peku na suncu, usijanim šinama i tucaniku i svi redom će dobiti sunčanicu. A tek kad naiđe voz! Ne valja taj plan mojih drugova robova u feudalnoj Srbiji (za koju Evropska unija nema alternativu). Jer, kada lokomotiva od njih 260 napravi krvavi tepih, iskliznuće vagoni, raspašće se ili iscureti tovar i eto zemlji štete i ekološke katastrofe. Onda mi za njima treba da "Očistimo Srbiju." Ali tada dolazimo do onoga što je dobro u lošem. Ministar svega i svačega Dinkić godinama najavljuje javne radove za izlazak iz receseje i depresije. Daće plate i sve doprinose za one koji budu uzeli lopate i krampove. Što više masovnih samoubistava to bolje: jedna polovina digne na sebe ruku, ona druga ih počisti, jer od ovih penzionera stvarno nema vajde: em ih je mnogo, em su, brate, pasivni i, da kažem, neuviđavni. Nikako da primete da su ogroman teret buyetskim korisnicima, a njihovi časni doprinosi državi koja je nekada bila berićetna sad su davna prošlost.
Iako je mojim kolegama i meni, koji smo takođe prodati u roblje (neuspešno privatizovani i duguje nam se isto osam plata, a država od nas pere ruke) mesto na pruzi Beograd - Lapovo, ja se mnogo dvoumim da sednem između šina. A nisam baš ni za akciju "očistimo Srbiju." Ne pristaje mi lopata. Može eventualno motika. Ja se uzdam u predsednika Srbije koji ima svoje kancelarije u Beogradu i drugim važnim centrima - Babušnici, Svrljigu, Crnoj Travi - sve u svemu preko 30 takvih moćnih "gradova." Tamo šaljem mejlove sa pitanjima i sugestijama. Beogradsku kancelariju izbegavam, jer je ona ipak glavna i sigurno pretrpana, dočim su pisari Kancelarije predsednika Republike u Despotovcu, Ćićevcu, Varvarinu i drugim "važnim" opštinama daleko ažurniji. Iz jedne su mi čak i odgovorili, to jest tražili su mi poštansku adresu i telefon. Bila sam počastvovana, jer, eto, svi predsednikovi ljudi znaju za mene i to znači da ja jesam prodati rob, ali još imam identitet.
Predsednika Republike sam pitala o čemu misli kada nam svakog bogovetnog dana bar po jednom ponovi da "Evropa nema alternativu"? Kao da je to pesmica koju dobro treba da utuvimo. Čudna mi čuda taj jedan stih. Znamo mi i za ocenu više: "Kosovo je Srbija." Zamolila sam ga da kaže hoće li "prazna" Srbija krenuti put Evrope, ili će ona doći u takvu Srbiju? Ako hoće da odgovori neka poruku pošalje po glasniku, jer su novinarima "Ibarskih novosti" u sva tri medija danima isključeni telefoni, tako da su nam tam - tam bubnjevi i dimni signali jedina alternativa. Uz golube - pismonoše, naravno.Povratak na vrh strane


DRUGA STRANA RIBOLOVAČKOG TAKMIČENJA
Pobratimili se Kragujevčani i Ušćani


  Klub sportskih ribolovaca ,,Bagremar,, iz Kragujevca nedavno je, na jezeru Šumarice, organizovao svoje dvadeseto, jubilarno, kup takmičenje. Učestvovalo je četrnaest pobratimljenih ekipa iz Srbije. Tog dana, zbratimljenim ekipama pridružila se i Organizacija sportskih ribolovaca ,,Studenica,, iz Ušća, pobrativši se sa kragujevačkim ,,Bagremarom,, i pri tom se zavetujući se na očuvanje bratskih odnosa, bespoštednu akciju u očuvanju životne sredine, pre svega reka i njenih obala, i na širenje dobre volje i požitivne energije među ljudima.
Povelju o bratimljenju, uz prisustvo svih ribolovaca i predstavnika grada Kragujevca, prvi su potpisali predsednici ova dva društva, doajeni i veliki borci za interese sportskog ribolova, Ljubomir Stojanović Bile i Milanko Stančić Manta.


