Home page > O Kraljevu > Opština Kraljevo...


Jugoslovenski TOP Portal

   


Opština Kraljevo...

   

    Opština Kraljevo je teritorijalna jedinica Republike Srbije u kojoj građani ostvaruju pravo na lokalnu samoupravu neposredno i preko slobodno izabranih predstavnika, upravljanjem javnim poslovima od neposrednog, zajedničkog i opšteg interesa za lokalno stanovništvo.
   Građani koji imaju biračko pravo i prebivalište na teritoriji opštine, upravljaju poslovima lokalne samouprave, u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom opštine.
   Teritoriju opštine čine naseljena mesta, odnosno područja katastarskih opština utvrđenih zakonom.
   Teritorija za koju se osniva opština predstavlja prirodnu i geografsku celinu, ekonomski povezan prostor, koji poseduje razvijenu i izgrađenu komunikaciju među naseljenim mestima, sa sedištem kao gravitacionim centrom.
   Skupština opštine osniva službe, komunalna javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Zakonom i vrši nadzor nad njihovim radom.

   O organizaciji opštine i o njenim opštim aktima saznajte prateći linkove:

 
  Copyright © 1997-2004. Interactive.net Kraljevo. All rights reserved interactive
This site and domain are not affiliated with or owned by any government or municipal authority.