Home page > O Kraljevu > Geografija > Banje

   


Banje...

   Kraljevo obiluje prirodnim bogatstvima mineralnih voda, zahvaljujući povoljnoj geografskoj lokaciji - geografskim rasednim zonama reka Zapadne Morave i Ibra između velikih planinskih masiva. Poznati termalni izvori u višedecenijskoj eksploataciji su u Mataruškoj i Bogutovačkoj Banji dok su potencijalni banjski izvori sa mogućnošću razvoja u balneološke centre u Sirči, Lopatnici, Vitanovcu, Odmenju... Sva ova mesta poseduju smeštajne kapacitete u domaćoj radinosti, a Mataruška i Bogutovačka Banja imaju i razvijene hotelske kapacitete.

Mataruška Banja...

   Mataruška Banja se nalazi u centralnom delu Srbije, na desnoj obali reke Ibar, okružena padinama planina Stolovi i Čemerno. Smeštena je u parku površine 15 hektara, na nadmorskoj visini od 215 m. Mataruška Banja je udaljena 8 km od Kraljeva. Do banje se može doći magistralnim putem Beograd - Kraljevo, autoputem E-75 Beograd-Niš, a zatim preko Kragujevca i železnicom (Beograd - Kraljevo - Skoplje).

   Klima Mataruške Banje je umereno-kontinentalna, pod uticajem okolnih planina i šuma, tako da je vazduh veoma čist i bogat ozonom. Izvori mineralne vode, temperature 42-51°C, sadrže dosta sumpora (25mg/l).

   U Mataruškoj Banji se leče:

- reumatska oboljenja (zapaljenski reumatizam, sistemske bolesti vezivnog tkiva, degenerativna oboljenja kičmenog stuba i vezivnog tkiva, vanzglobni reumatizam)
ginekološka oboljenja (primarni i sekundarni sterilitet)
- posttraumatska stanja i sve njihove posledice (povrede i prelomi kostiju i zglobova, hipertrofija mišića)
- neurološka oboljenja, odnosno oštećenja centralnog i perifernog nervnog sistema (pareze i plegije ekstremiteta, multiple skleroza, lezije, interverebralnih diskusa i stanja posle operativnih zahvata)
- oboljenja perifernih krvnih sudova (Birgerova bolest, ateromatoze, artirioskleroze, varikoziteti)

   Načini lečenja su: kupanje u sumporovitoj vodi, vaginalno ispiranje i druge procedure. U lečenju i rehabilitaciji zastupljene su: balneoterapija, fizioterapija, masaže, elektroterapija, medikamentozna terapija i drugo.

   U Mataruškoj Banji postoji:
- ZAVOD ZA PREVENCIJU, LEČENJE I REHABILITACIJU REUMATSKIH, GINEKOLOŠKIH I POSTTRAUMATOLOSKIH STANJA "AGENS" Mataruška Banja, koji raspolaže stručnim timom lekara, terapeuta, kao i savremenom opremom za lečenje. Odsek za hidroterapiju raspolaže bazenom sa mineralnom vodom, Habardovim kadama i kadicama za lokalne kupke, dok Centar za rehabilitaciju ima odeljenje za fizioterapiju, kineziterapiju, elektroterapiju i radnu terapiju.
- PRIRODNO LEČILIŠTE "MATARUŠKA I BOGUTOVAČKA BANJA" - Mataruška Banja, koje pored usluga smeštaja i ishrane banjskih gostiju pruža i usluge iz oblasti lečenja primenom prirodnih lekovitih faktora.

   Mataruška Banja raspolaže sledećim smeštajnim kapacitetima:
- objekti Zavoda koji raspolaže sa 400 postelja (B kategorije) od čega je 200 postelja u novom najsavremenije opremljenom stacionaru "Agens";
- objekti Prirodnog lečilišta, sa ukupno 500 postelja u hotelima, pansionima i vilama. Ističe se hotel "Termal" (B kategorije sa 200 postelja u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama kompletnog sadržaja i visokog konfora);
- privatne vile sa oko 3.000 kreveta kategorisanih odlukom SO Kraljevo.

Plan Mataruske Banje - klik za uvecani prikaz    Mataruška Banja pruža uslove za pripreme sportista (pošto raspolaže sa fudbalskim terenom, terenima za male sportove i bazenom), za rekreaciju radnika, kongresni turizam i đačke ekskurzije.

    Planine Stolovi, Čemerno i Troglav su pogodne za šetnje, lov i planinarenje, a reka Ibar za ribolov, plivanje i veslanje.

U okolini Mataruške Banje ima više značajnih kulturno-istorijskih spomenika: Manastiri Žiča (13. vek) i Studenica (12. vek), kao i srednjevekovni grad Maglič (20 km južno, u dolini Ibra).

Bogutovačka Banja...

   Bogutovačka Banja se nalazi u centralnom delu Srbije, 23 km jugozapadno od Kraljeva. Smeštena je na obroncima planine Troglav, na nadmorskoj visini od 520 m, što uslovljava vrlo povoljnu mikro-klimatsku sredinu za zdravstveni turizam. Sa njene istočne strane dižu se šumovite planine Kotlenik, Stolovi, Goč i Željin, koji se prema jugu nastavljaju na najveći masiv Srbije - Kopaonik. Sa zapadne strane nalaze se planine Jelica, Čemerno, Radočelo i Rogozna. Između ova dva planinska venca protiče reka Ibar - čuvenim tokom, Ibarskom klisurom.
   Ovo područje ima blagu kontinentalnu klimu. U Bogutovačku Banju stiže se Ibarskom magistralom, kao i železničkom prugom Kraljevo - Raška, sa kojima je povezana asfaltnim putem dužine 2,5 km.

   Lečenje se obavlja kupanjem i pijenjem mineralne vode (dva izvora termomineralne vode temperature 24-27°C i velike izdašnosti od oko 600 l/m). Vodea su veoma lekovite zbog svojih osobina: radioaktivnih elemenata, sumpor-vodonika, silicijumove kiseline.
Nadzor nad bolesnicima vrši ekipa lekara Prirodnog lečilišta "Mataruška i Bogutovačka Banja", specijalizovanih za indikacije Banje.

   Smeštaj u Bogutovačkoj Banji:
- hotel "Mineral", B kategorije, 208 postelja, savremeno opremljen sa svim potrebnim sadržajima (bazeni, kade i dr.);
- depadans "Mineral" I kategorije, 30 postelja;
- kućna radinost sa oko 1.000 postelja.

    Medicinske indikacije:
- neuropsihijatrijska oboljenja (psihoneuroza, migrena, neuralgija, multiple skleroza, - neurotični sindrom, labilnost vegetativnog nervnog sistema)
- funkcionalna oboljenja srca i krvnih sudova (povišeni krvni pritisak, nervoza srca, nepravilan rad srca vezan na nervnu razdržljivost, tahikardija, oboljenja perifernih krvnih sudova)
- pojedina reumatska oboljenja (degenerativni i vanzglobni reumatizam)
- pojedina oboljenja organa za varenje (spazam jednjaka, gastralgije i dr.)

   Ponudu Bogutovačke Banje upotpunjuje "staza zdravlja", živopisna sredina okružena šumovitim obroncima okolnih planina pogodnim za izlete i lov, a postoji mogućnost sportskog ribolova na uređenoj stazi na reci Lopatnici.

 
  Copyright © Interactive.net Kraljevo. All rights reserved interactive
This site and domain are not affiliated with or owned by any government or municipal authority.