DRŽAVNO PRVENSTVO U STREET DANCE-U
,,First steps" će učestvovati na međunarodnim takmičenjima

   Sportski plesni klub ,,First steps" iz Kraljeva ostvario je odlične rezultate na državnom prvenstvu u ,,Street dance-u" održanom prošlog vikenda u Vrnjačkoj Banji.U kategoriji ,,grupa deca" Kraljevčanke su osvojile prvo mesto,dok su juniorke bile četvrte.
   Zahvaljujući tim rezultatima ,,First steps" je dobio pravo da učestvuje na međunarodnim takmičenjima. Koliko je bilo teško ostvariti takve rezultate najbolje govori podatak da je na prvenstvu učestvovalo 25 klubova sa 1120 takmičara, pa je baš zbog toga reano očekivati da se sa bliskih evropskih takmičenja ove devojčice vrate okićene medaljama.Povratak na vrh strane

UMETNOST - KULTURA - OBRAZOVANJE

KRALJEVAČKA BIBLIOTEKA - piše Bojana Milosavljević
Nagrada za plakat

   Krajem prošle sedmice u Somboru je održan stručni skup Zajednice matičnih biblioteka Srbije, koje su posle nacionalne, većih univerzitetskih i nekoliko iz gradskih centara, na najvišoj lestvici između svih ostalih knjižnica (preciznije, imaju regionalni značaj). Skup je bio posvećen tako zvanom Biblionetu, odnosno dostignućima u bibliotečko - informacionoj delatnosti. U ovoj oblasti modernog bibliotekarskog poslovanja kraljevačka Narodna biblioteka svrstana je među deset vodećih u zemlji, kako je to ocenila Zajednica matičnih biblioteka Srbije, pa su na osnovu toga za sastanak u Somboru odabrana i dva projekta kraljevačkih bibliotekara.
Na ovom sastanku stručnjaka Narodna biblioteka "Stefan Prvovenčani" iz Kraljeva dobila je nagradu za najbolji programski plakat "Kraljevo čita", autora slikara i dizajnera Dragana Pešića. Ovim plakatom praćen je nedavni početak istoimene akcije čiji je cilj da se među sugrađanima što ubedljivije propagira kultura čitanja. Manifestacija "Kraljevo čita" , kažu u gradskoj biblioteci, sprovodiće se do kraja godina.
Osim ovog priznanja kraljevačkim bibliotekarima, na stručnom skupu u Somboru pripale su im sve pohvale za prezentaciju još dva projekta pod nazivima "Kraljevo i Kraljevčani" i "Kuća svih kuća."KULTURNI CENTAR RIBNICA
Sajam knjiga ukrasio trg

   Tokom proteklih deset dana u centru grada trajao je veliki prolećni Sajam knjiga koji unazad nekoliko godina organizuje Kulturni centar Ribnica. Na stotine sugrađana - ljubitelja knjiga moglo je na tenane da obilazi 15 štandova na kojima je nuđeno mnoštvo knjiga 15 izdavača.
Stotine naslova nuđene su po (ne)uobičajenom sajamskom popustu od 20 pa do čak 50 odsto, što ukazuje da su organizatori manifestacije imali na umu želje ali i kupovnu moć poštovalaca knjige. Sajam je imao i niz pratećih kulturnih programa pa nije bio sveden na kupoprodajni događaj. Svake večeri tokom Sajma održavano je jedno pesničko veče. Nisu bili zapostavljeni ni najmlađi sugrađani. NJima su se predstavili pesnik Raša Popov, vršnjaci iz Plesnog kluba Bazileus i dečji hor Predškolske ustanove iz Kraljeva.
Ana Jerotijević, direktor Kulturnog centra Ribnica, na početku ove smotre pisane i lepe reči o programskom zadatku Sajma knjiga, između ostalog, je kazala:
- Naš cilj upravo i jeste da sve strukture stanovništva i godišta, ljubitelje knjige i umetnosti uopšte, sakupimo na jednom mestu. Drugim rečima, biće nas svuda kada je u pitanju promovisanje kulture."
Tako je u proteklih deset dana uistinu i bilo. Zbog promenljivih vremenskih prilika kulturni prateći programi odvijali su se i u Multimedijalnom centru "Kvart", kao i u najpoznatijoj gradskoj kafani "Pariz."PREDŠKOLSKA USTANOVA – KRALJEVO
Protest vaspitača

