Home page > O Kraljevu > Geografija > Plan grada

   


Plan grada...

   Plan Kraljeva je u razmeri 1:14.000. Podeljen je na 7 vrsta, označenih slovima A do G, i 9 kolona, označenih brojevima 1 do 9. Sa spiska pronađite trg, naselje ili ulicu koju želite da nađete na planu. Pročitajte njegovu oznaku (Vrsta-Kolona) i kliknite na odgovarajući deo plana. Pojaviće se uvećani deo plana koji ste izabrali.

Trgovi
Naselja
Ulice


 
  Copyright © Interactive.net Kraljevo. All rights reserved interactive
This site and domain are not affiliated with or owned by any government or municipal authority.