   Prekjuče je oko pedeset zaposlenih u Predškolskoj ustanovi "Olga Jovičić Rita" protestnim skupom ispred zgrade Skupštine grada Kraljeva zahtevalo ponovni izbor organa uprave ove ustanove, kao i poštovanje kolektivnog ugovora.
Nada Arsenijević, predsednik Samostalnog sindikata ustanove, u kojoj je, inače, oko tri stotine zaposlenih, izjavila je da radnici očekuju postavljanje zakonitog organa upravljanja umesto sadašnjeg Upravnog odbora, čijim odlukama nisu zadovoljni. Arsenijević je, takođe, kazala da su se radnici Predškolske ustanove iz Kraljeva u više navrata obraćali nadležnim organima gradske uprave ali da pritom nisu naišli na razumevanje predstavnika lokalne vlasti. Nakon toga pozvali su i LJiljanu Kiković, predsednicu Sindikata predškolskih ustanova Srbije, koja je potvrdila da su razlozi nezadovoljstva njenih kolega u Kraljevu sasvim opravdani.LIKOVNI ŽIVOT
“Dušom kroz vreme”

   U ponedeljak, 15. juna, u 19 časova, u organizaciji Kulturnog centra Ribnica, u Galeriji te Ustanove, biće otvorena izložba akvarela kraljevačke slikarke Hadži Milene Marije Magdalene Kovačević.
Istoričar umetnosti Marina Lukić Cvetić, pišući o ovoj izložbi, između ostalog, kaže:

"Milena Kovačević stvara, slika i izlaže, pretačući svoju energiju kroz potez, zapis i priču, koju ovoga puta vodi Dušom kroz vreme. Izdvaja se svojim neobičnim pogledom na svet, koji tumači osobenim likovnim jezikom, nekom vrstom zagonetke, sa emocijama i porukom. NJene kompozicije su više od vizuelnog, između mašte i realnosti, daju romantičan i čudesan utisak koji nas ne ostavlja ravnodušnim. Slike koje se otvaraju poput stranica knjige, fokusirane su na svojevrsnoj autobiografskoj osnovi, sa vanvremenskim pečatom i iskonskim impulsom prirode".

Milena je poznata kraljevačkoj publici kao autor nekoliko zapaženih izložbi u Mataruškoj Banji i Galeriji "Maržik" i kao učesnik nekoliko humanitarnih likovih kolonija.Povratak na vrh strane


SPORT

RUKOMETAŠICE METALCA PONOVO U DRUGOJ LIGI - piše Aleksandar Daišević
Kraljevčanke u starom društvu

   Jedan od retkih klubova u Srbiji, ako ne i jedini, koji još rukomet igra pod vedrim nebom i na betonu, kraljevački Metalac ovu sezonu je završio na najbolji mogući način. Muška ekipa je u Prvoj srpskoj ligi grupa "šumadija" takmičenje završila na trećem mestu, ali mladi tim pod komandom Milutina Markovića pokazao je da njihovo vreme tek dolazi. Lider u ovoj ligi i novi drugoligaš Užice je jedini poraz doživeo upravo od Kraljevčana. Ipak, glavni junaci ove priče su rukometašice Metalca. Posle mnogo organizacionih i finansijskih problema kraljevčanke se vraćaju tamo gde im je i mesto u Drugu ligu. U srpskoligaškoj grupi "šumadija" učenice Aleksandra Nestorovića ubedljivo su osvojile prvo mesto ostvarivši osam pobeda iz isto toliko odigranih mečeva.
- Veoma sa zadovoljan jer je naša ekipa jedna od najmlađih u ligi. Gro tima čine devojčice 1994. godište koje su u svojoj konkurenciji bile osme u Srbiji,a jedini smo klub bez dvorane i normalnih treninga tokom jeseni i zime. Ono što je takođe važno da smo iznedrili nekoliko reprezentativki, da se klubovi iz naše Super lige raspituju za rukometašice Metalca i to je dokaz da se u Kraljevu radi odlično u klasičnim neuslovima - kaže Aleksandar Nestorović trener Metalca.
Rukometašice iz Kraljeva su više puta igrale u drugoligaškom karavnu čak i velike Jugoslavije, ali uvek zbog nedostatka dvorane su morale da se vrate na početak. Radi opstanka rukometa često se pribegavalo fuzijama sa klubovima iz gradova gde ima dvorana.
- Tako je Aranđelovac stigao na prvoligašku mapu, kada se Metalac fuzionisao sa tadašnjom šumadijom, a pre dve godine smo igrali u Trsteniku kao P. Petoletka. Podsetiću da smo pre tri godine zamrzli rad, da se ženska ekipa nigde nije takmičila, ali 52 godine rukometne tradicije i postojanja Metalca uticali su da stvari pomerimo sa mrtve tačke. Na žalost, nove dvorane nema i pitanje je da li će je biti, pa ćemo i u novu sezonu kao beskućnici, igraćemo kao domaćini najverovatnije u Čačku. Gde je smisao u svemu tome - pita se strateg rukometašica Metalca.
A gracije sa popularne "Zelengore" su izuzetno skromna družina, devojčice malo traže i mnogo daju. U prisustvu roditelja, te svojih prijatelja proslavile su veliki uspeh utakmicom sa reprezentacijom Srpske lige i opet pobedile
20-11. Pre toga Komesar takmičenja Radenko Gagić uručio je igračicama medalje, a kapitenu Đurđi Đurović veliki pehar za osvojeno prvo mesto u grupi "šumadija".
- Bile smo mnogo bolje od svih rivala, pobede su bile ubedljive i zasluženo smo ponovo u Drugoj ligi. Ovaj tim jeste mlad, ali sam ubeđena ako nam se pruže odgovarajući uslovi za trening da možemo i u ovom rangu da napadnemo prvo mesto. O Hali sportova smo pretale da razmišljamo, znamo da ćemo sve mečevi igrati u gostima, ali volimo rukomet i tome smo posvećeni - kaže Đurđa Đurović rukometašica Metalca.
- Ekipa je dugo zajedno, odlično se poznajemo i sigurno je da ćemo u Drugoj ligi igrati važnu ulogu. Moram da naglasim da mi nismo ispali iz Druge lige, već da nedostatak dvorane diktira rang takmičenja u kome igramo. Ako klub bude mogao finansijski da izdrži ta stalna gostovanja potrudićemo se da opet budemo prve - širi optimizam Milica Živković jedna od rukometnih gracija sa Ibra.RAZGOVOR SA POVODOM - ZORAN MILAŠINOVIĆ FINANSIJER FK SLOGA
Istorijski uspeh Sloge se čeka

    Razgovor sa Zoranom Milašinovićem, uspešnim privrednikom, bivšim košarkašem, trenerom, uglednim sportskim radnikom i od pre dve godine finansijerom Fudbalskog kluba Sloga počinjemo kratkim povratkom u prošlost. Pre tačno godinu dana Sloga je na putu ka Prvoj ligi Srbije zaustavljena u baražu porazom od Inđije. Samo koji minut posle utakmice finansijer "belih" je okupljenim novinarima hrabro izjavio:
- Ova utakmica ide u arhivu,a u sledećoj sezoni bićemo ubedljivo prvi i bez baraža ćemo ući u Prvu ligu Srbije.
• Rečeno-učinjeno?
- Nisam od onih osoba koje lako obećavaju i verujte nije lako davati takva obećanja, neko bi rekao nepromišljena. Ipak, ja sam tada čvrsto verovao u ovo što se sada dogodilo, verovao sam u ljude u klubu, u igrače i uspeli smo u nameri. Vlado Divac i moja malenkost u fudbalski projekat Sloga smo ušli sa jasno definisanim stavovima i namerama, postavili smo cilj ispred sebe,a poznato je da mi svoje planove uglavnom realizujemo - kaže Zoran Milašinović.
• Sezona je bila uspešna, ali bez obzira na ubedljivu bodovnu prednost i prilično teška?
- Sada kada je sve gotovo lako je pričati, ali zaista smo imali mnogo posla. činjenica je da smo u prvom delu sezone blistali, da smo se sa mnogo pehova susreli u nastavku i da smo u tom delu bili slabiji. Ipak, znalački smo sačuvali stečeno, pokazali kvalitet, naša organizacija i ponašanje su u svakom trenutku prevazilazili rang u kome smo se nalazili. Sada malo ko zna da smo u nekoliko utakmica igrali bez osam standardnih igrača, da je na treninzima bilo jedva desetak zdravih igrača. Ipak, zahvaljujući odličnoj omladinskoj školi, šansu su dobili golobradi dečaci i na najbolji način je iskoristili.
• Na proslavu ulaska u Prvu ligu Srbije u Kraljevo je došla delegacija kakav nikada nije posetila grad na Ibru?
- Naša je želja bila da pokažemo tu novu sliku o Slogi i da se vidi ko to nama sve pruža podršku ka ostvarenju zacrtanog cilja. čini se da veću podršku imamo van Kraljeva nego u samom gradu, ali sam lično srećan što su naši gosti bili selektor Radomir Antić, generalni sekretar Zoran Laković, što je tu bio i Vlade Divac u svojstvu predsednika OKS i brojni naši prijatelji, ugledne ličnosti iz sveta sporta. Svi oni žele da Kraljevo postane fudbalski centar i nadaju se skorom ostvarenju te ideje.
• Upravo na tom skupu, na samoj proslavi, spustili ste loptu na zemlju rečima da ovo nije istorijski uspeh?
- I nije! Sloga je već mnogo puta bila član ove Druge lige, iako se ona sada zove Prva liga Srbije. Sloga tek čeka istorijski uspeh,a to će biti ulazak u Super ligu i učinićemo sve da to bude već naredne godine. Tada bi se konačno zaboravio taj, već legendarni, poraz od Crvenke pre skoro 40 godina posle koga je fudbal u Kraljevu otišao na marginu. Tada ćemo moći da kažemo da smo ostvarili legendrani uspeh.
• Ipak i ove godina će se pamtiti?
- Kao prvo zbog prve ekipe, ali još mnogo više zbog mlađih kategorija. Tu smo stvarno ostvarili istorijski uspeh. Sloga je u ovih 62 godine postojanja samo dva puta imala svoju omladinsku ekipu u Kvalitetnoj ligi Srbije i bila je to priča za jedno leto. U ovoj sezoni smo imali i omladince i kadete u eliti i obe selekcije su u gornjem delu tabele, u samom vrhu. Ako se tome doda da će i pioniri igrati baraž za Kvalitetnu ligu i ubeđen sam u uspeh, onda sam zaista ponosan na ostvareno i vrlo srećan. Kada su mlađe kategorije u pitanju recept smo prepisali iz košarke, jer Mašinac je devedestih godina, uz Beovuk, imao najbolje mlađe kategorije u Srbiji, najbolje radio. Tako ćemo raditi i u FK Sloga, želimo što više igrača iz sopstvenog pogona, to je obaveza zbog budućnosti kluba pre svega.
• Sportska kočnica u Kraljevu je infrastruktura. Grad nema Halu sportova, zatvoreni bazen, kuglanu, školske sale su ruinirane, nema ni stadion...?
- Ili drugim rečima nema ništa što bi zadovoljilo ne vrhunski, već amaterski sport. Pravo je čudo kako ovaj grad ima šest prvoligaša i kako oni opstaju i postižu odlične rezultate. što se tiče fudbala Sloga igra utakmice i živi na stadionu koji nije njen,a za ostvarenje ambicija neophodno je rešenje tog problema. Za sada je sa aktuelnim gradonačelnikom LJubišom Simovićem komunikacija dobra, ali potrebno je mnogo više od toga. Ne krijemo ništa, želimo da u dogledno vreme pretvorimo atletski stadion kraj Ibra u Gradski stadion sa reflektorima i svim pratećim sadržajima,a da sportski centar kraj Industrije Magnohrom postane neka vrsta našeg "Zemunela", Sloginog trenažnog centra. Duboko verujem da se to može uraditi i da je sada poslednji čas za tako nešto inače... Ne želim da stvaram nikome opterećenje, svestan sam da u gradu nije glavni problem fudbal, već životni standard građana, ali i ovo se, uz dobru volju, može rešiti.
• Iz te priče se stiže do težnje da se Sloga dogodine nađe u Super ligi. Koliko je to realno?
- Vlade Divac i ja nismo došli u Slogu da bi ona bila u Drugoj ligi. To nas ne zanima, u svojim životima, u poslu, uvek težimo ka najvišim ciljevima. Tako je i u fudbalu. što se tiče tima pojačaćemo se maksimalno, dovešćemo barem sedam igrača po kvalitetu boljih od ovih koje sada imamo, podići ćemo organizaciju kluba na znatno viši nivo. Na drugoj strani, da bi smo utakmice igrali u Kraljevu, moraćemo, nažalost, da uložamo sredstva u stadion koji nije naš. Očekujemo dolazak Komisije FSS i posle njihovih uputstava promenićemo, izgradićemo, postavićemo ono što je neophodno da bi smo dobili dozvolu da igramo kod železničke stanice. Počeli smo jedan veliki posao i nema stajanja, a Sloge utakmice u Kraljevu biće izuetno posećenje i naš teren će, kao u košarci i odbojci, biti "izuzetno vruć" - zaključuje Zoran Milašinović finansijer kraljevačke Sloge, uz Vlada Divca najzaslužniji za fudbalski preporod grada na Ibru.
•Radeći u košarci, u KK Mašinac, Zoran Milašinović je tvrdoglavo forsirao mlade trenere, smena stratega nije dolazila u pitanje čak i po cenu rezultata. Za dve godine u fudbalu Sloga je promenila šest trenera?
- Ne znam kako to da objasnim, ali ja svoje poglede na tu tematiku nisam promenio. Jednostavno, u prvoj godini sam se tek učio fudbalu i o tome smo dosta pričali. Ove sezone smo imali mladog Igora Tufegdžića (1982. godište) koji je vrhunski radio u ekipi gde je više od pola tima bilo starije od njega. Rezultat ulaska prvog tima u viši rang je njegov, on je više nego zaslužan. Ipak, možda je naša greška bila što smo mu tako mladom dali takav "vruć krompir" u ruke, prerano smo ga potrošili. Ipak, on je odličan trener, mi na njega računamo i on će dobiti svoje mesto u klubu, vodiće neku od selekcija. što se tiče prve ekipe Ivica Cvetanovski je naša opcija i u novoj sezoni - zaključuje Milašinović.

,,POCRVENEO” JEDINO TADIĆ
Agilni sekretar Sloge Dejan Nestorović statistički je obradio sezonu 2008./2009. Slogu su do prvog mesta i ulaska u Prvu ligu Srbije vodila 32 igrača,a najviše utakmice odigrali su golman Vladan Đogatović i štoper Radoslav Vlašić po 27. Đogatović je na terenu proveo ukupno 2430 minuta, dok je pouzdani štoper, strelac dva gola ove sezone, na zelenom terenu proveo 2271 minut. Sloga je postigla 43 gola,a najbolji strelci su Dejan Rađenović sa 12, Dragan Tadić sa 8 i Miloš Janićijević sa 6 golova. Od 17 primljenih Đogatović je 15 puta vadio loptu iz mreže,a njegova alternativa Dalibor Divac primio je dva gola "Beli" su dobili 64 žuta kartona i jedan crveni koji je zaslužio centarfor Dragan Tadić.FUDBAL: DANAS I SUTRA U KRALJEVU - piše Stole Petković
Sećanje na Kena

   Na Gradskom stadionu u Kraljevu danas i sutra održava se memorijalni fudbalski turnir ,,Dragan Tripković - Keno" koji se igra u znak sećanja na tragično preminulog kraljevačkog fudbalskog internacionalca. Učestvovaće četiri ekipe iz Udruženja fudbalskig sudija: Užica, Kragujevca, Čačka i Kraljeva.
   Prvog dana, danas, u prvoj utakmici koja počinje u 16.30 sastaju se Kraljevo i Čačak a u 18.30 megdan će podeliti Kragujevac i Užice.
   Sutradan najpre će delegacije učesnika položiti cveće na grob Dragana Tripkovića a potom na programu je najpre meč za treće mestro a odmah zatim i finale. I ove utakmice igraju se po istim terminima.KRALJEVO DOMAĆIN ULIČNOG FUDBALA
Staruje turnir ,,Tri na tri"

   U centralnim delovima gradskih jezgara organizuje se takmičenje u fudbalu ,,TRI NA TRI". Kraljevo je domaćin naredne subote (20. juna) sa početkom u 19.30 časova. Turnir je humanitarnog karakteraa i ove godine planira se na taj način i obilazak većine turističkih centara Srbije.
Pobednici svakog pojedinačnog turnira stiče pravo učešća u finalu koje će biti organizovano u Vrnjačkoj Banji u vreme međunarodnog festivala.
U Kraljevu utakmice će se igrati u samom centru grada. Na ograđenom terenu opremljenom razglasom, svetlosnim efektima i obavbeznim voditeljem igra se na terenu dimenzija 16H8 sa pravilima koja se razlikuju od stadardnog fudbala što donosi vioše dinamike i uzbuđenja.KVALITETNA LIGA SRBIJE

OMLADINCI

Bodovi po Milenkoviću

Sloga - Rad 3:1 (2:0)
Jarčujak. Gledalaca 150. Sudija: Slobodan Pavlović (Užice). Strelci: Milenković u 23, Vučićević u 25. (jedanaesterac), N. Radović u 77. (Sloga), Vitas u 58. (Rad). Žuti kartoni: Ćeha (Sloga), Vitas (Rad)
Sloga: S. Marković, Miletić, Vučićević (Milojević), Ćeha, Opančina (Vasilić), Antonijević (Rsovac), Strevanović (D. Marković), N. Radović, Milo-savljević, Milenković (Nikačević)
Rad: Mitrović, Mijailović, Regojević (Radović), Vitas, Lakić, Ristić, Čkrebo, Ninkov, Stojiljković, Srnić (Galin), Bulatović
Igrač utakmice: Marko Milenković )Sloga)
Fudbaleri Sloge još jednom su prtikazali dopadljivu igru i obradovali svoje navijače. Ovoga puta savladali su vrlo dobru ekipu Rada a uspešnu rolu imao je s početka meča Milenković. On je na volšeban način prevario dva igrača Rada nešto kasnije i golmana Mitrovića i zatresaoi mrežu protivnika. Samo dva minuta kasnije (25. minut) Milenkovića odbrambeni igrači ekipe iz Beograda ruše u klaznenom prostoru, sudija pavlović opravdano pokazuje na velu tačku a siguran realizator bio je Vučićević. U drugom poluvremenu Vitas je uspeo da smanjui rezultat kada je loptu odbijenu od stative sproveo u mrežu a konačan rezultat delo je je Nikole Radovića posle asistencije Milenkovića.

KADETI
Simultanka Stojiljkovića

Sloga - Rad 4:3 (2:1)
Gledalaca 100. Sudija: Miloš Radojičić (G. Milanovac). Strelci: Anđelković u 2. Vukadinović u 15. N. radović u 81. Milojević u 90+2 (Sloga), Stojiljković u 10, 83, 89 (Rad)
Sloga: Žeravić, Parezanović, Kilibarda, Antonijević, Prijović, Vukadinović (M. Radović), Vulić (Milojević), Gobeljić, Anđelković (Lekić), Gunjić (Erac), N. Radović
Rad: Stevanović, Gajić (BNiorac), Bečević, Vitas, Ćirković, Kuzmanović, Kalinović (Šaćiri), Mirković, Stojiljković, Srnić, Stajić (Pantelić)
Igrač utakmice: Nikola Stojiljković (Rad)

Kakav uzbudljiv finiš u meču gde su fudbaleri Sloge propustili da realizuju pet šest stoprocentnih prilika za pogodak. Prvi deo utakmice završen je minimalnim vođstvom domaćina (2:1). Najpre je mrežu gostiju zatresao Anđelković posle centaršćuta sa leve strane i povratne lopte Vulića. Izjednačio je Stojiljković poslke solo p;rodora a Vukadinović je prosto pocepao mrežu nakon slalova i asistencije N. Radovića. A u poslednjih desetak minuta drama. N. Radović postiže gol za 3:1, posle čega sa dva pogotka odgovara najbolji akter utakmice Stojiljković. U nadoknadi vremena Milojević posle indirekta donosi slavlje svojoj ekipi.Povratak na vrh strane


 


IMPRESUM

Nedeljni list u izdanju : „Ibarske novosti” AD - Kraljevo. Adresa Redakcije: ul. Hajduk Veljkova br. 2.
VD direktor i glavni i odgovorni urednik: Zoran Knežević. Odgovorni urednik: Vladeta Stanojević. Tehnički urednik: Saša Kovačević. Lektor: Vesna Jovičić. Redakcija: Zoran Bačarević (sport), Dragan Vukićević (privreda), Slobodan Rajić (politika), Marko Slavković (reportaže i Stršljen), Bojana Milosavljević, Ivan Rajović (urednik izdavačke delatnosti), Lidija Kuljača (zanimljivosti - zabava), Milisav Radovanović (fotoreporter), Zorica Radunković (marketing).
Predsednik Upravnog odbora: Ivan Rajović, novinar

Telefoni: direktor i glavni i odgovorni urednik 312-504, odgovorni urednik tel/faks 320-630, pravna i opšta služba 312-505, oglasno odeljenje 312-505.

Godišnja pretplata 1.560 din. Za inostranstvo - Evropa 4.680 dinara, Amerika i Australija 6.240 din. Tekući račun: 160-14461-52 kod „Banca Intesa” Kraljevo. Kompjuterska obrada „Ibarske novosti”.
Štampa “APM PRINT”, III Bulevar 29, Novi Beograd.
Generalni distributer: “SOFIST”, Žička 10, tel. 036/360-200 i 361-222.

Poštarina plaćena u Pošti 36200 Kraljevo. List izlazi petkom, rukopisi se ne vraćaju.

e-mail:webmaster@kraljevo.com


Ibarske novosti - e-mail

Copyright © 1997-2009. Interactive.net Kraljevo. All rights reseved interactive